AlkuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1725 → Kylät

Leppävirta henkikirja 1725

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Haapamäki (Hapamäckj) 2613, 2614
Halola (Halloila) 2613
Hankamäki (Hangasmackj) 2614
Huovila (Hofwila) 2613
Huovilansalmi (Hofwilansallmj) 2614
Juurikkasalmi (Jurickala) 2614
Kartasalo (Kartasahlo) 2618
Keinälänmäki (Käinälämackj) 2617
Konnuslahti (Kånnusslax) 2614, 2615
Kopolanniemi (Kåppolanemj) 2618
Kotalahti (Kåtalax) 2616, 2617
Kurjalanranta (Kurrialaranda) 2616
Kuronlahti (Kuronlax) 2615
Lapinmäki (Lappimäckj) 2621
Leppämäki (Läppämäckj) 2620
Leppävirta (Läppäwirda) 2618, 2619, 2620
Lietemäki (Leetamäckj) 2620
Luttila (Luttila) 2621
Lylymäki (Lylimäckj) 2620, 2621
Monninmäki (Månimäckj) 2622
Mustinmäki (Mustamäckj) 2621, 2622
Niinimäki (Ninimäckj) 2622
Osmajärvi (Ossmaierfwj) 2622, 2623
Pappila 2630
Paukarlahti (Paukarlax) 2623
Petromäki (Pettromäckj) 2623
Pitkälänniemi (Pittkälännemj) 2624
Polvijärvi (Pållfwijerfwj) 2624
Pussilantaival (Pussilantaipall) 2624
Puurtila (Puurdilanlax) 2624
Reinikkala (Reinickala) 2625
Riihiranta (Rihiranda) 2625
Rummukkala (Rumuckala) 2625
Saahkarlahti (Sachkerlax) 2627
Saamainen (Samais) 2625, 2626
Saijanlahti (Säijerlax) 2627
Sarkamäki (Sarckamäckj) 2627, 2628
Sarkaniemi (Sarckanemj) 2627
Soinilansalmi (Såinilansallmj) 2626, 2627
Sydänmaa (Sydenma) 2625
Tahvanala (Staffalanmackj) 2627
Tanskansaari (Danskansarj) 2613
Timola (Timola) 2628
Tuppurinmäki (Tupporola) 2628
Unnukansalo (Vunuckansahlo) 2629
Valkeamäki (Wallckiamäckj) 2628, 2629
Varistaipale (Waristaipal) 2629
Varkaus (Warckaus) 2629
Vehvilä (Wächwilä) 2628

NimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020