AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1699 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1699

Sivu 3017AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Aufwila/Auvila 4 Michel Eriksson 1 3 Caval: Auvinen
4 Peer Pedikain mh 2 2 Caval: Pietikäinen
7 Anders Andss Aufwins E:a 1 5 1 Caval: Auvinen
5 Niels Oloffs. Aufwoin mh 2 2 1 Caval: Auvinen
3 Mattz Matss Aufwoin mh 2 1 Caval: Auvinen
Ahola 4 Staffan Olofss Latin mh 2 2 Inf: Laitinen
4 Mattz Johanss Kaipoin 2 2 Caval: Kaipainen
Cuosmala/Kuosmala 3 Åcke Monsson 1 1 1 Caval: Kuosmanen
3 Cornet Thets hustru 1 2 Ståndzp. Teet
2 Landb. Påhl Hemoin 1 1 Caval: Heilanen
2 Berndt Pijk mh 2 Caval: Piikki
3 1 Påhl Asilain 1 2 Caval: Asilainen
Härkälä 4 Dawid Hulkoin mh 2 1 1 Caval: Hulkkonen
3 Heming Thomass Härkein 1 2 Caval: Härkönen
2 Oloff Härkeiin mh 2 Caval: Härkönen
3 Lars Hulkoinen mh 2 1 Caval: Hulkkonen
Håttila/Hottila 2 Simon Johansson mh 2 Caval: Hottinen
1 Johan Simonsson 1 Caval: Hottinen
2 Thomas Thomass Kämälein 2 Caval: Kemiläinen
Härkäniemj/Härkälänniemi 5 Peer Anders Härkein mh 2 2 1 Caval: Härkönen
Hetajerf:/Hietajärvi 5 1 Mattz Pehrss Pehkain mh 2 5 1 Caval: Puhakainen
6 Niels Kettuin 1 3 1 1 Caval: Kettunen
4 Peer Kiskin mh 2 2 Caval: Kiiskinen
Haloila/Halola 2 Hindrich Haloin 1 1 Caval: Halonen
Haikarila 4 Laars Larss. Puhroin 1 3 Caval: Purhonen
3 Peer Laarss. Råckain mh 2 1 Caval: Roikonen
2 1 Peer Jacobss Summa mh 2 1 Caval: Summa
3 Hindrich Härkeinn 1 2 Caval: Härkönen
Heniola/Heinola 2 Johan Larss. Henioin 1 1 Inf: Heinonen
3 Christer Franss. Nijsein 1 2 Caval: Nissinen
Hatzoila/Hatsola 2 Michell Kemel: mh 2 Caval: Kemiläinen

Sivu 3018AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Hatzoila/Hatsola 2 And: Taipalain mh 2 Caval: Taipalinen
2 Olof Olofs. Torckain mh 2 Caval: Turakainen
3 Johan Torckain mh 2 1 Caval: Turakainen
Hötenby/Hyötyy 9 Anders Hötel: 1 5 2 1 Caval: Hyötyläinen
4 Abraham Hytel: mh 2 2 Caval: Hyötyläinen
Hamula/Hännilä 5 Hardwik Hardwiksson mh 2 2 1 Caval: Hänninen
Jerfwenpä/Järvenpää 2 Erich Achmöller mh 2 Caval: Achtmöller
7 Isack Mutel: mh 2 2 3 Caval: Muttulainen
Innola/Immola 3 Laars Larss. Lamain mh 2 1 Caval: Laamanen
Ingilä/Inkilä 2 Cornet Fredrich Lemk 1 1 Caval: Lemke
5 Landb. Hindrich E:a 1 4 Caval:
Jokola/Jokela 1 4 Simon Gevaller 1 2 2 Caval:
Kaihumäkij/Kaihunmäki 3 Peer Mardkain mh 2 1 Caval: Martikainen
6 Anders Kandiain mh 2 2 2 Caval: Kontiainen
Kättula/Kettula 2 Johan Kandiain mh 2 Caval: Kontiainen
4 Sigfred Anderss: mh 2 1 1 Caval: Oinonen
Kangaisby/Kangas 1 1 Laars Larss. Imoin 1 1 Caval: Immonen
3 Peer Mattss. Rijmpo mh 2 1 Caval: Rimppi
4 Laars Peerss. Kaipoin 2 2 Caval: Kaipainen
4 Mattz Philipss. Ahoin mh 2 2 Caval: Ahonen
Kiskila/Kiiskilä 12 Erich Kiskinn 1 6 4 1 Caval: Kiiskinen
Kaskis/Kaskii 9 Hindrich Tannin mh 2 1 2 3 1 Caval: Tanninen
5 1 Hans Johanss Ruotz. mh 2 3 1 Caval: Ruotsalainen
5 Laars Michelss. Haloin 1 2 2 Caval: Halonen
3 Peer Andss. Wasara mh 2 1 Caval: Vasara
3 Påhl Påhlss. Marttin mh 2 1 Caval: Marttinen
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 4 Staffan Kiskin mh 2 1 1 Caval: Kiiskinen
6 Mattz Johanss. Kiskin mh 2 2 2 Caval: Kiiskinen
4 Hindrich Kupsa 1 2 1 Caval: Kupsa
Kåsentaipal/Kasintaipale 2 Hindrich Passoin 1 1 Caval: Pasanen

Sivu 3019AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Kaislajerf:/Kaislajärvi 7 1 Johan Larss. Härkoin mh 2 2 2 1 1 Caval: Härkönen
Kackiala/Koikkala 6 Jacob Marain mh 2 4 Caval: Maaranen
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki 3 Johan Larss. Hamal: mh 2 1 Caval: Hämäläinen
2 Mattz Cnuthss. Hamal: 2 Caval: Hämäläinen
6 Peer Mattss. Ollckain mh 2 4 Caval: Ollikainen
Knutila/Knuutila 7 Påhl Peerss. Hyttins E:a 1 2 3 1 Caval: Hyytiäinen
Killpoila/Kilpola 3 Påhl Hyttin 1 2 Caval: Hyytiäinen
3 Swante Schadewidz E:a 1 1 1 Caval: Schadevitz
6 Carl Schadewidz mh 2 1 1 1 1 Caval: Schadevitz
1 Anders Rimpin 1 Caval: Rimpinen
1 Erich Jöranss Lembein 1 Caval: Lampinen
Karkiama/Karkeamaa 4 Jacob Kiukas 1 3 Caval: Kiukas
5 Eskell Pöyhein mh 2 3 Caval: Pöyhönen
2 Laars Pöyhein mh 2 Caval: Pöyhönen
4 Påhl Matz. Råpoin mh 2 2 Caval: Roponen
4 Eskell Pöyhein mh 2 1 1 Caval: Pöyhönen
Laukala/Laukkala 2 Påhl Mattss Penoin mh 2 Inf: Pennanen
4 Mattz Pernain 1 1 2 Caval: Pärnänen
5 Johan Purhoin mh 2 1 2 Caval: Purhonen
2 Oloff Penoin mh 2 Caval: Pennanen
Lautiala/Lauteala 5 Elias Larss. Latiain mh 2 1 2 Caval: Lautiainen
4 Laars Lautiain 1 3 Caval: Lautiainen
Lomalaby/Luomala 3 Jöran Larsson mh 2 1 Caval: Kupsanen
Lipsala 1 Capit. Gyllenspåns Bostel 1 Gyllenspång
Lehikola/Lehikkola 4 Peer Lekoin mh 2 1 1 Lehikoinen
2 Peer Andss. Bengtin mh 2 Penttinen
Leskila/Leskelä 4 Peer Andss. Leskein mh 2 2 Inf: Leskinen
4 1 Hindrich Jöransson 1 2 1 1 Haikarinen
Lefwola/Lievola 2 Thomas Larss. Purhoin 2 Purhonen

Sivu 3020AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Lefwola/Lievola 2 Anders Andss Läskin mh 2 Caval: Leskinen
Mannimäkj/Männynmäki 3 Johan Kamoin 1 1 1 Caval: Kammonen
4 1 Anders Turackains E:a 1 3 1 Caval: Turakainen
1 Cap: H:r Lars Bronerius 1 Caval: Brunnerus
4 Landb. Mattz Jörckoin 1 1 2 Caval:
2 Cap: H:r Fred. Sveconius mh 2 Caval: Sveconius
Mattila 4 Claus Parkoin 1 2 1 Caval: Parkkonen
Mäkiös/Mäköis 4 And. Mattss. Aufwin 1 1 1 1 Caval: Auvinen
5 Påhl Peerss. Sopoins E:a 1 2 1 1 Caval: Sopanen
5 Mårten Åinain mh 2 3 Caval: Oinonen
1 Grelss Kiskins E:a 1 Caval: Kiiskinen
Marala/Maarala 5 Mårten Marain mh 2 3 Caval: Maaranen
2 Peer Johanss Marain 2 Caval: Maaranen
1 1 Mattz Mattss. Marain 1 1 Caval: Maaranen
Mietula/Miettula 3 Johan Kattelain 2 1 Caval: Kotilainen
Maifwala/Maivala 3 Christer Pottrin mh 2 1 Caval: Pätynen
8 Brusius Kåndeins E:a 1 4 2 1 Caval: Kontiainen
4 Johan Hackorins E:a 1 1 2 Caval: Haikarinen
1 Staffan Härckein 1 Caval: Härkönen
3 1 Eskell Hemeloin mh 2 1 1 Caval: Hämäläinen
1 Cnuth Olofss. Hönen 1 Caval: Hänninen
2 Hind. Kåstiein mh 2 Caval: Keistinen
4 Hind. Tarckain mh 2 2 Caval: Tarkiainen
Murdois/Murtois 4 Johan Hemel: mh 2 2 Inf Hämäläinen
2 Isack Hemel: mh 2 Caval: Hämäläinen
3 Sergiant Carstenij h 1 2 Caval: Karsten
4 1 Fend. Busks hustru 1 2 1 1 Caval:
1 Landb. Påhl Thomass: 1 Caval:
Näring/Näärinki 9 Peer Hindss Tarkoin 1 6 1 1 Caval: Tarkiainen
5 Peer Peerss. Karkein 1 2 2 Caval: Kärkkäinen

Sivu 3021AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Näring/Näärinki 3 Elias Wännel: 1 2 Caval: Venäläinen
3 1 Påhl Muhlij mh 2 1 1 Caval: Mulli
4 Mattz Wijtickoin mh 2 2 Caval: Vitikainen
4 Laars Turakain mh 2 2 Caval: Turakainen
4 Bengdt Hauska mh 2 1 1 Inf Hauska
1 Johan Mukoin 1 Caval: Muikkunen
Narila 3 Anders Puttkoin mh 2 1 Caval: Putkonen
6 Thomas Pauiains E:a 1 5 Caval: Paunonen
Ollikala/Ollikkala 5 Mattz Larss. Kiskin mh 2 3 Caval: Kiiskinen
6 Heming Abrahamss. mh 2 1 2 1 Caval: Nulpponen
2 Anders Pättuin mh 2 Caval: Pätynen
6 1 Oloff Nulpoin mh 2 1 2 1 1 Caval: Nulpponen
2 Staffan Staffanss E:a 1 1 Caval: Pasanen
6 Oloff Jöranss Pedikains E:a 1 2 3 Caval: Pietikäinen
Påikola/Poikola 3 Landzm. Anders Pijck mh 2 1 Caval: Piikki
Pallois/Palonen 3 Markus Immoin mh 2 1 Caval: Immonen
Pelkila/Pelkilä 2 Grelss Påhlss. Nousain mh 2 Caval: Nousiainen
Pölliälä/Pellilä 3 Johan Hanss. Pöhelein mh 2 1 Caval: Pohjalainen
Patela/Paatela 4 Mattz Tijroin mh 2 2 Caval: Tirronen
2 T. Anders Lautiain mh 2 Caval: Lautiainen
Pattila/Pätylä 1 Corpr: Laars Asikains h 1 Caval: Asikainen
Patela/Paatela 1 Jöran Wijdickain 1 Caval: Vitikainen
4 Oloff Uckoin E:a 1 1 2 Caval: Ukkonen
1 Påhl Marain 1 Caval: Maaranen
Purhola 4 Hindrich Purhoin mh 2 1 1 Caval: Purhonen
Pulkila/Pulkkila 3 Påhl Peerss. Pulkoin mh 2 1 Caval: Pulkkinen
2 Casper Pålak mh 2 Caval:
6 Anders Andss. Pulkoin mh 2 4 Caval: Pulkkinen

Sivu 3022AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Pulkila/Pulkkila 3 Anders Tarkoin mh 2 1 Caval: Tarkiainen
1 1 Peer Pajain 1 1 Caval: Pajunen
Purhola 7 Gustaff Kilkj mh 2 4 1 Caval: Kilkki
Pylkela/Pylkkälä 3 Eskell Pylkein 1 2 Caval: Pylkkänen
2 Clemet Christerss 1 1 Caval: Pylkkänen
Poihiois/Pohjois 7 Staffan Hänin mh 2 2 3 Caval: Hänninen
2 Johan Wauhwain mh 2 Caval: Vahvanen
4 Elias Peerss Hemel: 1 1 2 Caval: Hämäläinen
Paijusallmj/Pajusalmi 6 Eskell Såppoin mh 2 3 1 Caval: Sopanen
Pitkalax/Pitkälahti 4 Jöran Pafwilain 1 1 2 Caval: Paavilainen
Päkarila/Pekurila 3 Mårten Peekurin mh 2 1 Caval: Pekurinen
Rångala/Ronkala 3 Mattz Kaukun 1 2 Caval: Kankkunen
4 Oloff Sorfwoin 2 2 Caval: Sorvanen
1 Hindrich Kånstig 1 Caval: Konsti
4 Mattz Peerss. Wijsa mh 2 2 Caval: Viisanen
5 Oloff Brusiuss 1 1 3 Caval: Laukkanen
Räsala/Rasala 3 Peer Peerss Räsain 1 2 Caval: Rasanen
Randois/Rantuu 6 Thomas Grelss. Marain mh 2 2 1 1 Caval: Narinen
2 Anders Läskin mh 2 Caval: Leskinen
Remoierf:/Remojärvi 3 Peer Michelss Haloin mh 2 1 Caval: Halonen
4 Peer Peerss. Imoin mh 2 2 Caval: Immonen
3 Mårten Hamel: mh 2 1 Caval: Hämäläinen
2 Laars Kiprin mh 2 Caval: Kiprinen
5 Peer Jacobss Pafwil: 1 2 1 1 Caval: Paavilainen
4 Johan Michelss Hemel: 2 2 Caval: Hämäläinen
Randois/Rantuu 3 Simon Härkein mh 2 1 Caval: Härkönen
Surniemj/Suurniemi 5 Erich Dawidss Rångoin mh 2 2 1 Caval: Ronkainen

Sivu 3023AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Surniemj/Suurniemi 4 Johan Mattss. Paiun mh 2 1 1 Caval: Paunonen
5 Peer Johanss. Rångain mh 2 1 1 1 Caval: Ronkainen
2 Anders Nielss Kardin 1 1 Caval: Kaartinen
Summala 7 Johan Thomass Summa mh 2 4 Caval: Summa
2 Thomas Rauitain mh 2 Caval: Rautiainen
Suoniemij/Soiniemi 7 Peer Hindss Tarkoin mh 2 1 1 2 1 Caval: Tarkiainen
3 1 Mattz Larss. Aufwin mh 2 1 1 Caval: Auvinen
3 1 Staffan Halloin mh 2 1 1 Caval: Halonen
3 Christer Soroin mh 2 1 Caval: Sorjonen
1 Johan Johanss. Huttin 1 Caval: Huttunen
Taipalaby/Taipale 4 Oloff Andss Taipel: mh 2 2 Caval: Taipalinen
1 Corpr: Asikains hemman 1 Caval: Asikainen
Tyrinmäkj/Tyrynmäki 5 Laars Påhlss. Kaipain 1 1 1 2 Caval: Kaipainen
Taifwala/Teivaa 2 Oppbörskrif: Abram Walijn 2 Caval: Wallin
5 Oloff Taifwain 1 2 1 1 Caval: Teivainen
4 Michell Täifwain 1 1 1 1 Caval: Teivainen
6 Niels Mattss. Taif:n 1 4 1 Caval: Teivainen
Turackala/Turakkala 11 Peer Turackains hustru 1 2 6 1 1 Caval: Turakainen
Tukela/Tuhkala 4 Niels Poijel: mh 2 2 Caval: Pohjalainen
4 Påhl Peerss Weinein mh 2 2 Caval: Väänänen
Wächmais/Vehmaa 4 Grelss Lipssoin mh 2 2 Caval: Lipsanen
3 1 Johan Pöndin 1 2 1 Caval: Pöntinen
4 Laars Lamain mh 2 2 Caval: Laamanen
4 Probst: H:r Bronerij E:a 1 3 Caval: Brunnerus
4 Landb: Mattz Sigfredsson 1 3 Caval:
2 Peer Oloffss Mardikain mh 2 Caval: Martikainen
4 Cap: H:r Fred: Sveconius dåtter Marghareata 1 2 1 Caval: Sveconius
4 Peer Westerin mh 2 2 Caval: Vesterinen

Sivu 3024AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Warparanda/Varparanta 1 Oloff Christersson 1 Caval: Immonen
Waijala/Veijala 8 Peer Sigfredsson 1 2 4 1 Caval: Veijalainen
Worolax/Vuorilahti 3 Påhl Påhlss. Bengtin mh 2 1 Caval: Penttinen
4 Staffan Tarkoin h 1 3 Caval: Tarkiainen
Worenma/Vuorenmaa 4 Mattz Hirfwin mh 2 1 1 Caval: Hirvonen
4 Johan Kaupin 1 3 Caval: Kauppinen
2 Påhl Pylkein mh 2 1 Caval: Pylkkänen
2 Erich Käckel: mh 2 Caval: Kekäläinen
5 Peer Lambin mh 2 2 1 Caval: Lampinen
3 Johan Hemel: mh 2 1 Caval: Hämäläinen
2 Mattz Andss. Ropoin 2 Caval: Roponen
2 Laars Wäseinn 2 Caval: Väisänen
2 Peer Peerss. Hötel: mh 2 Caval: Hyötyläinen
3 Aron Bengdts. Wänhoin 2 1 Caval: Väänänen
Wijsäla/Viisala 4 Ifwar Wisentzin mh 2 2 Caval: Leskinen
3 Johan Mattz Keturin mh 2 1 Caval: Kettunen
Pitkälax/Pitkälahti 5 Måns Johanss. Pasoins E:a 1 2 2 Caval: Pasanen
6 Peer Nuppuins E:a 1 3 2 Caval: Noponen
3 Jonas Påhlss. Pedikein 2 1 Caval: Pietikäinen
6 Peer Påhlss Pedikein 1 4 1 Caval: Pietikäinen
2 Johan Ingoin mh 2 Caval: Inkinen
5 Peer Wänian 1 4 Caval: Väänänen
2 Mårten Ikoin mh 2 Caval: Ikonen
2 Anders Ikoin mh 2 Caval: Ikonen
3 Johan Ikoin mh 2 1 Caval: Ikonen
6 Peer Haloin mh 2 4 Caval: Halonen
Rokola/Ruokola 5 Påhl Eskellsson mh 2 2 1 Caval:

Sivu 3025AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Rokola/Ruokola 4 Hindrich Kockoin mh 2 2 Caval: Kokkonen
3 Hans Råckel: 1 2 Caval: Ruokolainen
4 Christer Mondoin mh 2 2 Caval: Montonen
2 Anders Måndoin mh 2 Caval: Montonen
Ylwesije/Ylivesi 1 Mattz Påhlss. Harmains E 1 Caval: Harmainen
2 Mattz Parckoin mh 2 Caval: Parkkinen
3 Johan Andss. Parkoin 2 1 Caval: Parkkinen
3 Jöran Käriain mh 2 1 Caval: Kääriäinen
2 Niels Michelsson 2 Caval: Heilanen
4 Eskell Kårhoins E:a 1 3 Caval: Korhonen
Påihioise/Pohjois 4 T: Påhl Rockoin mh 2 1 1 Caval: Rokkanen
Fend: Carll Lilensköldtz hemman, adell och Sätterij Lilliesköld
Drengar och Pijgor 1 3 1
Ilamäkj/Illainmäki 1 T: Peer Oloffss. E:a 1
Kirkonkylä 2 Probst. H:r Hind. Påpius 2 Poppius
2 Sochn: Snikar: Oloff mh 2
1 Klock: Johan Larss. 1
2 Sohlmest: Rijpsander mh 2 Ripsander
1 Simon Mårtenss. 1
2 Spögub: Sigfred Mattss. 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16971700

© Maija-Liisa Laaso 2023