AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1711 → Nimihakemisto

Leppävirta henkikirja 1711

Nimihakemisto


-  A  B  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Adam (Haapamäki) 2219

Anders (Sarkaniemi) 2228

Dafwid Dafw:ss: (Konnuslahti) 2220

Ellin (Sarkaniemi) 2228

Erich Johanssonn (Vehvilä) 2229

Grells Johanssonn (Lylymäki) 2223

Hans (Sydänmaa) 2226

Hans Niellssonn (Kotalahti) 2221

Hindrich Clemethssonn (Sydänmaa) 2226

Hindrich Hindersson (Petromäki) 2225

Ifwar (Osmajärvi) 2224

Issraell Jossepssonn (Osmajärvi) 2224

Johan (Unnukansalo) 2229

Johan (Pappila) 2230

Johan Ifwarssonn (Leppävirta) 2222

Jöran Mattssonn (Halola) 2219

Jöran Påhlssonn (Polvijärvi) 2225

Lahrs (Lietemäki) 2223

Lahrs Lahrsson (Halola) 2219

Lahrs Niellss:n (Leppävirta) 2222

Malin (Konnuslahti) 2220

Maria (Leppävirta) 2222

Mattz (Osmajärvi) 2224

Mattz Simonssonn (Soinilansalmi) 2227

Niells (Kotalahti) 2221

Niells (Saijanlahti) 2227

Olof (Haapamäki) 2219

Oloff (Luttila) 2223

Oloff Mattssonn (Niinimäki) 2224

Oloff Simonssonn (Unnukansalo) 2229

Peer (Luttila) 2223

Peer Ohlssonn (Luttila) 2223

Påhl (Leppävirta) 2222

Påhl Johanssonn (Keinälänmäki) 2221

Thomas (Polvijärvi) 2225

AAlkuun

Affleck

Carl (Pitkälänniemi) 2225

Giöstaf (Pitkälänniemi) 2225

Ahokain

Hindrich (Puurtila) 2225

Ahokas

Petter (Sarkaniemi) 2228

Allikain

Peer (Haapamäki) 2219

Araxain

Mattz Lahrss:n (Kurjalanranta) 2221

Argilander

Ivarus (Pappila) 2230

BAlkuun

Backarin

Anders (Rummukkala) 2226

Michell (Polvijärvi) 2225

Buschou

(Leppävirta) 2222

GAlkuun

Glomerus

Oloff (Timola) 2228

HAlkuun

Hackarin

Christer (Halola) 2219

Haloin

Johan (Saamainen) 2226

Petter (Saamainen) 2226

Harain

Michell (Valkeamäki) 2229

Hardickain

Anders (Saamainen) 2226

Erich (Saamainen) 2226

Mattz (Konnuslahti) 2219

Mattz (Luttila) 2223

Sigfredh (Saamainen) 2226

Heiska

Olof (Konnuslahti) 2220

Heiskain

Anders (Paukarlahti) 2224

Jöran (Sarkaniemi) 2228

Mattz (Sarkaniemi) 2228

Oloff (Paukarlahti) 2224

Oloff (Sarkaniemi) 2228

Staffan (Rummukkala) 2226

Henduin

Bertell (Leppävirta) 2222

Herrain

Michell (Kotalahti) 2221

Hofwin

Swen (Saamainen) 2227

Hyfwerin

Erich (Konnuslahti) 2219

Hyttin

Anders (Valkeamäki) 2229

Jessper (Haapamäki) 2219

Jöran (Valkeamäki) 2229

Hålapain

Christer (Saamainen) 2226

Johan (Kotalahti) 2221

Hållapain

Clemeth (Kotalahti) 2221

Håckan (Kotalahti) 2221

Mattz (Puurtila) 2225

Hålopain

Anders (Lapinmäki) 2223

Hämälein

Erich (Kopolanniemi) 2222

Johan (Leppävirta) 2222

IAlkuun

Ifwanain

Kirstin (Valkeamäki) 2229

Lahrs (Valkeamäki) 2229

Mattz (Valkeamäki) 2229

Michell (Valkeamäki) 2229

Ittkoin

Lahrs (Kotalahti) 2221

Mattz (Huovila) 2219

Oloff (Petromäki) 2225

Påhl (Huovila) 2219

Påhl (Kotalahti) 2221

Samuell (Tahvanala) 2227

JAlkuun

Junnickoin

Erich (Luttila) 2223

Jutelain

Lahrs (Leppävirta) 2222

Jämssä

Mattz (Osmajärvi) 2224

KAlkuun

Kaipoin

Petter (Tuppurinmäki) 2228

Kanckoin

Adam (Lylymäki) 2223

Hindrich (Lylymäki) 2223

Karfwin

Anders (Konnuslahti) 2220

Mattz Jöranss:n (Valkeamäki) 2229

Karfwoin

Hindrich (Mustinmäki) 2223

Hindrich (Saamainen) 2227

Jöran (Mustinmäki) 2223

Lahrs (Saamainen) 2227

Kassarin

Anders (Kurjalanranta) 2220

Johan (Kurjalanranta) 2220

Kauhain

Bertell (Konnuslahti) 2220

Keinein

Hans (Sarkaniemi) 2227

Hindrich (Sarkaniemi) 2227

Kinnuin

Anders (Konnuslahti) 2220

Anders (Leppävirta) 2222

Anna (Leppävirta) 2222

Erich (Hankamäki) 2219

Erich (Mustinmäki) 2224

Mattz (Konnuslahti) 2220

Petter (Konnuslahti) 2219

Petter (Tuppurinmäki) 2228

Sigfredh (Konnuslahti) 2220

Kinnuinen

Erich (Rummukkala) 2226

Kinnunen

Christin (Rummukkala) 2226

Klostarin

Arfwedh (Kopolanniemi) 2222

Erich (Kurjalanranta) 2221

Erich (Kopolanniemi) 2222

Kopoin

Johan (Tanskansaari) 2219

Petter (Saahkarlahti) 2227

Kotennius

Ellias (Soinilansalmi) 2227

Eskell (Soinilansalmi) 2227

Lahrs (Soinilansalmi) 2227

Petter (Soinilansalmi) 2227

Kouhiain

Bertell (Saamainen) 2227

Johan (Saamainen) 2227

Michell (Saamainen) 2227

Krögare

Anders (Haapamäki) 2219

Kuolemain

Michell (Kuronlahti) 2220

Kuroin

Mattz (Saahkarlahti) 2228

Kåntin

Christer (Paukarlahti) 2225

Johan (Paukarlahti) 2225

Kåpoin

Anders (Kopolanniemi) 2222

Anders (Sarkaniemi) 2228

Axell (Varistaipale) 2229

Christer (Leppävirta) 2222

Erich (Varistaipale) 2229

Hindrich (Juurikkasalmi) 2219

Hindrich (Kuronlahti) 2220

Hindrich (Timola) 2228

Hindrichz (Sarkaniemi) 2228

Johan (Kopolanniemi) 2222

Johan (Varistaipale) 2229

Johan Mattss:n (Varistaipale) 2229

Jöran (Riihiranta) 2226

Mattz (Lylymäki) 2223

Michell (Kopolanniemi) 2222

Olof (Haapamäki) 2219

Oloff (Juurikkasalmi) 2219

Oloff (Kuronlahti) 2220

Oloff (Riihiranta) 2226

Oloff (Timola) 2228

Påhl (Kuronlahti) 2220

Påhl (Leppävirta) 2222

Påhl (Varistaipale) 2229

Sigfredh (Timola) 2228

Sigfredh (Varistaipale) 2229

Staffans (Sarkaniemi) 2228

Kåssoin

Adam (Pappila) 2230

Hindrich (Kurjalanranta) 2220

Hindrich (Leppämäki) 2223

Hindrichz (Kuronlahti) 2220

Johan (Varkaus) 2229

Karin (Varkaus) 2229

Mattz (Kuronlahti) 2220

Olof (Kuronlahti) 2220

Olof (Niinimäki) 2224

Olof Abrahamsson (Niinimäki) 2224

Kåtalain

Giöstaf (Saahkarlahti) 2228

Lahrs (Saahkarlahti) 2228

Staffan (Saahkarlahti) 2228

Käinoin

Anders (Tuppurinmäki) 2228

Anna (Tuppurinmäki) 2228

Oloff (Tuppurinmäki) 2228

Kämmärein

Petter (Leppävirta) 2222

Kärckein

Lahrs (Pussilantaival) 2225

Käriäin

Petter (Saamainen) 2226

Könein

Mattz (Puurtila) 2225

Könninen

Staffan (Kuronlahti) 2220

Könningh

Hans (Niinimäki) 2224

Ifwar (Niinimäki) 2224

LAlkuun

Laitin

Abraham (Sydänmaa) 2226

Christer (Osmajärvi) 2224

Johan Johansson (Kotalahti) 2221

Olof (Valkeamäki) 2229

Oloff (Osmajärvi) 2224

Oloff (Sydänmaa) 2226

Peer (Kotalahti) 2221

Påhl (Osmajärvi) 2224

Thomas (Lietemäki) 2223

Lamain

Erich (Sarkaniemi) 2228

Langin

Lahrs (Saahkarlahti) 2227

Lappal:

Anders (Konnuslahti) 2220

Lappalain

Catharina (Konnuslahti) 2220

Cnuth (Saijanlahti) 2227

Erich Ohlssonn (Mustinmäki) 2223

Eskell (Lapinmäki) 2223

Margareta (Mustinmäki) 2223

Maria (Konnuslahti) 2220

Mattz (Konnuslahti) 2220

Måns (Pussilantaival) 2225

Olof (Konnuslahti) 2220

Olof (Mustinmäki) 2223

Peer (Mustinmäki) 2223

Påhl (Kopolanniemi) 2221

Staffan (Konnuslahti) 2220

Staffan (Kopolanniemi) 2221

Liuckoin

Mattz (Mustinmäki) 2223

MAlkuun

Marckain

Eskell (Kotalahti) 2221

Lahrs (Riihiranta) 2226

Petter (Riihiranta) 2226

Mickoin

Erich (Huovilansalmi) 2219

Erich (Kurjalanranta) 2220

Johan (Soinilansalmi) 2227

Oloff (Soinilansalmi) 2227

Montanus

Johan (Leppävirta) 2222

Mustoin

Johan (Leppävirta) 2222

Michell (Leppävirta) 2222

Sigf: (Pappila) 2230

Sigfredh (Leppävirta) 2222

Möukein

Johan (Pussilantaival) 2225

NAlkuun

Nickoin

Anna (Mustinmäki) 2223

Johan (Mustinmäki) 2223

Nijrain

Anders (Kotalahti) 2221

Hans (Kotalahti) 2221

Oloff (Kotalahti) 2221

Nissin

(Kopolanniemi) 2222

Nissinen

Mattz (Kurjalanranta) 2221

Olof (Kurjalanranta) 2221

Petter (Kurjalanranta) 2221

Nyckein

Bengdt (Leppävirta) 2222

PAlkuun

Parckoin

Cnuth (Leppämäki) 2223

Peer (Leppämäki) 2223

Parfwiain

Johan (Konnuslahti) 2219

Peer (Pitkälänniemi) 2225

Passoin

Johan (Osmajärvi) 2224

Pelloin

Lahrs (Kuronlahti) 2220

Staffan (Kuronlahti) 2220

Peuhoin

Anders (Kartasalo) 2221

Olof (Kartasalo) 2221

Peer (Kartasalo) 2221

Phillpuxin

Oloff (Monninmäki) 2224

Pirin

Anders (Niinimäki) 2224

Anders (Polvijärvi) 2225

Lahrs (Polvijärvi) 2225

Oloffz (Polvijärvi) 2225

Pisspa

Erich Peerssonn (Saamainen) 2226

Lahrs (Saamainen) 2226

Petter (Saamainen) 2226

Pittkoin

Carll (Pitkälänniemi) 2225

Clemeth (Pitkälänniemi) 2225

Hindrich (Saahkarlahti) 2228

Johan (Saahkarlahti) 2228

Jöran (Saahkarlahti) 2228

Pullckin

Petter (Saamainen) 2227

Pullkin

Erich (Leppävirta) 2222

Purtinen

Oloff (Kurjalanranta) 2221

RAlkuun

Reinickain

Hindrich (Osmajärvi) 2224

Peer (Reinikkala) 2225

Påhl (Reinikkala) 2225

Reinikain

Bertell (Paukarlahti) 2225

Påhl (Paukarlahti) 2225

Ropoin

Hindrich (Saahkarlahti) 2227

Råinin

Lahrs (Saamainen) 2226

Råpoin

Oloff (Saahkarlahti) 2227

Räss:n

Anders Ohlsson (Keinälänmäki) 2221

Johan (Keinälänmäki) 2221

SAlkuun

Safwolain

Johan (Monninmäki) 2224

Påhl (Leppämäki) 2223

Sijckain

Niellss (Vehvilä) 2229

Skopa

Bertill (Konnuslahti) 2220

Soumalain

Erich (Konnuslahti) 2220

Johan (Konnuslahti) 2220

Suhoin

Erich (Soinilansalmi) 2227

Olof (Haapamäki) 2219

Påhl (Haapamäki) 2219

Sutinen

Johan (Leppävirta) 2222

TAlkuun

Thijle

Johan (Pappila) 2230

Tijmoin

Johan (Haapamäki) 2219

Timmoin

Mattz (Osmajärvi) 2224

Tirckoin

Hindrich (Niinimäki) 2224

Johan (Kurjalanranta) 2221

Mattz (Niinimäki) 2224

Peer (Niinimäki) 2224

Påhl (Niinimäki) 2224

Tomain

Mattz (Saamainen) 2227

Torwain

Petter (Saamainen) 2226

Tupurain

Hindrich (Konnuslahti) 2220

Turuin

Ellias (Valkeamäki) 2229

Ellin (Varkaus) 2229

Hindrich (Varkaus) 2229

Törrein

Mattz (Polvijärvi) 2225

Mattz (Sarkaniemi) 2228

Michell (Polvijärvi) 2225

Petter (Sarkaniemi) 2228

Törrin

Mattz (Rummukkala) 2226

UAlkuun

Ursinus

Erich (Leppävirta) 2222

Joh:n (Leppävirta) 2222

Utriain

Giöstaf (Osmajärvi) 2224

Petter (Osmajärvi) 2224

VWAlkuun

Wäntin

Lahrs (Saijanlahti) 2227

Michell (Saijanlahti) 2227

Wäpsälein

Erich (Vehvilä) 2229

ÅAlkuun

Åxman

Bertell (Pappila) 2230

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 304 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023