AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1711 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1711

Sivu 2592AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Aufwila/Auvila 2 - Michell Erichsson 1 - Auvinen
Son Hindrich 1 - Auvinen
- 2 T: Niells Turakain mh: 1 1 Turakainen
6 And:s Aufwin med hust:ro 1 1 Auvinen
Son Påhl 1 - Auvinen
Bror Erich med hust:o 1 1 Auvinen
Ryttare Hustrun - 1
2 - Mattz Mattzs: Auf:n mh: 1 1 Auvinen
- 1 Niells Ohlsson 1 - Auvinen
Ahola - - 3 Mattz Ohlsson Laitin mh: 1 1 Laitinen
D:r Mattz Råckain 1 - Rokkanen
3 - Johan Kättuin mh: 1 1 Kettunen
Son Mattz 1 - Kettunen
- 2 Johan Mattzson Kaipoin mh: 1 1 Kaipainen
Cousmala/Kuosmala - 5 - Olof Månsson med hust:o 1 1 Kuosmanen
Bror Åckes hustro - 1 Kuosmanen
D:r Jöran mh 1 1 Eerikäinen
4 - - Lieut:n Teetz Enckia - 1 Teet
D:r Mattz Kollein 1 - Kallinen
D:r Christ:r Pessoin mh 1 1 Pasonen
- 2 - Berendt Mattzson Pijck mh 1 1 Piikki
- 2 Anders Assilain mh 1 1 Asilainen
Härkälä - 2 - Jöran Simonsson mh 1 1 Hämäläinen
- 1 - Johan Parfwiains hustro - 1 Parviainen
- 2 - Jöran Anderss:n Kånstj mh: 1 1 Konsti
- 3 - Olof Aufwin mh 1 1 Auvinen
D:r Hindrich Kåndiains E:a - 1 Kontiainen
- 2 Lars Hullckoins meh 1 1 Hulkkonen
Håttila/Hottila - 2 Simon Johansson mh: 1 1 Hottinen
2 - Thomas Känul:s hustro - 1 Kemiläinen
Son Michell 1 - Kemiläinen
Härkälanemj/Härkälänniemi 1 Johans Härckeins hust - 1 Härkönen
1 - Thomas Thomass:s Enckia - 1 Summanen
Heetajerf:/Hietajärvi - 3 - Matz Lijkain 1 - Liikanen
Son Mattz mh 1 1 Liikanen
4 - Petter Niellsson mh 1 1 Kettunen
D:r Hindrich Johanss 1 -
Ord:e Ryttare Hustro - 1

Sivu 2593AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Heetajerf:/Hietajärvi - 4 - Anders Paunonen 1 1 Paunonen
Bror Hardwick mh 1 1 Paunonen
- 4 - Niells Kiskin mh 1 1 Kiiskinen
B:r Hardwick mh 1 1 Kiiskinen
Haikarala/Haikarila - 2 - Hindrich Purhoin mh 1 1 Purhonen
Haikarala/Halola 4 - Mattz Larsson Puhakain mh 1 1 Puhakainen
B:r Claes mh: 1 1 Puhakainen
Haikarala/Haikarila - 2 - Peer Råikoins hustru - 1 Roikonen
Son Lars 1 - Roikonen
- 2 - Peer Jacobsson Summain mh 1 1 Summanen
- 3 - Hindrich Härkein 1 - Härkönen
B:r Mattz mh 1 1 Härkönen
Heinola - 2 - Lars Heinoin med hust 1 1 Heinonen
- 3 - Olof Heinoins hust:o - 1 Heinonen
Son Olof mh 1 1 Heinonen 25
Hatzoila/Hatsola - 2 - Lars Kamckoin mh 1 1 Kankkunen
- 2 - Lars Pafwilain mh 1 1 Paavilainen
2 - - Uppbordzskrif:n Joh: Tujul: mh 1 1 Tujulainen
- 2 - Anders Teittin mh: 1 1 Teittinen
Hätenby/Hyötyy - 3 - Sigfredh Ands: mh 1 1 Hyötyläinen
D:r Johan Tärfwoins h:o - 1 Tervonen
- 5 - Abraham Hötöl:n mh 1 1 Hyötyläinen
B:r Eskill mh 1 1 Hyötyläinen
D:r Mattz Hirfwoin 1 - Hirvonen
Hännilä - 4 - Hardwick Hardwickson mh 1 1 Hänninen
B:r Christer mhust:r 1 1 Hänninen
Järfwenpä/Järvenpää - 3 - Erich Ahmöller 1 - Achtmöller
B:M: Johan Asik:n mh 1 1 Asikainen
- 5 - Isack Muttulain 1 - Muttulainen
Son Johan med hustr:o 1 1 Muttulainen
B: Son Johan mh 1 1 Muttulainen
Immola - 4 - Lars Lamain mh 1 1 Laamanen
Mattz Ikäheinoin mh 1 1 Ikäheimonen
Ingilä/Inkilä - 1 - L:B: Mattz Olofsson 1 -
Jåkela/Jokela - 3 - Johan Tållf:n mh 1 1 Tolvanen
B: Jonas 1 - Tolvanen
- 1 - Påhl Påhlson Härk:s E:a - 1 Härkönen
Ilanekj/Illainmäki - 2 - Matt Lamain mh 1 1 Laamanen
Kaihumekj/Kaihunmäki - 3 - Hindrich Rautiain 1 - Rautiainen

Sivu 2594AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kaihumekj/Kaihunmäki B:M: Anders Terroin mh 1 1 Tirronen
- 5 1 Anders Kåndiains En:a - 1 Kontiainen
B: Hindrich medh hust:o 1 1 Kontiainen
B:r Lars Larsson mh 1 1 Kontiainen
Soldat:n Hustro - 1
Kättula/Kettula - 7 - Sigfredh Anderss:n mh 1 1 Oinonen
B: Olof mhust:o 1 1 Oinonen
B: Anders mh 1 1 Oinonen
Rytt:r hustro - 1
Kangasby/Kangas - 2 1 Jacob Hötöl:n 1 - Hyötyläinen
B:r Peer 1 - Hyötyläinen
Soldat Johan Grelsson Kiskin hustrun - 1 Kiiskinen 32
- 3 - Hindrich Brun 1 - Brun
B: Johan mh 1 1 Brun
- 2 - Mattz Paunoin mh 1 1 Paunonen
2 1 Anders Rimpi 1 - Rimppi
St: Son Lars Peersson 1 -
Sold: Hust:o Anna - 1
- 4 - Berendt Ahoin mh 1 1 Ahonen
B:r Anders mh 1 1 Ahonen
Kiskilä/Kiiskilä - 5 - Påhl Otin mh 1 1 Outinen
D:r Michel Kårpin 1 - Korpinen
D:r Hindrich 1 -
Ryttar hustrun - 1
Kaskis/Kaskii - 2 - Hindrich Tannin mh 1 1 Tanninen
- 5 - Isack Wenel:n mh 1 1 Venäläinen
B:r Christer 1 - Venäläinen
Ryttar hust:o - 1
D:r Johan Hännin 1 - Hänninen
- 4 - Lars Haloin med hust: 1 1 Halonen
Son Olof mh 1 1 Halonen
- 3 Johan Michellsson mh 1 1
Johan Routzalains hust: - 1 Ruotsalainen
- 5 - And:s Wasara mh 1 1 Vasara
Son Johan mh 1 1 Vasara
D:r Rasmus 1 -
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi - 4 - Staffan Kiskins Hust - 1 Kiiskinen
Son Staffan 1 - Kiiskinen
Son Peer mh 1 1 Kiiskinen
- 6 - Mattz Johanss. Kiskin 1 - Kiiskinen
B:r Anders mh 1 1 Kiiskinen

Sivu 2595AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi B:r Johan medh Hust: 1 1
D:r Johan Thomasson 1 -
- 5 - Peer Kupsain mh 1 1 Kupsa
Son Påhl mh 1 1 Kupsa
Son Hindrich 1 - Kupsa
Kåsentaipal/Kasintaipale - 2 - Hindrich Passain mh 1 1 Pasanen
Kaislajerfj/Kaislajärvi - 8 - Johan Larsson mh 1 1 Härkönen
B:r S:n Peer Hindrichss:n mh 1 1 Härkönen
B:r Hindrichz H:o - 1 Härkönen
B: S: Johan Lasson 1 - Härkönen
B: Hardwijck Johanss:n 1 - Härkönen
D:r Erich Marain 1 - Maaranen 70
Kaikula/Koikkala - - 2 Eskell Watäin mh 1 1 Väätäinen
Knutilamekj/Knuutilanmäki - 2 - Johan Larss:n Hemel:n 1 - Hämäläinen
Soldat Hustru - 1
- 3 - Mattz Knutss:n Hemel:n mh 1 1 Hämäläinen
Påhl Pafwilains Hust:o - 1 Paavilainen
- 4 - Peer Ollikain 1 - Ollikainen
B:r Son Påhl mh 1 1 Ollikainen
Ryttar Hustro - 1
Knutila/Knuutila - 5 - Peer Hyttiän 1 - Hyytiäinen
B:r Michell mh 1 1 Hyytiäinen
D:r Erich mh 1 1
Killpoila/Kilpola - 5 - Olof Hyttein mh 1 1 Hyytiäinen
B:r Jöran mh 1 1 Hyytiäinen
Ryttare Hustro - 1
- 2 - Anders Pispain mh 1 1 Piispanen
- 4 - Johan Schadewittz mh 1 1 Schadevitz
Dub: Rytt:r Hustro - 1
D:r Mårthen Johansson 1 -
- 3 - Johan Schadewittz 1 - Schadevitz
M: Peerss:n Hust:ro - 1
Rytt:r Hustro - 1
Karkuamekj/Karkeamaa - 4 - Jacob Kuickas mh 1 1 Kiukas
D.r Thomas Mutikain mh 1 1
- 1 - Anders Eskellssons Hust:o - 1 Pöyhönen
- 3 - Lars Pöyhein 1 - Pöyhönen
B:M: Johan Harmain mh 1 1 Harmainen
- 4 - Anders Möcköin mh 1 1 Mökkönen
B:r Påhl Repoin mh 1 1 Roponen
- 7 - Thom:s Höijnoin mh 1 1 Heinonen

Sivu 2596AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Karkuamekj/Karkeamaa B:r Bengdt mh: 1 1 Heinonen
B:r Eskell mh 1 1 Heinonen
D:r Signfred Kaurias Hust:o - 1 Kauria
Laukala/Laukkala - 1 - Påhl Mattzson Pömeins h:o - 1 Pennanen
- 2 - Johan Pernain mh 1 1 Pärnänen 12
- 4 - Johan Purhoins hust:o - 1 Purhonen
Son Lars 1 - Purhonen
Son Johan 1 - Purhonen
Son Samuell 1 - Purhonen
- - 1 Olof Pemmoins Hustro - 1 Pennanen
Lautiala/Lauteala - 2 - Erich Erichsson mh 1 1 Lautiainen
Lamalaby/Luomala - 3 - Pehr Hakolain mh 1 1 Hakulinen
D:r Peer Muukoin 1 -
Lipsala - 2 - Lamb: Hindrich Otins Hust:o - 1 Outinen
B:r Peer 1 - Outinen
Lehikola/Lehikkola - 6 - Mattz Lehikoin 1 - Lehikoinen
B:M: Anders mh 1 1 Lehikoinen
B:r Olof 1 - Lehikoinen
Rytt:r Lautiains hustro - 1 Lautiainen
D:r Clemeth Malliun 1 - Maljanen
- 1 - Lars Komoins Enckia - 1 Kammonen
Leskilä/Leskelä - 3 - Johan Leskin mh 1 1 Leskinen
B:M: Johan Martin 1 - Marttinen
4 - Jöran Haikarain mh 1 1 Haikarinen
B: Hindrich mh 1 1 Haikarinen
Lefwola/Lievola - 4 - Christer Lijmatain mh 1 1 Liimatainen
B: Erich med hust:o 1 1 Liimatainen
- 3 - Anders Läskins Hust: - 1 Leskinen
Son Anders 1 - Leskinen
Son Olof 1 - Leskinen 22
Mennimekj/Männynmäki - 3 - Samuell Teitin 1 - Teittinen
Michell Ullmoin 1 - Ulmanen
Ryttar Hust:r - 1
- 1 - Hans Tirroin 1 - Tirronen
4 - - Capell: H:r Abraham Poppius mh 1 1 Poppius
D:r Påhl Säkin 1 -
Pigan Marija - 1
2 - - Cappel:n H:r Fred: Swänsk mh 1 1 Sveconius
Mattila - 4 - Työns Parckuin 1 - Parkkonen
B:r Elias Hust:o - 1 Parkkonen
Son Simon mh 1 1 Parkkonen
- 5 - Johan Valentinss:n mh 1 1
B:M: Johan Lautin mh 1 1 Lautiainen
Syster Agneta - 1 Lautiainen

Sivu 2597AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mäkiöis/Mäköis - 4 - Mattz Aufwin mh 1 1 Auvinen
B:M: Mattz Safwol:n mh 1 1 Savolainen
- 2 - Påhl Såpain mh 1 1 Sopanen
- 3 1 Johan Åinoin mh 1 1 Oinonen
B:r Lars H:o - 1 Oinonen
Sålldat:s Johan Sigfredsson Åinoins Hustro - 1 Oinonen 28
Marala/Maarala - 6 - Mårthen Marain mh 1 1 Maaranen
B:r Peer mh 1 1 Maaranen
Son Påhl Pehrss:n 1 - Maaranen
B: Anders 1 - Maaranen
- 2 - Peer Johanssons Enckia - 1 Maaranen
Sålld:n Mattz Marains hust: - 1 Maaranen 19
Maifwala/Maivala - 2 - Johan Philipsson mh 1 1
- 8 - Rasmus Kåndin mh 1 1 Kontiainen
B Anders Anderss:n mh 1 1 Kontiainen
B Peers Hustro - 1 Kontiainen
B: Christ:s Hustro - 1 Kontiainen
D:r Mattz Olofss:n med hust:o 1 1
5 1 Lars Haikarain 1 - Haikarinen
B:r Son Hindrich 1 - Haikarinen
Son Hindrich 1 - Haikarinen
S:n Mattz 1 - Haikarinen
Son Johan 1 - Haikarinen
Sålld: Hindrich Terfwoins h:o - 1 Teivainen 72
- 6 - Staffan Härckein mh 1 1 Härkönen
B:r Olof 1 - Härkönen
B: Peer 1 - Härkönen
B: Johan medh Hust:o 1 1 Härkönen
- 3 - Christer Pyllckein mh 1 1 Pylkkänen
B:r Erichs Enckia - 1 Pylkkänen
4 - Cnuth Ohlss:n Hännin 1 - Hänninen
Son Olof 1 - Hänninen
Dotter Anna - 1 Hänninen
Rytt:r Hust:o - 1
- 4 - Hindrich Keijstin mh 1 1 Keistinen
Hans Parckins hust - 1 Parkkonen
D:r Mårthen Komoin 1 - Kammonen
5 - Hindrich Tarkia mh 1 1 Tarkiainen
B:M: Niells mh 1 1 Heilanen
D:r Ohlof Teifwain 1 - Teivainen
Murdois/Murtois - 2 - Olof Hemel:n 1 - Hämäläinen
1 - Isack Hemel:n 1 - Hämäläinen
- 2 - Olof Olofsson mh 1 1 Snickare
1 - - Major Busch Ryttare Hem:n - - Busk

Sivu 2598AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Murdois/Murtois D:r Greels Lefwoin 1 - Lievonen
- 2 - L:B: Påhl Kaipainen 1 - Kaipainen
B: Jacob 1 - Kaipainen
- 4 - L:B:n Carll Hindersson mh 1 1 Hämäläinen
D:r Niells Frantzsons hust: - 1
D:r Jöran Hamuin 1 - Hamunen
- 5 - Johan Carllss:n mh 1 1
B:r Carl med hust:o 1 1
D:r Mattz Lamain 1 - Laamanen
Näringe/Näärinki - 7 - Peer Tarckiain mh 1 1 Tarkiainen
B: Son Eskill 1 - Tarkiainen
B: son Lars mh 1 1 Tarkiainen
Ryttar Hust:o - 1
D:r Johan Pändin 1 - Pöntinen
- 3 - Isack Wänäl:n 1 - Venäläinen
B:M: Christer mh 1 1
- 9 - Eskell Peersson mh 1 1 Kärkkäinen
B:r Peer 1 - Kärkkäinen
B:r And: H:o - 1 Kärkkäinen
Son Mattz mh 1 1 Kärkkäinen
Son Anders mh 1 1 Kärkkäinen
Ryttaren Mattz Ahoins Hust:o - 1 Ahonen
- 3 - Peer Lambain mh 1 1 Lampainen
D:r Hardwich Johansson 1 -
- 2 - Niells Witikain medh h:o 1 1 Vitikainen 38
- 2 - Johan Mickoin mh 1 1 Muikkunen
Narila - 2 - Mattz Putkoin mh 1 1 Putkonen
- 6 - Mattz Paunoin 1 - Paunonen
B: Peer mh 1 1 Paunonen
B: Olofz Hust:o - 1 Paunonen
B:M: Bengdt Paukoin mh 1 1
Ollikala/Ollikkala - 6 - Mattz Kiskin mh 1 1 Kiiskinen
Son Berendt mh 1 1 Kiiskinen
D.r And: Parfwin mh 1 1 Parviainen
- 2 - Christer Pettuin mh 1 1 Pätynen
- 4 - Hindrich Nulpoin mh 1 1 Nulpponen
B: Son Lars mh 1 1 Nulpponen
- 2 - Oloff Nålpoin mh 1 1 Nulpponen
- 2 - Jöran Arfwedsson mh 1 1 Ihalainen
5 1 Jöran Pädikäin mh 1 1 Pietikäinen
Son Mattz 1 - Pietikäinen
B:r Son Peer mh 1 1 Pietikäinen
Sålldat Håffrj - 1
Peikola/Poikola - 2 - Anders Pijckz Enckia - 1 Piikki
Son Petter 1 - Piikki

Sivu 2599AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Peikola/Poikola - 1 - Utrijdaren Christ:r Paijuin 1 - Pajunen
Palois/Palonen - 2 - Marckus Immoin 1 - Immonen
Son Johan 1 - Immonen
Pällkila/Pelkilä - 4 - Greels Nousiain mh 1 1 Nousiainen
Son Sigfredh Båck mh 1 1 Nousiainen
- 2 - Johan Hans Pällckin mh 1 1 Pelkinen
Patela/Paatela - 2 - Mattz Tijroin mh 1 1 Tirronen
L:B: Ohlof Uckoin mh 1 1 Ukkonen
Pattylä/Pätylä - 5 - Lars Hindersson Tannin mh 1 1 Tanninen
D:r Peer Larsson 1 -
D:r Johan Huskain mh 1 1 Huiskanen
Purhola - 4 - Hindrich Purhoin mh 1 1 Purhonen
B: Lars mh 1 1 Purhonen
Pulckila/Pulkkila - 2 - Johan Christersson Ikoin mh 1 1 Ikonen
- 1 - Anders And:ns:n Pullck:s Enckia - 1 Pulkkinen
- 2 - Johan Pullckin mh 1 1 Pulkkinen
- 2 - Lars Pulckin mh 1 1 Pulkkinen
Purhoila/Purhola - 7 - Giösta Purhuin mh 1 1 Purhonen
B:r Axell mh 1 1 Purhonen
B: Anders mh 1 1 Purhonen
Ryttare hust:n - 1
Pochiois/Pylkkälä - 2 - Eskell Pyllckein mh 1 1 Pylkkänen
Pochiois/Pohjois - 3 - Staffan Hännin mh 1 1 Hänninen
B: Johans Hustro - 1 Hänninen
- 5 - Carll Peersson mh 1 1 Kaipainen
B: Påhl mh 1 1 Kaipainen
Moor - 1
Mäkisby/Mäköis - 4 - Elias Peerss:n Hemel:s Hust: - 1 Hämäläinen
Son Mattz mh 1 1 Hämäläinen
B:r Erich 1 - Hämäläinen
Pajusallmj/Pajusalmi - 5 - Wijssa Wijsasson mh 1 1 Leskinen
Son Hindrich mh 1 1 Leskinen
Son Johan 1 - Leskinen
Pekurila - 3 - Mårthen Päkurin mh 1 1 Pekurinen
Ryttare Hustru - 1
Pittkelax/Pitkälahti - - 1 Solldat:n Staffan Haloin h: - 1 Halonen
- 7 1 Peer Nåpoins med Hust 1 1 Noponen
B:r Påhls Hustro - 1 Noponen
B:r Olof mh 1 1 Noponen
Son Staffan mh 1 1 Noponen
Solldate hustrun - 1
- 4 - Jonas Pedikanen mh 1 1 Pietikäinen
Son Johan 1 - Pietikäinen
M: Påhl Räseins Enckia - 1 Räsänen
- 2 - Christer Pedikain mh 1 1 Pietikäinen
- 3 - Johan Ingin mh 1 1 Inkinen

Sivu 2600AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pittkelax/Pitkälahti Pijgan Marija - 1
- 2 - Anders Ollikain mh 1 1 Ollikainen
- 2 - Mårthen Ikoin mh 1 1 Ikonen
- 2 - Peer Heilain mh 1 1 Heilanen
- 3 - Joran Seilain mh 1 1 Seilonen
B:r Anders 1 - Seilonen
Pochiois/Pohjois - - - Capiten Lillienschiöldz Rytt:r Hem:n - - Lilliesköld
D:r Greels Kiskin - - Kiiskinen
- 5 - Landb:n Påhl Råckain 1 - Rokkanen
Son Hustro Maria - 1
Ryttare Wachwoins H:o Lasticka - 1 Vahvanen
D:r Johan Läskin mh 1 1 Leskinen
- 3 - L:B: Lars Niellss:n mh 1 1
B: Niells 1 -
- 3 - Olof Kåttro mh 1 1 Kotro
Rytt:r Johan Kåttros Enckia - 1 Kotro
Rångala/Ronkala - 2 - Daniell Otin mh 1 1 Outinen
- 3 - Lars Kånstigh mh 1 1 Konsti
B:r Olof 1 - Konsti
- 2 - Erich Kanckoins Hust:o - 1 Kankkunen
Son Erich 1 - Kankkunen
- 3 - Olof Brusiusson mh 1 1 Laukkanen
D:r Lars Kanckuin 1 - Kankkunen
Rasala - 3 1 Mattz Hakulin 1 - Hakulinen
Dub: Sålldattz Hustro - 1
Olof Rassin 1 - Räsänen
- 3 - Lars Rässein mh 1 1 Räsänen
D:r Johan Rokol: 1 - Ruokolainen 60
Randois/Rantuu - 8 - Thom: Greellss:n Narin mh 1 1 Narinen
Son Mattz 1 - Narinen
D:r Anders Bertillss:n 1 -
Rytt:n Jöran Larssons Hustro - 1 Roikonen?
D:r Lars Purain 1 - Puranen
D.r Staffan Bengdtin mh 1 1 Penttinen
2 1 Eskell Sappain mh 1 1 Sopanen
Sålldat:n Joran Såpoins H:o - 1 Sopanen 20
- 2 - Christer Leskin mh 1 1 Leskinen
Remojerfwj/Remojärvi - 7 - Peer Michellss:n 1 - Halonen
Son Lars 1 - Halonen
B: Hindrichz hustro - 1 Halonen
B: Michell mh 1 1 Halonen
B:M: Mattz Hakulins h - 1
D:r Johan Påhlson 1 -
- 4 - Peer Peerss Immoin 1 - Immonen
B:r Michell mh 1 1 Immonen
Son Elias 1 - Immonen
- 3 - Johan Hämäl:s Enckia - 1 Hämäläinen
B:r Hindrich m hust 1 1 Hämäläinen

Sivu 2601AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Remojerfwj/Remojärvi - 1 - Thomas Pullckin 1 - Pulkkinen
Remojerfwj/Tuhkala - 2 - Sigfredh Myryl:n mh 1 1 Myyryläinen
Remojerfwj/Remojärvi - 5 - Jacob Paf:n mh 1 1 Paavilainen
B:r Erichz hust: - 1 Paavilainen
B:r Alexand:r 1 - Paavilainen
Son Johan Peerss:n 1 - Paavilainen
- 4 - Johan Michellss:n Hemel:n mh 1 1 Hämäläinen
S: Johan mh 1 1 Hämäläinen
Ruokola - 2 - Hindrich Kåckoin mh 1 1 Kokkonen
- 3 - Thomas Hanss: Rokol: mh 1 1 Ruokolainen
B:r S: Sackris 1 - Ruokolainen
- 4 - Thomas Christerss:n mh 1 1
Mågh Peer mh 1 1
- 3 - Anders Måndoin mh 1 1 Montonen
Son And:s hustro - 1 Montonen
Surinemj/Suurniemi - 4 - Johan Rångain mh 1 1 Ronkainen
D: Mattz Ohlsson Tiroin 1 - Tirronen
och D:r Mattz Tirroin 1 - Tirronen
- 3 - Thomas Paunoin 1 - Paunonen
D:r Mattz Pirrj 1 - Piironen
Syst:r Caterina - 1 Paunonen
- 3 - Mattz Rångain 1 - Ronkainen
Peer Rångains Enck: - 1 Ronkainen
Rytt:r Hustro Maria Kiskin - 1 Kiiskinen
- 2 1 Sigfredh Pöllein mh 1 1 Pöllänen
Sålldat Hustro - 1
Summala - 5 - Peer Summan 1 - Summanen
B:r Påhl mh 1 1 Summanen
B: Hindrich mh 1 1 Summanen
- 2 - Thomas Rautiain mh 1 1 Rautiainen
Såpala/Sopala - 4 - Lars Aufwin mh 1 1 Auvinen
B:r Hindrich mh 1 1 Auvinen
- 2 - Peer Peerss:n Påhaka mh 1 1 Puhakainen
Såinemj/Soiniemi - 2 - Peer Hindrichs: Tarckiains Enckia - 1 Tarkiainen
Son Hindrich 1 - Tarkiainen
- 2 - Johan Huttuin mh 1 1 Huttunen
- 2 - Staffan Haloin mh 1 1 Halonen
- 5 - Lars Sorijoin mh 1 1 Sorjonen
B: Christer mh 1 1 Sorjonen
B:r Mattz 1 - Sorjonen
Taipallanby/Taipale - 4 - Olof Taipal:n mh 1 1 Taipalinen
S: Anders 1 - Taipalinen
2 - - Länssm:n Elias Haraldson mh 1 1
Tyrimekj/Tyrynmäki - 2 - Johan Kaipains Hust - 1 Kaipainen
Son Johan 1 - Kaipainen

Sivu 2602AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Teifwala/Teivaa - 2 - Eskell Piståhlsmedh mh 1 1 Pistolsmed
- 3 - Michell Terfwoin mh 1 1 Teivainen
Son Lars 1 - Teivainen
- 2 - Erich Terf:n mh 1 1 Teivainen
- 2 - Johan Mattzson mh 1 1 Teivainen
Turakala/Turakkala - 3 - Peer Turakain 1 - Turakainen
Son Anders 1 - Turakainen
Ryttare hustro - 1
Tuhkala - 3 - Eskill Christerss mh 1 1 Härkönen
Broor Peer 1 - Härkönen
- 4 - Eskill Pöyhein mh 1 1 Pöyhönen
M: Mattz Jacobss mh:o 1 1
- 2 - Eskill Asillain mh 1 1 Asilainen
- 3 - Hindrich Wänäin mh 1 1 Väänänen
Son Påhl Hndrichs: 1 - Väänänen
Wähmais/Vehmaa - 3 - Påhl Lipsain mh 1 1 Lipsanen
Son Johan 1 - Lipsanen
- 2 - Olof Kardin 1 - Kaartinen
D:r Lars Pöndin 1 - Pöntinen 67
- 5 - Johan Lamain mh 1 1 Laamanen
B:r Swantte mh 1 1 Laamanen
Ryttare Hust:o - 1
- 4 - Jacob Lipsains hust:o - 1 Lipsanen
S: Påhl 1 - Lipsanen
S: Thomas 1 - Lipsanen
Son Johan 1 - Lipsanen
2 - - Capel: H:r Fredrich Sveconi Ryttare Hem:n - - Sveconius
Dotter Margrita - 1 Sveconius
D:r Lars Längin 1 - Länkinen
- 2 - Peer Ohlss:n Mardikain mh 1 1 Martikainen
- 3 - Jacob Mardikain mh 1 1 Martikainen
Son Olof 1 - Martikainen 3
- 3 - Peer Westerins Enckia - 1 Vesterinen
Mågh Peer Anderss:s H:o - 1
B: Johan Andersson 1 -
Warpaisenranda/Varparanta - 2 - Peer Pöyhein mh 1 1 Pöyhönen
Weijala/Veijala - 8 - Hindrich Wäijal:n mh 1 1 Veijalainen
Bror Peer mh 1 1 Veijalainen
B:r Erich mh 1 1 Veijalainen
B:r Sigfredz hustro - 1 Veijalainen
Ryttare Hustro - 1
Wuorilax/Vuorilahti - 7 - Påhl Mårthenss:n mh 1 1 Penttinen
Son Påhl mh 1 1 Penttinen
B:r Peer 1 - Penttinen

Sivu 2603AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wuorilax/Vuorilahti B:r Johans hustro - 1 Penttinen
D:r Mattz Wachwoin 1 - Vahvanen 11
- 7 - Jacob Tarckiain mh 1 1 Tarkiainen
B: Staffans Hust:o - 1 Tarkiainen
Son Påhl Mattzss:n 1 - Tarkiainen
B:S: Staffan mh 1 1 Tarkiainen
Ryttar Niells Hust:o - 1
Wuorenma/Vuorenmaa - 4 - Jacob Nielss:n Kiukas mh 1 1 Kiukas
B:r Erich mh 1 1 Kiukas
- 4 - Påhl Pyllckein mh 1 1 Pylkkänen
B:r Lars mh 1 1 Pylkkänen
- 3 - Mårthen Kauckcoin mh 1 1 Kauppinen
B: Johan 1 - Kauppinen
- 4 - Petter Hynnin mh 1 1 Hynninen
B:r Thomas mh 1 1 Hynninen
- 4 - Erich Mulli mh 1 1 Mulli
B:r Pett:s Hustro - 1 Mulli
B:r Påhl 1 - Mulli
3 - And:s Räpoin 1 - Roponen
D:r Lijsa och Brijta - 2 Roponen
- 3 - Michell Hännin mh 1 1 Hänninen
B Christer 1 - Hänninen
Wijsala/Viisala - 2 - Mattz Såpain mh 1 1 Sopanen
- 3 - Mattz Kettuin 1 - Kettunen
D:r Påhl Mustoin mh 1 1 Mustonen
Ylliwässj/Ylivesi - 4 - Hindrich Påhlsson mh 1 1 Harmainen
B:r Niells 1 - Harmainen
B:r Påhl 1 - Harmainen
Pappilat ja virkamiestalot
-- - 5 - L:B:n Michell Leijnoin mh 1 1 Leinonen
-- B:r Anders mh 1 1 Leinonen
-- B:r Michell 1 - Leinonen
-- 2 - - Klåckarn Kåstärus mh 1 1 Costerus
-- 2 - - BrooFougd:n Alexander mh 1 1 Tarkiainen
-- - 2 - Ythrijd:n Hujain mh 1 1 Hujanen
-- 4 - - Proubst:n H:r Hind: Poppius med h:o 1 1 Poppius
-- D:r Peer Ludwickzson 1 - Rimppi
-- Pijgan Rigina - 1
-- - 1 - Peer Lundwsons Hust - 1 Rimppi

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17101712

© Väinö Holopainen 2023