AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1703 → Henkikirja ☰ 

Kuopio henkikirja 1703

Sivu 3679B (aukeaman 3679 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Airaxela/Airaksela - 4 - Mattz Mattzss. mh: 2
B:M: Mattz mh 2
- 5 - Gabriel: Oloufss. mh 2
Sn Olouf mh 2
D: Peer Morckoin 1
- - 6 Peer Peerss: mh 2
Br Eskell mh 2
Br Johan 1
Br Olofz Ho 1
- - 3 T: Johan Johanss: 1
Br Hans mh 2
Ackawesi/Akonvesi - 2 - Staffan HemeLn mh 2 Hämäläinen
3 - And. Hillduin 1 Hiltunen
Br Hindridh 1 Hiltunen
Br 1 Hiltunen

Sivu 3680A (aukeaman 3680 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ackawesi/Akonvesi - 5 - Abraham Hardikain mh 2 Hartikainen
d. Bertell Auf:n mh 2
d. Michell Tohmasson 1
Cuopioby/Kuopio - 4 - Olof Strenghell mh 2
B:M And. Pirskain mh 2 Pirskanen
- 1 - T: Peer Mustoins Ea 1 Mustonen
2 - - Sochne Smeden Jöran Must: 2 Mustonen
- 1 - T: Tohmas Råhnein 1
- 2 - Prop: Peer Kackoin Ho 1
S Peer 1
Enanlakx/Enonlahti - 4 - Mattz Heiskäin mh 2 Heiskanen
Br Mattz mh 2 Heiskanen
- 2 - Lars SmåLr mh 2 Smolander
- 4 - Olouf Kåstain mh 2
Sn Påhl mh 2
- 4 - Lars Tomain mh 2 Tuomainen
d. And. Tillickain mh 2 Tiilikainen
- 3 - Måns Tomain mh 2 Tuomainen
d. Mans 1
- 1 - T: Olof Turuin Ho 1 Turunen
Hattzola/Hatsala - - 2 Landb. Hind: Kuin mh 2
- - 2 T: Christer Mardikain mh 2 Martikainen
- - 1 T: Staffan Staffanss: 1
Haminalax/Haminalahti - - 8 Lars Råinonen mh 2 Roininen
Br Peer mh 2
Br Niels mh 2
Sold. Ho 1
Hans Karoins Ho 1
- - 4 Eskel: Jöranss. mh 2
B:M: Peer Lakoin mh 2
- - 5 Niels Kurhi mh 2
Br Mattz mh 2
Pijga Brita 1

Sivu 3680B (aukeaman 3680 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haminalax/Haminalahti - - 4 Niels Kårhuin mh 2
Son Mattz mh 2
- - 1 Hind. Bertellss. Lydikäin 1
- 2 1 Brusius Pursiain mh 2
Solld. Hustrun 1
- 3 - Hind: Pursin 1
Sn Hind: mh 2
Fendrich: Rappengrens Bostelle
Hildulax/Hiltulanlahti
- - 8 Erich Abrahamss mh 2
Br And: mh 2
Br Sn Abraham mh 2
Br Sn Ifwar 1
d. Niels Kårhoin 1 Korhonen
- - 5 Axell Krögare mh 2
d. Mattz Leskin mh 2 Leskinen
d. Staffan Leskin 1 Leskinen
- - 4 Peer Hillduin mh 2 Hiltunen
Br Påhl mh 2 Hiltunen
2 - - Schers: Peer Loons ho 1
d. Niels Safwolain 1 Savolainen
- - 7 Peer Wainikain mh 2 Vainikainen
Sn Hind 1 Vainikainen
Br Matt 1 Vainikainen
d. And Tijhoin 1 Tiihonen
Br Johan mh 2 Vainikainen
Hirfwimekij/Hirvimäki - - 6 Hans Kårhoin mh 2 Korhonen
Br Anders ho 1 Korhonen
Br Hindrich: mh 2 Korhonen
Br Christer 1 Korhonen
Hakulilamekj/Hakulila - 4 - Anders Eskelin mh 2 Eskelinen
d. Peer Karttuin mh 2 Karttunen

Sivu 3681A (aukeaman 3681 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hakulilamekj/Hakulila - 3 - Erich Jullckoin mh 2 Julkunen
d. Philip 1
Hirfwilax/Hirvilahti - - 2 Peer Eskelin mh 2 Eskelinen
- - 3 Anders Radikain mh 2 Raatikainen
Solld. hustrun 1
- 3 - Michell Linduin mh 2 Lintunen
d. Olof Kåpoin 1 Koponen
- - 2 Lars Huttuin mh 2 Huttunen
- 2 - Christer Kackoins ho 1 Kakkinen
d. Påhl Rackuin ho 1
- 2 - Johan Taskin 1 Taskinen
St: dotter Anna 1
Hatalaby/Haatala - - 4 Christer Larss. ho 1
B.M. Hind: Rynäin mh 2 Ryynänen
Solld. hustrun 1
- - 4 Christer Ruskain mh 2 Ruuskanen
d. Hind: Rijkin mh 2
- - 4 Thomas Nappeni ho 1
d. Hind: Sipain mh 2
d. Påhl 1
- - 4 Anders Larss. mh 2
Br Påhl 1
S. Johan 1
- - 4 Peer Kasurin 1 Kasurinen
M: Tohmas mh 2
d. Anders ho 1
- - 4 Hindrich Hatain mh 2 Haatainen
d. Peer Olofss. mh 2
- - 2 Mattz Kinuin mh 2

Sivu 3681B (aukeaman 3681 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hamula - 4 - Påhl RuotzaL mh 2 Ruotsalainen
M: Hind Hyfwein mh 2
- 2 - Påhl Pursiain mh 2 Pursiainen
- 4 - Olof SafwoL mh 2 Savolainen
d. Greels Toifwin mh 2
- 2 - Johan Möuhain mh 2
- 2 - Lars Wänhäin mh 2
- 2 - Johan Kerf:in mh 2 Kervinen
- 2 - T. Anders Nisein mh 2
- 2 - Per Knuuin mh 2 Kinnunen
Hackarala/Hakkarala - 4 - Olof Wardin mh 2 Vartiainen
Br Måhrthen mh 2 Vartiainen
- 2 - Johan Lydikäin mh 2 Lyytikäinen
- 2 - Pijkain mh 2
- 4 - Johan Jullkoin mh 2 Julkunen
Swåg: Jacob mh 2
- 3 - Jacob Mattsons Ea 1
B:M: Michell Hackarin 2 Hakkarainen
- 5 - Jacob Hackarin mh 2 Hakkarainen
B:M: Tohmas 1
d. Lars hustru 1
d. Jöran 1
- 3 - Mattz Ruskain 1 Ruuskanen
Sn Niels mh 2 Ruuskanen
Haluna - - 6 Tohmas Johanss. mh 2
Br Olof mh 2
d. Lars mh 2
- - 2 Hindrich: Kåckin mh 2 Kokkonen

Sivu 3682A (aukeaman 3682 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haluna - 2 - Erich Kuckin mh 2 Kokkonen
Hijpanlax/Hipanlahti - 2 - Thomas Rijsain mh 2 Rissanen
- 2 - Peer Rijsain mh 2 Rissanen
Hårmaistenlax/Horsmastenlahti - 4 - Mattz Kehoin mh 2
Br Johan mh 2
Hailoila/Halola - 5 - Ifwar Safwolain mh 2 Savolainen
B.M Peer mh 2
dotter Walborg 1
- 3 - Lars Haloin mh 2 Halonen
d. Olof 1
- 2 - Phiilp Påhlsson mh 2
- 2 1 Påhl Halloin mh 2 Halonen
Solld ho 1
- 4 - Påhl Pardain mh 2 Partanen
Br Gabriell mh 2 Partanen
- 3 - Christer Nielsson mh 2
Br Johan 1
- 4 - Peer Weisäin mh 2 Väisänen
Sn Peer 1 Väisänen
Sn Olof 1 Väisänen
- 2 - Påhl Weisäin mh 2 Väisänen
- 5 - Påhl Karhuin mh 2 Karhunen
d. Mattz mh 2
Pijga Karin 1
Jullkola/Julkula - 2 - Anders Anderss. 1
Sn Niels ho 1
3 - - CapL. HLr Hindrich Mechelin mh 2 Mechelin
d. Mattz 1
Jennenwirda/Jännevirta - 5 - Johan Hardikain mh 2 Hartikainen
Sn And: mh 2 Hartikainen
dotter 1

Sivu 3682B (aukeaman 3682 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Jennenwirda/Jännevirta - 7 - Johan Michelss. mh 2
Sn Johan pro 1702 tillbacks 2
d. Hanss 1
d. Niels 1
Pijga Margareta 1
- 3 - Carll Carlsson mh 2
d. Thomas 1
- 4 - And. Hardikain mh 2 Hartikainen
S Oloff mh 2 Hartikainen
- 4 - Peer Niskain mh 2 Niskanen
d. And. Rijssain mh 2 Rissanen
- 4 - Påhl Andss. Niskain mh 2 Niskanen
d. Joran mh 2
- 2 - And. Påhlss mh 2
Jurukamäkj/Juurikkamäki - 2 - Påhl Rässain mh 2 Räsänen
- 6 - Hindrich Larss: mh 2
S Laars mh 2
S Olof mh 2
- 6 - Olof Swensson mh 2
Br Peer mh 2
Br Mattz mh 2
- 5 - Olof Rässain mh 2 Räsänen
S Peer mh 2 Räsänen
S. Laars 1 Räsänen
- 6 - Anders Swenss: Ea 1
S Thomass 1
B.S. Laars Michelss mh 2
Br Michell mh 2
Jänissalo - 4 - Hindrich Keckoin mh 2 Kekkonen
d. Ifwar mh 2
- 4 - Påhl Rahuin mh 2 Rahunen
S. Peer mh 2 Rahunen

Sivu 3683A (aukeaman 3683 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Jänissalo - 4 - Mattz Smålander 1 Smolander
Br Peer 1 Smolander
Br Peers Ea 1 Smolander
S Mattz 1 Smolander
Jonialax/Juonianlahti - - 6 Olof Såininen 1 Soininen
Br Staffan mh 2 Soininen
Br Clemethz ho 1 Soininen
Sn Olof mh 2 Soininen
Karaslax/Kaaraslahti - 3 - Påhl Ruskain mh 2 Ruuskanen
d. Olof 1
- 4 - Erich LappaL. mh 2 Lappalainen
B.M: Hind mh 2
- 4 - Påhl Peckarin mh 2 Pekkarinen
Br Niels mh 2 Pekkarinen
- 3 - Peer Pöxä 1 Pöksyläinen
M: Mattz mh 2
- 2 - Hind Ruskain mh 2 Ruuskanen
Kaislax/Kaislastenlahti - - 5 Påhl LapweteL. mh 2 Lapveteläinen
Br Christer mh 2 Lapveteläinen
d. Påhl 1
Kuifwaniemj/Kuivaniemi - - 6 Olof Cuolemain mh 2 Kolehmainen
Br S: Olof Christerss. mh 2 Kolehmainen
Br Lars mh 2 Kolehmainen
- 4 - Clemeth Karhuin 1 Karhunen
Sn Staffan mh 2 Karhunen
Br Lars 1 Karhunen
Karttula - - 1 Olof Karhuin 1 Karhunen
- 2 - Påhl Peerss. mh 2
- - 4 Johan Leskin mh 2 Leskinen
Sn Johan mh 2 Leskinen

Sivu 3683B (aukeaman 3683 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Karttula - - 2 Påhl Karttuinen mh 2 Karttunen
- 3 - Staffan Cuolemain mh 2 Kolehmainen
B:M: Staffan 1
- 3 - Peer Huttuin mh 2 Huttunen
d. Mattz Huskain 1 Huuskonen
Kåifwolax/Koivulahti - - 5 Tohmas Tålain mh 2 Tolonen
M: Lars Huiskain mh 2
d. Johan Knuti 1 Nuutinen
Knutila/Nuutila - 5 - Lars Cnutss. mh 2
Br Sn Lars Matssons ho 2
Br Clemeth ho 1
- - 5 Påhl Huskain mh 2 Huuskonen
B:M: Anders Anderss. mh 2
d. Olof 1
- - 3 Mattz Larss. mh 2
Br Peer 1
- - 2 Johan Knutin mh 2 Nuutinen
- - 4 Mattz Ersson mh 2
Br Peer 1
Br Lars Ea 1
Kurolalanlax/Kurolanlahti - 4 - Påhl Myckein mh 2 Mykkänen
Br Johan 1
Syster 1
- 2 - Johan Radikain mh 2 Raatikainen
- 3 - Påhl Myckenens mh 2 Mykkänen
Br Peer 1 Mykkänen
Kåifwosarij/Koivusaari - - 4 Olof SafwoLn 1 Savolainen
Sn Lars ho 1 Savolainen
d. Olof Peersson mh 2
- - 2 T: Sigfredh Hirfwoin mh 2 Hirvonen

Sivu 3684A (aukeaman 3684 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kåifwosarij/Koivusaari - - 6 Anders SafwoLn 1 Savolainen
Sn Lars mh 2 Savolainen
Br Lars mh 2 Savolainen
Br Abraham 1 Savolainen
- - 2 Anders Knutin mh 2 Nuutinen
Kehwå/Kehvo - 6 1 Peer Wenaläin mh 2
Br Hindrich mh 2
Br Staffans ho 1
d. Peer 1
Solld. hustrun 1
- 2 1 Mattz WeneLn mh 2
Solld Ho 1
- 4 - Mattz Werein 1
Br Cnuth ho 1
Br Michell mh 2
Kurlanlax/Kurolanlahti - 3 - Jöhran Eskelin mh 2 Eskelinen
d. Ellias Skåpa 1 Skopa
- 4 - Hans. Mykein mh 2 Mykkänen
B:M: Hans Staffanss. mh 2
- 2 - Michell Kurhuin mh 2
- 5 - Christer Kurhoin mh 2
d. Peer Åfwaska 1 Ovaskainen
B:M: Staffan Tålloin 2 Tolonen
Kiofwomekj/Koivumäki - 4 - Hind: Luckarin mh 2 Lukkarinen
M: And. Staffanss. mh 2
- 5 1 Olof Luckarin mh 2 Lukkarinen
Sn Måhrthen 2 Lukkarinen
dotter Anna 1 Lukkarinen
Solld. ho 1

Sivu 3684B (aukeaman 3684 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kasurila - 7 - Jöran Kasurin mh 2 Kasurinen
Sn Jacob Jöranss. mh 2 Kasurinen
Br Sn Jacob Mattzon mh 2 Kasurinen
d. Erich Johansons ho 1
- 4 - Lars Hasain mh 2
Br Mattz Hasain mh 2
- 4 1 Christer Jullkoin mh 2 Julkunen
Br Lars mh 2 Julkunen
- 6 - Zacharias Cnutin mh 2 Nuutinen
M: Johan Meituin mh 2 Miettinen
d. Olof Wetain mh 2 Väätäinen
Solld. ho 1
- 4 - Tohmas Murdoin mh 2
M: Staffan Peckarin mh 2 Pekkarinen
- 2 - Anders Laukoin mh 2 Laakkonen
- 4 - Lars Tåswain 1 Tossavainen
Br Johan mh 2 Tossavainen
d. Mattz 1
- 7 - Michell Måhrthenss. mh 2
Sn Måhrthen mh 2
d. Johan Pardains ho 1 Partanen
d. Mattz Tåifwain mh 2 Toivanen
- 4 - Mattz Måhrthenss. mh 2
M: Peer Larss. mh 2
- 2 - Måhrthen Måhrthenss. mh 2
Kotasalmj/Kotasalmi - 8 - Mattz Tåifwain mh 2 Toivanen
Br Sigfredh mh 2 Toivanen
Br Hindrich mh 2 Toivanen
d. Mattz Madikain mh 2
- 3 - Mattz Wardiain mh 2 Vartiainen
d. Olof Pitkoin 1 Pitkänen

Sivu 3685A (aukeaman 3685 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kotasalmj/Kotasalmi - 2 - Mattz Hyttin mh 2 Hyttinen
Keuriteiby/Keyritty - 2 - Samuel Uckoin mh 2 Ukkonen
- 2 - Jeremias Uckoin mh 2 Ukkonen
- 2 - Markus Pardain mh 2 Partanen
- 3 - Henning Luckarin 1 Lukkarinen
Sn Henning mh 2 Lukkarinen
Kärsumekj/Kärsämäki - 6 - Jöran Ollikain mh 2 Ollikainen
Sn Påhl mh 2 Ollikainen
Sn Tohmas mh 2 Ollikainen
Kuckaniemij/Kiukoonniemi - 4 - Mattz Mustoin mh 2 Mustonen
d. Mattz Smålander mh 2 Smolander
Kartasalo/Kartansalo - 8 - Anders Johansson mh 2 Turunen
Br Sn Johan mh 2 Turunen
Sn Anders 1 Turunen
Sn Hindrich mh 2 Turunen
Solld. hustrun 1
Kärmelax/Käärmelahti - 3 - Påhl Radikains Ea 1 Raatikainen
Sn Peer 1 Raatikainen
d. Lars 1
- 2 - Peer Radikain mh 2 Raatikainen
- 2 - Hans Radikain mh 2 Raatikainen
- 3 - Olof Hyttin mh 2 Hyttinen
Sn Hindrich 1 Hyttinen
- 4 - Hind. WeneLn mh 2 Venäläinen
Br Påhl mh 2 Venäläinen
- 2 - Johan Resin mh 2 Räsänen
- 2 - Peer Jullckoin mh 2 Julkunen
- 3 - Christer Tåilfn mh 2
Pijga Wallborgh 1

Sivu 3685B (aukeaman 3685 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kärmelax/Käärmelahti - 2 - Staffan Kinnuin mh 2 Kinnunen
- 4 - Jöran Hyfwerin mh 2 Hyvärinen
Br Olof mh 2 Hyvärinen
- 4 - Tohmas Hyttin mh 2 Hyttinen
Br Philip mh 2 Hyttinen
- 5 - Peer Karhuin mh 2 Karhunen
Sn Christer 1 Karhunen
Br Olof 1 Karhunen
Pijga Hytteter 1 Hyttinen
- 4 - Hindrich Kerfwoin mh 2 Kervinen
Br Peer mh 2 Kervinen
- 6 - Hans JeskeLn mh 2 Jääskeläinen
d. Peer RuotzaLn mh 2 Ruotsalainen
Sn Erich mh 2 Jääskeläinen
Lydikäla/Lyytikkälä - 5 - Staffan Lydikäin mh 2 Lyytikäinen
Sn Hans mh 2 Lyytikäinen
Sn Peer 1 Lyytikäinen
- 3 - Hans EskeLn 1 Eskelinen
Sn Olof mh 2 Eskelinen
Lapwetelanlax/Lapvetelänlahti - 5 - Olof Lechnuin mh 2 Leinonen
Sn Påhlss. Ea 1 Leinonen
d. Hind. Jullckoin mh 2 Julkunen
- 4 - Ifwar Jullkin mh 2 Julkunen
Br Anders mh 2 Julkunen
Lamberilla/Lamperila - 6 - Mattz Kåpoin mh 2 Koponen
Sn Peer mh 2 Koponen
Sn Anders mh 2 Koponen
Låhilax/Lohilahti - 3 - Hind. Hackarinens Ea 1 Hakkarainen
Br Mattz mh 2 Hakkarainen
- 5 - Abraham Hindrichss. mh 2
Br Mattz mh 2
Br Abraham 1

Sivu 3686A (aukeaman 3686 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Låhilax/Lohilahti - 2 - Hans Tåif:n mh 2 Toivanen
- 5 - Davidh Tåif:n mh 2 Toivanen
Br Christer mh 2 Toivanen
Br Hindrich 1 Toivanen
Läppanrada/Leppäranta - - 2 Mattz Warhonen mh 2 Varonen
Litmaniemj/Litmaniemi - 7 - Anders Hardikain 1 Hartikainen
Br Bertell mh 2 Hartikainen
Br Sn Lars mh 2 Hartikainen
d. Adam Safwolain mh 2 Savolainen
- 2 - Erich Känne mh 2
- 5 - Hind: Happoin mh 2 Happonen
Sn Lars mh 2 Happonen
Sn Olof 1 Happonen
Murdolax/Murtolahti - 2 - Staffan Peckarinen mh 2 Pekkarinen
- - 2 Jöran HemeL 1 Hämäläinen
B:M: Lars Olofss. 1
- 2 - Eskell Jallkain mh 2 Jalkanen
Mäloniemj/Melaniemi - 4 - Bertell Tåfwain mh 2 Tuovinen
Br Hindrich mh 2 Tuovinen
- 4 - Johan Johanss. mh 2
d. Bertell Abrahams mh 2
Mietilä/Miettilä - 5 - Anders Metin mh 2 Miettinen
Sn Olof mh 2 Miettinen
Br Peer 1 Miettinen
- 3 - Michell Meetin mh 2 Miettinen
Br Christer 1 Miettinen
- 2 - Olof Hallkoin mh 2
Naifwanemj/Niuvanniemi - 5 - Gustaf Skåpa mh 2 Skopa
Sn Johan 1 Skopa
dåtter Margareta 1 Skopa
Pijga Anna Kenneter 1

Sivu 3686B (aukeaman 3686 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Niemisjerf:/Niemisjärvi - 5 - Michell Radikain mh 2 Raatikainen
d. Påhl Staffans ho 1
B:M: Mattz Hindrichss. mh 2
- 2 - Johan Mykein mh 2 Mykkänen
Ninimekj/Niinimäki - 5 - Johan SafwoLn mh 2 Savolainen
d. Anders Tåfwin mh 2 Tuovinen
Pijga Karin 1
- 6 - Peer Sigfredss. mh 2
M: Anders Olofsson mh 2
d. Hind. Mönckoin mh 2 Mönkkönen
Nilsiäby/Nilsiä - 2 - Påhl Parttain mh 2 Partanen
- 3 - Lars Weinen 1
Br Påhl mh 2
- 3 - Anders Aufwoin mh 2 Ahonen
Br Johan 1 Ahonen
- 2 - Mattz Ickoinen mh 2 Ikonen
- 2 - Anders Taskin mh 2 Taskinen
- 3 - Påhl Taskin mh 2 Taskinen
Br Peer 1 Taskinen
Ochtaniemj/Ohtaanniemi - 5 - Michell Meitnes mh 2 Miettinen
Br Peer mh 2 Miettinen
Br Mattz 1 Miettinen
- 3 - Olof Mietin 1 Miettinen
Sn Rasmus mh 2 Miettinen
- 3 - Rasimuss Mietin mh 2 Miettinen
Br Ellias 1 Miettinen
- 2 - Jacob Mietin mh 2 Miettinen
- 2 - Br Erich mh 2
- 4 - Michell Hålappa 1 Holopainen
Sn Michell mh 2 Holopainen
Sn Anders 1 Holopainen

Sivu 3687A (aukeaman 3687 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ochtaniemj/Ohtaanniemi - 6 - Lars Smålander mh 2 Smolander
Sn Peer mh 2 Smolander
Sn Påhl mh 2 Smolander
Pöllösmekj/Pellosmäki - 6 - Johan Tuchkain mh 2 Tuhkanen
Br Erich mh 2 Tuhkanen
Br Bertell mh 2 Tuhkanen
- 5 - Påhl Laitin mh 2 Laitinen
Br Johan mh 2 Laitinen
Br Lars 1 Laitinen
Pumosmekj/Punnonmäki - 4 - Clemeth Collimain mh 2 Kolehmainen
d. Peer Påhlss. mh 2
- 5 - Påhl Korttuin mh 2 Karttunen
Br Peer mh 2 Karttunen
d. Peer Cuolemain ho 1 Kolehmainen
- - 2 Måns Månsson 1
Sn Måns 1
- 6 - Staffan Staffanss mh 2
Sn Staffan mh 2
Sn Måhrthen mh 2
- 4 - Måhrthen Bertess. mh 2
d. Samuel mh 2
- 5 - Mattz Karhuin mh 2 Karhunen
d. Erich Taskin 1 Taskinen
d. Olof Tålloin mh 2 Tolonen
Pölliälä/Pöljä - 2 - Mattz Kårhoin mh 2
- 4 - Peer Karfuain mh 2
Br Staffan mh 2
- 2 - Mattz Mattzon mh 2 Kejonen
- 4 - Påhl Mietuin mh 2 Miettinen
Br Sn Lars mh 2 Miettinen
- 4 - Peer Mustoin mh 2 Mustonen
d. Hindrich Tåif:n mh 2

Sivu 3687B (aukeaman 3687 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pölliälä/Pöljä - - 6 Ifwar SafwoLm 1 Savolainen
Sn Mattz mh 2 Savolainen
d. Christer Purin 1 Puurunen
d. And. Kasorin mh 2 Kasurinen
- - 4 Sigfredh Lydikäins mh 2 Lyytikäinen
Br Erich mh 2 Lyytikäinen
Peloniemj/Pelonniemi - 2 - Mattz Heikain mh 2 Heikkinen
- 4 - Zacharias Heikain mh 2 Heikkinen
Br Anders 1 Heikkinen
Br Olof 1 Heikkinen
- 4 - Olof Heickain mh 2 Heikkinen
d. Hind: Tåif:n mh 2
- 2 - Johan Bertellss mh 2
- 3 - Peer Olofson 1
Sn Olof mh 2
- 2 - Olof Hinds mh 2
Piexaby/Pieksä - 5 - Tohmas Tohmason 1
Sn Tohmas mh 2
S:n Olof mh 2
- 2 - T And. Heickin mh 2 Heikkinen
- 3 1 Peer Peerss. mh 2
Sn Peer 1
Solld. hustrun 1
- 2 - Johan Tijhoin E 1 Tiihonen
S. Johan 1 Tiihonen
Palonurmj/Palonurmi - - 6 And. Olofss. mh 2
Sn Mattz mh 2
d. Tohmas Pardain mh 2 Partanen
Puttroniemj/Putroniemi - 5 - Lars Ihalembin mh 2 Ihalainen
Br Påhl mh 2 Ihalainen
Br Mattz 1 Ihalainen
- 4 - Clemeth Hålapain mh 2 Holopainen
Sn Olof mh 2 Holopainen
Puttusalmj/Puutossalmi - 7 - Jacob Hyfwerin mh 2 Hyvärinen
Br Anders mh 2 Hyvärinen
Br Hindrich mh 2 Hyvärinen
d. Christer Hyfrin 1

Sivu 3688A (aukeaman 3688 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Puttusalmj/Puutossalmi - 5 - Påhl Hyfwerin mh 2 Hyvärinen
Br Michel mh 2 Hyvärinen
d. Christer Hackarin 1 Hakkarainen
Puttusmekij/Puutosmäki - 3 1 Enog Ifwarss. mh 2
Br Jacob: 1
Solldatz hustru 1
- 4 - Ifwar Turuin 1 Turunen
Sn Zacharias mh 2 Turunen
Sn Johan 1 Turunen
- 4 - Påhl Turuin mh 2 Turunen
Br Johan mh 2 Turunen
- 6 - Olof Turuin mh 2 Turunen
Br Johan mh 2 Turunen
Br Giösta mh 2 Turunen
Ryttkeby/Rytky - 6 - Hans Kårhoin mh 2 Korhonen
Br Christer 1 Korhonen
Sn Peer mh 2 Korhonen
Sn Christer 1 Korhonen
Ritisenlax/Ritisenlahti - 6 - Olof Rautaparda 1 Partanen
Sn Olof 1 Partanen
Br Christer mh 2 Partanen
Br Johan mh 2 Partanen
Regioby/Räimä - 6 - Johan Jullkoin mh 2 Julkunen
B:M: Lars Kåndain mh 2
d. Påhl Rautiain mh 2 Rautiainen
- 5 - Jöns Jullkoin mh 2 Julkunen
d. Hind. Tåif:n mh 2
B:M: Philip Juntin 1
Risala/Rissala 6 - - CapL. HLr Johan Molenius mh 2
d. Mattz Pesoin 1 Pesonen
Pijga Wallborgh 1
Pijga Karin 1
d. Peer Halloin 1 Halonen

Sivu 3688B (aukeaman 3688 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Risala/Rissala - 4 - Jöran Perfwain mh 2
d. Johan Lackoin mh 2 Laakkonen
- 2 - Olof Andersson Skåpa mh 2 Skopa
- 4 - Johan Rijssäin mh 2 Rissanen
Br Anders mh 2 Rissanen
- 2 - Peer Larss. mh 2
- 4 - Peer Jöranss. 1 Rissanen
Sn Gabriell mh 2 Rissanen
Br Peer 1 Rissanen
- 3 - Peer Sigfredhsons Ea 1 Rissanen
Br Sigfredh mh 2 Rissanen
Reutiuby/Reittiö - 4 - Hans Wenein mh 2 Väänänen
Br Sn Mattz mh 2 Väänänen
Rönöby/Ryönä - 2 - Lars Wettäin mh 2 Väätäinen
- - 2 Olof Mattz mh 2
2 Swen Mattzsson mh 2
- 4 - Mattz Tackuin mh 2 Takkinen
Br Lars mh 2 Takkinen
- 2 - Eskell Hårttuin mh 2 Horttanainen
- 4 - Olof Wettäin mh 2 Väätäinen
d. Olof Pitkoin mh 2 Pitkänen
- 4 - Tohmas Wettäin mh 2 Väätäinen
B:M: Lars Larss: mh 2
- 2 - Johan Johanss mh 2
Ristäwesi/Riistavesi - 2 - Swen Hind:ss: mh 2
- 3 - Swen Parfwoin 1 Parviainen
Sn Bertell mh 2 Parviainen
- 4 - Johan Wartiains mh 2 Vartiainen
Br Madtz 1 Vartiainen
Br Niels 1 Vartiainen

Sivu 3689A (aukeaman 3689 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ristäwesi/Riistavesi - 1 - T. Michell Knutin 1 Nuutinen
- 3 - Jacob Hattuin eL. Lahianj ho 1 Hätinen
d. Påhl Hyppoin 1
d. Hind. Hättoin 1 Hätinen
- 3 - Swen Hetain 1 Hietanen
Br Sn Gabriel mh 2 Hietanen
- 3 - Hindrick Kasurins ho 1 Kasurinen
Sn Laars mh 2 Kasurinen
- 5 - T: Niels Asikain 1 Asikainen
Br Tohmas mh 2 Asikainen
Sn Niels mh 2 Asikainen
- 3 - Niels Tohmassons ho 1
Sn Rasmus mh 2
- 2 - Jacob Olofss. mh 2
- - 2 Erich Wetain mh 2 Väätäinen
- 3 - Peer FougdL. mh 2 Voutilainen
d. Olof Tåif:n 1
- 2 - T: Jacob Pijrain mh 2
- 4 - Gabriel Käckeläin mh 2 Kekäläinen
Br Hindrich mh 2 Kekäläinen
- 4 - Anders Sigwoin mh 2 Sihvonen
Peer Larss mh 2
- 3 - And. Nielsson mh 2
d. Peer Nijrain 1 Niiranen
- 4 - Olof Koppoin mh 2 Koponen
B: Hindrich mh 2 Koponen
- 2 - Hindrich Hindrichss. mh 2 Koponen
- 2 - Peer Meetein mh 2 Miettinen
Rockoiesarj/Roikansaari - 3 - Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
B:M: Michell Olckoin 1 Olkkonen
Ritaniemj/Ritoniemi - 5 - Anders Andikain mh 2 Antikainen
B:S. Oloff mh 2 Antikainen
d. Påhl Keckoins ho 1 Kekkonen

Sivu 3689B (aukeaman 3689 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ritaniemj/Ritoniemi - 4 - And: Kordelain mh 2 Kortelainen
Br Laars hust. 1 Kortelainen
d. Laars Larsson 1
- 6- - Clemet Hålopa mh 2 Holopainen
Br Michell mh 2 Holopainen
Br Hindrich mh 2 Holopainen
- 4 - Anders Andss: mh 2
pro 1702 till backas 2
- 2 - Hindrich Holopa mh 2 Holopainen
- 4 - Christer Koponen mh 2 Koponen
d. Hindrich mh 2
- 3 - Peer Happoin mh 2 Happonen
Br Mattz 1 Happonen
- 3 - Jacob Mardikain mh 2 Martikainen
BM Påhl Tijckein 1
Räsäläby/Räsälä - 6 - Olof Räsäin mh 2 Räsänen
B. Samuell eLr Oloff mh 2 Räsänen
Br Niels mh 2 Räsänen
- 2 - Sigfredh Möncköin mh 2 Mönkkönen
- 3 - Erich Kauckuin 1 Kankkunen
Sn Peer mh 2 Kankkunen
- 5 - Påhl Jerfwilein mh 2 Järveläinen
Br Michell mh 2 Järveläinen
Br S. Olof 1 Järveläinen
- 6 - Jöran Anderss. mh 2
Br Anders mh 2
d. Erich Tuppriain mh 2 Tuppurainen
- 4 - Olof Resein mh 2 Räsänen
Br Swen mh 2 Räsänen
- 4 - Peer Olofss. 1
Sn Johan Peerss. mh 2
Br Mattz 1

Sivu 3690A (aukeaman 3690 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Riutila/Riuttala - 3 - Peer Huttuin mh 2 Huttunen
Br Mattz 1 Huttunen
Safwilax/Savilahti 3 - - Lendzmän Lars Biörn mh 2 Björn
d. Peer Myckoin 1 Mykkänen
- 2 - T: Jöran Jöranss: mh 2
Safwola/Kehvo 4 - - Munsterskrifwaren Carl Forstadius mh 2 Forstadius
d. Sigfredh Wanckoin 1
d. Anders Suhoin 1 Suhonen
Safwisarj/Savisaari - - 2 Mattz Lackoin mh 2 Laakkonen
2 - - Sochnskreddaren Hans Jacobss. mh 2
- - 5 Zacharias Johanss. mh 2
d. Ellias mh 2
Pijga Wallborgh 1
Sonilax/Soinlahti - - 6 Lars Laitinen mh 2 Laitinen
M: Christer Laitin mh 2 Laitinen
d. Michell Lydickein mh 2 Lyytikäinen
- - 9 Peer Christerss. Kuckoin mh 2 Kukkonen
S. Johan 1 Kukkonen
d. Oloff Cuolimain mh 2 Kolehmainen
B.M. Michell Cuolimain mh 2 Kolehmainen
pro 1702 till backas 2
- - 4 Påhl Hamuin 1 Hamunen
S. Påhl eLr Peer mh 2 Hamunen
S. Anders 1 Hamunen
- - 2 Påhl Hamuin mh 2 Hamunen
- - 2 T: Påhl Kuolemain ho 1 Kolehmainen
pro 1702 till backas 1
- 4 - Marckus Hammunen mh 2 Hamunen
B:M: Niels Mallin mh 2 Malinen
- 5 - Tohmas Cuolemain mh 2 Kolehmainen
Br Hans mh 2 Kolehmainen
Br S:n Påhl 1 Kolehmainen

Sivu 3690B (aukeaman 3690 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sängimäkj/Sänkimäki - 4 - Lars Pitkuinen mh 2 Pitkänen
S:n Påhl Hillduin mh 2 Hiltunen
- 1 - Tohmas Tohmasons ho 1
- 1 - Hind: Myckoins ho 1
- 2 - Hind: Pitkoin mh 2 Pitkänen
- 2 - Johan Mårthenss mh 2 Pitkänen
- 4 - Eskell Ramain mh 2
Sn Johan mh 2
- 6 - Sigfredh Pitkuin mh 2 Pitkänen
B:r Niels mh 2 Pitkänen
S:n Johan mh 2 Pitkänen
Syfwerj/Syvärilä - 4 - Peer Pirrinen mh 2 Pirinen
B:r Olof mh 2 Pirinen
Sojerfwj/Suojärvi - 3 - Staffan Taskin mh 2 Taskinen
D: And: 1
- 2 - Olof Korhoin mh 2 Korhonen
- 6 - Hindrich Korhoin mh 2 Korhonen
Br Peer mh 2 Korhonen
Br Sigfredh mh 2 Korhonen
- 5 - Philiph Kårhoins Ea 1 Korhonen
S:n Philip mh 2 Korhonen
S:n Hindrich mh 2 Korhonen
- 2 - Påhl Korhoin mh 2 Korhonen
- 4 - Philip Kerckoin mh 2 Kärki
Br Peer 1 Kärki
D: Olof Ahoin 1 Ahonen
Syriensarij/Syrjänsaari - 4 - Påhl Warnärin mh 2
Br Jacob 2
- 2 - And. Påhlsson mh 2
- 8 - Niels Warain mh 2 Varonen
B:r Ifw:r mh 2 Varonen
B:r Påhl mh 2 Varonen
B:r Tohmas 1 Varonen
D: Grels 1

Sivu 3691A (aukeaman 3691 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Syriensarij/Syrjänsaari - 2 - Christer Warain mh 2 Varonen
- 2 - Anders Smålander mh 2 Smolander
Såttkaniemj/Sotkanniemi - 6 1 Laars Kaurinen mh 2 Keinänen
B:r Erich mh 2 Keinänen
B:r Johan 1 Keinänen
D: Niels Arixain 1 Airaksinen
Soldatz Hustru 1
- 2 - Giösta Tohmass. mh 2
Talloby/Tallus - 4 - Matz Muhoin mh 2
B:r Tohmas mh 2
- 7 - Peer Meckerin 1 Mäkäräinen
S:n Mattz Peerss. mh 2 Mäkäräinen
S:n Niels mh 2 Mäkäräinen
D: Olof Mähäin mh 2 Mähönen
- 6 - Olof Wartiain mh 2 Vartiainen
B:r S:n Olof Anderss. mh 2 Vartiainen
B:r Påhl mh 2 Vartiainen
- 2 - Peer Kårhoin mh 2 Korhonen
- - 5 Påhl Olofzon Kårhoin mh 2 Korhonen
B:r Mattz 1 Korhonen
S:n Olof 1 Korhonen
B:r Mattz 1 Korhonen
2 - - Sochn Smeden Olof Tårfwin 2
- 4 - Jacob Hattain mh 2
D: Mattz mh 2
Tåifwilax/Tuovilanlahti - - 5 Jöran Tåifwin mh 2 Tuovinen
D: Bengdt Jeskin mh 2
Solld: Hustru 1
- - 3 And: Räikoin 1 Riekkinen
S:n Anders mh 2 Riekkinen
- - 3 Olof Anderss. mh 2
D: Bertell Ryhein 1 Ryhänen

Sivu 3691B (aukeaman 3691 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tåifwilax/Tuovilanlahti - - 2 Olof Myckoin mh 2 Mykkänen
Tåifwala/Toivala - - 3 Lars Rautiain mh 2 Rautiainen
Sn 1
1 - 1 Upbördzskrifwaren Reinholdt Steckman 1
Solld: Ho 1
- 3 - Mårthen Henderss. Ea 1
Sn Mattz mh 2
- 2 - Peer Leskinen mh 2
- 1 - T: Mattz Liutins Ho 1
- 1 - T: Anders Pirskain 1 Pirskanen
- 2 1 Sigfredh Tackuin mh 2 Takkinen
Solld: Hustru 1
- 2 - Peer Pitkoin mh 2 Pitkänen
Tuusniemj/Tuusniemi - 4 - Christer Kanhuin mh 2 Keinänen
Br Mattz mh 2 Keinänen
- 2 - Olof Kenhuinen Ea 1 Keinänen
dotter Helena 1 Keinänen
- - 3 Eskell Kenhuin mh 2 Keinänen
S:n Mattz 1 Keinänen
- 2 - Olof Mietuins mh 2 Miettinen
- 2 - Staffan Tålloin mh 2 Tolonen
- 3 - Anders SmåLr mh 2 Smolander
S:n Anders 1 Smolander
- 6 - Hindrich Turuin mh 2 Turunen
B: r Johan mh 2 Turunen
M: Ellias Kåpp.n mh 2
- 3 - Påhl Kinnunen 1
B:r Påhl mh 2
- 3 - And: Kännuin 1
Sn Mattz 1
S: Johan 1

Sivu 3692A (aukeaman 3692 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tafwisalmj/Tavinsalmi - 2 - Christer Lahrss. mh 2
- 3 - Lars LappaLn 1 Lappalainen
B:r Gabriell mh 2 Lappalainen
- 3 - Hans Anderssons ho 1
B:r Anders mh 2
- 3 - Peer Hussain 1
S:n Anders mh 2
- 2 - Hind. KainuL mh 2 Kainulainen
- 4 - Michell PijttkeL. mh 2
B:r Johan mh 2
- 2 - Christer JeskeL. mh 2 Jääskeläinen
- 4 - Abraham Halloin mh 2 Halonen
B:M: Johan Nerfwäins Ho 2
- 7 - Johan Pöhiains Ho 1
Sn Johan mh 2
Sn Samuel 1
S:n Jeremias 1
D: Lars mh 2
Tåfwilax/Tuovilanlahti - 4 - Gabriell Philipss. mh 2
B:M: Erich Mattzon mh 2
- 3 - Erich Hijtiäins mh 2
dotter Margaretha 1
Wächmesmäckj/Vehmasmäki - - 3 Johan Mårthenss. Saf:n 1 Savolainen
S:n Johan mh 2 Savolainen
- - 4 Lars Hansson Kahroin mh 2
D: Lars Tijhoin 1 Tiihonen
dotter Juttutar 1
- 3 - Johan Mocköin mh 2
Br Olofz Ho 1
- - 3 Anders Peerss. KaLn 1
Sn Anders mh 2

Sivu 3692B (aukeaman 3692 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wächmesmäckj/Vehmasmäki - 4 - Lars Mallinen mh 2 Malinen
Br Mattz 1 Malinen
D: Peer 1
- - 3 Lars Lanhuin mh 2
Br Hindrich 1
- - 3 Peer Hillduin mh 2 Hiltunen
S.n Christer 1 Hiltunen
- 7 - And. Tijhoin 1 Tiihonen
S:n Lars 1 Tiihonen
Br Mattz mh 2 Tiihonen
Br Johan mh 2 Tiihonen
dotter Margaretha 1 Tiihonen
- 2 - And: Krögare mh 2 Kröger
- 4 - Påhl Reinikain mh 2 Reinikainen
Br Peer mh 2 Reinikainen
- - 4 Mattz Reinikain mh 2 Reinikainen
Sn Påhl mh 2 Reinikainen
- 3 - Mattz Laitin 1 Laitinen
S. Peer mh 2 Laitinen
Witataipall/Viitataival - - 9 Påhl Ifwarss. mh 2
Br Ifwar mh 2
Br Peer mh 2
D: Peer Lydikain mh 2 Lyytikäinen
D: Johan KuroL ho 1
Utrianlax/Utrianlahti - 3 - Påhl Tålloin mh 2 Tolonen
D: Olof 1
- 2 - T. Niels Jossepss. mh 2
- 2 - Peer Tålloin mh 2 Tolonen
Wenniensarj/Venäjänsaari - - 6 Peer Nielsson mh 2
D: Peer Andersson mh 2
D: Michel Hansson 1
D: Bengdt 1

Sivu 3693A (aukeaman 3693 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wänala/Väänälä - - 5 Phlip Malinn 1 Malinen
M Hans mh 2
S. Philip mh 2
- - 3 Mattz Ruotzalain mh 2 Ruotsalainen
D: Philip Halloin 1 Halonen
- - 3 Anders Wänäins ho 1 Väänänen
S. Påhl mh 2 Väänänen
- 4 - Oloff Asikain mh 2 Asikainen
S. Hindrich mh 2 Asikainen
- 2 - Hindrich RuotzL. mh 2 Ruotsalainen
Wächkasarj/Vehkasaari - 2 - Erich Pitkein mh 2 Pitkänen
Urimanlax/Urimolahti - 5 - Påhl Cuosmainen mh 2 Kuosmanen
Br Cnuth mh 2 Kuosmanen
D: Niels LappaL 1
Wotijerfwj/Vuotjärvi - 3 - Hendrich Pasoin 1 Pasanen
S. Anders mh 2 Pasanen
- 4 - Anders Pasoin mh 2 Pasanen
Br Påhl mh 2 Pasanen
- 3 - Peer Leskein 1 Leskinen
Br Anders mh 2 Leskinen
- 2 - Påhl Hardikain mh 2 Hartikainen
Wäckalax/Vehkalahti - 4 - Johan Rijsain mh 2 Rissanen
Br Staffan Rijsain mh 2 Rissanen
- 2 - Hindrich Rijsain mh 2 Rissanen
- 4 - Johan Parfwoin mh 2 Parviainen
D: Påhl Hindrichss. Hackarin pro 1702 till backas 2 Hakkarainen
Wästeniemj/Västinniemi - 2 - Olof Wartin mh 2 Vartiainen
- 4 - Påhl Tossawain mh 2 Tossavainen
Br Giösta mh 2 Tossavainen

Sivu 3693B (aukeaman 3693 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Worisahlo/Vuorisalo - 5 - Olof Pölkeneinen 1 Pelkonen
Sn Olof mh 2 Pelkonen
Sn Erich 1 Pelkonen
S:n Anders 1 Pelkonen
- 6 - Olof Reiseinen mh 2 Räsänen
Br Påhl mh 2 Räsänen
Br Anders mh 2 Räsänen
Ukonlahti - 2 - Jöran Hillduin mh 2 Hiltunen
- 4 - Peer Hillduin mh 1 Hiltunen
Sn Jöran mh 2 Hiltunen
Sn Peer 1 Hiltunen
Wechmasalmj/Vehmersalmi - - 2 Erich Hyfwein mh 2 Hyvärinen
- 4 1 Anders Mietin mh 2 Miettinen
BrSn Peer Larss. mh 2 Miettinen
Solld: Hustru 1
- 5 - Hind Reinikain mh 2 Reinikainen
Br Påhls hustru 1 Reinikainen
Br Peer mh 2 Reinikainen
- 5 - Hind. Kastiain mh 2
Br Anders mh 2
D: Mattz Hålapain 1 Holopainen
- 2 - Påhl Anderss. mh 2
- 2 - Påhl Påhlss. mh 2
- 5 - Hind. Påhlss. mh 2
Sn Hind: mh 2
S. Påhl 1
- 7 - Anders Hapain mh 2
S. Olof mh 2
D: Olof Rasain 1 Räsänen
D: Olof Kåtlain mh 2
Pappila - 2 - Spöögubben Peer Axelss. mh 2

Sivu 3694A (aukeaman 3694 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 2 - - Brofougd Jöran Hanska 2
1 - - KLn Aron 1 Stark
- 1 - Dödhgrefwaren Hind Hindss. 1
8 - - Kyrckioherd: HLr Hind: Hoffrenius 2
M: Mathias Molenius mh 2
D: Anders 1
D: Erich Pesoin 1 Pesonen
D: Hindrich Karttuinen 1 Karttunen
Pijga 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16931708

© Väinö Holopainen 2023