AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1703 → Nimihakemisto

Kuopio henkikirja 1703

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham (Hiltulanlahti) 3680B

Abraham (Lohilahti) 3685B

Abraham Hindrichss. (Lohilahti) 3685B

And: (Hiltulanlahti) 3680B

And: (Suojärvi) 3690B

And. Nielsson (Riistavesi) 3689A

And. Olofss. (Palonurmi) 3687B

And. Påhlss (Jännevirta) 3682B

And. Påhlsson (Syrjänsaari) 3690B

And. Staffanss. (Koivumäki) 3684A

Anders (Haatala) 3681A

Anders (Kartansalo) 3685A

Anders (Räsälä) 3689B

Anders (Tavinsalmi) 3692A

Anders (Pappila) 3694A

Anders Anderss. (Julkula) 3682A

Anders Anderss. (Nuutila) 3683B

Anders Andss: (Ritoniemi) 3689B

Anders Johansson (Kartansalo) 3685A

Anders Larss. (Haatala) 3681A

Anders Olofsson (Niinimäki) 3686B

Anders Swenss: (Juurikkamäki) 3682B

Anna (Hirvilahti) 3681A

Aron (Pappila) 3694A

Bengdt (Venäjänsaari) 3692B

Bertell Abrahams (Melaniemi) 3686A

Brita (Haminalahti) 3680A

Carll Carlsson (Jännevirta) 3682B

Christer Lahrss. (Tavinsalmi) 3692A

Christer Larss. (Haatala) 3681A

Christer Nielsson (Halola) 3682A

Clemeth (Nuutila) 3683B

Ellias (Savisaari) 3690A

Enog Ifwarss. (Puutosmäki) 3688A

Erich Abrahamss (Hiltulanlahti) 3680B

Erich Johanson (Kasurila) 3684B

Erich Mattzon (Tuovilanlahti) 3692A

Eskel: Jöranss. (Haminalahti) 3680A

Eskell (Airaksela) 3679B

Gabriel: Oloufss. (Airaksela) 3679B

Gabriell (Rissala) 3688B

Gabriell Philipss. (Tuovilanlahti) 3692A

Giösta Tohmass. (Sotkanniemi) 3691A

Grels (Syrjänsaari) 3690B

Hans (Airaksela) 3679B

Hans (Väänälä) 3693A

Hans Andersson (Tavinsalmi) 3692A

Hans Jacobss. (Savisaari) 3690A

Hans Staffanss. (Kurolanlahti) 3684A

Hanss (Jännevirta) 3682B

Hind (Kaaraslahti) 3683A

Hind: (Vehmersalmi) 3693B

Hind Hindss. (Pappila) 3694A

Hind. Påhlss. (Vehmersalmi) 3693B

Hindrich (Kartansalo) 3685A

Hindrich (Ritoniemi) 3689B

Hindrich Hindrichss. (Riistavesi) 3689A

Hindrich Larss: (Juurikkamäki) 3682B

Ifwar (Hiltulanlahti) 3680B

Ifwar (Jänissalo) 3682B

Ifwar (Viitataival) 3692B

Jacob (Hakkarala) 3681B

Jacob: (Puutosmäki) 3688A

Jacob Mattson (Hakkarala) 3681B

Jacob Olofss. (Riistavesi) 3689A

Johan (Airaksela) 3679B

Johan (Haatala) 3681A

Johan (Halola) 3682A

Johan (Jännevirta) 3682B

Johan (Kurolanlahti) 3683B

Johan (Kartansalo) 3685A

Johan (Pieksä) 3687B

Johan Bertellss (Pelonniemi) 3687B

Johan Johanss (Ryönä) 3688B

Johan Johanss: (Airaksela) 3679B

Johan Johanss. (Melaniemi) 3686A

Johan Michelss. (Jännevirta) 3682B

Johan Mårthenss (Sänkimäki) 3690B

Johan Peerss. (Räsälä) 3689B

Johan Tijhoin (Pieksä) 3687B

Joran (Jännevirta) 3682B

Jöran (Hakkarala) 3681B

Jöran Anderss. (Räsälä) 3689B

Jöran Jöranss: (Savilahti) 3690A

Karin (Halola) 3682A

Karin (Niinimäki) 3686B

Karin (Rissala) 3688A

Laars (Juurikkamäki) 3682B

Laars Larsson (Ritoniemi) 3689B

Laars Michelss (Juurikkamäki) 3682B

Lars (Hakkarala) 3681B

Lars (Haluna) 3681B

Lars (Nuutila) 3683B

Lars (Käärmelahti) 3685A

Lars (Tavinsalmi) 3692A

Lars Cnutss. (Nuutila) 3683B

Lars Larss: (Ryönä) 3688B

Lars Matsson (Nuutila) 3683B

Mans (Enonlahti) 3680A

Margareta (Jännevirta) 3682B

Margaretha (Tuovilanlahti) 3692A

Mattz (Airaksela) 3679B

Mattz (Halola) 3682A

Mattz (Julkula) 3682A

Mattz (Juurikkamäki) 3682B

Mattz (Kaaraslahti) 3683A

Mattz (Kasurila) 3684B

Mattz (Lohilahti) 3685B

Mattz (Palonurmi) 3687B

Mattz (Räsälä) 3689B

Mattz (Tallus) 3691A

Mattz (Toivala) 3691B

Mattz Ersson (Nuutila) 3683B

Mattz Hindrichss. (Niemisjärvi) 3686B

Mattz Larss. (Nuutila) 3683B

Mattz Mattzon (Pöljä) 3687A

Mattz Mattzss. (Airaksela) 3679B

Mattz Måhrthenss. (Kasurila) 3684B

Michel Hansson (Venäjänsaari) 3692B

Michell (Juurikkamäki) 3682B

Michell Måhrthenss. (Kasurila) 3684B

Michell Tohmasson (Akonvesi) 3680A

Måhrthen (Kasurila) 3684B

Måhrthen (Punnonmäki) 3687A

Måhrthen Bertess. (Punnonmäki) 3687A

Måhrthen Måhrthenss. (Kasurila) 3684B

Måns (Punnonmäki) 3687A

Måns Månsson (Punnonmäki) 3687A

Mårthen Henderss. (Toivala) 3691B

Niels (Julkula) 3682A

Niels (Jännevirta) 3682B

Niels Jossepss. (Utrianlahti) 3692B

Niels Tohmasson (Riistavesi) 3689A

Olof (Haluna) 3681B

Olof (Halola) 3682A

Olof (Juurikkamäki) 3682B

Olof (Kaaraslahti) 3683A

Olof (Nuutila) 3683B

Olof (Pelonniemi) 3687B

Olof (Pieksä) 3687B

Olof (Utrianlahti) 3692B

Olof (Vehmersalmi) 3693B

Olof Anderss. (Tuovilanlahti) 3691A

Olof Hinds (Pelonniemi) 3687B

Olof Mattz (Ryönä) 3688B

Olof Peersson (Koivusaari) 3683B

Olof Swensson (Juurikkamäki) 3682B

Oloff (Räsälä) 3689B

Olofz (Airaksela) 3679B

Olouf (Airaksela) 3679B

Peer (Halola) 3682A

Peer (Juurikkamäki) 3682B

Peer (Nuutila) 3683B

Peer (Kehvo) 3684A

Peer (Pieksä) 3687B

Peer (Rissala) 3688B

Peer (Soinlahti) 3690A

Peer (Vehmasmäki) 3692B

Peer (Viitataival) 3692B

Peer Andersson (Venäjänsaari) 3692B

Peer Axelss. (Pappila) 3693B

Peer Jöranss. (Rissala) 3688B

Peer Larss (Riistavesi) 3689A

Peer Larss. (Kasurila) 3684B

Peer Larss. (Rissala) 3688B

Peer Nielsson (Venäjänsaari) 3692B

Peer Olofson (Pelonniemi) 3687B

Peer Olofss. (Haatala) 3681A

Peer Olofss. (Räsälä) 3689B

Peer Peerss: (Airaksela) 3679B

Peer Peerss. (Pieksä) 3687B

Peer Påhlss. (Punnonmäki) 3687A

Peer Sigfredhson (Rissala) 3688B

Peer Sigfredss. (Niinimäki) 3686B

Phiilp Påhlsson (Halola) 3682A

Philip (Hakulila) 3681A

Philip (Väänälä) 3693A

Pijkain (Hakkarala) 3681B

Påhl (Haatala) 3681A

Påhl (Kaislastenlahti) 3683A

Påhl (Vehmersalmi) 3693B

Påhl Anderss. (Vehmersalmi) 3693B

Påhl Ifwarss. (Viitataival) 3692B

Påhl Peerss. (Karttula) 3683A

Påhl Påhlss. (Vehmersalmi) 3693B

Påhl Staffans (Niemisjärvi) 3686B

Rasmus (Riistavesi) 3689A

Samuel (Punnonmäki) 3687A

Sigfredh (Rissala) 3688B

Staffan (Karttula) 3683B

Staffan (Punnonmäki) 3687A

Staffan Staffanss (Punnonmäki) 3687A

Staffan Staffanss: (Hatsala) 3680A

Swen Hind:ss: (Riistavesi) 3688B

Swen Mattzsson (Ryönä) 3688B

Thomas (Jännevirta) 3682B

Thomass (Juurikkamäki) 3682B

Tohmas (Haatala) 3681A

Tohmas (Hakkarala) 3681B

Tohmas (Pieksä) 3687B

Tohmas Johanss. (Haluna) 3681B

Tohmas Tohmason (Pieksä) 3687B

Tohmas Tohmason (Sänkimäki) 3690B

Walborg (Halola) 3682A

Wallborgh (Käärmelahti) 3685A

Wallborgh (Rissala) 3688A

Wallborgh (Savisaari) 3690A

Zacharias Johanss. (Savisaari) 3690A

AAlkuun

Ahoin

Olof (Suojärvi) 3690B

Andikain

Anders (Ritoniemi) 3689A

Oloff (Ritoniemi) 3689A

Arixain

Niels (Sotkanniemi) 3691A

Asikain

Hindrich (Väänälä) 3693A

Niels (Riistavesi) 3689A

Oloff (Väänälä) 3693A

Tohmas (Riistavesi) 3689A

Auf:n

Bertell (Akonvesi) 3680A

Aufwoin

Anders (Nilsiä) 3686B

Johan (Nilsiä) 3686B

BAlkuun

Biörn

Lars (Savilahti) 3690A

CAlkuun

Cnutin

Zacharias (Kasurila) 3684B

Collimain

Clemeth (Punnonmäki) 3687A

Cuolemain

Hans (Soinlahti) 3690A

Lars (Kuivaniemi) 3683A

Olof (Kuivaniemi) 3683A

Olof Christerss. (Kuivaniemi) 3683A

Peer (Punnonmäki) 3687A

Påhl (Soinlahti) 3690A

Staffan (Karttula) 3683B

Tohmas (Soinlahti) 3690A

Cuolimain

Michell (Soinlahti) 3690A

Oloff (Soinlahti) 3690A

Cuosmainen

Cnuth (Urimolahti) 3693A

Påhl (Urimolahti) 3693A

EAlkuun

Eskelin

Anders (Hakulila) 3680B

Jöhran (Kurolanlahti) 3684A

Peer (Hirvilahti) 3681A

EskeLn

Hans (Lyytikkälä) 3685B

Olof (Lyytikkälä) 3685B

FAlkuun

Forstadius

Carl (Kehvo) 3690A

FougdL.

Peer (Riistavesi) 3689A

HAlkuun

Hackarin

Christer (Puutossalmi) 3688A

Jacob (Hakkarala) 3681B

Michell (Hakkarala) 3681B

Påhl Hindrichss. (Vehkalahti) 3693A

Hackarinen

Hind. (Lohilahti) 3685B

Mattz (Lohilahti) 3685B

Hallkoin

Olof (Miettilä) 3686A

Halloin

Abraham (Tavinsalmi) 3692A

Peer (Rissala) 3688A

Philip (Väänälä) 3693A

Påhl (Halola) 3682A

Haloin

Lars (Halola) 3682A

Hammunen

Marckus (Soinlahti) 3690A

Hamuin

Anders (Soinlahti) 3690A

Påhl (Soinlahti) 3690A

Hanska

Jöran (Pappila) 3694A

Hapain

Anders (Vehmersalmi) 3693B

Happoin

Hind: (Litmaniemi) 3686A

Lars (Litmaniemi) 3686A

Mattz (Ritoniemi) 3689B

Olof (Litmaniemi) 3686A

Peer (Ritoniemi) 3689B

Hardikain

Abraham (Akonvesi) 3680A

And: (Jännevirta) 3682A

And. (Jännevirta) 3682B

Anders (Litmaniemi) 3686A

Bertell (Litmaniemi) 3686A

Johan (Jännevirta) 3682A

Lars (Litmaniemi) 3686A

Oloff (Jännevirta) 3682B

Påhl (Vuotjärvi) 3693A

Hasain

Lars (Kasurila) 3684B

Mattz (Kasurila) 3684B

Hatain

Hindrich (Haatala) 3681A

Hattain

Jacob (Tallus) 3691A

Hattuin

Jacob (Riistavesi) 3689A

Heickain

Olof (Pelonniemi) 3687B

Heickin

And. (Pieksä) 3687B

Heikain

Anders (Pelonniemi) 3687B

Mattz (Pelonniemi) 3687B

Olof (Pelonniemi) 3687B

Zacharias (Pelonniemi) 3687B

Heiskäin

Mattz (Enonlahti) 3680A

HemeL

Jöran (Murtolahti) 3686A

Lars Olofss. (Murtolahti) 3686A

HemeLn

Staffan (Akonvesi) 3679B

Hetain

Gabriel (Riistavesi) 3689A

Swen (Riistavesi) 3689A

Hijtiäin

Erich (Tuovilanlahti) 3692A

Hillduin

(Akonvesi) 3679B

And. (Akonvesi) 3679B

Christer (Vehmasmäki) 3692B

Hindridh (Akonvesi) 3679B

Jöran (Ukonlahti) 3693B

Peer (Hiltulanlahti) 3680B

Peer (Vehmasmäki) 3692B

Peer (Ukonlahti) 3693B

Påhl (Hiltulanlahti) 3680B

Påhl (Sänkimäki) 3690B

Hirfwoin

Sigfredh (Koivusaari) 3683B

Hoffrenius

Hind: (Pappila) 3694A

Holopa

Hindrich (Ritoniemi) 3689B

Huiskain

Lars (Koivulahti) 3683B

Huskain

Mattz (Karttula) 3683B

Påhl (Nuutila) 3683B

Hussain

Anders (Tavinsalmi) 3692A

Peer (Tavinsalmi) 3692A

Huttuin

Lars (Hirvilahti) 3681A

Mattz (Riuttala) 3690A

Peer (Karttula) 3683B

Peer (Riuttala) 3690A

Hyfrin

Christer (Puutossalmi) 3687B

Hyfwein

Erich (Vehmersalmi) 3693B

Hind (Hamula) 3681B

Hyfwerin

Anders (Puutossalmi) 3687B

Hindrich (Puutossalmi) 3687B

Jacob (Puutossalmi) 3687B

Jöran (Käärmelahti) 3685B

Michel (Puutossalmi) 3688A

Olof (Käärmelahti) 3685B

Påhl (Puutossalmi) 3688A

Hyppoin

Påhl (Riistavesi) 3689A

Hytteter

(Käärmelahti) 3685B

Hyttin

Hindrich (Käärmelahti) 3685A

Mattz (Kotasalmi) 3685A

Olof (Käärmelahti) 3685A

Philip (Käärmelahti) 3685B

Tohmas (Käärmelahti) 3685B

Hålapain

Clemeth (Putroniemi) 3687B

Mattz (Vehmersalmi) 3693B

Olof (Putroniemi) 3687B

Hålappa

Anders (Ohtaanniemi) 3686B

Michell (Ohtaanniemi) 3686B

Hålopa

Clemet (Ritoniemi) 3689B

Hindrich (Ritoniemi) 3689B

Michell (Ritoniemi) 3689B

Hårttuin

Eskell (Ryönä) 3688B

Hättoin

Hind. (Riistavesi) 3689A

IAlkuun

Ickoinen

Mattz (Nilsiä) 3686B

Ihalain

Mattz (Roikansaari) 3689A

Ihalembin

Lars (Putroniemi) 3687B

Mattz (Putroniemi) 3687B

Påhl (Putroniemi) 3687B

JAlkuun

Jallkain

Eskell (Murtolahti) 3686A

Jerfwilein

Michell (Räsälä) 3689B

Olof (Räsälä) 3689B

Påhl (Räsälä) 3689B

JeskeL.

Christer (Tavinsalmi) 3692A

JeskeLn

Erich (Käärmelahti) 3685B

Hans (Käärmelahti) 3685B

Jeskin

Bengdt (Tuovilanlahti) 3691A

Jullckoin

Erich (Hakulila) 3681A

Hind. (Lapvetelänlahti) 3685B

Peer (Käärmelahti) 3685A

Jullkin

Anders (Lapvetelänlahti) 3685B

Ifwar (Lapvetelänlahti) 3685B

Jullkoin

Christer (Kasurila) 3684B

Johan (Hakkarala) 3681B

Johan (Räimä) 3688A

Jöns (Räimä) 3688A

Lars (Kasurila) 3684B

Juntin

Philip (Räimä) 3688A

Juttutar

(Vehmasmäki) 3692A

KAlkuun

Kackoin

Christer (Hirvilahti) 3681A

Peer (Kuopio) 3680A

Kahroin

Lars Hansson (Vehmasmäki) 3692A

KainuL

Hind. (Tavinsalmi) 3692A

KaLn

Anders (Vehmasmäki) 3692A

Anders Peerss. (Vehmasmäki) 3692A

Kanhuin

Christer (Tuusniemi) 3691B

Mattz (Tuusniemi) 3691B

Karfuain

Peer (Pöljä) 3687A

Staffan (Pöljä) 3687A

Karhuin

Christer (Käärmelahti) 3685B

Clemeth (Kuivaniemi) 3683A

Lars (Kuivaniemi) 3683A

Mattz (Punnonmäki) 3687A

Olof (Karttula) 3683A

Olof (Käärmelahti) 3685B

Peer (Käärmelahti) 3685B

Påhl (Halola) 3682A

Staffan (Kuivaniemi) 3683A

Karoins

Hans (Haminalahti) 3680A

Karttuin

Peer (Hakulila) 3680B

Karttuinen

Hindrich (Pappila) 3694A

Påhl (Karttula) 3683B

Kasorin

And. (Pöljä) 3687B

Kastiain

Anders (Vehmersalmi) 3693B

Hind. (Vehmersalmi) 3693B

Kasurin

Hindrick (Riistavesi) 3689A

Jacob Jöranss. (Kasurila) 3684B

Jacob Mattzon (Kasurila) 3684B

Jöran (Kasurila) 3684B

Laars (Riistavesi) 3689A

Peer (Haatala) 3681A

Kauckuin

Erich (Räsälä) 3689B

Peer (Räsälä) 3689B

Kaurinen

Erich (Sotkanniemi) 3691A

Johan (Sotkanniemi) 3691A

Laars (Sotkanniemi) 3691A

Keckoin

Hindrich (Jänissalo) 3682B

Påhl (Ritoniemi) 3689A

Kehoin

Johan (Horsmastenlahti) 3682A

Mattz (Horsmastenlahti) 3682A

Kenhuin

Eskell (Tuusniemi) 3691B

Mattz (Tuusniemi) 3691B

Kenhuinen

Helena (Tuusniemi) 3691B

Olof (Tuusniemi) 3691B

Kenneter

Anna (Niuvanniemi) 3686A

Kerckoin

Peer (Suojärvi) 3690B

Philip (Suojärvi) 3690B

Kerf:in

Johan (Hamula) 3681B

Kerfwoin

Hindrich (Käärmelahti) 3685B

Peer (Käärmelahti) 3685B

Kinnuin

Staffan (Käärmelahti) 3685B

Kinnunen

Påhl (Tuusniemi) 3691B

Kinuin

Mattz (Haatala) 3681A

Knuti

Johan (Koivulahti) 3683B

Knutin

Anders (Koivusaari) 3684A

Johan (Nuutila) 3683B

Michell (Riistavesi) 3689A

Knuuin

Per (Hamula) 3681B

Koponen

Christer (Ritoniemi) 3689B

Koppoin

Hindrich (Riistavesi) 3689A

Olof (Riistavesi) 3689A

Kordelain

And: (Ritoniemi) 3689B

Laars (Ritoniemi) 3689B

Korhoin

Hindrich (Suojärvi) 3690B

Olof (Suojärvi) 3690B

Peer (Suojärvi) 3690B

Påhl (Suojärvi) 3690B

Sigfredh (Suojärvi) 3690B

Korttuin

Peer (Punnonmäki) 3687A

Påhl (Punnonmäki) 3687A

Krögare

And: (Vehmasmäki) 3692B

Axell (Hiltulanlahti) 3680B

Kuckin

Erich (Haluna) 3682A

Kuckoin

Johan (Soinlahti) 3690A

Peer Christerss. (Soinlahti) 3690A

Kuin

Hind: (Hatsala) 3680A

Kuolemain

Påhl (Soinlahti) 3690A

Kurhi

Mattz (Haminalahti) 3680A

Niels (Haminalahti) 3680A

Kurhoin

Christer (Kurolanlahti) 3684A

Kurhuin

Michell (Kurolanlahti) 3684A

KuroL

Johan (Viitataival) 3692B

Kåckin

Hindrich: (Haluna) 3681B

Kåndain

Lars (Räimä) 3688A

Kåpoin

Anders (Lamperila) 3685B

Mattz (Lamperila) 3685B

Olof (Hirvilahti) 3681A

Peer (Lamperila) 3685B

Kåpp.n

Ellias (Tuusniemi) 3691B

Kårhoin

Anders (Hirvimäki) 3680B

Christer (Hirvimäki) 3680B

Christer (Rytky) 3688A

Hans (Hirvimäki) 3680B

Hans (Rytky) 3688A

Hindrich: (Hirvimäki) 3680B

Hindrich (Suojärvi) 3690B

Mattz (Pöljä) 3687A

Mattz (Tallus) 3691A

Niels (Hiltulanlahti) 3680B

Olof (Tallus) 3691A

Peer (Rytky) 3688A

Peer (Tallus) 3691A

Philip (Suojärvi) 3690B

Philiph (Suojärvi) 3690B

Påhl Olofzon (Tallus) 3691A

Kårhuin

Mattz (Haminalahti) 3680B

Niels (Haminalahti) 3680B

Kåstain

Olouf (Enonlahti) 3680A

Påhl (Enonlahti) 3680A

Kåtlain

Olof (Vehmersalmi) 3693B

Käckeläin

Gabriel (Riistavesi) 3689A

Hindrich (Riistavesi) 3689A

Känne

Erich (Litmaniemi) 3686A

Kännuin

And: (Tuusniemi) 3691B

Johan (Tuusniemi) 3691B

Mattz (Tuusniemi) 3691B

LAlkuun

Lackoin

Johan (Rissala) 3688B

Mattz (Savisaari) 3690A

Lahianj

Jacob (Riistavesi) 3689A

Laitin

Christer (Soinlahti) 3690A

Johan (Pellosmäki) 3687A

Lars (Pellosmäki) 3687A

Mattz (Vehmasmäki) 3692B

Peer (Vehmasmäki) 3692B

Påhl (Pellosmäki) 3687A

Laitinen

Lars (Soinlahti) 3690A

Lakoin

Peer (Haminalahti) 3680A

Lanhuin

Hindrich (Vehmasmäki) 3692B

Lars (Vehmasmäki) 3692B

LappaL

Niels (Urimolahti) 3693A

LappaL.

Erich (Kaaraslahti) 3683A

LappaLn

Gabriell (Tavinsalmi) 3692A

Lars (Tavinsalmi) 3692A

LapweteL.

Christer (Kaislastenlahti) 3683A

Påhl (Kaislastenlahti) 3683A

Laukoin

Anders (Kasurila) 3684B

Lechnuin

Olof (Lapvetelänlahti) 3685B

Påhlss. (Lapvetelänlahti) 3685B

Leskein

Anders (Vuotjärvi) 3693A

Peer (Vuotjärvi) 3693A

Leskin

Johan (Karttula) 3683A

Mattz (Hiltulanlahti) 3680B

Staffan (Hiltulanlahti) 3680B

Leskinen

Peer (Toivala) 3691B

Linduin

Michell (Hirvilahti) 3681A

Liutins

Mattz (Toivala) 3691B

Loon

Peer (Hiltulanlahti) 3680B

Luckarin

Anna (Koivumäki) 3684A

Henning (Keyritty) 3685A

Hind: (Koivumäki) 3684A

Måhrthen (Koivumäki) 3684A

Olof (Koivumäki) 3684A

Lydickein

Michell (Soinlahti) 3690A

Lydikain

Peer (Viitataival) 3692B

Lydikäin

Erich (Pöljä) 3687B

Hans (Lyytikkälä) 3685B

Hind. Bertellss. (Haminalahti) 3680B

Johan (Hakkarala) 3681B

Peer (Lyytikkälä) 3685B

Sigfredh (Pöljä) 3687B

Staffan (Lyytikkälä) 3685B

MAlkuun

Madikain

Mattz (Kotasalmi) 3684B

Malinn

Phlip (Väänälä) 3693A

Mallin

Niels (Soinlahti) 3690A

Mallinen

Lars (Vehmasmäki) 3692B

Mattz (Vehmasmäki) 3692B

Mardikain

Christer (Hatsala) 3680A

Jacob (Ritoniemi) 3689B

Mechelin

Hindrich (Julkula) 3682A

Meckerin

Mattz Peerss. (Tallus) 3691A

Niels (Tallus) 3691A

Peer (Tallus) 3691A

Meetein

Peer (Riistavesi) 3689A

Meetin

Christer (Miettilä) 3686A

Michell (Miettilä) 3686A

Meitnes

Mattz (Ohtaanniemi) 3686B

Michell (Ohtaanniemi) 3686B

Peer (Ohtaanniemi) 3686B

Meituin

Johan (Kasurila) 3684B

Metin

Anders (Miettilä) 3686A

Olof (Miettilä) 3686A

Peer (Miettilä) 3686A

Mietin

Anders (Vehmersalmi) 3693B

Ellias (Ohtaanniemi) 3686B

Erich (Ohtaanniemi) 3686B

Jacob (Ohtaanniemi) 3686B

Olof (Ohtaanniemi) 3686B

Peer Larss. (Vehmersalmi) 3693B

Rasimuss (Ohtaanniemi) 3686B

Rasmus (Ohtaanniemi) 3686B

Mietuin

Lars (Pöljä) 3687A

Olof (Tuusniemi) 3691B

Påhl (Pöljä) 3687A

Mocköin

Johan (Vehmasmäki) 3692A

Olofz (Vehmasmäki) 3692A

Molenius

Johan (Rissala) 3688A

Mathias (Pappila) 3694A

Morckoin

Peer (Airaksela) 3679B

Muhoin

Matz (Tallus) 3691A

Tohmas (Tallus) 3691A

Murdoin

Tohmas (Kasurila) 3684B

Must:

Jöran (Kuopio) 3680A

Mustoin

Mattz (Kiukoonniemi) 3685A

Peer (Kuopio) 3680A

Peer (Pöljä) 3687A

Myckein

Påhl (Kurolanlahti) 3683B

Myckenen

Peer (Kurolanlahti) 3683B

Påhl (Kurolanlahti) 3683B

Myckoin

Hind: (Sänkimäki) 3690B

Olof (Tuovilanlahti) 3691B

Peer (Savilahti) 3690A

Mykein

Hans. (Kurolanlahti) 3684A

Johan (Niemisjärvi) 3686B

Mähäin

Olof (Tallus) 3691A

Mönckoin

Hind. (Niinimäki) 3686B

Möncköin

Sigfredh (Räsälä) 3689B

Möuhain

Johan (Hamula) 3681B

NAlkuun

Nappeni

Thomas (Haatala) 3681A

Nerfwäin

Johan (Tavinsalmi) 3692A

Nijrain

Peer (Riistavesi) 3689A

Nisein

Anders (Hamula) 3681B

Niskain

Peer (Jännevirta) 3682B

Påhl Andss. (Jännevirta) 3682B

OAlkuun

Olckoin

Michell (Roikansaari) 3689A

Ollikain

Jöran (Kärsämäki) 3685A

Påhl (Kärsämäki) 3685A

Tohmas (Kärsämäki) 3685A

PAlkuun

Pardain

Gabriell (Halola) 3682A

Johan (Kasurila) 3684B

Markus (Keyritty) 3685A

Påhl (Halola) 3682A

Tohmas (Palonurmi) 3687B

Parfwoin

Bertell (Riistavesi) 3688B

Johan (Vehkalahti) 3693A

Swen (Riistavesi) 3688B

Parttain

Påhl (Nilsiä) 3686B

Pasoin

Anders (Vuotjärvi) 3693A

Hendrich (Vuotjärvi) 3693A

Påhl (Vuotjärvi) 3693A

Peckarin

Niels (Kaaraslahti) 3683A

Påhl (Kaaraslahti) 3683A

Staffan (Kasurila) 3684B

Peckarinen

Staffan (Murtolahti) 3686A

Perfwain

Jöran (Rissala) 3688B

Pesoin

Erich (Pappila) 3694A

Mattz (Rissala) 3688A

Pijrain

Jacob (Riistavesi) 3689A

PijttkeL.

Johan (Tavinsalmi) 3692A

Michell (Tavinsalmi) 3692A

Pirrinen

Olof (Syvärilä) 3690B

Peer (Syvärilä) 3690B

Pirskain

And. (Kuopio) 3680A

Anders (Toivala) 3691B

Pitkein

Erich (Vehkasaari) 3693A

Pitkoin

Hind: (Sänkimäki) 3690B

Olof (Kotasalmi) 3684B

Olof (Ryönä) 3688B

Peer (Toivala) 3691B

Pitkuin

Johan (Sänkimäki) 3690B

Niels (Sänkimäki) 3690B

Sigfredh (Sänkimäki) 3690B

Pitkuinen

Lars (Sänkimäki) 3690B

Purin

Christer (Pöljä) 3687B

Pursiain

Brusius (Haminalahti) 3680B

Påhl (Hamula) 3681B

Pursin

Hind: (Haminalahti) 3680B

Pöhiain

Jeremias (Tavinsalmi) 3692A

Johan (Tavinsalmi) 3692A

Samuel (Tavinsalmi) 3692A

Pölkeneinen

Anders (Vuorisalo) 3693B

Erich (Vuorisalo) 3693B

Olof (Vuorisalo) 3693B

Pöxä

Peer (Kaaraslahti) 3683A

RAlkuun

Rackuin

Påhl (Hirvilahti) 3681A

Radikain

Anders (Hirvilahti) 3681A

Hans (Käärmelahti) 3685A

Johan (Kurolanlahti) 3683B

Michell (Niemisjärvi) 3686B

Peer (Käärmelahti) 3685A

Påhl (Käärmelahti) 3685A

Rahuin

Peer (Jänissalo) 3682B

Påhl (Jänissalo) 3682B

Ramain

Eskell (Sänkimäki) 3690B

Johan (Sänkimäki) 3690B

Rappengren

(Haminalahti) 3680B

Rasain

Olof (Vehmersalmi) 3693B

Rautaparda

Christer (Ritisenlahti) 3688A

Johan (Ritisenlahti) 3688A

Olof (Ritisenlahti) 3688A

Rautiain

Lars (Toivala) 3691B

Påhl (Räimä) 3688A

Reinikain

Hind (Vehmersalmi) 3693B

Mattz (Vehmasmäki) 3692B

Peer (Vehmasmäki) 3692B

Peer (Vehmersalmi) 3693B

Påhl (Vehmasmäki) 3692B

Påhls (Vehmersalmi) 3693B

Reiseinen

Anders (Vuorisalo) 3693B

Olof (Vuorisalo) 3693B

Påhl (Vuorisalo) 3693B

Resein

Olof (Räsälä) 3689B

Swen (Räsälä) 3689B

Resin

Johan (Käärmelahti) 3685A

Rijkin

Hind: (Haatala) 3681A

Rijsain

Hindrich (Vehkalahti) 3693A

Johan (Vehkalahti) 3693A

Peer (Hipanlahti) 3682A

Staffan (Vehkalahti) 3693A

Thomas (Hipanlahti) 3682A

Rijssain

And. (Jännevirta) 3682B

Rijssäin

Anders (Rissala) 3688B

Johan (Rissala) 3688B

RuotzaL

Påhl (Hamula) 3681B

Ruotzalain

Mattz (Väänälä) 3693A

RuotzaLn

Peer (Käärmelahti) 3685B

RuotzL.

Hindrich (Väänälä) 3693A

Ruskain

Christer (Haatala) 3681A

Hind (Kaaraslahti) 3683A

Mattz (Hakkarala) 3681B

Niels (Hakkarala) 3681B

Påhl (Kaaraslahti) 3683A

Ryhein

Bertell (Tuovilanlahti) 3691A

Rynäin

Hind: (Haatala) 3681A

Råhnein

Tohmas (Kuopio) 3680A

Råinonen

Lars (Haminalahti) 3680A

Niels (Haminalahti) 3680A

Peer (Haminalahti) 3680A

Räikoin

And: (Tuovilanlahti) 3691A

Anders (Tuovilanlahti) 3691A

Rässain

Laars (Juurikkamäki) 3682B

Olof (Juurikkamäki) 3682B

Peer (Juurikkamäki) 3682B

Påhl (Juurikkamäki) 3682B

Räsäin

Niels (Räsälä) 3689B

Olof (Räsälä) 3689B

Samuell (Räsälä) 3689B

SAlkuun

Saf:n

Johan (Vehmasmäki) 3692A

Johan Mårthenss. (Vehmasmäki) 3692A

SafwoL

Olof (Hamula) 3681B

Safwolain

Adam (Litmaniemi) 3686A

Ifwar (Halola) 3682A

Niels (Hiltulanlahti) 3680B

SafwoLm

Ifwar (Pöljä) 3687B

Mattz (Pöljä) 3687B

SafwoLn

Abraham (Koivusaari) 3684A

Anders (Koivusaari) 3684A

Johan (Niinimäki) 3686B

Lars (Koivusaari) 3683B

Lars (Koivusaari) 3684A

Olof (Koivusaari) 3683B

Sigwoin

Anders (Riistavesi) 3689A

Sipain

Hind: (Haatala) 3681A

Skåpa

Ellias (Kurolanlahti) 3684A

Gustaf (Niuvanniemi) 3686A

Johan (Niuvanniemi) 3686A

Margareta (Niuvanniemi) 3686A

Olof Andersson (Rissala) 3688B

Smålander

Anders (Syrjänsaari) 3691A

Lars (Ohtaanniemi) 3687A

Mattz (Jänissalo) 3683A

Mattz (Kiukoonniemi) 3685A

Peer (Jänissalo) 3683A

Peer (Ohtaanniemi) 3687A

Peers (Jänissalo) 3683A

Påhl (Ohtaanniemi) 3687A

SmåLr

Anders (Tuusniemi) 3691B

Lars (Enonlahti) 3680A

Steckman

Reinholdt (Toivala) 3691B

Strenghell

Olof (Kuopio) 3680A

Suhoin

Anders (Kehvo) 3690A

Såininen

Clemeth (Juonianlahti) 3683A

Olof (Juonianlahti) 3683A

Staffan (Juonianlahti) 3683A

TAlkuun

Tackuin

Lars (Ryönä) 3688B

Mattz (Ryönä) 3688B

Sigfredh (Toivala) 3691B

Taskin

Anders (Nilsiä) 3686B

Erich (Punnonmäki) 3687A

Johan (Hirvilahti) 3681A

Peer (Nilsiä) 3686B

Påhl (Nilsiä) 3686B

Staffan (Suojärvi) 3690B

Tijckein

Påhl (Ritoniemi) 3689B

Tijhoin

And (Hiltulanlahti) 3680B

And. (Vehmasmäki) 3692B

Johan (Hiltulanlahti) 3680B

Johan (Vehmasmäki) 3692B

Lars (Vehmasmäki) 3692A

Lars (Vehmasmäki) 3692B

Margaretha (Vehmasmäki) 3692B

Mattz (Vehmasmäki) 3692B

Tillickain

And. (Enonlahti) 3680A

Toifwin

Greels (Hamula) 3681B

Tomain

Lars (Enonlahti) 3680A

Måns (Enonlahti) 3680A

Tossawain

Giösta (Västinniemi) 3693A

Påhl (Västinniemi) 3693A

Tuchkain

Bertell (Pellosmäki) 3687A

Erich (Pellosmäki) 3687A

Johan (Pellosmäki) 3687A

Tuppriain

Erich (Räsälä) 3689B

Turuin

Giösta (Puutosmäki) 3688A

Hindrich (Tuusniemi) 3691B

Ifwar (Puutosmäki) 3688A

Johan (Puutosmäki) 3688A

Johan (Tuusniemi) 3691B

Olof (Enonlahti) 3680A

Olof (Puutosmäki) 3688A

Påhl (Puutosmäki) 3688A

Zacharias (Puutosmäki) 3688A

Tåfwain

Bertell (Melaniemi) 3686A

Hindrich (Melaniemi) 3686A

Tåfwin

Anders (Niinimäki) 3686B

Tåif:n

Christer (Lohilahti) 3686A

Davidh (Lohilahti) 3686A

Hans (Lohilahti) 3686A

Hind: (Pelonniemi) 3687B

Hind. (Räimä) 3688A

Hindrich (Lohilahti) 3686A

Hindrich (Pöljä) 3687A

Olof (Riistavesi) 3689A

Tåifwain

Hindrich (Kotasalmi) 3684B

Mattz (Kasurila) 3684B

Mattz (Kotasalmi) 3684B

Sigfredh (Kotasalmi) 3684B

Tåifwin

Jöran (Tuovilanlahti) 3691A

Tåilfn

Christer (Käärmelahti) 3685A

Tålain

Tohmas (Koivulahti) 3683B

Tålloin

Olof (Punnonmäki) 3687A

Peer (Utrianlahti) 3692B

Påhl (Utrianlahti) 3692B

Staffan (Kurolanlahti) 3684A

Staffan (Tuusniemi) 3691B

Tårfwin

Olof (Tallus) 3691A

Tåswain

Johan (Kasurila) 3684B

Lars (Kasurila) 3684B

UAlkuun

Uckoin

Jeremias (Keyritty) 3685A

Samuel (Keyritty) 3685A

VWAlkuun

Wainikain

Hind (Hiltulanlahti) 3680B

Matt (Hiltulanlahti) 3680B

Peer (Hiltulanlahti) 3680B

Wanckoin

Sigfredh (Kehvo) 3690A

Warain

Christer (Syrjänsaari) 3691A

Ifw:r (Syrjänsaari) 3690B

Niels (Syrjänsaari) 3690B

Påhl (Syrjänsaari) 3690B

Tohmas (Syrjänsaari) 3690B

Wardiain

Mattz (Kotasalmi) 3684B

Wardin

Måhrthen (Hakkarala) 3681B

Olof (Hakkarala) 3681B

Warhonen

Mattz (Leppäranta) 3686A

Warnärin

Jacob (Syrjänsaari) 3690B

Påhl (Syrjänsaari) 3690B

Wartiain

Johan (Riistavesi) 3688B

Madtz (Riistavesi) 3688B

Niels (Riistavesi) 3688B

Olof (Tallus) 3691A

Olof Anderss. (Tallus) 3691A

Påhl (Tallus) 3691A

Wartin

Olof (Västinniemi) 3693A

Weinen

Lars (Nilsiä) 3686B

Påhl (Nilsiä) 3686B

Weisäin

Olof (Halola) 3682A

Peer (Halola) 3682A

Påhl (Halola) 3682A

Wenaläin

Hindrich (Kehvo) 3684A

Peer (Kehvo) 3684A

Staffans (Kehvo) 3684A

Wenein

Hans (Reittiö) 3688B

Mattz (Reittiö) 3688B

WeneLn

Hind. (Käärmelahti) 3685A

Mattz (Kehvo) 3684A

Påhl (Käärmelahti) 3685A

Werein

(Kehvo) 3684A

Cnuth (Kehvo) 3684A

Michell (Kehvo) 3684A

Wetain

Erich (Riistavesi) 3689A

Olof (Kasurila) 3684B

Wettäin

Lars (Ryönä) 3688B

Olof (Ryönä) 3688B

Tohmas (Ryönä) 3688B

Wänhäin

Lars (Hamula) 3681B

Wänäin

Anders (Väänälä) 3693A

Påhl (Väänälä) 3693A

ÅAlkuun

Åfwaska

Peer (Kurolanlahti) 3684A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 850 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023