AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä → 1725

Savon keskinen kihlakunta

Leppävirta henkikirja 1725

Otsikkotiedot

Läppäwirda S:n

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2613 Tanskansaari, Halola, Huovila, Haapamäki
2614 Haapamäki, Huovilansalmi, Hankamäki, Juurikkasalmi, Konnuslahti
2615 Konnuslahti, Kuronlahti
2616 Kurjalanranta, Kotalahti
2617 Kotalahti, Keinälänmäki
2618 Kartasalo, Kopolanniemi, Leppävirta
2619 Leppävirta
2620 Leppävirta, Lietemäki, Leppämäki, Lylymäki
2621 Lylymäki, Luttila, Lapinmäki, Mustinmäki
2622 Mustinmäki, Monninmäki, Niinimäki, Osmajärvi
2623 Osmajärvi, Paukarlahti, Petromäki
2624 Polvijärvi, Pitkälänniemi, Pussilantaival, Puurtila
2625 Reinikkala, Rummukkala, Riihiranta, Sydänmaa, Saamainen
2626 Saamainen, Soinilansalmi
2627 Soinilansalmi, Sarkaniemi, Tahvanala, Saijanlahti, Saahkarlahti, Sarkamäki
2628 Sarkamäki, Tuppurinmäki, Timola, Vehvilä, Valkeamäki
2629 Valkeamäki, Varistaipale, Unnukansalo, Varkaus
2630 Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit in-
gen af Denne Mantalls Längd Undandöllgd
eller Uthsluta Låtits som Mantalls Pennin-
gar betahla bööra betyge wij weedh wårt
Samweete med wåre Nampn och Signe-
tens Undersättiande af Läppäwirda Kyrc-
kioby d: 23 Nowemb:r a:o 1724
H: Ithimaeus
T:Agander
Lars Nilsson Crono Lensmann
Nämbdemännerne
Hindrich Karfwoin Olof Kåppoin
Erich Kinnuin Påhl Ittkoin
Michell Kauhain Eskell Kållare
Påhl Suttinen

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 441.
Veroa maksaneita yhteensä 648 henkilöä (miehiä 336, naisia 312).
Veroluokittain 31 / 451 / 167 ; yhteensä 649 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Everstiluutnantin komppaniassa: 11 sotilasta
Kuopion komppaniassa: 3 sotilasta
Pieksämäen komppaniassa: 4 sotilasta
Selvittämättömässä komppaniassa: 8 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 172 38.4 %
Mies ja vaimo 201 44.9 %
Vaimo 69 15.4 %
Leski 4 0.9 %
Muu merkintä 2 0.4 %
Kaikki yhteensä 448 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
No Talon numero
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Laji Veron käyttötarkoitus: Cav=ratsuväki, Inf=jalkaväki, Crono tai C:og:=rasitukseton kruunulle

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8777 Tositekirja 1725-1725, sivut 2613-2630
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8777

NimihakemistoKylätSivut kylittäin17221727

© Väinö Holopainen 2023