AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1693 → Henkikirja ☰ 

Kuopio henkikirja 1693

Sivu 2084B (aukeaman 2084 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Airaxela/Airaksela 4 Michel Kiärckein mh: 2
Madtz Peersson 1
B:M: Karin Laitajn 1
4 Gabriel Olofss: Airaxein medh hustru 2 Airaksinen
B: Esaias mh: 2 Airaksinen
2 T: Matz Matzsson mh: 2
2 T: Peer Mackoin mh: 2 Makkonen
2 T: Lars Wekoin mh: 2
7 Peer Larsson mh: 2
M: Påhl Heskain mh: 2 Heiskanen
S: Peer medh hustru 2
S: Eskell 1
2 T: Johan Johansson 1
B: Madtz 1
Ackawesij/Akonvesi 4 1 Anders Hamiläin 1 Hämäläinen
B: Staffan mh: 2 Hämäläinen
Såldatz hustru 1
Absentia 1
1 Staffan Staffansson 1
Befal:n Joh: Ifwarssons H
1 D: And: Andickains Ho 1 Antikainen
2 T: Peer Tuckoin mh 2
4 T: Bertell Tijckoin mh: 2
D: Matz Kinuin mh: 2 Kinnunen
Cuopioby/Kuopio 9 Kyrckioheerden H: Israel Willanders Enckia 1 Willander
vide Pastoren H: Claus Molander medh hustru 2 Molander
Peer Mustoin medh hustru 2 Mustonen
D: Hend: Peersson Hyfwerin 1 Hyvärinen
Syster Anna 1
D: Tönes Pockoin 1
Pijga Sophia Puss dotter 1
2 T: Michell Heskain mh: 2 Heiskanen
1 T: Oloff Keckoin 1 Kekkonen
1 Lööss K: Anna Ihalattar 1 Ihalainen
4 Kyrckioheerdens H:r Anders Arvidi Enckia 1
D: Påhl Peersson Ihalain 1 Ihalainen
D: Jöran Belckoin mh: 2
2 T: Erich Erichsson Safwolain medh hustru 2 Savolainen
1 Giösta Olofsson Lillius 1 Lillius
2 UpbördzSkrif:n Reinholdt Steckman medh hustru 2 Steckman
1 Klåckaren Erich Karkoin 1
3 Peer Axellsson Hanska mh: 2 Hanska
B: Jöran 1
2 Dödhgref:n Påhl Kainol: mh 2 Kainulainen
2 Prophossen Peer Kaikonen medh hustru 2 Kaikkonen
Euorelax/Enonlahti 5 Påhl Heiskain mh: 2 Heiskanen
B: Madtz med hustru 2 Heiskanen
B:S: Matz 1 Heiskanen

Sivu 2085A (aukeaman 2085 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Euorelax/Enonlahti 3 T: Matz Hildunen mh: 2 Hiltunen
S: Madtz 1 Hiltunen
2 Påhl Andersson Kåistinen medh hustru 2 Koistinen
6 Matz Anderss: Tijlikain medh hustru 2 Tiilikainen
B: Oloff medh hustru 2 Tiilikainen
B: Anders med hustru 2 Tiilikainen
4 Michell Matzs: Tommoin 1 Tuomainen
S: Måns medh hustru 2 Tuomainen
B: Larss 1 Tuomainen
2 T: Arf:n Turhuin mh: 2
Hatzola/Hatsala 4 Rassmus Ersson Hera medh hustru 2 Hara
dotter Walborgh 1 Hara
S: Jonas 1 Hara
Haminalax/Haminalahti 5 Nills Larsson Rånin mh 2 Roininen
B: Erich 1 Roininen
B: Nielss mh: 2 Roininen
2 Lars Christersson Koppoin medh: hustru 2 Koponen
6 Påhl Nillsson Kårhoin 1 Korhonen
S: Nills medh hustru 2 Korhonen
B: Madtz medh hustru 2 Korhonen
D: Påhl Swensson 1
3 Nills Matzs: Korhoin mh 2 Korhonen
D: Johan Jäppin 1 Jäppinen
4 Hind: Peerss: Rijssoin mh 2 Rissanen
B: Johan med hustru 2 Rissanen
5 Hend: Peerss: Purssiain 1 Pursiainen
S: Hendrich medh hustru 2 Pursiainen
B: Abrussius mh: 2 Pursiainen
Hildulalax/Hiltulanlahti 4 1 Erich Abrahamsson mh 2
B: Anders med hustru 2
Soldatz hustru 1
4 And: Jacobss. Krögares H:o 1
S: Axell medh hustru 2
dotter Elin 1
8 Hindrich Hilduin mh: 2 Hiltunen
S: Peer medh hustru 2 Hiltunen
B: Påhl medh hustru 2 Hiltunen
D: Sigfred Tockoin mh: 2
6 Peer Wanickain mh 2 Vainikainen
M: Erich Tuckoin mh: 2 Tuhkanen
B: Johan medh hustru 2 Vainikainen
Hirfwimäki/Hirvimäki 6 Hans Hansson Kårhoinen mh 2 Korhonen
B: Hindrich medh hustru 2 Korhonen
B: Lars medh hustru 2 Korhonen
2 Nills Korhoin med hustru 2 Korhonen
Hackuitoo/Hakulila 4 Markus Kåckoin mh: 2
B:M: Philip Karhuin mh 2 Karhunen
5 Hans Lydikins hustru 1 Lyytikäinen
S: Påhl medh hustru 2 Lyytikäinen
B:M: Peer Kackon mh 2 Kakkinen
Hirfwilax/Hirvilahti 4 Peer Peerss: Eskelinen mh 2 Eskelinen
T: Clemeth mh 2
7 And: Michellsson Radikain medh hustru 2 Raatikainen
B: Johan medh hustru 2 Raatikainen
B: Michill 1 Raatikainen
D: Peer Wänheinen mh: 2
2 Peer Linduin mh: 2
4 Peer Taskinen mh: 2 Taskinen
B: Staffans Enckia 1 Taskinen
S: Peer 1 Taskinen
2 T: Peer Junikain mh 2
3 Christer Kankoin 1
S: Lars medh hustru 2
2 And: Lydikain mh: 2 Lyytikäinen

Sivu 2085B (aukeaman 2085 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hattalaby/Haatala 2 Christer Larsson mh: 2
1 Hind: Larssins H 1
2 Lars Larsson mh: 2
7 Madtz Raskain mh 2 Ruuskanen
B: Lars mh 2 Ruuskanen
Absentia 1
D: Lars Taswain mh: 2
7 1 Hind: Hind: Sigwoin 1
S: Hindrich med hustru 2
Såldatz hustru 1
D: Lars Pålsson Purssian medh hustru 2 Pursiainen
Hind: Jöransson mh: 2
4 Anders Larsson mh: 2
B: Påhl 1
B: Jacob 1
6 Peer Kasserinen mh 2 Kasurinen
M: Thomas mh: 2
dotter Anna 1 Kasurinen
Absentia 1
6 Hind: Påhlss. Hatainen mh 2 Haatainen
Moor 1
D: Hind: Hattain 1
D: And: Hackarin mh 2 Hakkarainen
5 Joseph Kijming mh 2 Kiimalainen
B: Matz med hustru 2 Kiimalainen
Såldatz hustru 1
Hamula 3 Hind: Larss. Kunoin mh: 2
S: Larss 1
5 Thomas Thomasson Tuckain mh: 2 Tuhkanen
S: Thomas medh h:o 2 Tuhkanen
B: Madtz 1 Tuhkanen
5 Lars Paijainen 1 Paajanen
B: Thomas Peerss: mh: 2 Paajanen
S: Thomas mh. 2 Paajanen
4 Erich Olofss. Kassurinen mh 2 Kasurinen
B: Oloff medh hustru 2 Kasurinen
7 Matz Josephss. Pardain mh 2 Partanen
B: Johan medh hustru 2 Partanen
B: Oloff medh hustru 2 Partanen
Absentia 1
4 Hind: Hinderss. Kerwinen mh 2 Kervinen
S: Hans medh hustru 2 Kervinen
Hakkarala 3 Oloff Mårtenss: Wardein mh 2 Vartiainen
B: Mårten 1 Vartiainen
2 Johan Lydkäin med hustru 2 Lyytikäinen
3 Lars Hindersson med hustru 2
B: Christer 1
4 Madtz Lackoin medh hustru 2 Laakkonen
D: Pehr Wardiain mh 2 Vartiainen
2 Johan Julkoin mh 2 Julkunen
5 Matz Jacobsson mh 2
B: Thomas 1
D: Matz Jacobss. Lytein mh 2 Lyytinen
2 Jacob Jacobsson mh 2
2 1 Jacob Peerss. Hackorain mh 2 Hakkarainen
Såldatz hustru 1
6 Matz Påhlss. Ruskain mh 2 Ruuskanen
S: Nills medh hustru 2 Ruuskanen
D: Christer 1
Absentia 1
2 Jöns Thomasson mh 2
4 Michell Kåckoin mh 2 Kokkonen
S: Hindrich mh 2 Kokkonen
3 And: Tofwijn mh 2 Tuovinen
B: Christer 1 Tuovinen
Hipanlax/Hipanlahti 5 Matz Rissain 1 Rissanen
S: Bengdt med hustru 2 Rissanen
Absentia 1

Sivu 2086A (aukeaman 2086 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hipanlax/Hipanlahti B: Thomas 1 Rissanen
2 Johan Rissoin mh 2 Rissanen
Herineistenlax/Horsmastenlahti 6 Matz Matzss. Kiärein mh 2
B: Erich medh hustru 2
Fader medh hustru 2
Haloila/Halola 2 Ifwar Safwolain mh 2 Savolainen
2 Lars Carlsson Halloinen medh hustru 2 Halonen
2 Lars Niskain mh 2 Niskanen
1 Staffan Niskain 1 Niskanen
2 Påhl Philipss. Halloin mh 2 Halonen
5 Påhl Påhlss. Kardin mh 2
B: Gabriel med hust 2
D: Abraham 1
3 Nills Christerss. mh 2
D: Thomas Johain 1
4 Peer Weisein mh 2 Väisänen
Påhl med hustru 2 Väisänen
4 Påhl Karhuin mh 2 Karhunen
B: Peer medh h:o 2 Karhunen
Julkola/Julkula 5 Anders Andersson 1 Julkunen
B: Laars 1 Julkunen
B: Christer 1 Julkunen
Löössdd: Hind: Mannin 1 Manninen
D. Karin 1
5 Hind. Tåifwain 1 Toivanen
S: Hindrich 1 Toivanen
Dotter Anna 1 Toivanen
3 Peer Julkoin mh 2 Julkunen
B Anders H 1 Julkunen
2 T: Peer Lackoin mh 2 Laakkonen
Jännewirda/Jännevirta 3 Johan Hardikain mh 2 Hartikainen
S: Anders 1 Hartikainen
6 Joh: Michellss: Hardikain mh 2 Hartikainen
B: Abram mh 2 Hartikainen
D: Anders 1
D: Olof Wartiain 1 Vartiainen
2 Sigfredh Olofsson medh H:o 2 Hartikainen
3 And: Hardikain mh 2 Hartikainen
S: Anders 1 Hartikainen
8 Axell Påhlsson Niskin mh 2 Niskanen
B: Påhl medh hustru 2 Niskanen
B: Peer medh hustru 2 Niskanen
D: Påhl Påhlss. Niskin mh 2 Niskanen
7 And: Niskains hustru 1 Niskanen
S: Peer medh hustru 2 Niskanen
B: Påhl medh hustru 2 Niskanen
D: Greels Hardikain mh 2 Hartikainen
Jurckamäkj/Juurikkamäki 3 Påhl Hinderss: Ressain mh 2 Räsänen
B: Johan 1 Räsänen
2 Oloff Andersson mh 2
2 Anders Ressain mh 2 Räsänen
2 Hindrich Ressain mh 2 Räsänen
3 Måns Ressains hustru 1 Räsänen
B: Oloff Peersson mh 2 Räsänen
2 Oloff Peersson Ressain mh 2 Räsänen
4 Michell Swensson mh 2
B: Anders medh H:o 2
Jänisalo/Jänissalo 2 1 Påhl Rahuinen mh 2 Rahunen
Sålldatz hustru 1
5 Peer Ifwarsson mh 2
B: Lars medh hustru 2
B: Ifwar 1
7 Madtz Smålander 1 Smolander
S: Hendrich medh hustru 2 Smolander
B: Madtz med hustru 2 Smolander
B: Peer medh hustru 2 Smolander
Jonialax/Juonianlahti 6 Oloff Staffanss. Soininen medh hustru 2 Soininen
B: Staffan med hustru 2 Soininen
B: Clemeth med hustru 2 Soininen

Sivu 2086B (aukeaman 2086 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaisatalax/Kaislastenlahti 6 Johan Påhlsson Lapweteläin medh hustru 2 Lapveteläinen
B: Christer medh hustru 2 Lapveteläinen
S: Påhl medh hustru 2 Lapveteläinen
Kuifwaniemij/Kuivaniemi 7 Oloff Cuolemain mh 2 Kolehmainen
B: Staffan 1 Kolehmainen
B: Christer medh H:o 2 Kolehmainen
B: S: Oloff mh 2 Kolehmainen
8 Clemeth Kårhoin 1 Karhunen
S: Staffan med hustru 2 Karhunen
B: Hans 1 Karhunen
B: Laars 1 Karhunen
D: Oloff Mäckeräin 1 Mäkäräinen
D: Lars Kinnoin 1 Kinnunen
D: Thomas Taskain 1 Taskinen
2 T: Bertell Tarfwoin mh 2 Tarvainen
Karttula 1 Oloff Lydiköins H: 1 Lyytikäinen
3 Påhl Peersson Karttuin mh 2 Karttunen
Peer Påhlssons H:o 1
3 Påhl Hansson 1
B: Hans medh H:o 2
3 Påhl Påhlsson Karttuin medh hustru 2 Karttunen
Dotter Karin 1 Karttunen
3 Peer Huttuin mh 2 Huttunen
B: S: Peer 1 Huttunen
2 Mårt: Hackorinen 1 Hakkarainen
S: Peer 1 Hakkarainen
Kåifwulax/Koivulahti 1 Thomas Tåloinen 1 Tolonen
Knuttila/Nuutila 4 Cnuth Larssons hustru 1
M: Johan 1
Son Lars med hustru 2
9 Oloff Ohlsson Knuttinen 1 Nuutinen
B: Anders med hustru 2 Nuutinen
B: Cassper med hustru 2 Nuutinen
B: Christer med hust: 2 Nuutinen
S: Oloff medh hustru 2 Nuutinen
8 Lars Matzss. Knutuin mh 2 Nuutinen
B: Peer medh hustru 2 Nuutinen
S: Matz Larsson medh H 2 Nuutinen
D: Olof Lydikein mh 2 Lyytikäinen
5 Erich Erichsson 1
B: Madtz 1
B: Peer 1
B: Lars medh hustru 2
Kurolanlax/Kurolanlahti 6 Påhl Mykain mh 2 Mykkänen
B: Hans medh hustru 2 Mykkänen
D: Johan medh hustru 2
2 Hind: Anderss. Marain mh 2 Maaranen
3 Påhl Påhlsson Mykain mh 2 Mykkänen
S: Påhl 1 Mykkänen
Koifwusari/Koivusaari 6 Olof Safwolain 1 Savolainen
B: Christer medh hustru 2 Savolainen
B: Larss 1 Savolainen
D: Madtz Peerss. Taskin mh 2 Taskinen
2 T: Sigfredh med hustru 2
5 Anders Safwolain 1 Savolainen
B: Oloff 1 Savolainen
B: Lars medh hustru 2 Savolainen
D: Lars Suckoin 1
Kähwoeby/Kehvo 5 1 Madtz Larss. Weneläin mh 2 Venäläinen
B: Johan med hustru 2 Venäläinen
B: Lars 1 Venäläinen
Sålldatz Hustru 1

Sivu 2087A (aukeaman 2087 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kähwoeby/Kehvo 4 Peer Wenelein 1 Venäläinen
B: Hindrich mh 2 Venäläinen
B: Staffans h:o 1 Venäläinen
5 Madtz Wänäin mh 2 Väänänen
B: Cnuth 1 Väänänen
B: Michell mh 2 Väänänen
Kurolanlax/Kurolanlahti 2 Anders Mahoin mh 2 Mähönen
2 Påhl Påhlsson Purssiainen medh hustru 2 Pursiainen
2 T: Johan Wittein mh 2
3 Anders Kurhoin 1
S: Johan medh hustru 2
2 Christer Korhoin mh 2 Korhonen
Kåifwumäkj/Koivumäki 4 Hind: Hinderss. Luckorin medh hustru 2 Lukkarinen
Son Hendrich mh 2 Lukkarinen
5 Olof Luckarin mh 2 Lukkarinen
M: Olof Ylleinen mh 2
Dotter Anna 1 Lukkarinen
Kasurila 4 Jöran Jöransson Kassurinen med hustru 2 Kasurinen
B: Anders mh 2 Kasurinen
5 Lars Hussoin mh 2 Husso
B: Peer medh hustru 2 Husso
S: Lars Larssonn 1 Husso
7 Madtz Hussoin mh 2 Husso
B: Michell mh 2 Husso
B: Mårten mh 2 Husso
B: Peer 1 Husso
8 Bertell Cnuttinen mh 2 Nuutinen
S: Zacharias mh 2 Nuutinen
D: Madtz Kokoin mh 2 Kokkonen
D: Madtz Pätiläin 1
T: Anders Pardains Ho 1 Partanen
3 Matz Thomass: Mordoins H 1
Son Thomas medh hustru 2
6 Peer Erichsson Safwolain mh 2 Savolainen
S: Peer medh hustru 2 Savolainen
B: Johan medh hustru 2 Savolainen
7 Påhl Erichsson Kassurinen mh 2 Kasurinen
B:M: Lars Tåssawain mh 2 Tossavainen
B: Johan medh hustru 2
D: Erich Johanssonn 1
8 Michel Mårtensson mh 2
B: Madtz medh hustru 2
B: Mårten mh 2
S: Mårten medh hustru 2
4 Mårten Olofsson mh 2
S: Olof medh hustru 2
2 T: Lars Mustoin mh 2 Mustonen
Kåtasalmi/Kotasalmi 7 And: Hindersson Tåifwain 1 Toivanen
S: Hindrich medh hustru 2 Toivanen
S: Anders hustru 1 Toivanen
T: Påhl Widikains H:o 1
D: Madtz Nillss. Ylliten medh hustru 2
2 Sigfredh Pittkein mh 2 Pitkänen
2 Oloff Sigfredhss. Pittkein medh hustru 2 Pitkänen
Käyitinby/Keyritty 2 Olof Johansson Uckoin mh 2 Ukkonen
2 Germias Wikoin mh 2 Ukkonen
5 Heming Wikoin 1 Ukkonen
B: Ifwar medh hustru 2 Ukkonen
M Markus medh hustru 2
2 Hemming Oloffsson mh 2
Karsämäkj/Kärsämäki 3 Jöran Ohlss. Ollikain mh 2 Ollikainen
S: Påhl 1 Ollikainen

Sivu 2087B (aukeaman 2087 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kiukanemj/Kiukoonniemi 3 Madtz Mustoin mh 2 Mustonen
B: Anders 1 Mustonen
Kartasalo/Kartansalo 6 Johan Anderss. Turoin medh hustru 2 Turunen
S: Anders med hustru 2 Turunen
B:S: Christer mh 2 Turunen
Kärmelax/Käärmelahti 2 Påhl Påhlss. Radikain medh hustru 2 Raatikainen
2 B: Pehr medh hustru 2
4 Hans Radikain mh 2 Raatikainen
D: Lars Ickahenn mh 2
6 Peer Erichss. Röngia mh 2 Rönkä
B: Ifwar mh 2 Rönkä
D: Lars Myckoin mh 2 Mykkänen
4 Hend: Wäneläin mh 2 Venäläinen
B: Påhl medh H:o 2 Venäläinen
1 Johan Rässein 1 Räsänen
2 Johan Anderssoin Huttein medh hustru 2 Huttunen
3 1 Ifwar Kuroinen mh 2 Kuronen
B: Peer 1 Kuronen
Såldatz hustru 1
6 Thomas Matzson Hyttuin medh hustru 2 Hyttinen
M: Peer Ruodjlain mh 2
D: Anders HinneLn mh 2
2 Thomas Hansson Huttuin mh 2 Huttunen
2 1 Matz Peersson Korhuin medh hustru 2
Såldatz hustru 1
4 Hend: Kerfwinen mh 2 Kervinen
B: Johan med hustru 2 Kervinen
4 Christer Jäskeläinen 2 Jääskeläinen
B: Hans medh hustru 2 Jääskeläinen
Lydickälä/Lyytikkälä 5 Peer Larsson Lydekein mh 2 Lyytikäinen
S: Hans medh hustru 2 Lyytikäinen
M: Erich Turhoins hustru 1
5 Hans Äskelinen 1 Eskelinen
B: Anders medh hustru 2 Eskelinen
B: Jöran medh hustru 2 Eskelinen
Lapwätelenlax/Lapvetelänlahti 4 1 Olof Påhlss Leinoin mh 2
S: Påhl medh hustru 2
Såldatz hustru 1
5 Cassper Julkoins hustru 1 Julkunen
S: Johan medh hustru 2 Julkunen
B: Ifwar medh hustru 2 Julkunen
Lambirila/Lamperila 7 Anders Kåpoin med hustru 2 Koponen
S: Madtz medh hustru 2 Koponen
B: Oloff medh hustru 2 Koponen
B: Anders 1 Koponen
Lohilax/Lohilahti 4 Hind: Hind: Hackarin mh 2 Hakkarainen
B: Madtz medh hustru 2 Hakkarainen
6 Hind: Abramss. mh 2
B: Bertell medh H 2
B Abram medh hustru 2
3 Hans Christersson Toifwain medh hustru 2
B: Johan 1
4 Hindrich Tåifwain mh 2
S: Dawidh 1
Dotter Anna 1
Läppäranda/Leppäranta 2 Hans Worinen mh 2 Varonen
Littmaniemj/Litmaniemi 4 And: Anderss. Hardikain 1 Hartikainen
S: Bertell medh hustru 2 Hartikainen
M: Larss 1
3 Jöran Huttinen med hustru 2
Sigfredh Hardikains H:o 1 Hartikainen

Sivu 2088A (aukeaman 2088 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Littmaniemj/Litmaniemi 2 Hind. Larss. Happoin mh 2 Happonen
Murdolax/Murtolahti 2 Peer Peerss Jalkain medh hustru 2 Jalkanen
2 Carl Jalkain mh 2 Jalkanen
2 Påhl Ruskain mh 2 Ruuskanen
Mieloniemj/Melaniemi 4 Bertell Bertellsson Toifwain medh H:o 2 Tuovinen
B: Hindrich mh 2 Tuovinen
2 Bertell Toifwain mh 2 Tuovinen
Mietilä/Miettilä 7 And: Mietinen mh 2 Miettinen
B: Michell medh H:o 2 Miettinen
B: Peer medh hustru 2 Miettinen
B: Christer 1 Miettinen
2 Hans Turuun mh 2 Turunen
2 Oloff Halckoin mh 2
Niufwaniemj/Niuvanniemi 4 Giöstew Anderss. Skoppa medh hustru 2 Skopa
B: Ernest Anderss. mh 2 Skopa
Niemijerfwi/Niemisjärvi 4 Hindrich Ofwaskain 1 Ovaskainen
S: Peer medh hustru 2 Ovaskainen
B: Nills 1 Ovaskainen
6 Johan Bengt:sson Rissainen mh 2 Rissanen
B: Bengdt mh 2 Rissanen
D: Peer Heiskain mh 2 Heiskanen
Ninimäk/Niinimäki 5 Johan Safwolain mh 2 Savolainen
D: Johan Wackoin mh 2
D: Staffans hustru 1
2 Peer Sigfredhsson Mönckain medh hustru 2 Mönkkönen
Nilsiäby/Nilsiä 4 And: Påhlssons Ea 1
S: Påhl med hustru 2
B Anders 1
3 Mårt: Erichsson LappaLn mh 2 Lappalainen
S: Mårten 1 Lappalainen
4 Påhl Peersson Taskin mh 2 Taskinen
B: Anders Peersson mh 2 Taskinen
2 Anders Luttinens Enckia 1 Luttinen
Johan Luttunens Ea 1 Luttinen
3 Peer Luttuin med hustru 2 Luttinen
B: Oloff 1 Luttinen
Ochtaniemij/Ohtaanniemi 6 Johan Mietinens hustru 1 Miettinen
B: Anders medh hustru 2 Miettinen
S: Michell 1 Miettinen
S: Peer medh hustru 2 Miettinen
1 Oloff Mietinen 1 Miettinen
4 Jacob Metein med hustru 2 Miettinen
B: Erich med hustru 2 Miettinen
5 Matz Påhlss. Smålander 1 Smolander
S: Lars medh hustru 2 Smolander
B: Peer medh hustru 2 Smolander
2 Michell Holopa mh 2 Holopainen
Pällosmäki/Pellosmäki 5 Nills Tuchkain 1 Tuhkanen
S: Nills medh hustru 2 Tuhkanen
S: Johan 1 Tuhkanen
D: Margreta 1 Tuhkanen
6 Påhl Laitinen medh H:o 2 Laitinen
S: Påhl medh hustru 2 Laitinen
D: Anna 1 Laitinen
B: Johan 1 Laitinen
Punnomäkj/Punnonmäki 4 Peer Månss. Kuolemain mh 2 Kolehmainen
B: Clemeth mh 2 Kolehmainen
2 Påhl Peersson medh H: 2
3 Påhl Karttuin medh H:o 2 Karttunen
B: Peer 1 Karttunen

Sivu 2088B (aukeaman 2088 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Punnomäkj/Punnonmäki 2 Måns Månsson mh 2
8 Staffan Staffanss. mh 2
S: Staffan medh H:o 2
B: Mårten 1
D: Madtz Lydikein 1 Lyytikäinen
D: Jöran Terhuin mh 2
3 Peer Peersson Cuolemain medh hustru 2 Kolehmainen
D: Samuel 1
4 Matz Peersson Karhuin medh hustru 2 Karhunen
B: Peer med hustru 2 Karhunen
Pölliälä/Pöljä 2 And: Linduin mh 2 Lintunen
4 Hend: Påhlsson Kockinen medh hustru 2
B: Peers Enckia 1
D: Hind: Mattelainen 1
4 Madtz Kehoin mh 2 Kejonen
B: Hindrich mh 2 Kejonen
2 Lars Meitinen mh 2 Miettinen
4 Peer Mietien mh 2 Miettinen
B: Påhl medh hustru 2 Miettinen
2 Michell Ruskain mh 2 Ruuskanen
2 Ifwar Ifwarsson Safwolain mh 2 Savolainen
4 Hans Lydeckein mh 2 Lyytikäinen
S: Sigfredh 1 Lyytikäinen
B: Erich 1 Lyytikäinen
Palnemij/Pelonniemi 4 Larss Heckinen mh 2 Heikkinen
S: Madtz 1 Heikkinen
B Zacharias 1 Heikkinen
4 Peer Pehrsson Heckinens h:o 1 Heikkinen
S: Johan medh hustru 2 Heikkinen
B: Thomas 1 Heikkinen
2 Johan Bertellsson mh 2
2 Peer Olofsson Häckinen medh hustru 2 Heikkinen
4 Hend: Häikenen 1 Heikkinen
S: Oloff medh hustru 2 Heikkinen
B: Erich 1 Heikkinen
Piexäby/Pieksä 3 Thomas Thomasson 1
S: Thomas mh 2
2 Peer Peerss. Heckein mh 2 Heikkinen
3 Peer Thomass. Häckinen 1 Heikkinen
S: Oloff medh hustru 2 Heikkinen
4 Johan Tijhoinen mh 2 Tiihonen
B: Madtz H 1 Tiihonen
T: Michell Winickens H:o 1 Viinikainen
Paloniemj/Palonurmi 2 And: Ohlss. Kainulain mh 2 Kainulainen
2 Olof Kainlain mh 2 Kainulainen
Putroniemi 4 Lars Påhlsson Ihalembinen medh hustru 2 Ihalainen
B: Påhl medh hustru 2 Ihalainen
3 Clemet Hålapa mh 2 Holopainen
S: Oloff 1 Holopainen
Putusalmij/Puutossalmi 6 Jacob Henderss. Hyfwerin medh hustru 2 Hyvärinen
B: Anders medh H:o 2 Hyvärinen
B: Hind: med hustru 2 Hyvärinen
6 Jöran Eskelss. Hyfwerins H 1 Hyvärinen
Son Jöran 1 Hyvärinen
B: Peer 1 Hyvärinen
S: Påhls hustru 1 Hyvärinen
B: Erich Hyfwerin mh 2 Hyvärinen

Sivu 2089A (aukeaman 2089 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Putusmäki/Puutosmäki 2 Johan Turoin mh 2 Turunen
2 Ifwar Turunen mh 2 Turunen
5 Påhl Turuin mh 2 Turunen
B: Hindrich mh 2 Turunen
S: Johan 1 Turunen
3 Olof Soininen mh 2 Soininen
S: Ifwar 1 Soininen
3 T: Peer Larss. Turoin mh 2 Turunen
B: Oloff 1 Turunen
1 T: Jöran Ifwarss Turoin 1 Turunen
Ryttkeby/Rytky 4 And: Christersson Kårhoin medh hustru 2 Korhonen
B Hans 1 Korhonen
B: Christer 1 Korhonen
4 Hind: Wännäin mh 2 Väänänen
D: Peer Gappoin mh 2
Rijtisenlax/Ritisenlahti 4 Oloff Olofsson Rautaparta medh hustru 2 Partanen
B: Christer 1 Partanen
D: Philip Mallin 1 Malinen
Räimebyy/Räimä 2 Christer Jönsson Julkoins hustru 1 Julkunen
D: Hind: Matzs: Korhoin 1 Korhonen
1 Sigfred Korholains H:o 1
2 Jöns Jönss. Julkin mh 2 Julkunen
Risala/Rissala 6 Matz Anderss. Smålander mh 2 Smolander
M: Peer Hallonen mh 2 Halonen
D: Johan Niskin mh 2 Niskanen
5 Thomas Rijssein 1 Rissanen
D: Jöran Hilldin mh 2 Hiltunen
S: Michell Michellss. mh 2
4 Länsm: Oloff Stränghäll medh hustru 2 Stränghäll
D: Påhl Jörensson 1
D: Laars Kondiain 1
3 Anders Rijssoin 1 Rissanen
S: Johan med hustru 2 Rissanen
5 Larss Jörensson 1
S: Peer medh hustru 2
B: Jöran 1
B: Lars Larsson 1
3 Peer Jörensson mh 2
Dotter Beata 1
5 1 Peer Sigfredhss: mh 2 Rissanen
B: Sigfredh 1 Rissanen
Såldatz hustru 1
D: Michell Kiskein mh 2 Kiiskinen
Räitinby/Reittiö 4 Hans Wähnen mh 2 Väänänen
B:S: Matz Larsson mh 2
Röneby/Ryönä 3 Johan Olofsson Wäten medh hustru 2 Väätäinen
S: Oloff 1 Väätäinen
2 Oloff Wardian mh 2 Vartiainen
2 Swen Matzson mh 2
4 Olof Olofss. Wätein mh 2 Väätäinen
S: Oloff mh 2 Väätäinen
3 Madtz Larsson Tackein mh 2 Takkinen
B: Laars 1 Takkinen
2 Thomas Larsson Wetein medh hustru 2 Väätäinen
Rijstawesi/Riistavesi 4 Påhl Nissinen mh 2 Nissinen
B: Peer medh hustru 2 Nissinen

Sivu 2089B (aukeaman 2089 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rijstawesi/Riistavesi 2 Hind: Andersson Parfwiain 1 Parviainen
S: Swen 1 Parviainen
6 Jören Parfwiain mh 2 Parviainen
B: Karl 1 Parviainen
B: Johan 1 Parviainen
B: Swen mh 2 Parviainen
4 Nills Nillsson Wartiain mh 2 Vartiainen
S: Johan med hustru 2 Vartiainen
4 Bertell Wardiain mh 2 Vartiainen
B: Matz Nillss: mh 2 Vartiainen
4 1 Jacob Hättin 1 Hätinen
B: Swen 1 Hätinen
B: Johan mh 2 Hätinen
Såldatz hustru 1
3 Hind: Kassurinens H:o 1 Kasurinen
S: Hindrich mh 2 Kasurinen
4 T: Nills Nillss: Asikain medh hustru 2 Asikainen
St:S: Olof Rasein medh hustru 2 Räsänen
2 T: Nills Thomasson Asikain mh 2 Asikainen
1 Jacob Anderss Lochkoin 1
2 Erich Oloffsson Wättein mh 2 Väätäinen
3 Peer Andersson Fougdlain mh 2 Voutilainen
Pijga 1
4 Påhl Hinderss:n Keckelein 1 Kekäläinen
S: Gabriels hustru 1 Kekäläinen
B: Hindrich med hustru 2 Kekäläinen
4 Lars Sigwoin med hustru 2
S: Anders medh hustru 2
2 Nills Sijfwoin med hustru 2
4 Oloff Koppoin mh 2 Koponen
B. Hindrich med hustru 2 Koponen
2 Hind: Ifwarssonn 1 Koponen
S. Hindrich 1 Koponen
Roikonsarj/Roikansaari 2 Madtz Olofss. Ehlain mh 2 Ihalainen
Ritoniemj/Ritoniemi 6 Olof Anderss. Andikain mh 2 Antikainen
B: Olof Olofsson mh 2 Antikainen
D: Anders medh hustru 2
2 And: Larss Kårdilain mh 2 Kortelainen
3 Peer Kordilain med hustru 2 Kortelainen
S: Anders 1 Kortelainen
4 And: Clemetss. Hålopain mh 2 Holopainen
B: Clemeth medh hustru 2 Holopainen
2 Hind: Håloppa medh Ho 2 Holopainen
2 Peer Happoinen mh 2 Happonen
3 Hend: Halloinen 1 Halonen
M: Christer med hustru 2
Räsäläby/Räsälä 8 Påhl Reseins hustru 1 Räsänen
Påhl Påhlss. Ressein mh 2 Räsänen
B: Nills medh hustru 2 Räsänen
B: Oloff med hustru 2 Räsänen
B: Lars 1 Räsänen
4 Sigfredh Mönckein mh 2 Mönkkönen
B: Hindrich medh H:o 2 Mönkkönen
4 Erich Matzs: Kankuinen mh 2 Kankkunen
S: Peer medh hustru 2 Kankkunen

Sivu 2090A (aukeaman 2090 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Räsäläby/Räsälä 3 Påhl Olofss. Jerwelein 1 Järveläinen
B: Michell med hustru 2 Järveläinen
3 Jöran And: Möheins H 1
Son Anders med hust: 2
3 Oloff Rässein mh 2 Räsänen
S: Oloff 1 Räsänen
1 Johan Olofsson 1
Riutila/Riuttala 2 Madtz Wardiain mh 2 Vartiainen
Safwilax/Savilahti 3 Lars Biörn mh 2 Björn
D: Johan Hanska 1 Hanska
2 T: Jöran Kinun mh 2 Kinnunen
2 6 H:r Johan Paldanius mh 2 Paldanius
B: Esias med hustru 2 Paldanius
Pijga Margerita 1
D: Erlan Anderss: mh 2
D: Madtz Wackoin 1
Safwisari/Savisaari 2 5 CapL H:r Samuel Argilander mh 2 Argillander
D: Elias Kukuoin mh 2
D: Isack Kockinen mh 2
Pijga 1
Soinlax/Soinlahti 4 Lars Laitainen mh 2 Laitinen
D: Michell Lydikein 1 Lyytikäinen
D: Johan Cnutsson 1
8 Nills Collmains H:o 1 Kolehmainen
B: Oloff med hustru 2
D: Olof Lydikein mh 2 Lyytikäinen
Sålldatz hustru 1
D: Oloff Collmain mh 2 Kolehmainen
5 Påhl Hemoin mh 2
S: Peer 1
D: Olof Lydikein mh 2 Lyytikäinen
6 Påhl Hanss. Cuolemain mh 2 Kolehmainen
B: Brussius mh 2 Kolehmainen
D: Hans Taskin mh 2 Taskinen
Sängamäkj/Sänkimäki 9 Lars Erichss. Pittkein mh 2 Pitkänen
B: Hindrich medh H:o 2 Pitkänen
B: Johan Olofss:n mh 2 Pitkänen
D: Hind: Kyrelein mh 2 Pitkänen
D: Hind: Myckeins H:o 1 Mykkänen
6 1 Johan Mårtensson mh 2 Pitkänen
B: Påhl medh hustru 2 Pitkänen
B: Eskell medh hustru 2 Pitkänen
Sålldatz hustru 1
4 Cassper Petkein mh 2 Pitkänen
S: Sigfredh medh hustru 2 Pitkänen
Syvärilä 4 Peer Olofsson medh H 2
S: Oloff medh hustru 2
Sojärfwj/Suojärvi 4 Bertell Kårhoin 1 Korhonen
S: Sigfredh medh hustru 2 Korhonen
B: Madtz 1 Korhonen
4 Hindrich Kårhoin mh 2 Korhonen
B: Peer medh hustru 2 Korhonen
4 Philip Kårhoin mh 2 Korhonen
S: Hindrich mh 2 Korhonen
4 Peer Sigfredsson mh 2
S. Sigfredh med hustru 2
2 Oloff Cosmains Ea 1 Kuosmanen
S: Johan 1 Kuosmanen
1 Thomas Kårhoin 1 Korhonen
5 Isaak Philipsson 1
Peer Kärcke mh 2 Kärki
D: Oloff Ahoin mh 2 Ahonen
Syriensari/Syrjänsaari 2 Påhl Påhlsson Wåroinen medh hustru 2 Varonen
2 Anders Påhlsson mh 2
3 Ifwar Weroin 1 Varonen
S: Nills 1 Varonen
B: Ifwar 1 Varonen

Sivu 2090B (aukeaman 2090 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Syriensari/Syrjänsaari 2 Christer Påhlsson Waronen medh hustru 2 Varonen
3 Bertell Andersson Smålander medh hustru 2 Smolander
Son Dito 1 Smolander
Såtkaniemij/Sotkanniemi 5 Hind: Erichss Kinnuin 1 Kinnunen
S: Lars medh hustru 2 Kinnunen
S: Hindrich 1 Kinnunen
S: Erich 1 Kinnunen
4 Olof Anders: Mietinen medh hustru 2 Miettinen
Måg Staff: Kinuin mh 2 Kinnunen
Tallosby/Tallus 4 Olof Matzs: Möhoinen medh hustru 2
S: Madtz medh hust: 2
2 Peer Meckerein mh 2 Mäkäräinen
5 Olof Olofss Wattein mh 2
B: Anders mh 2
Pijga Margaretha 1
1 T: Simon Påcka 1
6 Matz Peerss. Karhuin mh 2 Karhunen
B: Påhl med hustru 2 Karhunen
D: Peer Åfwiskain 1 Ovaskainen
Såldatz Hustru 1
4 Peer Peersson medh H:o 2
M: Oloff Möhnoin mh 2
2 Matz Peersson mh 2
Tåifwilalax/Tuovilanlahti 4 Jöran Tåfwoin mh 2 Tuovinen
B: Hindrich 1
B: Christer 1
5 Anders Reckoinen mh: 2 Riekkinen
S: Anders mh 2 Riekkinen
D: Bengt Ickonen 1 Ikonen
2 Olof And:s: Tåifwain mh 2
Tåifwola/Toivala 3 HLr Hendrich Måhnes Ea 1
D: Peer Thomass. HendeLn medh hustru 2
2 Lars Raijutiain mh 2 Rautiainen
1 HLr Staffans Enckia 1
2 T: Matz Tåifwoins H 1
S: Madtz Matzson 1
3 Mårten Hindersson 1
S: Hindrich medh hustru 2
2 Peer Leskin med hustru 2 Leskinen
2 T: Christer med hustru 2
2 T: Anders Perska mh 2 Pirskanen
2 T: Matz Larss. Lackoin mh 2 Laakkonen
4 Lars Tackinen 1 Takkinen
S: Påhl med hustru 2 Takkinen
B: Sigfredh 1 Takkinen
1 T: Albrechtz hustru 1 Takkinen
Tuusniemi 5 Christer Keihun mh 2
B: Madtz medh hustru 2
B: Påhl 1
2 Oloff Kehuin 1
S: Oloffz hustru 1
3 Madtz Jönsson Keinoin 1 Keinänen
S: Eskell medh hustru 2 Keinänen
2 Oloff Peerss. Metein mh 2 Miettinen
2 Peer Matzs: Taskinen mh 2 Taskinen
3 Staffan Tållonen mh 2 Tolonen
D: Hindrich Tolloin 1 Tolonen
2 Anders Smålander mh 2 Smolander
2 Hind: Påhlss. Turoin mh 2 Turunen
2 Påhl Keinoin 1 Keinänen
S: Påhl 1 Keinänen
3 And: Keinoin mh 2 Keinänen
S: Madtz 1 Keinänen

Sivu 2091A (aukeaman 2091 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tafwisalmj/Tavinsalmi 5 Christer Larsson medh H 2
M: Thomas Huttuin mh 2 Huttunen
D: Peer Huttuin 1 Huttunen
5 T: Gabriel Lappalain mh 2 Lappalainen
B: Christer 1 Lappalainen
D: Madtz Pullkoin mh 2
2 T: Hind: Kaiulain mh 2
2 T: Michell Hansson EijkeL medh hustru 2
1 T: Peer Hainoins Ea 1
2 T: Oloff Hainoin mh 2
1 T: Philip Påhls: Halloins Ho 1 Halonen
2 T: Påhl Halloins Ho 1 Halonen
B: Peer 1 Halonen
2 T: Thomas Hyttin mh 2 Hyttinen
1 T: Oloff Håffwaskas Ho 1
Tåfwilalax/Tuovilanlahti 5 Gabriel Philipsson mh 2
B: Jöns Enckia 1
D: Peer Kiettuin mh 2 Kettunen
2 Matz Matzs: Kiettuin mh 2 Kettunen
4 Hind: Hyttinen mh 2 Hyttinen
S: Erich medh hustru 2 Hyttinen
Wähmasmäki/Vehmasmäki 3 Joh: Mårtens: SafwoL mh 2 Savolainen
S: Johan 1 Savolainen
5 Peer Anders: Airaxain mh 2 Airaksinen
B: Nills med hustru 2 Airaksinen
Såldatz hustru 1
4 And: Peerss Kåloinen mh 2
B:S: Peer medh hustru 2
4 Matz Malinen mh 2 Malinen
Son Larss med hustru 2 Malinen
5 Jöns Jönss. Leinoin mh 2 Leinonen
B: Erich medh hustru 2 Leinonen
B: Lars 1 Leinonen
2 Abram Olofss. Mykein mh 2
2 Nills Mykein mh 2
2 Johan Myckein 1
D: Lars Jäppin 1 Jäppinen
6 Peer Christerss Hilduin mh 2 Hiltunen
B: Hans medh hustru 2 Hiltunen
B: Christer mh 2 Hiltunen
6 Lars Anderss. Tihjoinen mh 2 Tiihonen
B: Madtz medh hust 2 Tiihonen
B: Johan medh hustru 2 Tiihonen
3 Påhl Reinkain mh 2 Reinikainen
S: Påhl 1 Reinikainen
5 Lars Påhls: Laitinen mh 2 Laitinen
B: Madtz med hustru 2 Laitinen
S: Madtz hustru 1 Laitinen
3 Matz Malinen 1 Malinen
B: Nills Enckia 1 Malinen
B: Oloff 1 Malinen
2 T: Matz Tyness: Kockoin medh hustru 2
Wijtataipall/Viitataival 8 Påhl Ifwarss Karhuinen mh 2 Karhunen
B: Ifwar mh 2 Karhunen
B: Oloff 1 Karhunen
D: Peer Lydikain mh 2 Lyytikäinen
D: Johan Wackolain 1
2 T: Olof Tarfwoin mh 2 Tarvainen

Sivu 2091B (aukeaman 2091 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Utrialax/Utrianlahti 5 Peer Töllenen mh 2
B: Lars mh 2
B:S: Anders 1
Wänäiänsarij/Venäjänsaari 4 Michell Hansson Wänäläin medh hustru 2 Venäläinen
S: Hans mh 2 Venäläinen
2 T: Michell LappweteL mh 2 Lapveteläinen
Wänälä/Väänälä 2 Påhl Staffanssons Ho 1
B: Hans 1
4 T: Påhl Radikain mh 2 Raatikainen
B:M: Peer Kårhoin mh 2 Korhonen
5 And: Påhlsson Wännin medh hustru 2
B: Hans medh hust: 2
B: Påhl 1
5 Hans Andersson mh 2
B: Peer med hustru 2
B: Påhl 1
5 Påhl Peersson mh 2
M: Matz Cnutin mh 2 Nuutinen
B: Peers Ho 1
Waraslax/Kaaraslahti 5 Påhl Hind:s: Ruskain mh 2 Ruuskanen
D: Oloff Härra 1
B: Hindrich mh 2
4 Michell Pekurinen 1
S: Påhl 1
B: Nills mh 2
2 Staffan medh hust: 2
2 Peer Pöxa med hst 2 Pöksyläinen
5 Mårten Ruskain mh 2 Ruuskanen
B: Peer medh hustru 2 Ruuskanen
B: Laarss 1 Ruuskanen
2 Påhl Hinders: Ruskain mh 2 Ruuskanen
Wäkasalo/Vehkasaari 3 Erich Erichss. Pitken mh 2 Pitkänen
D: Hindrich Påhlsson 1
Urimalax/Urimolahti 6 Påhl Cuossmain medh H 2 Kuosmanen
B: Cnuth med hustru 2 Kuosmanen
B: Johan med hustru 2 Kuosmanen
Wotjerfwj/Vuotjärvi 2 Hind: Anders: Passoin mh 2 Pasanen
1 Peer Passoins Ho 1 Pasanen
2 Lars Passoin medh hustru 2 Pasanen
2 Anders Passoin mh 2 Pasanen
3 Peer Läskinen 1 Leskinen
B: Anders medh hustru 2 Leskinen
2 Hind: Hindersson Hardikain 1 Hartikainen
S: Oloff 1 Hartikainen
Wäkalax/Vehkalahti 7 Matz Johanss. Rissain mh 2 Rissanen
B: Johan medh hustru 2 Rissanen
B: Madtz med hustru 2 Rissanen
B: Staffan 1 Rissanen
5 Eskell Tålpains hustru 1 Tolppanen
B: Peers Enckia 1 Tolppanen
S: Peer 1 Tolppanen
S: Eskill med hustru 2 Tolppanen
Wästieniemj/Västinniemi 3 Olof Larsson Wartiainen 1 Vartiainen
B: Lars medh hustru 2 Vartiainen
3 Påhl Tåssawain mh 2 Tossavainen
Hindrich Hackorin 1 Hakkarainen
Worisalo/Vuorisalo 4 Olof Olofss. Pölkein mh 2 Pelkonen
S: Oloff 1 Pelkonen
Dotter Beata 1 Pelkonen
5 Anders Williakain 1 Viljakainen
S: Oloff medh hustru 2 Viljakainen
B: Påhl medh hustru 2 Viljakainen
Wckonlax/Ukonlahti 4 Peer Hilduin med hustru 2 Hiltunen
B: Jöran medh hustru 2 Hiltunen

Sivu 2092A (aukeaman 2092 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wähmarsalmij/Vehmersalmi 2 Erich Hyfwerinen mh 2 Hyvärinen
7 Lars Peersson Mietinen medh hustru 2 Miettinen
B: Peer medh hustru 2 Miettinen
B: Oloff med hustru 2 Miettinen
B: Anders 1 Miettinen
4 Hind: Påhlss. Reinckain 1 Reinikainen
S: Hindrich medh hustru 2 Reinikainen
S: Påhl 1 Reinikainen
2 Hind: Påhlss. Kåistin mh 2 Koistinen
3 Hind: Anders: Kåistin mh 2 Koistinen
B: Anders 1 Koistinen
2 Oloff Påhlss. Kåistin mh 2 Koistinen
2 Påhl Kåistin medh H 2 Koistinen
2 And: Anders: Häppäinen medh hustru 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16791703

© Väinö Holopainen 2023