AloitussivuSavon henkikirjatKangasniemen pitäjä1693 → Nimihakemisto

Kangasniemi henkikirja 1693

Nimihakemisto


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Y 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Bertelss: (Pylvänälä) 1816B

And. Anderss: (Mannila) 1816B

And: Larss (Hokanniemi) 1815A

Anders (Makkola) 1816B

Anders (Seppälä) 1817B

Anders (Tiihola) 1817B

Angneta (Makkola) 1816A

Anna (Hokanniemi) 1815A

Anna (Kutemajärvi) 1815B

Anna (Rekola) 1817A

Anna Mats.d (Laitiala) 1816A

Bengdt (Kutemajärvi) 1815B

Bertell (Rytkölä) 1817A

Bertell (Ruckala) 1817B

Bertell Påhlss. (Seppälä) 1817B

Christer (Halttula) 1815A

Christer (Kutemajärvi) 1815B

Christer Bengdss (Kaihlamäki) 1816A

Christer Erichss. (Heijala) 1814B

Christer Hanss: (Hokanniemi) 1815A

Christer Matson (Halttula) 1815A

Christer Matson (Hokanniemi) 1815A

Christer Sigfredsson (Paappala) 1816B

Clemeth (Pylvänälä) 1816B

Erich (Hankamäki) 1814B

Erich (Heijala) 1814B

Erich Hindrichss (Paappala) 1816B

Erich Thomass. (Kutemajärvi) 1815B

Esaias (Halttula) 1815A

Eskell (Kaihlamäki) 1816A

Eskell (Pappila) 1817B

Eskell Andersson (Kauppila) 1815B

Eskell Matson (Harjunmaa) 1814B

Eskell Pohlsson (Makkola) 1816A

Giösta (Kauppila) 1815B

Hans (Suurola) 1817B

Hans Hansson (Pylvänälä) 1816B

Hans Matsson (Kutemajärvi) 1815A

Hans Pehrss. (Makkola) 1816B

Hans Pehrsson (Pylvänälä) 1816B

Hind. (Kutemajärvi) 1815B

Hind. Andss. (Hokanniemi) 1815A

Hind. Bertelsson (Rytkölä) 1817A

Hind Michelsson (Makkola) 1816B

Hind Olofsson (Mannila) 1816B

Hind. Pehrsson (Makkola) 1816B

Hindrich (Heijala) 1814B

Hindrich (Halttula) 1815A

Hindrich (Hokanniemi) 1815A

Hindrich (Kutemajärvi) 1815A

Hindrich (Luusniemi) 1816A

Hindrich (Mannila) 1816B

Jacob (Kutemajärvi) 1815A

Johan (Harjunmaa) 1814B

Johan (Hyyrylä) 1814B

Johan (Hokanniemi) 1815A

Johan (Kutemajärvi) 1815A

Johan (Kutemajärvi) 1815B

Johan (Laitiala) 1816A

Johan (Seppälä) 1817B

Johan Danielss (Kaihlamäki) 1816A

Johan Eskellsson (Makkola) 1816B

Johan Larsson (Hokanniemi) 1816B

Johan Mårtensson (Luusniemi) 1816A

Jonas Michelsson (Äkryntaipale) 1817B

Jons Hindss. (Halttula) 1815A

Joran (Heijala) 1814B

Jorn (Pappila) 1817B

Jöran (Kutemajärvi) 1815A

Jöran (Pylvänälä) 1816B

Jöran (Rekola) 1817A

Jöran Andss: (Tiihola) 1817B

Jöran Jöransson (Kutemajärvi) 1815B

Jöran Thomass: (Hankamäki) 1814B

Karin (Halttula) 1815A

Karin (Kauppila) 1815B

Karll (Pappila) 1817B

Kirstin (Synsiölä) 1817A

Knuth (Seppälä) 1817B

Laars (Pylvänälä) 1816B

Laars (Reinikkala) 1817A

Laars Grelsson (Hankamäki) 1814B

Laars Hindss. (Tiihola) 1817B

Laars Jönss. (Hokanniemi) 1815A

Laars Matsson (Kauppila) 1815B

Laars Michelsson (Paappala) 1816B

Madtz (Hokanniemi) 1816B

Margareta (Rekola) 1817A

Margareta (Synsiölä) 1817A

Markus Christerss (Orala) 1816B

Markus Pehrsson (Rekola) 1817A

Matz (Hankamäki) 1814B

Matz (Halttula) 1815A

Matz (Hokanniemi) 1815A

Matz (Kutemajärvi) 1815B

Matz (Reinikkala) 1817A

Matz (Äkrynmäki) 1817B

Matz (Pappila) 1817B

Matz Brusiuss (Hyyrylä) 1814B

Matz Hindsson (Kuvasmäki) 1816A

Matz Pehrsson (Hyyrylä) 1814B

Matz Pehrsson (Reinikkala) 1817A

Michell (Laitiala) 1816A

Michell Grelsson (Paappala) 1816B

Michell Mortens: (Laitiala) 1816A

Mårten (Luusniemi) 1816A

Mårten (Pylvänälä) 1817A

Mårten Sigfredss. (Kutemajärvi) 1815A

Niels Anderss (Hokanniemi) 1815A

Niels Jacobss (Makkola) 1816A

Niels Nielsson (Kutemajärvi) 1815A

Niels Sigfredsson (Hokanniemi) 1815A

Olof (Pöyhö) 1816B

Olof Jönss (Pöyhö) 1816B

Olof Nielss. (Kutemajärvi) 1815B

Pehr (Ruckala) 1817B

Pehr (Väärälä) 1817B

Pehr Clemetss. (Mannila) 1816B

Pehr Jacobsson (Väärälä) 1817B

Pehr Larss: (Ruckala) 1817B

Pehr Matsson (Äkryntaipale) 1817B

Pehr Nielss. (Makkola) 1816B

Påhl (Halttula) 1815A

Påhl (Kutemajärvi) 1815B

Påhl (Mannila) 1816B

Påhl (Orala) 1816B

Påhl (Pylvänälä) 1816B

Påhl (Reinikkala) 1817A

Påhl (Seppälä) 1817B

Påhl Cnuthss (Kutemajärvi) 1815B

Påhl Hindrichsson (Hokanniemi) 1815A

Påhl Laarsson (Pylvänälä) 1816B

Påhl Larsson (Hankamäki) 1814B

Påhl Matzson (Hokanniemi) 1816B

Påhl Nielss. (Hokanniemi) 1815A

Sigfred (Äkryntaipale) 1817B

Sigfred (Pappila) 1817B

Sigfred Andss: (Seppälä) 1817B

Sigfred Hansson (Mannila) 1816B

Sigfred Laarsson (Pylvänälä) 1817A

Sigfred Larsson (Laitiala) 1816A

Sigfred Pahlss: (Seppälä) 1817B

Simon (Vehmaskylä) 1817B

Simon Nielss. (Kauppila) 1815B

Staffan (Kauppila) 1815B

Susanna (Hankamäki) 1814B

Thomas (Kutemajärvi) 1815A

Thomas (Kaihlamäki) 1816A

Thomas Christerss (Hokanniemi) 1815A

Thomas Hindrichss (Hokanniemi) 1815A

Thomas Hindsson (Äkryntaipale) 1817B

Thomas Jacobss (Kutemajärvi) 1815B

Thomas Johanss: (Heijala) 1814B

Thomas Jönsson (Hokanniemi) 1815A

Thomas Påhlsson (Synsiölä) 1817A

Thomas Sigfredss (Kutemajärvi) 1815B

Walborg (Synsiölä) 1817A

AAlkuun

Aufwikain

Anders (Luusniemi) 1816A

Johan (Luusniemi) 1816A

Matz (Hokanniemi) 1815A

Thomas (Hokanniemi) 1815A

BAlkuun

Bengdtin

Anders (Synsiölä) 1817A

Olof (Synsiölä) 1817A

HAlkuun

Haldtun

Matz (Synsiölä) 1817A

Olof (Synsiölä) 1817A

Haltin

Laars (Synsiölä) 1817A

Markus (Synsiölä) 1817A

Hemel:

Erich (Hokanniemi) 1815A

Jacob (Halttula) 1815A

Sigfred (Pöyhö) 1816B

Staffan (Kutemajärvi) 1815B

Hemel:n

Simon (Synsiölä) 1817B

Hemelain

Olof (Luusniemi) 1816A

Hemmel:

Olof (Pappila) 1817B

Henel:

Eskel (Reinikkala) 1817A

Påhl (Reinikkala) 1817A

Henian

Matz (Kaihlamäki) 1816A

Simion (Kaihlamäki) 1816A

Henoin

Grelss (Kaihlamäki) 1816A

Hijmatar

Matz (Pölläkkä) 1816B

Hijmottar

Laars (Hankamäki) 1814B

Hockoin

Hindrich Andss (Kauppila) 1815B

Johan (Kutemajärvi) 1815B

Jons (Pylvänälä) 1816B

Laars (Kutemajärvi) 1815B

Laars (Mannila) 1816B

Matz (Synsiölä) 1817A

Thomas (Mannila) 1816B

Håckain

Laars (Hokanniemi) 1815A

Mattz (Hokanniemi) 1815A

Påhl (Hokanniemi) 1815A

Hångan

Simon (Pylvänälä) 1817A

IAlkuun

Ickoin

Christer (Vehmaskylä) 1817B

Matz (Vehmaskylä) 1817B

Matz Olofsson (Väärälä) 1817B

Simon (Vehmaskylä) 1817B

Isoin

Laars (Kutemajärvi) 1815B

JAlkuun

Jurfwin

Jacob (Pylvänälä) 1816B

KAlkuun

Kafwikain

Olof (Kutemajärvi) 1815B

Karfwin

Mårter (Kutemajärvi) 1815B

Kattuin

Markus (Kuvasmäki) 1816A

Kaupein

Pehr (Äkryntaipale) 1817B

Kauppin

And (Makkola) 1816A

Kauppoin

Olof (Äkryntaipale) 1817B

Kercke

Markus (Tiihola) 1817B

Kerpain

Matz (Synsiölä) 1817B

Kierelain

Laars (Kutemajärvi) 1815B

Niels (Kutemajärvi) 1815B

Knuin

Hind. (Luusniemi) 1816A

Johan (Luusniemi) 1816A

Kockoin

Jöran (Rytkölä) 1817A

Jöran (Rekola) 1817A

Koitiain

Jöran (Koittila) 1816A

Laars (Koittila) 1816A

Konko

Mårten (Vehmaskylä) 1817B

Koppen

Christer (Hokanniemi) 1815A

Korhoin

Jöran (Kutemajärvi) 1815B

Walborg (Kutemajärvi) 1815B

Koroin

Påhl (Hyyrylä) 1814B

Kuttin

Michel (Pylvänälä) 1816B

Kuttoin

Morten (Pylvänälä) 1816B

Kyrjlain

Jacob (Kauppila) 1815B

Luckas (Kauppila) 1815B

Kåfwoin

Matz (Hankamäki) 1814B

Pehr Pehrss. (Hankamäki) 1814B

LAlkuun

Lachoin

Markus (Kutemajärvi) 1815B

Lackoin

Jons (Seppälä) 1817B

Laitin

Jöran (Synsiölä) 1817A

Måns (Synsiölä) 1817A

Niels (Synsiölä) 1817A

Påhl (Synsiölä) 1817A

Lajkain

Hind. (Äkryntaipale) 1817B

Lanckoin

Johan (Synsiöranta) 1817B

Latein

Markus (Synsiölä) 1817A

Pehr (Synsiölä) 1817A

Sigfred (Synsiölä) 1817A

Latin

Matz (Synsiölä) 1817A

Olof (Synsiölä) 1817A

Lattin

Christer (Rauhajärvi) 1817A

Lijckoin

Hind. (Rauhajärvi) 1817A

Luckarin

And. (Synsiölä) 1817A

Erich (Synsiölä) 1817A

MAlkuun

Mackoin

Brussius (Makkola) 1816A

Grelss (Pappila) 1817B

Hans Laarsson (Makkola) 1816A

Knuth (Makkola) 1816B

Matz (Makkola) 1816B

Niels (Makkola) 1816A

Manin

Påhl (Hyyrylä) 1814B

Mannin

Jöran (Synsiölä) 1817A

Markus (Mannila) 1816B

Matz (Suurola) 1817B

Niels (Mannila) 1816B

Pehr (Mannila) 1816B

Martin

Måns (Vuojalahti) 1817B

Pehr Larss. (Vuojalahti) 1817B

Matlain

Jöns (Kutemajärvi) 1815B

Murdoin

Hind. (Murtoinen) 1816A

Niels (Rauhajärvi) 1817A

Måilin

Eskell (Luusniemi) 1816A

Matz Påhlss (Luusniemi) 1816A

Mätte

And. (Luusniemi) 1816A

NAlkuun

Nijckoin

Laars (Kaihlamäki) 1816A

Noioin

Christer (Synsiölä) 1817A

Nousiain

Christer (Nousiala) 1816B

Jöran (Nousiala) 1816B

Nuroin

Laars (Kaihlamäki) 1816A

Nåjoin

Pehr (Kauppila) 1815B

OAlkuun

Orain

And (Kutemajärvi) 1815B

Orrain

Johan (Orala) 1816B

Laars (Orala) 1816B

Matz (Orala) 1816B

Påhl (Orala) 1816B

PAlkuun

Pijstin

Hind. (Pölläkkä) 1816B

Pahl Mats. (Kutemajärvi) 1815B

Pijstoin

Jöran (Pölläkkä) 1816B

Pockolain

Anders (Väärälä) 1817B

Jacob (Väärälä) 1817B

Pehr (Väärälä) 1817B

Pulliain

Bertell (Äkryntaipale) 1817B

Hans (Äkrynmäki) 1817B

Pehr (Pylvänälä) 1816B

Pulljain

Christer (Kaihlamäki) 1816A

Pundoin

Hans (Reinikkala) 1817A

Pyinäin

Eskel (Hyyrylä) 1814B

Pyllfwain

Michel (Kuvasmäki) 1816A

Sigfred (Kuvasmäki) 1816A

Pyllfwin

Nielss (Pappila) 1817B

Pynein

Erich (Kaihlamäki) 1816A

Hind. (Kaihlamäki) 1816A

Thomas (Kaihlamäki) 1816A

Pynin

Anders (Kaihlamäki) 1816A

Bengdt (Kaihlamäki) 1816A

Mans (Kaihlamäki) 1816A

Pössoin

Eskell (Pylvänälä) 1816B

RAlkuun

Rommander

Lars (Rekola) 1817A

Roppoin

Hind. (Kutemajärvi) 1815B

Laars (Luusniemi) 1816A

Samuel (Kutemajärvi) 1815B

Rähuin

Christer (Kutemajärvi) 1815B

Olof (Kutemajärvi) 1815B

Pehr (Kutemajärvi) 1815B

SAlkuun

Sackoin

Erich (Kaihlamäki) 1816A

Sittar

Hind. (Rauhajärvi) 1817A

Sorfwoin

Pehr (Rekola) 1817A

Sorroin

Jöran (Äkryntaipale) 1817B

Spen

Laars (Hokanniemi) 1815A

Påhl (Hokanniemi) 1815A

Suroin

Joran (Mannila) 1816B

Jöran (Halttula) 1815A

Laars (Halttula) 1815A

Pehr (Kaihlamäki) 1816A

Surroin

Johan (Ruckala) 1817B

Påhl (Ruckala) 1817B

Syllwain

Matz (Mannila) 1816B

Sigfred (Mannila) 1816B

TAlkuun

Tarfwain

Adam Pahlss. (Kutemajärvi) 1815B

Hind. (Pölläkkä) 1816B

Tarfwin

And (Luusniemi) 1816A

Tijhoin

And. (Äkryntaipale) 1817B

Christer (Äkryntaipale) 1817B

Tijmare

Johan (Luusniemi) 1816A

Tijsari

Matz (Rekola) 1817A

Påhl (Rekola) 1817A

Tijsarj

Laars (Rekola) 1817A

Tojoihin

Laars (Kaihlamäki) 1816A

Tull

Niels (Hokanniemi) 1815A

Tullo

Hind: Matzson (Hokanniemi) 1816B

VWAlkuun

Waroin

Olof (Kauppila) 1815B

Wattel:

And. (Synsiölä) 1817A

Wenel:

Cnuth (Kutemajärvi) 1815B

Pehr (Kutemajärvi) 1815B

Widikain

Pehr (Mannila) 1816B

Winijkain

Christer (Makkola) 1816A

Winikain

Sigfred (Rekola) 1817A

Wäsnen

Eskell (Hokanniemi) 1815A

Laars (Hokanniemi) 1815A

YAlkuun

Ylloin

Abrahan (Kutemajärvi) 1815A

Anders (Kutemajärvi) 1815A

Bertell (Harjunmaa) 1814B

Christer (Kutemajärvi) 1815B

Hindrich Erichsson (Kutemajärvi) 1815A

Laars (Kutemajärvi) 1815B

Matz (Kutemajärvi) 1815B

Olof Larss. (Murtoinen) 1816A

Påhl (Kutemajärvi) 1815B

Thomas (Kutemajärvi) 1815B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 347 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023