AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1703 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1703

Sivu 3934B (aukeaman 3934 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 4 Michell Erichss. 1 Auvinen
d. Jöran Hamain mh 2
Rytt: h:o 1
2 L:bond: Lenart Huiskain mh 2 Huiskanen
2 1 Peer Pedikain mh 2 Pietikäinen
Solld: hustru 1
9 And: Aufwin mh 2 Auvinen
dotter 1
B:r Anders E:a 1 Auvinen
S:n Erich mh 2 Auvinen
S:n Påhl 1 Auvinen
B:r S:n Anders Larss. 1 Auvinen
Rytt: h:o 1
2 Mattz Aufwin mh 2 Auvinen
3 Niels Olofsson 1 Auvinen
dotter Margaretha 1 Auvinen
Rytt: hustru 1
Ahola 4 Staffan Laitin mh 2 Laitinen
B:r Mattz mh 2 Laitinen
5 Johan Kaupoin mh 2 Kaipainen
B:r Johan mh 2 Kaipainen
Pijga 1
Cuosmala/Kuosmala 5 Åckie Månsson mh 2 Kuosmanen
B:r Olof mh 2 Kuosmanen
Pijga 1
2 1 Leut: Theeth: E:a 1 Teet
d. Peer Johansson 1
Rytt: hustru 1
2 Land:b: And: Asilain mh 2 Asilainen
4 Land:b: Påhl Helliain mh 2 Heilanen
B:r Mattz mh 2 Heilanen

Sivu 3935A (aukeaman 3935 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cuosmala/Kuosmala 2 Landb: And: Tarckain mh 2 Tarkiainen
1 Land:b: Hendrich Laitin 1 Laitinen
4 Berendt Pijck mh 2 Piikki
S:n Peer mh 2 Piikki
3 Johan Asilain 1 Asilainen
B:r Anders mh 2 Asilainen
Härkälä 2 Jöran Simonss. h:o 1 Hämäläinen
B:r Peer 1 Hämäläinen
3 Davidh Hullkoin mh 2 Hulkkonen
B:m: Giösta Larss. h:o 1
5 Thomas Härkäin mh 2 Härkönen
Smeden M: Olof Aufwin mh 2 Auvinen
Rytt: hustru 1
2 Olof Härckein mh 2 Härkönen
2 Lars Hullkoin h:o 1 Hulkkonen
B:r Anders E:a 1 Hulkkonen
Huttila/Hottila 5 Simon Johanssonn mh 2 Hottinen
d. Johan Hattas h:o 1 Hottinen
B:r Johan Johanss. mh 2 Hottinen
2 Tohmas Kemel: mh 2 Kemiläinen
Härkainemj/Härkälänniemi 4 Peer Härckein mh 2 Härkönen
B:r Johan mh 2 Härkönen
Hetaierfwj/Hietajärvi 2 1 Mattz Puhokain mh 2 Puhakainen
Solld: h:o 1
6 Niels Kiettuin 1 Kettunen
B:r Mattz mh 2 Kettunen
d. Mattz Lijkoin 1 Liikanen
d. Johan el: Hind: 1
Rytt: h:o 1
4 Peer Kiskin h:o 1 Kiiskinen
B:r Niels mh 2 Kiiskinen
B:r Hendrich 1 Kiiskinen

Sivu 3935B (aukeaman 3935 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haikarilla/Haikarila 3 1 Hind: Pöroin 1 Purhonen
B:m: Lars Parckoin mh 2 Parkkonen
Solldatz h:o 1
Hallolla/Halola 2 Mattz Puhokain mh 2 Puhakainen
Hallolla/Haikarila 2 Peer Råkain mh 2 Roikonen
4 Peer Jacobss. Summa mh 2 Summa
B:r Laars mh 2 Summa
3 Hind: Härckain 1 Härkönen
B:r Mattz Jöranss. 1 Härkönen
B:r Peer h:o 1 Härkönen
Heniola/Heinola 2 Johan Henoin mh 2 Heinonen
3 Olof Henuin mh 2 Heinonen
d. Påhl Anderss.
Haitziola/Hatsola 4 Lars Kanckoin mh 2 Kankkunen
B:m: Christer h:o 1
B:r Erich 1 Kankkunen
2 Michell Kemel: 1 Kemiläinen
St:dotter 1
2 And: Taipalain mh 2 Taipalinen
2 Olof Turakain mh 2 Turakainen
3 Johan Turakain mh 2 Turakainen
B:r Lars 1 Turakainen
Hötenby/Hyötyy 9 Anders Hötel: h:o 1 Hyötyläinen
B:r Jacob 1 Hyötyläinen
B:r Lars mh 2 Hyötyläinen
B:r Sigfredh E:a 1 Hyötyläinen
Rytt: h:o 1
Rytt: hustru 1
d. Mattz Peckerin 1 Pekurinen
d. Mattz Hansson 1
6 1 Abraham Hötel: 1 Hyötyläinen
S:n Peer h:o 1 Hyötyläinen
S:n Abraham mh 2 Hyötyläinen
S:n Eskell 1 Hyötyläinen
d. Påhl 1 Remonen
Solldatz h:o 1

Sivu 3936A (aukeaman 3936 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Häinujla/Hännilä 6 Hardwick Hardwickss. mh 2 Hänninen
B:r Christer 1 Hänninen
B:m: Olof mh 2
d. Johan Rijmpoin 1
Jerwenpä/Järvenpää 4 Erich Achmöller mh 2 Achtmöller
d. Lars 1
d. Frantz Nissein 1 Nissinen
7 Isack Mutel: mh 2 Muttulainen
B:r S:n Johan Anderss. mh 2 Muttulainen
d. Jöran Hackarin mh 2 Haikarinen
Rytt: h:o 1
Imoila/Immola 6 Lars Lamain mh 2 Laamanen
B:r Mattz mh 2 Laamanen
B:r Erich mh 2 Laamanen
Ingila/Inkilä 3 Fredrich Lemkens E:a 1 Lemke
d. Erich Kaikoin mh 2 Kakkonen
4 Land:b: Lars Kammoin mh 2 Kammonen
B:r Jöran mh 2 Kammonen
2 Land:b: Mattz Olofss. mh 2
1 Land:b: Tohmas Pullkoin 1 Pulkkinen
Ickåla/Jokela 2 Simon Gevaller mh 2
3 Påhl Härckain mh 2 Härkönen
Solld. h:o 1
Ilamäkij/Illainmäki 2 T: Erich Lamboin mh, Koo 1 st: 2 Lampinen
Kaihumäkj/Kaihunmäki 2 Peer Mardikain mh 2 Martikainen
3 Hind: Rautiain mh 2 Rautiainen
B:m: And: Tijrain 1 Tirronen
Kaihumäkj/Koikkala 2 Lars Reiseinen mh 2 Räsänen
Kaihumäkj/Kaihunmäki 4 Anders Kåndiain mh 2 Kontiainen
B:r Hindrich mh 2 Kontiainen

Sivu 3936B (aukeaman 3936 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kättula/Kettula 2 Johan Kandiain mh 2 Kontiainen
7 Sigredh Anderss. mh 2 Oinonen
B:r Anders mh 2 Oinonen
d. Påhl Martin mh 2 Marttinen
Rytt: hustru 1
Kangaisby/Kangas 3 1 Lars Imoin mh 2 Immonen
B:r Påhl 1 Immonen
Solld: h:o 1
2 Peer Rimpa mh 2 Rimppi
3 Lars Kaipiain 1 Kaipainen
M: Mattz Pajunen 2 Pajunen
2 1 Anders Rimp mh 2 Rimppi
Solld: h:o 1
4 Berendt Ahoin mh 2 Ahonen
B:r Anders 1 Ahonen
d. Mattz Martin h:o 1 Marttinen
__kila/Kiiskilä 10 Bertell Kiskin mh 2 Kiiskinen
B:r S:n Bertell mh 2 Kiiskinen
d. Jochum Halloin mh 2 Halonen
Rytt: h:o 1
Rytt: hustru 1
d. Mattz Halloin mh 2 Halonen
__kis/Kaskii 3 Hindrich Tanin mh 2 Tanninen
d. Olof 1
7 Isack Wennel: mh 2 Venäläinen
B:r Christer mh 2 Venäläinen
d. Påhl Tuhkain mh 2 Tuhkanen
d. Peer h:o 1
4 Lars Haloin mh 2 Halonen
d. Johan Harckein mh 2 Härkönen
3 1 Johan Ruotzalain mh 2 Ruotsalainen
B:r Mattz h:o 1 Ruotsalainen
Solld: h:o 1

Sivu 3937A (aukeaman 3937 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__kis/Kaskii 4 And: Wasara mh 2 Vasara
B:r Johan mh 2 Vasara
1 Lars Anderss. 1
Kiskilaniemj/Kiiskilänniemi 7 Staffan Kiskin mh 2 Kiiskinen
S:n Lars mh 2 Kiiskinen
Rytt: h:o 1
d. Måhrthen 1
d. Tohmas Tohmass. 1
7 Mattz Kiskin mh 2 Kiiskinen
B:r Anders mh 2 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
Rytt: h:o 1
5 Hind: Kupsa 1 Kupsa
S:n Peer mh 2 Kupsa
S:n Påhl 1 Kupsa
d. Anders E:a 1 Hakulinen
Kåskentaipala/Kasintaipale 2 Hind: Pesoin mh 2 Pasanen
Kaisenierf:/Kaislajärvi 6 1 Johan Larss. mh 2 Härkönen
B:r Hind: mh 2 Härkönen
d. Johan Rockol: mh 2 Ruokolainen 60
Solld: h:o 1
Kåikiala/Koikkala 2 1 Jacob Marain mh 2 Maaranen
Solld: h:o 1
2 Mattz Råcka mh 2 Rokka
4 Christer Franss. Nijsein h:o 1 Nissinen
S:n Frantz mh 2 Nissinen
Pijga Anna 1
Knutilamäckj/Knuutilanmäki 2 1 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
Solld: h:o 1
2 Mattz Hemel: mh 2 Hämäläinen

Sivu 3937B (aukeaman 3937 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Knutilamäckj/Knuutilanmäki 8 Peer Ollikain mh 2 Ollikainen
B:r Erich mh 2 Ollikainen
B:r Påhls E:a 1 Ollikainen
B:r Anders mh 2 Ollikainen
Rytt: Mattz h:o 1
__utila/Knuutila 6 Peer Hyttinen mh 2 Hyytiäinen
d. Johan mh 2 Jokelainen
d. Erich Erichss. 1
Rytt: h:o 1
__pila/Kilpola 3 Påhl Hyttin 1 Hyytiäinen
Rytt: h:o 1
Rytt: h:o 1
2 Anders Pispains h:o 1 Piispanen
S:n Anders 1 Piispanen
4 Johan Schadevitz mh 2 Schadevitz
B:r Swante 1 Schadevitz
Rytt: h:o 1
5 Carl Schadevitz mh 2 Schadevitz
Rytt: h:o 1
B:m: Mattz 1
Rytt: h:o 1
__kiama/Karkeamaa 8 Erich Kiukas mh 2 Kiukas
B:r Jacob mh 2 Kiukas
B:r Jacob Kiuckas mh 2 Kiukas
B:r Erich Nielss. mh 2 Kiukas
4 Anders Eskellss. mh 2 Pöyhönen
B:r Bengdt mh 2 Pöyhönen
3 Lars Pöyhäin mh 2 Pöyhönen
d. Johan 1
4 Påhl Repoin 1 Roponen
M: And: Meckoin mh 2 Mökkönen
3 Tohmas Hennen mh 2 Heinonen
B:r Eskell Bengtsson 1 Heinonen

Sivu 3938A (aukeaman 3938 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Laukala/Laukkala 2 Påhl Penoin mh 2 Pennanen
3 Mattz Pernoin 1 Pärnänen
B:r Johan Mattzss. 1 Pärnänen 12
B:r Anders 1 Pärnänen
4 Johan Purhoin mh 2 Purhonen
d. Staffan Pässoin 1
S:n Lars 1 Purhonen
2 Olof Pernoin mh 2 Pennanen
Lauitiala/Lauteala 3 Ellias Laitiain mh 2 Lautiainen
B:r Davidz h:o 1 Lautiainen
2 1 Lars Laitiain mh 2 Lautiainen
Solld: h:o 1
4 Erich Erichss. mh 2 Lautiainen
B:r Olof mh 2 Lautiainen
Lomalaby/Luomala 2 1 Jöran Larss. mh 2 Kupsanen
Solld: h:o 1
Lipsala 4 Land:b: Jacob mh 2 Väätäinen
B:m: Greels mh 2
Lihikola/Lehikkola 6 Peer Lekoin mh 2 Lehikoinen
S:n Anders mh 2 Lehikoinen
Rytt: h:o 1
Pijga 1
2 Peer Bengtin mh 2 Penttinen
Leskilä/Leskelä 4 Peer Leskin mh 2 Leskinen
B:r Johan mh 2 Leskinen
2 1 Jöran Harakain 2 Haikarinen
Solld: h:o 1
Lefwola/Lievola 2 Tohmas Purhoin mh 2 Purhonen
2 Christer Limatain 1 Liimatainen
B:r Erich 1 Liimatainen
2 And: Leskin mh 2 Leskinen
2 Johan Martin mh 2 Marttinen
Männimäkj/Männynmäki 4 Johan Kamoin mh 2 Kammonen
B:r Peer 1 Kammonen
d.hustru Anna 1

Sivu 3938B (aukeaman 3938 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Männimäkj/Männynmäki 4 1 Hans Tijrain mh 2 Tirronen
M: Påhl Lambin mh 2 Lampinen
Solld: h:o 1
2 Jöran Carllss. mh 2 Nigraeus
7 Cap: H:r Lars Brunnerus mh 2 Brunnerus
d. Hind: Aniain 1 Aniainen
d. Lars 1
d. Mattz Hemel: 1 Hämäläinen
d. Johan Meckel: 1
Pijga 1
4 Cap: H:r Fred: Sveconius mh 2 Sveconius
d. Johan Martin mh 2 Marttinen
Mattila 5 Clas Parkunen mh 2 Parkkonen
B:r Tynnis mh 2 Parkkonen
S:n Simon h:o 1 Parkkonen
2 Johan Wallentinss. mh 2
Mattila/Mäköis 3 Mattz Aufwoin mh 2 Auvinen
d. Mattz Safwolain 1 Savolainen
5 Påhl Såpoin mh 2 Sopanen
B:r Jöran mh 2 Sopanen 20
Solldatz h:o 1
7 Måhrthen Oinoin mh 2 Oinonen
S:n Hindrich 1 Oinonen
B:r Johan mh 2 Oinonen
B:r Lars h:o 1 Oinonen
B:r S:n Johan Sigfredss. 1 Oinonen 28
3 Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen 32
Syster 1
Marala/Maarala 5 Måhrthen Marain mh 2 Maaranen
B:r Anders 1 Maaranen
B:r Peer mh 2 Maaranen
2 Peer Johanss. Marain mh 2 Maaranen
1 1 Mattz Mattzon 1 Maaranen 19
Solld: h:o 1

Sivu 3939A (aukeaman 3939 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mietula/Miettula 2 1 Peer Kåttelain mh 2 Kotilainen
Solld: h:o 1
Maifwala/Maivala 2 Mattz Pijk mh 2 Piikki
6 Rasmus Kåndin mh 2 Kontiainen
B:r Peer mh 2 Kontiainen
d. Hans Parkoin 1 Parkkonen
Rytt: h:o 1
2 Lars Hackarain mh 2 Haikarinen
3 Staffan Harckäin 1 Härkönen
B:r Simon 1 Härkönen
Pijga Margaretha 1
4 Eskell Hemel: mh 2 Hämäläinen
Pijga Carls h:o 1
Pijga Lijsa 1
4 1 Cnuth Hanin mh 2 Hänninen
S:n Olof 1 Hänninen
d. Gertru 1 Hänninen
Solld: h:o 1
3 Hind: Kastiain mh 2 Keistinen
d. Jöran Parin (yliviivattu kaksoismerkintä)
Pijga Elin
4 Hind: Tarckoin 1 Tarkiainen
S:n Påhls Enkia 1 Tarkiainen
d. Jöran Johanss. Parin 1
d. Nils Hejulain h:o 1 Heilanen
Murdois/Murtois 4 Johan Hemel:n mh 2 Hämäläinen
Bror Oloff mh 2 Hämäläinen
2 Isack Hemel:n mh 2 Hämäläinen
3 Sergiant Carstens h:o 1 Karsten
d:r Ingebor 1 Karsten
d: Niels 1

Sivu 3939B (aukeaman 3939 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois/Murtois 5 Capit: Busches hemman Busk
d. Johan Kiskin 1 Kiiskinen
d. Carl Merdoin 1 Murtonen
d. Oloff Olofss 1
d. Hind: mh 2
1 Landb: Påhl Kaupun 1 Kaipainen
6 Landb: Johan mh 2
B:r Carl mh 2
F: B:r Giösta 1
B:m: Eskell Härckäpa 1 Härkönen
Näringh/Näärinki 7 Lars Tarckoin mh 2 Tarkiainen
B:r Peer Hindss mh 2 Tarkiainen
B:r Johan h:o 1 Tarkiainen
B:r S:n Lars Larss. 1 Tarkiainen
Rytt: h:o 1
1 1 Isack Weneläin 1 Venäläinen
Solld: h:o 1
7 Eskell Peersson mh 2 Kärkkäinen
B:r Anders mh 2 Kärkkäinen
d. Peer Muli 1 Mulli
d. Peer Peckoin 1 Pekkonen
Rytt: h:o 1
4 Lars Turakain mh 2 Turakainen
M: Påhl mh 2
2 Olof Erichss. mh 2
4 Peer Lambin mh 2 Lampainen
B:r Påhl mh 2 Lampainen
4 1 Mattz Wittikain mh 2 Vitikainen
B:r Niels h:o 1 Vitikainen 38
d. Johan Laitin mh 2 Laitinen
2 Bengdt Hauska mh 2 Hauska
3 Johan Mukoin 1 Muikkunen
Pijga Sara 1
Pijga Anna 1

Sivu 3940A (aukeaman 3940 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Narilla/Narila 3 Anders Putkoin mh 2 Putkonen
B:r Mattz h:o 1 Putkonen
5 1 Mattz Paujain 1 Paunonen
B:r Anders mh 2 Paunonen
B:r Peer mh 2 Paunonen
Solld: h:o 1
Ollikala/Ollikkala 3 Mattz Kiskin mh 2 Kiiskinen
d. Michel Marain 1 Maaranen
6 Hening Abrahamss h:o 1 Nulpponen
B:r Hind: Nulpoin mh 2 Nulpponen
d. Peer Olofss. mh 2
Rytt: h:o 1
4 And: Pötteun mh 2 Pätynen
B:r Christer mh 2 Pätynen
6 1 Olof Nullpoin mh 2 Nulpponen
B:r Erich mh 2 Nulpponen
B:r Lars mh 2 Nulpponen
Solld: h:o 1
3 Jöran Arfwedss. mh 2 Ihalainen
Mohr 1
5 Hindrich Pedikain mh 2 Pietikäinen
B:r Jöran mh 2 Pietikäinen
Pijga Anna 1
2 1 Peer Staffansson 1 Pasanen
Solld: h:o 1
Pijga Elin 1
Paikoila/Poikola 3 Ländzm: And: Pijk mh 2 Piikki
B:r Carll 1 Piikki
Pallois/Palonen 2 Marckus Immoin mh 2 Immonen
Pellkila/Pelkilä 3 Greels Nousiain mh 2 Nousiainen
S:n Sigfredh 1 Nousiainen
1 Peer Kaipoin 1 Kaipainen

Sivu 3940B (aukeaman 3940 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pellkila/Pelkilä 2 Hind: Kåndiain mh 2 Kontiainen
Pölliälä/Pellilä 3 Johan Pöhlöläin mh 2 Pohjalainen
S:n Påhl 1 Pohjalainen
Patela/Paatela 3 Mattz Tijroin mh 2 Tirronen
d. Erich Mustoin Mustonen
Pätila/Paatela 4 Mattz Hemel: mh 2 Hämäläinen
d. Olof Uckoin mh 2 Ukkonen
Purhola 6 Hind: Purhoin mh 2 Purhonen
B:r Lars mh 2 Purhonen
Rytt: h:o 1
Pijga Maria 1
Pullkila/Pulkkila 4 Påhl Pullkoin mh 2 Pulkkinen
B:r Lars mh 2 Pulkkinen
2 Johan Monoin mh 2 Mononen
2 Anders Pullkoin mh 2 Pulkkinen
2 Johan Pullkin mh 2 Pulkkinen
2 Peer Paijoin mh 2 Pajunen
Pullkila/Purhola 6 Gustaf Killkj mh 2 Kilkki
B:r Axell mh 2 Kilkki
B:r Anders Larss. mh 2 Kilkki
Pyllkelä/Pylkkälä 5 Eskell Pyllkein mh 2 Pylkkänen
S:n Hindrich 1 Pylkkänen
B:r Mattz mh 2 Pylkkänen
Pochiois/Pohjois 5 Staffan Hänin mh 2 Hänninen
B:r Johan h:o 1 Hänninen
d. And. Tefwin 1 Teivainen
d. Erich Larsson 1
3 Johan Wanhwain mh 2 Vahvanen
d. Lars Laskin Leskinen
5 Ellias Hemel: mh 2 Hämäläinen
S:n Mattz 1 Hämäläinen
B:r Erich 1 Hämäläinen
Pijga 1

Sivu 3941A (aukeaman 3941 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pitkalax/Pitkälahti 2 1 Jöran Afwilain mh 2 Paavilainen
Solld: Mattz h:o 1 Paavilainen
Päijesalmij/Pajusalmi 4 Ifwar Wisarsson h:o 1 Leskinen
S:n Wisar mh 2 Leskinen
S:n Hindrich 1 Leskinen
Päckurilla/Pekurila 3 Måhrten Pörkorin mh 2 Pekurinen
Rytt: h:o 1
Pitkalax/Pitkälahti 6 Peer Nuppinen mh 2 Noponen
S:n Påhl 1 Noponen
S:n Olof mh 2 Noponen
S:n Staffan 1 Noponen
4 Jonas Påhlss. Pedikain 1 Pietikäinen
B:r Staffan mh 2 Pietikäinen
Pijga Karin 1
3 Christer Pedikain h:o 1 Pietikäinen
Solld: h:o 1
Mohr 1
4 Johan Ingein mh 2 Inkinen
Pijga Elin 1
Pijga Maria 1
2 1 Hans Wenäin mh 2 Väänänen
Solld: h:o 1
2 Mårthen Ikoin mh 2 Ikonen
2 And: Ikoin mh 2 Ikonen
2 1 Johan Ikoin mh 2 Ikonen
Solld: h:o 1
10 Peer Haloin mh 2 Halonen
dotter 1
B:r Staffan mh 2 Halonen
B:r Mattz mh 2 Halonen
B:r S:n Staffan Påhlss. 1 Halonen
B:r Johan mh 2 Halonen

Sivu 3941B (aukeaman 3941 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pitkalax/Pitkälahti 4 Jöran Sellain h:o 1 Seilonen
B:r Henrich 1 Seilonen
B:r Anders 1 Seilonen
P: Margaretha Peskijlen 1
Påchioise/Pohjois 2 Anders Kåttro mh 2 Kotro
3 Landb: Påhl Råckain mh 2 Rokkanen
Rytt: h:o 1
3 Landb: Lars Nielss. mh 2
Pijga Anna 1
Leut: Carl Lillienskiöldz h:n - adell med sin fruu Lilliesköld
d. Johan Wihorilain niuta Löhn och Kåst
d. Peer Kettuin niuta Löhn och Kåst Kettunen
Rångala/Ronkala 5 Mattz Kanckuin mh 2 Kankkunen
S:n Påhl mh 2 Kankkunen
dotter 1
4 Daniell Otin mh 2 Outinen
Rytt: h:o 1
d. Johan And:ss. 1
2 Anders Kånstig mh 2 Konsti
2 Erich Kanckoin mh 2 Kankkunen
3 Mattz Wisa 1 Viisanen
Solld: h:o 1
dotter Elin 1 Viisanen
3 Olof Brusiuss 1 Laukkanen
B:r Brusius Lackoin 1 Laukkanen
Syster Anna 1 Laukkanen
Rasala 3 1 Peer Reisäin mh 2 Räsänen
B:m: Mattz 1 Hakulinen
Solld: h:o 1

Sivu 3942A (aukeaman 3942 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Randois/Rantuu 7 Tohmas Noringen mh 2 Narinen
d. Påhl Mustoin 1 Mustonen
d. Tohmas Käckoin 1 Kekkonen
d. Johan Marain 1 Maaranen
Rytt: h:o 1
Pijga Karin 1
3 1 And: Leiskein mh 2 Leskinen
S:n Christer 1 Leskinen
Solld: hustru 1
Remoierf:/Remojärvi 7 Peer Hallein mh 2 Halonen
B:r Hindrich mh 2 Halonen
d. Mattz Kallin 1 Kallinen
Rytt: h:o 1
Pijga Maria 1
7 1 Peer Imoin mh 2 Immonen
B:r Michell mh 2 Immonen
B:m: Clemeth Christerss. mh 2
d. Peer 1
Solld: h:o 1
5 Marthen Hemel: mh 2 Hämäläinen
B:r Johan 1 Hämäläinen
B:r Hindrich mh 2 Hämäläinen
1 Lars Kijprin 1 Kiprinen
4 Niels Pocholain mh 2 Pohjalainen
M: Sigfredh Andss. mh 2
7 Peer Jacobss. Pafwilain h:o 1 Paavilainen
S:n Erich mh 2 Paavilainen
S:n Jacob mh 2 Paavilainen
S:n Lars 1 Paavilainen
Pijga Kirstin 1

Sivu 3942B (aukeaman 3942 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Remoierf:/Remojärvi 3 Johan Michelss. Hemel: mh 2 Hämäläinen
Pijga Kierstin 1
Rockala/Ruokola 3 Peer Tuck: 1 Tuhkalainen
S:n Staffan mh 2 Tuhkalainen
4 Hind: Kåckoin mh 2 Kokkonen
St. Mohr 1
d. Jacob Johanss. 1
2 Tohmas Rockol: mh 2 Ruokolainen
4 Tohmas Christerss. mh 2
M: Peer mh 2
2 Anders Mondoin mh 2 Montonen
Suruniemj/Suurniemi 3 Johan Rångain mh 2 Ronkainen
Pijga Helena 1
4 Johan Pajuain h:o 1 Paunonen
S:n Mattz 1 Paunonen
Rytt: h:o 1
d. Mattz Pijroin 1 Piironen
6 Peer Rångain mh 2 Ronkainen
S:n Peer mh 2 Ronkainen
S:n Johan 1 Ronkainen
Rytt: h:o 1
1 1 And: Kardin 1 Kaartinen
Solld: h:o 1
Sumala/Summala 8 Johan Tohmasson mh 2 Summa
B:r Jöran mh 2 Summa
B:r Tohmas mh 2 Summa
B:r Peer 1 Summa
B:r Påhl 1 Summa
3 Tohmas Rautiain mh 2 Rautiainen
S:n Tohmas 1 Rautiainen 1
Säppälä/Sopala 3 Hindrich Aufwoin mh 2 Auvinen
Solld: h:o 1
3 Peer Peerss. Puhakain mh 2 Puhakainen
d. Lars Lijmatain 1 Liimatainen

Sivu 3943A (aukeaman 3943 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sioniemij/Soiniemi 6 Peer Hindss. Tarckein mh 2 Tarkiainen
S:n Hindrich mh 2 Tarkiainen
d. Hindrich mh 2
2 Mattz Larss. Aufwin mh 2 Auvinen
2 1 Staffan Hallein mh 2 Halonen
Solld: h:o 1
2 1 Christer Såroin mh 2 Sorjonen
Solld: hustru 1
1 Johan Huttuin h:o 1 Huttunen
Taipalaby/Taipale 7 Olof Anderss. Taipel: mh 2 Taipalinen
B:r Mattz mh 2 Taipalinen
d. Olof Hafwoin 1
Pijga Elin 1
Rytt: h:o 1
3 Corp: Lars Asikain mh 2 Asikainen
Pijga Lijsa 1
Tyrinmäkj/Tyrynmäki 6 Lars Påhlss. Kaipoin mh 2 Kaipainen
S:n Johan 1 Kaipainen
B:r Peer mh 2 Kaipainen
S:n Carll 1 Kaipainen
Taifwala/Teivaa 5 Opbördzskrif:n Abraham Wallin mh 2 Wallin
d. Mattz mh 2
Pijga Maria 1
4 Olof Teifwanen 1 Teivainen
S:n Anders mh 2 Teivainen
Pijga 1
7 Michell Teif:n mh 2 Teivainen
B:r S:n Michell 1 Teivainen
B:r Erich mh 2 Teivainen
d. Johan Parfwoin mh 2

Sivu 3943B (aukeaman 3943 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Taifwala/Teivaa 4 1 Niels Täifwain E:a 1 Teivainen
S. Johan 1 Teivainen
Solld: h:o 1
d. Niels Wahwoin 1 Vahvanen
d. Olof Olofss. 1
Turackala/Turakkala 9 Peer Turakains h:o 1 Turakainen
S:n Peer mh 2 Turakainen
B:r S:n Niels mh 2 Turakainen
B:r Olof mh 2 Turakainen
B:r Lars Johanss. mh 2 Turakainen
Tiukela/Tuhkala 3 Eskell Christerss. mh 2 Härkönen
B:r Carl 1 Härkönen
2 Eskell Pohein mh 2 Pöyhönen
2 Eskell Asilain mh 2 Asilainen
3 Påhl Peerss. Wennäin 1 Väänänen
B:r Hind: Hullkoin mh 2 Hulkkonen
2 Mattz Andss. Pullkoin mh 2 Pulkkinen
2 And: Tarckein mh 2 Tarkiainen
Wächmais/Vehmaa 5 Jacob Lipsain mh 2 Lipsanen
S:n Påhl 1 Lipsanen
B:r Greels h:o 1 Lipsanen
Pijga Karin 1
4 1 Sigfredh Wajelain 1 Veijalainen
M: Olof Kardin mh 2 Kaartinen
d. Lars Johanss. 1
Solld: h:o 1
6 Lars Lamain mh 2 Laamanen
S:n Johan Larss. 1 Laamanen
B:r Swante mh 2 Laamanen
Rytt: And: h:o 1

Sivu 3944A (aukeaman 3944 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wächmais/Vehmaa 5 Probst. Sal: Abraham Bronerij E:a 1 Brunnerus
d. Hind: Ollikain 1 Ollikainen
d. Lars Länga 1 Länkinen
d. Mattz Westrin 1 Vesterinen
Pijga Lasticka 1
5 Cap: H:r Sveconius dåtter Margaretha 1 Sveconius
d. Hindrich Brun 1 Brun
d. Niels Nielss. mh 2 3
Pijga Malin 1
6 Peer Mardikain mh 2 Martikainen
B:r S:n Jacob mh 2 Martikainen
B:r Mattz Olofss. 1 Martikainen
Pijga Dordhj 1
4 Peer Westerin mh 2 Vesterinen
B:r Anders h:o 1 Vesterinen
B:r Mattz E:a 1 Vesterinen
Warpanranda/Varparanta 3 Olof Christersons E:a 1 Immonen
S:n Daniell mh 2 Immonen
Wäijala/Veijala 5 Hind: Weijel: mh 2 Veijalainen
B:r Peer mh 2 Veijalainen
B:r Sigfredh 1 Veijalainen
Worolax/Vuorilahti 6 Påhl Måhrtensson mh 2 Penttinen
S:n Påhl 1 Penttinen
d. Lars 1
d. Jöran 1
Rytt: h:o 1

Sivu 3944B (aukeaman 3944 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Worolax/Vuorilahti 6 Jacob Tarckain mh 2 Tarkiainen
B:r Staffan h:o 1 Tarkiainen
B:r S:n Staffan mh 2 Tarkiainen
Rytt: h:o 1
Worenma/Vuorenmaa 6 Mattz Hirfwin mh 2 Hirvonen
B:r S:n Anders h:o 1 Hirvonen
M: Rasmus Kaipoin mh 2 Kaipainen
d. Michel Michelss. 1
5 Påhl Pylkein mh 2 Pylkkänen
B:r Lars mh 2 Pylkkänen
d. Peer Peerss. 1
7 Johan Kaupin 1 Kauppinen
S:n Måhrthen mh 2 Kauppinen
S:n Johan 1 Kauppinen
S:n Lars mh 2 Kauppinen
d. And: Andss: 1
1 Erich Kekkel: 1 Kekäläinen
4 Erich Muhli mh 2 Mulli
d. Hind: Larss. 1
Rytt: h:o 1
3 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
B:r Lars 1 Hämäläinen
1 1 And: Repoin h:o 1 Roponen
Solld: h:o 1
2 Lars Weisäin 1 Väisänen
Mohr 1
3 Peer Hötel: mh 2 Hyötyläinen
S:n Peer 1 Hyötyläinen
3 1 Aron Bengtss. Wenhain mh 2 Väänänen
B:r Bengt 1 Väänänen
Solld: h:o 1

Sivu 3945A (aukeaman 3945 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wijsala/Viisala 5 Eskell Säppäin mh 2 Sopanen
B:r Mattz mh 2 Sopanen
Pijga Karin 1
2 Johan Mattzon Ketunen mh 2 Kettunen
Ylwesi/Ylivesi 2 Mattz Harmans E:a 1 Harmainen
S:n Påhl 1 Harmainen
2 Mattz Parckoin mh 2 Parkkinen
2 Johan Anderss. Parkoin mh 2 Parkkinen
4 Erich Pafwolain mh 2 Paavilainen
B:r Hind: mh 2 Paavilainen
1 Jöran Käriain 1 Kääriäinen
4 1 Johan Kohroin mh 2 Korhonen
Solld: h:o 1
d. Mattz Sillpoin mh 2 Silponen
3 Mattz Olofss. 1
B:m: Bertell Hindss. mh 2 Ollikainen
Pappilat ja virkamiestalot
-- 1 Klåck: Johan Larsson 1
-- 2 Sochnskohlm: Ripsander 1 Ripsander
-- dåtter 1
-- 3 Simon Måhrthenss. mh 2
-- Syster Christer Jerf:s h:o 1 Järveläinen
-- 2 Spögubben Sigfredh Mattz 2
-- 1 And: Parfwoin 1 Parviainen
-- 2 T: Michell Lensuin 1 Leinonen
-- B:r Anders 1 Leinonen
-- 9 Probst: H:r Hind: Påpius 2 Poppius
-- d. Jöran Muttilain mh 2 Muttilainen
-- d. Johan Aniain 1 Aniainen
-- d. Peer Ludwickss. 1 Rimppi
-- d. Christ: Jerf:n 1 Järveläinen
-- d. Johan Hemel: 1 Hämäläinen
-- Pijga Anna 1

Sivu 3945B (aukeaman 3945 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
-- 1 Peer Ludwicksons h:o 1 Rimppi

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17021704

© Maija-Liisa Laaso 2023