AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1704

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1704

Otsikkotiedot

Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
6438 Auvila, Ahola
6439 Kuosmala, Härkälä, Hottila
6440 Härkälänniemi, Hietajärvi, Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola
6441 Hatsola, Hyötyy, Hännilä, Järvenpää
6442 Immola, Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki, Koikkala, Kaihunmäki, Kettula, Kangas
6443 Kangas, Kiiskilä, Kaskii, Kiiskilänniemi
6444 Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola
6445 Kilpola, Karkeamaa, Laukkala
6446 Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä, Lievola, Männynmäki
6447 Männynmäki, Mattila, Mäköis, Maarala
6448 Maarala, Miettula, Maivala, Murtois
6449 Murtois, Näärinki
6450 Näärinki, Narila, Ollikkala
6451 Poikola, Palonen, Pelkilä, Pellilä, Paatela, Purhola, Pulkkila, Purhola, Pylkkälä
6452 Pohjois, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
6453 Pitkälahti, Pohjois, Ronkala
6454 Ronkala, Rasala, Rantuu, Remojärvi
6455 Remojärvi, Ruokola, Suurniemi
6456 Suurniemi, Summala, Sopala, Soiniemi
6457 Taipale, Tyrynmäki, Teivaa, Turakkala
6458 Tuhkala, Vehmaa
6459 Vehmaa, Varparanta, Veijala, Vuorilahti, Vuorenmaa
6460 Vuorenmaa, Viisala, Ylivesi
6461 Ylivesi

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen
af denne Mantahls Längd undandölgdt el:r uth=
sluta låtit som Mantahls Pening:ne betahla böhra,
betya wij widh wåhr Siähls Sahligheet medh
wore Nampns och Segneters undersättiande
Datum Jockas d: 6 Feb: A:o 1704
Henricus Poppius P. et P. m Joccas
Nembden
Henrich Kåpsa - Pähr Olckoin - Johan Kaupin
Lars Haickarin - Anders Tetein - Mårten Oinoin
Niels Ketoin - Johan Summin - Matz Wijsein
Matz Paunoin - Michil Kämelein - Johan Parkein

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 618.
Veroa maksaneita 1022 henkilöä.
Veroluokittain 34 / 910 / 81 ; yhteensä 1025 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 12 sotilasta

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8739 Tositekirja 1704-1704, sivut 6438-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8739

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17031705

© Maija-Liisa Laaso 2023