AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1701 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1701

Sivu 3284B (aukeaman 3284 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 3 Michell Ersson 1 Auvinen
d: Peer Wänhain 1
Rytt: h:o 1
4 Peer Pädikain mh 2 Pietikäinen
Bm: Crister Kilpoin mh 2 Kilponen
7 Anders Anderson mh 2 Auvinen
Bm: Anders Auf:n E:a 1 Auvinen
B S: Erich 1 Auvinen
S: Påhl 1 Auvinen
B:S: Anders Lars: 1 Auvinen
Rytt: h:o 1
2 Mattz Aufwin mh 2 Auvinen
4 Niels Aufwin mh 2 Auvinen
d. Michell 1
Rytt: h:o 1
Ahola 4 Stafan Laitin mh 2 Laitinen
B:r Mattz mh 2 Laitinen
4 Johan Kaipoin mh 2 Kaipainen
B:r Johan mh 2 Kaipainen
Cuosmala/Kuosmala 5 Åke Månsson mh 2 Kuosmanen
B:r Olof mh 2 Kuosmanen
Ryttare h:o 1
4 1 Corneth Tetz h:o 1 Teet
d: Hindrich Laitin 1 Laitinen
d: Anders Anderson 1
Ryttare h:o 1
4 Landb: Påhl Heliain 2 Heilanen
B:r Mattz 1 Heilanen
Syster Karin 1 Heilanen
3 Berendt Pick mh 2 Piikki
S: Peer 1 Piikki

Sivu 3285A (aukeaman 3285 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cuosmala/Kuosmala 4 Påhl Asilain 1 Asilainen
B:r Johan 1 Asilainen
B:r Anders h:o 1 Asilainen
d: Mattz Kalin Kallinen
Härckälä/Härkälä 3 Jöran Simons: mh 2 Hämäläinen
B:r Peer 1 Hämäläinen
3 1 Davidh Hulkoin mh 2 Hulkkonen
Bm: Giösta Larss h:o 1
Sål:de Lars Davidsson Hulkoin h:o 1 Hulkkonen 7
5 Thomas Härkin mh 2 Härkönen
dåt:r Anna 1 Härkönen
Piga Anna 1
Piga Susanna 1
1 Smed: Olof Aufuin 1 Auvinen
4 Olof Härkein mh 2 Härkönen
d: Peer Landin mh 2
4 Lars Hulkoin mh 2 Hulkkonen
B:r Anders mh 2 Hulkkonen
Huttila/Hottila 3 Simon Johanson mh 2 Hottinen
d: Johan Håttes h: 1 Hottinen
2 Johan Simonsson mh 2 Hottinen
2 Thomas Kemel:n mh 2 Kemiläinen
Härkäniemj/Härkälänniemi 4 Peer Härkein mh 2 Härkönen
B:r Johan mh 2 Härkönen
Hetaierfwj/Hietajärvi 7 1 Matz Puhak: mh 2 Puhakainen
S: Mattz mh 2 Puhakainen
S: Peer mh 2 Puhakainen
B: S: Jörans h:o 1 Puhakainen
Såldatz h:o 1
5 Niels Kettuin 1 Kettunen
B:r Mattz mh 2 Kettunen
d. Mattz Lijkoin 1 Liikanen
Rytt: h:o 1
5 Peer Kiskin mh 2 Kiiskinen
B:r Niels mh 2 Kiiskinen
B:r Hardwick 1 Kiiskinen

Sivu 3285B (aukeaman 3285 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haikarila 4 Lars Puhroin 1 Purhonen
B:m: Lars Parkoin mh 2 Parkkonen
B:m: Thomas Parkoin 1 Parkkonen
2 Peer Råkain mh 2 Roikonen
2 Peer Summa mh 2 Summa
2 1 Hindrich Härkein 1 Härkönen
B:r Peers hust: 1 Härkönen
Såldatz h:o 1
Heiniola/Heinola 3 Johan Hennoin mh 2 Heinonen
B:r Peer 1 Heinonen
2 Olof Hennin mh 2 Heinonen
Hatzoila/Hatsola 4 Lars Kankoin mh 2 Kankkunen
B.m: Crister mh 2
2 Michell Kemel: 1 Kemiläinen
B: dåtter 1
2 Anders Taipolain mh 2 Taipalinen
2 Olof Tårkain mh 2 Turakainen
3 Johan Tårckain mh 2 Turakainen
B:r Lars 1 Turakainen
Hötenby/Hyötyy 6 Anders Hötel:n 1 Hyötyläinen
B:r Lars mh 2 Hyötyläinen
B:r Jacob 1 Hyötyläinen
B:r Sigfredz E:a 1 Hyötyläinen
Rytt: h:o 1
6 Abraham Hötel:n mh 2 Hyötyläinen
S: Peers h:o 1 Hyötyläinen
S: Abraham mh 2 Hyötyläinen
S: Eskell 1 Hyötyläinen
Häinula/Hännilä 5 Hardwick Hardwikss: mh 2 Hänninen
Bm: Olof mh 2
d: Johan Rampain 1
Järfwenpä/Järvenpää 2 Erich Achmöller mh 2 Achtmöller

Sivu 3286A (aukeaman 3286 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Järfwenpä/Järvenpää 9 Isack Mutel:n mh 2 Muttulainen
B:S: Johan Anders: mh 2 Muttulainen
d: Johan Martin mh 2 Marttinen
d: Jöran Hakarin mh 2 Haikarinen
Rytt: h:o 1
Imola/Immola 5 Lars Lamain mh 2 Laamanen
B:r Mattz 1 Laamanen
B:r Erich mh 2 Laamanen
Ingilä/Inkilä 2 Fredrich Lemkens E:a 1 Lemke
Piga Kiersten
5 Landb: Hind: Kakoin mh 2 Kakkonen
B:r Mattz mh 2 Kakkonen
d: Påhl Blasius 1
Jokola/Jokela 3 Simon Gevaller hust: 1
S: Simon mh 2
3 Påhl Härkäin mh 2 Härkönen
Såldatz h:o 1
Ilamäkj/Illainmäki 2 T: Erich Lambein mh, Häst 1 Koo 2 st: 2 Lampinen
Kaihumäkj/Kaihunmäki 4 Peer Mardikain mh 2 Martikainen
d: Lars 1
Piga Anna
Kockola/Koikkala 2 Lars Räisanen mh 2 Räsänen
Kockola/Kaihunmäki 5 Anders Kandinen mh 2 Kontiainen
B:r Hindrich mh 2 Kontiainen
d: Jöran Jöranss: 1
Kättula/Kettula 2 Johan Kåndinen mh 2 Kontiainen
4 Sigfredh Anderson mh 2 Oinonen
B:r Anders 1 Oinonen
d: Anders Hafwoin
Kangaisby/Kangas 2 1 Lars Immoin 1 Immonen
B:r Mattz 1 Immonen
Såldatz h:o 1
2 Peer Rimpa mh 2 Rimppi
3 Lars Kaipiain 1 Kaipainen
M: Matz Pajuin mh 2 Pajunen

Sivu 3286B (aukeaman 3286 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kangaisby/Kangas 4 Erich Rautiain mh 2 Rautiainen
d: Lars Nielsson mh 2
4 Mattz Ahoin 1 Ahonen
S: Anders 1 Ahonen
S: Berendt mh 2 Ahonen
Kiskiläby/Kiiskilä 10 Bertell Kiskin mh 2 Kiiskinen
B:S: Bertell 1 Kiiskinen
d: Peer Aufwin 1 Auvinen
dåtter Susanna 1 Kiiskinen
Piga Walborg 1
Piga Anna 1
Rytt: h:o 1
d: Jouchim Janh:n mh 2 Janhunen
Kaskis/Kaskii 4 Hindrich Tanin mh 2 Tanninen
d: Johan mh 2
7 Crister Tanin mh 2 Tanninen
Bm: Isack mh 2 Venäläinen
d: Peer Tafwoin 1
d: Påhl Tuckain mh 2 Tuhkanen
3 1 Johan Rotzal:n mh 2 Ruotsalainen
B:r Mattz h:o 1 Ruotsalainen
Såldatz h:o 1
4 Lars Haloin 1 Halonen
B:m: And:s Rimpa mh 2 Rimppi
d: Hindrich Jöranss: 1
3 Peer Wassara 1 Vasara
S: Anders mh 2 Vasara
2 Anders Anderss. 1 Vasara
S. Johan 1 Vasara
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi 3 Stafan Kiskin mh 2 Kiiskinen
Rytt: h:o 1
7 Mattz Kiskin mh 2 Kiiskinen
B:r Anders 1 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
d:r Lars 1 Rytt: h:o 2

Sivu 3287A (aukeaman 3287 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi 5 Hind: Kåpssa 1 Kupsa
S: Peer mh 2 Kupsa
S: Påhl 1 Kupsa
d: And:s Hakel: E:a 1 Hakulinen
Kåskentaipala/Kasintaipale 2 Hindrich Passoin mh 2 Pasanen
Kaislajerfwj/Kaislajärvi 7 1 Johan Larsson mh 2 Härkönen
S: Johans h:o 1 Härkönen
B:r Hindrich mh 2 Härkönen
d: Johan Roukol:n 2 Ruokolainen 60
Såldatz h:o 1
Kåikiala/Koikkala 3 Johan Marain mh 2 Maaranen
B:r Lars h:o 1 Maaranen
2 Mattz Råckain mh 2 Rokkanen
3 Crister Frantzss. 1 Nissinen
S: Frantz mh 2 Nissinen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 3 1 Johan Hämäl:n mh 2 Hämäläinen
Soldatz h:o 1
Piga Maria 1
3 Matz Hämäl:n mh 2 Hämäläinen
Bm: Peer 1
8 Peer Matzson Olik: mh 2 Ollikainen
B:r Påhl mh 2 Ollikainen
B:r Erich mh 2 Ollikainen
B:r Anders mh 2 Ollikainen
Knutila/Knuutila 6 Peer Hyttinen mh 2 Hyytiäinen
d: Johan Jåkel:n mh 2 Jokelainen
d: Erich 1
d: Peer 1 Hirvonen?
Kilpoila/Kilpola 4 Påhl Hyttiäin 1 Hyytiäinen
M: Lars h:o 1
Piga Anna 1
S: Olof 1 Hyytiäinen
2 Anders Pispains h:o 1 Piispanen
S. Anders 1 Piispanen

Sivu 3287B (aukeaman 3287 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kilpoila/Kilpola 3 Johan Schadevitz 1 Schadevitz
d: Peer Peckoin 1 Pekkonen
Rytt: hustru 1
4 Carll Schadewitz mh 2 Schadevitz
B:r Mattz 1 Schadevitz
Rytt h 1
Karkiama/Karkeamaa 5 Jacob Kiukas 1 Kiukas
B:r S. Erich mh 2 Kiukas
B:r Jacob 1 Kiukas
d Jacob 1
3 Anders Eskelss: mh 2 Pöyhönen
B:r Bernt 1 Pöyhönen
3 Laars Pöyhoin mh 2 Pöyhönen
d. Laars Lambos h 1
4 Påhl Räppoin mh 2 Roponen
M: Anders mh 2 Mökkönen
3 Eskell Pöyhin h 1 Pöyhönen
S. Thomas 1 Pöyhönen
dåtter Anna 1 Pöyhönen
Laukala/Laukkala 2 Påhl Penoin mh 2 Pennanen
3 Mattz Pernein 1 Pärnänen
B:r Hindrich 1 Pärnänen
B:r Johan 1 Pärnänen 12
7 Johan Purhoin mh 2 Purhonen
S Laars 1 Purhonen
d. Påhl mh 2
Rytt h 1
Piga Märta 1
2 Oloff Penoin mh 2 Pennanen
Lautiala/Lauteala 5 Elias Laitiain mh 2 Lautiainen
B:r Dawid h:o 1 Lautiainen
d. Lars mh 2
2 Lars Latiain 1 Lautiainen
d. Olof Erichsson 1
2 1 Erich Erichsson mh 2 Lautiainen
Soldatz hustru 1

Sivu 3288A (aukeaman 3288 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lomalaby/Luomala 4 Jöran Larsson mh 2 Kupsanen
B:r Mattz mh 2 Kupsanen
Lipsala 3 Landb: Jacob Wätäin 1 Väätäinen
Bm: Grells mh 2
Lehekola/Lehikkola 5 Peer Läckoin mh 2 Lehikoinen
S:S: Anders mh 2 Lehikoinen
Rytt: h:o 1
2 Peer Bengdtin mh 2 Penttinen
Läskälä/Leskelä 4 Peer Läskinen mh 2 Leskinen
B:r Johan mh 2 Leskinen
2 1 Jöran Haikarin mh 2 Haikarinen
Såldatz h:o 1
Läfwola/Lievola 2 Thomas Purhoinen mh 2 Purhonen
2 Anders Läskinen mh 2 Leskinen
Männimäkj/Männynmäki 4 Johan Kannoin 1 Kammonen
B:r Peer 1 Kammonen
d: Johan 1
Rytt: h:o 1
4 Hanns Tirroin mh 2 Tirronen
d: Påhl Lambin 1 Lampinen
Piga Kiersten 1
2 Capel: H: Lars Bronerij 1 Brunnerus
d: Hindrich 1 Aniainen
2 Capel: H. Fred: Sveconius 2 Sveconius
Mattila 3 Claus Parkoinen mh 2 Parkkonen
B:r Thönis 1 Parkkonen
Mäckiös/Mäköis 3 Anders Aufwin 1 Auvinen
S: Mattz 1 Auvinen
Piga Kiersten 1
5 Påhl Såpainen mh 2 Sopanen
B:r Jöran mh 2 Sopanen 20
Såldatz h:o 1
4 Mårten Åijnoin mh 2 Oinonen
B Johan 1 och D:o Lars 1 2 Oinonen

Sivu 3288B (aukeaman 3288 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mäckiös/Mäköis 2 Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen 32
Marala/Maarala 6 Mårten Marain mh 2 Maaranen
B:r Anders 1 Maaranen
B:r Peer mh 2 Maaranen
B:r Måns 1 Maaranen
2 Peer Johansson mh 2 Maaranen
1 1 Mattz Mattzsson 1 Maaranen 19
Såldatz h:o 1
Mietula/Miettula 1 1 Peer Kåtilain 1 Kotilainen
Såldatz h:o 1
Maifwala/Maivala 2 Crister Pettyin mh 2 Pätynen
7 Rasmus Kåndiain 2 Kontiainen
B:r Peer mh 2 Kontiainen
B:r Brusius E:a 1 Kontiainen
d: Hanns 1 Parkkonen
Rytt: h:o 1
3 1 Lars Haikarain mh 2 Haikarinen
B:r S: Hindrich 1 Haikarinen
Såldatz h:o 1
4 Stafan Härkäin 1 Härkönen
B Simon mh 2 Härkönen
Piga Lissa 1
4 Eskell Hämäläin mh 2 Hämäläinen
Bm: Peer Ohlsson mh 2
2 1 Cnuth Hännin mh 2 Hänninen
Såldatz hustrun 1
2 Hindrich Käistinen mh 2 Keistinen
4 Hindrich Tarkoin 2 Tarkiainen
S:n Påhl mh 2 Tarkiainen
Murdois/Murtois 4 Johan Hämäl:n mh 2 Hämäläinen
B:r Olof mh 2 Hämäläinen
2 Isack Hämäl:n mh 2 Hämäläinen
2 Siergiant Carstenij E:a 1 Karsten
d: Niels 1

Sivu 3289A (aukeaman 3289 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois/Murtois 3 1 Fendrich Busks E 1 Busk
d: Lars K__uin 1
d: Johan Martin 1 Marttinen
Rytt: h:o 1
1 Landb: Påhl Kaupuin 1 Kaipainen
2 Lb. Johan Callsson mh 2
Näringh/Näärinki 8 Lars Tarkoin mh 2 Tarkiainen
B:r Peer 1 Tarkiainen
B:r Johan mh 2 Tarkiainen
B S: Lars mh 2 Tarkiainen
Rytt: h:o 1
6 Peer Kerkeins h:o 1 Kärkkäinen
S. Eskell mh 2 Kärkkäinen
B Anders 1 Kärkkäinen
d. Peer 1
Rytt: h:o 1
1 Isack Weneläin 1 Venäläinen
4 Lars Turukain mh 2 Turakainen
M: Påhl mh 2
2 Sochne Snickare Olof Erichsson mh 2
4 Peer Lambain mh 2 Lampainen
B:r Påhl mh 2 Lampainen
4 Mattz Wittikain mh 2 Vitikainen
B:r Niells mh 2 Vitikainen 38
2 Bengdt Hauska mh 2 Hauska
2 Johan Muckoin 1 Muikkunen
Piga Sahra 1
Narila 4 Anders Putkinen mh 2 Putkonen
B Mattz h:o 1 Putkonen
d: Hindrich Thomas: 1
6 1 Mattz Paunoin mh 2 Paunonen
B Anders mh 2 Paunonen
B Peer 2 Paunonen
Såldatz h:o 1

Sivu 3289B (aukeaman 3289 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollikala/Ollikkala 6 Mattz Kiskin mh 2 Kiiskinen
d: Jöran mh 2
d: Jöran Kilkj 1 Kilkki
d: Olof Ohlson 1
4 Hemingh Abramss: mh 2 Nulpponen
B:r Hindrich 1 Nulpponen
Rytt: h:o 1
2 Anders Pättuin mh 2 Pätynen
4 1 Olof Nulpoin mh 2 Nulpponen
B:r Erich mh 2 Nulpponen
Såldatz h:o 1
2 Jöran Arfwedss: mh 2 Ihalainen
6 Hindrich Pedikain mh 2 Pietikäinen
B:r Jöran mh 2 Pietikäinen
d: Mustoin 1 Mustonen
d: Johan 1
3 1 Peer Stafansson mh 2 Pasanen
d: Peer Larsson P___ (yliviivattu merkintä)
Syster Maria 1 Pasanen
Sål:s h:o 1
Påikola/Poikola 4 Ländzm:n And:s Pijck mh 2 Piikki
B: Carll 1 Piikki
B: Mattz h:o 1 Piikki
Pallois/Palonen 3 Markus Immoin mh 2 Immonen
B:r Johan 1 Immonen
Pelkilä 2 Grells Nåusiain mh 2 Nousiainen
2 Peer Kaipiain mh 2 Kaipainen
2 Hindrich Kåndin mh 2 Kontiainen
Pelliälä/Pellilä 2 Johan Hannsson mh 2 Pohjalainen
Pattela/Paatela 2 Mattz Tirroin mh 2 Tirronen
Pätula/Pätylä 3 Corporal Asikains h:o 1 Asikainen
d: Anders 1
d: Crister 1

Sivu 3290A (aukeaman 3290 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pätela/Paatela 3 Matts Hemel:n mh 2 Hämäläinen
d: Olof Uckoin 1 Ukkonen
Purhoila/Purhola 4 Hindrich Purhoin mh 2 Purhonen
B:r Lars 1 Purhonen
Rytt: h:o 1
Pulkila/Pulkkila 2 Påhl Pulkoin mh 2 Pulkkinen
2 Johan Månnoin mh 2 Mononen
2 Anders Pulkoin mh 2 Pulkkinen
3 Anders Tarckiain mh 2 Tarkiainen
Bm: Johan 1
2 Peer Pajuin mh 2 Pajunen
Pulkila/Purhola 5 Gustaf Kilkj mh 2 Kilkki
B:r Axell mh 2 Kilkki
B:r Anders 1 Kilkki
Pylkylä/Pylkkälä 3 Eskell Pyllkein 1 Pylkkänen
B:r Mattz mh 2 Pylkkänen
2 Clemet Christerss. mh 2 Pylkkänen
Poihiois/Pohjois 5 Stafan Hannin mh 2 Hänninen
B:r Johan 2 Hänninen
d: Anders Stefwain 1 Teivainen
2 Johan Wachwain mh 2 Vahvanen
3 Elias Hemel:n mh 2 Hämäläinen
S: Mattz 1 Hämäläinen
Pitkälax/Pitkälahti 1 Mattz Pafwilain 1 Paavilainen
Paijusalmj/Pajusalmi 6 Eskell Såppain mh 2 Sopanen
B:r Mattz mh 2 Sopanen
B:r Peer mh 2 Sopanen
Peckurila/Pekurila 3 Mårten Pekurin mh 2 Pekurinen
Rytt: h:o 1
Pitkalax/Pitkälahti 5 Peer Nuppuin mh 2 Noponen
S: Olof mh 2 Noponen
S: Påhl 1 Noponen
4 Jonas Pidikain mh 2 Pietikäinen
B: Stafan mh 2 Pietikäinen

Sivu 3290B (aukeaman 3290 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pitkalax/Pitkälahti 3 Crister Pedikain mh 2 Pietikäinen
B:r S: Påhl h:o 1 Pietikäinen
4 Johan Inginen mh 2 Inkinen
Piga Elin D:o P: Maria 2
2 Hanns Wänäin mh 2 Väänänen
2 Mårten Ikoin mh 2 Ikonen
2 Anders Ikoin mh 2 Ikonen
2 Johan Ikoin mh 2 Ikonen
7 Peer Haloin mh 2 Halonen
B. Stafan mh 2 Halonen
B:r Johan 1 Halonen
B. Mattz mh 2 Halonen
3 Jöran Seilain mh 2 Seilonen
B:r Hindrich 1 Seilonen
Poihiois/Pohjois 2 Anders Kåttra mh 2 Kotro
6 T: Anders Råkain mh 2 Rokkanen
S: Påhl mh 2 Rokkanen
S: Kiersten 1
Rytt: h:o 1
Häst 1 Koo 1 st:
3 T: Lars Nielsson mh 2
Piga Anders Heinoins h:o 1 Heinonen
Leutnant:n Carll Lillenschiöltz adell med sin fru Lilliesköld
d: Johan Wisalain Niuta Löhn och Kåst
P: Maria Niuta Löhn och Kåst
Rångala/Ronkala 3 Mattz Kankuin mh 2 Kankkunen
S: Påhl 1 Kankkunen
4 Olof Sorfwoins h:o 1 Sorvanen
Bm Daniel mh 2 Outinen
d: Johan h:o 1
2 And:s Kånstigh mh 2 Konsti
1 Erich Kankuin 1 Kankkunen
3 Mattz Wissain 2 Viisanen
M: Mattz h:o 1 Outinen

Sivu 3291A (aukeaman 3291 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rångala/Ronkala 3 Olof Brusiusson 1 Laukkanen
B Brusius 1 Laukkanen
S: Anna 1 Laukkanen
Rasala 2 Peer Rässäin mh 2 Räsänen
Randois/Rantuu 7 Thomas Narinen mh 2 Narinen
d: Påhl Mustoin 1 Mustonen
d: Thomas 1 Kekkonen
d: Johan Marain 1 Maaranen
Piga Karin 1
Rytt: h:o 1
3 Anders Läskinen mh 2 Leskinen
S: Christer 1 Leskinen
Remoierfwj/Remojärvi 8 Peer Halloin mh 2 Halonen
B: Hindrich mh 2 Halonen
d: Påhl Ramoin mh 2 Remonen
d: Carll Hinderson 1
Rytt: h:o 1
6 Peer Peersson Imoin mh 2 Immonen
B:r Michell mh 2 Immonen
d: Anders Tarkain mh 2 Tarkiainen
3 Mårten Hämel:n mh 2 Hämäläinen
B:r Johan 1 Hämäläinen
1 Lars Kiprinen 1 Kiprinen
3 Sigfreedh Andersons h:o
Niels Pohialain mh 2 Pohjalainen
7 Peer Pafwilain mh 2 Paavilainen
S: Jacob mh 2 Paavilainen
S: Erich mh 2 Paavilainen
P: Kiersten 1
2 Johan Hämel:n mh 2 Hämäläinen
Rokola/Ruokola 2 Peer Tuchkulain mh 2 Tuhkalainen
2 Hindrich Kåckoin mh 2 Kokkonen
2 Thomas Roukol:n mh 2 Ruokolainen

Sivu 3291B (aukeaman 3291 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokola/Ruokola 4 Crister Måndoin h:o 1 Montonen
St.S. Thomas mh 2
d. Kiersten 1 Montonen
2 Anders Måndoin mh 2 Montonen
Suruniemj/Suurniemi 4 Johan Rångain mh 2 Ronkainen
Rytt: h:o 1
Pijga Elin 1
3 Johan Paunoinen h:o 1 Paunonen
S: Mattz 1 Paunonen
Rytt: h:o 1
6 Peer Rångain mh 2 Ronkainen
S: Peer Peerson 1 Ronkainen
S: Johan 1 Ronkainen
Rytt: h:o 1
P: Maria Tijhoin 1 Tiihonen
1 1 Anders Kardinen 1 Kaartinen
Såldatz h:o 1
Summola/Summala 9 Johan Summain mh 2 Summa
B:r Jöran mh 2 Summa
B:r Thomas mh 2 Summa
B:r Peer 1 Summa
B:r Påhl 1 Summa
Rytt: h:o 1
2 Thomas Rautiain mh 2 Rautiainen
Såppälä/Sopala 2 Hindrich Aufwoin 1 Auvinen
B:r Lars 1 Auvinen
Såiniemj/Soiniemi 4 Peer Tarkiain h:o 1 Tarkiainen
S: Hindrich 1 Tarkiainen
Bm: Johan mh 2
2 Mattz Aufwin mh 2 Auvinen
4 1 Stafan Halinen mh 2 Halonen
d: Hindrich mh 2
Såld: Anders Pålsson Martin h:o 1 Marttinen 12
3 Crister Såjrain 1 Sorjonen
S: Lars mh 2 Sorjonen

Sivu 3292A (aukeaman 3292 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Såiniemj/Soiniemi 2 Johan Huttuin mh 2 Huttunen
Taipalaby/Taipale 6 Olof Taipialinen mh 2 Taipalinen
B:r Mattz mh 2 Taipalinen
d. Påhl mh 2
2 Landb: Hind: Rautiain 2 Rautiainen
Tyrinmäkj/Tyrynmäki 5 Lars Kaipain mh 2 Kaipainen
S: Johan 1 Kaipainen
B:r Peer mh 2 Kaipainen
Täifwala/Teivaa 2 3 Opbördzsk: Abraham Wallin mh 2 Wallin
d. Anders Säijlain 1 Seilonen
d: Matz Joutin
P: Gretha el: Britha 1
4 Olof Täifwain 1 Teivainen
S: Anders mh 2 Teivainen
Piga Elina 1
5 Michell Täifwain mh 2 Teivainen
B:r Erich mh 2 Teivainen
Piga Brita 1
4 Niells Täf:n mh 2 Teivainen
B:r Anders h:o 1 Teivainen
d: Johan 1
Turukala/Turakkala 10 Peer Turukains h:o 1 Turakainen
S: Peer mh 2 Turakainen
B:S: Anders 1 Turakainen
B:S: Niels mh 2 Turakainen
B:r Olof mh 2 Turakainen
B:r Lars mh 2 Turakainen
Tukelaby/Tuhkala 2 Eskell Cristerson 1 Härkönen
B:r Carll 1 Härkönen
2 Eskell Asillain mh 2 Asilainen

Sivu 3292B (aukeaman 3292 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tukelaby/Tuhkala 4 Påhl Wänäin mh 2 Väänänen
B:r Hindrich mh 2 Hulkkonen
2 Mattz Pullkinen mh 2 Pulkkinen
Wähmais/Vehmaa 3 Jacob Lipssain mh 2 Lipsanen
B: Grells 1 Lipsanen
3 1 Sigfreed Wähwäl:n 1 Veijalainen
M: Olof Kardinen mh 2 Kaartinen
Såldatz h:o 1
5 Lars Lammain mh 2 Laamanen
B:r Swante mh 2 Laamanen
Rytt: h:o 1
8 Probsten Sahl: Bronerij E:a 1 Brunnerus
d: Mattz Sigf:ss: mh 2
d: Peer Ingin mh 2 Inkinen
d: Lars Lengein 1 Länkinen
d: Johan Kättuin 1 Kettunen
P: Maria 1
5 1 Capel: H: Fredrich Sveconius dåtter Margareta 1 Sveconius
d: Niels mh 2
d: Matz Wästärin 1 Vesterinen
Piga Kiersten 1
4 Peer Mardikain mh 2 Martikainen
B:r S: Jacob mh 2 Martikainen
3 Peer Wästerein mh 2 Vesterinen
B Anders h:o 1 Vesterinen
Warparanda/Varparanta 3 Olof Cristerssons E:a 1 Immonen
d: Michell mh 2
Wäijala/Veijala 7 Hindrich Wäijel:n mh 2 Veijalainen
B. Peer mh 2 Veijalainen
B. Sigfred 1 Veijalainen
d: Mattz Haloin mh 2 Halonen

Sivu 3293A (aukeaman 3293 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Worilax/Vuorilahti 5 Påhl Mårtenson mh 2 Penttinen
S: Påhl 1 Penttinen
d: Lars 1
d: Johans E:a 1
5 Stafan Tarkins h 1 Tarkiainen
B Jacob mh 2 Tarkiainen
B:r S: Stafan 1 Tarkiainen
Rytt: h:o 1
Worenma/Vuorenmaa 4 Matz Hirfwin mh 2 Hirvonen
B: S: Anders h:o 1 Hirvonen
d: Rasmus 1 Kaipainen
4 Johan Kaupinen 1 Kauppinen
S: Mårten mh 2 Kauppinen
S: Johan 1 Kauppinen
4 Påhl Pyllkein mh 2 Pylkkänen
B:r Lars mh 2 Pylkkänen
2 Erich Kechkeläin 1 Kekäläinen
S: Peer 1 Kekäläinen
6 Påhl Muhlij mh 2 Mulli
S: Erich 1 Mulli
d: Hindrich Larss: 1
Rytt: h:o 1
Piga Elin
3 Johan Hämel:n mh 2 Hämäläinen
B:r Lars 1 Hämäläinen
2 Mattz Råppoin 1 Roponen
Moor 1
2 Lars Wäsäin 1 Väisänen
Moor 1
3 Peer Hyttylain mh 2 Hyötyläinen
S. Peer 1 Hyötyläinen
2 Arfwe Wänäin mh 2 Väänänen
Wijssala/Viisala 4 Ifwar Wissentzinss: 1 Leskinen
S: Wisa mh 2 Leskinen
d: Måns Safwolains h 1 Savolainen
2 1 Johan Kättuin mh 2 Kettunen
Soldatz h:o 1
Ylwessij/Ylivesi 4 Mattz Harmains E:a 1 Harmainen
S: Påhl Påhlss 1 Harmainen
d: Påhl 1
Piga Karin 1
3 Mattz Parkinen 2 Parkkinen
d: Mattz 1
3 Johan Parkinen mh 2 Parkkinen
B Anders 1 Parkkinen
5 Erich Pafwilain 2 Paavilainen
B Hindrich mh 2 Paavilainen
B:r Jöran 1 Paavilainen
4 Jöran Käriäin mh 2 Kääriäinen
B:m Mårten mh 2
5 Påhl Kåhroin mh 2 Korhonen
B Johan mh 2 Korhonen
d: Olofz h:o 1
2 Bertell Ollikain mh 2 Ollikainen
Pappilat ja virkamiestalot
-- 11 Probsten H: Hind: Påpius mh 2 Poppius
-- d: Johan Aniain mh 2 Aniainen
-- d: Peer Lodwiksson mh 2 Rimppi
-- d: Crister Jerfwel: mh 2 Järveläinen
-- d: Johan Hämäl: 1 Hämäläinen
-- d: Frantz Nissin 1 Nissinen
-- Piga Kiersten 1
-- 1 Klåck: Johan Larsson 1
-- 2 Sochne Skohlm: Ripsander mh 2 Ripsander
-- 2 T: Michell Lächnoin mh 2 Leinonen

Sivu 3294A (aukeaman 3294 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
-- 1 Simon Mårtenson 1
-- 2 Spegub:n Sigf: Matzs. mh 2
-- 1 Anders Parfwin 1 Parviainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17001702

© Maija-Liisa Laaso 2023