AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1701

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1701

Otsikkotiedot

Jåkas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
3284B Auvila, Ahola, Kuosmala
3285A Kuosmala, Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi
3285B Haikarila, Heinola, Hatsola, Hyötyy, Hännilä, Järvenpää
3286A Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki, Koikkala, Kaihunmäki, Kettula, Kangas
3286B Kangas, Kiiskilä, Kaskii, Kiiskilänniemi
3287A Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola
3287B Kilpola, Karkeamaa, Laukkala, Lauteala
3288A Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä, Lievola, Männynmäki, Mattila, Mäköis
3288B Mäköis, Maarala, Miettula, Maivala, Murtois
3289A Murtois, Näärinki, Narila
3289B Ollikkala, Poikola, Palonen, Pelkilä, Pellilä, Paatela, Pätylä
3290A Paatela, Purhola, Pulkkila, Purhola, Pylkkälä, Pohjois, Pitkälahti, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
3290B Pitkälahti, Pohjois, Ronkala
3291A Ronkala, Rasala, Rantuu, Remojärvi, Ruokola
3291B Ruokola, Suurniemi, Summala, Sopala, Soiniemi
3292A Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa, Turakkala, Tuhkala
3292B Tuhkala, Vehmaa, Varparanta, Veijala
3293A Vuorilahti, Vuorenmaa, Viisala, Ylivesi

Allekirjoitukset

Att wij så mykett oss witterligit warit ingen
af denne Mantals längdh undandölgdt
el:r uthslutha låtit som Mantals pening:r
bethala böra, betyga wij wedh wår Siähls
Sahlighet med wåra Nampns och Segnetes
undersättiande Datum Jåckas Sochn
d: 8: Feb: A:o 1701
Henricus Poppius P. et P. Jocas
Otto Carl Milh Häradz Fougde
Anders Pijk Lenssman
Nembdemännernes Nampn
Påhl Råpoin Michell Kämel:n
Hind: Cåpssa Johan Summa
Johan Kaupin Peer Haloinen
Anders Tetin Peer Ollikain
Niels Kät: Lars Haikarain
Mårten Åinoin Mattz Wejssal:n
Föregående Mantals Längd wara rätt Extraherat efter
underskrifwena Originalet, så att ingen uthsluten el:r undan
dölgdt, som borde wara Mant:s P:n afgift underkastadt dett
betyger wid Siähls Sahligheet med egen hand och Signete be
kräfftar Dat:m Wijborgh d: 7: Martij 1701
Matth Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 572.
Veroa maksaneita 943 henkilöä.
Veroluokittain 57 / 833 / 62 ; yhteensä 952 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 8 sotilasta

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8730 Tositekirja 1701-1701, sivut 3284-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8730

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17001702

© Maija-Liisa Laaso 2023