AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1707 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1707

Sivu 5029AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Afwila/Auvila 3 Michell Erichson 1 Auvinen
d:r Mattz Lambain 1
Dub: Ryttare h:o 1
2 Lenart Huskain mh 2 Huiskanen
3 Olof Turukain mh 2 Turakainen
B:r Peer Pedikain 1 Pietikäinen
7 Anders Anderss: Aufwoin mh 2 Auvinen
S:n Påhl 1 Auvinen
B:r Erich mh 2 Auvinen
B:r S:n Anders Larson 1 Auvinen
Dub: Ryttare hust 1
3 Mattz Mattz. Aufwin mh 2 Auvinen
Pijga Maria 1
3 Niels Olofsson mh 2 Auvinen
Ryttare Nijrains hust 1 Niiranen
Ahola 4 Mattz Olofss. Laitin mh 2 Laitinen
d:r Johan Rokolain mh 2 Ruokolainen 60
4 Johan Mattss. Kaipoin mh 2 Kaipainen
B:r Johan mh 2 Kaipainen
Cosmala/Kuosmala 9 Håckan Månson h:o 1 Kuosmanen
B:r Olof mh 2 Kuosmanen
d:r Jörans h:o 1
d:r Erich Jacobs. mh 2
d:r Jöran Erikoin mh 2 Eerikäinen
Dub: Ryttare h:o 1

Sivu 5030AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cosmala/Kuosmala 2 Leut Thet Encka 1 Teet
d:r Mattz Kallein 1 Kallinen
3 Landb. Christer Passoin mh 2 Pasonen
Dub: Ryttare h:o 1
2 Landb. Anders Hinderss. Aselain mh 2 Asilainen
4 Landb. Påhl Helioin mh 2 Heilanen
B:r Mattz mh 2 Heilanen
2 1 Berndt Mattz: Pijck mh 2 Piikki
Solld: hustru 1
2 Anders Asilain mh 2 Asilainen
Härkällä/Härkälä 3 Jöran Simonson mh 2 Hämäläinen
Pijga Margareta 1
2 Johan Hans: Parfwiain mh 2 Parviainen
2 David Hulkoin h 1 Hulkkonen
B:M: Giösta Larson
5 Thomas Härkein mh 2 Härkönen
dåtter Gestoin 1 Härkönen
d:r Maria 1 Härkönen
Ordj Ryttare hust. 1
2 Bertell Larss. Kiskin mh 2 Kiiskinen
2 T. Hind. Kåndiain mh, häst 1, koo 1 2 Kontiainen
2 1 Lars Hulkoin mh 2 Hulkkonen
Dub: Solld: h:o 1
Huttila/Hottila 2 Simon Johans: mh 2 Hottinen
2 Thomas Kärimelain mh 2 Kemiläinen
Härkeniemj/Härkälänniemi 4 Peer Anderss: Härkein mh 2 Härkönen
B:r Johan mh 2 Härkönen

Sivu 5031AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Härkeniemj/Härkälänniemi 3 Thomas Thomass: mh 2 Summanen
D:r Johan Anderss: 1
Hetajerf:/Hietajärvi 1 Mattz Lijckains h:o 1 Liikanen
6 Niels Kettuin 1 Kettunen
S:n Peer Nielss. 1 Kettunen
B:r Mattz mh 2 Kettunen
d:r Hind Johanss. 1
Ord: Ryttare h:o 1
4 Anders Paujnoin mh 2 Paunonen
B:r Hind: mh 2 Paunonen
5 1 Peer Kiskins h:o 1 Kiiskinen
B:r Hindrick mh 2 Kiiskinen
B:r Niels mh 2 Kiiskinen
Dub: Solld: h:o 1
Haikarila 4 1 Hind: Purhoin mh 2 Purhonen
B:M: Laars Parkoin mh 2 Parkkonen
Solld: h:o 1
Hallola/Halola 3 Mattz Laarss: Purkoin mh 2 Puhakainen
B:r Claus 1 Puhakainen
Haikarala/Haikarila 5 Peer Laarss. Raikoin mh 2 Roikonen
B:r S:n Jöran Larss: mh 2 Roikonen
S:n Laars Persson 1 Roikonen
3 Peer Jacobss Suma mh 2 Summa
B:r Laars h:o 1 Summa
Haikarala/Haikarila 3 Hind: Härkein 1 Härkönen
B:r Mattz mh 2 Härkönen
Heniola/Heinola 2 Johan Laarss. Henoin h:o 1 Heinonen
S:n Laars 1 Heinonen
3 Olof Heinoin mh 2 Heinonen
S:n Olof 1 Heinonen 25
Hatzoila/Hatsola 2 1 Laars Kaukoin mh 2 Kankkunen
Solld: Christers hust 1

Sivu 5032AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hatzoila/Hatsola 3 Michell Kemel: 1 Kemiläinen
B:M: Laars Pafwel: mh 2 Paavilainen
2 Anders Taipolein mh 2 Taipalinen
2 Olof Olofss: Turakain mh 2 Turakainen
2 Johan Turakain mh 2 Turakainen
Hötenby/Hyötyy 5 Jacob Höttel: mh 2 Hyötyläinen
B:r Peer 1 Hyötyläinen
d:r Påhl Kamoins h:o 1 Kammonen
Ordj Ryttare h:o 1
7 Abraham Höttel: mh 2 Hyötyläinen
B:r Peers h:o 1 Hyötyläinen
B:r Laars 1 Hyötyläinen
Ordj Solld: Niels h:o 1
B:r Eskell mh 2 Hyötyläinen
Hamula/Hännilä 6 1 Hardwik Hardwikss mh 2 Hänninen
B:r Christer mh 2 Hänninen
B.M. Olof mh 2
Ordj Sold: h:o 1
Jerfvonpä/Järvenpää 2 Erich Achmöller mh 2 Achtmöller
7 Isack Muttul: 1 Muttulainen
S:n Johan 1 Muttulainen
B:r S:n Johan mh 2 Muttulainen
d:r Peer Larsson 1
Ryttare hustru 1
D:r Johan Michellss. 1
Innola/Immola 4 Laars Larss. Lamain mh 2 Laamanen
B:r Mattz mh 2 Laamanen
Ingilä/Inkilä 2 1 Fredrich Lemkens E:a 1 Lemke
d:r Peer Itkoin 1 Ikonen
Ryttare Erich h:o 1 Kakkonen

Sivu 5033AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ingilä/Inkilä 2 Landb: Laars Kammoin mh 2 Kammonen
2 Landb: Mattz Ohlss: mh 2
2 Landb: Thomas Pulkin 2 Pulkkinen
Jökola/Jokela 2 Johan Tålfwain mh 2 Tolvanen
2 Påhl Påhlss. Härköin mh 2 Härkönen
Ilamäkij/Illainmäki 2 T: Hind: Ilfwoin mh, Häst 1, Koo 1 st: 2 Ilvonen
Kaihumäkj/Kaihunmäki 2 Peer Mardikain mh 2 Martikainen
3 Hind: Rautiain 1 Rautiainen
B:M: And: Tijroin mh 2 Tirronen
5 Anders Kåndiain mh 2 Kontiainen
B:r Hind: h:o 1 Kontiainen
B:r S:n Laars Larss: mh 2 Kontiainen
Kättulla/Kettula 2 Johan Kåndiain mh 2 Kontiainen
6 Sigfred Anderss: mh 2 Oinonen
B:r Olof 1 Oinonen
B:r Anders mh 2 Oinonen
Dub: Ryttare h:o 1
Kangaisby/Kangas 3 Laars Larss: Imoin mh 2 Immonen
B:r Hindrich 1 Immonen
3 Hindrich Brun 1 Brun
B:r Johan 1 Brun
B:r Erich 1 Brun
2 Mattz Paujnein mh 2 Paunonen
2 1 Anders Rijmpa mh 2 Rimppi
Soldat hustru 1

Sivu 5034AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kangaisby/Kangas 4 Berendt Ahoin mh 2 Ahonen
B:r Anders mh Ahonen
Kiskilä/Kiiskilä 9 Bertell Kijskin mh 2 Kiiskinen
M: Påhl Ottin mh 2 Outinen
d:r Jochims hustru 1 Halonen
d:r Anders Kandoin 1
Dub: Ryttare h:o 1
d:r Mattz Hennoin mh 2
Kaskis/Kaskii 3 Hind: Tannin mh 2 Tanninen
d:r Johan Kiskins h:o 1 Kiiskinen
5 Johan Larss. Wanel: mh 2 Venäläinen
B:r Christer 1 Venäläinen
Ordj Ryttare h:o 1
Dub: Ryttare h:o 1
6 Laars Michellss. Holloin mh 2 Halonen
S:n Olof 1 Halonen
d:r Johan Härkein mh 2 Härkönen
Pijga Sophia 1
3 1 Johan Routzlain mh 2 Ruotsalainen
B:r Mattz h:o 1 Ruotsalainen
Solldattz h:o 1
4 Anders Peerss. Wasarin mh 2 Vasara
S:n Johan mh 2 Vasara
2 Laars Anderss. mh 2
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi 4 Stafan Kiskin mh 2 Kiiskinen
S:n Stafan 1 Kiiskinen
d:r Jöran Hackarin 1 Haikarinen
6 Mattz Johanss: Kiskin 1 Kiiskinen
B:r Anders mh 2 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
Ordj Ryttare hustru 1

Sivu 5035AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi 5 1 Hind: Kupsa 1 Kupsa
S:n Peer mh 2 Kupsa
S:n Påhl mh 2 Kupsa
Dub: Solldatz h:o 1
Kåskentap:/Kasintaipale 2 Hind: Passoin mh 2 Pasanen
Kåsenjerf:/Kaislajärvi 5 Johan Laarsson mh 2 Härkönen
B:r S:n Johan 1 Härkönen
B:r Hindrich 1 Härkönen
B:r S:n Johan Laarss. 1 Härkönen
Kaikala/Koikkala 2 Jacob Marain mh 2 Maaranen
2 Mattz Råcka mh 2 Rokka
2 Frans Christerss. mh 2 Nissinen
Kuntilamäkj/Knuutilanmäki 2 1 Johan Laarss. Hemel: mh 2 Hämäläinen
Solldattz h:o 1
2 Maattz Cnutss. Hemel: mh 2 Hämäläinen
10 Peer Mattss. Olijkain mh 2 Ollikainen
B:r Erich mh 2 Ollikainen
B:r Anders mh 2 Ollikainen
B:r S:n Påhl mh 2 Ollikainen
Dub: Ryttare h:o 1
Ordj Ryttare h:o 1
Kuntila/Knuutila 8 Peer Hyttiain mh 2 Hyytiäinen
d:r Johan Jåckel: mh 2 Jokelainen
d:r Erich Erichss. mh 2
Ordj Ryttare h:o 1
Styf S:n Peer Hyttein 1 Hyytiäinen
Killpila/Kilpola 5 Olof Hyttin mh 2 Hyytiäinen
B:r Jöran 1 Hyytiäinen
Dub: Ryttare h:o 1
d:r Anders Tarkiens h:o 1 Tarkiainen

Sivu 5036AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Killpila/Kilpola 3 Laars Johans: Hyttein mh 2 Hyytiäinen
B:r Isack 1 Hyytiäinen
3 Anders Pijspain mh 2 Piispanen
S:n Anders 1 Piispanen
6 Johan Sächadevitz mh 2 Schadevitz
Ordj Ryttare h:o 1
d:r Påhl Mietulain 1 Muttulainen?
d:r Mattz Jacobss. mh 2
4 Carll Sächadevitz 1 Schadevitz
M: Peer mh 2
D: Ryttare h:o 1
Karkima/Karkeamaa 8 Jacob Larss. Kiukas mh 2 Kiukas
B:r Jacob Nielss. mh 2 Kiukas
B:r Erich Nielss. mh 2 Kiukas
B:r Bertell 1 Kiukas
d:r Laars Kiukas h:o 1 Kiukas
6 Anders Eskelss. mh 2 Pöyhönen
S:n Anders mh 2 Pöyhönen
B:r Bengdt mh 2 Pöyhönen
2 Laars Pöyhein 1 Pöyhönen
B:M: Johan Harmain 1 Harmainen
3 1 Anders Möckoin mh 2 Mökkönen
B:r Påhl Rappoin 1 Roponen
Dub: Solld: Anders Matiskains h:o 1 Matiskainen 54
4 Thomas Henninn mh 2 Heinonen
B:r Bengdt 1 Heinonen
d:r Sigfreed Karnias h:o 1 Kauria
Laukola/Laukkala 2 Påhl Mattz Pöinoin mh 2 Pennanen

Sivu 5037AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Laukola/Laukkala 1 4 Mattz Perrenoin 1 Pärnänen
B:r Johan mh 2 Pärnänen 12
B:r Anders 1 Pärnänen
Corpe: Lefweins h:o 1 Lievonen 3
5 Johan Purhoin mh 2 Purhonen
S:n Laars 1 Purhonen
Ordj Ryttare h:o 1
Dub: Ryttare h:o 1
2 1 Påhl Mustoin mh 2 Mustonen
Ordj Solld. h:o 1
Laiutiala/Lauteala 3 Elias Larss. Laitin mh 2 Lautiainen
B:r David h:o 1 Lautiainen
Laiutiala/Hottila 3 Johan Johanss. Höttein mh 2 Hottinen
St: Mohr 1
Laiutiala/Lauteala 3 Laars Laitein mh 2 Lautiainen
Soldatz h:o 1
4 Erich Erichss. mh 2 Lautiainen
B:r Olof mh 2 Lautiainen
Lomaloby/Luomala 3 Peer Hackolain mh 2 Hakulinen
B:M: Jöran Laarss: h:o 1 Kupsanen
Lipsala 2 Landb: Påhl Kettuin mh 2 Kettunen
Lähickoila/Lehikkola 5 Peer Läckolein mh 2 Lehikoinen
B:M: Anders mh 2 Lehikoinen
Ryttare h:o 1
2 Erich Nulpoin mh 2 Nulpponen
Leskila/Leskelä 5 Peer Ands: Läskin mh 2 Leskinen
B:r Johan mh 2 Leskinen
d:r Johan Läskins h:o 1 Leskinen
3 1 Jöran Härkein mh 2 Haikarinen
B:r Hindrich 1 Haikarinen
Soldatz h:o 1

Sivu 5038AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lefwola/Lievola 2 Thomas Laarss. Purhoin mh 2 Purhonen
3 Christer Lijmatin mh 2 Liimatainen
B:r Erich 1 Liimatainen
1 Johan Martin 1 Marttinen
2 And. Ands: Läskin mh 2 Leskinen
Manimekj/Männynmäki 5 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
d:r Jöran Mutelain 1 Muttulainen
d:r Niels Kammoin 1 Kammonen
Pijga Gestrin 1
3 Haans Peerss: Tijroin mh 2 Tirronen
dåtter 1
2 Cap: H:r Abrah: Poppi hemman Poppius
d:r Hind. Ahijnoin mh 2 Aniainen
3 Cap: H:r Fredrich Sveconius mh 2 Sveconius
d:r Hindrich Päckoin 1 Pekkonen
Mattila 4 Tynnes Pärkoin mh 2 Parkkonen
B:r Claus 1 Parkkonen
B:r Simons h:o 1 Parkkonen
4 Johan Wallentins. mh 2
B:M: Johan Lautiein mh 2 Lautiainen
Makiös/Mäköis 4 Mattz Aufwoin mh 2 Auvinen
B:M: Mattz Safwolain mh 2 Savolainen
5 Påhl Peerss. Såpoin mh 2 Sopanen
B:r Jöran mh 2 Sopanen 20
Såld: h:o 1
7 Mårten Ojnoin mh 2 Oinonen
S:n Johan mh 2 Oinonen
B:r Laars h:o 1 Oinonen
B:r S:n Johan Sigfredss: mh 2 Oinonen 28

Sivu 5039AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Makiös/Mäköis 4 Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen 32
B:r Grels 1 Kiiskinen
Syster 1
Marala/Maarala 6 Mårten Marain mh 2 Maaranen
B:r Peer mh 2 Maaranen
B:r Påhlss. 1 Maaranen
B:r Anders 1 Maaranen
2 Peer Johanss. mh 2 Maaranen
2 Mattz Marain mh 2 Maaranen 19
Mietula/Miettula 3 Grels Kåttelain mh 2 Kotilainen
Pijga Walborg 1
Maifwala/Maivala 2 Hind. Pedikain mh 2 Pietikäinen
5 Rasmus Kondin mh 2 Kontiainen
B:r Peers h:o 1 Kontiainen
Ordj Ryttare h:o 1
Dub: Ryttare h:o 1
5 Laars Hackorain mh 2 Haikarinen
S:n Hind: 1 Haikarinen
B:r dåtter 1
d:r Hans Parkeins h:o 1 Parkkonen
4 Stafan Härkein mh 2 Härkönen
B:r Simon 1 Härkönen
B:r Peer 1 Härkönen
2 Eskell Hemel: mh 2 Hämäläinen
4 1 Cnuth Olofss. Hämä mh 2 Hänninen
S:n Olof 1 Hänninen
d:r Anna 1 Hänninen
Dub: Soldatz h:o 1

Sivu 5040AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maifwala/Maivala 3 Hind. Tarkoin mh 2 Keistinen
S:n Johan Keistinen
6 Hind. Tarkoin mh 2 Tarkiainen
B:M: Niels Heijnulain mh 2 Heilanen
d:r Olof Tefwand mh 2 Teivainen
Murdois/Murtois 4 Olof Hemel: mh 2 Hämäläinen
B:M: Laars Käriain mh 2 Kääriäinen
2 Isack Hemel: mh 2 Hämäläinen
3 1 Olof Olofss: mh 2 Snickare
Syster Maria 1
Ordj Soldatz Pål Olofsson Snickarins h:o 1 Nikkarinen 67
3 Capit Busk Rytt: hemman Busk
d:r Hans Parkin 1 Parkkonen
d:r Jöran Hamain 1 Hamunen
d:r Johan Kondin 1 Kontiainen
2 Landb. Påhl Kaupin 1 Kaipainen
B:r Jacob 1 Kaipainen
2 T. Carll Hinderss. Hemel: mh 2 Hämäläinen
4 Johan Carlss. mh 2
B:r Eskell mh 2
Näring/Näärinki 8 Laars Hinderss. Tarkin mh 2 Tarkiainen
B:r Peer mh 2 Tarkiainen
B:r S:n Laars Larss: mh 2 Tarkiainen
Ordj Ryttare h:o 1
Dub: Ryttare h:o 1
2 Isack Wenelain 1 Venäläinen
B:M: Christer Perss: 1

Sivu 5041AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Näring/Näärinki 7 Eskell Peersson mh 2 Kärkkäinen
B:r Anders h:o 1 Kärkkäinen
S:n Mattz 1 Kärkkäinen
S:n Anders Peerss. 1 Kärkkäinen
Ordj Ryttare h:o 1
Dub: Ryttare h:o 1
4 Lars Turakoin mh 2 Turakainen
M: Påhl mh 2
1 Olof Erichsson 1
4 Peer Lamboin mh 2 Lampainen
B:r Påhl mh 2 Lampainen
3 Mattz Wijttickoin mh 2 Vitikainen
B:r Niels h:o 1 Vitikainen 38
2 Bengdt Hanss. Hauska mh 2 Hauska
3 Johan Myckoin mh 2 Muikkunen
d:r Johan Hulkoins h:o 1 Hulkkonen
Närila/Narila 2 Anders Puttkoin mh 2 Putkonen
4 Mattz Paujuin 1 Paunonen
B:r Peer mh 2 Paunonen
B:r Olof h:o 1 Paunonen
Olikala/Ollikkala 4 Mattz Laarss. Kijskin mh 2 Kiiskinen
d:r Johan Kiskin 1 Kiiskinen
Ordj Ryttare h:o 1
4 Hindrich Nulpoin mh 2 Nulpponen
B:r S:n Laars 1 Nulpponen
Dub: Ryttare h:o 1
2 Christer Pettuin mh 2 Pätynen

Sivu 5042AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Olikala/Ollikkala 2 1 Olof Nulpoin mh 2 Nulpponen
Sålldatz h:o 1
2 Jöran Arfweds: mh 2 Ihalainen
3 1 Jöran Pedekein mh 2 Pietikäinen
B:r Peer 1 Pietikäinen
Sålldatz h:o 1
3 Peer Stafanss: mh 2 Pasanen
d:r Jöran Hamoins h:o Hamunen
Paikola/Poikola 4 LändzMan Anders Pijck mh 2 Piikki
S:n Peer 1 Piikki
d:r Erich Morain Maaranen 70
Pallois/Palonen 3 Markus Imoin mh 2 Immonen
S:n Johan 1 Immonen
Pelkilä 2 Grels Påhlss. Nousiain mh 2 Nousiainen
Päilkilä/Pellilä 3 Johan Hanss. Pöllöin mh 2 Pöllönen
S:n Påhl 1 Pöllönen
Patela/Paatela 2 Mattz Tijroin mh 2 Tirronen
Patila/Paatela Leut Nallenstas Boställe Nandelstadh
3 Landb. Olof Uckoin mh 2 Ukkonen
B:r Johan 1 Ukkonen
Pättilla/Pätylä 4 Laars Hinderss Tannin mh 2 Tanninen
d:r Niels Wallhoin mh 2
Purhola 5 Hind: Purhoin mh 2 Purhonen
B:r Laars mh 2 Purhonen
Ordj Ryttare h:o 1
Pulkila/Pulkkila 2 Påhl Peerss. Pulkin mh 2 Pulkkinen
2 Johan Anderss. Monoin mh 2 Mononen

Sivu 5043AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pulkila/Pulkkila 2 And. Ands:n Pulkoin mh 2 Pulkkinen
2 Johan Pulkoin mh 2 Pulkkinen
4 Peer Paijoin mh 2 Pajunen
B:M: Laars Pulkoin mh 2 Pulkkinen
Pulkila/Purhola 7 Gustaf Kijlkij mh 2 Kilkki
B:r Axell mh 2 Kilkki
B:r And. Laarss. mh 2 Kilkki
d:r Jacob Lijmatain 1 Liimatainen
__lkelä/Pylkkälä 4 1 Eskell Pylckein mh 2 Pylkkänen
B:r Mattz mh 2 Pylkkänen
Dub: Soldattz h:o 1
Poihois/Pohjois 2 Stafan Hennin mh 2 Hänninen
4 Carll Peersson mh 2 Kaipainen
B:r Påhl 1 Kaipainen
Mohr 1
5 Elias Peerss. Hemel: mh 2 Hämäläinen
S:n Mattz mh 2 Hämäläinen
B:r Erich 1 Hämäläinen
Pajasalmj/Pajusalmi 5 Ifwar Wijsasson h:o 1 Leskinen
S:n Wijsa mh 2 Leskinen
S:n Hindrich 1 Leskinen
S:n Johan 1 Leskinen
Pakarila/Pekurila 5 Mårthen Pärkurin mh 2 Pekurinen
Ordj Ryttare h:o 1
d:r Johan Anderss. 1
Dub: Ryttare h:o 1

Sivu 5044AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pitkalax/Pitkälahti 2 Stafan Halloin mh 2 Halonen
7 Peer Nippoin mh 2 Noponen
S:n Påhl mh 2 Noponen
S:n Olof mh 2 Noponen
S:n Stafan 1 Noponen
2 Jonas Påhlss. Pedikoin mh 2 Pietikäinen
2 1 Christer Pedikoin mh 2 Pietikäinen
Soldattz h:o 1
3 Johan Ingoin mh 2 Inkinen
Pijga Maria 1
1 1 Hans Wänoin 1 Väänänen
Dub: Sold. Michell Marains h:o 1 Maaranen
2 Mårten Itkoin mh 2 Ikonen
2 Anders Itkoin mh 2 Ikonen
2 Johan Itkoin mh 2 Ikonen
2 Johan Itkoin mh 2 Ikonen
2 Peer Halloin mh 2 Halonen
2 Jöran Seijoin mh 2 Seilonen
Påihiois/Pohjois Regementz quart:m Lilienskijldz Rytt: heman Lilliesköld
d. Peer Olofsson niuther Löhn och Kåst
d. Johan Laskoin niuther Löhn och Kåst Leskinen
d. Stafan Bengtin niuther Löhn och Kåst Penttinen
Pijga niuther Löhn och Kåst
3 Landb. Påhl Råckain mh 2 Rokkanen
Rytt Bertell h:o 1
5 Torp. Laars Nielss. mh 2
B:r Niels 1
d. Peer Olofss h:o 1
Pijga Kirstin 1
5 Landb. Johan Wahwain mh 2 Vahvanen
S: Johan mh 2 Vahvanen
Rytt: h:o 1

Sivu 5045AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Påihiois/Pohjois 2 Anders Kåttro 1 Kotro
S. Olof 1 Kotro
Rangala/Ronkala 2 Erich Lamain mh 2 Laamanen
5 Daniell Ottin mh 2 Outinen
d. Johan Andss. mh 2
Rytt. h:o 1
3 Anders Kånstig mh 2 Konsti
S. Laars 1 Konsti
2 Erich Kanckoin mh 2 Kankkunen
3 Mattz Peerss Wissa 1 Viisanen
M. Samuell mh 2
2 Olof Brussius mh 2 Laukkanen
Räsäla/Rasala 3 1 Peer Peerss. Rässoin 1 Räsänen
Bm Mattz Hackolin mh 2 Hakulinen
Dub: Sold ho 1
2 Laars Rässoin mh 2 Räsänen
Randois/Rantuu 9 Thomas Grelss. Näring mh 2 Narinen
d. Johan Jöranss mh 2
d. Johan Moroin 1 Maaranen
d. Påhl Säickoin 1
d. Anders Bertelsson 1
Dub: Rytt ho 1
Pijga Karin 1
3 Anders Läskein 1 Leskinen
S. Christer mh 2 Leskinen
Remoierf:/Remojärvi 9 Peer Michells Halloin mh 2 Halonen
B:r Hindrich mh 2 Halonen
B:r Michell mh 2 Halonen
Bm Mattz Halloin mh 2
d. Anders Wissein 1 Viisanen
6 Peer Peerss. Imoin mh 2 Immonen
M. Michell mh 2 Immonen
Bm Clemet Christerss mh 2
6 Morten Hemel: mh 2 Hämäläinen
B:r Johan mh 2 Hämäläinen
B:r Hindrich mh 2 Hämäläinen

Sivu 5046AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Remoierf:/Remojärvi 1 Laars Kiprin 1 Kiprinen
4 Niels Påcholain mh 2 Pohjalainen
M. Sigfred Andss. mh 2
3 Jacob Jacobss. mh 2 Paavilainen
B:r Erich ho 1 Paavilainen
4 Johan Michelss Hemel: mh 2 Hämäläinen
Rytt Marains ho 1 Maaranen
Pijga Maria 1
Rokola/Ruokola 3 Stafan Tuckol: mh 2 Tuhkalainen
B:r Dawid 1 Tuhkalainen
4 Hindrich Kåckoin mh 2 Kokkonen
d. Stafan Pedekoins h 1 Pietikäinen
d. Thomas Lijkain 1 Liikanen
3 Thomas Hanss. Rockol: mh 2 Ruokolainen
BS. Zacharias 1 Ruokolainen
4 Thomas Christerss mh 2
M. Peer mh 2
3 Anders Måndoin mh 2 Montonen
d. Anders ho 1
Surienmj/Suurniemi 5 Johan Rångain mh 2 Ronkainen
d. Mattz Olofss Teroin 1 Tirronen
d. Mattz Abrahamss 1
Rytt ho 1
4 Johan Paujnoins E:a 1 Paunonen
S. Thomas 1 Paunonen
d. Mattz Pijrroin 1 Piironen
Ordj Rytt ho 1
Dub: Rytt ho 1
4 Peer Peerss. Rångain mh 2 Ronkainen
B:r Johan mh 2 Ronkainen
2 Anders Kardin 1 Kaartinen
d. Johan Hindss Tijroin 1 Tirronen
Summala 7 Johan Thomasson mh 2 Summa
B:r Jöran 1 Summa
B:r Påhl mh 2 Summa
B:r Hindrich mh 2 Summa
2 1 Thomas Rautiain mh 2 Rautiainen
Dub: Sold Thomas Thomasson Rautiains ho 1 Rautiainen 1

Sivu 5047AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Säppola/Sopala 2 1 Hindrich Aufwoin mh 2 Auvinen
Dub: Sold Lars ho 1 Auvinen
2 Peer Peersson mh 2 Puhakainen
Suoniemj/Soiniemi 5 Peer Hindss Tarkoin mh 2 Tarkiainen
S. Hindrich mh 2 Tarkiainen
S. Peer 1 Tarkiainen
2 Mattz Larss. Aufwoin mh 2 Auvinen
4 Stafan Halloin mh 2 Halonen
d. Hindrich mh 2
5 Christer Sårrin mh 2 Sorjonen
S. Laars mh 2 Sorjonen
S. Christer 1 Sorjonen
2 Johan Johans. Huttuin mh 2 Huttunen
Taipalaby/Taipale 6 Olof Andss Taipal: mh 2 Taipalinen
S. Olof 1 Taipalinen
B:r Mattz ho 1 Taipalinen
Ordj Rytt ho 1
Dub: Rytt ho 1
1 Johan Asckain 1 Asikainen
Tyrimäkj/Tyrynmäki 5 Laars Påhlss. Kaipoin mh 2 Kaipainen
S. Johan 1 Kaipainen
S. Mattz mh 2 Kaipainen
__ifwala/Teivaa 2 Oppbördzskrif: Wallin mh 2 Wallin
3 Olof Terfwoin 1 Teivainen
S. Anders mh 2 Teivainen
5 Michell Terfwoin mh 2 Teivainen
S. Laars 1 Teivainen
B:r Erich mh 2 Teivainen
3 Johan Mattzon mh 2 Teivainen
B:r Hindrich 1 Teivainen 72
Turackala/Turakkala 7 Peer Turackains ho 1 Turakainen
S. Peer mh 2 Turakainen
BS. Niels mh 2 Turakainen
B:r Laars mh 2 Turakainen
Tukela/Tuhkala 2 Eskell Christersson mh 2 Härkönen
2 Eskell Pöhoin mh 2 Pöyhönen

Sivu 5048AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tukela/Tuhkala 2 Eskell Asielain mh 2 Asilainen
3 Påhl Peerss. Wäräins h:o 1 Väänänen
B:r Hindrich Hulkoin mh 2 Hulkkonen
2 Mattz Andss. Pulkoin mh 2 Pulkkinen
4 Laars Matss. Puroin mh 2 Puranen
B:r Hindrich mh 2 Puranen
Wächmais/Vehmaa 6 Jacob Lijpssoin mh 2 Lipsanen
S. Påhl mh 2 Lipsanen
B:r Grelss 1 Lipsanen
S. Påhl Jacobss: 1 Lipsanen
2 Sigfred Wäijalain 1 Veijalainen
M. Olof Kardin 1 Kaartinen
7 Laars Lamains E:a Laamanen
el: Johan Tarfwain mh 2 Tarvainen
S. Johan mh 2 Laamanen
B:r Swante mh 2 Laamanen
Rytt h:o 1
3 Probst: Sahl: Bronerj E:a 1 Brunnerus
d. Mattz Wästrin 1 Vesterinen
d. Laars 1 Länkinen
3 Cap: H:r Swenonius Sveconius
dåtter Margaretha 1 Sveconius
d. Johan Rijmpoin 1 Rimpinen
d. Laars Läskin 1 Leskinen
5 Peer Olofss. Markckoin mh 2 Martikainen
B:r S Jacob mh 2 Martikainen
d. Mattz Wästerins h:o 1 Vesterinen
3 Peer Wästerin mh 2 Vesterinen
B:r Anders h:o 1 Vesterinen
Warparanda/Varparanta 2 1 Daniell Christerss. mh 2 Immonen
Dub: Sold h:o 1
Wäijalla/Veijala 6 Hindrich Peerss: mh 2 Veijalainen
B:r Peer mh 2 Veijalainen
B:r Erich 1 Veijalainen
B:r Sigfred 1 Veijalainen

Sivu 5049AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Worolax/Vuorilahti 6 Påhl Mårtensson mh 2 Penttinen
S. Påhl 1 Penttinen
d. Lars Lenhons h:o 1
d. Mattz Wahwain 1 Vahvanen 11
Dub: Rytt h:o 1
6 Jacob Tarkoin mh 2 Tarkiainen
B:r Stafans E:a 1 Tarkiainen
B S: Stafan Stafans. mh 2 Tarkiainen
Ordj Rytt h:o 1
Waronnima/Vuorenmaa 6 And. Hijrfwin mh 2 Hirvonen
BM. Laars Hotelain mh 2 Hyötyläinen
d. Hind. Hemel: 1 Hämäläinen
Rytt h:o 1
4 Mattz Hijrfwin h 1 Hirvonen
S. Mattz 1 Hirvonen
M. Rasmus mh 2 Kaipainen
4 Påhl Pylkein mh 2 Pylkkänen
B:r Laars mh 2 Pylkkänen
5 Mårten Kaupiain mh 2 Kauppinen
B:r Johan 1 Kauppinen
B:r Laars mh 2 Kauppinen
2 Peer Erichss Keckal: mh 2 Kekäläinen
7 Erich Muhlij mh 2 Mulli
B:r Peer mh 2 Mulli
d. Christer Turckain mh 2 Turakainen
Pijga Ingbor 1
2 Anders Råpoin mh 2 Roponen
3 1 Michel Hemin mh 2 Hänninen
B:r Christer 1 Hänninen
Soldatz hustru 1
2 Peer Peerss. Höttel: mh 2 Hyötyläinen
2 Aron Bengdtin mh 2 Väänänen

Sivu 5050AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wijsala/Viisala 4 Eskell Såppain mh 2 Sopanen
B:r Mattz mh 2 Sopanen
2 Johan Kettuin mh 2 Kettunen
Ylwese/Ylivesi 2 1 Mattz Påhlssons E 1 Harmainen
S. Påhl 1 Harmainen
Soldatz hustru 1
2 Mattz Parkoin mh 2 Parkkinen
2 1 Johan Parkoin mh 2 Parkkinen
Dub: Soldatz h:o 1
5 1 Erich Pafwolain mh 2 Paavilainen
B:r Hindrich h:o 1 Paavilainen
B:r Johan mh 2 Paavilainen
2 Jöran Käriain mh 2 Kääriäinen
2 1 Johan Käriain mh 2 Korhonen
Soldatz ho 1
2 1 Mattz Olofsson mh 2
Sold. Bertels Olckons h 1 Olkkonen
Pappilat ja virkamiestalot
-- 2 Klok. Johan Laarsson 1
-- S. Michell 1
-- 2 Soch: Skohlm. Ripsander 1 Ripsander
-- dotter 1
-- 3 Simon Mårtensson mh 2
-- Syster Kirstin 1
-- 1 Fougdkarl: And. Parfwoin 1 Parviainen
-- 3 T. Michell Lenhoin mh 2 Leinonen
-- B:r Anders 1 Leinonen
-- 5 Probst: H:r Hind Påpius mh 2 Poppius
-- d. Peer Ludwiksson 1 Rimppi
-- d. Christer Jarfwel: 1 Järveläinen
-- Pijga Maria Kijukas 1 Kiukas

Sivu 5051AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
-- 1 Brofougden Alexander Tarkein 1 Tarkiainen
-- 2 Sochun Smeden Olof Afwoin mh 2 Auvinen
-- 1 Peer Ludwikssons h:o 1 Rimppi

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17061708

© Maija-Liisa Laaso 2023