AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 94

Puumalan komppania: ruotu 94 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Anianniemi (Mikkeli)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Mats Manninen mainittu 1700 3.1.1701
Abraham Laamanen 1711 1743
Mats Fagerström 1743 3.3.1762
Johan Adolf Järnefelt 1.3.1767 19.8.1767
Erik Johan Huchtberg 1.9.1767 13.7.1770
Johan Beckman 1.4.1771 15.12.1776 Henkikomppaniaan (29)
Jakob Hjort 18.7.1777 12.10.1791
Nils Henrik Lund 12.10.1791 8.6.1792
Hans Sedergren 4.7.1792 2.12.1793
Olof Färm 26.9.1795 mainittu 1807 täydennysmies 94/95

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 94 varamies
Lars Martin 12.2.1759 mainittu 1760
1776 lähtien ruotujen 94 ja 95 yhteinen varamies numero 24
Petter Paalanen 1781
Pål Lagerström 4.2.1781
Petter Duva 4.2.1781
Mickel Pylkkänen 17.4.1781
Jakob Berg Brav 15.3.1784 21.6.1788 ruotuun 114
Mats Tarkin 19.3.1790
Olof Färm 1792 26.9.1795 ruotuun 94
Johan Prov 29.9.1798 ruotuun 95
Bengt Malberg Mal 10.2.1800 1807 ruotuun
Anders Karstunen 25.2.1807


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Abram Lamain
Katselmus 1716 23.10.1716
Abraham Laman Sawulax och Sulgawa Socken 25 5 1711 (laskettu) 1691
Katselmus 1719 2.11.1719
Abram Lamain
Katselmus 1720 15.9.1719
Abram Lamain Sawolax 30 9 1711 (laskettu) 1690
Katselmus 1721 1721
Abraham Lamain Safwolax 31 10 - 1711 (laskettu) 1690
Katselmus 1735 16.6.1735
Abraham Lamain Sawolax 46 25 1710 (laskettu) 1689
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Mats Fägerström
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Mats Fägerstrom
Katselmus 1751 22.4.1751
Matz Fagerström
Katselmus 1754 9.4.1754
Matz Fagerström
Katselmus 1758 18.2.1758
Mats Fagerström 56 17 1741 (laskettu) 1702
Katselmus 1767 21.8.1767
Abr: Lamain 1743 poistui
Mats Fagerström 1743 otettu 3.3.1762 sai eron
Joh. Adolph Järnefelt 1.3.1767 vapaaehtoinen 19.8.1767 poissa
-
Katselmus 1772 26.3.1773
Johan Beckman Kärimeckj 24 2 ogift 11 2 1770 (laskettu) 1748
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Adolph Järnfeldt 19.8.1767 poistettiin
Erich Johan Huchtberg 1.9.1767 vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettiin
Johan Beckman Kärimäki 27 4 4/12 gift 11 5 1/2 1.4.1771 palkka­mies 1748
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Beckman 15.12.1776 Henkikomppaniaan
Johan Thomasson Jort Christina Sockn 26 1/6 1 1/6 gift 5 7 18.7.1777 palkka­mies 1752
Katselmus 1782 10.7.1782
Johan Jort Christina 29 4 3/4 gift 5 7 1/2 1778 (laskettu) 1753
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Jort Christina 32 8 gift 5 9 1777 (laskettu) 1753
Katselmus 1788 27.9.1788
Jacob Jort Christina 35 11 gift 11 3 1777 (laskettu) 1753
Katselmus 1789 5.11.1789
Jacob Hiort Christina 36 12 gift 11 3 1777 (laskettu) 1753
Katselmus 1790 17.9.1790
Jacob Hiordt Christina 37 13 gift 11 3 1777 (laskettu) 1753
Katselmus 1795 10.6.1795
Jacob Hiort 12.10.1791 kuoli
Nils Hinr: Lund 12.10.1791 lippu­mies 8.6.1792 sai eron
Hans Sedergren 4.7.1792 palkkaamaton 2.12.1793 kuoli
-
Katselmus 1798 28.6.1798
-
Olof Ferm St. Michel 31 6 gift 5 8 26.9.1795 täydennys­mies nro 24 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Ferm St. Michell 34 9 gift 5 8 1792 (laskettu) 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Olof Ferm St Michel 37 12 ogift 5 8 1792 (laskettu) 1767

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Abraham Lamain
1733 Abraham Lamain
1734 Abraham Lamain
1735 Abram Lamain
1736 Abram Lamain
1737 Abraham Lamain
1738 Abraham Lamain
1739 Abraham Lamain
1740 Abram Lamain
1741 Abram Lamain
1744 Matts Fagerström
1745 Matts Fagerström
1746 Matts Fagerström
1747 Matts Fagerström
1748 Mattz Fagerström
1749 Matz Fagerström
1750 Mattz Fagerström
1751 Mattz Fagerström
1752 Mattz Fagerström
1753 Mattts Fagerström
1754 Mattz Fagerström
1755 Mattz Fagerström
1756 Matts Fagerström
1757 Mats Fagerström
1758 Matts Fagerström
1759 Mats Fagerström
1760 Matts Fagerström
1761 Mats Fagerström
1762 Mats Fagerström 3.3.1762 sai eron
1763 -
1764 -
1766 -
1767 Joh: And: Järnfeldt 1.3.1767 otettu 20.8.1767 poistettu
-
1768 Eric Joh: Huchtberg 1.9.1767 vapaaehtoinen
1769 Eric Joh: Huchtberg vapaaehtoinen
1770 Er: Joh: Huchtberg vapaaehtoinen 13.6.1770 poistettu
-
1771 Johan Backman 1.4.1771 otettu
1773 Johan Beckman
1775 Johan Beckman
1776 Johan Bäckman
1777 Johan Beckman 15.12.1776 Henkikomppaniaan
Johan Hiort 18.7.1777 palkkamies
1778 Johan Hiort
1779 Johan Hiort
1780 Johan Hiort
1781 Johan Hiort
1782 Johan Jort
1783 Johan Jort
1784 Johan Jort
1785 Johan Hieort
1786 Johan Jort
1787 Johan Jort
1788 Johan Jort
1789 Johan Hiort
1790 Jacob Hjort
1791 Johan Hjort 12.10.1791 kuoli
Lunden 12.10.1791 lippumies
1792 Johan Hjort 12.10.1791 kuoli
Nils Henric Lund 12.10.1790 lippumies 8.6.1792 sai eron
Hans Södergren 4.7.1792 palkkaamaton
1793 Hans Södergren
1794 Hans Södergren 2.12.1793 kuoli
-
1795 -
1796 -
Olof Ferm 26.9.1795 täydennysmies
1797 Olof Färm
1798 Olof Ferm
1799 Olof Ferm
1801 Olof Ferm
1802 Olof Ferm
1803 Olof Ferm
1804 Olof Ferm
1805 Olof Ferm
1806 Olof Ferm
1807 Olof Ferm

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 1773
Joh: Beckman Kärimäki 22 ogift 1.4.1771 palkkamies 1751

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Mattz Påhlson Mannin
1700_11 Mattz Påhlson Manninen
1700_12 Mattz Påhlsson Manninen
1701_1 Mattz Påhlsson Mannin
1701_2 Mattz Påhlsson Manninen 3.1.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater ... i Pumala Compagnie Johan Hjort s. 1751
puoliso: Christina Leinoin s. 1756
lapsia: Maria
wacant

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Tukala
Hauckakorhola
Mondola
Johan Hjort
puoliso: Christina Leinoin
lapsia: Maria, Anna, Catharina, Johan

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_11 Abram Lamain
1727_12 Abram Lamain
1728_1 Abram Lamain
1728_2 Abram Lamain
1728_3 Abram Laman
1728_4 Abrah: Lamain
1728_5 Abraham Lamain
1728_6 Abraham Lamain
1744 Matts Fagerström 27.3.1742 otettu
1745 Matts Fagerström
1746 Matts Fagerström
1747 Matts Fagerström
1748 Matts Fagerström
1752 Mats Fagerström
1752b Mats Fagerström
1753 Mats Fagerström
1754 Mats Fagerström
1756 Matts Fagerström
1767 Johan Anders Jernfeldt 1.3.1767 vapaaehtoinen 20.8.1767 hylätty
1768 Eric Johan Huchtberg 1.9.1767 vapaaehtoinen
1773 Johan Beckman

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Helpanala
Anianiemi
Hahkala
Jacob Skippare
Johan Anjain
Jöran Nykäin
1778 Tukala
Annianiemi
Helpanala
Petter Palain
Olof Myrylein
Reg:ts skrif: Huchtberg
1801 Tukala
Anjannjemi
Helpanala
Petter Palanen
Lieut: Järnefelt
Staff: Karstuin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Matts Fagerström Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1776_v 24.8.1775
Ruodun 94 varamies
-
-
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 94 ja 95 yhteinen varamies numero 24
-
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Petter Palain ei saapunut
-
Pål Lagerström 4.2.1781 palkkarenki kelpaamaton
Petter Dufva 4.2.1781 palkkarenki kelpaamaton
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Jacob Bref _.6.1788 ruotuun 114
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Olof Färm St: Michel 28 3 gift 5 8 1/2 1792 (laskettu) 1767
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Bengt Mahl St: Michell 29 6 gift 5 7 1/2 1800 (laskettu) 1777

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 94 varamies
1758_v -
1760_v Lars Martin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 9.7.1773
Ruodun 94 varamies
-
-
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1780_v 17.2.1780
Ruotujen 94 ja 95 yhteinen varamies numero 24
-
Luettelo 1782_v 4.3.1782
Michel Pylköin 17.4.1781 ruotumies ei saapunut
Luettelo 1783_v 3.3.1783
Michel Pylkein 17.4.1781 ruotumies
Luettelo 1784_v 15.3.1784
Petter Pylkein ruotumies
Jacob Berg 10 15.3.1784 palkkamies 1774
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Jacob Braf 19.1.1790 sotilaaksi ruotuun 114
-
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Matts Tarkin 19.3.1790 otettu ei saapunut
Luettelo 1800_v 10.2.1800
-
Bengt Mahlberg 23 10.2.1800 torpparin poika 1777
Luettelo 1807_v 25.2.1807
Pett. Mal sotilaaksi
Anders Karstuin 34 25.2.1807 torppari 1773

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1759_v Lars Martin 12.2.1759 otettu
1760_v Lars Martin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 93Ruotu 95

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2021