AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1737

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1737

Tammikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.12.1736

Januarij Månadz Namn Rulla af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente Till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nemde Månadz underrhåld. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härcköin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Täitin
115 Johan Huusman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8815 Astia

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 25.1.1737

Februarij Månadz Nampn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente Till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Gaurnizons förstärckning, för hwilcka anholles om åfwan nembde halfwa Månadtz underhåld. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härcköin
27 Thomas Hyfwöin
33 Thomas Ouwin
55 Staffan Pulckin
57 Thomas Teitin
115 Johan Huusman
118 Niells Flint

Lähde: Nide 8815 Astia

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 15.2.1737

Februarij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente Till foot som äro hit Commenderade till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwilka komma att niuta för bem:te halfwa Månadz underhåld. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Olof Swart
38 Petter Harkain
42 Mårten Pekarin
58 Johan Modig
67 Dafvid Hulkoin
71 Anders Täivain
82 Mårten Lautunen
84 Lars Reen
99 Olof Karialin
126 Hindrich Heldemain
131 Erich Smed

Lähde: Nide 8815 Astia

Maaliskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.2.1737

Martj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lahns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld. Nem:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Oloff Swart
38 Petter Härcköin
42 Mårten Peckarin
58 Johan Modig
67 David Hulckuin
71 Anders Täiwäin
82 Mårten Latunen
84 Lars Reen
99 Oloff Karialain
126 Hind: Heldeman
131 Erich Smed

Lähde: Nide 8815 Astia

Huhtikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.3.1737

Aprill Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
4 Oloff Swart
38 Petter Härcköin
42 Mårten Peckorin
58 Johan Modig
67 Dauid Hulckoinen
71 Anders Täifwäin
82 Mårten Lattunen
84 Lars Rehn
99 Oloff Karialain
126 Hindrich Hälman
131 Erich Smedh

Lähde: Nide 8815 Astia

Toukokuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.4.1737

Maj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrand Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
4 Olof Swart
38 Petter Härcköin
42 Mårten Peckorin
58 Johan Modig
67 Dauid Hulckonen
71 Anders Teifwäin
84 Lars Rehn
99 Olof Karialain
121 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
126 Hindrich Hälman

Lähde: Nide 8815 Astia

Kesäkuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.5.1737

Junii Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Olof Swart
38 Petter Härcköin
42 Mårten Peckorin
58 Johan Modig
67 David Hulckåin
71 Anders Teifwain
84 Lars Rehn
94 Anders Pick
99 Olof Karialain
121 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
126 Hindrich Hellman

Lähde: Nide 8815 Astia

Heinäkuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.6.1737

Julj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Oloff Swart
38 Petter Härcköin
42 Mårten Peckorin
58 Johan Modig
67 Dawid Hulckoin
71 Anders Teifwain
84 Lars Rehn
94 Anders Pick
99 Olof Karialain
121 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
126 Hindrich Hellman

Lähde: Nide 8815 Astia

Elokuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.7.1737

Augustij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nemde Månadz underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Olof Swart
38 Petter Härcköin
42 Mårten Peckorin
58 Johan Modig
67 David Hulckåin
71 Anders Teifwain
84 Lars Rehn
94 Anders Pick
99 Olof Karialain
121 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
126 Hindrich Helman

Lähde: Nide 8815 Astia

Syyskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 29.8.1737

September Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
4 Olof Swart
38 Petter Härköin
42 Mårten Pekorin
58 Johan Modig
67 Dawid Hulckoin
71 Anders Teifwain
84 Lars Rehn
94 Anders Pick
99 Olof Karialain
121 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
126 Hindrich Hellman

Lähde: Nide 8815 Astia

Lokakuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.9.1737

October Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Olof Swart
38 Petter Härcköin
42 Mårten Peckorin
58 Johan Modig
67 Dawid Hulckoin
71 Anders Teifwain
84 Lars Rehn
94 Anders Pick
99 Olof Karialain
121 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
126 Hindrich Hellman

Lähde: Nide 8815 Astia

Marraskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.10.1737

November Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
4 Olof Swart
38 Petter Härköin
42 Mårten Peckorin
58 Johan Modig
67 Dafwid Hulckoin
71 Anders Teifwain
84 Lars Rehn
94 Anders Pick
99 Olof Karialain
121 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
126 Hindrich Helman

Lähde: Nide 8815 Astia

Joulukuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.11.1737

December Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnizons förstärckning, för hwilcka anhålles om ofwan Nembde Månadz underhåld. Nem:

Ruotu Nimi Kommentti
4 Olof Swart
38 Petter Härcköin
42 Mårten Peckorin
58 Johan Modig
67 Dawid Hulckoin
71 Anders Teifwain
84 Lars Rehn
94 Anders Pik
99 Olof Karialain
121 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
126 Hindrich Helman

Lähde: Nide 8815 Astia

Tammikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compag: Nyslott 27.12.1736

Januarij Månadz Namn Rulla up Commenderingen af Infanterie som utj Gvarnizon här pä Nyslått nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
91 Mattz Lapwetel:
93 Petter Andikain Rustmäst:
95 Påhl Hipsain kuuluu ruotuun 85
98 Petter Jäppin

Lähde: Nide 8815 Astia

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compag: Nyslått 3.2.1737

Första Halfwa Februarj Månadz Namn Rulla På Commenderingen af Infanterie som är I garnizon här i Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
91 Mattz Lapwetel:
93 Petter Andikain Rustmäst:
95 Påhl Hipsain kuuluu ruotuun 85
98 Petter Jäppin

Lähde: Nide 8815 Astia

© Väinö Holopainen 2023