AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1706

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1706

Otsikkotiedot

Mantals Längd öfwer Safwolax
Häradz Nedredehl Pro A:o 1706
Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
4600B Auvila, Ahola, Kuosmala
4601A Kuosmala, Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi
4601B Hietajärvi, Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola, Hyötyy
4602A Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki, Rasala, Kaihunmäki
4602B Kettula, Kangas, Kiiskilä, Kaskii
4603A Kaskii, Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki
4603B Knuutila, Kilpola, Karkeamaa
4604A Laukkala, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä
4604B Lievola, Männynmäki, Mattila, Mäköis
4605A Mäköis, Maarala, Miettula, Maivala
4605B Murtois, Näärinki
4606A Näärinki, Narila, Ollikkala, Poikola, Palonen
4606B Pelkilä, Pellilä, Paatela, Pätylä, Purhola, Pulkkila, Purhola, Pylkkälä, Pohjois
4607A Pohjois, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
4607B Pohjois, Ronkala, Rasala
4608A Rantuu, Remojärvi, Ruokola
4608B Ruokola, Suurniemi, Summala, Sopala, Soiniemi
4609A Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa, Turakkala, Tuhkala
4609B Tuhkala, Vehmaa, Varparanta, Veijala, Vuorilahti
4610A Vuorilahti, Vuorenmaa, Viisala, Ylivesi
4610B Ylivesi

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterl:t warit
ingen af denne Mantals Lengd undan
dölgdt el: uthslutha låtit som Mantals
Peningar betahla böhre, betyga wj wed
wåhr Siähls Salligheet, med wåre
Nampns och Signeten undersettiande
Dat: Jåccas d: 7. Feb: 1706./.
Henricus Poppius P. et P. m Joccas
Anders Pijck Crono Lentzman
Nembdemän
Hind: Kupssa Michell Kemel:
Johan Summa Peer Ollikain
And. Tetein Niells Keteuin
Lars Oikarin Mårt: Åjnoin
Matts Weisein Matts Paunoin
Johan Parckoin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 552.
Veroa maksaneita 1022 henkilöä.
Veroluokittain 37 / 923 / 66 ; yhteensä 1026 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 9 sotilasta

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8748 Tositekirja 1706-1706, sivut 4600-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8748

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17051707

© Maija-Liisa Laaso 2023