AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1706 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1706

Nimihakemisto


-  A  B  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And: (Ruokola) 4608B

And: Eskellss: (Karkeamaa) 4603B

Anders (Kaihunmäki) 4602A

Anders (Kettula) 4602B

Anders (Kiiskilä) 4602B

Anders (Karkeamaa) 4603B

Anders (Lehikkola) 4604A

Anders (Männynmäki) 4604B

Anders (Näärinki) 4605B

Anders (Pohjois) 4606B

Anders (Tuhkala) 4609B

Anders (Vuorenmaa) 4610A

Anna (Mäköis) 4604B

Aron Bengdtss: (Vuorenmaa) 4610A

Bengdt (Karkeamaa) 4603B

Bengdt (Vuorenmaa) 4610A

Bertell (Pohjois) 4607B

Brusius (Ronkala) 4607B

Carll (Murtois) 4605B

Carll Peersson (Pohjois) 4607A

Clemeth (Remojärvi) 4608A

Crist:r (Vuorenmaa) 4610A

Crister (Hännilä) 4602A

Crister 4610B

Daniell Cristerss (Varparanta) 4609B

Elin (Mäköis) 4605A

Erich (Kuosmala) 4600B

Erich (Hyötyy) 4601B

Erich (Inkilä) 4602A

Erich (Knuutila) 4603B

Erich Erichss. (Lauteala) 4604A

Eskell (Murtois) 4605B

Eskell Cristerss: (Tuhkala) 4609A

Eskell Persson (Näärinki) 4605B

Frans Cristerss: (Koikkala) 4603A

G___ (Härkälä) 4601A

Giösta (Härkälä) 4601A

Hardwik Hardwikss (Hännilä) 4602A

Hendrich (Kaislajärvi) 4603A

Hind: (Soiniemi) 4609A

Hindrich (Hietajärvi) 4601B

Hindrich (Pajusalmi) 4607A

Hindrich (Summala) 4608B

Hindrich (Tuhkala) 4609A

Hindrich 4610B

Ifwar Wissarss: (Pajusalmi) 4607A

Jochim (Kiiskilä) 4602B

Johan (Ahola) 4600B

Johan (Kaskii) 4602B

Johan (Kaskii) 4603A

Johan (Kaislajärvi) 4603A

Johan (Knuutila) 4603B

Johan (Karkeamaa) 4603B

Johan (Männynmäki) 4604B

Johan (Mattila) 4604B

Johan (Näärinki) 4606A

Johan (Ollikkala) 4606A

Johan (Paatela) 4606B

Johan (Ronkala) 4607B

Johan (Rantuu) 4608A

Johan (Vehmaa) 4609B

Johan Carllsson (Murtois) 4605B

Johan Hansson (Pellilä) 4606B

Johan Johansson (Hottila) 4601A

Johan Larss: (Kaislajärvi) 4603A

Johan Larss: 4610B

Johan Mattsson (Teivaa) 4609A

Johan Thomass: (Summala) 4608B

Johan Walentinss: (Mattila) 4604B

Jöran (Auvila) 4600B

Jöran (Kuosmala) 4600B

Jöran (Kiiskilänniemi) 4603A

Jöran (Männynmäki) 4604B

Jöran (Summala) 4608B

Jöran Arfwedss: (Ollikkala) 4606A

Jöran Carllss: (Männynmäki) 4604B

Jöran Larsson (Luomala) 4604A

Jöran Simonss. (Härkälä) 4601A

Karin (Ruokola) 4608B

Lars (Kuosmala) 4601A

Lars (Haikarila) 4601B

Lars (Hatsola) 4601B

Lars (Kilpola) 4603B

Lars (Lipsala) 4604A

Lars (Männynmäki) 4604B

Lars (Pulkkila) 4606B

Lars (Vehmaa) 4609B

Lars (Vuorilahti) 4609B

Lars Anderss: (Kaskii) 4603A

Lars Niellss. (Pohjois) 4607B

Margaretha (Härkälä) 4601A

Margaretha (Vehmaa) 4609B

Maria (Auvila) 4600B

Maria (Härkälä) 4601A

Maria (Murtois) 4605B

Maria (Pitkälahti) 4607A

Maria (Remojärvi) 4608A

Matts (Kangas) 4602B

Matts (Kiiskilä) 4602B

Matts (Näärinki) 4605B

Matts (Vehmaa) 4609B

Matts Oloffss: (Inkilä) 4602A

Mattz (Mäköis) 4604B

Mattz (Rasala) 4607B

Matz (Remojärvi) 4608A

Matz Olofss: (Ylivesi) 4610B

Matz Påhlsson (Ylivesi) 4610A

Michell (Paatela) 4606B

Michell 4610B

Michell Erichss: (Auvila) 4600B

Niells (Männynmäki) 4604B

Niells (Maivala) 4605A

Niells (Pätylä) 4606B

Niells Oloffsson (Auvila) 4600B

Olof (Kuosmala) 4600B

Olof (Ollikkala) 4606A

Olof (Vehmaa) 4609B

Olof Brusiusson (Ronkala) 4607B

Olof Erichss: (Näärinki) 4605B

Olof Olofsson (Murtois) 4605B

Olof Peersson (Inkilä) 4602A

Oloff (Hännilä) 4602A

Oloff (Lauteala) 4604A

Peer (Auvila) 4600B

Peer (Knuutila) 4603B

Peer (Kilpola) 4603B

Peer (Luomala) 4604A

Peer (Pekurila) 4607A

Peer (Pohjois) 4607B

Peer (Ruokola) 4608B

Peer 4610B

Peer Johansson (Maarala) 4605A

Peer Larsson (Järvenpää) 4602A

Peer Ludwichss: 4610B

Peer Olofsson (Pohjois) 4607B

Peer Staffanss: (Ollikkala) 4606A

Påhl (Hyötyy) 4601B

Påhl (Kiiskilä) 4602B

Påhl (Kaskii) 4602B

Påhl (Laukkala) 4604A

Påhl (Näärinki) 4605B

Påhl (Pellilä) 4606B

Påhl (Pohjois) 4607A

Påhl (Summala) 4608B

Påhl (Vuorilahti) 4609B

Påhl (Ylivesi) 4610A

Påhl Mårthenss: (Vuorilahti) 4609B

Rasmus (Vuorenmaa) 4610A

Samuell (Ronkala) 4607B

Sigfred (Remojärvi) 4608A

Sigfred Anderss: (Kettula) 4602B

Simon (Ollikkala) 4606A

Simon Johanss. (Hottila) 4601A

Simon Mårtenss: 4610B

Sophia (Kaskii) 4603A

Staffan (Ruokola) 4608A

Thomas (Rantuu) 4608A

Thomas (Summala) 4608B

Thomas Cristerss: (Ruokola) 4608B

Walborg (Miettula) 4605A

Wissar (Pajusalmi) 4607A

Åke Månsson (Kuosmala) 4600B

AAlkuun

Achmöller

Erich (Järvenpää) 4602A

Ahoin

Anders (Kangas) 4602B

Berendt (Kangas) 4602B

Asikain

Johan (Taipale) 4609A

Asilain

And: (Kuosmala) 4601A

Asillain

Eskell (Tuhkala) 4609A

Aufwin

And:s (Auvila) 4600B

Anders (Auvila) 4600B

Erich (Auvila) 4600B

Hind: (Sopala) 4608B

Lars (Sopala) 4608B

Matts (Mäköis) 4604B

Mattz (Auvila) 4600B

Mattz (Soiniemi) 4609A

BAlkuun

Bronerj

(Vehmaa) 4609B

Lars (Männynmäki) 4604B

Bruun

Hind: (Kangas) 4602B

Johan (Kangas) 4602B

Busck

(Murtois) 4605B

GAlkuun

Gevaller

Simon (Jokela) 4602A

HAlkuun

Hackarain

Hindrich (Maivala) 4605A

Lars (Maivala) 4605A

Mattz (Maivala) 4605A

Petter (Maivala) 4605A

Halinen

(Kiiskilä) 4602B

Haloin

Hindrich (Remojärvi) 4608A

Lars (Kaskii) 4603A

Michell (Remojärvi) 4608A

Peer (Pitkälahti) 4607A

Peer (Remojärvi) 4608A

Staff: (Pitkälahti) 4607A

Staff: (Soiniemi) 4609A

Hammoin

Jöran (Murtois) 4605B

Hassil:

And: (Kuosmala) 4601A

Hauska

Bengdt (Näärinki) 4606A

Heilain

Mattz (Kuosmala) 4601A

Peer (Kuosmala) 4601A

Heinoin

Johan (Heinola) 4601B

Lars (Heinola) 4601B

Olof (Heinola) 4601B

Hemel:

Elias (Pohjois) 4607A

Erich (Pohjois) 4607A

Eskell (Maivala) 4605A

Hindrich (Remojärvi) 4608A

Johan (Knuutilanmäki) 4603A

Johan (Remojärvi) 4608A

Mattz (Knuutilanmäki) 4603A

Mattz (Pohjois) 4607A

Mårt: (Remojärvi) 4608A

Hemelein

Isak (Murtois) 4605B

Johan (Männynmäki) 4604B

Oloff (Murtois) 4605B

Henin

Anna (Maivala) 4605A

Bengdt (Karkeamaa) 4603B

Cnuth (Maivala) 4605A

Johan (Pohjois) 4606B

Olof (Maivala) 4605A

Staff: (Pohjois) 4606B

Thomas (Karkeamaa) 4603B

Hennin

Mich: (Vuorenmaa) 4610A

Herkein

Simon (Maivala) 4605A

Staffan (Maivala) 4605A

Hirfwin

Mattz (Vuorenmaa) 4610A

Hulkoin

Dafwid (Härkälä) 4601A

Hullkoin

Lars (Härkälä) 4601A

Huskain

Clemedt (Auvila) 4600B

Huttuin

Johan (Soiniemi) 4609A

Matts (Soiniemi) 4609A

Hytiein

Peer (Knuutila) 4603B

Hyttin

Giöran (Kilpola) 4603B

Lars (Kilpola) 4603B

Olof (Kilpola) 4603B

Härckain

Hindrich (Leskelä) 4604A

Jöran (Leskelä) 4604A

Påhl (Jokela) 4602A

Härckein

Hind: (Haikarila) 4601B

Mattz (Haikarila) 4601B

Härckin

Johan (Härkälänniemi) 4601A

Peer (Härkälänniemi) 4601A

Härkäin

Thomas (Härkälä) 4601A

Hötel:

Jacob (Hyötyy) 4601B

Peer (Hyötyy) 4601B

Höttel:n

Lars (Vuorenmaa) 4610A

Höttelein

Peer (Vuorenmaa) 4610A

Höttölein

Abram (Hyötyy) 4601B

Peer (Hyötyy) 4601B

IAlkuun

Ikoin

And: (Pitkälahti) 4607A

Crist:r (Pitkälahti) 4607A

Johan (Pitkälahti) 4607A

Mårt: (Pitkälahti) 4607A

Immoin

Lars (Kangas) 4602B

Mattz (Kangas) 4602B

Michell (Remojärvi) 4608A

Peer (Remojärvi) 4608A

Imoin

Johan (Palonen) 4606A

Marckus (Palonen) 4606A

Ingein

Johan (Pitkälahti) 4607A

KAlkuun

Kackel:n

Peer (Vuorenmaa) 4610A

Kaipain

Lars (Kangas) 4602B

Kaipoin

Johan (Tyrynmäki) 4609A

Lars (Tyrynmäki) 4609A

Mattz (Tyrynmäki) 4609A

Kamoin

Lars (Inkilä) 4602A

Kanckoin

Erich (Ronkala) 4607B

Kanckuin

Mattz (Ronkala) 4607B

Påhl (Ronkala) 4607B

Kardin

And: (Suurniemi) 4608B

Kaukoin

Lars (Hatsola) 4601B

Kaupin

Jacob (Murtois) 4605B

Påhl (Murtois) 4605B

Kaupinen

Johan (Vuorenmaa) 4610A

Lars (Vuorenmaa) 4610A

Mårt: (Vuorenmaa) 4610A

Keemel:

Thomas (Hottila) 4601A

Kemel:n

Michel (Hatsola) 4601B

Kettuin

Johan (Viisala) 4610A

Mattz (Hietajärvi) 4601B

Niels (Hietajärvi) 4601B

Kijskin

Bert: (Kiiskilä) 4602B

Killkj

Anders (Purhola) 4606B

Axell (Purhola) 4606B

Gustaf (Purhola) 4606B

Kiprinen

Lars (Remojärvi) 4608A

Kiskin

Anders (Kiiskilänniemi) 4603A

Bertell (Kiiskilä) 4602B

Grells (Mäköis) 4604B

Hardwik (Hietajärvi) 4601A

Hind: (Maivala) 4605A

Johan (Kiiskilänniemi) 4603A

Johan (Mäköis) 4604B

Johan (Maivala) 4605A

Mattz (Kiiskilänniemi) 4603A

Matz (Ollikkala) 4606A

Peer (Hietajärvi) 4601A

Peer (Kiiskilänniemi) 4603A

Staffan (Kiiskilänniemi) 4603A

Kiukas

Erich (Karkeamaa) 4603B

Hend. (Karkeamaa) 4603B

Jacob (Karkeamaa) 4603B

Jacob Nielss: (Karkeamaa) 4603B

Kiäriäin

Jöran (Ylivesi) 4610B

Kockoin

Niels (Pohjois) 4607B

Kupssa

Hind: (Kiiskilänniemi) 4603A

Peer (Kiiskilänniemi) 4603A

Påhl (Kiiskilänniemi) 4603A

Kåckoin

Hind: (Ruokola) 4608A

Kåndiain

Anders (Kaihunmäki) 4602A

Hind. (Härkälä) 4601A

Hindrich (Kaihunmäki) 4602A

Johan (Kettula) 4602B

Kåndin

Crist:r (Maivala) 4605A

Johan (Maivala) 4605A

Peer (Maivala) 4605A

Rasmus (Maivala) 4605A

Kånstig

And: (Ronkala) 4607B

Lars (Ronkala) 4607B

Kåpoin

Johan (Ahola) 4600B

Kårpin

Abram (Illainmäki) 4602A

Kåttelain

Grells (Miettula) 4605A

Kåttrå

And: (Pohjois) 4607B

Olof (Pohjois) 4607B

Kähroin

Johan (Ylivesi) 4610B

LAlkuun

Laitin

Dafwid (Lauteala) 4604A

Elias (Lauteala) 4604A

Lars (Lauteala) 4604A

Mattz (Ahola) 4600B

Staffan (Ahola) 4600B

Lamain

Erich (Immola) 4602A

Johan (Vehmaa) 4609B

Lars (Immola) 4602A

Lars (Vehmaa) 4609B

Maria (Immola) 4602A

Mattz (Auvila) 4600B

Mattz (Immola) 4602A

Swante (Vehmaa) 4609B

Lambin

Peer (Näärinki) 4605B

Påhl (Näärinki) 4605B

Lefwoin

(Laukkala) 4604A

Lehkoin

Peer (Lehikkola) 4604A

Lemken

Fredred (Inkilä) 4602A

Lenhoin

Anders 4610B

Michel 4610B

Leskin

Anders (Lievola) 4604B

Johan (Leskelä) 4604A

Peer (Leskelä) 4604A

Likain

Mattz (Hietajärvi) 4601A

Lillienschiöld

(Pohjois) 4607B

Limatin

Crister (Lievola) 4604B

Erich (Lievola) 4604B

Lipsain

Grells (Vehmaa) 4609B

Jacob (Vehmaa) 4609B

Påhl (Vehmaa) 4609B

Läskin

And: (Rantuu) 4608A

Crister (Rantuu) 4608A

Johan (Pohjois) 4607B

MAlkuun

Marain

Jacob (Koikkala) 4603A

Johan (Rantuu) 4608A

Matts (Maarala) 4605A

Mårt: (Maarala) 4605A

Peer (Maarala) 4605A

Påhl (Maarala) 4605A

Mardikain

Jacob (Vehmaa) 4609B

Peer (Kaihunmäki) 4602A

Peer (Vehmaa) 4609B

Martin

Johan (Lievola) 4604B

Matiskain

Anders (Karkeamaa) 4603B

Metelinen

(Kilpola) 4603B

Mickain

Johan (Näärinki) 4606A

Mullj

Erich (Vuorenmaa) 4610A

Peer (Vuorenmaa) 4610A

Mutel:

Isack (Järvenpää) 4602A

Johan (Järvenpää) 4602A

Måndoin

Anders (Ruokola) 4608B

Månoin

Johan (Pulkkila) 4606B

NAlkuun

Nalenstat

(Paatela) 4606B

Neroin

(Auvila) 4600B

Nullpoin

Erich (Lehikkola) 4604A

Hind: (Ollikkala) 4606A

Lars (Ollikkala) 4606A

Olof (Ollikkala) 4606A

Nuppoin

Olof (Pitkälahti) 4607A

Peer (Pitkälahti) 4607A

Påhl (Pitkälahti) 4607A

Staffan (Pitkälahti) 4607A

Nåusiain

Grels (Pelkilä) 4606B

Näring

Thomas (Rantuu) 4608A

OAlkuun

Ollikain

Anders (Knuutilanmäki) 4603A

Erich (Knuutilanmäki) 4603A

Peer (Knuutilanmäki) 4603A

Ottin

Daniel (Ronkala) 4607B

PAlkuun

Pafwilain

Erich (Ylivesi) 4610B

Hindrich (Ylivesi) 4610B

Jöran (Ylivesi) 4610B

Pafwol:

Erich (Remojärvi) 4608A

Jacob (Remojärvi) 4608A

Pajuin

Anders (Narila) 4606A

Hardwik (Narila) 4606A

Hind: (Narila) 4606A

Olof (Narila) 4606A

Peer (Narila) 4606A

Peer (Pulkkila) 4606B

Pajunen

Johan (Suurniemi) 4608B

Mattz (Suurniemi) 4608B

Pakarin

Mattz (Pekurila) 4607A

Mårt: (Pekurila) 4607A

Parckain

Matz (Ylivesi) 4610A

Parckoin

Claus (Mattila) 4604B

Johan (Ylivesi) 4610A

Simon (Mattila) 4604B

Tynnes (Mattila) 4604B

Parfwiain

Johan (Härkälä) 4601A

Parfwoin

And: 4610B

Parkoin

Hans (Murtois) 4605B

Pasoin

Hind: (Kasintaipale) 4603A

Pedikain

Crist:r (Pitkälahti) 4607A

Hind: (Maivala) 4605A

Jonas (Pitkälahti) 4607A

Jöran (Ollikkala) 4606A

Peer (Ollikkala) 4606A

Pernein

Anders (Laukkala) 4604A

Johan (Laukkala) 4604A

Mattz (Laukkala) 4604A

Pernoin

Olof (Laukkala) 4604A

Pesoin

Christ: (Kuosmala) 4601A

Pettuin

Anders (Ollikkala) 4606A

Crist:r (Ollikkala) 4606A

Pijk

Berendt (Kuosmala) 4601A

Pispain

And: (Kilpola) 4603B

Anders (Kilpola) 4603B

Pjk

And: (Poikola) 4606A

Petter (Poikola) 4606A

Pohialain

Niells (Remojärvi) 4608A

Popius

Hind: 4610B

Puhokain

Mattz (Halola) 4601B

Puikoin

Peer (Sopala) 4608B

Pulckoin

And: (Pulkkila) 4606B

Johan (Pulkkila) 4606B

Pullk:n

Thomas (Inkilä) 4602A

Pullkin

Påhl (Pulkkila) 4606B

Pullkoin

Matz (Tuhkala) 4609A

Purhoin

Hind: (Haikarila) 4601B

Hind: (Purhola) 4606B

Hind: (Tuhkala) 4609B

Johan (Laukkala) 4604A

Lars (Laukkala) 4604A

Lars (Purhola) 4606B

Lars (Tuhkala) 4609B

Thomas (Lievola) 4604B

Puttkoin

And: (Narila) 4606A

Mattz (Narila) 4606A

Pyllkein

Eskell (Pylkkälä) 4606B

Lars (Vuorenmaa) 4610A

Mattz (Pylkkälä) 4606B

Påhl (Vuorenmaa) 4610A

Pöhöin

Eskell (Tuhkala) 4609A

Pönnöin

Påhl (Laukkala) 4604A

Pöyhein

Lars (Karkeamaa) 4603B

RAlkuun

Rautiain

Hind: (Kaihunmäki) 4602A

Thomas (Summala) 4608B

Rimpa

And: (Kangas) 4602B

Ripsander

4610B

Rokol:

Thomas (Ruokola) 4608B

Zacharias (Ruokola) 4608B

Ruotzal:

Johan (Kaskii) 4602B

Mattz (Kaskii) 4602B

Råcka

Mattz (Koikkala) 4603A

Råckain

Jöran (Haikarila) 4601B

Peer (Haikarila) 4601B

Påhl (Pohjois) 4607B

Rångain

Johan (Suurniemi) 4608B

Peer (Suurniemi) 4608B

Råpoin

Anders (Vuorenmaa) 4610A

Påhl (Karkeamaa) 4603B

Räisäin

Lars (Rasala) 4602A

Rässäin

Peer (Rasala) 4607B

SAlkuun

Saikoin

Påhl (Pohjois) 4607B

Schadewitz

Carll (Kilpola) 4603B

Johan (Kilpola) 4603B

Seconius

Fred: (Männynmäki) 4604B

Snickarin

Pål Olofsson (Murtois) 4605B

Summa

Lars (Haikarila) 4601B

Peer (Haikarila) 4601B

Sveconj

(Vehmaa) 4609B

Såpoin

Eskell (Viisala) 4610A

Jöran (Mäköis) 4604B

Matz (Viisala) 4610A

Påhl (Mäköis) 4604B

Sårrin

Crist: (Soiniemi) 4609A

Lars (Soiniemi) 4609A

Säloin

Hindrich (Pitkälahti) 4607A

Jöran (Pitkälahti) 4607A

TAlkuun

Tack:n

Alexand: 4610B

Taipalain

Mattz (Taipale) 4609A

Olof (Taipale) 4609A

Taipol:

And: (Hatsola) 4601B

Tanin

Hind: (Kaskii) 4602B

Tannin

Lars (Pätylä) 4606B

Tarckin

Hindrich (Soiniemi) 4608B

Peer (Soiniemi) 4608B

Tarckoin

Johan (Vuorilahti) 4610A

Staffan (Vuorilahti) 4610A

Tarkiain

And: (Kuosmala) 4601A

Tarkinen

Johan (Näärinki) 4605B

Lars (Näärinki) 4605B

Peer (Näärinki) 4605B

Tarkoin

Hind: (Maivala) 4605A

Tefwain

Erich (Teivaa) 4609A

Mich: (Teivaa) 4609A

Tefwoin

Anders (Teivaa) 4609A

Olof (Teivaa) 4609A

Thett

(Kuosmala) 4601A

Tirroin

Anna (Paatela) 4606B

Matts (Paatela) 4606B

Tiukul:

Dafwid (Ruokola) 4608A

Staffan (Ruokola) 4608A

Tjroin

Hans (Männynmäki) 4604B

Turakain

Johan (Hatsola) 4601B

Lars (Näärinki) 4605B

Lars (Turakkala) 4609A

Niells (Turakkala) 4609A

Olof (Hatsola) 4601B

Peer (Turakkala) 4609A

Turukain

Olof (Auvila) 4600B

UAlkuun

Uckoin

Johan (Paatela) 4606B

Olof (Paatela) 4606B

VWAlkuun

Wachwain

Johan (Pohjois) 4607B

Waljn

Abram (Teivaa) 4609A

Wassara

Anders (Kaskii) 4603A

Johan (Kaskii) 4603A

Wejalain

Sigfred (Vehmaa) 4609B

Wejel:n

Crister (Veijala) 4609B

Erich (Veijala) 4609B

Hind: (Veijala) 4609B

Peer (Veijala) 4609B

Wenein

Hans (Pitkälahti) 4607A

Påhl (Tuhkala) 4609A

Wenelein

Crister (Kaskii) 4602B

Isack (Kaskii) 4602B

Isack (Näärinki) 4605B

Westerinen

Anders (Vehmaa) 4609B

Peer (Vehmaa) 4609B

Wetein

Jacob (Lipsala) 4604A

Wissa

Anders (Vehmaa) 4609B

Mattz (Ronkala) 4607B

Witikain

Matz (Näärinki) 4605B

Niels (Näärinki) 4605B

ÅAlkuun

Åjnoin

Hind: (Pelkilä) 4606B

Johan (Mäköis) 4605A

Lars (Mäköis) 4605A

Mårt: (Mäköis) 4605A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 552 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2023