AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1702 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1702

Sivu 2900AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
_ufwila/Auvila 3 Michell Erichson 1 Auvinen
d Jöran 1
Rytt hustrun 1
2 Peer Pedikain mh 2 Pietikäinen
6 Anders Aufwin mh 2 Auvinen
B:S Erich 1 Auvinen
S Påhl 1 Auvinen
B:S Anders 1 Auvinen
Rytt hustrun 1
2 Mattz Aufwin mh 2 Auvinen
4 Niells Aufwin mh 2 Auvinen
d Michell 1
Rytt hustrun 1
Ahoila/Ahola 4 Stafan Laitin 2 Laitinen
B:r Mattz mh 2 Laitinen
4 Johan Karpoin mh 2 Kaipainen
B:r Johan mh 2 Kaipainen
Cuosmala/Kuosmala 5 Åke Månnson mh 2 Kuosmanen
B:r Olof mh 2 Kuosmanen
Pijga Jörans h:o 1
2 1 Leut: Theets E:a 1 Teet
d Hindrich 1 Laitinen
Rytt: hustrun 1
d Anders mh (huomautus kaksoismerkinnästä)
4 Påhl Heilain 2 Heilanen
B:r Mattz mh 2 Heilanen
2 Anders Tark:n mh 2 Tarkiainen

Sivu 2901A (aukeaman 2901 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cuosmala/Kuosmala 4 Berendt Piik mh 2 Piikki
S Peer 1 Piikki
3 Johan Asillain 1 Asilainen
B:r Anders mh 2 Asilainen
Härkälä 2 Jöran Simonsons h 1 Hämäläinen
B:r Peer 1 Hämäläinen
3 Anders Hullkoin mh 2 Hulkkonen
B:m: Giöstas h 1
4 Thomas Härkein 2 Härkönen
M: Olof mh 2 Auvinen
2 Olof Härkein mh 2 Härkönen
3 Lars Hullkoin 1 Hulkkonen
B:r Anders mh 2 Hulkkonen
Huttila/Hottila 4 Simon Johanson mh 2 Hottinen
d Johan Håtes h:o 1 Hottinen
Sold: h:o 1
2 Thomas Kemel: mh 2 Kemiläinen
Härkänemj/Härkälänniemi 4 Peer Herkein mh 2 Härkönen
B:r Johan mh 2 Härkönen
Hetaierfvi/Hietajärvi 3 1 Mattz Puhakain 2 Puhakainen
B:r S Jörans h:o 1 Puhakainen
Sold: hustrun 1
2 Johan Martin mh 2 Marttinen
6 Niells Kiettuin 1 Kettunen
B:r Niells mh 2 Kettunen
B:r Hardwick (yliviivattu)
d Mattz 1 Liikanen
d Hindrich 1
Rytt: hustrun 1

Sivu 2901B (aukeaman 2901 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hetaierfvi/Hietajärvi 4 Peer Kiskin 1 Kiiskinen
B:r Niells mh 2 Kiiskinen
B:r Hendrich 1 Kiiskinen
Haikarila 4 Hindrich Puhroin 1 Purhonen
B:m Lars mh 2 Parkkonen
B:m: Thomas 1 Parkkonen
Halloila/Halola 2 Mattz Pahokain mh 2 Puhakainen
Halloila/Haikarila 2 Peer Råckain mh 2 Roikonen
4 Peer Summa mh 2 Summa
B:r Lars mh 2 Summa
3 1 Hind: Herkein 1 Härkönen
B Matz 1 Härkönen
B Peer 1 Härkönen
Sold: h:o 1
Heinola 2 Johan Heinoin mh 2 Heinonen
2 Olof Hamuin mh 2 Heinonen
Hatsoila/Hatsola 3 Lars Kauckuin mh 2 Kankkunen
Sold: Christers hust: 1
2 Michell Kemel: 1 Kemiläinen
St:d:r 1
2 Anders Taipalain mh 2 Taipalinen
2 Olof Turakain mh 2 Turakainen
3 Johan Turakain mh 2 Turakainen
B:r Lars 1 Turakainen
Hötenby/Hyötyy 7 Anders Hötelein 1 Hyötyläinen
B:r Johan hustru 1 Hyötyläinen
B:r Lars mh 2 Hyötyläinen
B:r Sigfreedz E:a 1 Hyötyläinen
Rytt: hustrun 1
Pijga Anna 1

Sivu 2902A (aukeaman 2902 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hötenby/Hyötyy 6 Abraham Hötel: 1 Hyötyläinen
S Peer h:o 1 Hyötyläinen
S Abraham mh 2 Hyötyläinen
S Eskell 1 Hyötyläinen
d Påhls h:o 1 Remonen
Heinuila/Hännilä 5 Hardwik Hardwiks. 2 Hänninen
Bm: Olof mh 2
d Johan 1
Jerfwenpä/Järvenpää 3 Erich Achmöller mh 2 Achtmöller
d Lars 1
7 Isack Mutel: mh 2 Muttulainen
B:S: Johan 2 Muttulainen
d. Jöran mh 2 Haikarinen
Rytt: hustrun 1
Imola/Immola 6 Lars Lamain mh 2 Laamanen
B:r Mattz mh 2 Laamanen
B:r Erich mh 2 Laamanen
Ingila/Inkilä 5 Fredrich Lemkens E 1 Lemke
d Thomas pro: 700: 701 2
d Erich mh 2 Kakkonen
2 Matz Olofson mh 2
1 Thomas Pullk: 1 Pulkkinen
Jokola/Jokela 3 Simon Gievalld: h:o 1
S Simon mh 2
3 Påhl Herkein mh 2 Härkönen
Sold: h:o 1
Ilameki/Illainmäki 2 T: Erich Lamboin Koo 1 st: 2 Lampinen
Kaihumeki/Kaihunmäki 2 Peer Mardikain mh 2 Martikainen

Sivu 2902B (aukeaman 2902 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaihumeki/Kaihunmäki 2 Hindrich Rautiain mh 2 Rautiainen
Kaihumeki/Koikkala 2 Lars Räsäinen mh 2 Räsänen
Kaihumeki/Kaihunmäki 3 Anders Kåndin mh 2 Kontiainen
B:r Hindrich 1 Kontiainen
Kättula/Kettula 2 Johan Kåndiain mh 2 Kontiainen
6 Sigfreed Anders. mh 2 Oinonen
B:r Anders mh 2 Oinonen
d Påhl mh 2
Kangaisby/Kangas 3 1 Lars Imoin mh 2 Immonen
B:r Påhl 1 Immonen
Soldatz h:o 1
2 Peer Rijmpa mh 2 Rimppi
3 Erich Kaipiain 1 Kaipainen
M: Mattz Pajuin 2 Pajunen
3 Erich Rautiain mh 2 Rautiainen
d Lars 1
3 Berendt Ahoin mh 2 Ahonen
B Anders 1 Ahonen
Kiskilä/Kiiskilä 8 Bertell Kiskin h 1 Kiiskinen
B S Bertell mh 2 Kiiskinen
d Johan mh 2
Rytt: hustrun 1
Rytt: hustrun 1
d Staffan 1
Kaskis/Kaskii 3 Hindrich Tannin mh 2 Tanninen
d Olof 1
7 Crister Tannin mh 2 Tanninen
B:m: Isack mh 2 Venäläinen
d Påhl mh 2 Tuhkanen
d Peer 1

Sivu 2903A (aukeaman 2903 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaskis/Kaskii 3 1 Johan Ruotzalain 2 Ruotsalainen
B:r Mattz h:o 1 Ruotsalainen
Sold: h:o 1
3 Lars Halloins h:o 1 Halonen
B:m: Anders mh 2 Rimppi
4 Anders Peerson mh 2 Vasara
B:r Johan mh 2 Vasara
1 Lars Anderson 1
Kiskilaniemj/Kiiskilänniemi 5 Stafan Kiskin mh 2 Kiiskinen
S Lars 1 Kiiskinen
d Mårten 1
Rytt: hustrun 1
9 Mattz Kiskin mh 2 Kiiskinen
B:r Anders mh 2 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
Rytt: hustru 1
d Johan mh 2
5 Hindrich Kupsa 1 Kupsa
S Peer mh 2 Kupsa
S Påhl 1 Kupsa
d Anders E:a 1 Hakulinen
Kåskentaipal/Kasintaipale 2 Hindrich Pasoinen mh 2 Pasanen
Kaislajerfvi/Kaislajärvi 7 1 Johan Larson mh 2 Härkönen
S Johan mh 2 Härkönen
B:r Hindrich 1 Härkönen
d Johan mh 2 Ruokolainen 60
Sold: hustrun 1
Kåikala/Koikkala 2 1 Johan Marain mh 2 Maaranen
Sold: hustru 1
2 Mattz Råcka mh 2 Rokka

Sivu 2903B (aukeaman 2903 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kåikala/Koikkala 3 Christer Nijssinen h:o 1 Nissinen
S:n Frantz mh 2 Nissinen
Knutilameki/Knuutilanmäki 2 1 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
Sold: h:o 1
2 Mattz Hemel: mh 2 Hämäläinen
8 Peer Ollikain mh 2 Ollikainen
B:r Påhl mh 2 Ollikainen
B:r Erich mh 2 Ollikainen
B:r Anders mh 2 Ollikainen
Knutila/Knuutila 6 Peer Hyttinen mh 2 Hyytiäinen
d Johan mh 2 Jokelainen
d Erich 1
d Peer 1 Hirvonen?
Killiola/Kilpola 5 Påhl Hyttinen 1 Hyytiäinen
M: Lars mh 2
S Olof mh 2 Hyytiäinen
2 And: Pispains h:o 1 Piispanen
S Anders 1 Piispanen
4 Johan Schadevitz mh 2 Schadevitz
d Peer 1
Rytt: hustrun 1
4 Carll Schadevitz mh 2 Schadevitz
Rytt: hustrun 1
d Mattz Jacobson 1
Karkiama/Karkeamaa 6 Jacob Kiukas 1 Kiukas
B S Erich mh 2 Kiukas
B Jacob mh 2 Kiukas
d Jacob 1
4 Anders Eskellson mh 2 Pöyhönen
B Bengdt mh 2 Pöyhönen

Sivu 2904A (aukeaman 2904 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Karkiama/Karkeamaa 3 Lars Pöyhöinen mh 2 Pöyhönen
d. Johan 1
4 Påhl Räpoin mh 2 Roponen
M: Anders mh 2 Mökkönen
2 Thomas Hennin mh 2 Heinonen
Laukala/Laukkala 2 Påhl Pennoin mh 2 Pennanen
3 Mattz Peernoin 1 Pärnänen
B:r Johan 1 Pärnänen 12
B:r Anders 1 Pärnänen
4 Johan Purhoinen mh 2 Purhonen
S Lars 1 Purhonen
Piga Märtta 1
2 Olof Peernoin mh 2 Pennanen
Lautiala/Lauteala 3 Elias Laitiain mh 2 Lautiainen
B:r David h:o 1 Lautiainen
2 1 Lars Lautiain mh 2 Lautiainen
Sold: hustrun 1
4 Erich Erichson mh 2 Lautiainen
B:r Olof mh 2 Lautiainen
Lomalaby/Luomala 2 1 Jöran Larson mh 2 Kupsanen
Lipsala Capit: Böllias Bostelle
4 L:b: Jacob Wätein 1 Väätäinen
B:m: Grells mh 2
Lehikola/Lehikkola 5 Peer Läkoin mh 2 Lehikoinen
S S Anders mh 2 Lehikoinen
R: h: 1
2 Peer Bengdtin mh 2 Penttinen
Leskila/Leskelä 4 Peer Leskin mh 2 Leskinen
B Johan mh 2 Leskinen
2 1 Jöran Harak:n mh 2 Haikarinen
Sold: h:o 1

Sivu 2904B (aukeaman 2904 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lefwola/Lievola 2 Thomas Purhoinen mh 2 Purhonen
2 Anders Leskein mh 2 Leskinen
Männimäki/Männynmäki 6 Johan Kamoin mh 2 Kammonen
B Peer 1 Kammonen
B Lars 1 Kammonen
d:r Anna 1 Kammonen
4 1 Hanns Tirroin mh 2 Tirronen
M: Påhl mh 2 Lampinen
Sold: hustrun 1
3 Jöran Carllson mh 2 Nigraeus
B:r Carll 1 Nigraeus
3 Capel: H: Lars Broneri h 1 Brunnerus
d Hindrich 1 Aniainen
d Lars 1
2 Cap: H: Fred: Sweconius 2 Sveconius
Mattila 3 Claes Parkoin mh 2 Parkkonen
B:r Thomas 1 Parkkonen
Mäkiös/Mäköis 4 Mattz Aufwoin mh 2 Auvinen
d Crister 1
Piga Kiersten 1
5 Påhl Kåpoinen mh 2 Sopanen
B:r Jöran mh 2 Sopanen 20
Sold: hustrun 1
7 Mårten Åinoin mh 2 Oinonen
S Hindrich 1 Oinonen
B:r Johan mh 2 Oinonen
B:r Lars hust: 1 Oinonen
B: S Johan 1 Oinonen 28
3 Johan Kiskinen mh 2 Kiiskinen 32
Syster 1
Marala/Maarala 5 Mårten Marain mh 2 Maaranen
B Anders 1: d:o Peer mh 3 Maaranen

Sivu 2905A (aukeaman 2905 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Marala/Maarala 2 Peer Marain mh 2 Maaranen
1 1 Mattz Marain 1 Maaranen 19
Sold: hustrun 1
Mietula/Miettula 2 1 Peer Kåtellainen mh 2 Kotilainen
Sold: h:o 1
Maifwala/Maivala 2 Crister Pätteinen mh 2 Pätynen
7 Rasmus Kåndinen 2 Kontiainen
B Peer mh 2 Kontiainen
B:r Brusius E:a 1 Kontiainen
d Henrich 1
Rytt: hustrun 1
2 Lars Hackarain mh 2 Haikarinen
3 Stafan Härkein 1 Härkönen
B:r Simon 1 Härkönen
Piga Lisa 1
2 Eskell Hemel: mh 2 Hämäläinen
4 1 Cnut Hannin mh 2 Hänninen
dåtter 1
Sold: hust 1
d Eskell 1
3 Hindrich Kåstiain mh 2 Keistinen
d Jöran
4 Hindrich Tarkoin 2 Tarkiainen
S Påhl mh 2 Tarkiainen
Murdois/Murtois 6 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
B Olof mh 2 Hämäläinen
d Lars mh 2
2 Isack Hemel: mh 2 Hämäläinen
3 Sergiant Carsteni h:o 1 Karsten
dåtter 1
d Niels 1

Sivu 2905B (aukeaman 2905 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois/Murtois 5 Capit: Bucks hemman Busk
d Matz Pannoin mh 2
d Påhl Kaupinen 2 Kaipainen
Rytt: hustrun 1
5 Lb: Johan Carllson mh 2
B Carll mh 2
F:B: Giösta 1
Näringe/Näärinki 6 Lars Tarkoinen 2 Tarkiainen
B Peer 1 Tarkiainen
B:r Johan h:o 1 Tarkiainen
B S Lars 1 Tarkiainen
Rytt: h:o 1
1 1 Isack Wenelein 1 Venäläinen
Sold: h:o 1
7 Peer Kerrkoins h:o 1 Kärkkäinen
S Eskell mh 2 Kärkkäinen
B Anders mh 2 Kärkkäinen
d Peer 1
Rytt: h:o 1
4 Lars Turakain mh 2 Turakainen
M: Påhl mh 2
2 Olof Erichson mh 2
4 Peer Lambain mh 2 Lampainen
B:r Påhl mh 2 Lampainen
3 Mattz Wittikain mh 2 Vitikainen
B Niells h:o 1 Vitikainen 38
2 Bengdt Hauska mh 2 Hauska
3 Johan Mukoin 1 Muikkunen
Piga Anna d:o Sara 2
Narilaby/Narila 5 Anders Putkoin mh 2 Putkonen
B Matz h:o 1 Putkonen
d Hindrich mh 2

Sivu 2906A (aukeaman 2906 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Narilaby/Narila 6 1 Mattz Pajuinen mh 2 Paunonen
B Anders mh 2 Paunonen
B Peer 2 Paunonen
Sold: hustrun 1
Ollikalla/Ollikkala 6 Matz Kiskinen mh 2 Kiiskinen
d Jöran mh 2
d Jöran 1 Kilkki
d Olof 1
6 Abraham Hemingson h:o 1 Nulpponen
B:r Hindrich 1 Nulpponen
d Peer Olofson mh 2
d Erich 1
Rytt: hustrun 1
2 Anders Pättuin mh 2 Pätynen
4 1 Olof Nullpoin mh 2 Nulpponen
B Erich mh 2 Nulpponen
Sold: hust 1
2 Jöran Arfwedson 1 Ihalainen
Broor 1
6 Hindrich Pedikain mh 2 Pietikäinen
B Jöran mh 2 Pietikäinen
d Johan 1
Piga 1
3 1 Peer Staffanson 1 Pasanen
Syster Maria 1 Pasanen
Sold: h:o 1
Piga Lisa 1
Paikola/Poikola 7 Lendzm: And:s Pik mh 2 Piikki
B:r Carll 1 Piikki
B Mattz mh 2 Piikki
d And:s Lambin 1 Lampinen
d Peer 1

Sivu 2906B (aukeaman 2906 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Palois/Palonen 3 Markus Imoin mh 2 Immonen
B:r Johan 1 Immonen
Pellkila/Pelkilä 2 Grells Nausiain mh 2 Nousiainen
2 Peer Kaupoin mh 2 Kaipainen
2 Hind: Kåndiain mh 2 Kontiainen
Pölliälä/Pellilä 3 Johan Pohealain mh 2 Pohjalainen
S Påhl 1 Pohjalainen
Patila/Paatela 3 Mattz Tirroin mh 2 Tirronen
dåtter 1
Pättilä/Paatela 4 Mattz Hemel: mh 2 Hämäläinen
d Olof mh 2 Ukkonen
Purhoila/Purhola 4 Hindrich Purhoin mh 2 Purhonen
B Lars 1 Purhonen
Rytt: hustrun 1
Pullkila/Pulkkila 3 Påhl Pullkoinen mh 2 Pulkkinen
Sold: hustrun 1
2 Johan Månnoin mh 2 Mononen
2 Anders Pullkoin mh 2 Pulkkinen
3 Anders Tarkiein 1 Tarkiainen
B:m: Johan 2
2 Peer Pajuin mh 2 Pajunen
Pullkila/Purhola 5 Gustaf Killki mh 2 Kilkki
B Axell mh 2 Kilkki
B:r Anders 1 Kilkki
Pyllkela/Pylkkälä 4 Eskell Pyllkeinen mh 2 Pylkkänen
S Hindrich 1 Pylkkänen
B Mattz 1 Pylkkänen
Pohiois/Pohjois 5 Stafan Häinin mh 2 Hänninen
B Johan h:o 1 Hänninen
d And:s 1 Teivainen
d Erich 1

Sivu 2907A (aukeaman 2907 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pohiois/Pohjois 5 Johan Wanhain mh 2 Vahvanen
Piga Anna d:o Maria 2
d Lars Leskinen Leskinen
4 Elias Peerson Hemel: 2 Hämäläinen
S Matz 1 Hämäläinen
B:r Erich 1 Hämäläinen
Pitkälax/Pitkälahti 3 Jöran Pafwilain mh 2 Paavilainen
B:r Mattz h:o 1 Paavilainen
Paiusalmi/Pajusalmi 3 Ifwar Wissains h 1 Leskinen
S Wisar mh 2 Leskinen
Päkurila/Pekurila 3 Mårten Pekurin mh 2 Pekurinen
Rytt: hustrun 1
Pitkalo/Pitkälahti 5 Peer Nuppuinen mh 2 Noponen
S Olof mh 2 Noponen
S Stafan 1 Noponen
4 Jonas Pedikain mh 2 Pietikäinen
B Stafan mh 2 Pietikäinen
4 Crister Pedikain mh 2 Pietikäinen
B S Påhls h:o 1 Pietikäinen
Mohr 1
4 Johan Inginen mh 2 Inkinen
Piga Elinen 1
Piga Maria 1
2 Hanns Wennain mh 2 Väänänen
2 Mårten Ikoin mh 2 Ikonen
1 Anders Ikoinens hust 1 Ikonen
2 Johan Ikoinen mh 2 Ikonen
7 Peer Haloinen 2 Halonen
B:r Staffan mh 2 Halonen
B:r Mattz mh 2 Halonen
B S Staffan 1 Halonen

Sivu 2907B (aukeaman 2907 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pitkalo/Pitkälahti 4 Jöran Sällienen h:o 1 Seilonen
B:r Hindrich 1 Seilonen
B:r Anders 1 Seilonen
Piga Margaretha 1
Poioiesi/Pohjois 2 Anders Kåttra mh 2 Kotro
3 Lb: Påhl Rackoin mh 2 Rokkanen
Rytt: hustrun 1
3 Lb: Lars Nielsson 2
Piga 1
Leut Carll Lillienskiöldz hem - med sin fruu adell Lilliesköld
d Peer niuter löön och kåst
d Johan niuter löön och kåst
Piga Agneta niuter löön och kåst
Rångala/Ronkala 5 Mattz Kankuin mh 2 Kankkunen
S Påhl mh 2 Kankkunen
dåtter 1
4 Olof Sårf:n h:o 1 Sorvanen
B:m: Daniell mh 2 Outinen
d Johan h:o 1
2 Anders Kånsti mh 2 Konsti
2 Erich Kankuin 2 Kankkunen
3 Mattz Wisa 1 Viisanen
M: Mattz h:o 1 Outinen
dåtter Elinein 1 Viisanen
3 Olof Brusiuson 1 Laukkanen
B:r Brusius 1 Laukkanen
Syster Anna 1 Laukkanen

Sivu 2908A (aukeaman 2908 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rasala 3 2 Peer Räsäinen mh 2 Räsänen
M: Mattz Hakel: 1 Hakulinen
Sold: h:o 1700 1702 2
Randois/Rantuu 7 Thomas Niringen mh 2 Narinen
d Påhl Mustoin 1 Mustonen
d Thomas Käckoin 1 Kekkonen
d Johan Marain 1 Maaranen
Rytt: hustrun 1
Piga Karin 1
3 1 Anders Läskin mh 2 Leskinen
S: Crister 1 Leskinen
S: h:o 1
Romoierfvi/Remojärvi 8 Peer Halloinen mh 2 Halonen
B Hindrich mh 2 Halonen
d Carll 1
d Michell 1
d Mattz 1
Rytt: hustrun 1
7 1 Peer Innoin mh 2 Immonen
B Michell mh 2 Immonen
B:m: Clemeth mh 2
d Peer 1
Sold: h:o 1
3 Mårten Hemel: mh 2 Hämäläinen
B Johan 1 Hämäläinen
2 Lars Kiprinen mh 2 Kiprinen
2 Niells Pohal: mh 2 Pohjalainen
8 Peer Pawil: mh 2 Paavilainen
S Erich mh 2 Paavilainen
S Jacob mh 2 Paavilainen
S Lars 1 Paavilainen
Piga 1

Sivu 2908B (aukeaman 2908 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Romoierfvi/Remojärvi 2 Johan Hämel: mh 2 Hämäläinen
Råkola/Ruokola 5 Peer Tiukul: mh 2 Tuhkalainen
S Peer 1 Tuhkalainen
S Stafan mh 2 Tuhkalainen
3 Hind: Kåckoin mh 2 Kokkonen
St. Mohr 1
2 Thomas Rokål: mh 2 Ruokolainen
4 Crister Måndiein h:o 1 Montonen
St S Thomas mh 2
d Kiersten 1 Montonen
1 Anders Måndoin 1 Montonen
Surnemi/Suurniemi 3 Johan Rångain mh 2 Ronkainen
Piga Helena 1
4 Johan Paunoins h:o 1 Paunonen
S Mattz 1 Paunonen
R: hust 1
d Mattz 1 Piironen
5 Peer Rångain mh 2 Ronkainen
S Peer 1 Ronkainen
S Johan 1 Ronkainen
Rytt: hustrun 1
1 1 And: Kardin 1 Kaartinen
Sold: h:o 1
Summala 10 Johan Summa mh 2 Summa
B:r Jöran mh 2 Summa
B:r Thomas mh 2 Summa
B:r Peer 1 Summa
B:r Påhl 1 Summa
Rytt: hustrun 1
4 Thomas Rautiain 2 Rautiainen
S Thomas 1. Piga Elin 2 Rautiainen 1

Sivu 2909A (aukeaman 2909 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Såpola/Sopala 3 Hindrich Aufwin mh 2 Auvinen
B Lars 1 Auvinen
4 Peer Puhakain 2 Puhakainen
d Peer 2 Liimatainen
Suonemi/Soiniemi 4 Peer Tarkeins h:o 1 Tarkiainen
S Hindrich 1 Tarkiainen
B:m: Joh: Walentinson mh 2
2 1 Crister Soroin mh 2 Sorjonen
S Lars h:o 1 Sorjonen
1 Johan Huttuins h:o 1 Huttunen
Taipala/Taipale 5 Olof Taipal: mh 2 Taipalinen
B Matz mh 2 Taipalinen
d Olof 1
3 Corp: Lars Asik:n mh 2 Asikainen
d Anders 1
Tyrinmäki/Tyrynmäki 5 Lars Kipoinen mh 2 Kaipainen
S Johan 1 Kaipainen
B Peer mh 2 Kaipainen
Tafvala/Teivaa 4 Oppbördzsk: Abram Walin 2 Wallin
d Mattz 1
Piga Beata 1
4 Olof Teifwain 1 Teivainen
S Anders mh 2 Teivainen
Piga Elin 1
4 Michell Tuifwin mh 2 Teivainen
B Erich mh 2 Teivainen
5 Niells Tåfwin mh 2 Teivainen
B Anders h:o 1 Teivainen
d Johan 2
Suoniemi/Soiniemi 2 Matz Aufwinen mh 2 Auvinen
4 1 Stafan Halloinen mh 2 Halonen
d Hindrich mh 2

Sivu 2909B (aukeaman 2909 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Turukala/Turakkala 10 Peer Turakain h:o 1 Turakainen
S Peer mh 2 Turakainen
B S Anders 1 Turakainen
B S Niells mh 2 Turakainen
B Lars mh 2 Turakainen
B Olof mh 2 Turakainen
Tiukela/Tuhkala 2 Eskell Cristerson 1 Härkönen
B Carll 1 Härkönen
2 Eskell Pöyheinen mh 2 Pöyhönen
2 Eskell Asillain mh 2 Asilainen
4 Påhl Wenein mh 2 Väänänen
B Hindrich mh 2 Hulkkonen
2 Mattz Pullkoin mh 2 Pulkkinen
2 Anders Tarkoin mh 2 Tarkiainen
Wächmais/Vehmaa 8 Jacob Lipsoin mh 2 Lipsanen
S Påhl 1 Lipsanen
B Grells 1 Lipsanen
d Peer 1
Piga Elin 1701 1
Piga Karin 1
d Michell 1
4 1 Sigf Wejal: 1 Veijalainen
M: Olof mh 2 Kaartinen
Sold: h:o 1
Piga Carin 1701 1
5 Lars Lamoin mh 2 Laamanen
S Johan 1 Laamanen
B Swantte 2 Laamanen
5 Peer Mardikain mh 2 Martikainen
B S Jacob mh 2 Martikainen
B Matz 1 Martikainen

Sivu 2910A (aukeaman 2910 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wächmais/Vehmaa 6 Probsten Sahl: Abram Broneri E: 1 Brunnerus
d Matz 1
d Peer 1 Inkinen
d Lars 1 Länkinen
d Johan 1 Kettunen
Piga Maria 1
4 Cap: H: Sveconius dåtter Margareta 1 Sveconius
d Niells 1
d Matz 1 Vesterinen
d Matz 1
4 Peer Westerin mh 2 Vesterinen
B And:s h:o 1 Vesterinen
B Matz E:a 1 Vesterinen
Warparanda/Varparanta 2 Olof Cristersons E:a 1 Immonen
S Daniell 1 Immonen
Wäijlä/Veijala 7 Hind: Wäilain mh 2 Veijalainen
B Peer mh 2 Veijalainen
B Sigfreed 1 Veijalainen
d Matz 1 Halonen
d Johan 1
Worolax/Vuorilahti 5 Påhl Mårtenson 2 Penttinen
S Påhl 1 Penttinen
d Lars 1
d Jöran 1
5 Jacob Tarkein mh 2 Tarkiainen
B Staf: h:o 1 Tarkiainen
B S Staf: 1 Tarkiainen
Rytt: hust 1

Sivu 2910B (aukeaman 2910 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Worenma/Vuorenmaa 5 Matz Hirfwin mh 2 Hirvonen
B S And:s h:o 1 Hirvonen
M: Rasmus mh 2 Kaipainen
5 Johan Kaupin 1 Kauppinen
S Mårten mh 2 Kauppinen
S Johan 1 Kauppinen
d Anders 1
4 Påhl Pykein mh 2 Pylkkänen
B Lars mh 2 Pylkkänen
2 Erich Kekkel: 1 Kekäläinen
Piga Elin 1
4 Erich Mulli mh 2 Mulli
d Hindrich 1
Rytt: hustrun 1
3 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
B Lars 1 Hämäläinen
1 Anders Räpoins h:o 1 Roponen
3 Carll Wäsein mh 2 Väisänen
Mohr 1
3 Peer Hotel: mh 2 Hyötyläinen
S Peer 1 Hyötyläinen
2 Aron Wänhein mh 2 Väänänen
Wisala/Viisala 4 1 Eskell Såpoin mh 2 Sopanen
B Matz mh 2 Sopanen
Sold: h:o 1
2 Johan Kiettuin mh 2 Kettunen
Ylwesi/Ylivesi 2 Matz Harmains E:a 1 Harmainen
S Påhl 1 Harmainen
3 Mattz Parkoin mh 2 Parkkinen
d Mattz 1

Sivu 2911A (aukeaman 2911 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ylwesi/Ylivesi 2 Johan Parkoin mh 2 Parkkinen
4 Erich Pafwol: mh 2 Paavilainen
B Hindrich mh 2 Paavilainen
3 Jöran Kariain mh 2 Kääriäinen
B:m: Mårten h:o 1
3 Påhl Kåchroins h:o 1 Korhonen
B: Johan mh 2 Korhonen
3 Matz Olofsons h:o 1
B:m: Bertell mh 2 Ollikainen
Pappilat ja virkamiestalot
-- 1 Klåck: Johan Larson 1
-- 2 Sochne skohlm: Ripsand. 1 Ripsander
-- dåtter 1
-- 3 Simon Mårtens. mh 2
-- Syst. Christer Jerfwel: h 1 Järveläinen
-- 2 Spög: Sigf: Matzson 2
-- 1 And:s Parf: 1 Parviainen
-- 1 T: Michell Lenh: 1 Leinonen
-- 9 Probst: H: Hind: Popius 2 Poppius
-- d Johan 1 Aniainen
-- d Peer 1 Rimppi
-- d Crister 1 Järveläinen
-- d Johan 1 Hämäläinen
-- d Frantz 1 Nissinen
-- Piga Kiersten 1
-- Piga Lastika 1
-- 1 Johan Åinoins E:a 1 Aniainen
-- 1 Peer Ladwakson h:o 1 Rimppi

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17011703

© Maija-Liisa Laaso 2023