AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1694

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1694

Otsikkotiedot

Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2144B Auvila, Ahola, Auvila, Kuosmala, Härkälä
2145A Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi
2145B Hietajärvi, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola
2146A Hatsola, Hyötyy, Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela, Kaihunmäki
2146B Kaihunmäki, Kettula, Kangas, Kiiskilä, Kaskii
2147A Kaskii, Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola, Karkeamaa, Laukkala
2148A Laukkala, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä, Lievola
2148B Lievola, Männynmäki, Mattila, Mäköis
2149A Maarala, Miettula, Maivala
2149B Murtois, Näärinki, Narila
2150A Narila, Ollikkala, Poikola, Palonen, Pelkilä, Pellilä, Pätylä
2150B Paatela, Purhola, Pohjois, Pitkälahti, Pajusalmi, Pulkkila, Pylkkälä, Pekurila, Ronkala
2151B Ronkala, Rasala, Rantuu, Remojärvi
2152A Remojärvi, Rantuu, Suurniemi, Summala, Sopala, Soiniemi, Taipale
2152B Taipale, Tyrynmäki, Teivaa, Turakkala, Tuhkala
2153A Tuhkala, Vehmaa, Veijala, Vuorilahti
2153B Vuorilahti, Vuorenmaa, Viisala, Koikkala, Pitkälahti
2154A Pitkälahti, Ruokola
2154B Ylivesi, Pohjois, Illainmäki
2155A Kirkonkylä

Allekirjoitukset

Föregående Mantals Längd ähr uthj
Cronones Befallningzmans el:r des Full-
machtiges, wederbörande Prästerskapetz
Ländz- och Nämbdemänners, sampt Kyrckio
nes Säxmäns och Meenige allmogens
Närwaro, efter een noga Inqvisition, och
alfwarsam förmaningh till sanningens
bekännelse, efter alles deras Enhälleliga
Intygan, af underskrefwen Uprättat,
dett betyga under egen hand och Signete.
Matth Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 587.
Veroa maksaneita 1063 henkilöä.
Veroluokittain 58 / 867 / 145 ; yhteensä 1070 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 11 sotilasta

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8712a Tositekirja, f. 1141-2280 1694-1694, sivut 2144-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8712a

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16931697

© Maija-Liisa Laaso 2023