AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1700

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1700

Otsikkotiedot

Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2548B Auvila, Ahola, Kuosmala, Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi, Halola, Haikarila
2549A Haikarila, Heinola, Hatsola, Hyötyy, Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela, Kaihunmäki, Kettula, Kangas, Kiiskilä
2549B Kaskii, Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola, Karkeamaa
2550A Karkeamaa, Laukkala, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä, Lievola, Männynmäki
2550B Männynmäki, Mattila, Mäköis, Maarala, Miettula, Maivala, Murtois
2551A Murtois, Näärinki, Narila, Ollikkala
2551B Poikola, Palonen, Pelkilä, Pellilä, Paatela, Pätylä, Paatela, Purhola, Pulkkila, Purhola, Pylkkälä, Pohjois
2552A Pohjois, Pajusalmi, Pitkälahti, Pekurila, Ronkala, Rasala, Rantuu, Remojärvi
2552B Remojärvi, Rantuu, Suurniemi, Summala, Sopala, Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa
2553A Teivaa, Turakkala, Tuhkala, Vehmaa, Varparanta, Veijala, Vuorilahti
2553B Vuorenmaa, Viisala, Koikkala, Pitkälahti
2554A Pitkälahti, Ruokola, Ylivesi, Pohjois
2554B Pohjois, Illainmäki, Kirkonkylä

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit
ingen af denne mantals längdh
undandölgdt eller uthsluta låtit som
Mantals Penningar bethala böra, be=
tyga wij wedh wår Siähl Saligheeten
medh wåre Nampns undersettiande
Datum Jockas Sochn d: 3 Februarii
A:o 1700.
Henricus Poppius P. et P. Joccas
Otto Carl Milh Häradz Fougde
Anders Pijk Lensman
Nembdemän
Hendrich Kåpsain Michel Kämelein Johan Kaupin
Johan Sumain Niels Kettuin Anders Tettuin
Mårten Åinoin Lars Heckrin Matz Wisalein
Föregående Mantals Lengd ware richtigh i sigh sielf oprättat
så mycket mig witterligit warit, så at ingen är uthsluten el:r undan
dölgdt efter noga Inquisitet det betyger undertechnadh, wedh Siehl
Saligheet, sampt nampn och Signetes undersettiande. Dat. Wijb: d:
21 Febr. A:o 1700
Matth: Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 271.
Veroa maksaneita 1008 henkilöä.
Veroluokittain 44 / 883 / 74 ; yhteensä 1001 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 1 sotilasta

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
Laji Veron käyttötarkoitus: Cav=ratsuväki, Inf=jalkaväki, Crono tai C:og:=rasitukseton kruunulle
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Alkuperäiset henkilömääräsarakkeet:

 1. Isäntä ja emäntä (W. och W:a)
 2. Poikia vaimoineen (Son mh:o)
 3. Tyttäriä (Dotter)
 4. Veljiä vaimoineen (B:r mh:o)
 5. Vävyjä vaimoineen (Måg mh:o)
 6. Renkejä vaimoineen (Dr. mh:o)
 7. Torppareita vaimoineen (Torp. mh:o)
 8. Huonemiehiä vaimoineen (Huusm. mh:o)
 9. Ratsumiesten vaimoja (Rytt h:o)
 10. Sotilaiden vaimoja (Sold h:o)
 11. Piikoja (Piga)

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8727 Tositekirja 1700-1700, sivut 2548-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8727

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16991701

© Maija-Liisa Laaso 2023