AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1672 → Henkikirja ☰ 

Kuopio henkikirja 1672

Sivu 578B (aukeaman 578 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Cuopioby/Kuopio 3 Kyrkioheerden H:r Staphan
1 Salig H:r Enckia Christers
2 Jonas Olufsson
2 Måg Anders Sairainen Sairanen
1 And. Rotzalain Ruotsalainen
1 Thomas Roininen Roininen
1 Peer Ihalainen Ihalainen
1 Lars Tackinen Takkinen
1 Oluf Rissain Rissanen
1 Jöran Walkoinen Valkonen
1 And. Asikainen Asikainen
1 Klåckare Mårten
1 Son Staphan Taskinen Taskinen
1 Matz Walkoinen Valkonen
2 Staphan Jatin Jaatinen
1 Peer Hilduinen Hiltunen
1 Elias Samuelsson
1 Johan Ifwardhsson
1 Hend. Niskainen Niskanen
1 Michel Hilduinen Hiltunen
2 Matz Asikain Asikainen
1 Påål Suhoinen Suhonen
1 And. Johansson
1 Oluf Kopoin Koponen
1 Johan Taskinen Taskinen
2 And. Julkuinen Julkunen
2 Casper Watainen Vatanen
2 Oluf Lundh Lund
1 Hend. Tåifwainen Toivanen
1 Simon Kyröläin Kyröläinen
3 Ifwardh Safwolain Savolainen
2 Lars Safwolain Savolainen
1 Peer Wenäläin Venäläinen
1 Lars Wänäinen Väänänen
2 Michel Wänäinen Väänänen
- Johan Pöyhköin Pöyhönen
1 Matz Rångain Ronkainen
1 Michel Walkoin Valkonen
1 Erasmus Hara Hara
Haminalax/Haminalahti 3 Påål Lapweteläin Lapveteläinen
3 Hans Korhoinen Korhonen
2 Matz Heiskainen Heiskanen
1 Erich Safwolain Savolainen
4 Lars Råininen Roininen
3 Matz Leskinen Leskinen
1 Hend. Pursiaianen Pursiainen
1 Nils Cainulainn Kainulainen
1 Matz Wainikainen Vainikainen
1 Matz Rissainen Rissanen
1 Oluf Cainulainen Kainulainen
3 Nils Korhoinen Korhonen
1 Peer Pålsson Lamain Laamanen
1 Axel Cainulainen Kainulainen
Hildulanlax/Hiltulanlahti 2 Abraham Olufsson
2 And. Jacobsson
3 Peer Hilduinen Hiltunen
1 Johan Wainikainen Vainikainen
2 Hend. Wainikainen Vainikainen
2 Erich Wainikainen Vainikainen
2 Oluf Rautapardainen Partanen
2 Philpus Malinen Malinen
2 Sigfredh Tuchkainen Tuhkanen
1 Påål Heiskainen Heiskanen
1 Peer Julkuinen Julkunen
1 Michel Suihoinen
2 Paal Koliainen Koljonen
1 Nils Malinen Malinen
1 Jöns Leinoinen Leinonen

Sivu 579A (aukeaman 579 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Hildulanlax/Hiltulanlahti 1 Oluf Hyfwärinen Hyvärinen
1 Hans Malinen Malinen
1 Oluf Möykyinen Möykkynen
1 Peer Jatinen Jaatinen
2 Oluf Haioinen
1 Swen Hyfwärinen Hyvärinen
3 Lars Tijhoinen Tiihonen
2 Peer Pekurinen
5 Påål Laitinen Laitinen
1 Matz Malinen Malinen
1 Hend. Muckinen
1 And. Kackoin
1 Påål Monsson Collemain Kolehmainen
1 Matz Korhoin Korhonen
2 Hemmingh Laitinen Laitinen
1 Johan Peersson Julkuin Julkunen
2 Johan Mårtensson Safuålain Savolainen
Airaxela by/Airaksela 1 Peer Matzsson Airaxin Airaksinen
1 Hans Airaxin Airaksinen
1 Matz Airaxin Airaksinen
3 Peer Larson Dijto Airaksinen
- Lars Peersson Airaxin Airaksinen
1 Hend. Ihanisseson
1 Jöns Ihanisson
1 Hemming Laitinen Laitinen
Punnon Mäkiby/Punnonmäki 1 Matz Radikain Raatikainen
4 Peer Colemain Kolehmainen
3 Mons Colemain Kolehmainen
1 Erich Turuinen Turunen
1 Peer O. Karhuinen Karhunen
1 Bertill Påålsson Tarfwåin
1 Nils Collemain Kolehmainen
1 Hans Taskinen Taskinen
3 Påål Collemain Kolehmainen
4 Staphan O. Colemain Kolehmainen
3 Staphan Michelsson
3 Staphan O. Karhuin Karhunen
1 Ifwardh Karhuinen Karhunen
1 Påål Lydikäin Lyytikäinen
Kartula by/Karttula 4 Jöran Lydikäinen Lyytikäinen
1 Peer Kartuinen Karttunen
1 Hans Kartuinen Karttunen
1 Påål Påålsson
1 Hend. Påålsson
1 Johan Hutuinen Huttunen
1 Matz O. Hakulinen Hakulinen
1 Påål Kilkainen
2 Peer Peersson Karutinen Karttunen
Tallusby/Tallus 1 Påål Tålåinen Tolonen
1 And. Tålåinen Tolonen
2 Lars Knutinen Nuutinen
2 Matz Larsson
4 Oluf Knutinen Nuutinen
2 Erich Knutinen Nuutinen
2 Påål Kainulain Kainulainen
2 Oluf Mähöinen Mähönen
2 Oluf Watainen Vatanen
4 Peer Karheinen Karhunen
1 Thomas Marainen Maaranen
1 Erich Marainen Maaranen
2 Oluf Karhuin Karhunen
3 Peer Mäkärain Mäkäräinen
Lydikälä/Lyytikkälä 3 Peer Hanson Lydikäin Lyytikäinen
3 Peer Owaskainen Ovaskainen
1 Peer O. Collemain Kolehmainen
2 Hans Hakulinen Hakulinen
1 Hemmingh Keinäinen Keinänen
3 Peer Eskelinen Eskelinen
1 Jöran Eskelinen Eskelinen
1 Johan Räsäinen Räsänen
1 Peer Peersson Owaskain Ovaskainen
Hirfvilax/Hirvilahti 1 Thomas Haikoinen Haikonen
2 And. Kettuinen Kettunen

Sivu 579B (aukeaman 579 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Hirfvilax/Hirvilahti 1 Peer Kackinen Kakkinen
1 Hend Kackinen Kakkinen
2 Matz Rautiainen Rautiainen
1 And. Sipåïnen Siponen
1 Påål Lydikäinen Lyytikäinen
3 Hans Wenäläin Venäläinen
1 Matz Marainen Maaranen
1 Oluf Leinoinen Leinonen
2 Peer Julkuinen Julkunen
1 Michel Matzsson Wenäläin Venäläinen
1 Matz Wenäläin Venäläinen
Rokovesi/Ruokovesi 2 Johan Myckäinen Mykkänen
1 Thomas Pelkoinen Pelkonen
1 Hend Marainen Maaranen
3 Påål Mykäinen Mykkänen
1 Mons Mähöinen Mähönen
2 Matz Kuroinen Kuronen
1 Påål Lakåin Laakkonen
2 Påål Pursiainen Pursiainen
Hatalaby/Haatala 2 Lars Christerssonn Hatainen Haatainen
1 Christer Purinen Puurunen
3 Peer Kasurinen Kasurinen
2 Hend. Sipåinen Siponen
1 Jöns Pursiainen Pursiainen
3 Lars A. Hatain Haatainen
3 Matz Kimingh Kiimalainen
1 Matz Thomasson
2 Lars Räskainen
2 Hans Pykäläin Pykäläinen
1 Jöran Sipåinen Siponen
2 Påål Hatainen Haatainen
Tofvilanlax/Tuovilanlahti - Enckia Jöran Tåfwisses Tuovinen
1 Hend. Jäskeläin Jääskeläinen
1 Peer Jönsson Keikin
1 And. Rekinen Riekkinen
1 Hans Mähöinen Mähönen
2 Anders Raska
2 Philpus Tofwin Tuovinen
1 Matz Keto
2 Erich Hyttinen Hyttinen
2 Jöns A. Rekin Riekkinen
Wänäläby/Väänälä 1 Staphan Wänäinen Väänänen
2 Påål Wänäinen Väänänen
2 And. Wänäinen Väänänen
2 Peer Wänäinen Väänänen
1 Lars Taskin Taskinen
Haloilaby/Halola 1 Påål Pardainen Partanen
1 Philpus Haloinen Halonen
2 Påål Haloinen Halonen
1 Philpus Philpusson Haloin Halonen
1 Peer Halåinen Halonen
2 Carl Halåinen Halonen
2 Oluf Wäisäinen Väisänen
2 Peer Karhuinen Karhunen
1 Hend. Halåinen Halonen
Kärmelax/Käärmelahti 2 Hend. Kinnuinen Kinnunen
4 Thomas Hyttinen Hyttinen
1 And. Herrainen Herranen
1 Oluf Asikain Asikainen
2 Peer Kerfwinen Kervinen
2 Matz Karhuinen Karhunen
4 Påål Wenäläin Venäläinen
1 Matz Mähöinen Mähönen
1 Christer Mähöinen Mähönen
1 Matz Räsäinen Räsänen
1 Bengt Räsäinen Räsänen
2 Peer Radikainen Raatikainen
1 Matz Radikainen Raatikainen
1 Michel Huttinen Huttunen
1 Thomas Thomas

Sivu 580A (aukeaman 580 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
TafvinNiemi/Tavinniemi 1 Lars Karhuinen Karhunen
1 Lars Kaupinen Kauppinen
2 Hend Lappalain Lappalainen
1 Påål Kainulainen Kainulainen
2 Philpus KalaMies
1 Peer Huttuinen Huttunen
1 Christer Mietinen Miettinen
2 Jöns Heiskin
Hamulaby/Hamula 1 Lars Kinnuinen Kinnunen
1 Thomas Tickainen Tikkanen
2 Peer Paaiainen Paajanen
2 Oluf Kasurinen Kasurinen
3 Hans Kerfwinen Kervinen
1 Christer Hamuinen Hamunen
1 Oluf Räsäinen Räsänen
Pölliä/Pöljä 1 Påål Linduinen Lintunen
1 Påål Kackinen Kakkinen
- Lars Kackinen Kakkinen
1 Oluf Keioinen Kejonen
- Matz Keioinen Kejonen
1 Oluf Matzsson Dijto Kejonen
1 Christer Toifwain Toivanen
2 Peer Toifwainen Toivanen
1 Matz Matzsson Keioin Kejonen
1 Påål Matzsson Kejoin Kejonen
1 Påål Rynäinen Ryynänen
2 Hend Kackinen Kakkinen
1 Mattz Påålsson Linduin Lintunen
1 Peer Jönsson Pomalain Puumalainen
1 Lars Mietinen Miettinen
Sängimäkiby/Sänkimäki 1 Erich Pitkäinen Pitkänen
1 Thomas Toifwain Toivanen
2 Mårten Pitkäinen Pitkänen
3 Jöns Pitkäinen Pitkänen
1 Eskel Kuroinen Kuronen
1 Sewn Pitkäinen Pitkänen
1 Påål Pitkäinen Pitkänen
1 Peer Kyröläin Kyröläinen
Kareslaxby/Kaaraslahti 1 Matz Clemettinen Lemettinen
2 Nils Peckarinen Pekkarinen
1 Peer Pöxuinen Pöksyläinen
2 Hend Hurskainen Ruuskanen
2 Hend. Luckarin Lukkarinen
1 And. O. Clemettin Lemettinen
3 Pååll Ruskainen Ruuskanen
Kasurilaby/Kasurila 3 And. A. Hussoi Husso
1 Michel Hussoi Husso
4 Jöran Hussoi Husso
2 Bertill Knutinen Nuutinen
1 Peer Sawolain Savolainen
2 Hend. Kasurin Kasurinen
3 Matz Thomason
2 Påål Kasurinen Kasurinen
1 Mårten O. Kasurin Kasurinen
1 Michel Kasurinen Kasurinen
1 Jossa Kainulain Kainulainen
1 Peer Råtzalainen Ruotsalainen
1 Matz Peidikain Pietikäinen
2 Jöns Julkuinen Julkunen
1 Lars Turuinen Turunen
1 Jöns Jönsson Julkuin Julkunen
Hackarala/Hakkarala 3 Mårten O. Vardiain Vartiainen
4 Lars Lakoinen Laakkonen
1 Jäsper Wänäin Väänänen
1 Jöran Hakarain Hakkarainen

Sivu 580B (aukeaman 580 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Hackarala/Hakkarala 1 Jöran Knutinen Nuutinen
1 Thomas Hackarain Hakkarainen
2 Jöns Jönsson Lakoin Laakkonen
4 Oluf Jalkainen Jalkanen
1 Christer Jalkainen Jalkanen
2 Jacob Hackarain Hakkarainen
Rissalaby/Rissala 2 Michel Rissainen Rissanen
2 Peer Rissainen Rissanen
1 Thomas Rissainen Rissanen
2 Enckia And. Rissaisses Rissanen
4 Lars Rissainen Rissanen
1 Sigfredh Rissainen Rissanen
4 Johan Rissainen Rissanen
Jännenvirda/Jännevirta 1 Hend Kippo Hartikainen
3 Michel Mardikain Hartikainen
1 Oluf Hardikain Hartikainen
3 Påål Niskainen Niskanen
1 And. Niskainen Niskanen
3 Oluf Heikinen Heikkinen
2 Peer Heikinen Heikkinen
2 Bertill Heikin Heikkinen
2 Lars Heikin Heikkinen
5 Hend. Tåifwain Toivanen
2 Påål Wijnikainen Viinikainen
2 Oluf Pitkäinen Pitkänen
1 Christer Pitkäin Pitkänen
1 Jöns M. Wardiainen Vartiainen
2 Peer Hanson Hilduin Hiltunen
Toifvalaby/Toivala 1 Lars Tackinen Takkinen
1 Christer Hackarain Hakkarainen
1 Gabriel Keto
2 Jöns Laakoinen Laakkonen
1 Påål Jönsson
1 Lars Laakoin Laakkonen
1 Hend Pirskain Pirskanen
1 Grelss Tåifwain Toivanen
1 Påål Tåifwainen Toivanen
1 Lars Wänäinen Väänänen
1 Matz Swawolain
1 Lars Larsson Kondiain
1 Hend. Toifwain Toivanen
1 Matz Toifwain Toivanen
Piexäby/Pieksä 2 Matz Keto
1 Hend Staphanain Tahvanainen
1 Påål Staphanain Tahvanainen
1 And. Staphanain Tahvanainen
3 Thomas Heikinen Heikkinen
1 Oluf Hårtanain Horttanainen
2 Matz Tihoinen Tiihonen
1 Knuth Knutinen Nuutinen
1 Hend Vauhkoinen Vauhkonen
1 Michel Wijnikain Viinikainen
1 Peer Thomasson Heikin Heikkinen
Nilsiäby/Nilsiä 5 Oluf Ahoinen Ahonen
1 Lars Linduinen Lintunen
1 Peer Taskinen Taskinen
2 And. And. Luttinen Luttinen
1 And. Ahoinen Ahonen
1 Lars Lakoinen Laakkonen
Syfväriby/Syvärilä 1 Johan Pirin Pirinen
2 Oluf Lakoin
1 Oluf Lukarin Lukkarinen

Sivu 581A (aukeaman 581 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Syfväriby/Syvärilä 2 Philpus Kårhåinen Korhonen
2 Johan Kuossmain Kuosmanen
2 Matz Wänäinen Väänänen
1 Nils Hackarain Hakkarainen
1 Oluf Kainulain Kainulainen
1 And. Lukarin Lukkarinen
1 Mårten Pirinen Pirinen
1 Oluf Pirinen Pirinen
1 Peer Pirinen Pirinen
1 Sigfredh Kårhåin Korhonen
2 Philpus Dijto Korhonen
1 Lars Pirinen Pirinen
1 Bertill Korhoinen Korhonen
1 Hend. Sigfredhsson
2 Peer Tiainen
WotiJärfviby/Vuotjärvi 3 And. Pasainen Pasanen
2 Jöns Leskinen Leskinen
1 Hend. Hardikain Hartikainen
1 Peer Julkuinen Julkunen
1 Oluff Heikinen Heikkinen
Ackoinves/Akonvesi 2 Peer Tålpainen Tolppanen
1 Mårten Hämäläin Hämäläinen
1 And. Hämäläin Hämäläinen
1 Staphan Hämäläin Hämäläinen
1 Oluf Kettuinen Kettunen
1 Matz Kankoinen
1 Peer Matzsson Vardiain Vartiainen
1 Matz Risainen Rissanen
Rönäby/Ryönä 2 Enkia Lars Vardiaises Vartiainen
3 Thomas Hackarain Hakkarainen
1 Matz Wardiainen Vartiainen
4 Oluf O. Wätäinen Väätäinen
1 Lars Vaitinen Vaittinen
1 Jöran Hyfuärin
Låhilax by/Lohilahti 1 Hend. Hakarain Hakkarainen
1 Jons Tuofwoinen Tuovinen
2 Abraham Hakarain Hakkarainen
1 Enkia Christer Tofwisses Tuovinen
1 Påål Nilsson Waroin Varonen
1 Ifwardh Nilsson
2 And. Smolander Smolander
2 Bertill Toifwain Toivanen
1 Hend. Toifwain Toivanen
1 Lars Kopåinen Koponen
1 Thomas Kopåinen Koponen
Rijstawes/Riistavesi 1 Oluf Kopåinen Koponen
3 Swen Parfwiain Parviainen
1 Ifwardh Kopåin Koponen
2 Nils Wardiainen Vartiainen
3 Jöran Hetinen Hätinen
1 Larss Peersson Mietin Miettinen
2 Jacob Laihiain Laajanen
1 And. Laihiain Laajanen
1 Hardwijk Hatain
1 Grelss Malinen Malinen
2 Påål Kekäläin Kekäläinen
3 And. Sichwoin Sihvonen
1 Peer Nirain Niiranen
1 Hans Nissinen Nissinen
1 Michel Nissin Nissinen
1 Nils Asikain Asikainen
1 Thomas Asikain Asikainen

Sivu 581B (aukeaman 581 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Rijstawes/Riistavesi 1 Bertill Wardiain Vartiainen
- Oluf Pennain Pennanen
1 Mårten Tenhoinen Tenhunen
1 Hend. Hackarain Hakkarainen
2 Thomas Kopoin Koponen
TuusNiemi/Tuusniemi 1 Oluf Matzsson Keinäin Keinänen
1 Matz Matzsson Dijto Keinänen
1 Jöns Matzsson Keinäin Keinänen
1 Matz Jönss. Keinäin Keinänen
1 Peer Kasurinen Kasurinen
1 Eskel Turuinen Turunen
2 Lars Turuin Turunen
1 Påål Turuin Turunen
1 And. Matz Kei
1 Oluf Larsson Dijto
1 Peer Colemaison
OchtanNiemi/Ohtaanniemi 2 Hendrich Mätinen Miettinen
4 Peer Mietinen Miettinen
1 Oluf Mietin Miettinen
1 And. Hansson Mustoin Mustonen
1 Matz Smoland. Smolander
1 And. M. Mustoin Mustonen
Matz Peersson Smoland. Smolander
1 Ifwardh Räsäinen Räsänen
Jurickamäki/Juurikkamäki 1 Oluf Swensson Räsäin Räsänen
2 Michel Räsäin Räsänen
2 Lars Räsäinen Räsänen
4 And. Räsäinen Räsänen
3 Hend. Turuin Turunen
1 Hend. Koistinen Koistinen
1 Oluf O. Rässäinen Räsänen
1 Oluf Happåin Happonen
2 Mons Rissain Rissanen
2 Peer Dijto Rissanen
LitmaNiemi/Litmaniemi 3 Hend. Hartikain Hartikainen
1 Daniel Hartikain Hartikainen
3 Lars Hapåinen Happonen
Worisalå/Vuorisalo 3 Jöran Hilduin Hiltunen
1 Peer Rahuinen Rahunen
1 Ifwardh Smoland. Smolander
2 Oluf Pelkoin Pelkonen
1 Matz Mustoinen Mustonen
3 Påål Ihalembin Ihalempinen
2 Oluf Ihalain Ihalainen
Wechmersalmi/Vehmersalmi 1 And. A. Hilduin Hiltunen
1 Staphan Kankuin Kankkunen
2 Hend. Reinikain Reinikainen
1 Påål Kåistin Koistinen
1 Hend. Pålsson Dijto Koistinen
1 And. Antikain Antikainen
1 Hend. Hend. Reinikain Reinikainen
RitoNimi/Ritoniemi 2 Oluf Antikain Antikainen
1 Jacob Happåin Happonen
1 Peer Kordilainen Kortelainen
2 Lars Kordilainen Kortelainen
1 And. Kordilain Kortelainen

Sivu 582A (aukeaman 582 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
RitoNimi/Ritoniemi 1 Åke Såikainen
1 Erich Heiskain Heiskanen
1 And. Hålapain Holopainen
1 And. Rautiain Rautiainen
3 Clemet Hålapain Holopainen
2 Peer Happåinen Happonen
1 Peer Jalkainen Jalkanen
2 Michel Hålapain Holopainen
2 Hend. Hålapain Holopainen
Mietilä/Miettilä 4 Oluf Mietinen Miettinen
- Swen And. Keioin
1 Oluf Hallikain Hallikainen
2 Hend. Mönköin Mönkkönen
Räsäläby/Räsälä 2 Påål O. Räsäinen Räsänen
1 Påål Andersson
1 Sigfredh Mähöin Mähönen
1 Johan Mönkööin Mönkkönen
1 Erich Karhuin Karhunen
1 Påål Järfweläin Järveläinen
1 Jöran Mähöin Mähönen
1 Swen A. Räsäin Räsänen
2 Oluf A. Dijto Räsänen
1 And. O Räsäin Räsänen
1 And. Villikain Viljakainen
Ennanlax/Enonlahti 1 Matz O. Heiskain Heiskanen
1 And. Tikainen Tikkanen
2 Michel Tomahain Tuomainen
1 Påål A. Koistin Koistinen
2 Matz Hilduin Hiltunen
1 Clemet Kerfwinen Kervinen
Putusmäki/Puutosmäki 2 Hend. Soininen Soininen
2 Johan Turuin Turunen
1 Jacob Turuin Turunen
1 Hend. Turuin Turunen
Puutussalmi/Puutossalmi 3 Erich Kinnuin Kinnunen
3 Erich Hyfwärin Hyvärinen
1 Eskell Hyfwärin Hyvärinen
1 Oluf A. Meetin Miettinen
1 Oluf Jatinen Jaatinen
1 Jöran Kinnuin Kinnunen
1 And. And. Kuckoin Kukkonen
2 Lars Person Airaxin Airaksinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16601679

© Väinö Holopainen 2023