AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1708 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1708

Nimihakemisto


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ä 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ä

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Kettula) 3795

Anders (Karkeamaa) 3798

Anders (Näärinki) 3803

Anders Bertels. (Rantuu) 3808

Anders Eskellson (Karkeamaa) 3798

Bengt (Karkeamaa) 3798

Bertill (Pohjois) 3807

Carin (Männynmäki) 3800

Carin (Rantuu) 3808

Carl (Männynmäki) 3800

Carl (Murtois) 3803

Carl Hindr. (Murtois) 3803

Carl Peerson (Pohjois) 3806

Christer (Hatsola) 3794B

Christer (Hännilä) 3794B

Christer (Näärinki) 3803

Clemet (Remojärvi) 3808

Daniel Christerson (Varparanta) 3812

David (Lauteala) 3799

Elias Larson (Lauteala) 3799

Elin (Männynmäki) 3800

Erich (Inkilä) 3795

Erich Erichson (Knuutila) 3797

Erich Erichson (Lauteala) 3799

Eskel Peerson (Näärinki) 3803

Eskell Christerson (Tuhkala) 3811

Frantz Christerson (Koikkala) 3797

Hardtwich Hardtwijkson (Hännilä) 3794B

Hindrich (Kaislajärvi) 3797

Hindrich (Pajusalmi) 3806

Hindrich (Summala) 3810

Hindrich (Teivaa) 3811

Hindrich (Tuhkala) 3811

Hindrich Johanson (Hietajärvi) 3794A

Håkan Månsson (Kuosmala) 3793

Ifwar Wijsason (Pajusalmi) 3806

Jochim (Kiiskilä) 3796

Johan (Pajusalmi) 3806

Johan Anderson (Pekurila) 3806

Johan Anderson (Ronkala) 3807

Johan Carlson (Murtois) 3803

Johan Hindrs: (Kaislajärvi) 3797

Johan Johanson (Hottila) 3793

Johan Johanson (Soiniemi) 3810

Johan Jöranson (Rantuu) 3808

Johan Larson (Kaislajärvi) 3797

Johan Mattson (Teivaa) 3811

Johan Michelson (Kaskii) 3796

Johan Thomason (Kaskii) 3796

Johan Thomasson (Summala) 3810

Johan Walentinson (Mattila) 3801

Jöran (Kuosmala) 3793

Jöran (Summala) 3810

Jöran Arfwedson (Ollikkala) 3804

Jöran Larson (Luomala) 3799

Jöran Simonson (Härkälä) 3793

Kirstin (Pohjois) 3807

Lars (Kangas) 3795

Lars Nielson (Pohjois) 3807

Malin (Männynmäki) 3800

Margaretha (Härkälä) 3793

Maria (Auvila) 3792

Maria (Männynmäki) 3800

Maria (Murtois) 3802

Maria (Pitkälahti) 3806

Maria (Pohjois) 3807

Maria (Remojärvi) 3809

Matt Abramson (Suurniemi) 3809

Matt Jacobson (Kilpola) 3798

Matt Olofson (Inkilä) 3795

Mattz (Näärinki) 3803

Michel (Pitkälahti) 3806

Michel (Remojärvi) 3808

Michell Erichson (Auvila) 3792

Niels (Maivala) 3802

Niels (Pohjois) 3807

Niels Olofson (Auvila) 3792

Nies Fransson (Murtois) 3803

Olof Brusius (Ronkala) 3808

Olof Olofson (Murtois) 3802

Oloff (Kuosmala) 3793

Oloff (Kettula) 3795

Oloff (Lauteala) 3799

Peer (Kilpola) 3798

Peer (Ruokola) 3809

Peer Anderson (Pekurila) 3806

Peer Johanson (Maarala) 3801

Peer Larsson (Järvenpää) 3794B

Peer Olofson (Pohjois) 3807

Peer Staffanson (Ollikkala) 3804

Påhl (Näärinki) 3803

Påhl (Pohjois) 3806

Påhl (Summala) 3810

Påhl (Vuorilahti) 3812

Påhl Mårtenson (Vuorilahti) 3812

Samuel (Ronkala) 3808

Sifred Anderson (Kettula) 3795

Sifred Anderson (Remojärvi) 3809

Simon Johanson (Hottila) 3793

Thomas Christerson (Ruokola) 3809

Thomas Thomason (Härkälänniemi) 3794A

Walborg (Miettula) 3801

Wijsa (Pajusalmi) 3806

AAlkuun

Achtmöller

Erich (Järvenpää) 3794B

Afvin

Mattz Mattson (Auvila) 3792

Ahinoin

Hindrich (Männynmäki) 3800

Aselain

Eskell (Tuhkala) 3811

Asilain

Anders (Kuosmala) 3793

Aufwoin

Anders (Auvila) 3792

Anders Larson (Auvila) 3792

Erich (Auvila) 3792

Henrich (Sopala) 3810

Lars (Sopala) 3810

Matt (Mäköis) 3801

Matt Larson (Soiniemi) 3810

Påhl (Auvila) 3792

BAlkuun

Bengtin

Staffån (Pohjois) 3807

Brun

Erich (Kangas) 3795

Hindrich (Kangas) 3795

Johan (Kangas) 3795

Buske

(Murtois) 3803

Båck

Sifred (Pelkilä) 3805

HAlkuun

Hackol:

Peer (Luomala) 3799

Hackolin

Matt (Rasala) 3808

Hackorain

Hindrich (Maivala) 3802

Lars (Maivala) 3802

Hackorin

Jöran (Kiiskilänniemi) 3796

Haikarin

Hindr: (Leskelä) 3800

Jöran (Leskelä) 3800

Halloin

Peer (Pitkälahti) 3807

Staffan (Soiniemi) 3810

Haloin

Hindrich (Soiniemi) 3810

Lars Michellson (Kaskii) 3796

Mattz (Murtois) 3803

Mattz (Remojärvi) 3808

Olof (Kaskii) 3796

Staffan (Pitkälahti) 3806

Hamoin

Jöran (Ollikkala) 3804

Hamuin

Johan (Kaskii) 3796

Harmain

Johan (Karkeamaa) 3798

Hauska

Bengt Hans: (Näärinki) 3804

Heinuin

Bengt (Karkeamaa) 3798

Thomas (Karkeamaa) 3798

Helliain

Mattz (Kuosmala) 3793

Påhl (Kuosmala) 3793

Hemel:

Clas Peerson (Pohjois) 3806

Erich (Pohjois) 3806

Eskell (Maivala) 3802

Hindrich (Remojärvi) 3808

Isak (Murtois) 3802

Johan (Kiiskilä) 3796

Johan (Remojärvi) 3808

Johan Larson (Knuutilanmäki) 3797

Johan Michelson (Remojärvi) 3809

Matt (Pohjois) 3806

Matt Knutson (Knuutilanmäki) 3797

Mårthen (Remojärvi) 3808

Olof (Murtois) 3802

Hennoin

Olof (Heinola) 3794A

Staffå (Pohjois) 3806

Henoin

Johan Larson (Heinola) 3794A

Lars (Heinola) 3794A

Himain

Johan Anderson (Soiniemi) 3810

Holloin

Hindrich (Remojärvi) 3808

Michell (Remojärvi) 3808

Peer Michelson (Remojärvi) 3808

Hulckoin

David (Härkälä) 3793

Johan (Näärinki) 3804

Lars (Härkälä) 3793

Huskain

Lenart (Auvila) 3792

Hyttein

Jöran (Kilpola) 3797

Olof (Kilpola) 3797

Hyttiain

Peer (Knuutila) 3797

Hyttin

Isak (Kilpola) 3798

Lars Johans: (Kilpola) 3798

Hännin

Anna (Maivala) 3802

Cnut Olofson (Maivala) 3802

Olof (Maivala) 3802

Härckein

Johan (Maivala) 3802

Peer (Maivala) 3802

Simon (Maivala) 3802

Staffan (Maivala) 3802

Härkoin

Gestin (Härkälä) 3793

Hindrich (Haikarila) 3794A

Johan (Härkälänniemi) 3794A

Johan (Kaskii) 3796

Mattz (Haikarila) 3794A

Peer Anderson (Härkälänniemi) 3794A

Påhl Påhls. (Jokela) 3795

Thomas (Härkälä) 3793

Hörhöin

Olof (Ronkala) 3807

Hötel:

Abrah: (Hyötyy) 3794B

Eskell (Hyötyy) 3794B

Jacob (Hyötyy) 3794B

Lars (Hyötyy) 3794B

Peer (Hyötyy) 3794B

Sifred (Hyötyy) 3794B

IAlkuun

Ikoin

Johan (Pitkälahti) 3807

Mårthen (Pitkälahti) 3807

Ilfwoin

Hindrich (Illainmäki) 3795

Imoin

Hindrih (Kangas) 3795

Johan (Palonen) 3804

Lars Larson (Kangas) 3795

Markus (Palonen) 3804

Peer Peerson (Remojärvi) 3808

Ingoin

Johan (Pitkälahti) 3806

Itkoin

Anders (Pitkälahti) 3807

Christer (Pitkälahti) 3807

JAlkuun

Jackoin

Hindrich (Kilpola) 3797

KAlkuun

Kaipoin

Johan (Ahola) 3792

Johan (Tyrynmäki) 3811

Johan Mattz (Ahola) 3792

Lars Påhlson (Tyrynmäki) 3811

Matt (Tyrynmäki) 3811

Kallein

Matt (Kuosmala) 3793

Kamoin

Lars (Inkilä) 3795

Niels (Männynmäki) 3800

Kanckoin

Erich (Ronkala) 3808

Kandin

Christer (Maivala) 3802

Peer (Maivala) 3802

Rasmus (Maivala) 3802

Kardin

Anders (Suurniemi) 3810

Olof (Vehmaa) 3811

Karia

Sifred (Karkeamaa) 3798

Kaukoin

Lars (Hatsola) 3794B

Kaupin

Jacob (Murtois) 3803

Påhl (Murtois) 3803

Kemel:

Michel (Hatsola) 3794B

Kestein

Hindrich (Maivala) 3802

Johan (Maivala) 3802

Kettuin

Matt (Hietajärvi) 3794A

Niels (Hietajärvi) 3794A

Peer Nielson (Hietajärvi) 3794A

Kijskin

Anders (Kiiskilä) 3796

Anders (Kiiskilänniemi) 3796

Bernt (Ollikkala) 3804

Bertel (Kiiskilä) 3796

Bertell Larson (Näärinki) 3803

Grels (Mäköis) 3801

Hartvich (Hietajärvi) 3794A

Johan (Kiiskilänniemi) 3796

Johan (Mäköis) 3801

Matt Johanson (Kiiskilänniemi) 3796

Mattz (Ollikkala) 3804

Niels (Hietajärvi) 3794A

Peer (Hietajärvi) 3794A

Staffan (Kiiskilänniemi) 3796

Kilcki

Anders (Purhola) 3805

Axell (Purhola) 3805

Gustaf (Purhola) 3805

Kiukas

Bertell (Karkeamaa) 3798

Erich Nielson (Karkeamaa) 3798

Jacob (Karkeamaa) 3798

Jacob Nielson (Karkeamaa) 3798

Lars (Karkeamaa) 3798

Kåckoin

Hindrich (Ruokola) 3809

Kåndiain

Anders (Kaihunmäki) 3795

Hind: (Kaihunmäki) 3795

Hindrich (Härkälä) 3793

Johan (Härkälä) 3793

Lars Larson (Kaihunmäki) 3795

Kåndin

Johan (Männynmäki) 3800

Kånstig

Anders (Ronkala) 3807

Lars (Ronkala) 3807

Kåttel:

Grels (Miettula) 3801

Kåttro

Anders (Pohjois) 3807

Olof (Pohjois) 3807

Kämelein

Thomas (Hottila) 3793

Kämoin

Påhl (Hyötyy) 3794B

Käpsa

Hindrich (Kiiskilänniemi) 3797

Peer (Kiiskilänniemi) 3797

Påhl (Kiiskilänniemi) 3797

Käriain

Lars (Murtois) 3802

Kättein

Peer (Lipsala) 3799

Påhl (Lipsala) 3799

LAlkuun

Laitein

Lars (Lauteala) 3799

Laitin

Johan (Mattila) 3801

Matt Olofson (Ahola) 3792

Lamain

Erich (Immola) 3794B

Johan (Vehmaa) 3811

Lars (Immola) 3794B

Matt (Immola) 3794B

Matt (Murtois) 3803

Svante (Vehmaa) 3811

Lamboin

Peer (Näärinki) 3803

Påhl (Näärinki) 3803

Leckoin

Anders (Lehikkola) 3799

Matt (Lehikkola) 3799

Peer (Lehikkola) 3799

Lefwein

(Laukkala) 3799

Lembein

Johan (Kilpola) 3798

Lemken

Friderich (Inkilä) 3795

Lenhoin

Lars (Vuorilahti) 3812

Leskin

Anders (Lievola) 3800

Anders (Rantuu) 3808

Christer (Rantuu) 3808

Johan (Leskelä) 3800

Johan (Pohjois) 3807

Johan And: (Leskelä) 3800

Lars (Pohjois) 3807

Peer Anderson (Leskelä) 3800

Lijkain

Thomas (Ruokola) 3809

Lijkoin

Matt (Hietajärvi) 3794A

Lijmatain

Jacob (Purhola) 3805

Lijmatin

Christer (Lievola) 3800

Erich (Lievola) 3800

Lilliensköld

(Pohjois) 3807

Lipsoin

Grels (Vehmaa) 3811

Jacob (Vehmaa) 3812

Påhl (Vehmaa) 3811

Påhl (Vehmaa) 3812

Läckoin

Peer (Hyötyy) 3794B

MAlkuun

Malliain

Clemet (Lehikkola) 3799

Marain

(Remojärvi) 3809

Anders (Maarala) 3801

Jacob (Koikkala) 3797

Mårten (Maarala) 3801

Peer (Maarala) 3801

Påhl Peers. (Maarala) 3801

Mardikain

Jacob (Vehmaa) 3812

Peer (Kaihunmäki) 3795

Peer Olofson (Vehmaa) 3812

Martin

Johan (Leskelä) 3800

Matiskain

Anders (Karkeamaa) 3798

Mickoin

Johan (Näärinki) 3804

Mietel:

Påhl (Kilpola) 3798

Mondoin

Anders (Ruokola) 3809

Monoin

Johan And. (Pulkkila) 3805

Morain

Erich (Poikola) 3804

Johan (Rantuu) 3808

Mustoin

Påhl (Laukkala) 3799

Mutel:

Isak (Järvenpää) 3794B

Johan (Järvenpää) 3794B

Jöran (Männynmäki) 3800

Möckoin

Anders (Karkeamaa) 3798

Mörain

Matt (Maarala) 3801

NAlkuun

Nandelstad

(Paatela) 3805

Nijrain

(Auvila) 3792

Noring

Thomas Grelson (Rantuu) 3808

Nousiain

Grels (Pelkilä) 3805

Nulpoin

Erich (Lehikkola) 3799

Hindrich (Ollikkala) 3804

Lars (Ollikkala) 3804

Olof (Ollikkala) 3804

Nuppoin

Olof (Pitkälahti) 3806

Peer (Pitkälahti) 3806

Peer Mattson (Pitkälahti) 3806

Påhl (Pitkälahti) 3806

Staffan (Pitkälahti) 3806

OAlkuun

Oinoin

Johan (Mäköis) 3801

Johan Sifredson (Mäköis) 3801

Lars (Mäköis) 3801

Mårten (Mäköis) 3801

Ollickain

Anders (Knuutilanmäki) 3797

Erich (Knuutilanmäki) 3797

Peer (Knuutilanmäki) 3797

Påhl (Knuutilanmäki) 3797

Otin

Påhl (Kiiskilä) 3796

Ottin

Daniel (Ronkala) 3807

PAlkuun

Pafwil:

Alexander (Remojärvi) 3809

Erich (Remojärvi) 3809

Jacob Jac. (Remojärvi) 3809

Lars (Hatsola) 3794B

Paioin

Peer (Pulkkila) 3805

Parckarin

Mårthen (Pekurila) 3806

Parckein

Hans (Maivala) 3802

Parckoin

Clas (Mattila) 3801

Samuel (Mattila) 3801

Tynnes (Mattila) 3801

Parfwiain

Johan Hans: (Härkälä) 3793

Parfwoin

Anders (Auvila) 3792

Parkoin

Lars (Haikarila) 3794A

Pasoin

Christer (Kuosmala) 3793

Hindr (Kasintaipale) 3797

Paujuin

Mattz (Narila) 3804

Olof (Narila) 3804

Peer (Narila) 3804

Pauninen

Mattz (Kangas) 3795

Paunuin

Johan (Suurniemi) 3809

Thomas (Suurniemi) 3809

Pauvoin

Anders (Hietajärvi) 3794A

Hartwijk (Hietajärvi) 3794A

Pedckain

Staffån (Ruokola) 3809

Pedikain

Christer (Pitkälahti) 3806

Hindrich (Maivala) 3801

Jonas (Pitkälahti) 3806

Jöran (Ollikkala) 3804

Peer (Auvila) 3792

Peer (Ollikkala) 3804

Perenoin

Anders (Laukkala) 3799

Johan (Laukkala) 3799

Mattz (Laukkala) 3799

Pettuin

Christer (Ollikkala) 3804

Pijk

Berendt Mattson (Kuosmala) 3793

Pijk:

Anders (Poikola) 3804

Peer (Poikola) 3804

Pijspain

Anders (Kilpola) 3798

Pilckein

Christer (Pylkkälä) 3805

Eskell (Pylkkälä) 3805

Mattz (Pylkkälä) 3805

Pirroin

Matt (Suurniemi) 3809

Poppius

(Männynmäki) 3800

Abraham (Männynmäki) 3800

Puhickain

Peer Peerson (Sopala) 3810

Pulckein

Matt Anderson (Tuhkala) 3811

Pulckoin

Anders And. (Pulkkila) 3805

Johan (Pulkkila) 3805

Lars (Pulkkila) 3805

Thomas (Remojärvi) 3809

Pulkoin

Påhl (Pulkkila) 3805

Purhoin

Hindrich (Purhola) 3805

Lars (Purhola) 3805

Purkoin

Claas (Halola) 3794A

Matt Larson (Halola) 3794A

Puroin

Johan (Laukkala) 3799

Lars (Laukkala) 3799

Lars Mattson (Tuhkala) 3811

Thomas Lars: (Lievola) 3800

Puruin

Hindrich (Haikarila) 3794A

Putkoin

Anders (Narila) 3804

Matt (Narila) 3804

Påhål:

Niels (Remojärvi) 3809

Pöhoin

Eskell (Tuhkala) 3811

Pöhöin

Peer (Varparanta) 3812

Pöijnoin

Påhl Mattson (Laukkala) 3799

Pöllein

Johan Hans. (Pellilä) 3805

Påhl (Pellilä) 3805

Pöndin

Johan (Vehmaa) 3811

Laars Johanss (Vehmaa) 3811

Pöyhein

Lars (Karkeamaa) 3798

RAlkuun

Rackoin

Gustaf (Pelkilä) 3805

Rappoin

Påhl (Karkeamaa) 3798

Rautiain

Hindrich (Kaihunmäki) 3795

Thomas (Summala) 3810

Ressoin

Peer Peerson (Rasala) 3808

Rimpa

Anders (Kangas) 3795

Rimpi

Johan (Vehmaa) 3812

Rockalain

Anders (Ruokola) 3809

Roickain

Påhl (Pohjois) 3807

Rokol:

Thomas Hanson (Ruokola) 3809

Zacharias (Ruokola) 3809

Ruokol:

Johan (Ahola) 3792

Ruotzalain

Johan (Kaskii) 3796

Råcka

Matt (Koikkala) 3797

Råckain

Påhl (Männynmäki) 3800

Råckoin

Lars (Haikarila) 3794A

Peer Larson (Haikarila) 3794A

Råiåkoin

Jöran Larson (Rantuu) 3808

Rångain

Johan (Suurniemi) 3809

Johan (Suurniemi) 3810

Olof (Suurniemi) 3809

Peer (Suurniemi) 3810

Rässain

Lars (Rasala) 3808

SAlkuun

Safvol:

Matt (Mäköis) 3801

Schadvitz

Carl (Kilpola) 3798

Johan (Kilpola) 3798

Silain

Jöran (Pitkälahti) 3807

Snickarin

Pål Olofsson (Murtois) 3802

Sueconius

Fredr: (Vehmaa) 3812

Margaretha (Vehmaa) 3812

Suma

Lars (Haikarila) 3794A

Peer Jacobson (Haikarila) 3794A

Sveconius

Friderich (Männynmäki) 3800

Såppoin

Jöran (Mäköis) 3801

Påhl (Mäköis) 3801

Särein

Christer (Soiniemi) 3810

Lars (Soiniemi) 3810

TAlkuun

Taipal:

Mattz (Taipale) 3810

Olof (Taipale) 3810

Taipol:

Anders (Hatsola) 3794B

Tamun

Hindrich (Kaskii) 3796

Tanin

Lars Hindrichson (Pätylä) 3805

Tarckoin

Hindrich (Maivala) 3802

Tarfwan

Johan (Vehmaa) 3812

Tarkin

Anders (Tuhkala) 3811

Hindrich (Näärinki) 3803

Hindrich (Soiniemi) 3810

Lars (Näärinki) 3803

Peer (Näärinki) 3803

Peer (Soiniemi) 3810

Peer Hinderson (Soiniemi) 3810

Tarkoin

Jacob (Vuorilahti) 3812

Påhl Mattson (Vuorilahti) 3812

Staffan (Vuorilahti) 3812

Tefwoin

Olof (Maivala) 3802

Teitin

Peter Samuelsson (Karkeamaa) 3798

Terfwoin

Anders (Teivaa) 3811

Erich (Teivaa) 3811

Lars (Teivaa) 3811

Michel (Teivaa) 3811

Olof (Teivaa) 3811

Teroin

Matt Olofson (Suurniemi) 3809

Thet

(Kuosmala) 3793

Tijskin

Johan (Kaskii) 3796

Tiroin

Matt (Paatela) 3805

Tirroin

Anders (Kaihunmäki) 3795

Hans (Männynmäki) 3800

Johanna (Männynmäki) 3800

Tofwain

Peer (Knuutilanmäki) 3797

Tukal:

David (Ruokola) 3809

Turackain

Johan (Hatsola) 3794B

Lars (Näärinki) 3803

Olof (Hatsola) 3794B

Turuckoin

Lars Johanson (Turakkala) 3811

Niels (Turakkala) 3811

Peer (Turakkala) 3811

Turukain

Oloff (Auvila) 3792

Tålfwain

Johan (Jokela) 3795

UAlkuun

Ucckoin

Olof (Paatela) 3805

VWAlkuun

Wahoin

Niels (Pätylä) 3805

Wahwain

Johan (Lievola) 3800

Walin

Abram (Teivaa) 3811

Varain

Matt (Vuorilahti) 3812

Vaserin

Lars Anderson (Kettula) 3795

Wassarin

Anders (Kaskii) 3796

Johan (Kaskii) 3796

Weijalain

Sifred (Vehmaa) 3811

Vejal:

Erich (Veijala) 3812

Hindrich Peerson (Veijala) 3812

Peer (Veijala) 3812

Sigfred (Veijala) 3812

Wenel:

Christer (Kaskii) 3796

Isak (Näärinki) 3803

Isak Larson (Kaskii) 3796

Wijsa

Anders (Pohjois) 3807

Mattz Peerson (Ronkala) 3808

Witikain

Matt (Näärinki) 3803

Niels (Näärinki) 3803

Wänäin

Hans (Pitkälahti) 3806

Påhl Peerson (Tuhkala) 3811

Wästerin

Anders (Vehmaa) 3812

Matt (Vehmaa) 3812

Peer (Vehmaa) 3812

ÄAlkuun

Ähoin

Anders (Kangas) 3795

Berendt (Kangas) 3795

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 535 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023