AloitussivuSavon henkikirjatKangasniemen pitäjä1693 → Henkikirja ☰ 

Kangasniemi henkikirja 1693

Sivu 1814B (aukeaman 1814 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hangamekij/Hankamäki 5 1 Laars Grelsson mh 2
B:r Matz mh 2
H:K: Susanna 1
Soldatz hustru 1
7 Pehr Pehrss. Kåfwoin 1
M. Erich mh 2
Lössd. Laars Hijmottar mh 2
D. Jöran Thomass: mh 2
6 Matz Kåfwoin mh 2
D. Påhl Larsson mh 2
B:r Matz 1
Absentia 1
Hariuma/Harjunmaa 6 Eskell Matson 1
B:r Johan mh 2
Absentia 12
D. Bertell Ylloin mh 2
Hyryllä/Hyyrylä 4 Matz Pehrsson nh 2
D. Påhl Manin 1
D. Påhl Koroin 1
7 Eskel Pyinäin mh 2
Lössd. Johan mh 2
Absentia 1
Lössd. Matz Brusiuss mh 2
Häijläby/Heijala 6 Thomas Johanss: mh 2
H:B: Hindrich mh 2
B:r Joran mh 2
5 Christer Erichss. mh 2
S. Erich med hustru 2
Absentia 1

Sivu 1815A (aukeaman 1815 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Halltula/Halttula 8 Christer Matson 1
S: Christer 1
B:r Esaias 1
B:r Matz mh 2
Soldatz hustru 1
D. Hindrich mh 2
6 Jons Hindss. mh 2
D. Karin 1
S. Matz 1
Loss.d Jacob Hemel: mh 2
5 Jöran Suroin 1
B:r Laars mh 2
Löss.d Påhl mh 2
Håckanemj/Hokanniemi 5 Påhl Håckain 1
B:r Laars mh 2
B:r Mattz 1
Lössd Christer Hanss: 1
3 Christer Matson mh 2
Absentia 1
4 Niels Tull mh 2
Lössd. Matz mh 2
3 And: Larss mh 2
Absentia 1
3 Erich Hemel: mh 2
Absentia 1
2 Hind. Andss. mh 2
4 Laars Spen mh 2
B:r Påhl 1
Absentia 1
5 Påhl Nielss. mh 2
B:r Johan 1
Lössd. Christer Koppen mh 2
6 Eskell Wäsnen mh 2
H.K Anna 1
B:r Laars mh 2
Lössd Niels Anderss 1
4 Thomas Christerss mh 2
B:r Matz E:a 1
Absentia 1
5 Thomas Aufwikain mh 2
B:r Matz mh 2
D. Niels Sigfredsson 1
4 Thomas Jönsson mh 2
Lössd: Laars Jönss. mh 2
7 Thomas Hindrichss mh 2
B:r Johan mh 2
B:r Hindrich mh 2
Absentia 1
2 Påhl Hindrichsson nh 2
Kutmaierf:/Kutemajärvi 3 Abrahan Ylloin mh 2
Absentia 1
8 Mårten Sigfredss. mh 2
B:r Jöran 1
B:r Thomas 1
B:r Hindrich mh 2
B:r Jacob mh 2
4 Niels Nielsson mh 2
S. Johan mh 2
5 Hindrich Erichsson Ylloin med hustru 2
Bror Anders mh 2
D. Hans Matsson 1

Sivu 1815B (aukeaman 1815 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kutmaierf:/Kutemajärvi 6 Jöran Korhoin mh 2
D. Walborg 1
Syster 1
D. Christer mh 2
7 Olof Nielss. mh 2
B:r Hind. mh 2
Soldatz hustru 1
Absentia 1
D. Thomas Ylloin 1
3 Erich Thomass. mh 2
Dåtter 1
4 Matz Ylloin mh 2
B:r Påhl mh 2
5 Pehr Wenel: mh 2
B:r Cnuth 1
T. Jöns Matlain mh 2
3 Staffan Hemel: mh 2
D. Johan 1
2 And Orain mh 2
2 Laars Ylloin mh 2
3 Påhl Cnuthss mh 2
B:r Bengdt 1
4 Thomas Jacobss mh 2
D. Matz mh 2
4 Hind. Roppoin mh 2
Soldatz hustru 1
H.K. Anna 1
4 Niels Kierelain 1
S. Laars 1
D. Christer Ylloin mh 2
6 Pehr Rähuin mh 2
Fahr Christer 1
B:r Olof med hustr 2
Lössd. Mårter Karfwin 1
6 Johan Hockoin mh 2
B:r Laars med h 2
B:r Laars med hustru 2
4 Markus Lachoin mh 2
D. Påhl med hustru 2
4 Adam Pahlss. Tarfwain mh 2
T. Olof Kafwikain mh 2
5 Thomas Sigfredss mh 2
D. Jöran Jöransson 1
D. Samuel Roppoin mh 2
3 Laars Isoin 1
M. Pahl Mats. Pijstin mh 2
Kaupila/Kauppila 6 Hindrich Andss Hockoin mh 2
BM. Simon Nielss. mh 2
T. Pehr Nåjoin mh 2
5 Eskell Andersson 1
B:r Giösta 1
D. Staffan med hu 2
D. Olof Waroin 1
6 Jacob Kyrjlain 1
D. Laars Matsson med hustru 2
T. Luckas Kyrjlain med hustru 2
H.K. Karin 1

Sivu 1816A (aukeaman 1816 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kahiulamäckj/Kaihlamäki 4 Christer Pulljain mh 2
D. Eskell mh 2
8 Hind. Pynein mh 2
B:r Erich mh 2
S: Thomas 1
Johan Danielss h 1
T. Laars Tojoihin mh 2
5 Bengdt Pynin mh 2
B:r Anders mh 2
B Mans 1
6 Pehr Suroin mh 2
T. Laars Nuroin mh 2
T. Erich Sackoin mh 2
6 Matz Henian mh 2
B:r Simion mh 2
D. Thomas
5 Grelss Henoin mh 2
S. Grelss. mh 2
Lossd. Christer Bengdss nh 2
3 Laars Nijckoin mh 2
Fahr 1
Kufwasmäckij/Kuvasmäki 6 Michel Pyllfwain mh 2
B:r Sigfred mh 2
D. Matz Hindsson 1
D Markus Kattuin mh 2
edellinen rivi yliviivattu
Kåitila/Koittila 4 Jöran Koitiain mh 2
Fahr Laars mh 2
Luusinemj/Luusniemi 6 Johan Mårtensson mh 2
B:r Hindrich mh 2
B:r Mårten med hustru 2
4 Matz Påhlss Måilin mh 2
B:r Eskell mh 2
5 Hind. Knuin mh 2
B:r Johan mh 2
Soldatz hustru 1
2 Laars Roppoin mh 2
4 Olof Hemelain mh 2
BM. And Tarfwin mh 2
2 And. Mätte mh 2
2 T. Johan Tijmare mh 2
4 Johan Aufwikain mh 2
B:r Anders mh 2
Laitiala 3 Michell Mortens: mh 2
H.K. Anna Mats.d 1
6 Sigfred Larsson mh 2
M. Johan mh 2
S. Michell mh 2
Murdois/Murtoinen 1 Olof Larss. Ylloin 1
2 Hind. Murdoin mh 2
Mackoila/Makkola 6 Christer Winijkain mh 2
Lossd. And Kauppin mh 2
HK. Angneta 1
Dåtter 1
4 Niels Mackoin mh 2
B:r Brussius mh 2
6 Niels Jacobss mh 2
Soldatz hustru 1
D. Eskell Pohlsson 1
D. Hans Laarsson Mackoin mh 2

Sivu 1816B (aukeaman 1816 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mackoila/Makkola 5 Knuth Mackoin mh 2
B:r Matz 1
Lössd Pehr Nielss. mh 2
6 Hind. Pehrsson mh 2
S. Anders mh 2
Lössd Hans Pehrss. mh 2
2 Johan Eskellsson 1
D. Hind Michelsson 1
Mannila 5 Markus Mannin 1
B:r Niels mh 2
B:r Pehr mh 2
5 And. Anderss: mh 2
B:r Påhl 1
D. Pehr Widikain mh 2
2 T: Pehr Clemetss. mh 2
5 Joran Suroin 1
Sigfred Hansson mh 2
D. Hind Olofsson 1
D. Hindrich 1
4 Sigfred Syllwain mh 2
B:r Matz mh 2
4 Laars Hockoin mh 2
S. Thomas mh 2
Nousiala 4 Christer Nousiain mh 2
S. Jöran mh 2
Oroila/Orala 5 Markus Christerss mh 2
B:r Påhl med hustru 2
Soldatz hustru 1
Håckaniemj/Hokanniemi 3 Påhl Matzson mh 2
B:r Madtz 1
4 Hind: Matzson Tullo mh 2
B:M. Johan Larsson mh 2
Orala 6 Laars Orrain 1
B:r Påhl 1
B:r S. Matz mh 2
B:r S. Johan mh 2
Pöllokamäkij/Pölläkkä 6 Hind. Tarfwain 1
B:r M. Hind. Pijstin mh 2
Lössd Matz Hijmatar mh 2
D. Jöran Pijstoin 1
Pöyhälä/Pöyhö 4 Olof Jönss 1
S. Olof 1
Lössd. Sigfred Hemel: mh 2
Pappala/Paappala 2 Michell Grelsson mh 2
3 Laars Michelsson mh 2
Christer Sigfredsson 1
2 Erich Hindrichss mh 2
Pylfwäläby/Pylvänälä 3 Påhl Laarssons h 1
S. Påhl mh 2
7 Hans Pehrsson 1
Hans Hansson mh 2
B:r Bertelss: hustru 1
D. Morten Kuttoin 1
Sochenskradaren Clemeth mh 2
3 Eskell Pössoin 1
M. Laars mh 2
8 Sochne Smed: Pehr Pulliain mh 2
Michel Kuttins h 1
D. Jöran 1
Lössd Jons Hockoin mh 2
Jacob Jurfwin mh 2

Sivu 1817A (aukeaman 1817 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pylfwäläby/Pylvänälä 6 Sigfred Laarsson mh 2
B:r Mårten mh 2
D. Simon Hångan mh 2
Reinikala/Reinikkala 5 Matz Pehrsson 1
B:r Påhl med hustru 2
S. Matz 1
D Laars 1
2 Hans Pundoin mh 2
4 Eskel Henel: mh 2
B:r Påhl mh 2
Rauhajerf:/Rauhajärvi 3 Niels Murdoin 1
D. Christer Lattin mh 2
4 Hind. Sittar mh 2
H.M. Hind. Lijckoin mh 2
Ryttyllä/Rytkölä 6 Hind. Bertelsson mh 2
B:r Bertell mh 2
D. Jöran Kockoin mh 2
Räckoila/Rekola 4 Jöran Kockoin mh 2
Lössd. Pehr Sorfwoin mh 2
4 Sigfred Winikain 1
S. Sigfred mh 2
H.K. Anna 1
3 H:r Jörans Encka 1
Markus Pehrsson mh 2
H.K. Margareta 1
6 Matz Tijsari mh 2
B:r Påhl med hustru 2
B:r Laars Tijsarj mh 2
3 Capl: H:r Lars Rommander mh 2
Dåtter 1
Synsiäby/Synsiölä 4 Niels Laitin mh 2
B. Påhl 1
Soldatz hustru 1
2 Matz Hockoin mh 2
5 And. Luckarin mh 2
B:r S. Erich mh 2
Soldatz hustru 1
2 Christer Noioin mh 2
4 Laars Haltin mh 2
B:r Markus 1
Soldatz hustru 1
3 Olof Haldtun mh 2
B:r Matz 1
4 Olof Bengdtin 1
B:r Anders mh 2
H.K. Margareta 1
4 Thomas Påhlsson mh 2
H.K. Walborg 1
S. Kirstin 1
6 Matz Latin mh 2
S. Matz hel: Olof mh 2
Lössd. And. Wattel: mh 2
5 Sigfred Latein 1
B:r Markus mh 2
S. Pehr mh 2
4 Jöran Laitin mh 2
S. Måns 1
D. Jöran Mannin 1

Sivu 1817B (aukeaman 1817 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Synsiäby/Synsiölä 4 Simon Hemel:n mh 2
D. Matz Kerpain mh 2
Säppälä/Seppälä 6 Sigfred Andss: mh 2
B:r Knuth mh 2
B:r Anders mh 2
4 Sigfred Pahlss: mh 2
B:r Påhl nh 2
5 Jons Lackoin mh 2
dito Lackoins E:a 1
B:r Johan mh 2
2 Bertell Påhlss. mh 2
Suorolax/Suurola 4 Matz Mannin mh 2
B:r M. Hans mh 2
Synsiäranda/Synsiöranta 2 Johan Lanckoin mh 2
Tijhola/Tiihola 6 Jöran Andss: mh 2
S. Anders mh 2
Lössd. Markus Kercke mh 2
3 Laars Hindss. mh 2
Mohr 1
Ruckala 5 Johan Surroins E:a 1
S. Påhl 1
Lössd. Pehr Larss: mh 2
S. Pehr hel: Bertell 1
Wärälä/Väärälä 6 Pehr Pockolain mh 2
B:r Jacob mh 2
B:r Anders 1
Absentia 1
5 Pehr Jacobsson mh 2
S. Pehr 1
Lössd. Matz Olofsson Ickoin mh 2
Wojalax/Vuojalahti 4 Pehr Larss. Martin mh 2
B:r Måns mh 2
Wachmais/Vehmaskylä 3 Christer Ickoin 1
B:r Matz mh 2
2 Mårten Konko mh 2
4 Simon Ickoin mh 2
D. Simon mh 2
Äkrantaipal/Äkryntaipale 4 Jonas Michelsson mh 2
D. Sigfred mh 2
1 T. Hind. Lajkain mh 1
2 Pehr Kaupein mh 2
5 And. Tijhoin mh 2
B:r Christer 1
Lössd: Olof Kauppoin mh 2
2 Pehr Matsson mh 2
2 Thomas Hindsson nh 2
3 Bertell Pulliain mh 2
D. Jöran Sorroin 1
Ackromakij/Äkrynmäki 3 Hans Pulliain mh 2
D. Matz 1
Pappila 8 Kyrkioherd. H: Karll mh 2
Swagerska 1
D. Matz mh 2
D. Grelss Mackoin 1
D. Eskell 1
Pjga 1
4 Olof Hemmel: mh 2
Nielss Pyllfwin mh 2
1 Klockare Jorn 1
1 Sundius 1
2 Broffoug: Sigfred mh 2

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1711

© Väinö Holopainen 2023