AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1709 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1709

Sivu 1909B (aukeaman 1909 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Afwila/Auvila 3 Michel Erichss. 1 Auvinen
S. Michel 1 Auvinen
dub: R: ho 1
2 L.B. Niels Turacka: mh 1 1 Turakainen
2 Olof Turacka: 1 Turakainen
B.M: Peer Pedick: 1 Pietikäinen
7 And. Aufvo: mh 1 1 Auvinen
S. Påhl 1 Auvinen
B. Erich mh 1 1 Auvinen
B.S. And. 1 Auvinen
dubl R: ho 1
3 Matt Mattss Auw: mh 1 1 Auvinen
Piga Maria 1
3 Niels Olofss mh 1 1 Auvinen
R: ho 1
Ahola 4 Matt Laitin mh 1 1 Laitinen
d:r Joh: Rockol: mh 1 1 Ruokolainen 60
3 Joh: Kettuin mh 1 1 Kettunen
S. Mattz 1 Kettunen
4 Joh: Mattss Kaip: mh 1 1 Kaipainen
B. Johan mh 1 1 Kaipainen
Cuosmala/Kuosmala 2 1 Leutnant Thetz E:a 1 Teet
d:r Matt Holo: 1
dubl R: ho 1

Sivu 1910A (aukeaman 1910 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Cuosmala/Kuosmala 7 Olof Mattss mh 1 1 Kuosmanen
B. Håkan Månss 1 Kuosmanen
d:r Jöran mh 1 1 Eerikäinen
d:r Jörans ho 1
d:r Johan Philipusson 1
2 Landb. Christer Paso: mh 1 1 Pasonen
2 Påhl Halvo: mh 1 1 Heilanen?
2 1 Berendt Mattss Pijk mh 1 1 Piikki
Sold: ho 1
3 And. Asil: mh 1 1 Asilainen
B. Hind 1 Asilainen 49
Härkälä 2 Jöran Simonss mh 1 1 Hämäläinen
2 Joh: Parfwiain mh 1 1 Parviainen
2 Jöran And. Kånst mh 1 1 Konsti
5 Thomas Härk: mh 1 1 Härkönen
d:r Gestin 1 Härkönen
Ord R: ho 1
d:r Erich Kauckain 1 Kankkunen?
2 1 Lars Hulcko: mh 1 1 Hulkkonen
dubl S. ho 1
Håttila/Hottila 2 Simon Joh: mh 1 1 Hottinen
2 Joh: Joh: mh 1 1 Hottinen
3 Hans Kemel: mh 1 1 Kemiläinen
S. Michel 1 Kemiläinen
Härkanemj/Härkälänniemi 4 Peer And: Härke: mh 1 1 Härkönen
B. Johan mh 1 1 Härkönen
2 Thomas Thom: mh 1 1 Summanen
Hetajerf:/Hietajärvi 3 Matt Lijko: mh 1 1 Liikanen
S. Mattz 1 Liikanen

Sivu 1910B (aukeaman 1910 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hetajerf:/Hietajärvi 4 Niels Kettuin 1 Kettunen
S. Peer 1 Kettunen
dr Johan 1
Ord R: ho 1
4 And. Pauno: mh 1 1 Paunonen
B: Hardtvijk: mh 1 1 Paunonen
5 Peer Kijskins ho 1 Kiiskinen
B: Niels mh 1 1 Kiiskinen
B. Hardtvijk: mh 1 1 Kiiskinen
Huckarila/Haikarila 4 Hind: Puruin mh 1 1 Purhonen
B.M: Lars Parko: mh 1 1 Parkkonen
Haloila/Halola 4 Matt Larss Pachrko: mh 1 1 Puhakainen
B. Clas mh 1 1 Puhakainen
Haikarala/Haikarila 3 Peer Lars. Råcka: mh 1 1 Roikonen
S. Lars 1 Roikonen
2 Peer Jac: Summa mh 1 1 Summa
4 Hind Härckö: 1 Härkönen
B Matt mh 1 1 Härkönen
B. Jöran 1 Härkönen
Heniola/Heinola 2 Lars Heino: mh 1 1 Heinonen
3 Olof Heno: 1 Heinonen
S. Olof mh 1 1 Heinonen
Hatzola/Hatsola 2 1 Lars Kaucko: mh 1 1 Kankkunen
Sold: ho 1
3 Michel Kemel: 1 Kemiläinen
B.M. Lars Pafvil: mh 1 1 Paavilainen
3 And. Taipal: mh 1 1 Taipalinen
S. And. 1 Taipalinen
3 Olof Turackain mh 1 1 Turakainen
B Lars 1 Turakainen

Sivu 1911A (aukeaman 1911 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hatzola/Hatsola 2 Joh: Turacka: mh 1 1 Turakainen
Hotenby/Hyötyy 3 Jacob Hötel: mh 1 1 Hyötyläinen
B. Peer 1 Hyötyläinen
7 Sigf. And. mh 1 1 Hyötyläinen
dr. Johan Rimpo: 1
d:r Joh: Pattuin 1
dr Peer Lacko: 1
Ord. R. ho 1
dubl R: ho 1
5 Abram Hötel: mh 1 1 Hyötyläinen
B. Lars 1 Hyötyläinen
B. Eskel mh 1 1 Hyötyläinen
Hamula/Hännilä 4 1 Hartwijk: Hardtv: mh 1 1 Hänninen
B. Christer mh 1 1 Hänninen
Ord. S. ho 1
Järfvenpä/Järvenpää 2 Erich Achmöller mh 1 1 Achtmöller
7 Isac Mutel: 1 Muttulainen
S. Johan mh 1 1 Muttulainen
B.S. Johan mh 1 1 Muttulainen
d:r Peer Larss 1
dubl R: ho 1
Imola/Immola 4 Lars Lama: mh 1 1 Laamanen
B. Matt mh 1 1 Laamanen
Ingila/Inkilä 1 Fredrich Lemkens E:a 1 Lemke
5 Landb. Lars Kamo: mh 1 1 Kammonen
B. Mart. mh 1 1 Kammonen
R: hust: 1
2 Landb. Joh: Iko: mh 1 1 Ikonen
2 Landb. Matt Olofz mh 1 1
Ingila/Jokela 2 Johan Tolfwa: mh 1 1 Tolvanen

Sivu 1711B (aukeaman 1711 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ingila/Jokela 2 Påhl Påhlss Härkä: mh 1 1 Härkönen
Ilamäkij/Illainmäki 1 T. Hind Ilfwo: ho, hest 1, ko 1 1 Ilvonen
Kaihumäkj/Kaihunmäki 2 Peer Mardicka: mh 1 1 Martikainen
3 Hind Rautiain 1 Rautiainen
B.M. And. Tiro: mh 1 1 Tirronen
5 And. Kåndia: mh 1 1 Kontiainen
B. Hind. ho 1 Kontiainen
B.S. Lars Larss mh 1 1 Kontiainen
Kettula 3 Lars And. Wasara mh 1 1 Vasara
B. Matt 1 Vasara
8 Sifr. And. mh 1 1 Oinonen
B. Olof mh 1 1 Oinonen
B. Hind. 1 Oinonen
B. And. mh 1 1 Oinonen
dubl R: ho 1
Kangaisby/Kangas 3 Lars Larss. Imo: mh 1 1 Immonen
B. Hind. 1 Immonen
3 Hind. Brun 1 Brun
B. Johan 1 Brun
B. Erich 1 Brun
2 Matt Pauno: mh 1 1 Paunonen
2 1 And. Rimp: 1 Rimppi
St.S. 1
Ord. S ho 1
4 Berndt Aho: mh 1 1 Ahonen
B. And. mh 1 1 Ahonen
Kijskilä/Kiiskilä 5 Påhl Otin mh 1 1 Outinen
d:r Erasmus 1
d:r Michel Korp: 1 Korpinen
R: ho 1

Sivu 1912A (aukeaman 1912 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kaskis/Kaskii 3 Hind Tannin mh 1 1 Tanninen
d:r Joh: Kiskis ho 1 Kiiskinen
6 Isac Lars Vannal: mh 1 1 Venäläinen
B. Christr 1 Venäläinen
dr. Johan Hamuin 1 Hamunen
Ord R: ho 1
dubl R: ho 1
4 Lars Halo: mh 1 1 Halonen
S. Olof 1 Halonen
d:r Erich Macko: 1 Makkonen 68
4 Joh: Rotzal: mh 1 1 Ruotsalainen
M: Johan Michelss. mh 1 1
5 And. Wasar: mh 1 1 Vasara
S. Johan mh 1 1 Vasara
d:r Joh: Thom: 1
Kijskilänemj/Kiiskilänniemi 6 Staff: Kijskin 1 Kiiskinen
S. Staff: 1 Kiiskinen
S. Peer mh 1 1 Kiiskinen
d:r Hind Hamo: mh 1 1
6 Matt Joh: Kiskin 1 Kiiskinen
B. And. mh 1 1 Kiiskinen
B. Johan mh 1 1 Kiiskinen
Ord. R. ho 1
6 1 Hind Kupsa 1 Kupsa
S. Peer mh 1 1 Kupsa
S. Påhl mh 1 1 Kupsa
S. Hind 1 Kupsa
dubl S. ho 1
Kåskentaipal/Kasintaipale 2 Hind Pesso: mh 1 1 Pasanen

Sivu 1912B (aukeaman 1912 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kåsenjerfj/Kaislajärvi 7 Johan Larss mh 1 1 Härkönen
B.S. Peer mh 1 1 Härkönen
B. Hind. mh 1 1 Härkönen
B.S. Joh: 1 Härkönen
Kaickula/Koikkala 4 Jacob Mara: mh 1 1 Maaranen
B.M. Joh: Lars mh 1 1 Härkönen?
2 Matt Råcka: mh 1 1 Rokka
2 Fratz Christrsn mh 1 1 Nissinen
Knutilamäki/Knuutilanmäki 2 1 Joh: Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
Sold. ho 1
2 Matt Cnutss. Heme: mh 1 1 Hämäläinen
8 Peer Ollicka: mh 1 1 Ollikainen
B. Erich mh 1 1 Ollikainen
B.S. Påhl mh 1 1 Ollikainen
Ord. R: ho 1
dubl. R: ho 1
Kåntila/Knuutila 7 Peer Hyttiäin mh 1 1 Hyytiäinen
B. Michel mh 1 1 Hyytiäinen
d:r Erich Erichss mh 1 1
Ord. R. ho 1
Kilpila/Kilpola 5 Olof Hyttiän mh 1 1 Hyytiäinen
B. Jöran 1 Hyytiäinen
d:r Joh: Påhls 1
dubl. R: ho 1
3 Lars Johans Hyttin mh 1 1 Hyytiäinen
B. Isac 1 Hyytiäinen
3 And. Pijspa: mh 1 1 Piispanen
Mohr 1
5 Carl Schadwitz 1 Schadevitz
S. Johan 1 Schadevitz
M. Peer mh 1 1
dubl. R: ho 1

Sivu 1913A (aukeaman 1913 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kilpila/Kilpola 7 Joh: Schadvitz mh 1 1 Schadevitz
Ord.R. ho 1
dubl. R: ho 1
d:r Joh: Lamb: mh 1 1 Lampainen
dr. Hind Jacko: 1 Jakonen
Karckama/Karkeamaa 9 Jacob Kiukas mh 1 1 Kiukas
B. Jacob mh 1 1 Kiukas
B. Erich mh 1 1 Kiukas
B. Bertel mh 1 1 Kiukas
B. Lars Kiukas ho 1 Kiukas
5 1 And. Eskelss ho 1 Pöyhönen
S. And. mh 1 1 Pöyhönen
B. Bengt mh 1 1 Pöyhönen
Ord. S. Peter Samuelsson Teitins ho 1 Teittinen 54
3 Lars Pöyhe: 1 Pöyhönen
B.M. Johan Harmo: mh 1 1 Harmainen
4 1 And. Mocko: mh 1 1 Mökkönen
B. Påhl Räpo: mh 1 1 Roponen
dubl S. Anders Matiskains ho 1 Matiskainen 54
5 Thomas Heino: mh 1 1 Heinonen
B. Eskel 1 Heinonen
B. Bengt 1 Heinonen
d:r Sifr. ho 1 Kauria
Lauckola/Laukkala 2 Påhl Mattz: Pönnin mh 1 1 Pennanen
6 Matt Perno: 1 Pärnänen
B. Johan mh 1 1 Pärnänen 12
B. And. mh 1 1 Pärnänen
Pijga Sigredh 1
2 Olof Parnoins ho 1 Pennanen
B.M. Per Muko: 1

Sivu 1913B (aukeaman 1913 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lauckola/Laukkala 7 Johan Puro: mh 1 1 Purhonen
S. Lars 1 Purhonen
S. Johan 1 Purhonen
S. Samuel 1 Purhonen
Ord. R: ho 1
dubl. R: ho 1
Laitiala/Lauteala 4 Elias Larss mh 1 1 Lautiainen
B. Davidz ho 1 Lautiainen
B. Olofz ho 1 Lautiainen
2 1 Lars Laitin mh 1 1 Lautiainen
Sold. ho 1
2 Erich Erichss mh 1 1 Lautiainen
Lomalaby/Luomala 3 Peer Hakol: mh 1 1 Hakulinen
B.M. Peer Lars ho 1 Kupsanen
Lipsala 3 Landb. Påhl Kettuin mh 1 1 Kettunen
B. Peers ho 1 Kettunen
Lechkola/Lehikkola 7 Peer Lacko: 1 Lehikoinen
B.S. Matt 1 Lehikoinen
B.M. And. mh 1 1 Lehikoinen
B. Olof 1 Lehikoinen
R: ho 1
dr. Clemet Malia: 1 Maljanen
2 Erich Nulpo: mh 1 1 Nulpponen
Leskilä/Leskelä 3 Peer And: Leskin mh 1 1 Leskinen
d:r Joh: Leskins ho 1 Leskinen
4 Joh: And: Leskin mh 1 1 Leskinen
B.M: Joh: Martin mh 1 1 Marttinen
4 1 Joh: Hackarin mh 1 1 Haikarinen
B. Hind mh 1 1 Haikarinen
Sold. ho 1

Sivu 1914A (aukeaman 1914 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lefwola/Lievola 2 Thom: Lars Puro: mh 1 1 Purhonen
4 Christer Lijmata: mh 1 1 Liimatainen
B. Erich mh 1 1 Liimatainen
4 Joh: Wachva: mh 1 1 Vahvanen
S. Joh mh 1 1 Vahvanen
3 1 And. Leskin mh 1 1 Leskinen
S. And. mh 1 1 Leskinen
Ord. S. ho 1
Månimaki/Männynmäki H. Probsten Poppii R: hemman Poppius
3 d:r Joh. Hemel: 1 Hämäläinen
d:r Erich Mara: 1 Maaranen 70
d:r Grels Kijskin 1 Kiiskinen
1 dubl R: ho 1
1 Joh: Hemel:s ho 1 Hämäläinen
4 Hans Tirain mh 1 1 Tirronen
Pro 1708 tilbaka 1
d:r Johanna 1 Tirronen
5 Cap: H: Abram Poppius mh 1 1 Poppius
d:r Hind Åino: 1 Aniainen
dr. Påhl Lacko: 1
Pijga Maria 1
2 Cap: H: Fredrich Svensk mh 1 1 Sveconius
Martila/Mattila 5 Työns Parckains ho 1 Parkkonen
B. Clas ho 1 Parkkonen
B. Tyons 1 Parkkonen
B. Simon mh 1 1 Parkkonen
4 Johan Walentins mh 1 1
B.M. Joh: Laitin mh 1 1 Lautiainen

Sivu 1914B (aukeaman 1914 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mackois/Mäköis 4 Matt Aufwi: mh 1 1 Auvinen
B. Mattz Safvo: mh 1 1 Savolainen
4 Påhl Såppo: mh 1 1 Sopanen
B. Jöran mh 1 1 Sopanen 20
8 Mart Åino: mh 1 1 Oinonen
S. Johan mh 1 1 Oinonen
B. Lars 1 Oinonen
Pijga Car: 1
B.S. Johan mh 1 1 Oinonen 28
3 Joh: Kijski mh 1 1 Kiiskinen 32
B. Hind. 1 Kiiskinen
Marala/Maarala 6 Mårt: Mara: mh 1 1 Maaranen
B. Peer mh 1 1 Maaranen
B. Påhl 1 Maaranen
B. And. 1 Maaranen
2 Peer Joh: mh 1 1 Maaranen
2 Matt Mara: mh 1 1 Maaranen 19
Metula/Miettula 3 Grels Kåttel: mh 1 1 Kotilainen
Piga Walborg 1
Maiwala/Maivala 2 Hind. Pedicka: mh 1 1 Pietikäinen
9 Erasmus Kånd: mh 1 1 Kontiainen
B. And. And. mh 1 1 Kontiainen
B. Peers ho 1 Kontiainen
B. And. Brus: 1 Kontiainen
B. Christr mh 1 1 Kontiainen
Ord. R. ho 1
5 1 Lars Hacka: mh 1 1 Haikarinen
S. Hind. 1 Haikarinen
S. Matt 1 Haikarinen
S. Joh: 1 Haikarinen
Ord. Sold. ho 1

Sivu 1915A (aukeaman 1915 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Maiwala/Maivala 6 Staff: Härke: mh 1 1 Härkönen
B. Olof 1 Härkönen
B. Peer 1 Härkönen
B. Johan mh 1 1 Härkönen
4 Eskel Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
B.M. Christr Pylke: 1 Pylkkänen
B. Erichs ho 1 Pylkkänen
5 Cnut Hännin mh 1 1 Hänninen
S. Olof 1 Hänninen
d:r Anna 1 Hänninen
R. ho 1
2 Hind Kijskin mh 1 1 Keistinen
5 Hind Tarcko: mh 1 1 Tarkiainen
B.M. Niels mh 1 1 Heilanen
d:r Olof Terfvo: 1 Teivainen
Murdois/Murtois 3 Olof Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
S. Hind. 1 Hämäläinen
2 Isack Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
2 Olof Olofs: mh 1 1 Snickare
Capit Busches R: hemman Busk
1 dr. Matt Lama: 1 Laamanen
3 Landb Påhl Kaup: 1 Kaipainen
B. Jacob 1 Kaipainen
d. Jöran Hamo: 1 Hamunen
2 Landb. Carl Hind 1 Hämäläinen
dr. Niels Frantz ho 1
3 Johan Carlson mh 1 1
B. Carl 1
Näring/Näärinki 3 Isac Venel: 1 Venäläinen
B.M. Christr mh 1 1

Sivu 1915B (aukeaman 1915 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Näring/Näärinki 7 Peer Tarck: mh 1 1 Tarkiainen
B.S. Eskel 1 Tarkiainen
B.S. Lars mh 1 1 Tarkiainen
Ord. R: ho 1
dubl. R: ho 1
9 Eskel Pesson mh 1 1 Kärkkäinen
B. Peer 1 Kärkkäinen
S. Matt mh 1 1 Kärkkäinen
S. And. mh 1 1 Kärkkäinen
Ord. R. ho 1
dubl. R. ho 1
2 Bertel Larss Kijsk: mh 1 1 Kiiskinen
3 Peer Lamba: mh 1 1 Lampainen
B. Påhls ho 1 Lampainen
4 Matt Witicka: mh 1 1 Vitikainen
B. Niels mh 1 1 Vitikainen 38
2 Bengt Hanss Hauska mh 1 1 Hauska
2 Johan Mycko: mh 1 1 Muikkunen
Narila 3 And. Putkoins ho 1 Putkonen
S. Matt 1 Putkonen
S. And. 1 Putkonen
4 Matt Panuo: 1 Paunonen
B. Peer mh 1 1 Paunonen
B. Olofz ho 1 Paunonen
Ollickala/Ollikkala 9 Matt Kijskin mh 1 1 Kiiskinen
B. Berendt mh 1 1 Kiiskinen
Ord. R: ho 1
dubl R: ho 1
d:r And. Parfw: mh 1 1 Parviainen
d:r Jöran Mutul: 1 Muttulainen

Sivu 1916A (aukeaman 1916 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ollickala/Ollikkala 4 Hind Nulpo: mh 1 1 Nulpponen
B.S. Lars 1 Nulpponen
dubl R. ho 1
2 Christer Patyin mh 1 1 Pätynen
2 1 Olof Nulpo: mh 1 1 Nulpponen
Ord. S. ho 1
2 Jöran Arfveds. mh 1 1 Ihalainen
4 Jöran Pedicka: mh 1 1 Pietikäinen
S. Mattz 1 Pietikäinen
B: Peer 1 Pietikäinen
2 Peer Staff: mh 1 1 Pasanen
Poickola/Poikola 3 Länsm. And. Pijk mh 1 1 Piikki
S. Peer 1 Piikki
Palois/Palonen 3 Marcus Immo: mh 1 1 Immonen
S. Joh 1 Immonen
Pulckila/Pelkilä 4 Grels Nousia: mh 1 1 Nousiainen
S. Sifr. Båck mh 1 1 Nousiainen
Pällälä/Pellilä 3 Joh: Hans Pöllein mh 1 1 Pöllönen
S. Påhl 1 Pöllönen
Putela/Paatela 3 Matt Tyro: mh 1 1 Tirronen
dreng 1
Patila/Paatela 2 Landb. Olof Uckoin mh 1 1 Ukkonen
Puttila/Pätylä 2 Lars Hind. Tannin mh 1 1 Tanninen
Purhola 5 Hind. Purho: mh 1 1 Purhonen
B Lars mh 1 1 Purhonen
Ord: R: ho 1
Pulckila/Pulkkila 2 Påhl Pulcko: mh 1 1 Pulkkinen
2 Johan Mon: mh 1 1 Mononen

Sivu 1916B (aukeaman 1916 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pulckila/Pulkkila 2 And. And. Pulck: mh 1 1 Pulkkinen
2 Joh: Pulck: mh 1 1 Pulkkinen
3 Peer Pajuin 1 Pajunen
B. Lars Pulcko: mh 1 1 Pulkkinen
Purhola 6 Gustav Puruin mh 1 1 Purhonen
B. Axel mh 1 1 Purhonen
B. And. mh 1 1 Purhonen
Pylckola/Pylkkälä 4 Eskel Pylcko: mh 1 1 Pylkkänen
B. Matt ho 1 Pylkkänen
d:r Mårt. Joh: 1
Poihiois/Pohjois 3 Staff: Henn: mh 1 1 Hänninen
B. Joh: ho 1 Hänninen
4 Carl Peers mh 1 1 Kaipainen
B. Påhl 1 Kaipainen
Mohr 1
Mäkisby/Mäköis 5 Clas Peers Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
S. Matt mh 1 1 Hämäläinen
B. Erich 1 Hämäläinen
Pajusalmj/Pajusalmi 6 Ifvar Wijsasons ho 1 Leskinen
S. Wijsa mh 1 1 Leskinen
S. Hind mh 1 1 Leskinen
S. Johan 1 Leskinen
Pakarila/Pekurila 2 2 Mart Parkain mh 1 1 Pekurinen
Ord. S. ho 1
dubl S. ho 1
Pitkelax/Pitkälahti 2 Staff: Halo: mh 1 1 Halonen
3 Jonas Pedicka: mh 1 1 Pietikäinen
S. Johan 1 Pietikäinen
2 1 Christer Pedicka: mh 1 1 Pietikäinen
Sold. ho 1

Sivu 1917A (aukeaman 1917 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pitkelax/Pitkälahti 9 Peer Nuppo: mh 1 1 Noponen
S. Påhl mh 1 1 Noponen
S. Olof mh 1 1 Noponen
S. Staff: mh 1 1 Noponen
S. Peer Mattz 1 Noponen
3 Joh. Ing: mh 1 1 Inkinen
Pijga Maria 1
4 1 Hans Vannä: mh 1 1 Väänänen
B.M: And Ollick: mh 1 1 Ollikainen
dubl. S. ho 1
2 Mart Iko: mh 1 1 Ikonen
3 And. Itkoins E:a 1 Ikonen
B.S. Christer mh 1 1 Ikonen
2 Peer Halo: mh 1 1 Halonen
2 Joh: Itko: mh 1 1 Ikonen
3 Jöran Selo: mh 1 1 Seilonen
B. And. 1 Seilonen
Påihiå/Pohjois Regementz qvartermestarens Lilliesköldz R: H: Lilliesköld
d:r Joh: Läskin niuta Lön och Kost Leskinen
d:r Lars Läskin niuta Lön och Kost Leskinen
d:r Joh: Selo: niuta Lön och Kost Seilonen
5 Landb. Påhl Råcka: mh 1 1 Rokkanen
S. hust. Mari 1
d:r And. And:s Vijsa 1 Viisanen
R. ho 1
5 Landb. Lars Niels mh 1 1
B. Niels 1
B.M. Peer Olofs mh 1 1
3 And. Kåttro 1 Kotro
B. Olof 1 Kotro
Piga Kirstin 1

Sivu 1917B (aukeaman 1917 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rångala/Ronkala 2 Olof Hayry: mh 1 1 Häyrynen
4 Daniel Otin mh 1 1 Outinen
d:r Joh: And. mh 1 1
3 Lars Kånstig mh 1 1 Konsti
B. Olof 1 Konsti
2 Erich Kancko: mh 1 1 Kankkunen
3 1 Matt Peers. Wijsa 1 Viisanen
M. Samuel mh 1 1
dubl S ho 1
2 Olof Brusius mh 1 1 Laukkanen
Rusåla/Rasala 3 1 Peer Peers Råsso: 1 Räsänen
B.M. Matt Hakol: mh 1 1 Hakulinen
dubl S ho 1
2 Lars Råssain mh 1 1 Räsänen
Randois/Rantuu 6 Thomas Gr: Nåring mh 1 1 Narinen
S. Matt 1 Narinen
d:r And. Bertels. 1
dubl R: ho 1
d:r Påhl Musto: 1 Mustonen
2 Eskel Såpp: mh 1 1 Sopanen
3 And Leskins ho 1 Leskinen
S. Christer mh 1 1 Leskinen
Remojerf:/Remojärvi 9 Peer Michels. Halo: 1 Halonen
S. Lars 1 Halonen
B. Hind. mh 1 1 Halonen
B. Michel mh 1 1 Halonen
B.M. Matt Haloins ho 1
d. Matt Jacobs. mh 1 1
6 Peer Peers Imo: mh 1 1 Immonen
M. Michel mh 1 1 Immonen
B.M: Clemet mh 1 1

Sivu 1918A (aukeaman 1918 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Remojerf:/Remojärvi 6 Mårt. Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
B. Johan mh 1 1 Hämäläinen
B. Hind. mh 1 1 Hämäläinen
2 Thomas Pulko: mh 1 1 Pulkkinen
Tukela/Tuhkala 3 Niels Pohol: 1 Pohjalainen
M. Sifr Nielss mh 1 1
Remojerf:/Remojärvi 5 Jacob Jac. Pafvol: mh 1 1 Paavilainen
B. Erichss ho 1 Paavilainen
B. Alexandr 1 Paavilainen
B. Joh: Petri Paavilainen
4 Joh: Michels Henne: mh 1 1 Hämäläinen
S. Johan 1 Hämäläinen
R: Marains ho 1 Maaranen
Rokola/Ruokola 1 Dawid Tackol: 1 Tuhkalainen
3 Hind R_ckain mh 1 1 Kokkonen
d:r Staff: Pedickains ho 1 Pietikäinen
3 Thomas Hans Rockal: mh 1 1 Ruokolainen
B.S. Zachris 1 Ruokolainen
4 Thom: Christers mh 1 1
M: Peer mh 1 1
3 And. Måndo: mh 1 1 Montonen
d:r And. Råckol:s ho 1 Ruokolainen
Suurniemj/Suurniemi 4 Johan Rånga: mh 1 1 Ronkainen
R: ho 1
d:r Matt Olofz. Terro: 1 Tirronen
6 Johan Pajuins ho 1 Paunonen
S. Thomas 1 Paunonen
S. Johan 1 Paunonen
Ord. R: ho 1
dubl R: ho 1
d:r Matt Pirro: 1 Piironen

Sivu 1918B (aukeaman 1918 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Suurniemj/Suurniemi 4 Peer Rångain mh 1 1 Ronkainen
B. Johan mh 1 1 Ronkainen
3 And. Kardin 1 Kaartinen
B.M: Sifredh Pöllö: mh 1 1 Pöllänen
Sumala/Summala 7 Johan Thomass mh 1 1 Summa
B. Jörans ho 1 Summa
B. Påhl mh 1 1 Summa
B. Hind mh 1 1 Summa
2 Thomas Rautiain mh 1 1 Rautiainen
Såppola/Sopala 4 Lars Auwo: mh 1 1 Auvinen
B. Hind. mh 1 1 Auvinen
2 Peer Puhickain mh 1 1 Puhakainen
Sonemij/Soiniemi 5 Peer Hind. Tarko: mh 1 1 Tarkiainen
S. Hind. mh 1 1 Tarkiainen
S. Peer 1 Tarkiainen
2 Joh: And. Hima: mh 1 1 Himanen
2 Staffan Halo: mh 1 1 Halonen
5 Lars Sarain mh 1 1 Sorjonen
B. Christer mh 1 1 Sorjonen
B. Matt 1 Sorjonen
2 Joh. Johanss mh 1 1 Huttunen
Taipalaby/Taipale 6 Olof Taipal:n mh 1 1 Taipalinen
S. Olof 1 Taipalinen
B. Matt ho 1 Taipalinen
Ord. R: ho 1
dubl. R: ho 1
2 Johan Asickain mh 1 1 Asikainen
Tyrinmäkj/Tyrynmäki 5 Lars Pauli Kaipiain 1 Kaipainen
S. Johan mh 1 1 Kaipainen
S. Matt mh 1 1 Kaipainen

Sivu 1919A (aukeaman 1919 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Taifwala/Teivaa 2 Opbördz skr. Abram Valiin mh 1 1 Wallin
3 Olof Terfwo: 1 Teivainen
S. And. mh 1 1 Teivainen
2 Michel Terfwo: mh 1 1 Teivainen
2 Erich mh 1 1 Teivainen
4 Joh. Mattss mh 1 1 Teivainen
B. Hind. mh 1 1 Teivainen 72
Taraickala/Turakkala 5 Peer Turacka: mh 1 1 Turakainen
S. And. 1 Turakainen
B. Lars E:a 1 Turakainen
R: ho 1
Tiuckala/Tuhkala 2 Eskel Christers. ho 1 Härkönen
B. Peer 1 Härkönen
2 Eskel Pöho: mh 1 1 Pöyhönen
2 Eskel Asel: mh 1 1 Asilainen
4 Påhl Pers Vannains ho 1 Väänänen
B. Hind. mh 1 1 Väänänen
B. Påhl Hind. 1 Väänänen
3 Matt Pulcko: mh 1 1 Pulkkinen
S. And. 1 Pulkkinen 44
2 Lars Matt: Puro: mh 1 1 Puranen
Wächmais/Vehmaa 5 Grels Lipsain mh 1 1 Lipsanen
S. Påhl mh 1 1 Lipsanen
S. Johan 1 Lipsanen
2 Sifr. Waijal: 1 Veijalainen
M. Olof Kardin 1 Kaartinen
7 Johan Lamain mh 1 1 Laamanen
B. Swante mh 1 1 Laamanen
R: ho 1
d:r Joh. Parfwains ho 1 Parviainen
dr Lars Sorwains ho 1 Sorvainen

Sivu 1919B (aukeaman 1919 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wächmais/Vehmaa 4 Jacob Lipsains ho 1 Lipsanen
S. Påhl 1 Lipsanen
S. Thomas 1 Lipsanen
S. Johan 1 Lipsanen
2 Cap: H: Sweconii rusthold Sveconius
d:r Margr. 1 Sveconius
d:r Lars Sorwain 1 Sorvanen
3 Peer Olofs Mardicka: mh 1 1 Martikainen
d:r Matt Västerins ho 1 Vesterinen
3 Jacob Mardicka: mh 1 1 Martikainen
S: Olof 1 Martikainen 3
6 Peer Westerin mh 1 1 Vesterinen
B. And. ho 1 Vesterinen
M. Peer And. mh 1 1
B. Johan And. 1
Wäijala/Veijala 10 Hind Peers Väijal: mh 1 1 Veijalainen
B. Peer mh 1 1 Veijalainen
B. Erich mh 1 1 Veijalainen
B. Sifrs ho 1 Veijalainen
d:r Niels Wähuain mh 1 1
Ord. R. ho 1
Woronlax/Vuorilahti 11 Påhl Mårtenss mh 1 1 Penttinen
S. Påhl mh 1 1 Penttinen
dubl. R. ho 1
2:ne Pijgor 2
d:r Matt Varo: 1 Vahvanen 11
B. Peer 1 Penttinen
B. Joh. mh 1 1 Penttinen
8 Jacob Tarcko: mh 1 1 Tarkiainen
B. Staff: E:a 1 Tarkiainen
S. Påhl Matts 1 Tarkiainen
B.S. Staff: mh 1 1 Tarkiainen
d:r Lars ho 1
Ord. R: ho 1

Sivu 1920A (aukeaman 1920 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Woronma/Vuorenmaa 5 And. Hirfvin mh 1 1 Hirvonen
B.M: Lars Hötel: mh 1 1 Hyötyläinen
R: ho 1
4 Matt Hirfvis E:a 1 Hirvonen
S. Matt 1 Hirvonen
M. Erassmus mh 1 1 Kaipainen
4 Påhl Pylcko: mh 1 1 Pylkkänen
B. Lars mh 1 1 Pylkkänen
5 Mart Kaipiain mh 1 1 Kauppinen
B. Johan 1 Kauppinen
B. Lars mh 1 1 Kauppinen
2 Peer Keke: mh 1 1 Kekäläinen
5 Erich Muhli mh 1 1 Mulli
B. Peer mh 1 1 Mulli
d:r Hind. Hemel: 1 Hämäläinen
5 And. Råpo: mh 1 1 Roponen
S. And. 1 Roponen
d:r Lijssa 1 Roponen
d:r Brijta 1 Roponen
3 1 Michel Hannin mh 1 1 Hänninen
B. Christr 1 Hänninen
S. ho 1
2 Peer Peers Hetel: mh 1 1 Hyötyläinen
1 And. Pavol: 1 Paavilainen
Wijsala/Viisala 2 Matt Sippo: mh 1 1 Sopanen
3 Matt Kettuin mh 1 1 Kettunen
d:r Jacob Limata: 1 Liimatainen
Yliväsi/Ylivesi 4 Matt Påhls E:a 1 Harmainen
S. Påhl 1 Harmainen
B. Hind 1 Harmainen
B. Niels 1 Harmainen

Sivu 1920B (aukeaman 1920 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Yliväsi/Ylivesi 3 1 Erich Pavol: mh 1 1 Paavilainen
B. Hind. ho 1 Paavilainen
Sold ho 1
2 Jören Käriä: mh 1 1 Kääriäinen
2 Matt Olofs mh 1 1
Pappilat ja virkamiestalot
-- 1 Sochun skolm: Ripsander 1
-- 2 Simon Mårts. 1
-- Syst Kirstin 1
-- 4 Tn Michel Lehno: mh 1 1 Leinonen
-- B. And. 1 Leinonen
-- B. Michel 1 Leinonen
-- 2 Klåck: Johan mh 1 1
-- 2 Brof. Alex: Tarkin mh 1 1 Tarkiainen
-- 2 Sochne Smed Olof mh 1 1 Auvinen
-- 1 Niels Kanga: 1
-- 7 Probst: H: Henrich Poppius mh 1 1 Poppius
-- d:r Catharina 1 Poppius
-- d. Matt Väster: 1 Vesterinen
-- d. Peer Ludwijkss. 1 Rimppi
-- d. Staff: Bengtin 1 Penttinen
-- Pijga Maria 1
-- 1 Peer Ludwijkss ho 1 Rimppi
-- 1 Staff: Bengtins ho 1 Penttinen
-- 2 Uthrijd: Hujain mh 1 1 Hujanen
-- 2 Uthrijd: Christer Pajuin mh 1 1 Pajunen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17081710

© Maija-Liisa Laakso 2023