AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1711

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1711

Otsikkotiedot

Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2592 Auvila, Ahola, Kuosmala, Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi
2593 Hietajärvi, Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola, Hyötyy, Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki
2594 Kaihunmäki, Kettula, Kangas, Kiiskilä, Kaskii, Kiiskilänniemi
2595 Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola, Karkeamaa
2596 Karkeamaa, Laukkala, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä, Lievola, Männynmäki, Mattila
2597 Mäköis, Maarala, Maivala, Murtois
2598 Murtois, Näärinki, Narila, Ollikkala, Poikola
2599 Poikola, Palonen, Pelkilä, Paatela, Pätylä, Purhola, Pulkkila, Purhola, Pylkkälä, Pohjois, Mäköis, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
2600 Pitkälahti, Pohjois, Ronkala, Rasala, Rantuu, Remojärvi
2601 Remojärvi, Tuhkala, Remojärvi, Ruokola, Suurniemi, Summala, Sopala, Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki
2602 Teivaa, Turakkala, Tuhkala, Vehmaa, Varparanta, Veijala, Vuorilahti
2603 Vuorilahti, Vuorenmaa, Viisala, Ylivesi

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit wa-
rit ingen af Mantalls Längdh undandölt
eller uth sluta Låtit som Mantalls
Peningar erhlegia Böra Be tyga wij wed
wåra Siähls Saligheet medh wåra Nampns
och Signetes underskriff. Datum Jåckas
d: 12 Januarij A:o 1711
Henricus Poppius P. et P. in Joccas
Herm: v: Börgen Häradz Fougde
Elias Haraldson Crono Lensman
Nämbden
Hindrich Kupsain Lars Haikarain
Mattz Paunoin Petter Haloin
Abraham Hotöl:n Lars Purhoin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 475.
Veroa maksaneita yhteensä 765 henkilöä (miehiä 404, naisia 361).
Veroluokittain 25 / 723 / 18 ; yhteensä 766 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 14 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 160 32.9 %
Mies ja vaimo 254 52.2 %
Vaimo 52 10.7 %
Leski 16 3.3 %
Muu merkintä 5 1.0 %
Kaikki yhteensä 487 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 1711-1711 Tositekirja (8762), jakso 1285, sivu 2592, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12916292 / Viitattu 21.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2021