AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1708 → Henkikirja ☰ 

Kuopio henkikirja 1708

Sivu 3349AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Airaxala/Airaksela - 6 - Matt Mattson mh 2
B.M. Mattz mh 2
d:r Johan Johanson 1
B:r Hans 1
- 6 - Gabriell Olofsson mh 2
S. Olof mh 2
d:r Anders Wenäläin mh 2 Venäläinen
- - 4 Peer Peerson 1
B:r Eskell mh 2
B:r Olofz ho 1
Ackawesi/Akonvesi - 5 - Staffan Hemel: mh 2 Hämäläinen
d:r Matt Pasoin mh 2
absens 1
- 6 - Anders Hilduin mh 2 Hiltunen
Mohr 1
B Påhl 1 Hiltunen
d:r Bertill Aufwin mh 2 Auvinen
- 5 1 Abraham Hardickain mh 2 Hartikainen
d:r Mårten Häckin mh 2
Sold ho 1
Absens 1

Sivu 3350AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cuopioby/Kuopio 3 - - Sochnesk. Olof Strenghel mh 2
Pijga Christer Mardikains ho 1 Martikainen
- 4 - Profoss Peer Karkein 1
S Peer mh 2
S. Jöran Peerson 1
- 1 - Jöran Mustoin 1 Mustonen
Cnvalax/Enonlahti - 7 - Matt Heskain mh 2 Heiskanen
B:r Mattz mh 2 Heiskanen
B:r S Påhl mh 2 Heiskanen
Absens 1
- 2 - Lars Ifwarson mh 2
- 5 - Olof Kastein ho 1
S. Påhl mh 2
S. Olof 1
Absens 1
- 4 - Lars Michelson Thomain mh 2 Tuomainen
B.M. David Turin mh 2
- 2 - Måns Tainoin 1
S Michell Mans 1
Hatzola/Hatsala - - 2 Hindrich Hindr. Kunin mh 2
- - 2 T Staffan Staffanson mh 2
Haminalax/Haminalahti - - 8 Lars Reinoin mh 2 Roininen
B:r Peer mh 2 Roininen
B:r Niels mh 2 Roininen
Ord. Sold ho 1
Dubl Sold. ho 1

Sivu 3351AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haminalax/Haminalahti - - 3 Peer Lackoin mh 2 Laakkonen
d:r Eskell Jöranson ho 1
- - 5 Niels Kåfvoin mh 2
B:r Matt 1
S Anders mh 2
- - 3 Hindrich Lydikäin mh 2 Lyytikäinen
d:r Sifrid Wanckons ho 1
- 2 1 Brusius Pursiain mh 2 Pursiainen
Ord. Sold ho 1
- 3 - Hindrich Pursiain E:a 1 Pursiainen
S Hindrich mh Pursiainen
Hidulax/Hiltulanlahti - - 8 Erich Abramson mh 2
B:r Anders mh 2
B S Abram mh 2
B:r S Ifvar mh 2
- - 7 Axell Krögare mh 2 Krögare
d:r Påhl mh 2
B:r Johan Krögare
d:r Matt Leskin mh 2 Leskinen
- - 5 Per Hilduin mh 2 Hiltunen
B:r Påhl mh 2 Hiltunen
S. Peer Peerson 1 Hiltunen
- - 5 Peer Vanickain mh 2 Vainikainen
S. Hindrich mh 2 Vainikainen
dåtter Anna 1 Vainikainen

Sivu 3352AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hirvimäkj/Hirvimäki - - 8 Hans Kårhoin mh 2 Korhonen
B:r Ander ho 1 Korhonen
B Hindrich mh 2 Korhonen
B:r Christer mh 2 Korhonen
S. Hans 1 Korhonen
Haikolamäkj/Hakulila - 2 - Anders Eskelin mh 2 Eskelinen
- 3 1 Olof Olofss Tarfvoin mh 2 Tarvonen
B.M. Samuel Tarfvåin 1 Tarvonen
Sold ho 1
Hirfwilax/Hirvilahti 1 - 4 Peer Eskelin mh 2 Eskelinen
S. Peer mh 2 Eskelinen
Corpr. Daniels ho 1
- - 4 Anders Radickain 1 Raatikainen
S. Michell mh 2 Raatikainen
S. Staffan 1 Raatikainen
- 3 - Michell Linduin mh 2 Lintunen
d:r Olof Kopoin 1 Koponen
- - 2 Lars Huttuin mh 2 Huttunen
- 2 - Christer Kaikoin 1
Pijga Ingri 1
- 5 - Påhl Venäläins E:a 1 Venäläinen
S. Påhl mh 2 Venäläinen
S. Olof mh 2 Venäläinen
Hatalaby/Haatala - - 4 Christer Larson mh 2
M. Christer mh 2
- - 5 Christer Ruskoin mh 2 Ruuskanen
d:r Christer 1
d:r Lars Johanson mh 2

Sivu 3352_2AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hatalaby/Haatala - - 5+2 Matt Larson mh 2
d:r Hindrich Sippoin mh 2
d:r Påhl Pursiain mh 2 Pursiainen
dåtter Kirstin 1
- - 4 Anders Larson mh 2
S Johan mh 2
- - 4 Thomas Jahujains ho 1
S Bertill mh 2 Kasurinen
S. Anders Huckoins ho 1
- - 2 Hindrich Hotain mh 2 Haatainen
- - 3 Matt Kimmin mh 2 Kiimalainen
S Matt 1 Kiimalainen
Hamulla/Hamula - 3 - Påhl Ruotzalains E:a 1 Ruotsalainen
M. Hindrich Hyfrin mh 2
- 1 - Hans Påhlsons ho 1
- 2 - Olof Safwolain mh 2 Savolainen
- 2 - Philip Kuckoin mh 2 Kukkonen
- 5 - Johan Wäisnäin mh 2
d. Lars Paajain mh 2
dr Joseph Pardain 1 Partanen
- 2 1 Lars Wänoin mh 2
Dubl: Sold. ho 1
- 4 - Johan Peerson Kärfwin mh 2 Kervinen
M. Anders Mårtenson Tåfw. 2
Hackorala/Hakkarala - 2 - Mårthen Wardin mh 2 Vartiainen
- 6 - Johan Lydickäin mh 2 Lyytikäinen
d:r Michell Marin mh 2
d:r Joran Hauskain mh 2

Sivu 3353AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hackorala/Hakkarala - 3 - Påhl Pittkoin mh 2 Pitkänen
dåtter Elin 1 Pitkänen
- 2 - Johan Julkoin mh 2 Julkunen
- 2 - Jacob Hackarinen mh 2 Hakkarainen
- 3 - Lars Mattson mh 2
B:r Jacob 1
- 2 - Jöran Hackarin mh 2
- 3 - Jacob Hackarin E:a 1 Hakkarainen
S Peer Jacobson 1 Hakkarainen
B.M. Thomas 1
- 4 - Niels Ruskoin mh 2 Ruuskanen
B:r Johan mh 2 Ruuskanen
Haluna - - 3 Thomas Johanson E:a 1 Heikkinen
B:r Olof mh 2 Heikkinen
- - 2 Hindrich Käckoin mh 2 Kokkonen
- 3 - Erich Käckoin mh 2 Kokkonen
dr Lars Jalkoin 1 Jalkanen
Hijpanlax/Hipanlahti - 2 - Thomas Rijssoin mh 2 Rissanen
- 2 - Peer Mattson Rijssoin mh 2 Rissanen
Hårsmaislenlax/Horsmastenlahti - 6 - Matt Kehuin mh 2 Keinänen
S. Matt mh 2 Keinänen
B:r Johan mh 2 Keinänen
Haloila/Halola - 2 - Ifwar Larson Safwol: mh 2 Savolainen
- 2 - Peer Siunin mh 2
- 2 1 Lars Haloin mh 2 Halonen
Dubl: Sold. ho 1
- 4 - Philip Påhlson mh 2
dr Peer Olofsson mh 2

Sivu 3354AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haloila/Halola - 2 - Påhl Haloin mh 2 Halonen
- 4 - Peer Pardain mh 2 Partanen
B:r Påhl Påhlson mh 2 Partanen
- 4 - Christer Nielson mh 2
B:r Johan mh 2
- 5 - Peer Wäisain 1 Väisänen
S Peer mh 2 Väisänen
S. Olof 1 Väisänen
B. Påhl Olofson 1 Väisänen
- 3 - Påhl Kårhoin mh 2 Korhonen
dåtter Beata 1 Korhonen
Julckola/Julkula 4 - - Capl: H:r Johan Molenius mh 2
d:r Matt Åfwaskin mh 2 Ovaskainen
4 - - Capl: H:r Hindrich Mechelin 2 Mechelin
dr Erich Pesoin 1 Pesonen
Pijga Anna 1
Jennenvirda/Jännevirta - 5 - Johan Hardikain mh 2 Hartikainen
S. Anders mh 2 Hartikainen
S. Olof mh 2 Hartikainen
- 5 - Johan Michelsons E:a 1
S. Johan mh 2
dr Peer Haloin mh 2 Halonen
- 3 - Carl Carlson mh 2
d:r Michel Thomason 1
- 7 - Anders Hardickain mh 2 Hartikainen
S. Olof mh 2 Hartikainen
S. Anders mh 2 Hartikainen
dåtter Margetta 1 Hartikainen

Sivu 3355AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Jennenvirda/Jännevirta - 3 - Peer Niskain mh 2 Niskanen
d:r Thomas Michelson 1
- 3 - Påhl Anderson Niskain mh 2 Niskanen
S Anders 1 Niskanen
- 2 - Anders Påhlson Niskain mh 2 Niskanen
Jurieckamäki/Juurikkamäki - 2 - Påhl Rässain mh 2 Räsänen
- 5 - Hindrich Larson mh 2
S. Lars 1
S. Olof mh 2
- 6 1 Olof Swenson mh 2
B:r Peer mh 2
B. Matt mh 2
S. hust 1
- 4 - Olof Peerson Rässin mh 2 Räsänen
S. Lars mh 2 Räsänen
- 8 - Anders Swensons E:a 1
S. Thomas mh 2
S. Lars mh 2
S. Michell mh 2
Syst Karin 1
Jännissalo/Jänissalo - 3 - Hindrich Kanckoin mh 2 Kankkunen
B.M. Anders Koipoin 1
- 4 - Påhl Räsäin mh 2
S. Peer mh 2
- 6 - Matt Person Smålander mh 2 Smolander
F.B. Peers Ea 1 Smolander
S. Matt mh 2 Smolander
S Niels 1 Smolander

Sivu 3356AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Jonialax/Juonianlahti - - 6 Olof Säinuin mh 2 Soininen
B. Lars 1 Soininen
B. Staffans ho 1 Soininen
B:r Clemetz E:a 1 Soininen
Ordi S: ho 1
Käraslax/Kaaraslahti - 4 - Påhl Ruskoin mh 2 Ruuskanen
S. Påhl 1 Ruuskanen
dr Olof Herrain 1
- 7 - Erich Lappalain mh 2
B:r Johan 1
B.M. Hindrich Ruskoin mh 2 Ruuskanen
B. Peer mh 2
- 4 - Påhl Pekurin mh 2 Pekkarinen
B. Niels mh 2 Pekkarinen
- 2 - Mattz Pedikain mh 2 Pietikäinen
- 4 - Hindrich Ruskain mh 2 Ruuskanen
B:r Matt mh 2 Ruuskanen
Kaislax/Kaislastenlahti - - 6 Påhl Lapwetel: mh 2 Lapveteläinen
B:r Christer mh 2 Lapveteläinen
d:r Påhl Påppin mh 2 Jäppinen
Kuifwenemij/Kuivaniemi - 7 - Olof Stafanson mh 2 Kolehmainen
S. Lars 1 Kolehmainen
B:r S. Lars mh 2 Kolehmainen
B:r Lars mh 2 Kolehmainen
- 4 - Clemet Korhoin 1 Karhunen
S. Staffan mh 2 Karhunen
B:r Lars ho 1 Karhunen

Sivu 3357AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kartula/Karttula - - 5 Oloff Korhoin mh 2
S: Son Jöran mh 2
Sold. E.a 1
- 5 - Påhl Peerson mh 2
dr Philip Taskin 1 Taskinen
B:r Olof 1
Pijga Karin 1
- - 4 Johan Leskin 1 Leskinen
S. Johan mh 2 Leskinen
dått: Kirstin 1 Leskinen
- - 5 Påhl Kartuin mh 2 Karttunen
M. Påhl Peerson Malin mh 2 Malinen
Old. S: ho 1
- 3 - Staffan Staffanson E 1
B.M. Staffan mh 2
- 3 1 Peer Huttuin mh 2 Huttunen
dr Matt Huskain 1
Dubl: Sold. ho 1
Kåifwolax/Koivulahti - - 5 Thomas Tålloin mh 2
M: Lars mh 2 Huuskonen
d:r Anders Röndin 1 Röntynen
Knuttila/Nuutila - 7 - Lars Knutson mh 2
B.S. Lars mh 2
B:r Clemet mh 2
B:r Påhls ho 1
- - 4 Påhl Huskain mh 2
B.M. Anders mh 2

Sivu 3358AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Knuttila/Nuutila - 4 - Matt Larson mh 2
S. Peer mh 2
- - 4 Johan Knutin mh 2 Nuutinen
d:r Olof Thomasson mh 2
- - 4 Matt Erichson mh 2
B:rr Peer mh 2
Kurolalenlax/Kurolanlahti - 3 - Påhl Myckoin mh 2 Mykkänen
Syst: Kirstin 1 Mykkänen
- 2 - Johan Michelson Radikain mh 2 Raatikainen
- 4 - Johan Myckoin mh 2 Mykkänen
B:r Peer mh 2 Mykkänen
Koifwosarj/Koivusaari - - 7 Jeremias Safvol: 1 Savolainen
S. Lars ho 1 Savolainen
S. Hemming Larson 1 Savolainen
dr Olof Pärson Wart mho 2
dr Matt mh 2
- - 4 Lars Safwolain mh 2 Savolainen
B:r Abraham mh 2 Savolainen
- - 2 Lars Safwol: mh 2 Savolainen
Kächwoby/Kehvo - - 3 Peer Wenäläin mh 2
B:r Hindrichs huo 1
- 3 1 Matt Larson Wenel: mh 2
dr Mattz Pasoin 1
ord. Sold. ho 1
- 4 - Mattz Wänäin 1 Väänänen
B:r Chnuth ho 1 Väänänen
B:r Michell mh 2 Väänänen

Sivu 3359AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kurolanlax/Kurolanlahti - 5 - Jöran Eskelin mh 2 Eskelinen
S. Peer 1
dr Elias Skopa mh 1 Skopa
- 3 - Hans Myckoin mh 2 Mykkänen
d:r Peer Aufwikains ho 1
- 3 - Michell Kårhoin mh 2
Syster 1
- 6 - Christer Karhoin mh 2
S. Mattz mh 2
B:M. Staffan Tijlickain mh 2
Koifwomäkij/Koivumäki - 5 - Hindrich Luckarin mh 2 Lukkarinen
M. Anders mh 2
Måg Lars Påhlson 1
- 5 - Olof Luckarin mh 2 Lukkarinen
S. Mårthen mh 2 Lukkarinen
d:r Anna 1 Lukkarinen
Kasurila - 7 - Jöran Kassorin 1 Kasurinen
S. Jöran 1 Kasurinen
S. Jacob mh 2 Kasurinen
B.S. Jacob mh 2 Kasurinen
dr Erich Johanson 1
- 2 - Lars Hussain mh 2 Husso
- 4 - Christer Julckoin mh 2 Julkunen
B:r Lars mh 2 Julkunen
- 8 - Zacharias Knutin mh 2 Nuutinen
M: Johan mh 2 Miettinen
d:r Olof Wattains ho 1
Sold. ho 1
B:r S: Knuth mh 2

Sivu 3360AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kasurila - 5 - Thomas Murdon mh 2
M: Staffan Pockarin mh 2 Pekkarinen
B:M: Mårthen Kasurins ho 1 Kasurinen
- 2 - Anders Lauckoin mh 2 Laakkonen
- 2 - Lars Tåsswain mh 2 Tossavainen
- 2 - Johan Kassarin mh 2 Kasurinen
- 5 - Michell Mårthens. mh 2
S. Mårthen mh 2
Dr Lars Turuin 1
- 3 - Matt Mårthenson 1
M: Peer mh 2
- 2 - Mårten Mårthenson mh 2
Kåttasalmj/Kotasalmi - 6 1 Lars Tåifwoin mh 2 Toivanen
B:r Sifred mh 2 Toivanen
B:r Hindrich mh 2 Toivanen
Ordj. S. ho
- 4 - Matt Wardiain mh 2 Vartiainen
B.M. Jacob Olofson Ahooin mh 2 Ahonen
- 2 1 Mattz Hyttin mh 2 Hyttinen
Dubl: Sold. ho 1
Keyritinby/Keyritty - 5 - Samuel Uckoin mh 2 Ukkonen
B:r Måns 1 Ukkonen
B:r Jöran 1 Ukkonen
Absens 1
- 3 - Jeremias Uckoin mh 2 Ukkonen
Abs. 1
- 2 - Markus Portoin mh 2 Partanen

Sivu 3361AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Keyritinby/Keyritty - 2 - Hemming Luckarin mh 2 Lukkarinen
Kärsemäkj/Kärsämäki - 7 1 Jöran Ollickain 1 Ollikainen
S. Påhl mh 2 Ollikainen
S. Thomas mh 2 Ollikainen
Pijga Beata 1
dr. Matt Ikoin 1 Ikonen
Dubl: Sold. ho 1
Kiukanemj/Kiukoonniemi - 6 1 Matt Mustoin mh 2 Mustonen
S. Anders mh 2 Mustonen
dr Matt Foudelain mh 2 Voutilainen
Ord. Sold. ho 1
Kartusalo/Kartasalo - 5 1 Johan Anderson mh 2 Turunen
B:r Anders mh 2 Turunen
B:r Hindrich 1
dubl: Sold. ho 1
Käremelax/Käärmelahti - 3 - Jesper Radickain mh 2 Raatikainen
B:r Peer 1 Raatikainen
- 2 - Peer Radickain mh 2 Raatikainen
- 3 - Hans Radickain mh 2 Raatikainen
S. Mårthen 1 Raatikainen
- 4 - Olof Hyttin mh 2 Hyttinen
S. Hindrich mh 2 Hyttinen
- 4 - Hindrich Venäl: 1 Venäläinen
S: Hindrich mh 2 Venäläinen
B:r Mattz 1 Venäläinen
- 2 1 Johan Rässoin mh 2
Sold. ho 1

Sivu 3362AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Käremelax/Käärmelahti - 6 - Peer Julckoin 1 Julkunen
S. Peer mh 2 Julkunen
S. Ifwar mh 2 Julkunen
S. Staffan 1 Julkunen
- 3 - Christer Toifwoin mh 2 Toivanen
dr Hindr Hindrich Lappal: 1
- 2 - Staffan Kinin mh 2
- 4 - Jöran Jöranson mh 2
B:r Olof mh 2
- 4 - Thomas Hyttin mh 2 Hyttinen
B:r Philip mh 2 Hyttinen
- 8 - Peer Karhuin mh 2 Karhunen
S Christer 1 Karhunen
B:r Olof mh 2 Karhunen
d:r Hindrich Kiuckoin mh 2
Pijga 1
- 5 - Hindrich Kärfvin mh 2 Kervinen
B:r Peer mh 2 Kervinen
dr Philip 1
- 5 1 Hans Jäskeläins E:a 1 Jääskeläinen
S. Erich mh 2
S. Hindrich 1
dreng Anders Grelss: ho 1
Sold ho 1
Lydickäla/Lyytikkälä - 8 1 Staffan Lydickäin mh 2 Lyytikäinen
S. Hans mh 2 Lyytikäinen
S. Peer mh 2 Lyytikäinen
S. Erich mh 2 Lyytikäinen
Sold. ho 1

Sivu 3363AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lydickäla/Lyytikkälä - 6 1 Hans Eskelin 1 Eskelinen
S. Hans mh 2 Eskelinen
S. Olof mh 2 Eskelinen
Ord. S. ho 1
Abs. 1
Lapwetelenlax/Lapvetelänlahti - 3 - Olof Tehnein mh 2
B:r S. Olof 1
- 4 - Ifvar Julckoin mh 2 Julkunen
B:r Anders mh 2 Julkunen
Lambrila/Lamperila - 7 - Matt Kåpoin mh 2 Koponen
B:r Peers ho 1 Koponen
B:r Anders mh 2 Koponen
B:r Staffan mh 2 Koponen
Lohilax/Lohilahti - 3 - Hindrich Hackarins E:a 1 Hakkarainen
B:r Matt mh 2 Hakkarainen
- 3 1 Abrams E:a 1
S. Påhl mh 2
ord Sold ho 1
- 2 - Matt Abramson mh 2
- 5 - Hindrich Toifwain 1 Toivanen
B:r Christer mh 2 Toivanen
B:r Davidz E:a 1 Toivanen
B:r Hans Hinderson 1
- 4 - Hans Toifvoin mh 2 Toivanen
S. Johan 1 Toivanen
dr Peer Nijrain 1 Niiranen

Sivu 3364AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Leperanda/Leppäranta - - 6 Matt Hanson Vorhoin mh 2 Varonen
B:r S. Påhl mh 2 Varonen
B:r Niels 1 Varonen
Dubl: Sold. ho 1
Lijttmänemi/Litmaniemi - 7 - Bertill Hardikain mh 2 Hartikainen
Abs 1
B:r Olof mh 2 Hartikainen
B:r S. Lars mh 2 Hartikainen
- 5 - Erich Kenuin mh 2
B.M. Olof Rassin mh 2
B:r Johan 1
- 5 - Hindrich Happoin mh 2 Happonen
S. Lars mh 2 Happonen
S. Olof 1 Happonen
Murdolax/Murtolahti 1 3 - Staffan Peckorin 1 Pekkarinen
S. Niels 1 Pekkarinen
S. Staffan 1 Pekkarinen
Corpr Haloins ho 1 Halonen
- 4 - Jören Hemel: 1 Hämäläinen
S. Peer 1 Hämäläinen
dr Niels Vännäin mh 2 Väänänen
- 2 - Carl Julckoin mh 2 Jalkanen
Mellanemj/Melaniemi - 4 - Bertill Tåsswain mh 2
S. Bertill 1
S. Peer 1
- 2 - Hindrich Tefwoin mh 2

Sivu 3365AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mellanemj/Melaniemi - 2 - Johan Johanson mh 2
- 2 - Johan Casperson Pijtkoin mh 2 Pitkänen
Mietilä/Miettilä - 5 - Anders Meetin mh 2 Miettinen
S. Olof mh 2 Miettinen
B:r Peer 1 Miettinen
- 3 - Michell Meetin mh 2 Miettinen
B:r Christer 1 Miettinen
- 2 - Olof Hallickain mh 2 Hallikainen
Neufwaniemij/Niuvanniemi - 4 - Gustaf Anderson Skåpa 1 Skopa
S. Johan 1 Skopa
S. Erich 1 Skopa
dått. Margetha 1 Skopa
Niemisierf:/Niemisjärvi - 4 - Michell Radickain mh 2 Raatikainen
dr Påhl Staffanson mh 2
- 2 - Johan Myckoin mh 2 Mykkänen
Ninimäki/Niinimäki - 6 - Ifwar Safwol: mh 2 Savolainen
Mohr 1
dr Anders Tåfwoin mh 2 Toivanen
Pijga Karin 1
- 3 - Peer Sifredson mh 2
M: Anders Olofsons E:a 1
Nielsiaby/Nilsiä - 2 - Thomas Ollickain mh 2 Ollikainen
- 4 - Lars Vänäin mh 2 Väänänen
B. Påhl mh 2 Väänänen
- 5 - Anders Ahoin mh 2 Ahonen
Br Hindrich 1 Ahonen
B Johan Auhoin 1 Ahonen
Syster Beata 1 Ahonen

Sivu 3366AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Nielsiaby/Nilsiä - 2 - Anders Heikein mh 2
- 2 - Anders Taskin mh 2 Taskinen
- 2 - Påhl Taskin mh 2 Taskinen
B:r Peer mh 2 Taskinen
Br Jöran mh 2 Taskinen
Ochtaniemj/Ohtaanniemi - 2 1 Peer Meituin mh 2 Miettinen
Sold. ho 1
- 4 - Olof Meituin mh 2 Miettinen
S. Rasmus mh 2 Miettinen
- 3 - Rasmus Meituin mh 2 Miettinen
B:r Elias 1 Miettinen
- 2 - Jacob Meitin mh 2 Miettinen
- 3 - Erich Meitin mh 2 Miettinen
B:r Mattz 1 Miettinen
- 5 - Michell Hålapains ho 1 Holopainen
S. Michell mh 2 Holopainen
S. Anders mh 2 Holopainen
- 4 - Lars Smålander mh 2 Smolander
S. Mattz mh 2 Smolander
Pällosmäkij/Pellosmäki - 7 1 Johan Tuchoin mh 2 Tuhkanen
B:r Erich med ho 2 Tuhkanen
B:r Hindrich mh 2 Tuhkanen
B:r S. Niels 1 Tuhkanen
Ord. Sold. ho 1

Sivu 3367AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pällosmäkij/Pellosmäki - 4 - Johan Laitin mh 2 Laitinen
B:r S. Påhl mh 2 Laitinen
Punnosmäki/Punnonmäki - 4 - Clemet Colmain mh 2 Kolehmainen
dr Philip Kårhoin 1 Korhonen
Pijga Anna 1
- 3 - Påhl Kartuin medho 2 Karttunen
dr Peer Mattson ho 1
- - 6 Måns Månson mh 2
S. Måns mh 2
dr Peer Kartuin mh 2
- 7 - Staffan Staffanson mh 2
S. Mårthen mh 2
S. Michell mh 2
d:r Michell Kuolemain 1 Kolehmainen
- 5 - Mårthen Bertelson mh 2
dr. Samuell mh 2
dr Matt Cuolemain 1 Kolehmainen
- 5 1 Matt Karhuin mh 2 Karhunen
dr Olof Kålloin 1 Koljonen
d:r Olof Watain 1 Vatanen
Sold. ho 1
d:r Philip Hakoin 1
Pöleija/Pöljä - 2 - Mattz Larson Kaihoin mh 2 Kejonen
- 4 - Peer Kårhoin mh 2 Korhonen
B:r Staffan mh 2 Korhonen

Sivu 3367_2AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pöleija/Pöljä - 3 - Matt Käfwin mh 2 Kejonen
S. Christer 1 Kejonen
- 4 - Påhl Mietuin mh 2 Miettinen
B:r S. Lars mh 2 Miettinen
- 3 - Peer Mustoins E:a 1 Mustonen
B.M. Hindrich mh 2
- - 4 Ifwar Safvol: 1 Savolainen
S. Matt mh 2 Savolainen
S. Ifwar 1 Savolainen
- - 5 Sifrid Lydickäin mh 2 Lyytikäinen
B:r Erich mh 2 Lyytikäinen
B:r Anders 1 Lyytikäinen
Peldoneemj/Pelonniemi - 5 - Mattz Häckoin mh 2 Heikkinen
B:r Zacharias Häckoin mh 2 Heikkinen
Br Peer Larson 1 Heikkinen
- 4 - Peer Johanson mh 2
B:r Anders mh 2
- 4 - Johan Bertellson mh 2
d:r Lars Larson mh 2
- 4 - Olof Hindrichson Häckin mh 2 Heikkinen
B:r Bertill mh 2 Heikkinen
- 6 - Olof Peerson mh 2
Br Johan mh 2
Br Peer mh 2
Piexäby/Pieksä - 6 - Thomas Thomason mh 2
B:r Olof mh 2
B:r Lars Thomason mh 2

Sivu 3368AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Piexäby/Pieksä - 4 1 Peer Peerson mh 2
B:r Mattz 1
S. Son Olof 1
Sold. ho 1
- 3 - Johan Tijhoins E:a 1 Tiihonen
S. Johan mh 2 Tiihonen
Pällanurmj/Palonurmi - - 6 Anders Olofson mh 2
B:r Lars mh 2
d:r Thomas Pardain mh 2 Partanen
Puttroniemi/Putroniemi - 4 - Lars Iholambins E 1 Ihalainen
B:r Påhl mh 2 Ihalainen
B:r Mattz 1 Ihalainen
- 3 - Clemet Hålapains ho 1 Holopainen
S. Olof mh 2 Holopainen
Puttusalmj/Puutossalmi - 6 - Jacob Höfrin mh 2 Hyvärinen
B:r Hindrich mh 2 Hyvärinen
dr. Erich Peerson 1
dr. Lars Kåpoin 1 Koponen
- 4 - Michell Jöranson mh 2
B:r Påhls ho 1
S. Jöran 1
Puttusmäkij/Puutosmäki - 4 - Enoch Ifvarson mh 2 Turunen
B:r Jacob mh 2 Turunen
- 4 - Ifvar Turuins E:a 1 Turunen
Son Zacharias mh 2 Turunen
S. Johan 1 Turunen

Sivu 3369AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Puttusmäkij/Puutosmäki - 4 - Påhl Turuin mh 2 Turunen
B:r Johan mh 2 Turunen
- 2 - Olof Turuin mh 2 Turunen
Ryttkeby/Rytky - 5 1 Hans Kårhoin mh 2 Korhonen
S. Peer mh 2 Korhonen
S. Christer 1 Korhonen
Dubl: Sold. ho 1
- 3 - Hindrich Vänäin E:a 1 Väänänen
S. Påhl 1 Väänänen
S. Anders 1 Väänänen
Ritisenlax/Ritisenlahti 7 1 Olof Rautaparda mh 2 Partanen
B:r Christer mh 2 Partanen
B:r Johan 1 Partanen
B:r Peer Pardain 1 Partanen
B:r Eskell 1 Partanen
Dubl: Sold. Junoins ho 1
Rämäj/Räimä - 6 - Johan Julckoin mh 2 Julkunen
B.M. Olof Kassorin mh 2 Kasurinen
dr. Mattz Tofvoin mh 2 Toivanen
- 3 - Mattz Rijsain mh 2 Rissanen
dr Hindrich 1
Risala/Rissala 4 Johan Molenii skatthemman
dreng. Påhl Lippin mh 2
Pijga Karin 1
dr Peer Person Rijssain 1 Rissanen
- 4 - Olof Anderson Skopa mh 2 Skopa
dr Anders mh 2

Sivu 3370AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Risala/Rissala - 4 - Johan Rijssain mh 2 Rissanen
B:r Anders mh 2 Rissanen
- 2 - Peer Larson mh 2
- 5 - Gabriel Peerson mh 2
Br Peer mh 2
B:r Jöran 1
- 4 - Sifred Rijsain mh 2 Rissanen
B:r Sifred mh 2 Rissanen
Riätiäby/Reittiö - 5 - Hans Wännäin mh 2 Väänänen
B:r S. Mattz mh 2 Väänänen
d:r Cuosmain mh 1 Kuosmanen
Rönöby/Ryönä - - 2 Lars Wättäin mh 2 Väätäinen
- - 2 Olof Mattson mh 2
- - 4 Swen Mattson mh 2
St. S. Peer Räsin 1 Räsänen
St. S. Johan 1 Räsänen
- 3 - Mattz Tackuin mh 2 Takkinen
Br Lars ho 1 Takkinen
- 2 - Olof Wättäin mh 2 Väätäinen
- 3 - Olof Heckin mh 2 Heikkinen
d:r Thomas Wättain 1 Väätäinen
- 2 - Johan Johanson mh 2
Rijsstawesij/Riistavesi - - 2 Swen Hinderson mh 2
- - 2 Swen Swenson 1
Son Matt 1

Sivu 3371AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rijsstawesij/Riistavesi - 6 - Johan Wardiain mh 2 Vartiainen
B:r Christer mh 2
B:r Bertill Hackorin mh 2 Hakkarainen
- 4 - Matt Wartiain mh 2 Vartiainen
B:r Niels mh 2 Vartiainen
- 3 - Jacob Lajain mh 2 Laajanen
B.M. Anders Häckein 1 Heikkinen
- 4 - Swen Hättinen mh 2 Hätinen
B:r S. Gabriel mh 2 Hätinen
- 8 - Hindr. Kasurin mh 2 Kasurinen
S. Lars mh 2 Kasurinen
S. Jöran mh 2 Kasurinen
dr Jöran Swenson mh 2
- 2 - T. Nielss Asickain mh 2 Asikainen
- 2 - T. Rassmus mh 2
- - 2 Erich Wättain mh 2 Väätäinen
- 3 1 Peer Foudelain 1 Voutilainen
M. Hindrich Hilduin mh 2 Hiltunen
Ord. S. ho 1
- 5 - Gabriell Käckol: mh 2 Kekäläinen
B:r Hindrich mh 2 Kekäläinen
dr Hinrich Hettain 1
- 2 - Anders Sifwoin mh 2
- 2 - Andes Nielson Sifwoin mh 2
- 5 - Olof Kåpoin mh 2 Koponen
Son Olof 1 Koponen
B:r Hindrich mh 2 Koponen

Sivu 3372AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rijsstawesij/Riistavesi - 3 - Hindrich Hindrichson mh 2
B:r Ifwar 1
- 2 - Peer Metin mh 2 Miettinen
Rockonsarj/Roikansaari - 4 - Matt Olofson Ihalain mh 2 Ihalainen
B.M. Michell Ollickain mh 2
Ritanemj/Ritoniemi - 5 - Anders Andickain mh 2 Antikainen
B:r Hindrich 1 Antikainen
B:r S. Oloff mh 2 Antikainen
- 3 - Anders Kårdickain 1 Kortelainen
S. Lars ho 1 Kortelainen
dr Lars Larson 1
- 5 - Clemet Hålopain 1 Holopainen
B:r Michell mh 2 Holopainen
B:r Hindrich mh 2 Holopainen
- 4 - Anders Anderson mh 2 Holopainen
S. Peer mh 2 Holopainen
- 2 - Hindrich Hålapain mh 2 Holopainen
- 3 - Christer Kåpoin 1 Koponen
S. Christer 1 Koponen
dr. Påhl Kackoins ho 1
- 2 - Peer Happain mh 2 Happonen
- 4 - Jacob Mardickain mh 2 Martikainen
S Christer mh 2 Martikainen
Räsälaby/Räsälä - 6 - Olof Rässain mh 2 Räsänen
S. Olof mh 2 Räsänen
Br. Påhl mh 2 Räsänen

Sivu 3373AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Räsälaby/Räsälä - 4 - Påhl Rässain mh 2 Räsänen
dr. Erich Tuproin mh 2
- 2 - Sifredh Mönckoin mh 2 Mönkkönen
- 3 - Erich Kanckoins E:a 1 Kankkunen
S. Peer mh 2 Kankkunen
- 4 - Påhl Jerfwilain mh 2 Järveläinen
B:r Michel mh 2 Järveläinen
- 6 - Jöran Anderson Möhein mh 2 Myöhänen
B:r Anders mh 2 Myöhänen
Br Peer mh 2 Myöhänen
- 6 - Olof Rässain mh 2 Räsänen
Br Swen mh 2 Räsänen
B:r Anders mh 2 Räsänen
- - 5 Johan Pährson mh 2
B:r Mattz mh 2
S. Peer 1
Ruittila/Riuttala - 3 - Peer Huttuin mh 2 Huttunen
St.S. Anders 1
Safwilaxj/Savilahti - 6 - Lars Biörn mh 2 Björn
dr. Peer Mönkoin mh 2 Mönkkönen
Pijga Margaretha 1
dr Jöran Joranson 1
Safwola/Kehvo 6 - - Mustskerskr. Forstadius mh 2 Forstadius
St.S. Elias 1
dr. Anders Suohoin 1
dr Matt Mahoin 1
d:r Johan Peernoin 1

Sivu 3374AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Safwola/Kehvo - - 4 Johan Wanickain mh 2 Vainikainen
B:r Mattz mh 2 Vainikainen
Safwisarj/Savisaari - - 4 Zacharias Johanson mh 2
dr Anders Jälkoin mh 2
- 2 - Hans Jacobson mh 2
Suonilax/Soinlahti - - 6 Lars Laituin mh 2 Laitinen
M. Lars Pursiain mh 2 Pursiainen
dr. Hemming mh 2
- - 3 Mickell Lydickäin mh 2 Lyytikäinen
dr Olof 1
- - 7 Päer Kaukin mh 2
S. Johan mh 2
B.M. Mickell mh 2
dr. Hans Hansons ho 1
- 6 - Peer Hamuin mh 2 Hamunen
Br Anders mh 2 Hamunen
Br Johan mh 2 Hamunen
- - 1 Påhl Hamuin 1 Hamunen
- 3 - Markus Hamuins ho 1 Hamunen
B.M. Niels Malin mh 2 Malinen
- 2 - Thomas Hanson mh 2
Sangamäkj/Sänkimäki - 4 - Lars Pitkoin mh 2 Pitkänen
S. Erich 1 Pitkänen
dått. Karin 1 Pitkänen
- 3 - Hindrich Pitkoin mh 2 Pitkänen
Son Erich 1 Pitkänen

Sivu 3375AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sangamäkj/Sänkimäki - 2 - Johan Mårthenson 2
- 4 - Eskell Rämöin mh 2
St.S. Johan mh 2
- 4 - Sifred Pitkoin mh 2 Pitkänen
B:r Niels mh 2 Pitkänen
Syrisarj/Syvärilä - 6 - Peer Pijrain mh 2 Pirinen
B:r Olof mh 2 Pirinen
d:r Påhl Ahwin mh 2 Ahonen
Sajerfwj/Suojärvi - 2 - Jacob Käckoins E:a 1
d:r Anders Haskoin 1
- 4 - Olof Kårhoin mh 2 Korhonen
Br Peer mh 2 Korhonen
- 8 - Hindrich Kårhoin mh 2 Korhonen
B:r Peer mh 2 Korhonen
B:r Sifred mh 2 Korhonen
Br Johan mh 2 Korhonen
- 4 - Hindrich Philipson mh 2 Korhonen
B:r Philip mh 2 Korhonen
- 4 - Påhl Kårhoin mh 2 Korhonen
dr Mattz Kainulain mh 2 Kainulainen
- 4 - Philip Peerson Kärkin mh 2
B:r Peer mh 2
Syriansarij/Syrjänsaari - 4 - Påhl Wäran 1
B:r Jacob mh 2
B:r Christer 1
- 3 - Anders Påhlson 1
M. Mattz Anderson mh 2

Sivu 3376AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Syriansarij/Syrjänsaari - 4 2 Nielss Ifwarson Waroin mh 2 Varonen
B:r Ifwar mh 2 Varonen
Ord. Sold. ho 1
Dubl: Sold: ho 1
- 4 - Anders Smålander mh 2 Smolander
B:r Bertell mh 2 Smolander
Suttkanemj/Sotkanniemi - 6 - Lars Kunoin mh 2
B:r Erich mh 2
Br Peer mh 2
- 2 1 Giösta Thomasson mh 2
Sold. ho 1
Talloby/Tallus - 5 - Mattz Muhoin mh 2
B:r Thomas mh 2
Joseph 1
- 5 - Peer Mäcköräin 1 Mäkäräinen
S. Mattz mh 2 Mäkäräinen
S Niels mh 2 Mäkäräinen
- 6 - Olof Vättäin mh 2
B:r S. Olof mh 2
Br Påhl mh 2
- 3 - Peer Kårhoin mh 2 Korhonen
Br Mattz mh 2 Korhonen
- - 6 Mattz Kårhoin mh 2 Korhonen
Son Olof mh 2 Korhonen
S. Mattz mh 2 Korhonen
- 1 - Niels Vättäin 1
- 4 - Olof Påhlson mh 2
dr Olof Mähoin mh 2

Sivu 3377AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Talloby/Tallus - 4 - Jacob Hättäin mh 2
Bror Johan 1
Pijga Kahroter 1
Taifwilanlax/Tuovilanlahti - - 5 Jöran Taifwoin 1
S. Elias 1
dr. Bengt Ikoin 1 Ikonen
dr Peer Leckoin mh 2
- - 4 Anders Rickain mh 2 Riekkinen
S. Anders mh 2 Riekkinen
- - 4 Olof Anderson mh 2
dr Hans Jaskelain 1 Jääskeläinen
S. Olof Olofson 1
- - 4 Hindrich Rynnin mh 2
B.S. Peer Kuttuin mh 2
- - 2 Olof Myckoin mh 2 Mykkänen
Taifwala/Toivala - - 6 Lars Rautiain mh 2 Rautiainen
S. Påhl mh 2 Rautiainen
dr Michell Månna mh 2
- 2 - Reinhold Steckman 1 Steckman
S. Johan 1 Steckman
- 3 - Matt Mårtenson mh 2
B.S. Mårthen 1
- 3 - Peer Leskin 1 Leskinen
S. Påhl 1 Leskinen
dr Anders Christerson 1
- 2 1 Sifred Tackuin mh 2 Takkinen
Sold. ho 1

Sivu 3378AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Taifwala/Toivala - 2 - Peer Pitkoin mh 2 Pitkänen
Tuusnemj/Tuusniemi - 3 - Erich Malin mh 2
Br Mattz 1
- - 2 Eskell Kenhuin mh 2 Keinänen
- 5 - Olof Taskinen mh 2 Taskinen
Hindrich Turuin ho 1 Turunen
Johan Turuin mh 2 Turunen
- 6 - Anders Smålander mh 2 Smolander
S. Anders mh 2 Smolander
S. Bertill mh 2 Smolander
- - 4 Hindrich Turuin mh 2 Turunen
M: Elias mh 2
- 3 - Påhl Kainoin 1 Keinänen
B Påhl mh 2 Keinänen
- 4 - And Kenoin 1 Keinänen
S Mattz 1 Keinänen
S. Johan 1 Keinänen
Absens 1
Taifwisalmi/Tavinsalmi - 4 1 Johan Hanson mh 2
Br Peer 1
B:r Christers E:a 1
Ord. Sold. ho 1
- 4 - Lars Lappal: mh 2 Lappalainen
Br Gabriel mh 2 Lappalainen
- 4 - Hans Anderson mh 2
B:r Anders mh 2

Sivu 3379AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Taifwisalmi/Tavinsalmi - 3 - Peer Hussoin 1
S. Anders mh 2
- 2 - Hindrich Kainulain mh 2 Kainulainen
- 5 - Michell Pittkoin 1
S. Johan mh 2
S. Hans mh 2
- 2 - Christer Jäskel: mh 2 Jääskeläinen
- 4 - Anders Anderson mh 2
S. Anders mh 2
- 2 - Abram Haloin mh 2 Halonen
- 5 - Johan Pöjhiäin mh 2
S. Johan 1
S. Samuell mh 2
Tafwilax/Tuovilanlahti - 2 - Gabriel Philipson mh 2
- 4 - Erich Hyttiain mh 2
dr Bertill mh 2
Wähmaismäki/Vehmasmäki - - 5 Johan Safwol: mh 2 Savolainen
Br Erich mh 2 Savolainen
Dubl: Sold. ho 1
- - 2 Lars Korhoin mh 2 Korhonen
2 1 Anders Höfrin mh 2
Dubl: Sold. ho 1
- - 7 Anders Kålihoin 1
S. Anders mh 2
dr Christer mh 2
S. Hindrich mh 2

Sivu 3380AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wähmaismäki/Vehmasmäki - 2 - Lars Mallinen mh 2 Malinen
- - 4 Lars Läiwoin mh 2
Br Hindrik mh 2
- - 4 Påhl Larson Laitin mh 2 Laitinen
M. Matt Påhlsson Reinick: mh 2 Reinikainen
- - 5 Peer Hilduin mh 2 Hiltunen
S. Christer mh 2 Hiltunen
S. Hindrich mh 2 Hiltunen
- 7 - And. Tijhoin 1 Tiihonen
S Lars mh 2 Tiihonen
Br Mattz mh 2 Tiihonen
Br Johan mh 2 Tiihonen
- 2 - Anders Krögare mh 2
- 2 - Peer Ranickain mh 2
- 4 - Mattz Laitin 1 Laitinen
S. Peer mh 2 Laitinen
S Pahl 1 Laitinen
WIjtataipall/Viitataival - - 7 Påhl Kårhoin mh 2
S. Ifwar mh 2
Br Ifvar mh 2
dr Peer Lydickäins ho 1
Utrianlax/Utrianlahti - 4 - Påhl Talloin mh 2
B. Peer Talloin mh 2

Sivu 3381AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Weniensarij/Venäjänsaari - - 8 Peer Nielson mh 2
S. Simons ho 1
dr Peer Anderson mh 2
M. Johan mh 2
Pijga Anna 1
Wänälä/Väänälä - - 5 Philip Mallin mh 2 Malinen
S. Johan mh 2 Malinen
Br S. Ifvar Påhlson 1 Malinen
- - 2 Matt Ruotzalain mh 2 Ruotsalainen
- - 5 Anders Vänäin 1 Väänänen
S. Påhl mh 2 Väänänen
B.M. Mallin mh 2 Malinen
- 6 - Olof Asickain mh 2 Asikainen
Br Peer mh 2 Asikainen
Br Hindrich mh 2 Asikainen
- 4 - Hindrich Ruotzalain mh 2 Ruotsalainen
dr Hans mh 2
Wäckasarj/Vehkasaari - 4 - Erich Pitkon mh 2 Pitkänen
dr. Hindrich Tafwain mh 2
Wirmalax/Urimolahti - 5 - Påhl Cuosmain mh 2 Kuosmanen
S. Hindrich mh 2 Kuosmanen
Br Johan 1 Kuosmanen
- 2 - Knut Cuosmain mh 2 Kuosmanen
Wotjerfvi/Vuotjärvi - 3 - Hendrich Passoin 1 Pasanen
S. Anders mh 2 Pasanen

Sivu 3382AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wotjerfvi/Vuotjärvi - 8 - Anders Passoin mh 2 Pasanen
Br Påhl mh 2 Pasanen
Br Hendrick mh 2 Pasanen
Br Ifwar 1 Pasanen
Br Zacharias 1 Pasanen
- 2 - Lars Anderson 1
Son Anders 1
- 3 - Peer Leskoin 1 Leskinen
B:r Anders mh 2 Leskinen
- 2 - Påhl Hardickain mh 2 Hartikainen
Wochlax/Vehkalahti - 4 - Johan Rissoin mh 2 Rissanen
Br Staffan mh 2 Rissanen
- 2 - Hindrich Rissain mh 2 Rissanen
- 3 - Johan Parfwoin mh 2 Parviainen
Abs 1
Westinemj/Västinniemi - 4 - Olof Vartin mh 2 Vartiainen
M. Thomas Vijnickoin mh 2 Viinikainen
- 3 - Påhl Tåssavain mh 2 Tossavainen
B:r Johans ho 1
Worijsahlo/Vuorisalo - 6 - Olof Pölikoin 1 Pelkonen
S. Olof mh 2 Pelkonen
S Erich mh 2 Pelkonen
S. Anders 1 Pelkonen
- 6 - Olof Rässain mh 2 Räsänen
Br Påhl mh 2 Räsänen
Br Anders mh 2 Räsänen

Sivu 3383AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wekonlax/Ukonlahti - 4 - Joran Hilduin mh 2 Hiltunen
S. Michel mh 2 Hiltunen
- 4 - Jöran Hilduin mh 2 Hiltunen
S. Peer mh 2 Hiltunen
Wehmarsalmj/Vehmersalmi - - 4 Erich Hyfvoin mh 2
S. Påhl mh 2
- 4 2 Peer Larson Wätein mh 2
Sold. ho 1
dr Anders Metein mh 2
Ord. S. ho 1
- 4 - Hindrich Reinilain mh 2
S. Hindrich mh 2
- 3 - Hindrich Kåstiain 1
Br Anders mh 2
- 2 - Påhl Anderson Kåstiain 1
Son Oloff 1
- 4 - Påhl Påhlson mh 2
S. Påhl mh 2
- 5 - Hindrich Påhlsons E:a 1
S. Henrichs E:a 1
S Påhl mh 2
Son Olof 1
- 6 - Anders Happin mh 2 Happonen
S. Olof mh 2 Happonen
dr Olof Kattel: mh 2

Sivu 3384AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila - 1 - Spögubben Peer Axellson 1
1 - - Klåckar Aron Sifredson 1
- 3 - Dödhgräfwarn Hindr Hans mh 2
Syste Kirstin 1
- 1 - HK: Brijta Giöstes dåtter 1
3 - - Opbördz skr. Johan Lång mh 2 Lång
dr Michell 1
2 - - Ländzman Hindrich Hoffren 1 Hoffren
dr Matt Pärson 1
2 - - Brofougden Carl Skopa mh 2 Skopa
- 1 - Uthrijdarn Lars Hänin 1
8 - - Kyrckioheerd. H:r Hind: Hoffren mh 2 Hoffren
Coadjunct: S. H:r Petter Hoffren 1 Hoffren
dr. Lars Lackoin 1 Laakkonen
d. Anders Mustoin 1 Mustonen
Pijga 1
dr. Staffan Leskin 1 Leskinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17031711

© Väinö Holopainen 2023