AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1712 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1712

Sivu 2265AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Aufwila/Auvila 2 Michel Erichssonn 1 Auvinen
Bror Hindrich 1 Auvinen
2 T: Niells Turackain mh 1 1 Turakainen
4 Anders Aufwin mh 1 1 Auvinen
Sonn Påhl 1 Auvinen
Ryttare hustru 1
2 Mattz Mattss: Aufwin medh hustru 1 1 Auvinen
2 Niells Ohlssonn 1 Auvinen
Sonn Niells 1 Auvinen
Ahola 3 Mattz Ohlss: Laitin mh 1 1 Laitinen
d:r Mattz Råckain 1 Rokkanen
3 Johan Kettuin mh 1 1 Kettunen
Sonn Mattz 1 Kettunen
2 Johan Mattss: Kaipain mh 1 1 Kaipainen
Coussmala/Kuosmala 4 Olof Månssonn mh 1 1 Kuosmanen
Bror Åckes hustru 1 Kuosmanen
d:r Jöran 1 Eerikäinen
3 1 Lieut: Teetz Enkia 1 Teet
d:r Christer Passoin mh 1 1 Pasonen
Ryttare hustru 1
2 Berendt Pijck mh 1 1 Piikki
Heetaierfwj/Hietajärvi 4 Niells Kijskin mh 1 1 Kiiskinen
Bror Hardtwijck mh 1 1 Kiiskinen

Sivu 2266AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Coussmala/Kuosmala 2 Anders Assilain mh 1 1 Asilainen
Härckälä/Härkälä 4 Mattz Peerss: Lijkain mh 1 1 Liikanen
Jöran Simonssons hust 1 Hämäläinen
Michell Uckoin 1 Ukkonen
2 Jöran Anderss: Kånstj mh 1 1 Konsti
2 Sochne Smed:e Olof Aufwin mh 1 1 Auvinen
2 Lahrs Hullkoin mh 1 1 Hulkkonen
Håttila/Hottila 2 Simon Johanssonn mh 1 1 Hottinen
2 Michell Kämel: mh 1 1 Kemiläinen
Härckälänemj/Härkälänniemi 3 Johan Härckäins hustru 1 Härkönen
Anders Purhoin mh 1 1 Purhonen
2 Petter Ihalain mh 1 1 Ihalainen
Heetajerfwj/Hietajärvi 2 Mattz Lijkain mh 1 1 Liikanen
4 Niells Kettuin 1 Kettunen
Petter Niellssonn mh 1 1 Kettunen
d:r Hindrich Johanssonn 1
4 Anders Paunoin mh 1 1 Paunonen
B: Hardtwijck mh 1 1 Paunonen
Haikarala/Haikarila 2 Hindrich Purhoin mh 1 1 Purhonen
Halloila/Halola 4 Mattz Lahrss: Puhacka mh 1 1 Puhakka
Bror Lahrs mh 1 1 Puhakka
Halloila/Haikarila 4 Peer Råikoins hustru 1 Roikonen
Son Lahrs mh 1 1 Roikonen
Son Petter 1 Roikonen

Sivu 2267AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Halloila/Haikarila 2 Petter Jacobss: Summain mh 1 1 Summanen
3 Hindrich Härckäin 1 Härkönen
Bror Mattz mh 1 1 Härkönen
Heinola 1 1 Niells Heinoin 1 Heinonen
Soldat Olofz hustru 1 Heinonen 25
Hattzoila/Hatsola 2 Lahrs Kaukoin mh 1 1 Kankkunen
2 Lars Pafwilain mh 1 1 Paavilainen
1 Anders Teitins hust 1 Teittinen
2 Upbördzskrif: Joh: Tuijulin mh 1 1 Tujulin
4 Olof Turackain mh 1 1 Turakainen
Pro 1711 tillbacka 1 1
Hötenby/Hyötyy 4 Sigfredh Andersson mh 1 1 Hyötyläinen
d:r Johan Terfwoins hust 1 Tervonen
d:r Lahrs Pär__ 1
4 Eskell Hötel: mh 1 1 Hyötyläinen
Abraham Hötel:s Enkia 1 Hyötyläinen
d:r Mattz Hirfwoin 1 Hirvonen
Hännilä 4 Hardtwijck Hardtwijckssonn Hänninen mh 1 1 Hänninen
Bror Christer mh 1 1 Hänninen
Jerfwenpä/Järvenpää 5 Isack Muttul: 1 Muttulainen
Son Johan mh 1 1 Muttulainen
Bror S: Johan mh 1 1 Muttulainen
2 Johan Assikain mh 1 1 Asikainen

Sivu 2268AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Immåla/Immola 4 Lars Lamain mh 1 1 Laamanen
M: Michell mh 1 1 Ikäheimonen
Ingilä/Inkilä 1 L:B: Mattz Ohlssonn 1
Jåckela/Jokela 3 Johan Tållfwain mh 1 1 Tolvanen
Bror Jonas 1 Tolvanen
1 Påhl Påhlss: Härkeins E:a 1 Härkönen
Ilameckj/Illainmäki 2 Mattz Lamain mh 1 1 Laamanen
Kaihumeckj/Kaihunmäki 4 Hindrich Kåndiain mh 1 1 Kontiainen
Bror Lahrs Larss: mh 1 1 Kontiainen
Kättula/Kettula 7 Sigfredh Anderss: mh 1 1 Oinonen
Bror Olof mh 1 1 Oinonen
Bror Anders mh 1 1 Oinonen
Ryttare hustrun 1
1 Olof Hyfwöins hustru 1 Hyvönen
Kangasby/Kangas 2 1 Jacob Hötelein 1 Hyötyläinen
Bror Peer 1 Hyötyläinen
Solldat Johan Grelsson Kiskin hustrun 1 Kiiskinen 32
4 Hindrich Brun mh 1 1 Brun
Bror Johan mh 1 1 Brun
1 Mattz Paunoin 1 Paunonen
2 1 Anders Rimpj 1 Rimppi
St.S: Lars Peerssonn 1
Solldat hustrun 1
4 Berendt Ahoin mh 1 1 Ahonen
Bror Anders mh 1 1 Ahonen

Sivu 2269AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kiskilä/Kiiskilä 6 Påhl Otin mh 1 1 Outinen
d:r Michel Korpin mh 1 1 Korpinen
d:r Hindrich 1
Ryttare hustrun 1
Kaskis/Kaskii 2 Hindrich Tanninen mh 1 1 Tanninen
4 Issack Wänäl: mh 1 1 Venäläinen
Bror Christer 1 Venäläinen
d:r Johan Hänninen 1 Hänninen
4 Lars Michelss: Haloin mh 1 1 Halonen
Son Olof mh 1 1 Halonen
3 Johan Nillsson mh 1 1
Johan Routzleains hust 1 Ruotsalainen
1 Anders Tirroin 1 Tirronen
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 6 Staffan Kijskins hustru 1 Kiiskinen
Son Staffan 1 Kiiskinen
Son Peer mh 1 1 Kiiskinen
d:r Staffan Bengdtin mh 1 1 Penttinen
6 Mattz Johanss. Kijskin 1 Kiiskinen
Bror Anders mh 1 1 Kiiskinen
Bror Johan mh 1 1 Kiiskinen
d:r Johan Thomassonn 1
5 Petter Kupssain mh 1 1 Kupsa
Son Påhl mh 1 1 Kupsa
Sonn Hindrich 1 Kupsa

Sivu 2270AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kassentaipale/Kasintaipale 2 Hindrich Passain mh 1 1 Pasanen
Kaislaierfwj/Kaislajärvi 9 Johan Lahrssonn mh 1 1 Härkönen
B:r S: Peer Hinderss:n mh 1 1 Härkönen
Bror Hindrichz hustru 1 Härkönen
B:r S: Johan Lahrssonn 1 Härkönen
B:r Hardtwijck Johanss:n 1 Härkönen
d:r Erich Marain mh 1 1 Maaranen 70
Kåikala/Koikkala 2 Eskell Watain mh 1 1 Väätäinen
Knutilameckj/Knuutilanmäki 1 1 Johan Lahrss:n Hämäl:n 1 Hämäläinen
Solldat hustrun 1
2 Mattz Cnuthssonn Hämäl: medh hustrun 1 1 Hämäläinen
4 Petter Ållikain 1 Ollikainen
Bror Son Påhl mh 1 1 Ollikainen
Ryttare hustrun 1
Knutila/Knuutila 4 Petter Hytiäin 1 Hyytiäinen
Bror Michells hustru 1 Hyytiäinen
d:r Erich mh 1 1
Killpoila/Kilpola 5 Olof Hytiäin mh 1 1 Hyytiäinen
Bror Jöran mh 1 1 Hyytiäinen
Ryttare hustrun 1
2 Anders Pijsspain medh hustrun 1 1 Piispanen

Sivu 2271AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Killpoila/Kilpola 4 Johan Schwantessonn mh 1 1 Schadevitz
d:r Mårten Johanssonn 1
Ryttare hustrun 1
4 Johan Schadewitz mh 1 1 Schadevitz
M: Peers hustru 1
Ryttare hustrun 1
Karckiama/Karkeamaa 3 Jacob Kiukas 1 Kiukas
d:r Thomas Mullko mh 1 1
3 Anders Eskellssonn mh 1 1 Pöyhönen
han pro 1711 tillbaka 1
1 Lars Pöihein 1 Pöyhönen
4 Anders Möckein mh 1 1 Mökkönen
B:r Påhl Råpoinen mh 1 1 Roponen
7 Thomas Heinoin mh 1 1 Heinonen
Bror Eskell mh 1 1 Heinonen
Bror Bengdt mh 1 1 Heinonen
d:r Sigfredh Kauroins hust 1 Kauria
Laukala/Laukkala 3 Wijssa Läskinen mh 1 1 Leskinen
Påhl Mattss:n Pennas hust 1 Pennanen
1 Jöran Hässein 1 Häsänen
5 Johan Purhoins hustru 1 Purhonen
Son Lahrs mh 1 1 Purhonen
Son Johan 1 Purhonen
Son Samuell 1 Purhonen

Sivu 2272AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Laukala/Laukkala 1 Olof Pennais hustru 1 Pennanen
Lautiala/Lauteala 2 Erich Christerssonn mh 1 1
Lomalaby/Luomala 2 Petter Hackulin mh 1 1 Hakulinen
Lipsala 3 Hindrich Otins hustru 1 Outinen
Bror Peer mh 1 1 Outinen
Lehickoila/Lehikkola 4 Mattz Lehickoin 1 Lehikoinen
B:M: Anders mh 1 1 Lehikoinen
Bror Olof 1 Lehikoinen
Leskilä/Leskelä 2 Johan Läskin mh 1 1 Leskinen
4 Jöran Haikarain mh 1 1 Haikarinen
Bror Hindrich mh 1 1 Haikarinen
Liefwola/Lievola 4 Christer Lijmatain mh 1 1 Liimatainen
Bror Erich mh 1 1 Liimatainen
3 Anders Leskins hustru 1 Leskinen
Sonn Anders 1 Leskinen
dåtter Catharina 1 Leskinen
Männimäkj/Männynmäki 2+1 Michell Ullmoin 1 Ulmanen
d:r Olof 1
Ryttare hustrun 1
1 Häradzskrif: Hind: Rittz 1
1 1 Hans Tirroin 1 Tirronen
Solld: Andersses hust 1
2 Cap: H:r Fred: Swensk medh hustru 1 1 Sveconius

Sivu 2273AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Männimäkj/Männynmäki 4 Cap: H:r Abrah Poppius medh hustru 1 1 Poppius
Piga Margetta 1
drengh Hindrich 1
Mattila 4 Tynnes Parckuin 1 Parkkonen
Bror Elias hustru 1 Parkkonen
Sonn Simon mh Parkkonen
4 Johan Walentijnss:n mh 1 1
B:M: Johan Lautiain mh 1 1 Lautiainen
Mietula/Miettula 2 Olof Tirroin mh 1 1 Tirronen
Maiköis/Mäköis 4 Mattz Aufwin mh 1 1 Auvinen
B:M: Mattz Safwol:n mh 1 1 Savolainen
2 Påhl Såpain mh 1 1 Sopanen
3 1 Johan Åinoin mh 1 1 Oinonen
Bror Larsses hustru 1 Oinonen
Solldat Johan Sigfredsson Åinoins hustru 1 Oinonen 28
Marala/Maarala 6 1 Mårten Marain mh 1 1 Maaranen
Bror Peer mh 1 1 Maaranen
Son Påhl Peerssonn 1 Maaranen
Bror Anders 1 Maaranen
Solld: Måns Marains hust 1 Maaranen
1 1 Peer Johanssonns Enkia 1 Maaranen
Solldat Mattz Marains hustru 1 Maaranen 19

Sivu 2274AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Maifwala/Maivala 2 Johan Philipssonn mh 1 1
5 Brussius Kåndiain mh 1 1 Kontiainen
Bror Peers hustru 1 Kontiainen
Rytt: Mattz Ohlss:s hust 1
d:r Grells Läfwiäin 1 Lievonen
6 1 Lars Haikarain 1 Haikarinen
Bror Sån Hindrich 1 Haikarinen
Sonn Hindrich mh 1 1 Haikarinen
Sonn Mattz 1 Haikarinen
Sonn Johan 1 Haikarinen
Solld: Hindrich Toifwains h: 1 Teivainen 72
6 Staffan Härkein mh 1 1 Härkönen
Bror Olof 1 Härkönen
Bror Peer 1 Härkönen
Bror Johan mh 1 1 Härkönen
3 Christer Pyllkein mh 1 1 Pylkkänen
Piga Maria Puttkinen 1 Putkinen
3 Olof Hänninen 1 Hänninen
dåtter Anna 1 Hänninen
Ryttare hustrun 1
4 Hindrich Keistin mh 1 1 Keistinen
Hans Parckins hustru 1 Parkkonen
d:r Mårten Kammoin 1 Kammonen
4 Hindrich Tarckiains E:a 1 Tarkiainen
B:M: Niells mh 1 1 Heilanen
d:r Olof Teifwain 1 Teivainen

Sivu 2275AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Murdois/Murtois 4 Olof Hämel:n mh 1 1 Hämäläinen
Christer Kåndiain mh 1 1 Kontiainen
1 Maijor Jean Busks H:n Busk
d:r Petter Harckain? 1
2 L:B: Påhl Kapiain 1 Kaipiainen
Bror Jacob 1 Kaipiainen
4 L:B: Carll Hinderss:n mh 1 1 Hämäläinen
d:r Niells Frandzss:s hust 1
d:r Jöran Hamuin 1 Hamunen
4 Johan Carllsson mh 1 1
Bror Carll mh 1 1
Näringe/Näärinki 8 Petter Tarckiain mh 1 1 Tarkiainen
Bror Son Eskell mh 1 1 Tarkiainen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Tarkiainen
d:r Johan Pöndin 1 Pöntinen
Ryttare hustrun 1
4 Issack Wänälein mh 1 1 Venäläinen
B:M: Christer mh 1 1
4 Hindrich Rautiain 1 Rautiainen
B:M: Anders Tirroin mh 1 1 Tirronen
Solld: And: Immoins E:a 1 Immonen
2 Petter Lambain mh 1 1 Lampainen
2 Niells Wittickain mh 1 1 Vitikainen 38
2 Johan Muickain mh 1 1 Muikkunen

Sivu 2276AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Näringe/Näärinki 9 Eskell Peerssonn mh 1 1 Kärkkäinen
Bror Peer mh 1 1 Kärkkäinen
Son Mattz mh 1 1 Kärkkäinen
Son Anders mh 1 1 Kärkkäinen
Rytt: Mattz Ahoins hust Ahonen
Narila 2 Mattz Puttkon mh 1 1 Putkonen
4 Mattz Paunoin 1 Paunonen
Bror Peer mh 1 1 Paunonen
Bror Olofz hustru 1 Paunonen
Ollickala/Ollikkala 5 Mattz Kijskin mh 1 1 Kiiskinen
Son Berendt mh 1 1 Kiiskinen
d:r Anders Parfwiain 1 Parviainen
2 Christer Pettuin mh 1 1 Pätynen
6 Hindrich Nullpoin mh 1 1 Nulpponen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Nulpponen
d:r Erich Aufwin mh 1 1 Auvinen
2 Olof Nullpoin mh 1 1 Nulpponen
1 Jöran Arfwedhss:s hustru 1 Ihalainen 35
6 1 Jöran Piedickein mh 1 1 Pietikäinen
Sonn Mattz 1 Pietikäinen
Sonn Jöran 1 Pietikäinen
B: S: Peer mh 1 1 Pietikäinen
Solldat hustrun 1
Påikola/Poikola 2 Anders Pijckz Enkia 1 Piikki
Sonn Peer 1 Piikki

Sivu 2277AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Påikola/Poikola 1 Christer Paijuin 1 Pajunen
Palois/Palonen 2 Marckus Immoin 1 Immonen
Sonn Johannes 1 Immonen
Pällckilä/Pelkilä 2 Grells Noussiain mh 1 1 Nousiainen
2 Johan Hanss:n Pälckin mh 1 1 Pelkinen
Patela/Paatela 4 Mattz Tirroin mh 1 1 Tirronen
d:r Johan Pernoin mh 1 1 Pärnänen 12
2 Olof Uckoin mh 1 1 Ukkonen
Pättilä/Pätylä 5 Lars Tannin mh 1 1 Tanninen
d:r Peer Lahrsson 1
d:r Johan Huckain mh 1 1 Huiskanen
Purhoila/Purhola 4 Hindrich Purhoin mh 1 1 Purhonen
Bror Lahrs mh 1 1 Purhonen
5 Gustaf Purhoin mh 1 1 Purhonen
Bror Axell mh 1 1 Purhonen
Ryttare hustrun 1
Pullkila/Pulkkila 2 Johan Christerss: Ikoin mh 1 1 Ikonen
1 Clemeth Malliain 1 Maljanen
2 Anders Pullkins E:a 1 Pulkkinen
Sonn Johan Anderssonn 1 Pulkkinen
1 Lars Pullkins hustru 1 Pulkkinen
Pyllkälä/Pylkkälä 2 Eskell Pyllkein mh 1 1 Pylkkänen
Påchiåis/Pohjois 2 Staffan Hänninen mh 1 1 Hänninen

Sivu 2278AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Påchiåis/Pohjois 4 Carll Peerssonn mh 1 1 Kaipainen
Bror Påhl mh 1 1 Kaipainen
Mäcköisby/Mäköis 4 Ellias Peerss. Hemel:s hust 1 Hämäläinen
Sonn Mattz mh 1 1 Hämäläinen
Bror Erich 1 Hämäläinen
Paijusallmj/Pajusalmi 4 Hindrich Iwarsson mh 1 1 Leskinen
Bror Johan 1 Leskinen
Bror Laars 1 Leskinen
Päckurila/Pekurila 3 Mårthen Päckurin mh 1 1 Pekurinen
Ryttare hustrun 1
Pittkälax/Pitkälahti 1 Johan Haloin 1 Halonen
6 1 Olof Nåpoin mh 1 1 Noponen
Bror Påhls hustru 1 Noponen
Son Staffan mh 1 1 Noponen
Sonn Grells 1 Noponen
Solldat hustru 1
1 Christer Piedickeins hust 1 Pietikäinen
4 Jonas Piedickein mh 1 1 Pietikäinen
Sonn Johan 1 Pietikäinen
M: Påhl Rässeins E:a 1 Räsänen
3 Johan Ingin mh 1 1 Inkinen
Piga Marria 1
3 Jöran Seilain mh 1 1 Seilonen
Bror Anders 1 Seilonen

Sivu 2279AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pittkälax/Pitkälahti 1 Anders Ollickains E:a 1 Ollikainen
4 Mårten Ikoin mh 1 1 Ikonen
Sonn Berendt Ikoin 1 Ikonen
Bror Son Abraham 1 Ikonen
Påchiais/Pohjois Capit Lillieschioldz Hem: Lilliesköld
d:r Grells Kijskin Niutar Löhn och Kåst Kiiskinen
6 L:B: Påhl Råckain 1 Rokkanen
d:r Johan Läskin mh 1 1 Leskinen
d:r Påhl Säckin mh 1 1 Säkkinen
Rytt: Johan Wachwoins h 1 Vahvanen
3 L:B: Lars Niellss:n mh 1 1
Bror Niells 1
3 Olof Kåttro mh 1 1 Kotro
Rytt: Johan Kåttros E:a 1 Kotro
Rångala/Ronkala 2 1 Daniell Otin mh 1 1 Outinen
Solldatens hustru 1
3 Lars Kånstj mh 1 1 Konsti
Bror Olof 1 Konsti
2 Erich Kanckuins hust 1 Kankkunen
Sonn Erich 1 Kankkunen
3 Oloff Brussiuss:n mh 1 1 Laukkanen
d:r Lars Kanckuin 1 Kankkunen
Rassala/Rasala 2 1 Mattz Hackulin mh 1 1 Hakulinen
Solldat hustru

Sivu 2280AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rassala/Rasala 3 Lars Rässiein mh 1 1 Räsänen
d:r Johan Rookolain 1 Ruokolainen 60
Randois/Rantuu 5 Thomas Narin mh 1 1 Narinen
Sonn Mattz 1 Narinen
d:r Lars Purdin 1 Puranen
Ryttare Jörans hust 1
2 1 Eskell Såpain mh 1 1 Sopanen
Solld Jöran Såpains hust 1 Sopanen 20
2 Christer Leskin mh 1 1 Leskinen
Remojerf:/Remojärvi 5 Peer Michellss:n Haloin 1 Halonen
Son Lahrs 1 Halonen
Bror Hindrichz hustru 1 Halonen
Bror Michell mh 1 1 Halonen
6 Petter Immoin 1 Immonen
Bror Michell mh 1 1 Immonen
Son Ellias 1 Immonen
B:M: Lahrs mh 1 1
4 1 Hindrich Hemel:n mh 1 1 Hämäläinen
Bror Johans hustru 1 Hämäläinen
d:r Christer 1
Solldat hustrun 1
2 Thomas Pullkin mh 1 1 Pulkkinen
Remojerf:/Tuhkala 2 Sigfredh Myryläin mh 1 1 Myyryläinen

Sivu 2281AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Remojerf:/Remojärvi 5 Jacob Pafwilain mh 1 1 Paavilainen
Bror Erichz hustru 1 Paavilainen
Bror Allexander 1 Paavilainen
Son Johan Peerssonn 1 Paavilainen
4 Johan Michelss:n Hemel:n medh hustru 1 1 Hämäläinen
Sonn Johan mh 1 1 Hämäläinen
Roukola/Ruokola 2 Hindrich Kåckoin mh 1 1 Kokkonen
3 Thomas Roukol:s hustru 1 Ruokolainen
B: S: Zachris mh 1 1 Ruokolainen
3 Thomas Christerssonn 1
M: Peer mh 1 1
2 Anders Måndoins hust 1 Montonen
Son Anders hustru 1 Montonen
Suurnemj/Suurniemi 3 Johan Rångain mh 1 1 Ronkainen
d:r Mattz Olofss:n Tirroin 1 Tirronen
3 Thomas Paunoin 1 Paunonen
d:r Mattz Pirr__ 1 Piironen
Syster Catharina 1 Paunonen
3 Mattz Rångain 1 Ronkainen
Peer Rångains Enkia 1 Ronkainen
Ryttare hustrun 1

Sivu 2282AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Suurnemj/Suurniemi 2 Sigfredh Pölläin mh 1 1 Pöllänen
2 Hans Soumalain mh 1 1 Suomalainen
Summala 5 Petter Summain 1 Summanen
Bror Påhl mh 1 1 Summanen
Bror Hindrich mh 1 1 Summanen
2 Thomas Rautiain mh 1 1 Rautiainen
Såppala/Sopala 3 Lars Aufwin mh 1 1 Auvinen
Bror Hindrichz hust 1 1 Auvinen
2 Petter Puhacka mh 1 1 Puhakainen
Såinemj/Soiniemi 2 Petter Tarckiains E:a 1 Tarkiainen
Sonn Hindrich 1 Tarkiainen
2 Johan Huttuin mh 1 1 Huttunen
2 Staffan H__ mh 1 1 Halonen
4 Lars Sorrioin mh 1 1 Sorjonen
Bror Christers hust:o 1 Sorjonen
Bror Mattz 1 Sorjonen
Taipalainby/Taipale 4 Olof Taipalin mh 1 1 Taipalinen
Bror Anders 1 Taipalinen
d:r Joh: Tyckemies 1 Tykkimies
2 Länsm: Elias Haraldhssonn medh hustrun 1 1

Sivu 2283AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Tyrinmäckj/Tyrynmäki 5 Johan Kaipains hust 1 Kaipainen
Sonn Mattz mh 1 1 Kaipainen
d:r Johan Lautiain mh 1 1 Lautiainen
Teifwala/Teivaa 2 Eskell Pijstohlsmedh mh 1 1 Pistolsmed
2 Michell Teifwain mh 1 1 Teivainen
2 Erich Teifwain mh 1 1 Teivainen
2 Johan Mattsson mh 1 1 Teivainen
Turackala/Turakkala 4 Petter Turackain mh 1 1 Turakainen
Son Olof Andersson 1 Turakainen
Ryttare hustrun 1
Tuchkala/Tuhkala 1 Eskell Christerss:s hust: 1 Härkönen
3 Eskell Pöihein mh 1 1 Pöyhönen
M: Mattz Jacobssons hust 1
2 Eskell Assilain mh 1 1 Asilainen
3 Hindrich Wänäin mh 1 1 Väänänen
Sonn Påhl Hinderssonn 1 Väänänen
Wechmais/Vehmaa 4 Påhl Lipssain mh 1 1 Lipsanen
Son Johan mh 1 1 Lipsanen
2 Olof Kardin 1 Kaartinen
d:r Lars Pöndin 1 Pöntinen 67
5 Johan Lamain mh 1 1 Laamanen
B:r Schwante mh 1 1 Laamanen
Rytt: Johan Harmains hust 1 Harmainen

Sivu 2284AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wechmais/Vehmaa 5 Jacob Lipsains hust 1 Lipsanen
Sonn Påhl mh 1 1 Lipsanen
Sonn Thomas 1 Lipsanen
Sonn Johan 1 Lipsanen
3 Cap: H:r Sveconij Hem:n Sveconius
dåtter Margaretta 1 Sveconius
dåtter Sophia 1 Sveconius
d:r Lahrs Langin 1 Länkinen
2 Peer Ohlss:n Mardick: mh 1 1 Martikainen
2 Jacob Mardickain mh 1 1 Martikainen
3 Peer Anderss:s hustru 1
B:r Johan Andersson 1
B:r Jacob 1
Warparanda/Varparanta 2 Petter Pöihein mh 1 1 Pöyhönen
Wäijala/Veijala 6 Hindrich Wäijalain mh 1 1 Veijalainen
Bror Peer mh 1 1 Veijalainen
Bror Erich mh 1 1 Veijalainen
Ryttare hustrun 1
Wourilax/Vuorilahti 7 Påhl Mårtenss:n mh 1 1 Penttinen
Sonn Påhl mh 1 1 Penttinen
Bror Peer 1 Penttinen
Bror Johans hustru 1 Penttinen
d:r Petter Muukoin 1

Sivu 2285AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wourilax/Vuorilahti 6 Jacob Tarckiain mh 1 1 Tarkiainen
Sonn Påhl Mattssonn 1 Tarkiainen
B:r S: Staffan mh 1 1 Tarkiainen
Ryttare Nielsses hust. 1
Wourenma/Vuorenmaa 4 Jacob Kiukas mh 1 1 Kiukas
Bror Erich mh 1 1 Kiukas
2 Påhl Pyllkein mh 1 1 Pylkkänen
2 Lahrs Pyllkein mh 1 1 Pylkkänen
3 Mårten Kaukoin mh 1 1 Kauppinen
Bror Johan 1 Kauppinen
2 Bengdt Paukoin mh 1 1 Paukonen
4 Petter Hynninen mh 1 1 Hynninen
Bror Thomas mh 1 1 Hynninen
4 Erich Mullj mh 1 1 Mulli
Bror Peers hustru 1 Mulli
Bror Påhl 1 Mulli
2 Anders Råpoin 1 Roponen
dåtter Lijssa 1 Roponen
2 Anders Kuckoin mh 1 1 Kukkonen
4 Michell Hänninen mh 1 1 Hänninen
Bror Christer mh 1 1 Hänninen
Wijssala/Viisala 2 Mattz Såpain mh 1 1 Sopanen

Sivu 2286AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wijssala/Viisala 1 Mattz Kettuin 1 Kettunen
Ylliwässi/Ylivesi 5 Hindrich Påhlsson mh 1 1 Harmainen
Bror Niells 1 Harmainen
Bror Påhl mh 1 1 Harmainen
2 Anders Kondia mh 1 1 Kontiainen
Pappilat ja virkamiestalot
-- 6 L:B: Michell Leinoin mh 1 1 Leinonen
-- Bror Anders mh 1 1 Leinonen
-- Bror Michell mh 1 1 Leinonen
-- 2 Klock:n Kåsterus mh 1 1 Costerus
-- 2 Brof: Allexander mh 1 1 Tarkiainen
-- 2 Uthrijd: _uijain mh 1 1 Hujanen
-- 4 Probst: och Kyrckioheerd: H:r Hind: Poppius mh 1 1 Poppius
-- d:r Peer Ludwickssonn 1 Rimppi
-- Piga Rigina 1
-- 1 Peer Ludwickssons hust 1 Rimppi
Ylliwässj/Ylivesi 2 Staffan Haloin mh 1 1 Halonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17111722

© Maija-Liisa Laakso 2023