AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1708 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1708

Sivu 3792AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Afwila/Auvila 3 Michell Erichson 1 Auvinen
dr Anders Parfwoin 1 Parviainen
Dub: Rytt: ho 1
2 Tr. Lenart Huskain mh 2 Huiskanen
3 Oloff Turukain mh 2 Turakainen
B.M. Peer Pedikain 1 Pietikäinen
7 Anders Aufwoin mh 2 Auvinen
Son Påhl 1 Auvinen
Br Erich mh 2 Auvinen
B.S. Anders Larson 1 Auvinen
Dub: Rytt: ho 1
3 Mattz Mattson Afvin mh 2 Auvinen
Pijga Maria 1
3 Niels Olofson mh 2 Auvinen
Rytt: Nijrains ho 1 Niiranen
Ahola 4 Matt Olofson Laitin mh 2 Laitinen
d:r Johan Ruokol: mh 2 Ruokolainen 60
4 Johan Mattz Kaipoin mh 2 Kaipainen
Br Johan mh 2 Kaipainen

Sivu 3793AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cosmala/Kuosmala 6 Håkan Månssons ho 1 Kuosmanen
Br Oloff mh 2 Kuosmanen
dr Jöran mh 2 Eerikäinen
dr Jöran ho 1
2 Leut: Thetz E:a 1 Teet
d:r Matt Kallein 1 Kallinen
3 Landb: Christer Pasoin mh 2 Pasonen
Dub: Rytt: ho 1
3 Påhl Helliain mh 2 Heilanen
Br Mattz ho 1 Heilanen
2 1 Berendt Mattson Pijk mh 2 Piikki
Sold. ho 1
2 Anders Asilain mh 2 Asilainen
Härkälä 3 Jöran Simonson mh 2 Hämäläinen
Pijga Margaretha 1
2 Johan Hans: Parfwiain mh 2 Parviainen
2 David Hulckoin mh 2 Hulkkonen
8 1 Thomas Härkoin mh 2 Härkönen
M: Johan Kåndiain mh 2 Kontiainen
dåt: Gestin 1 Härkönen
Dubl: Sold. ho 1
Ord. Ryttare ho 1
d Hindrich Kåndiain mh 2 Kontiainen
2 1 Lars Hulckoin mh 2 Hulkkonen
Dub: Såld: ho 1
Huttila/Hottila 2 Simon Johanson mh 2 Hottinen
3 Johan Johanson mh 2 Hottinen
St: Mohr 1
2 Thomas Kämelein mh 2 Kemiläinen

Sivu 3794A (aukeaman 3794 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Härkänemj/Härkälänniemi 4 Peer Anderson Härkoin mh 2 Härkönen
Bror Johan mh 2 Härkönen
2 Thomas Thomason mh 2 Summanen
Heetajerf:/Hietajärvi 2 Matt Lijkoin mh 2 Liikanen
6 Niels Kettuin 1 Kettunen
S. Peer Nielson 1 Kettunen
Br Matt mh 1 Kettunen
d:r Hindrich Johanson 1
Ord: Rytt: ho 1
4 Anders Pauvoin mh 2 Paunonen
Br Hartwijk mh 2 Paunonen
5 Peer Kijskins ho 1 Kiiskinen
Br Niels mh 2 Kiiskinen
Br Hartvich mh 2 Kiiskinen
Hakarila/Haikarila 4 Hindrich Puruin mh 2 Purhonen
B:M: Lars Parkoin mh 2 Parkkonen
Halola 4 Matt Larson Purkoin mh 2 Puhakainen
Br Claas mh 2 Puhakainen
Halola/Haikarila 3 Peer Larson Råckoin mh 2 Roikonen
S. Lars 1 Roikonen
2 Peer Jacobson Suma 1 Summa
Br Lars ho 1 Summa
3 Hindrich Härkoin 1 Härkönen
B. Mattz mh 2 Härkönen
Heniola/Heinola 2 Johan Larsons Henoins ho 1 Heinonen
S. Lars 1 Heinonen
4 Olof Hennoin mh 2 Heinonen
S. Olof mh 2 Heinonen 25

Sivu 3794B (aukeaman 3794 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hatzoila/Hatsola 2 1 Lars Kaukoin mh 2 Kankkunen
Sold: Christers ho 1
3 Michel Kemel: 1 Kemiläinen
B:M. Lars Pafwil: mh 2 Paavilainen
2 Anders Taipol: mh 2 Taipalinen
2 Olof Turackain mh 2 Turakainen
2 Johan Turackain mh 2 Turakainen
Hötenby/Hyötyy 9 Jacob Hötel: mh 2 Hyötyläinen
Br. S. Sifred mh 2 Hyötyläinen
Br Peer 1 Hyötyläinen
dr. Påhl Kämoins ho 1 Kammonen
Ord: Rytt: ho 1
dr. Peer Läckoin 1
Dub: Rytt: ho 1
5 Abrah: Hötel: mh 2 Hyötyläinen
Br. Lars 1 Hyötyläinen
Br. Eskell mh 2 Hyötyläinen
Hamujla/Hännilä 4 1 Hardtwich Hardtwijkson mh 2 Hänninen
Br Christer mh 2 Hänninen
Ord. Sold. ho 1
Jerfwenpä/Järvenpää 2 Erich Achtmöller mh 2 Achtmöller
8 Isak Mutel: 1 Muttulainen
S. Johan mh 2 Muttulainen
B.S. Johan mh 2 Muttulainen
dr. Peer Larsson 1
Dub: Ryttare ho 1
Ord Rytt ho 1
Imola/Immola 5 Lars Lamain mh 2 Laamanen
Br Matt mh 2 Laamanen
Br Erichs E:a 1 Laamanen

Sivu 3795AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ingilä/Inkilä 3 1 Friderich Lemkens E:a 1 Lemke
Rytt: Erich ho 1 Kakkonen
dr Lars Kamoin mh 1 Kammonen
2 Landb. Matt Olofson mh 2
__kola/Jokela 2 Johan Tålfwain mh 2 Tolvanen
2 Påhl Påhls. Härkoin mh 2 Härkönen
__mäki/Illainmäki 1 T: Hindrich Ilfwoin 1 Ilvonen
__ihumäki/Kaihunmäki 2 Peer Mardikain mh 2 Martikainen
3 Hindrich Rautiain 1 Rautiainen
BM: Anders Tirroin mh 2 Tirronen
5 Anders Kåndiain mh 2 Kontiainen
Br Hind: ho 1 Kontiainen
Br Son Lars Larson mh 2 Kontiainen
__ttula/Kettula 2 Lars Anderson Vaserin mh 2 Vasara
6 Sifred Anderson mh 2 Oinonen
Br Oloff 1 Oinonen
Br Anders mh 2 Oinonen
Dub: Rytt: ho 1
__ngaisby/Kangas 3 Lars Larson Imoin mh 2 Immonen
Br Hindrih 1 Immonen
3 Hindrich Brun 1 Brun
Br Johan 1 Brun
Br Erich 1 Brun
2 Mattz Pauninen mh 2 Paunonen
1 1 Anders Rimpa 1 Rimppi
Sol: Lars ho 1
4 Berendt Ähoin mh 2 Ahonen
Br Anders mh 2 Ahonen

Sivu 3796AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kijskilä/Kiiskilä 9 Bertel Kijskin ho 1 Kiiskinen
dr Anders Kijskin mh 2 Kiiskinen
M: Påhl Otin mh 2 Outinen
dr Jochims ho 1 Halonen
dr Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
Dub: Ryttare ho 1
Kaskis/Kaskii 3 Hindrich Tamun mh 2 Tanninen
dr. Johan Tijskins ho 1 Kiiskinen
6 Isak Larson Wenel: mh 2 Venäläinen
Br. Christer 1 Venäläinen
Ord: Rytt: ho 1
Dub: Rytt ho 1
dr. Johan Hamuin 1 Hamunen
5 Lars Michellson Haloin mh 2 Halonen
S: Olof 1 Halonen
dr. Johan Härkoin mh 2 Härkönen
4 Johan Ruotzalain mh 2 Ruotsalainen
M: Johan Michelson mh 2
5 Anders Wassarin mh 2 Vasara
S. Johan mh 2 Vasara
d. Johan Thomason 1
Kijskiläniemi/Kiiskilänniemi 4 Staffan Kijskin mh 2 Kiiskinen
S. Staffan 1 Kiiskinen
d:r Jöran Hackorin 1 Haikarinen
6 Matt Johanson Kijskin 1 Kiiskinen
Br. Anders mh 2 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
Ord: Rytt: ho 1

Sivu 3797AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kijskiläniemi/Kiiskilänniemi 5 1 Hindrich Käpsa 1 Kupsa
S: Peer mh 2 Kupsa
S Påhl mh 2 Kupsa
Dub: Sold: ho 1
Kåskentaipal/Kasintaipale 2 Hindr Pasoin mh 2 Pasanen
__jerf:/Kaislajärvi 6 Johan Larson mh 2 Härkönen
Br.S. Johan Hindrs: 1 Härkönen
Br.S. Hindrich mh 2 Härkönen
B.S. Johan Larson 1 Härkönen
Kaikala/Koikkala 2 Jacob Marain mh 2 Maaranen
2 Matt Råcka mh 2 Rokka
2 Frantz Christerson mh 2 Nissinen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 2 1 Johan Larson Hemel: mh 2 Hämäläinen
Sold. ho 1
2 Matt Knutson Hemel: mh 2 Hämäläinen
11 Peer Ollickain mh 2 Ollikainen
Br. Erich mh 2 Ollikainen
Br. Anders mh 2 Ollikainen
B.S. Påhl mh 2 Ollikainen
Dub: Rytt ho 1
Ord: Rytt: ho 1
dr: Peer Tofwains ho 1
Knutila/Knuutila 5 Peer Hyttiain mh 2 Hyytiäinen
dr Erich Erichson mh 2
Ord: Rytt: ho 1
Kilpila/Kilpola 5 Olof Hyttein mh 2 Hyytiäinen
Br Jöran 1 Hyytiäinen
Dub: Rytt. ho 1
dr Hindrich Jackoin 1 Jakonen

Sivu 3798AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kilpila/Kilpola 3 Lars Johans: Hyttin mh 2 Hyytiäinen
Br: Isak 1 Hyytiäinen
4 Anders Pijspain mh 2 Piispanen
S Anders 1 Piispanen
9 Johan Schadvitz mh 2 Schadevitz
Ord: Rytt: ho 1
dr Johan Lembein 1 Lampainen
dr. Påhl Mietel: mh 2 Muttulainen?
dr. Matt Jacobson mh 2
Dub: Rytt: ho 1
4 Carl Schadvitz 1 Schadevitz
M: Peer mh 2
Dub: Rytt: ho 1
Karkama/Karkeamaa 8 Jacob Kiukas mh 2 Kiukas
B: Jacob Nielson mh 2 Kiukas
Br: Erich Nielson mh 2 Kiukas
Br Bertell 1 Kiukas
dr Lars Kiukas ho 1 Kiukas
6 1 Anders Eskellson mh 2 Pöyhönen
S: Anders mh 2 Pöyhönen
Br Bengt mh 2 Pöyhönen
Ord: S: Peter Samuelsson Teitins ho 1 Teittinen 54
3 Lars Pöyhein 1 Pöyhönen
B.M: Johan Harmain mh 2 Harmainen
3 1 Anders Möckoin mh 2 Mökkönen
Br: Påhl Rappoin 1 Roponen
Dub: Sold. Anders Matiskains ho 1 Matiskainen 54
4 Thomas Heinuin mh 2 Heinonen
Br Bengt 1 Heinonen
dr. Sifred Karias ho 1 Kauria

Sivu 3799AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__uckola/Laukkala 2 Påhl Mattson Pöijnoin mh 2 Pennanen
1 5 Mattz Perenoin 1 Pärnänen
Br. Johan mh 2 Pärnänen 12
Br Anders mh 2 Pärnänen
Corpr: Lefweins ho 1 Lievonen 3
5 Johan Puroin mh 2 Purhonen
S: Lars 1 Purhonen
Ord: Rytt: ho 1
Dub: Rytt: ho 1
3 Påhl Mustoin mh 2 Mustonen
Ord Sold ho 1
Laitiala/Lauteala 3 Elias Larson mh 2 Lautiainen
Br David ho 1 Lautiainen
2 1 Lars Laitein mh 2 Lautiainen
Sold: ho 1
4 Erich Erichson mh 2 Lautiainen
Br Oloff mh 2 Lautiainen
Lolmalaby/Luomala 3 Peer Hackol: mh 2 Hakulinen
B:M: Jöran Larsons ho 1 Kupsanen
Lipsala 3 Landb. Påhl Kättein mh 2 Kettunen
Br Peers ho 1 Kettunen
Leheckola/Lehikkola 6 Peer Leckoin 1 Lehikoinen
Br:S: Matt 1 Lehikoinen
B:M: Anders mh 2 Lehikoinen
Rytt hustru 1
dr Clemet Malliain 1 Maljanen
2 Erich Nulpoin mh 2 Nulpponen

Sivu 3800AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Leskilä/Leskelä 3 Peer Anderson Leskin mh 2 Leskinen
d:r Johan Leskins ho 1 Leskinen
4 Johan And: Leskin mh 2 Leskinen
B:M: Johan Martin mh 2 Marttinen
3 1 Jöran Haikarin mh 2 Haikarinen
B:r Hindr: mh 2 Haikarinen
Sold. ho 1
Lefvola/Lievola 2 Thomas Lars: Puroin mh 2 Purhonen
4 Christer Lijmatin mh 2 Liimatainen
Br. Erich mh 2 Liimatainen
4 Johan Wahwain mh 2 Vahvanen
S. Johan mh 2 Vahvanen
3 Anders Leskin mh 2 Leskinen
S Anders 1 Leskinen
Mänimäkij/Männynmäki Probstens Poppii Rytt: hemman Poppius
5 Jöran Mutel: 1 Muttulainen
dr. Johan Kåndin 1 Kontiainen
dr. Niels Kamoin 1 Kammonen
Pijga Malin 1
Pijga Elin 1
3 Hans Tirroin 1 Tirronen
dått: Johanna 1 Tirronen
Pijga Carin 1
5 Cap: H: Abraham Poppius 2 Poppius
Pijga Maria 1
dr Hindrich Ahinoin 1 Aniainen
dr Carl 1
3 Cap: H: Friderich Sveconius 2 Sveconius
dr. Påhl Råckain 1 Rokkanen

Sivu 3801AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mattila 5 Tynnes Parckoin mh 2 Parkkonen
Br Clas ho 1 Parkkonen
Br. Samuel mh 2 Parkkonen
4 Johan Walentinson mh 2
B:M: Johan Laitin mh 2 Lautiainen
Mäkiös/Mäköis 4 Matt Aufwoin mh 2 Auvinen
B:M. Matt Safvol: mh 2 Savolainen
5 Påhl Såppoin mh 2 Sopanen
Br. Jöran mh 2 Sopanen 20
Sold. ho 1
7 Mårten Oinoin mh 2 Oinonen
S: Johan mh 2 Oinonen
Br Lars ho 1 Oinonen
Br:S: Johan Sifredson mh 2 Oinonen 28
4 Johan Kijskin mh 2 Kiiskinen 32
Br. Grels 1 Kiiskinen
Syst: 1
Marala/Maarala 6 Mårten Marain mh 2 Maaranen
Br. Peer mh 2 Maaranen
Br. Påhl Peers. 1 Maaranen
Br. Anders 1 Maaranen
2 Peer Johanson mh 2 Maaranen
2 Matt Mörain mh 2 Maaranen 19
Mietula/Miettula 3 Grels Kåttel: mh 2 Kotilainen
Pijga Walborg 1
Maifwala/Maivala 2 Hindrich Pedikain mh 2 Pietikäinen

Sivu 3802AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maifwala/Maivala 6 Rasmus Kandin mh 2 Kontiainen
Br. Peers ho 1 Kontiainen
Br. Christer mh 2 Kontiainen
Ord: Rytt: hustr 1
5 Lars Hackorain mh 2 Haikarinen
S: Hindrich 1 Haikarinen
Bror dåtter 1
dr. Hans Parckeins ho 1 Parkkonen
5 Staffan Härckein mh 2 Härkönen
Br Simon 1 Härkönen
Br: Peer 1 Härkönen
B: Johan 1 Härkönen
2 Eskell Hemel: mh 2 Hämäläinen
4 1 Cnut Olofson Hännin mh 2 Hänninen
S Olof 1 Hänninen
dåttr Anna 1 Hänninen
Dub: Sold. ho 1
4 Hindrich Kestein mh 2 Keistinen
S. Johan mh 2 Keistinen
5 Hindrich Tarckoin mh 2 Tarkiainen
B:M: Niels mh 2 Heilanen
d. Olof Tefwoin 1 Teivainen
Murdois/Murtois 4 Olof Hemel: mh 2 Hämäläinen
B:M: Lars Käriain mh 2 Kääriäinen
2 Isak Hemel: mh 2 Hämäläinen
3 1 Olof Olofson mh 2 Snickare
Syst: Maria 1
Ord: Sold. Pål Olofsson Snickarins ho 1 Nikkarinen 67

Sivu 3803AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois/Murtois 2 Capit Buskes Rytt hemman Busk
dr Matt Lamain 1 Laamanen
d. Nies Franssons hustru 1
2 Landb Påhl Kaupin 1 Kaipainen
Br. Jacob 1 Kaipainen
2 Torp: Carl Hindr. mh 2 Hämäläinen
6 Johan Carlson mh 2
Br Carl 1
B:M: Mattz Haloin mh 2 Halonen
Näring/Näärinki 7 Landb. Hindrich Tarkin E:a 1 Tarkiainen
Br. Peer mh 2 Tarkiainen
Br.S. Lars mh 2 Tarkiainen
Ord: Rytt ho 1
Dub: Rytt: ho 1
3 Isak Wenel: 1 Venäläinen
B:M: Christer mh 2
7 Eskel Peerson mh 2 Kärkkäinen
Br. Anders ho 1 Kärkkäinen
S: Mattz 1 Kärkkäinen
S. Anders 1 Kärkkäinen
Ord. Rytt: ho 1
Dub: Rytt ho 1
6 Bertell Larson Kijskin mh 2 Kiiskinen
Bm Lars Turackain mh 2 Turakainen
M: Påhl mh 2
4 Peer Lamboin mh 2 Lampainen
Br Påhl mh 2 Lampainen
4 Matt Witikain mh 2 Vitikainen
Br Niels mh 2 Vitikainen 38

Sivu 3804AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Näring/Näärinki 2 Bengt Hans: Hauska mh 2 Hauska
3 Johan Mickoin mh 2 Muikkunen
d:r Johan Hulckoins ho 1 Hulkkonen
Narila 3 Anders Putkoin mh 2 Putkonen
S. Matt 1 Putkonen
4 Mattz Paujuin 1 Paunonen
Br. Peer mh 2 Paunonen
Br. Olofz ho 1 Paunonen
Ollickala/Ollikkala 5 Mattz Kijskin mh 2 Kiiskinen
S. Bernt 1 Kiiskinen
Ord: Rytt ho 1
Dub: Rytt ho 1
4 Hindrich Nulpoin mh 2 Nulpponen
BrS: Lars Nulpponen
2 Christer Pettuin mh 2 Pätynen
2 1 Olof Nulpoin mh 2 Nulpponen
Sold. ho 1
2 Jöran Arfwedson mh 2 Ihalainen
3 Jöran Pedikain mh 2 Pietikäinen
Br. Peer 1 Pietikäinen
3 Peer Staffanson mh 2 Pasanen
dr. Jöran Hamoins ho 1 Hamunen
Paikola/Poikola 4 LensMan Anders Pijk: mh 2 Piikki
S. Peer 1 Piikki
dr. Erich Morain 1 Maaranen 70
Palois/Palonen 3 Markus Imoin mh 2 Immonen
Son Johan 1 Immonen

Sivu 3805AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pälkilä/Pelkilä 4 Grels Nousiain mh 2 Nousiainen
S. Sifred Båck mh 2 Nousiainen
2 Gustaf Rackoin mh 2 Rokkanen
Pällilä/Pellilä 3 Johan Hans. Pöllein mh 2 Pöllönen
S. Påhl 1 Pöllönen
Patela/Paatela 2 Matt Tiroin mh 2 Tirronen
Patila/Paatela Lieut: Nandelstadz Boställe Nandelstadh
2 Landb. Olof Ucckoin mh 2 Ukkonen
Pättila/Pätylä 4 Lars Hindrichson Tanin mh 2 Tanninen
dr. Niels Wahoin mh 2
Purhola 5 Hindrich Purhoin mh 2 Purhonen
Br. Lars mh 2 Purhonen
Ord: Rytt: ho
Pulckila/Pulkkila 2 Påhl Pulkoin mh 2 Pulkkinen
2 Johan And. Monoin mh 2 Mononen
2 Anders And. Pulckoin mh 2 Pulkkinen
2 Johan Pulckoin mh 2 Pulkkinen
2 1 Peer Paioin mh 2 Pajunen
Dub: S: Lars Pulckois ho 1 Pulkkinen
Purhoila/Purhola 8 Gustaf Kilcki mh 2 Kilkki
Br Axell mh 2 Kilkki
Br. Anders mh 2 Kilkki
dr. Jacob Lijmatain mh 2 Liimatainen
Pilckelä/Pylkkälä 4 1 Eskell Pilckein mh 2 Pylkkänen
Br Mattz ho 1 Pylkkänen
Dub: Sold. ho 1
Br Christer 1 Pylkkänen

Sivu 3806AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pochois/Pohjois 2 Staffå Hennoin mh 2 Hänninen
4 Carl Peerson mh 2 Kaipainen
Br Påhl 1 Kaipainen
Mohr 1
5 Clas Peerson Hemel: mh 2 Hämäläinen
S Matt mh 2 Hämäläinen
Br. Erich 1 Hämäläinen
Pajasalmj/Pajusalmi 6 Ifwar Wijsasons ho 1 Leskinen
S Wijsa mh 2 Leskinen
S Hindrich mh 2 Leskinen
S Johan 1 Leskinen
Pakarila/Pekurila 6 Mårthen Parckarin mh 2 Pekurinen
dr: Peer Anderson 1
dr. Johan Anderson 1
Ord. Rytt ho 1
Dub: Rytt: ho 1
Pitkälax/Pitkälahti 2 Staffan Haloin mh 2 Halonen
9 Peer Nuppoin mh 2 Noponen
S. Påhl mh 2 Noponen
S. Olof mh 2 Noponen
S. Staffan mh 2 Noponen
S: Peer Mattson 1 Noponen
2 Jonas Pedikain mh 2 Pietikäinen
2 1 Christer Pedikain mh 2 Pietikäinen
Sold: ho 1
3 Johan Ingoin mh 2 Inkinen
Pijga Maria 1
2 1 Hans Wänäin mh 2 Väänänen
Dub: Sold: Michels ho 1

Sivu 3807AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pitkälax/Pitkälahti 2 Mårthen Ikoin mh 2 Ikonen
2 Johan Ikoin mh 2 Ikonen
4 Anders Itkoin mh 2 Ikonen
Br: S: Christer mh 2 Ikonen
2 Peer Halloin mh 2 Halonen
2 Johan Ikoin mh 2 Ikonen
2 Jöran Silain mh 2 Seilonen
_åihrois/Pohjois Regementz quart. Lilliensköldz Rytt. Hemman Lilliesköld
dr. Peer Olofson niuta Lön och Kåst
dr. Johan Leskin niuta Lön och Kåst Leskinen
dr. Staffån Bengtin niuta Lön och Kåst Penttinen
dr. Lars Leskin niuta Lön och Kåst Leskinen
Pijga niuta Lön och Kåst
5 Landb. Påhl Roickain mh 2 Rokkanen
Sona ho Maria 1
Rytt. Bertills ho 1
d Anders Wijsa 1 Viisanen
4 Landb: Lars Nielson mh 2
Br Niels 1
dr Peer Olofsons ho 1
3 Anders Kåttro 1 Kotro
Pijga Kirstin 1
Son Olof 1 Kotro
Rångala/Ronkala 2 Olof Hörhöin mh 2 Häyrynen
5 Daniel Ottin mh 2 Outinen
dr. Johan Anderson mh 2
Rytt: ho 1
3 Anders Kånstig 1 Konsti
S: Lars mh 2 Konsti

Sivu 3808AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rångala/Ronkala 2 Erich Kanckoin mh 2 Kankkunen
3 1 Mattz Peerson Wijsa 1 Viisanen
M: Samuel mh 2
Dub: Sold: ho 1
2 Olof Brusius mh 2 Laukkanen
Räsala/Rasala 3 1 Peer Peerson Ressoin 1 Räsänen
B:M: Matt Hackolin mh 2 Hakulinen
Dub: Sold ho 1
2 Lars Rässain mh 2 Räsänen
Randois/Rantuu 8 Thomas Grelson Noring 2 Narinen
dr. Johan Jöranson mh 2
dr. Johan Morain 1 Maaranen
Dub: Rytt: ho 1
dr Anders Bertels. 1
Pijga Carin 1
2 Jöran Larson Råiåkoin mh 2 Roikonen?
3 Anders Leskins ho 1 Leskinen
S Christer mh 1 Leskinen
Remojerf:/Remojärvi 7 Peer Michelson Holloin mh 2 Halonen
Br Hindrich mh 2 Halonen
Br Michell mh 2 Halonen
B.M: Mattz Haloins ho 1
6 Peer Peerson Imoin mh 2 Immonen
M: Michel mh 2 Immonen
B:M Clemet mh 2
6 Mårthen Hemel: mh 2 Hämäläinen
Br Johan mh 2 Hämäläinen
Br. Hindrich mh 2 Hämäläinen

Sivu 3809AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Remojerf:/Remojärvi 2 Thomas Pulckoin mh 2 Pulkkinen
3 Niels Påhål: 1 Pohjalainen
M: Sifred Anderson mh 2
4 Jacob Jac. Pafvil: mh 2 Paavilainen
Br Erichs ho 1 Paavilainen
Br Alexander 1 Paavilainen
4 Johan Michelson Hemel: mh 2 Hämäläinen
Rytt: Marains ho 1 Maaranen
Pijga Maria 1
Råckala/Ruokola 1 David Tukal: 1 Tuhkalainen
5 Hindrich Kåckoin mh 2 Kokkonen
dr. Staffån Pedckains ho 1 Pietikäinen
dr. Thomas Lijkain mh 2 Liikanen
3 Thomas Hanson Rokol: mh 2 Ruokolainen
Br Son Zacharias 1 Ruokolainen
4 Thomas Christerson mh 2
M: Peer mh 2
4 Anders Mondoin 1 Montonen
dr. Anders Rockalains ho 1 Ruokolainen
S. Anders mh 2 Montonen
Surinemj/Suurniemi 5 Johan Rångain mh 2 Ronkainen
Rytt ho 1
dr Matt Olofson Teroin 1 Tirronen
dr: Matt Abramson 1
7 Johan Paunuins ho 1 Paunonen
Son Thomas 1 Paunonen
Ord Rytt: ho 1
dr Matt Pirroin 1 Piironen
Dub: Ryt ho 1
dr. Olof Rångain mh 2 Ronkainen

Sivu 3810AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Surinemj/Suurniemi 4 Peer Rångain mh 2 Ronkainen
Br. Johan mh 2 Ronkainen
2 Anders Kardin 1 Kaartinen
Pijga 1
Summala 7 Johan Thomasson mh 2 Summa
Br Jörans ho 1 Summa
Br Påhl mh 2 Summa
Br Hindrich mh 2 Summa
2 Thomas Rautiain mh 2 Rautiainen
Säppola/Sopala 4 Lars Aufvoin mh 2 Auvinen
Br Henrich mh 2 Auvinen
2 Peer Peerson Puhickain mh 2 Puhakainen
Swoniemj/Soiniemi 5 Peer Hinderson Tarkin mh 2 Tarkiainen
S. Hindrich mh 2 Tarkiainen
S. Peer 1 Tarkiainen
3 Johan Anderson Himain 1 Himanen
BM. Matt Larson Aufvoin mh 2 Auvinen
3 Staffan Halloin mh 2 Halonen
dr Hindrich Haloin 1 Halonen
5 Christer Särein 1 Sorjonen
S. Lars mh 2 Sorjonen
S. Christer mh 2 Sorjonen
2 Johan Johanson mh 2 Huttunen
Taipalaby/Taipale 6 Olof Taipal: mh 2 Taipalinen
S. Olof 1 Taipalinen
Br Mattz ho 1 Taipalinen
Ord: Rytt ho 1
Dub: Rytt. ho 1

Sivu 3811AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tyrinmäkj/Tyrynmäki 6 Lars Påhlson Kaipoin mh 2 Kaipainen
S: Johan mh 2 Kaipainen
S: Matt mh 2 Kaipainen
Taifwala/Teivaa 2 Opbördz sk. Abram Walin mh 2 Wallin
3 Olof Terfwoin 1 Teivainen
S. Anders mh 2 Teivainen
5 Michel Terfwoin mh 2 Teivainen
S. Lars 1 Teivainen
Br Erich mh 2 Teivainen
3 Johan Mattson mh 2 Teivainen
Br. Hindrich 1 Teivainen 72
Turackala/Turakkala 5 Peer Turuckoin mh 2 Turakainen
Br S: Niels mh 2 Turakainen
Br Lars Johansons E 1 Turakainen
Tuchla/Tuhkala 2 Eskell Christerson mh 2 Härkönen
2 Eskell Pöhoin mh 2 Pöyhönen
2 Eskell Aselain mh 2 Asilainen
3 Påhls Peerson Vänäins ho 1 Väänänen
Br Hindrich mh 2 Hulkkonen
3 Matt Anderson Pulckein mh 2 Pulkkinen
dr Anders Tarkins ho 1 Tarkiainen
2 Lars Mattson Puroin mh 2 Puranen
Wächmais/Vehmaa 4 Grels Lipsoin mh 2 Lipsanen
S. Påhl mh 2 Lipsanen
2 Sifred Weijalain 1 Veijalainen
M: Olof Kardin 1 Kaartinen
6 Johan Lamain mh 2 Laamanen
Br. Svante mh 2 Laamanen
dr. Johan Pöndin 1 Pöntinen
Rytt: ho 1
d. Laars Johanss Pöndin 1 Pöntinen 67

Sivu 3812AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wächmais/Vehmaa 4 Jacob Lipsoin mh 2 Lipsanen
S. Påhl mh 2 Lipsanen
3 Cap: H: Fredr: Sueconii Rusthåld Sveconius
dåtter Margaretha 1 Sveconius
dr Johan Rimpi 1 Rimppi
dr. Johan Tarfwans ho 1 Tarvainen
5 Peer Olofson Mardikain mh 2 Martikainen
Br son Jacob mh 2 Martikainen
dr. Matt Wästerins ho 1 Vesterinen
3 Peer Wästerin mh 2 Vesterinen
Br Anders ho 1 Vesterinen
Warparanda/Varparanta 4 1 Daniel Christerson mh 2 Immonen
B:M: Peer Pöhöin mh 2 Pöyhönen
Dub: Sold ho 1
Wejala/Veijala 7 Hindrich Peerson Vejal: mh 2 Veijalainen
Br. Peer mh 2 Veijalainen
Br Erich mh 2 Veijalainen
Br Sigfredz ho 1 Veijalainen
Worolax/Vuorilahti 6 Påhl Mårtenson mh 2 Penttinen
S. Påhl mh 2 Penttinen
Dub: Rytt: ho 1
dr Matt Varain 1 Vahvanen 11
8 Jacob Tarkoin mh 2 Tarkiainen
Br Staffans E:a 1 Tarkiainen
S. Påhl Mattson 1 Tarkiainen
B:S: Staffan mh 2 Tarkiainen
dr. Lars Lenhoins ho 1 Leinonen
Ord Rytt: ho 1

Sivu 3813AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Niteestä näyttää puuttuvan Juvan henkikirjan loppuosa.

Puuttuvassa osassa olisivat todennäköisesti kylät Vuorenmaa, Viisala ja Ylivesi sekä pappilan/kirkonkylän väki.

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17071709

© Maija-Liisa Laakso 2023