AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1694 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1694

Sivu 2144B (aukeaman 2144 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
_ufwila/Auvila 2 Michel Thomsson 1 Auvinen
B.S. Michel 1 Auvinen
3 Petter Huttins E:a 1 Huttunen
M. Hindrich mh 2 Kilkki
5 And. Andss. mh 2 Auvinen
B:r Anders mh 2 Auvinen
Rytt. hustru 1
4 Niels Oloffss. mh 2 Auvinen
B:r Erich 1 Auvinen
Rytt. hustru 1
_hila/Ahola 3 Staff Oloffss mh 2 Laitinen
B:r Mattz 1 Laitinen
6 Mattz Caipin mh 2 Kaipainen
B:r Laars mh 2 Kaipainen
B:r Johan mh 2 Kaipainen
_hila/Auvila 2 Mattz Aufwin mh 2 Auvinen
_smala/Kuosmala 5 Åcke Månson 1 Kuosmanen
B:r Olof mh 2 Kuosmanen
d. Philip Hindss 1
Rytt. hustru 1
4 Cornet Tettz hustru 1 Teet
d. Jören Tucklein 1 Tuhkalainen
d. Hind. Aselain mh 2 Asilainen
4 Berndt Pijck mh 2 Piikki
d. Pehr Harkein mh 2 Härkönen
2 Påhl Aselain 1 Asilainen
Mohr 1
Härkälä 4 Anders Pehrs: mh 2 Härkönen
B. Olof mh 2 Härkönen

Sivu 2145A (aukeaman 2145 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Härkälä 2 1 Bengdt Haloin mh 2 Halonen
Soldatz hustru 1
7 Heming Thomasson 1 Härkönen
S. Thomas mh 2 Härkönen
BS. Oloff mh 2 Härkönen
d. Laars Wihlain 1 Vihavainen
d. Bertel Michelss 1
4 Anders Hulkoin 1 Hulkkonen
B. Dawid mh 2 Hulkkonen
B Laars 1 Hulkkonen
1 Johan Herckains E:a 1 Härkönen
Håttila/Hottila 3 Simon Johanss mh 2 Hottinen
S. Johan 1 Hottinen
3 Esaias Hindss mh 2 Hottinen
B:r Anders 1 Hottinen
2 Thomas Kamelein mh 2 Kemiläinen
Härkanemj/Härkälänniemi 6 And. Härkein mh 2 Härkönen
FB.S. And. Matson 2 Härkönen
S. Pehr Andss 1 Härkönen
Pijga 1
Hetäjerfj/Hietajärvi 1 Johan Huttein 1 Huttunen
6 1 Lars Puhkain mh 2 Puhakainen
BS. Mattz mh 2 Puhakainen
S. Mattz Larss 1 Puhakainen
d. Påhl Andss 1
Soldatz hustru 1
9 Oloff Kettin 1 Kettunen
B Niels mh 2 Kettunen
B Johan mh 2 Kettunen
B.S. Johan mh 2 Kettunen
d. Jöran Kilkin 1 Kilkki
Rytt. hustru 1

Sivu 2145B (aukeaman 2145 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hetäjerfj/Hietajärvi 4 Pehr Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Johan mh 2 Luukkonen
4 Johan Martin mh 2 Marttinen
B:r Anders mh 2 Marttinen 12
4 1 And. Kettuin mh 2 Kettunen
B.M. Hind. Larss mh 2
Soldatz hustru 1
4 Pehr Kiskin mh 2 Kiiskinen
B. Niels mh 2 Kiiskinen
Haloila/Halola 4 Johan Halloin mh 2 Halonen
B:r Abram mh 2 Halonen
2 Pehr Michelsson mh 2 Halonen
Haikarila 5 Jöran Johanss mh 2 Haikarinen
B:r S. Jöran mh 2 Haikarinen
d Pehr Pullkoin 1 Pulkkinen
4 Johan Roikoin mh 2 Roikonen
B:r Pehr mh 2 Roikonen
2 Mattz Teifwain mh 2 Teivainen
3 Jöran Härkein 1 Härkönen
S. Hindrich mh 2 Härkönen
Heniola/Heinola 4 Johan Larss. mh 2 Heinonen
B:r Pehr 1 Heinonen
d. Staffan Kemel: 1 Kemiläinen
5 Christer Nijsein mh 2 Nissinen
M. Oloff mh 2
Soldatz hustru 1
Hatzoila/Hatsola 4 Laars Mustoins h 1 Mustonen
S. Michell 1 Mustonen
S. Laars mh 2 Mustonen
3 1 Pehr Räisain mh 2 Räisänen
B Hendrich 1 Räisänen
Soldatz hustru 1

Sivu 2146A (aukeaman 2146 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hatzoila/Hatsola 1 Michell Mustoin 1 Mustonen
4 Olof Torskain mh 2 Turakainen
B Johan 1 Turakainen
B:r Heming 1 Turakainen
Hattenby/Hyötyy 5 Anders Hyttelein mh 2 Hyötyläinen
B:r Sigfred mh 2 Hyötyläinen
Ryttare hustru 1
3 Påhl Harmain mh 2 Harmainen
B:r Johan 1 Harmainen
4 Abram Hyttel: mh 2 Hyötyläinen
S. Pehr mh 2 Hyötyläinen
Hammula/Hännilä 3 Hardwick Hännin 1 Hänninen
S. Hans mh 2 Hänninen
Järfwanpä/Järvenpää 6 Erich Ackmöller mh 2 Achtmöller
d. Påhl 1
d. Pehr Uösterin mh 2 Vesterinen 75
Rytt. hustru 1
7 Isack Mutel: mh 2 Muttulainen
S. Johan mh 2 Muttulainen
d. Lars Halloin mh 2 Halonen
Rytt. hustru 1
Immoila/Immola 4 Laars Lamain mh 2 Laamanen
d. Olof Noisenn mh 2 Nousiainen
Ingila/Inkilä 7 Corent: Lemken mh 2 Lemke
d. Eskell Jöranss mh 2
d. Mårten Rockol: 1 Ruokolainen
d. Frans 1
Pijga Karin 1
Jokolan/Jokela 4 Simon Gewaler mh 2
d. Erich Mustoin mh 2 Mustonen
Käihumäkij/Kaihunmäki 4 Laars Mardikain 2 Martikainen
B:r Mattz med hustru 2 Martikainen

Sivu 2146B (aukeaman 2146 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Käihumäkij/Kaihunmäki 6 Anders Kondiain mh 2 Kontiainen
B:r Johan mh 2 Kontiainen
B:r Hindrich mh 2 Kontiainen
2 Oloff Olofsson 1
d. Pehr Pastin 1 Pasanen
Kättula/Kettula 3 Mattz Oloffss. mh 2 Hyvönen
B:r Oloff h 1 Hyvönen
5 Sigfred Andss. mh 2 Oinonen
Anders Sigfredz E:a 1 Oinonen
d. Thomas Hindss: 1
Rytt hustru 1
Kangaisby/Kangas 4 Pehr Imoin mh 2 Immonen
B Michell mh 2 Immonen
2 Johan Muttlain mh 2 Muttilainen
2 Pehr Rennip mh 2 Rimppi
4 Laars Pehrss. mh 2 Kaipainen
B:r Johan mh 2 Kaipainen
2 Mattz Philipss mh 2 Ahonen
Kiskila/Kiiskilä 11 Erich Kiskin mh 2 Kiiskinen
S. Johan mh 2 Kiiskinen
S. Bertel h 1 Kiiskinen
d. Påhl Kiuckoin mh 2 Kiukkonen
d. Johan Halloin mh 2 Halonen
d. Jochum Haloin mh 2 Halonen
Kaskis/Kaskii 5 Niels Oloffss mh 2 Kiiskinen
B:r Olof hustru 1 Kiiskinen
d. Christer mh 2 Kammonen?
4 Erich Rijmpin mh 2 Rimpinen
BM. Isack 1 Venäläinen
Rytt hustru 1
5 Hans Rodzallain 2 Ruotsalainen
B:r Johan mh 2 Ruotsalainen
B. Mattz h 1 Ruotsalainen

Sivu 2147A (aukeaman 2147 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaskis/Kaskii 3 Niels Halloins h 1 Halonen
B:r Pehr mh 2 Halonen
3 Pehr Wasara mh 2 Vasara
B Anders 1 Vasara
Kiskilannemj/Kiiskilänniemi 7 Staffan Kiskin mh 2 Kiiskinen
S. Karll 1 Kiiskinen
S. Hindrich h 1 Kiiskinen
d. Anders h 1
d. Mattz Kupsain 1 Kupsanen
Rytt. hustru 1
5 Mattz Johanss mh 2 Kiiskinen
B. Johan mh 2 Kiiskinen
d. Lars Parckin 1 Parkkinen
3 Påhl Kupssa 1 Kupsa
B. Hindrich mh 2 Kupsa
Kiskilannemj/Kasintaipale 4 Johan Hackelinen mh 2 Hakulinen
B Anders mh 2 Hakulinen
Kaislajeriej/Kaislajärvi 7 Lars Härckin mh 2 Härkönen
B Johan mh 2 Härkönen
S. Johan mh 2 Härkönen
S. Hindrich 1 Härkönen
Kockiala/Koikkala 3 Jacob Marain mh 2 Maaranen
B Laars 1 Maaranen
2 Påhl Langoin mh 2 Länkinen
Knutilamäkij/Knuutilanmäki 2 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
4 Mattz Hemel: mh 2 Hämäläinen
B.M. Johan mh 2
6 Pehr Olckoin mh 2 Ollikainen
B:r Påhl mh 2 Ollikainen
B:r Erich 1 Ollikainen
Rytt. h 1
Knutila/Knuutila 4 Isack Thomass mh 2 Hämäläinen
B:r Hindrich mh 2 Hämäläinen
7 Påhl Hyttin 1 Hyytiäinen
B. Påhl mh 2 Hyytiäinen
d. Pehr Hijrfwin mh 2 Hirvonen
d. Johan Jockol: mh 2 Jokelainen
Kilpoila/Kilpola 5 Påhl Hyttin mh 2 Hyytiäinen
B:r Jöran mh 2 Hyytiäinen
Rytt hustru 1
6 1 Corp: Swant Schadevidz h 1 Schadevitz
d. Johan Pröss mh 2 70
d. Olof Brusius: 1
d. Christer Hindss: mh 2
Rytt: hustru 1
5 Carll Schadwidz mh 2 Schadevitz
B:r Mattz mh 2 Schadevitz
Rytt: hustru 1
2 Anders Rijmpin mh 2 Rimpinen
2 Johan Puttoin mh 2 Puttonen
2 Mattz Latin mh 2 Laitinen
Karckiama/Karkeamaa 3 Niels Kuckoin 1 Kiukas
B.S. Erich 1 Kiukas
B:r Jacob 1 Kiukas
6 Eskell Pyijhin mh 2 Pöyhönen
B. Eskell mh 2 Pöyhönen
B. Bengdt mh 2 Pöyhönen
3 Lars Pöhoin mh 2 Pöyhönen
d. Niels Thomass 1
3 Påhl Ropoin mh 2 Roponen
B:r Anders h 1 Roponen
2 Eskell Pöhoin mh 2 Pöyhönen
Laukala/Laukkala 4 Påhl Penoin mh 2 Pennanen
Bror Oloff med hustru 2 Pennanen

Sivu 2148A (aukeaman 2148 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Laukala/Laukkala 6 1 Oloff Pernäin mh 2 Pärnänen
B:r Mattz mh 2 Pärnänen
B:r S. Påhl 1 Pärnänen
BS. Matz Pehrs h 1 Pärnänen
Soldatz hustru 1
5 Johan Purhoin mh 2 Purhonen
d. Grelss Pollin mh 2
Rytt. hustru 1
4 Olof Larss: mh 2 Heinonen
BM. Lars Larss: mh 2 Heinonen
Lautiala/Lauteala 4 Elias Larsson mh 2 Lautiainen
B Dawid 1 Lautiainen
Rytt. hustru 1
Lommalaby/Luomala 5 Christer Lahmain mh 2 Luomanen
B Jacob 1 Luomanen 41
B:r Grelss mh 2 Luomanen
Lipsala 4 Grelss Lipsain mh 2 Lipsanen
B:r Jacob mh 2 Lipsanen
Lehikola/Lehikkola 5 Mattz Lehikoins E:a 1 Lehikoinen
B:r Pehr mh 2 Lehikoinen
d. Jöran Kerwein 1 Kervinen
Rytt. hustru 1
2 Pehr Bengtin mh 2 Penttinen
Leskilä/Leskelä 7 Pehr Andss. mh 2 Leskinen
B Johan mh 2 Leskinen
BS. Johan mh 2 Leskinen
Soldatz h 1
2 Pehr Johans: mh 2 Leskinen
4 Hindrich Hakorin mh 2 Haikarinen
S. Jöran mh 2 Haikarinen
Lefwola/Lievola 1 Påhl Läskin 1 Leskinen

Sivu 2148B (aukeaman 2148 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lefwola/Lievola 2 Ander Andsson mh 2 Leskinen
4 Pehr Lijkoin mh 2 Liikanen
B:r Hans 1 Liikanen
Soldatz hustru 1
2 Johan Pehrson mh 2 Lievonen
Maninmäkj/Männynmäki 3 Mattz Wänel: mh 2 Venäläinen
Rytt: h 1
6 Johan Turakains E:a 1 Turakainen
B:r Anders mh 2 Turakainen
d. Pehr Ryhain 1 Ryhänen
d. Jöran Kaipain 1 Kaipainen
Rytt hustru 1
4 Cap: H:r Carl Nigreus 2 Nigraeus
d. Michell Kurhoin 1
d. Mattz 1
Mattila 5 Clas Parkoinen mh 2 Parkkonen
d. Hindrich Pasain 1 Pasanen
Dåtter 1
Rytt hustru 1
2 Tönnes Axelss. mh 2 Kärkkäinen
3 Olof Uckoin 1 Ukkonen
M. Arfwe Erichss mh 2
4 Michell Nielss mh 2 Kemiläinen
B:r Niels mh 2 Kemiläinen
Makios/Mäköis 4 Anders Afwin mh 2 Auvinen
B:r Pehr mh 2 Auvinen
2 Påhl Soppoin mh 2 Sopanen
3 1 Mårten Oijnoin mh 2 Oinonen
B Laars 1 Oinonen
Soldatz hustru 1
2 Grels Kiskin mh 2 Kiiskinen

Sivu 2149A (aukeaman 2149 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Marala/Maarala 7 Erich Marain mh 2 Maaranen
B:r Mårten mh 2 Maaranen
B:r Pehr mh 2 Maaranen
Rytt h 1
4 Lars Halloin mh 2 Halonen
B:r Mattz mh 2 Halonen
4 1 Pehr Johanss: mh 2 Maaranen
B:r Johan 1 Maaranen
BM. And. Pernain 1 Pärnänen
Soldatz h 1
2 Michell Michelss mh 2 Maaranen
Mietula/Miettula 4 And. Rockol: mh 2 Ruokolainen
B. Johan mh 2 Ruokolainen 60
Maifwala/Maivala 5 Erich Lambien mh 2 Lampinen
B. Påhl mh 2 Pekurinen
Rytt. h 1
5 Brusius Kondin 2 Kontiainen
d. Jacob Wättein 2 Väätäinen
Rytt. h 1
7 Johan Hakorin 2 Haikarinen
B. Laars mh 2 Haikarinen
d. Gustaf mh 2 Härkönen
Rytt h:o 1
2 Påhl Jusorin 1 Jusseroinen
S. Johan 1 Jusseroinen 43
3 1 Cnuth Hänin mh 2 Hänninen
B. Pehr E:a 1 Hänninen
Soldatz h 1
2 Påhl K_stin 2 Keistinen
3 Frans Nielss 1 Heilanen
B Niels mh 2 Heilanen
6 Staffan Tarkoin 2 Tarkiainen
S. Hindrich mh 2 Tarkiainen
S. Påhl mh 2 Tarkiainen

Sivu 2149B (aukeaman 2149 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois/Murtois 6 Pehr Hemel: 1 Hämäläinen
S. Johan mh 2 Hämäläinen
S. Hindrich 1 Hämäläinen
dåtter Karin d. Anna 2 Hämäläinen
3 Sersant Carstenj h 1 Karsten
d. Laars mh 2
5 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
B:r Olof mh 2 Hämäläinen
d. Pehr Hemel: 1 Hämäläinen
1 Fendrich Buusch h 1
Näring/Näärinki 6 Lars Tarkin mh 2 Tarkiainen
B:r Johan mh 2 Tarkiainen
B Laars mh 2 Tarkiainen
5 Påhl Kerkin mh 2 Kärkkäinen
B:r Anders mh 2 Kärkkäinen
Rytt h 1
3 Olof Wännel: mh 2 Venäläinen
S. Johan 1 Venäläinen
9 Landsm Hind. Lillius E:a 1 Lilius
d. Pehr Lambain 2 Lampainen
d. Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
d. Johan Uawahwain 2 Vihavainen
dåtter Maria 1 Lilius
dåtter Sopia 1 Lilius
3 Pehr Wittikain 1 Vitikainen
S. Mattz 1 Vitikainen
4 Laars Turackain 2 Turakainen
M. Påhl mh 2
4 Bengdt Hauska mh 2 Hauska
d. Jonas mh 2
2 Mattz Muckoin mh 2 Muikkunen
Narila 5 Anders Puttkoin mh 2 Putkonen
B. Mattz 1 Putkonen
d. Mattz Tarfwain mh 2 Tarvainen

Sivu 2150A (aukeaman 2150 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Narila 8 Thomas Punoin mh 2 Paunonen
B. Mattz mh 2 Paunonen
B. Pehr mh 2 Paunonen
d. Pohl Olikain mh 2 Ollikainen
Ollikala/Ollikkala 7 Mattz Kiskin mh 2 Kiiskinen
d. Jöran Gibrel 2 Muttulainen?
d. Lars mh 2
Rytt h 1
3 Erich Nullpoin 2 Nulpponen
d. Heming 1
3 Mattz Hemoin mh 2 Hamunen
Soldatz h 1
6 And. Nullpoin 2 Nulpponen
B:r Olof mh 2 Nulpponen
B. Erich mh 2 Nulpponen
4 Arfwed Ihalain 2 Ihalainen
S. Anders 1 Ihalainen 40
S. Laars 1 Ihalainen
3 Johan Pasoin 2 Pasanen
B. Staffan 1 Pasanen
5 Olof Peedeckain 2 Pietikäinen
B. Christer 1 Pietikäinen
B:r Laars 1 Pietikäinen
B:r Hindrich 1 Pietikäinen
Poikola 5 Anders Pijck mh 2 Piikki
B:r Johan mh 2 Piikki
Rytt. h 1
Pallois/Palonen 3 Johan Ihal: 1 Ihalainen
M. Niels mh 2
Peilkilä/Pelkilä 2 And. Illfwoin mh 2 Ilvonen
Pöllila/Pellilä 2 Johan Pojol: mh 2 Pohjalainen
Pättila/Pätylä 5 Michel Kämolain 1 Kemiläinen
BS. Christer 2
B:r Anders mh 2 Kemiläinen

Sivu 2150B (aukeaman 2150 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pattela/Paatela 4 Mattz Tirroin mh 2 Tirronen
B:r Hans mh 2 Tirronen
7 Hind. Uckoins E:a 1 Ukkonen
B:r Olof mh 2 Ukkonen
B:r Thomas mh 2 Ukkonen
d. Karll Gräss mh 2
1 T Abram Höfwein h, Häst 1 Kor 2 st 1 Hyvönen
Purhula/Purhola 5 Hind. Purhoin mh 2 Purhonen
BM. And. Kottroin 2 Kotro
d. Johan 1
6 Laars Killckij mh 2 Kilkki
B:r Thomas mh 2 Kilkki
B. Gustaff 1 Kilkki
Rytt h 1
Pohios/Pohjois 2 Niels Kuckoin 1 Kukkonen
Son 1
5 Laars Ickoin mh 2 Ikonen
S. Hindrich 1 Ikonen
S. Pehr mh 2 Ikonen
6 Staffan Hänin 2 Hänninen
B:r Johan 1 Hänninen
d. Johan Keppain 2
d. And. Nosiain 1 Nousiainen
2 Johan Wanhwain 2 Vahvanen
2 Pehr Hemel: mh 2 Hämäläinen
Pitkalax/Pitkälahti 5 Jöran Peuj: 2 Paavilainen
S. Erich 1 Paavilainen
S. Hindrich mh 2 Paavilainen
Painsalmj/Pajusalmi 2 1 Hind. Hoijnin mh 2 Heinonen
Soldatz h 1
Pulkilaby/Pulkkila 6 1 Bengdt Pullkin 1 Pulkkinen
B Mattz mh 2 Pulkkinen
B:r Johan mh 2 Pulkkinen
dåtter 1
Soldatz h 1
4 Jacob Pulkin mh 2 Pulkkinen
B:r Påhl mh 2 Pulkkinen
5 Jöran Karain mh 2 Kääriäinen
S. Casper mh 2 Kääriäinen
dott. Anna 1 Kääriäinen
5 And. Pullkin mh 2 Pulkkinen
B:r Mattz mh 2 Pulkkinen
B:r Johan mh 2 Pulkkinen
Pulkila/Pulkkila 4 Mattz Hörkein mh 2 Härkönen
BM. Pehr mh 2
Pyllkälä/Pylkkälä 4 Eskell Christerss 2 Pylkkänen
B:r Mattz mh 2 Pylkkänen
3 And. Pehrss 1 Tarkiainen
B:r Jacob mh 2 Tarkiainen
Päkurila/Pekurila 8 Jacob Pekurins h 1 Pekurinen
B. Påhl mh 2 Pekurinen
B:r Hindrich mh 2 Pekurinen
B:r Mårten mh 2 Pekurinen
Rytt h 1
Rångala/Ronkala 4 1 Mattz Kanckuins h 1 Kankkunen
S. Påhl mh 2 Kankkunen
S. Laars 1 Kankkunen
Soldatz hustru 1
1 T. Brusius Leckon Häst 1 Koo 1 st Laukkanen

Sivu 2151B (aukeaman 2151 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rångala/Ronkala 5 Påhl Ottin mh 2 Outinen 6
B:r Pehr mh 2 Outinen 130
B:r Daniel 1 Outinen
6 Arfwed Rångan mh 2 Ronkainen
B:r Oloff mh 2 Ronkainen
d. Pehr 1
Rytt h 1
4 Mattz Wijssa mh 2 Viisanen
M. Mattz mh 2 Outinen
2 Johan Johans mh 2 Aniainen
Rasala 4 Pehr Pehrss 1 Rasanen
S. Oloff mh 2 Rasanen
Soldatz h 1
Randois/Rantuu 6 Thomas Narrin mh 2 Narinen
d. Påhl Mustoin mh 2 Mustonen
d. Hind. Påhlss mh 2
2 Mattz Harkain E:a 1 Härkönen
S. Pehr 1 Härkönen
4 Anders Lijmatain mh 2 Liimatainen
B. Christer mh 2 Liimatainen
Remujärf:/Remojärvi 4 Pehr Mardikain mh 2 Martikainen
d. Mattz 1 Tuhkalainen
Rytt h 1
4 Hind. Johanss: mh 2 Remonen
B:r Påhl mh 2 Remonen
4 Hindrich Hemel: mh 2 Hämäläinen
S. Mårten mh 2 Hämäläinen
3 Laars Kiprin mh 2 Kiprinen
BM Larss Eskelss 1
2 Pehr Pafwolain 1 Paavilainen
S. Jacob 1 Paavilainen
2 Johan Hemel: 2 Hämäläinen

Sivu 2152A (aukeaman 2152 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Remujärf:/Remojärvi 2 Hindrich Tarkoin mh 2 Tarkiainen
Randois/Rantuu 1 Pehr Lefwoin 1 Lievonen
2 Simon Harkein mh 2 Härkönen
Surniemij/Suurniemi 7 Erich Rångain mh 2 Ronkainen
BS. Johan mh 2 Ronkainen
d. Hindrich Roujtain mh 2 Rautiainen
Rytt hustru 1
8 Pehr Johansson mh 2 Ronkainen
B:r Markus mh 2 Ronkainen
B:r Johan 1 Ronkainen
d. Erich Junkorin mh 2 Jukarainen
Rytt hustru 1
4 Johan Pajnun mh 2 Paunonen
d. Marckus 1 Kohonen
Rytt hustru 1
1 And. Nielss Kordiein 1 Kaartinen
Summala 4 Johan Pardain mh 2 Partanen
B. Jöran 1 Partanen
Rytt hustru 1
2 Thomas Rajutin mh 2 Rautiainen
Såppala/Sopala 2 Mårten Capinen mh 2 Kaipainen
3 Michell Hemel: mh 2 Hämäläinen
B. Johans Soppons E:a 1 Sopanen
Suoniemij/Soiniemi 3 Pehr Tarkoin mh 2 Tarkiainen
Mohr 1
2 Mattz Afwoin mh 2 Auvinen
4 Staffan Haloin mh 2 Halonen
B:r Jacob mh 2 Halonen
4 Christer Sojroin mh 2 Sorjonen
S. Johan mh 2 Sorjonen
1 Johan Huttein 1 Huttunen
Suoniemij/Taipale 4 Olof Taipelin mh 2 Taipalinen
B:r Anders Taipalinen

Sivu 2152B (aukeaman 2152 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Suoniemij/Taipale 3 Corp: Asikains h 1 Asikainen
d. Sigfred Lambain mh 2 Lampainen 57
Tyrinmäkij/Tyrynmäki 5 1 Lars Kaipain mh 2 Kaipainen
B:r Pehr mh 2 Kaipainen
B Pehr E:a 1 Kaipainen
Soldatz hustru 1
Tåifwala/Teivaa 1 2 Hind. Langoin mh 2 Länkinen
Corp: Jöran Cnutel: h 1 Nuutilainen
5 Oloff Tefwain 1 Teivainen
S. Oloff 1 Teivainen
d. Pehr Ramb 1
2 Michell Täifwain 1 Teivainen
B:r Erich 1 Teivainen
6 1 Niels Taifwain mh 2 Teivainen
B Mattz mh 2 Teivainen
B Anders mh 2 Teivainen
Soldatz h 1
Turakala/Turakkala 10 Pehr Turakain mh 2 Turakainen
B Anders mh 2 Turakainen
B:r Pehr mh 2 Turakainen
B Niels 1 Turakainen
B:r Olof 1 Turakainen
B:r Laars 1 Turakainen
Rytt hustru 1
Tukela/Tuhkala 1 Niels Nielsson 1 Hämäläinen
4 Niels Poijelajin mh 2 Pohjalainen
M. Sigfred mh 2
3 Pehr Mässij mh 2 Messo
S. Pehr 1 Messo
3 Clemet Sållkj mh 2 Solki
B:r Johan 1 Solki

Sivu 2153A (aukeaman 2153 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tukela/Tuhkala 4 1 Pehr Pehrss. mh 2 Väänänen
M. Hind. Hullkin mh 2 Hulkkonen
Soldatz h 1
Wächmais/Vehmaa 4 1 Förraren Pehr Lamb: 1
d. Staffan Michelss mh 2
d. Anders Mattson 1
Rytt. hustru 1
4 Johan Pöndin mh 2 Pöntinen
B Johan mh 2 Pöntinen
5 Lars Lamain mh 2 Laamanen
B:r Swante 1 Laamanen
d. Pehr Lehnin mh 2 Leinonen
5 Lamb Johan Larsson 1
d. Staffan Larsson 1
d. Pehr 1
d. Eskell mh 2
2 Pehr Mardikain mh 2 Martikainen
5 Cap: H:r Fredrich mh 2 Sveconius
d. Niels Kondain mh 2 Kontiainen
d. Johan Kiskin 1 Kiiskinen
4 1 Pehr Wästerin mh 2 Vesterinen
B:r Anders mh 2 Vesterinen
Soldatz hustru 1
Waijala/Veijala 9 Pehr Sigfredsson 1 Veijalainen
S. Sigfred mh 2 Veijalainen
S. Hindrich mh 2 Veijalainen
BS. Hindrich Pehrss 1 Veijalainen
B:r dåtter Kirstin 1 Veijalainen
d. Pehr Kordoin 1 Kaartinen
HK. Johan Terroins h, Häst 1 Koo 1 st 1 Tirronen
Worilax/Vuorilahti 4 Påhl Bengtin mh 2 Penttinen
Rytt hustru 1
d. Laars Bengdtin 1 Penttinen

Sivu 2153B (aukeaman 2153 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Worilax/Vuorilahti 8 Staffan Tarckain mh 2 Tarkiainen
B:r Mattz 1 Tarkiainen
B:r Pehr mh 2 Tarkiainen
B:r Anders mh 2 Tarkiainen
Rytt hustru 1
Wårenma/Vuorenmaa 5 Mattz Hijrffwin mh 2 Hirvonen
BS. Anders mh 2 Hirvonen
Rytt h 1
6 Johan Kaupin mh 2 Kauppinen
B. Mårten mh 2 Kauppinen
B:r Lars mh 2 Kauppinen
4 Laars Pyrkin mh 2 Pylkkänen
S. Påhl mh 2 Pylkkänen
4 Erich Käkelein mh 2 Kekäläinen
d. Oloff mh 2
5 And. Peckerins E:a 1 Pekurinen
S. Pehr mh 2 Pekurinen
2 Anders Hamoin mh 2 Hamunen
4 Pehr Laarsson mh 2 Paavilainen
B Anders Pafwil: mh 2 Paavilainen
1 Christer Rumppi 1 Rimppi
4 Aron Bengdtss: mh 2 Väänänen
B. Pehr mh 2 Väänänen
Wijsala/Viisala 4 Ifwar Wisentin mh 2 Leskinen
B. Anders 1 Leskinen
Fahrs hustru 1
Kockala/Koikkala 4 Pehr Räsiein mh 2 Räsänen
B:r Laars mh 2 Räsänen
Pittkalax/Pitkälahti 3 Måns Passoin mh 2 Pasanen
S. Anders 1 Pasanen
7 Jost Pajain mh 2 Paajanen
S. Thomas mh 2 Paajanen
d. Mattz Noppoin 1 Noponen
d. Pehr Löffer? 1
Ryttare hustru 1

Sivu 2154A (aukeaman 2154 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pittkalax/Pitkälahti 4 Mattz Nåppoins E:a 1 Noponen
B:r Pehr mh 2 Noponen
B:r Oloff 1 Noponen
5 Simon Ingens h 1 Inkinen
S. Mårten mh 2 Inkinen
S. Simon 1 Inkinen
dott Anna 1 Inkinen
2 Pehr Pedikain mh 2 Pietikäinen
6 Pehr Piedikains h 1 Pietikäinen
B:r Jonas mh 2 Pietikäinen
B:r Christer mh 2 Pietikäinen
B Staffan 1 Pietikäinen
2 Johan Ingoin mh 2 Inkinen
4 Pehr Wännain mh 2 Väänänen
BM. Hans mh 2 Väänänen
6 Mårten Ikoin mh 2 Ikonen
B:r Anders mh 2 Ikonen
B:r Johan mh 2 Ikonen
6 Pehr Haloin 1 Halonen
B:r Påhl mh 2 Halonen
B:r Staffan mh 2 Halonen
B:r Mattz 1 Halonen
Rokola/Ruokola 4 Laars Andsson 1 Ruokolainen
M. Laars mh 2
B. Anders h 1 Ruokolainen
6 Anders Rokol: 1 Ruokolainen
S. Anders mh 2 Ruokolainen
S. Bengdt h 1 Ruokolainen
S. Simon Hanss h 1 Ruokolainen
BS. Thomas 1 Ruokolainen
5 1 Hans Måndoin mh 2 Montonen
B:r Christers h 1 Montonen
B:r Anders mh 2 Montonen
Soldatz h 1

Sivu 2154B (aukeaman 2154 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__uäsij/Ylivesi 3 1 Mattz Harmain mh 2 Harmainen
d. Pehr Pundain 1 Puntanen 72
Soldatz h 1
2 1 Johan Parkin mh 2 Parkkinen
Soldatz h 1
2 Mattz Hemel: mh 2 Hämäläinen
5 Jacob Lijmattin mh 2 Liimatainen
S. Hindrich mh 2 Liimatainen
S. Mattz 1 Liimatainen
2 Niels Michelss mh 2 Heilanen
4 Niels Påhlss. mh 2 Heilanen
B:r Påhl mh 2 Heilanen
4 Olof Korhoin mh 2 Korhonen
B:r Johan mh 2 Korhonen
4 1 Mårten Jörans: mh 2 Korhonen
M. Påhl Kiettuin mh 2
Soldatz hustru 1
2 Niels Kittuin mh 2 Kitunen
__hiois/Pohjois 2 T. Anders Rockain mh, Häst 1, Koo 1 st. 2 Rokkanen
- - - Fend: Karll Lijllieskyldh h. Niuter Säteris frijheet och är desse alla Sätteris fålck... Lilliesköld
d. Pehr Messe mh Messo
d. Benijam Ryhoin mh Ryhänen
d. Niels Henoin Heinonen
d. Simon Simonson
d. Johan Johanss mh
d. Jöran Simonsson
Ilamäkj/Illainmäki 2 Öfwerst: Abraham Pistohlkors Pistolekors
T. Pehr Olofsson mh, Häst 1, Koor 2 st. 2

Sivu 2155A (aukeaman 2155 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kirkonkylä 5 Probsten H:r Abraham Bromerius med hust 2 Brunnerus
S. H:r Laars 1 Brunnerus
d. Pehr 1
Pijga Anna 1
1 Klåckaren Johan Laarsson 1
1 Sundius Sigfred Mattsson 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16931697

© Maija-Liisa Laaso 2023