AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1679 → Henkikirja ☰ 

Kuopio henkikirja 1679

Sivu 403AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Henkilöt M N Sukunimi
Cuopio by/Kuopio Kyrkio Herden Magister Johannes Salmenius 1 1
Dreng Jöran Tofuinen 1 - Tuovinen
Lentzman Jonas Olufson - 1
Rasmus Hara 1 1 Hara
Simon Carlander 1 1
Thomas Roininen 1 - Roininen
Matz Erichson Safuålain 1 1 Savolainen
Staphan St. Taskinen 1 - Taskinen
Peer Hilduinen 1 - Hiltunen
Axel Hanska 1 1
Peer Ihalainen 1 1 Ihalainen
Oluf Kopåinen 1 1 Koponen
Klåckare Mårthen 1 -
Son Berttil 1 -
Matz Walkoinen 1 1 Valkonen
Oluf Jutinen 1 1 Juutinen
HL Samuel Christierni 1 1
Matz Knutinen 1 - Nuutinen
Elias Samuelson 1 -
Staphan Peerson Taskinen 1 1 Taskinen
brodr Peer Ditto 1 - Taskinen
Johan Taskinen 1 - Taskinen
Johan Ifuardwon 1 1
Michel Hilduinen 1 - Hiltunen
Göstaff Anderson 1 -
Påål Suhoinen 1 - Suhonen
Påål Erichson Kainolain 1 1 Kainulainen
Anders Julkuinen - 1 Julkunen
Erich Turkulainen 1 -
Hendrich Toifuainen 1 - Toivanen
Peer Christerson Julku 1 1 Julkunen
Haminalax/Haminalahti Johan Pålson LapweteL 1 1 Lapveteläinen
Hans Hanson Korhoinen 1 - Korhonen
Nils Hanson Ditto 1 1 Korhonen
Anders Christerson 1 1
Lars Matzson Heiskain 1 - Heiskanen
Nils Larson Roininen 1 - Roininen
brodr Anders Ditto 1 1 Roininen
Jöns Matzson Leskinen 1 - Leskinen
brodr Peer Ditto 1 - Leskinen
Påål Nilson Korhoin 1 1 Korhonen
brodher Christer Ditto 1 - Korhonen
Matz Wainikainen 1 - Vainikainen
Hendrich Pursiainen 1 - Pursiainen
Son Hendrich Ditto 1 1 Pursiainen
Matz Rissainen 1 1 Rissanen
Peer Jäppinen 1 - Jäppinen
Hildulanlax/Hiltulanlahti Johan Abrahamson 1 -
brodr Erich Ditto 1 -
Hendrich Hilduinen 1 - Hiltunen
brodr Christer Ditto 1 1 Hiltunen
Anders Jacobsson 1 1
Johan Wainikain 1 - Vainikainen
Son Peer Ditto 1 1 Vainikainen
Oluf Kächköinen - 1 Kähkönen
Erich Wainikaine 1 - Vainikainen

Sivu 404AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Henkilöt M N Sukunimi
Wechmas Mäki/Vehmasmäki Oluf O Rautapardain 1 1 Partanen
Hendrich Muikuinen 1 -
Nils Sigfredson Tuikain 1 1
Staphan Pålson Heiskain 1 - Heiskanen
Johan Mårthenson 1 1
Staphan Mårthenson 1 1
Peer Peerson Airaxin 1 - Airaksinen
Matz Malinen 1 - Malinen
Anders Peerson Colioinen 1 1 Koljonen
Nils Nilson Malinen 1 - Malinen
Jöns Leinoinen 1 - Leinonen
Oluf O: Möykyinen 1 - Möykkynen
Son Abraham 1 - Möykkynen
Oluf O: Haikoinen 1 1 Haikonen
Tyne Larson Tijhoinen - 1 Tiihonen
brodr Anders Ditto 1 1 Tiihonen
Lars Pålson Laitinen 1 1 Laitinen
brodr Påål Ditto 1 - Laitinen
brodr Mattz Ditto 1 1 Laitinen
Jöran Kinnuinen 1 - Kinnunen
Anders Peerson Pekurin 1 1 Pekkarinen
Airaxela/Airaksela Michel L. Kärckäinen 1 1 Kärkkäinen
Peer Kockoinen 1 - Kokkonen
Peer L. Airaxinen 1 1 Airaksinen
Gabriel Airaxinen 1 - Airaksinen
Matz M. Airaxinen 1 1 Airaksinen
Johan Johanson Airaxinen 1 1 Airaksinen
Punnon Mäki/Punnonmäki Måns Månson Colemain 1 - Kolehmainen
brodr Peer Ditto 1 - Kolehmainen
Påål Monsson Colemain 1 - Kolehmainen
Påål Peerson Colemain 1 1 Kolehmainen
brodr Jöran Ditto 1 1 Kolehmainen
Peer Peerson Colemain 1 1 Kolehmainen
Staphan St: Colemainen 1 1 Kolehmainen
Dreng Påål Lydikäinen 1 1 Lyytikäinen
Påål St: Colemainen 1 1 Kolehmainen
Jöran Erichson Turuin 1 1 Turunen
Peer O: Karhuinen 1 - Karhunen
Son Matz Ditto 1 1 Karhunen
Berttil Tarfuainen - 1 Tarvainen
Oluf Nilson Colemain 1 - Kolehmainen
Nils Michelson Colemain 1 1 Kolehmainen
Thomas Hanson Taskin 1 - Taskinen
Oluf Staphanson Cockoi 1 1
Oluf Olufson Cockoi 1 1
Clemet Staph: Karhuin 1 1 Karhunen
Ifuard Karhuinen 1 - Karhunen
Karttula Oluf Jörenson Lydikäinen 1 1 Lyytikäinen
brodr Hans Ditto - 1 Lyytikäinen
Peer Peerson Karttuin 1 1 Karttunen
Peer Pålson Ditto 1 - Karttunen
Hans Pålson Ditto 1 - Karttunen
Johan Huttuin 1 1 Huttunen
Mårthen Huskoinen 1 - Huuskonen
Hendrich Pålson Karttuin 1 - Karttunen
Knutila/Nuutila Thomas Pålson Toloinen 1 1 Tolonen
Anders Toloinen 1 1 Tolonen
Son Thomas Ditto 1 - Tolonen
Knut L: Knutinen - 1 Nuutinen
Lars M: Knutinen 1 1 Nuutinen
brodr Matz Ditto 1 - Nuutinen
Oluf O: Knutinen 1 1 Nuutinen
brodr Anders Ditto 1 1 Nuutinen

Sivu 405AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Henkilöt M N Sukunimi
Tallus by/Tallus Oluf Matzson Mähoinen 1 1 Mähönen
Peer Nilson Mäkärain 1 1 Mäkäräinen
bror Mattz 1 - Mäkäräinen
bror Oluf 1 1 Mäkäräinen
Oluf O: Watainen 1 1 Vatanen
bror Jöns Ditto 1 1 Vatanen
Matz Olufson Karhuin 1 1 Karhunen
bror Påål Ditto 1 1 Karhunen
Påål Hamuinen 1 - Hamunen
förrymbdt Anders Tarfuainen 1 - Tarvainen
Peer Peerson Karhuin 1 1 Karhunen
bror Påål - 1 Karhunen
bror Mattz 1 1 Karhunen
Thomas Marainen 1 - Maaranen
Smedh Påål Herrainen 1 1 Herranen
Lydikäläby/Lyytikkälä Peer Hanson Lydikäin 1 1 Lyytikäinen
bror Oluf Ditto 1 1 Lyytikäinen
Hans Peerson Eskelin 1 1 Eskelinen
bror Peer Ditto 1 1 Eskelinen
Peer O Collemain 1 - Kolehmainen
Påål Hanson Hakulinen 1 - Hakulinen
Hans Lydikäinen 1 - Lyytikäinen
Hendrich Peerson Owaskain 1 - Ovaskainen
bror Christer Ditto 1 1 Ovaskainen
Johan Bengtson Räsäin 1 1 Räsänen
Tiggiare Jören Eskelinen - - Eskelinen
Hrifwilax/Hirvilahti Anders A: Kettuin - - Kettunen
Peer Kackinen - 1 Kakkinen
Peer Linduinen 1 1 Lintunen
Hans Pålson Lydikäinen - 1 Lyytikäinen
Mattz Rautiainen 1 1 Rautiainen
mågh Hendrich Pålson Lapwet: 1 1 Lapveteläinen
Wenäiänsariby/Venäjänsaari Michel Hanson Wenäläin 1 1 Venäläinen
dreng Hendrich Kuckoin 1 - Kukkonen
Oluf Leinoinen 1 1 Leinonen
Casper Julkuinen 1 1 Julkunen
Erich Marainen 1 - Maaranen
Kurolanlax/Kurolanlahti Flagellator Matz Kuroinen - - Kuronen
bror Hans Kuroinen - 1 Kuronen
Anders Månson Mähoin 1 1 Mähönen
Johan Myckäinen 1 - Mykkänen
Påål Pålson Pursiainen 1 1 Pursiainen
bror Lars Ditto 1 1 Pursiainen
Hatalaby/Haatala Christer Larson Hatain 1 1 Haatainen
Matz Larson Ruskain 1 1 Ruuskanen
bror Lars Ditto - 1 Ruuskanen
Jören Hendrichson Sipåïn 1 - Siponen
Jöns Pursiainen 1 - Pursiainen
Hendrich Sipåinen - 1 Siponen
Anders L: Hatainen 1 - Haatainen
bror Mattz Ditto 1 - Haatainen
Hans Lydikäinen 1 - Lyytikäinen
Peer Kasurinen 1 1 Kasurinen
Påål Pålson Hatainen 1 - Haatainen
bror Hendrich Ditto 1 - Haatainen
Josep Mattson Kiming 1 1 Kiimalainen
Hendrich Hanson Pykäläin 1 1 Pykäläinen
Jöns Phil: Haloinen - 1 Halonen
Jöns Heikinen 1 1 Heikkinen
Christer Heikinen 1 - Heikkinen

Sivu 406AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Henkilöt M N Sukunimi
Tofwilanlax/Tuovilanlahti Jöns Anderson Riekin - - Riekkinen
bror Anders Ditto - 1 Riekkinen
Oluf Anderson Tofuin 1 1 Tuovinen
Sigfred Mustoinen 1 1 Mustonen
Mattz Matzson Ketto 1 -
Michel Kockoinen 1 1 Kokkonen
Gabriel Tofuinen 1 1 Tuovinen
Hendrich Erichson Hyttin 1 1 Hyttinen
Peer St: Karhuin 1 - Karhunen
Halloilaby/Halola Påål Pardainen 1 - Partanen
StyfSon Nils Roivas 1 - Roivainen
Lars Niskainen 1 - Niskanen
bror Staphan Ditto 1 1 Niskanen
Philpus Philpusson Haloin 1 - Halonen
Matz Tho: Kimingh 1 1 Kiimalainen
Carl Haloinen 1 - Halonen
Peer Påålson Karhuin 1 - Karhunen
Oluf Wäisäinen 1 - Väisänen
Son Hendrich Korhoin 1 1 Korhonen
Peer Heikinen 1 - Heikkinen
Michel Rusainen - 1 Rusanen
Kärmelaxby/Käärmelahti Hendrich Kinnuinen 1 - Kinnunen
Son Ifuard Ditto 1 - Kinnunen
Hans Thomason Hyttin 1 - Hyttinen
Thomas Matzson Ditto 1 1 Hyttinen
Thomas Thomason Ditto 1 - Hyttinen
Peer Jönson Kerfuin 1 1 Kervinen
Peer Hend: Wenäläin 1 1 Venäläinen
Matz Karhuinen 1 1 Karhunen
Son Peer Ditto 1 1 Karhunen
Påål Wenälain 1 1 Venäläinen
Son Påål Ditto 1 - Venäläinen
Matz O: Mähoin 1 - Mähönen
Mattz M. Räsäin 1 1 Räsänen
Bengt Räsäinen 1 - Räsänen
Peer Peerson Radikain 1 1 Raatikainen
Bengt Matzon Räsäin 1 - Räsänen
Matz Radikainen - - Raatikainen
Son Hans Ditto 1 - Raatikainen
Michel Huttuinen 1 - Huttunen
Oluf Hyttinen 1 - Hyttinen
TawinNiemi/Tavinniemi Lars Karhuinen 1 - Karhunen
Son Christer Ditto 1 - Karhunen
Lars Kauppinen 1 - Kauppinen
Hendrich Lappalain 1 - Lappalainen
Son Lars Ditto 1 - Lappalainen
Påål Kainolain 1 - Kainulainen
Son 1 - Kainulainen
Peer Hamuinen 1 1 Hamunen
Påål Philpuson Haloin 1 - Halonen
bror Philpus Ditto 1 - Halonen
Christer Nickinen 1 - Nikkinen
Oluf Owaskainen 1 - Ovaskainen
Kechwoiby/Kehvo Oluf Safuolainen 1 1 Savolainen
bror Ifuard Ditto 1 1 Savolainen
Sigfred Hirfuoin 1 - Hirvonen
Anders L. Safuolain 1 1 Savolainen
bror Lars Ditto 1 1 Savolainen
Matz Michelson Wänäin 1 - Väänänen
Peer Wenäläinen 1 1 Venäläinen
Son Staphan Ditto 1 - Venäläinen
Enckia Lars Wänäises - - Väänänen

Sivu 407AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Henkilöt M N Sukunimi
Wänäläby/Väänälä Staphan Wänäinen 1 1 Väänänen
brorson Påål Ditto 1 1 Väänänen
Påål Anderson Wänäin 1 - Väänänen
bror Peer Ditto 1 - Väänänen
Påål Peerson Wänäin 1 - Väänänen
Anders Pålson Ditto 1 -. Väänänen
Lars Taskinen 1 - Taskinen
Hamulaby/Hamula Hendrich Kinnuinen 1 - Kinnunen
Thomas Tickainen 1 - Tikkanen
Peer Pajainen 1 - Paajanen
Oluf Erichson Kasurin 1 - Kasurinen
Son Erich Ditto 1 - Kasurinen
Jöns Hanson Kerfuin 1 - Kervinen
bror Hendrich Ditto 1 1 Kervinen
Oluf Jönsson Räsäin 1 - Räsänen
Matz Jönson Wardiain 1 - Vartiainen
Josep Kainolain - - Kainulainen
Son Matz 1 1 Kainulainen
Pölliäby/Pöljä Anders Pålson Linduin 1 - Lintunen
Påål Kackinen 1 - Kakkinen
Hendrich Kackinen 1 1 Kakkinen
Enkia Matz Keijoses 1 - Kejonen
Oluf L: Miettinen 1 1 Miettinen
bror Lars Ditto 1 - Miettinen
bror Thomas Ditto 1 1 Miettinen
Oluf Hend: Keijoinen 1 - Kejonen
Oluf Matzson Keijoin 1 - Kejonen
Hendrich Luckarinen 1 - Lukkarinen
bror Anders 1 1 Lukkarinen
bror Oluff 1 - Lukkarinen
Christer Pålson Toifuain 1 - Toivanen
Sängimäkiby/Sänkimäki Erich Pitkäinen 1 1 Pitkänen
Son Pitkänen
Mårthen Pålson Pitkäin 1 - Pitkänen
Oluf Mårthenson 1 1 Pitkänen
bror Johan Ditto 1 - Pitkänen
Casper Pitkäinen - 1 Pitkänen
Erich Lappalainen 1 - Lappalainen
Kareslax/Kaaraslahti Påål Hendrichson Ruskain 1 1 Ruuskanen
Anders O: Clemettin 1 . Lemettinen
Staphan Peckarinen 1 1 Pekkarinen
Peer Pöxäinen 1 - Pöksyläinen
Hendrich Pålson Ruskain 1 1 Ruuskanen
bror Mattz 1 1 Ruuskanen
bror Påål - 1 Ruuskanen
Matz Hend: Ruskain 1 - Ruuskanen
Mårthen Hend: Ruskain 1 1 Ruuskanen
Kasurilaby/Kasurila Lars Anderson Husoi 1 1 Husso
bror Peer Ditto 1 - Husso
Jören Jörenson Hussoi 1 1 Husso
bror Oluf Ditto - 1 Husso
Michel Hussoi 1 - Husso
Son Mattz Ditto 1 - Husso
Bertil A: Knutinen 1 - Nuutinen
dreng Lars Turuin 1 - Turunen
Peer Safuolain 1 - Savolainen
Matz Hend: Kasurin 1 1 Kasurinen
bror Christer 1 - Kasurinen
Thomas Matson Murto 1 1
Påål Pålson Kasurin 1 1 Kasurinen
Michel Mårthenson 1 1
bror Matz Ditto 1 -
Mårthen O: Kasurin 1 - Kasurinen

Sivu 408AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Henkilöt M N Sukunimi
Kasurilaby/Kasurila Christer Jönson Julkuin 1 1 Julkunen
Simon Kyröläin 1 - Kyröläinen
Jöns Jönson Julkuin 1 - Julkunen
Tigg Anders Mustoinen - - Mustonen
dreng Sigfred Kariuin 1 - Karjunen
Hackaralaby/Hakkarala Mårthen O: Wardiain 1 1 Vartiainen
bror Oluff 1 1 Vartiainen
bror Peer 1 - Vartiainen
Lars L. Lakoinen 1 - Laakkonen
dreng Immoinen Immonen
död Abraham Lakoinen - 1 Laakkonen
Jacob Lakoinen 1 - Laakkonen
Lars Hend: Lakoin 1 - Laakkonen
Jöns Jönsoin Lakoinen 1 - Laakkonen
bråtfallig Anders Jönson Ditto - - Laakkonen
Peer Jörenson Hackarain 1 - Hakkarainen
Peer Jacobson Hackarain 1 1 Hakkarainen
Matz Jacobson Hackarain 1 1 Hakkarainen
bror Jöns Ditto - - Hakkarainen
förrymbdt Erich Thom: Hackarain - - Hakkarainen
förrymbdt Jören A: Knutinen - - Nuutinen
Son, förrymbdt Anders Ditto - - Nuutinen
Rissalaby/Rissala Tomas Michelson Rissain - 1 Rissanen
Oluf Person Ditto - 1 Rissanen
Påål Anderson Rissain 1 1 Rissanen
bror Peer Ditto 1 - Rissanen
Matz Johanson Rissain 1 1 Rissanen
bror Anders 1 - Rissanen
bror, bräcklig Johan - 1 Rissanen
Peer Sigfredson Rissain 1 - Rissanen
Lars Jörenson Rissain 1 - Rissanen
bror Peer Ditto 1 - Rissanen
Toifwalaby/Toivala Sahl: H:r Enkia Stephani 1 -
dreng Michel Walkoin 1 - Valkonen
Dng Henricus Måna 1 1
död Påål A: Toifuainen - - Toivanen
mågh Lars Rautiain 1 - Rautiainen
__ Mårthen Grelson - -
Mårthen Hendrichsson 1 -
Lars Peerson Tackin 1 - Takkinen
son Albrech Ditto 1 - Takkinen
Påål Jönson Lakoin 1 - Laakkonen
Lars Jönson Ditto 1 - Laakkonen
Hendrich Pirskainen 1 - Pirskanen
Christer Pirskainen 1 - Pirskanen
Lars Wänäin 1 - Väänänen
Staphan Jönson Lakoin 1 - Laakkonen
JennenWirda/Jännevirta Sigfred Hend: Hardikain 1 - Hartikainen
Johan Sigfredson Ditto 1 - Hartikainen
Johan Michelson 1 1 Hartikainen
bds Enkia Oluf Hardikaises 1 1 Hartikainen
Peer Hanson Hilduin 1 - Hiltunen
Anders Pålson Niskain 1 - Niskanen
Son Pål Ditto 1 - Niskanen
Axel Pålson Niskain 1 1 Niskanen
PellonNiemi/Pelonniemi Peer O: Heikinen 1 1 Heikkinen
Hendrich O Ditto 1 - Heikkinen
Peer Jönson Heikinen 1 - Heikkinen
Son Jöns Ditto 1 - Heikkinen
Bertil Jönson Ditto 1 1 Heikkinen
Lars L. Heikinen 1 - Heikkinen
Oluf Larson Heikinen 1 - Heikkinen
Anders Hend: Toifuain - 1 Toivanen
Son Hendrich Ditto 1 - Toivanen
förrymbdt Påål Hend: Toifuain - - Toivanen
förrymbdt Peer Hend: Ditto - - Toivanen

Sivu 409AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Henkilöt M N Sukunimi
PellonNiemi/Pelonniemi Påål Winikainen 1 - Viinikainen
Michel L: Heiskain 1 - Heiskanen
Oluf O: Pitkäin 1 1 Pitkänen
bror Sigfredh Ditto 1 - Pitkänen
Murtolax/Murtolahti Oluf O: Jalkainen 1 1 Jalkanen
bror Lars Ditto 1 1 Jalkanen
Anders O: Jalkain 1 1 Jalkanen
dödh Christer Jalkainen - - Jalkanen
Peer Jalkainen 1 1 Jalkanen
Piexäby/Pieksä Nils Ylletyinen 1 1 Yletyinen
Påål Hend: Staphanain 1 - Tahvanainen
Anders Staphanain 1 - Tahvanainen
Thomas Heikinen 1 1 Heikkinen
bror, bräklig Jöns - - Heikkinen
Peer Heikinen 1 - Heikkinen
bror Matz Ditto 1 - Heikkinen
Johan M. Tijhoinen 1 1 Tiihonen
Knut Knutin - - Nuutinen
Son Peer 1 - Nuutinen
Michel Winikainen 1 - Viinikainen
Hendrich Wauchkoin - 1 Vauhkonen
Nilsiälax/Nilsiä Anders Ahoinen 1 - Ahonen
bror Påål 1 - Ahonen
bror Jören 1 - Ahonen
Johan O Pirinen 1 - Pirinen
Lars L: Linduin 1 - Lintunen
Peer Taskinen 1 - Taskinen
Anders A: Luttinen 1 1 Luttinen
bror Johan Ditto 1 - Luttinen
Syfwäriby/Syvärilä Oluf Johanson Vckoin 1 1 Ukkonen
Hemming Wckoinen 1 - Ukkonen
Hemming Luckarin 1 - Lukkarinen
Peer O: Pirinen 1 - Pirinen
Oluf Olufson Ditto 1 - Pirinen
Hendrich Korhoin 1 - Korhonen
Philpus Korhoin 1 - Korhonen
Bertil Sigfredson 1 -
Hendrich Sigfredson 1 -
Peer Sigfredson 1 1
Peer L: Kärkinen 1 1
Johan Cuossmainen 1 - Kuosmanen
Son Påål 1 1 Kuosmanen
Lars Matzson Wänäin 1 1 Väänänen
Oluf Kainolain 1 - Kainulainen
Jören Ollikainen 1 1 Ollikainen
Wotijerfwi/Vuotjärvi Hendrich A: Pasainen 1 - Pasanen
bror Peer 1 1 Pasanen
bror Lars 1 - Pasanen
Peer Jönsson Leskin 1 1 Leskinen
bror Mattz 1 - Leskinen
Hendrich Hardikain 1 1 Hartikainen
Anders Sigfredsson 1 1
AckonWesi/Akonvesi Matz Thomasson Rissain 1 - Rissanen
Eskel Tolpainen 1 - Tolppanen
bror Peer Ditto 1 1 Tolppanen
Anders Hämäläin 1 - Hämäläinen
Staphan Hämäläin 1 - Hämäläinen
Johan Rautiainen 1 - Rautiainen
Rönäby/Ryönä Oluf L: Wardiain 1 1 Vartiainen
bror Peer Ditto - - Vartiainen
Hendrich Th: Hackarain 1 1 Hakkarainen
breklig Peer Thomason Ditto - - Hakkarainen
Mattz Wardiainen 1 - Vartiainen
Oluf O: Wätäinen 1 1 Väätäinen
Johan O: Wätäinen 1 1 Väätäinen

Sivu 410AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Henkilöt M N Sukunimi
Rönäby/Ryönä Mattz Tackinen 1 - Takkinen
Lars Waittinen 1 - Vaittinen
Anders Laihiainen 1 - Laajanen
Lohilaxby/Lohilahti Hendrich Hackarain 1 - Hakkarainen
Son Hendrich Ditto 1 - Hakkarainen
Hendrich Abrahamson 1 -
bror Johan Ditto 1 -
Hans Christerson Tofuin 1 - Tuovinen
Hendrich Hanson Tofuin 1 - Tuovinen
Oluf Tofuinen 1 - Tuovinen
Anders Pålson Waroin 1 - Varonen
Påål Pålson Ditto 1 - Varonen
Påål Nilson Waroin - 1 Varonen
Ifuard Waroinen - 1 Varonen
Berttil Smolander 1 1 Smolander
bror, bräklig Mattz Ditto - - Smolander
Berttil Tofuinen - - Tuovinen
Son Berttill Ditto 1 - Tuovinen
RijstaWesiby/Riistavesi Hendrich Kopåinen 1 - Koponen
Oluf Ifuardson Ditto 1 - Koponen
Oluf Hendrichson Kopåin 1 - Koponen
Hendrich Swenson Parfuiain 1 1 Parviainen
broder, Knecht Swen - - Parviainen
bror, brekelig Jören - - Parviainen
Nils Wardiainen 1 1 Vartiainen
bror Mattz Ditto 1 - Vartiainen
bräcklig Bertil Nilson Ditto - - Vartiainen
Jacob Hätinen 1 1 Hätinen
bror Påål - 1 Hätinen
bror Jören 1 - Hätinen
Hendrich Hussoi 1 - Husso
Jacob Laihiainen 1 - Laajanen
aldeles fattig Hardwijk Hietainen - - Hietanen
Grels Malinen 1 - Malinen
Oluf Haloinen 1 - Halonen
dreng Nils Waroinen 1 - Varonen
Påål Kekälinen 1 - Kekäläinen
Berttil Heikinen 1 1 Heikkinen
Zacharies Heikinen 1 - Heikkinen
Lars A: Sichwåinen 1 1 Sihvonen
Nils Sichwåinen 1 - Sihvonen
Hans Nissinen - - Nissinen
Son Peer Ditto 1 - Nissinen
Hans Pålson Waroin 1 - Varonen
Nils Nilson Asikainen 1 - Asikainen
Nils Thomason Ditto 1 - Asikainen
Sigfred Toifuainen 1 - Toivanen
Rymbt Peer Nilson Kinnuinen - - Kinnunen
Mattz Kariuinen 1 - Karjunen
TuusNiemiby/Tuusniemi Oluf M Keijnåinen 1 - Keinänen
Johan Jönsson Keijnain 1 - Keinänen
bror Christer Ditto 1 - Keinänen
Matz Jönson Keijnain 1 - Keinänen
Oluf Larson Turuinen - 1 Turunen
Påål Turuinen 1 - Turunen
Son Hendrich - - Turunen
Peer Matzson Taskinen 1 1 Taskinen
Påål Larson Keijnåin 1 - Keinänen
Anders Matzson Keijnåin 1 - Keinänen
Peer Collemainen 1 - Kolehmainen
Knechten Peer Kosuinen - - Kosunen
Matz Peerson Smolander 1 - Smolander
Son Hendrich 1 - Smolander
OchtanNiemi/Ohtaanniemi Johan Peerson Miettin 1 - Miettinen
bror Peer Ditto 1 1 Miettinen
bror Anders Ditto 1 1 Miettinen
Knecht Oluf O: Miettinen - 1 Miettinen

Sivu 411AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Henkilöt M N Sukunimi
OchtanNiemi/Ohtaanniemi Hendrich Miettinen 1 1 Miettinen
Matz Peerson Smolander 1 - Smolander
Peer Peerson Ditto 1 - Smolander
Ifuard Räsäinen 1 - Räsänen
Anders M: Mustoin 1 - Mustonen
Son, förrymbdt Mattz Ditto - - Mustonen
JurikaMäkiby/Juurikkamäki Michel Swenson Räsäin 1 1 Räsänen
bror Oluf Ditto 1 - Räsänen
bror Anders Ditto 1 - Räsänen
Swen Månson Räsäin 1 1 Räsänen
dreng Lars Soininen - - Soininen
Oluf Peerson Räsäin 1 1 Räsänen
Hendrich Larson Ditto 1 1 Räsänen
Oluf Anderson Räsäin 1 1 Räsänen
bror Anders 1 - Räsänen
Hendrich A: Räsäinen 1 1 Räsänen
Son - - Räsänen
Anders Turuinen 1 1 Turunen
Johan Hend: Turuinen 1 - Turunen
Johan Poutiainen 1 - Poutiainen
Hendrich Koistinen 1 - Koistinen
Worisaloby/Vuorisalo Peer Jörenson Hilduinen 1 1 Hiltunen
bror Oluf Ditto 1 1 Hiltunen
Peer Rahuinen 1 - Rahunen
son Peer Ditto 1 - Rahunen
Ifuard Smolander 1 - Smolander
Oluf Pelkoinen 1 1 Pelkonen
Matz Muståinen 1 - Mustonen
Son, förrymbdt Hendrich Ditto - - Mustonen
Påål Ihalembinen 1 -
Clemet Hålapain 1 - Holopainen
Matz O: Ihalainen 1 - Ihalainen
Matz Matzson Keijnäin 1 - Keinänen
Peer Larson Smolander 1 - Smolander
LittmaNiemiby/Litmaniemi Anders A: Hardikainen 1 - Hartikainen
bror Oluf Ditto - 1 Hartikainen
Daniel Hardikainen 1 1 Hartikainen
bror Johan Ditto 1 - Hartikainen
Hendrich L: Happåinen - 1 Happonen
Wechmersalmiby/Vehmersalmi Staphan Kankuinen 1 - Kankkunen
Lars Peerson Miettin 1 1 Miettinen
Hendrich Hend: Reinikain 1 - Reinikainen
Oluf Hilduinen 1 1 Hiltunen
Oluf Pålson Koistin 1 - Koistinen
Anders Happåinen 1 1 Happonen
Anders Wiliakainen 1 - Viljakainen
Peer Jalkainen 1 - Jalkanen
RittoNiemiby/Ritoniemi Anders O: Antikainen 1 - Antikainen
Lars Cordilainen 1 - Kortelainen
Peer Cordilainen 1 - Kortelainen
gammal Anders Cordilainen - - Kortelainen
Anders Hålapain 1 1 Holopainen
Clemet Hålapain 1 - Holopainen
Michel Hålapain 1 1 Holopainen
Peer Hålapain 1 - Holopainen
Clemet Hendrichson - 1
Oluf Peerson Happåin 1 - Happonen
Matz Happåinen 1 - Happonen
Knächt Erich O: Sallin - - Sallinen
Miettiläby/Miettilä Lars O: Miettinen 1 1 Miettinen
Oluf O: Miettinen 1 - Miettinen
Anders O: Miettin 1 1 Miettinen
Johan L: Heiskain 1 1 Heiskanen
Sigfred Mönköinen 1 - Mönkkönen

Sivu 412AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Henkilöt M N Sukunimi
Räsälälax/Räsälä Påål O Räsainen 1 1 Räsänen
Son Oluf Ditto 1 - Räsänen
Hendrich Mönköinen 1 - Mönkkönen
Erich Kankuinen 1 - Kankkunen
Anders Jerfueläin 1 - Järveläinen
Jören Möhäinen 1 - Myöhänen
Oluf Swenson Räsäinen 1 - Räsänen
Johan Olufson Räsäinen 1 - Räsänen
Ennanlaxby/Enonlahti Oluf M: Heiskainen 1 1 Heiskanen
Matz And: Hilduinen 1 - Hiltunen
Påål Anderson Koistin 1 1 Koistinen
Anders Tilikainen - 1 Tiilikainen
Michel Thomahinen 1 - Tuomainen
Mattz Thomahinen 1 1 Tuomainen
PutusMäki/Puutosmäki Christer O: Möykyin 1 - Möykkynen
Ifuard Johanson Turuin 1 1 Turunen
bror Johan Ditto 1 - Turunen
Lars Lappalainen 1 - Lappalainen
Staphan Soininen 1 - Soininen
Oluf O Soininen 1 1 Soininen
brodher Lars Soininen 1 - Soininen
Puutssalmiby/Puutossalmi Hendrich Kinnuinen 1 1 Kinnunen
Knächt Oluf A: Miettin - - Miettinen
Påål Hyfuärinen 1 - Hyvärinen
Jören Hyfuärinen 1 - Hyvärinen
Jacob Hyfuärinen 1 1 Hyvärinen
Matz A: Mustoinen 1 - Mustonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16721693

© Väinö Holopainen 2023