AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1711 → Henkikirja ☰ 

Kuopio henkikirja 1711

Sivu 2231AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Airaxela/Airaksela - 2 - Johan Johanssonn mh 1 1
- 3 - Gabriell Ohlssonn 1 -
Son Olof mh 1 1
- - 5 Peer Peerssonn 1 -
Bror Eskell mh 1 1
Bror Oloff hustru - 1
drengh Erich 1 -
Ackowässi/Akonvesi - 2 - Staffan Hämälein mh 1 1 Hämäläinen
- 4 - Anders Hillduin mh 1 1 Hiltunen
Sonn Michell 1 - Hiltunen
Bror Påhl 1 - Hiltunen
- 2 - Abraham Hardickain mh 1 1 Hartikainen
Cuopioby/Kuopio 2 - - Coadiut: HL:r Peer Hoffren mh 1 1 Hoffren
- 3 - Peer Kockoin mh 1 1 Kokkonen
Bror Jöran 1 - Kokkonen
Ennolax/Enonlahti - 4 - Mattz Heiskainen mh 1 1 Heiskanen
B:r S: Påhl mh 1 1 Heiskanen
- 2 - Oloff Kåistins hustru - 1 Koistinen
Sonn Oloff 1 - Koistinen
- 2 - Mattz Kåistin mh 1 1 Koistinen
- 4 - Lahrs Michellss: Tomain mh 1 1 Tuomainen
B:M: Dafwid Turoin mh 1 1 Turunen
- 4 - Måns Tomain 1 - Tuomainen
Sonn Michell 1 - Tuomainen
Sonn Lahrs 1 - Tuomainen
Piga Hallikatar - 1 Hallikainen
Hattzola/Hatsala - - 5 Hindrich Kinnuin mh 1 1 Kinnunen
d:r Staffan Staffansson mh 1 1
d:r Michell 1 -

Sivu 2232AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Haminalax/Haminalahti - - 4 Lahrs Roinin mh 1 1 Roininen
Bror Peer mh 1 1 Roininen
- - 3 Niels Roinin mh 1 1 Roininen
D:r Mattz Mahoin 1 -
- - 3 Mattz Kårhoins hustL - 1 Korhonen
Bror Anders mh 1 1 Korhonen
- 3 - Brussius Purssiain mh 1 1 Pursiainen
Sonn Hindrich 1 - Pursiainen
Hilldulalax/Hiltulanlahti - - 5 Abraham Johanssonn mh 1 1
Bror Ifwar mh 1 1
D:r Niells Nuchkoin 1 -
- - 2 Axell Krögare 1 - Kröger
D:r Staffan Läskinen 1 - Leskinen
- - 4 Peer Hillduins Enkia - 1 Hiltunen
Sonn Hindrich 1 - Hiltunen
M: Christer Kårhoin mh 1 1 Korhonen
- - 3 Peer Wainickain 1 - Vainikainen
D:r Peer Läskinen mh 1 1 Leskinen
Hirfwimeckj/Hirvimäki - - 2 Hans Kårhuin 1 - Korhonen
Sonn Hans 1 - Korhonen
Hirfwilax/Hirvilahti - - 2 Petter Eskellin mh 1 1 Eskelinen
1 - - Corporal And:s Mustoises hust - 1 Mustonen
- - 3 Michell Radickain mh 1 1 Raatikainen
Bror Staffan 1 - Raatikainen
- 2 - Michell Linduin mh 1 1 Lintunen
- 2 1 Påhl Wännälein mh 1 1 Venäläinen
Solld: Oloffz hustru - 1
Hatalaby/Haatala - - 2 Christer Röngä mh 1 1 Rönkä
- - 2 Anders Lahrssonn 1 -
Solldat Johans hustru - 1

Sivu 2233AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hatalaby/Haatala - - 3 Christer Ruskain mh 1 1 Ruuskanen
D:r Christer Puroin 1 - Puurunen
- - 4 Hindrich Sippuin mh 1 1 Siponen
D:r Lahrs Pyckelein mh 1 1 Pykäläinen
- - 1 Bertell Kassoin 1 - Kasurinen
- - 1 Hindrich Hatains Enkia - 1 Haatainen
- - 2 Mattz Kimingh mh 1 1 Kiimalainen
Hamula - 2 - Olof Safwolain mh 1 1 Savolainen
- 2 - Philip Kuckoin mh 1 1 Kukkonen
- 1 - Johan Wänein 1 - Väänänen
- 2 - Lahrs Wänein mh 1 1 Väänänen
Hackarala/Hakkarala - 2 - Mårten Wartiain mh 1 1 Vartiainen
- 2 - Johan Lydickein mh 1 1 Lyytikäinen
- 2 - Påhl Pittkein 1 - Pitkänen
Dåtter Ellin - 1 Pitkänen
- 2 - Jacob Hackarin mh 1 1 Hakkarainen
- 2 - Jacob Mattssonn mh 1 1 Hakkarainen
- 2 - Jacob Hackarins Enkia - 1 Hakkarainen
Sonn Peer Jacobssonn 1 - Hakkarainen
- 2 - Niells Ruskain mh 1 1 Ruuskanen
Haluna - - 2 Oloff Johanssonn mh 1 1
- - 3 Hindrich Kåckoin mh 1 1 Kokkonen
Solldat Jallkoises hustru - 1 Jalkanen
- 2 - Erich Kåckoin mh 1 1 Kokkonen
Hippanlax/Hipanlahti - 2 - Thomas Rissain mh 1 1 Rissanen
- 2 - Petter Mattss:n Rissain mh 1 1 Rissanen
Hårssmalax/Horsmastenlahti - 4 - Mattz Keinoin mh 1 1 Keinänen
Bror Oloff mh 1 1 Keinänen

Sivu 2234AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Halola - 4 - Petter Kimmingh mh 1 1 Kiimalainen
B:m: Påhl Routzalain mh 1 1 Ruotsalainen
- 2 - Lahrs Haloin mh 1 1 Halonen
- 1 - Philip Påhlssonns hust - 1
- 2 - Påhl Haloin mh 1 1 Halonen
- 3 - Christer Niellssonn 1 -
Bror Johan mh 1 1
- 3 - Petter Wäissein mh 1 1 Väisänen
Fader Peers hustru - 1 Väisänen
- 2 - Påhl Purssiain mh 1 1 Pursiainen
- 2 - Påhl Karhuin mh 1 1 Karhunen
Jullkolla/Julkula 2 - - CapL HLn Molerij CapLs bohl
D:r Mattz Owaskain mh 1 1 Ovaskainen
3 - - CapLn HL:n Hind: Meckelin mh 1 1 Mechelin
Piga Anna - 1
- 1 - Erich Pässoin 1 - Pesonen
Jennenwirda/Jännevirta - 3 - Johan Hardickain 1 - Hartikainen
Son Anderses Enkia - 1 Hartikainen
Sonn Oloff 1 - Hartikainen
- 3 1 Johan Johanssonn mh 1 1
Bror Michell 1 -
Solld: Hussos hustru - 1 Husso
- 2 - Carll Lahrssonn mh 1 1
- 2 - Oloff Anderssonn mh 1 1
- 2 - Anders Anderssonn mh 1 1
- 2 1 Petter Niskain mh 1 1 Niskanen
Solldat Heikisses hust: 1 Heikkinen

Sivu 2235AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Jennenwirda/Jännevirta - 2 - Påhl Andersson Niskain 1 - Niskanen
Son Anders 1 - Niskanen
Jurickameckj/Juurikkamäki - 4 - Påhl Rässein mh 1 1 Räsänen
D:r Carll Rässein mh 1 1 Räsänen
- 6 - Oloff Swänssonn mh 1 1
Bror Peer mh 1 1
Bror Mattz mh 1 1
- 3 - Lahrs Hinderssonns hust - 1
Bror Oloff mh 1 1
- 3 - Oloff Rässeins hustru - 1 Räsänen
Bror Lahrs 1 - Räsänen
Bror Peers hustru - 1 Räsänen
- 6 - Thomas Anderssonn mh 1 1
Bror Lahrs mh 1 1
Bror Michell mh 1 1
Jennisahlo/Jänissalo - 2 - Hindrich Kanckuin mh 1 1 Kankkunen
- 2 - Påhl Rahuin 1 - Rahunen
D:r Peer Rahuins Enkia - 1 Rahunen
- 4 - Mattz Smålander mh 1 1 Smolander
Bror Niells 1 - Smolander
Bror Peer 1 - Smolander
Jonialax/Juonianlahti - - 6 Oloff Soinin mh 1 1 Soininen
Bror Lahrs mh 1 1 Soininen
Bror Staffan mh 1 1 Soininen
Karasslax/Kaaraslahti - 2 - Påhl Ruskain mh 1 1 Ruuskanen
- 2 - Erich Lappalain mh 1 1 Lappalainen
Kaisslastenlax/Kaislastenlahti - - 3 Påhl Lapwätelein mh 1 1 Lapveteläinen
D:r Påhl Jäppins hustru - 1 Jäppinen

Sivu 2236AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kuifwanemj/Kuivaniemi - - 4 Lahrs Colemain mh 1 1 Kolehmainen
F:B: Lahrs mh 1 1 Kolehmainen
- 3 - Clemeth Karhuin 1 - Karhunen
Son Staffan mh 1 1 Karhunen
Kartula/Karttula - 2 - Påhl Peerssonn mh 1 1
1 Piga Wardiatar - 1 Vartiainen
- 2 - Johan Leskinen mh 1 1 Leskinen
- 2 - Påhl Malin mh 1 1 Malinen
- 3 - Petter Huttuin mh 1 1 Huttunen
D:r Mattz Huskoin 1 - Huuskonen
Kåifwulax/Koivulahti - - 3 Lahrs Huskoin mh 1 1 Huuskonen
D:r Mattz Röndein 1 - Röntynen
Knutila/Nuutila - 2 - Lahrs Cnuthssonn 1 -
F:B: Påhls hustru - 1
- 4 - Mattz Lahrssonn mh 1 1
Bror Peer mh 1 1
Kuronlax/Kurolanlahti - 4 - Påhl Myckein mh 1 1 Mykkänen
Bror Christer 1 - Mykkänen
Syster Ewa - 1 Mykkänen
- 2 1 Johan Michellss:n Radick:n mh 1 1 Raatikainen
Solldate hustrun - 1
- 2 - Petter Myckein mh 1 1 Mykkänen
Koifwusari/Koivusaari - - 5 Jeremias SafwoLn 1 - Savolainen
Bror Lahrsses hustru - 1 Savolainen
Son Hemmingh 1 - Savolainen
D:r Mattz mh 1 1
- - 2 Lahrs SafwoLn mh 1 1 Savolainen
- - 3 Lahrs SafwoLn mh 1 1 Savolainen
Sonn Oloff 1 - Savolainen

Sivu 2237AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kechwoby/Kehvo - 2 - Petter Wänälein mh 1 1 Venäläinen
- 3 - Mattz Lahrss: WänäLn mh 1 1 Venäläinen
D:r Mattz Passoin 1 - Pasanen
- 5 - Mattz Wänein 1 - Väänänen
Bror Cnuthz hustru - 1 Väänänen
Bror Michell mh 1 1 Väänänen
Piga Carin - 1
Kuronlax/Kurolanlahti - 1 - Jöran Eskelins Enckia - 1 Eskelinen
- 2 - Michell Kuroin mh 1 1 Kuronen
- 2 - Staffan Tijllickain mh 1 1 Tiirikainen
Kåifwumeckj/Koivumäki - 4 - Hindrich Luukarin mh 1 1 Lukkarinen
M: Anders mh 1 1
- 2 - Oloff Luckarins hustru - 1 Lukkarinen
Sonn Mårten 1 - Lukkarinen
Kassurila/Kasurila - 3 - Mattz Tåifwain mh 1 1 Toivanen
Bror Oloffz hustru - 1 Toivanen
- 4 - Christer Jullckoin mh 1 1 Julkunen
Bror Lahrs mh 1 1 Julkunen
- 6 - Zachris Knutin mh 1 1 Nuutinen
M: Johan mh 1 1 Miettinen
D:r Jöran mh 1 1
- 2 - Staffan Päckarin mh 1 1 Pekkarinen
- 2 - Anders Laakoin mh 1 1 Laakkonen
- 4 - Lahrs Tåssaawain mh 1 1 Tossavainen
D:r Lahrs Turuin 1 - Turunen
St: Bror Påhl 1 -
- 3 - Michell Mortenssonn 1 -
Son Mårten mh 1 1

Sivu 2238AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kassurila/Kasurila - 2 - Petter Turuin mh 1 1 Turunen
Kåtasallmj/Kotasalmi - 4 - Mattz Tåifwains hustru - 1 Toivanen
Bror Sigfredz hustru - 1 Toivanen
Bror Hindrich 1 - Toivanen
Sonn Anders 1 - Toivanen
Keirytenby/Keyritty - 5 - Samuell Uckoin mh 1 1 Ukkonen
Bror Måns mh 1 1 Ukkonen
Bror Jöran 1 - Ukkonen
Karsanmeckj/Kärsämäki - 4 1 Påhl Ållickain mh 1 1 Ollikainen
Bror Thomas mh 1 1 Ollikainen
Solldate hustrun - 1
Kiukanemj/Kiukoonniemi - 4 - Påhl Tickain mh 1 1 Tikkanen
Sonn Anders mh 1 1 Tikkanen
Kartasahlo/Kartansalo - 7 - Johan Anderssonn mh 1 1 Turunen
Bror Anders mh 1 1 Turunen
Bror Hindrich mh 1 1 Turunen
Bror Oloff 1 - Turunen
Kärmelax/Käärmelahti - 4 - Jessper Radickain mh 1 1 Raatikainen
Bror Peer mh 1 1 Raatikainen
- 3 - Hans Radickain mh 1 1 Raatikainen
Sonn Mårten 1 - Raatikainen
- 3 - Hindrich Hyttin mh 1 1 Hyttinen
dåtter Carin - 1 Hyttinen
- 2 - Mattz Wännälein mh 1 1 Venäläinen
- 2 - Johan Rässein mh 1 1 Räsänen
- 4 - Petter Jullckoin 1 - Julkunen
Sonn Peers hustru - 1 Julkunen
Sonn Ifwar mh 1 1 Julkunen

Sivu 2239AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kärmelax/Käärmelahti - 2 - Christer Towin mh 1 1 Tuovinen
1 - - Corporal Skopas hustru - 1 Skopa
- 2 - Staffan Kinnuin mh 1 1 Kinnunen
- 5 - Peer Karhuin mh 1 1 Karhunen
Son Christer 1 - Karhunen
Bror Oloff mh 1 1 Karhunen
- 2 - Petter Kerfwin mh 1 1 Kervinen
- 2 - Erich Jäskelein mh 1 1 Jääskeläinen
- 6 - Petter Hyttinen mh 1 1 Hyttinen
Bror Philip 1 - Hyttinen
Bror Ifwar 1 - Hyttinen
Bror Johan mh 1 1 Hyttinen
Lydickälä/Lyytikkälä - 3 - Staffan hustru - 1 Lyytikäinen
Bror Peer mh 1 1 Lyytikäinen
- 5 - Hans 1 - Eskelinen
Sonn Hans mh 1 1 Eskelinen
Sonn Oloff mh 1 1 Eskelinen
Lapwetelax/Lapvetelänlahti - 4 - Olof Leihnien mh 1 1 Leinonen
Bror Sonn Oloff mh 1 1 Leinonen
- 2 - Ifwar Jullckoin mh 1 1 Julkunen
Lamberila/Lamperila - 3 - Anders Kåpoin mh 1 1 Koponen
Bror Peers hustru - 1 Koponen
Låhilax/Lohilahti - 2 - Mattz Hackarin 1 - Hakkarainen
F:B:Son Mattz 1 - Hakkarainen
Mietila/Miettilä - 5 - Anders Mietinen 1 - Miettinen
Son Oloff mh 1 1 Miettinen
Son Johan mh 1 1 Miettinen

Sivu 2240AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Låhilax/Lohilahti - 6 - Johan Towin 1 - Tuovinen
D:r Lars Laakoin mh 1 1 Laakkonen
D:r Påhl Lippoin mh 1 1 Lipponen
Bror Bertell 1 -
Lijttmanemj/Litmaniemi - 4 - Bertell Hardickain mh 1 1 Hartikainen
Bror Oloff mh 1 1 Hartikainen
- 3 - Erich Kinnuin mh 1 1 Kinnunen
Sonn Mattz 1 - Kinnunen
- 4 - Lahrs Happoin mh 1 1 Happonen
Bror Oloff mh 1 1 Happonen
Murdolax/Murtolahti - 1 - Niells Pittkoins hustru - 1 Pitkänen
- 2 - Petter Hämäläin 1 - Hämäläinen
Bror Jöran 1 - Hämäläinen
1 - - CorporaL Oloff Haloins hust - 1 Halonen
- 2 - Carll Jallckoin mh 1 1 Jalkanen
Mällanemj/Melaniemi - 3 - Bertell Towinen mh 1 1 Tuovinen
Sonn Bertell 1 - Tuovinen
- 2 - Hindrich Towinen mh 1 1 Tuovinen
- 2 - Johan Pittkoin mh 1 1 Pitkänen
Mietiläby/Miettilä - 5 - Michell Metein mh 1 1 Miettinen
Sonn Oloff mh 1 1 Miettinen
Bror Christer 1 - Miettinen
Niufwanemi/Niuvanniemi - 4 - Johan Skopa mh 1 1 Skopa
Sonn Erich 1 - Skopa
Syster Anna - 1 Skopa
- 2 - Carll Skopa mh 1 1 Skopa
Ninimäkj/Niinimäki - 3 - Ifwar SafwoLn mh 1 1 Savolainen
Bror Johan 1 - Savolainen

Sivu 2241AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ninimäkj/Niinimäki - 3 - Petter Sigfredhssonn mh 1 1
Son Sigfredh 1 -
Nillsiaby/Nilsiä - 3 - Anders Ahoins hustru - 1 Ahonen
Bror Hindrich 1 - Ahonen
Bror Johann 1 - Ahonen
Ochtanemj/Ohtaanniemi - 3 - Oloff Mietinen 1 - Miettinen
Sonn Erasmus mh 1 1 Miettinen
- 3 1 Jacob Mietinen mh 1 1 Miettinen
Sonn Hindrich 1 - Miettinen
Solldat Heikisses hustru - 1 Heikkinen
- 5 - Erich Metinen mh 1 1 Miettinen
Bror Hindrich 1 - Miettinen
Bror Mattz 1 - Miettinen
Piga Carin Rässätär - 1 Räsänen
- 4 - Michell Hållopain mh 1 1 Holopainen
Bror Anders mh 1 1 Holopainen
- 4 - Petter Smålander mh 1 1 Smolander
Sonn Mattz mh 1 1 Smolander
Pöllesmeckj/Pellosmäki - 2 - Johan Tuchkoin mh 1 1 Tuhkanen
- 1 - Hindrich Tuchkoins Enkia - 1 Tuhkanen
Punnomeckj/Punnonmäki - 2 - Clemeth Colemain mh 1 1 Kolehmainen
- 2 - Påhl Kartuin mh 1 1 Karttunen
- - 4 Måns Månssonn mh 1 1
D:r Peer Kartuins hustru - 1 Karttunen
Bror Oloff 1 -
- 4 - Staffan Staffanssonn mh 1 1
Bror Mårten mh 1 1
- 2 - Mårten Bertellsson mh 1 1

Sivu 2242AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Punnomeckj/Punnonmäki - 3 - Mattz Kartuin mh 1 1 Karttunen
Dr Philip Kårhoin 1 - Korhonen
Pölliä/Pöljä - 2 - Mattz Ohlssonn Keijoin mh 1 1 Kejonen
- 4 - Mattz Mattss:n Keijoin mh 1 1 Kejonen
Sonn Christer mh 1 1 Kejonen
- 3 - Påhl Mietinen 1 - Miettinen
Bror Sonn Lahrs mh 1 1 Miettinen
- - 3 Mattz Safwolain mh 1 1 Savolainen
Sonn Ifwar 1 - Savolainen
Pellonemj/Pelonniemi - 3 - Zacharias Häikin mh 1 1 Heikkinen
Bror Peer Lahrssonn 1 - Heikkinen
- 1 1 Peer Johanssonn 1 -
Solldat Andersses hust - 1
- 2 - Johan Bertellsson mh 1 1
- 2 - Oloff Hinderssonn mh 1 1
Piexäby/Pieksä - 2 - Oloff Thomassonn mh 1 1
- 3 - Peer Peerssonn mh 1 1
St:S: Oloff 1 -
Palonnurmj/Palonurmi - - 2 Anders Ohlssonn mh 1 1
Putronemj/Putroniemi - - 3 Clemeth Hållopain mh 1 1 Holopainen
Bror Mattz 1 - Holopainen
Putussallmj/Puutossalmi - 6 - Jacob Hyfwärin 1 - Hyvärinen
Sonn Hindrich 1 - Hyvärinen
Bror Hindrich mh 1 1 Hyvärinen
Sonn Jacob 1 - Hyvärinen
D:r Lahrs Kåpoin 1 - Koponen

Sivu 2243AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Putussallmj/Puutossalmi - 2 - Erich Peerssonn 1 -
Anders Krögares Enckia - 1 Kröger
Putussmeckj/Puutosmäki - 3 - Enoch Ifwarssonn 1 -
Bror Jacob mh 1 1
- 5 - Zacharias Turuin mh 1 1 Turunen
Sonn Johan 1 - Turunen
Påhl Krögare mh 1 1 Kröger
Ryttkeby/Rytky - 3 - Peer Anderssonn Kårhoin mh 1 1 Korhonen
Bror Anders 1 - Korhonen
- 3 - Påhl Mömmö mh 1 1 Mömmö
Bror Anders 1 - Mömmö
Ritisenlax/Ritisenlahti - 4 1 Oloff Rautaparda mh 1 1 Partanen
Bror Eskell 1 - Partanen
Bror Peer 1 - Partanen
Solldat hustrun - 1
Reimä/Räimä - 4 - Christer LapwäteLn mh 1 1 Lapveteläinen
Dr Mattz Towin mh 1 1 Tuovinen
2 - - CapL HLn Meckelins Skatt hn Mechelin
Dr Oloff Wartiain mh 1 1 Vartiainen
Rissala - 4 - Johan Rissain mh 1 1 Rissanen
Bror Anders mh 1 1 Rissanen
- 2 - Peer Lahrssonn mh 1 1
- 5 - Gabriell Peerssonn mh 1 1 Rissanen
Bror Peer mh 1 1 Rissanen
Bror Jöran 1 - Rissanen
- 2 - Sigfredh Rissain mh 1 1 Rissanen

Sivu 2244AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Räitiäby/Reittiö - 4 - Hans Wänein mh 1 1 Väänänen
Bror Son Mattz mh 1 1 Väänänen
Rönoby/Ryönä - 3 - Lahrs Wätein 1 - Väätäinen
D:r Peer Rässein 1 - Räsänen
Dr Johan 1 -
- 4 - Swen Mattssonn 1 -
Sonn Mattz 1 -
Bror Sonn Niells 1 -
Soldate hustrun - 1
- 2 - Lahrs Tackurin 1 -
Bror Johan 1 -
- 2 - Oloff Wättein mh 1 1 Väätäinen
- - 2 Oloff Häckin mh 1 1 Heikkinen
- 2 - Johan Johanssonn mh 1 1
Rijstawässi/Riistavesi - 1 - Mattz Swänssonn 1 -
- 3 - Mattz Wartiain 1 - Vartiainen
Bror Niells mh 1 1 Vartiainen
- 2 - Christer Wartiain mh 1 1 Vartiainen
- 3 - Anders Heikin mh 1 1 Heikkinen
Dr Niells Nissin 1 - Nissinen
- 2 - Petter Towinen mh 1 1 Tuovinen
- 2 - T:n Niells Assikkain mh 1 1 Asikainen
1 häst
- - 3 Erich Wäteins hustru - 1 Väätäinen
Sonn Johan mh 1 1 Väätäinen
- 2 - Anders Sigfwoin mh 1 1 Sihvonen

Sivu 2245AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rijstawässi/Riistavesi - 5 - Peer FougteLn mh 1 1 Voutilainen
M: Hindrich Hillduin mh 1 1 Hiltunen
Bertell Smålanders Ea - 1 Smolander
- 4 - Gabriell KäckeLn mh 1 1 Kekäläinen
Bror Hindrich mh 1 1 Kekäläinen
- 3 - Oloff Ohlssonn Kåpoin 1 - Koponen
Sonn Hindrich mh 1 1 Koponen
- 2 - Michell Hållopains Ea - 1 Holopainen
Syster Dåtter Heetatar - 1
Roikonsarij/Roikansaari - 3 - Mattz Ihalains hustru - 1 Ihalainen
B:M: Michell Ållckain mh 1 1 Olkkonen
Ritanemj/Ritoniemi - 3 - Oloff Andickain mh 1 1 Antikainen
Bror Clemetz hustru - 1 Antikainen
- 2 - Anders Kårdilain mh 1 1 Kortelainen
- 5 - Michell Hållopain mh 1 1 Holopainen
Bror Hindrich mh 1 1 Holopainen
B:r S: Anders Clemetsson 1 - Holopainen
- 4 - Hindrich Hållopain mh 1 1 Holopainen
Sonn Clemeth Hinderssonn 1 - Holopainen
Dåtter - 1 Holopainen
- 2 - Peer Hapoin mh 1 1 Happonen
Rässäläby/Räsälä - 4 - Oloff Rässein 1 - Räsänen
Sonn Oloff mh 1 1 Räsänen
Sonn Påhl 1 - Räsänen
- 2 - Påhl Rässein mh 1 1 Räsänen
- 2 - Sigfredh Mönckein mh 1 1 Mönkkönen
- 4 - Peer Kanckuin mh 1 1 Kankkunen
Sonn Erich mh 1 1 Kankkunen

Sivu 2246AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rässäläby/Räsälä - 2 - Påhl Niellss:n Rässein mh 1 1 Räsänen
- 2 - Jöran Andersson mh 1 1
- 2 - Swän Rässein mh 1 1 Räsänen
Riutila/Riuttala - 3 - Petter Huttuin mh 1 1 Huttunen
St:S: Anders 1 -
Safwilax/Savilahti - 6 - Lahrs Biörn 1 -
Dr Peer Mönckein mh 1 1 Mönkkönen
Dr Anders Jallckoin mh 1 1 Jalkanen
Dr Purssiain 1 - Pursiainen
Safwola/Kehvo 3 - - Munsterskrif:n Forstadius mh 1 1 Forstadius
Dr Johan Per__in - -
Styf Sonn Ellias 1 -
- - 3 Johan Wainickain mh 1 1 Vainikainen
Bror Mattzes hustru - 1 Vainikainen
Safwisarj/Savisaari 4 - - CapL:n HL Johan Mollerus mh 1 1 Mollerus
Hans Jacobssonns hustru - 1
Dr Bertell Erichss:n Tårf:n 1 - Torvinen
- 2 - Zacharias Johanssonn mh 1 1
Soinilax/Soinlahti - - 3 Lahrs Laitin 1 - Laitinen
M: Lahrs Purssiain mh 1 1 Pursiainen
- - 4 Petter Kuckoin 1 - Kukkonen
Sonn Johan mh 1 1 Kukkonen
St:S: Michells hustru - 1
- - 3 Petter Hamuins Enckia - 1 Hamunen
Bror Johan mh 1 1 Hamunen
- 2 - Niells Malin mh 1 1 Malinen
- 1 - Thomas Hanssonn 1 -

Sivu 2247AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Sängemeckj/Sänkimäki - 4 - Lahrs Pittkoin mh 1 1 Pitkänen
Son Erich mh 1 1 Pitkänen
- 3 - Hindrich Pittkoin mh 1 1 Pitkänen
Son Erich 1 - Pitkänen
- 2 - Johan Ohlssonn Pittkein mh 1 1 Pitkänen
- 4 - Sigfredh Pittkoin mh 1 1 Pitkänen
M: Mattz Häikoin mh 1 1 Heikkinen
Syfwerj/Syvärilä - 4 - Petter Pirin mh 1 1 Pirinen
Bror Oloff mh 1 1 Pirinen
Sojerfwj/Suojärvi - 2 - Oloff Kårhoins Enkia - 1 Korhonen
Bror Peers Enckia - 1 Korhonen
- 3 - Hindrich Kårhoin mh 1 1 Korhonen
Bror Sonn Hindrich 1 - Korhonen
- 2 - Hindrich Philipssonn mh 1 1
- 2 - Philip Philipssonn mh 1 1
- 2 - Påhl Kårhoin mh 1 1 Korhonen
Syrriesarj/Syrjänsaari - 4 - Christer Waroin mh 1 1 Varonen
M: Michell Andickain mh 1 1 Antikainen
- 2 - Mattz Rissoin mh 1 1 Rissanen
- 2 - Niells Ifwarsson Waroin 1 - Varonen
Sonn Ifwar 1 - Varonen
Såtkanemj/Sotkanniemi - 6 - Lahrs Keinoin mh 1 1 Keinänen
Bror Erich mh 1 1 Keinänen
Bror Peer mh 1 1 Keinänen
- 2 1 Gustaf Thomassonn mh 1 1
Solldate hustru - 1

Sivu 2248AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Tallusby/Tallus - 4 - Mattz Mähöin mh 1 1 Mähönen
Sonn Oloff mh 1 1 Mähönen
- 3 - Lahrs Niellss:n Knutin mh 1 1 Nuutinen
Bror Clemetz Enkia - 1 Nuutinen
- 2 - Johan Karhuin mh 1 1 Karhunen
- 3 - Mattz Karhuin 1 - Karhunen
Sonn Mattz mh 1 1 Karhunen
- 2 - Oloff Påhlssonn mh 1 1
- 1 - Thomas Marains hust - 1 Maaranen
Towilalax/Tuovilanlahti - - 3 Jöran Towins hustru - 1 Tuovinen
Sonn Ellias 1 - Tuovinen
Sonn Jöran 1 - Tuovinen
- - 2 Anders Rijkoin mh 1 1 Riekkinen
- - 3 Oloff Anderssonn 1 -
Sonn Oloff mh 1 1
- - 2 Hindrich Rynein mh 1 1 Ryynänen
- 2 - Gabriell Philipsson mh 1 1
- 2 - Christer Kårhoin mh 1 1 Korhonen
Toifwola/Toivala - - 3 Johan Simonsson Sacheaus 1 -
Michell Monna mh 1 1 Mona
- 3 - Påhl Rautiain mh 1 1 Rautiainen
Sonn Johan 1 - Rautiainen
- 2 - Mårten Hindersson mh 1 1
- - 4 Påhl Läskinen 1 - Leskinen
Syster Ellin - 1 Leskinen
M: Johan Ruskain mh 1 1 Ruuskanen
- - 2 Petter Pittkain mh 1 1 Pitkänen
- - 1 Påhl Tåssawain 1 - Tossavainen

Sivu 2249AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Tuusnemj/Tuusniemi - - 2 Eskell Keinuin mh 1 1 Keinänen
- 4 - Oloff Taskinen mh 1 1 Taskinen
Dr Johan Turuin mh 1 1 Turunen
- 4 - Anders Smålander mh 1 1 Smolander
Bror Peer mh 1 1 Smolander
- - 3 Hindrich Turuin 1 - Turunen
M: Ellias mh 1 1
- 2 - Mattz Keinoin 1 - Keinänen
Bror Johan 1 - Keinänen
Tafwisallmj/Tavinsalmi 2 - - Probsten och Kyrckioheerdens HLn Hoffreni Skatt hem:n
Dr Anders Meetin 1 - Miettinen
Piga - 1
- 2 - Hans Anderssonn mh 1 1
- 2 - Anders Hussoin mh 1 1 Husso
- 2 - Hindrich Keinulain mh 1 1 Kainulainen
- 4 - Johan PyckeLn mh 1 1 Pykäläinen
Bror Hans mh 1 1 Pykäläinen
Wächmasmeckj/Vehmasmäki - - 4 Johan Safwolain mh 1 1 Savolainen
Bror Erich mh 1 1 Savolainen
- - 3 Lahrs Kårhoin mh 1 1 Korhonen
Sonn Hans 1 - Korhonen
- 3 - Anders Hyfwerin mh 1 1 Hyvärinen
D:r Johan Krögare 1 - Kröger
- - 3 Anders Kållioin mh 1 1 Koljonen
Bror Hindrich 1 - Koljonen

Sivu 2250AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wächmasmeckj/Vehmasmäki - - 2 Anders Kårhoin mh 1 1 Korhonen
- - 5 Peer Hillduin 1 - Hiltunen
Sonn Christer mh 1 1 Hiltunen
Sonn Hindrich 1 - Hiltunen
Dåtter Beata - 1 Hiltunen
- - 3 Anders Tijhoin 1 - Tiihonen
Sonn Lahrs mh 1 1 Tiihonen
- 3 - Peer Laitinen mh 1 1 Laitinen
Bror Påhl 1 - Laitinen
Wijtataipall/Viitataival - - 4 Jöran Karhuin mh 1 1 Karhunen
Dr Ifwar mh 1 1 Karhunen
Utrialax/Utrianlahti - 4 - Påhl Tåloins hustru - 1 Tolonen
Bror Peer mh 1 1 Tolonen
Bror Thomas 1 - Tolonen
Wännänsarj/Venäjänsaari - - 6 Peer Niellssonn 1 -
Sonn Simons hustru - 1
Dr Johan Påhlssonn mh 1 1
Dr Jacob Hatain mh 1 1 Haatainen
Wänälä/Väänälä - - 2 Ifwar Wänein mh 1 1 Väänänen
- - 1 Mattz Routzalains hust - 1 Ruotsalainen
- - 1 Erich Abrahamssons Enk - 1
- 2 - Hindrich Wainickain mh 1 1 Vainikainen
- 3 - Påhl Jäskelein 1 - Jääskeläinen
Dr Hans mh 1 1
Urimolax/Urimolahti - 1 - Hindrich Coussmain 1 - Kuosmanen
Wotjerfwj/Vuotjärvi - 5 - Anders Passain 1 - Pasanen
Bror Hindrich mh 1 1 Pasanen
Bror Ifwar mh 1 1 Pasanen

Sivu 2251AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wotjerfwj/Vuotjärvi - 2 - Anders Lahrssonn 1 -
Bror Mattz 1 -
- 2 - Påhl Peerssonn Passoin mh 1 1 Pasanen
- 3 - Anders Läskinen mh 1 1 Leskinen
B:M: Zacharias 1 -
Wächkalax/Vehkalahti - 2 - Johan Rijssain mh 1 1 Rissanen
- 1 - Hindrich Rijssain 1 - Rissanen
- 2 - Johan Parfwoin mh 1 1 Parviainen
Wästinemj/Västinniemi - 1 - Oloff Wartuins Enkia - 1 Vartiainen
Worisahlo/Vuorisalo - 4 - Oloff Pällckoin mh 1 1 Pelkonen
Bror Erichz hustru - 1 Pelkonen
Bror Anders 1 - Pelkonen
- 2 - Påhl Rässeins hustru - 1 Räsänen
B:r S: Lahrs Ohlssonn 1 - Räsänen
Uckonlax/Ukonlahti - 1 1 Jöran Hillduin 1 - Hiltunen
Solldat Michells hustru - 1
Wechmarsalmj/Vehmersalmi - - 3 Erich Hyfwerins hustru - 1 Hyvärinen
Son Påhl mh 1 1 Hyvärinen
- 2 - Anders Kåstiain mh 1 1 Koistinen
- 2 - Påhl Påhlssonn mh 1 1 Koistinen
- 6 - Hindrich Awickain mh 1 1
Sonn Påhl mh 1 1
Sonn Oloff mh 1 1
- 2 - Oloff Hapoin mh 1 1 Happonen
Pappila 1 - - Klåck:n Aron Sigfredhss:n 1 -
- 1 - Spöögubben Hindrich 1 -
- 4 - Peer Meetinen mh 1 1 Miettinen
Bror Ohloff mh 1 1 Miettinen

Sivu 2252AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pappila 3 - - Broofougd:n Lahrs Tihjoin mh 1 1 Tiihonen
Bror Thomas 1 - Tiihonen
- 1 - Dödgraf:n Larhs Koutin 1 -
3 - - Länssm:n Hind: Hoffren mh 1 1 Hoffren
D:r Mattz Pirskoin 1 - Pirskanen
2 - - Sochn Skrif:n Olof Strangh: mh 1 1
1 - - Upbördz skrif:n Reinh: Steckman 1 -
3 - - Probsten och Kyrckioheerden HLr Hind: Hoffren mh 1 1 Hoffren
Drengh Johan Pernoin 1 - Pärnänen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17081722

© Väinö Holopainen 2023