AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä → 1722

Savon keskinen kihlakunta

Leppävirta henkikirja 1722

Otsikkotiedot

Safwolax Medledehls Härads
mantahls Längdh Pro Anno 1722
Läppäwirda Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
1763 Tanskansaari, Halola, Huovila, Haapamäki
1764 Haapamäki, Huovilansalmi, Hankamäki, Juurikkasalmi, Konnuslahti
1765 Konnuslahti, Kuronlahti, Kurjalanranta
1766 Kurjalanranta, Kotalahti
1767 Kotalahti, Keinälänmäki, Kartasalo, Kopolanniemi
1768 Leppävirta
1769 Leppävirta, Lietemäki, Leppämäki
1770 Lylymäki, Luttila, Lapinmäki, Mustinmäki, Monninmäki
1771 Niinimäki, Osmajärvi
1772 Paukarlahti, Petromäki, Polvijärvi, Pitkälänniemi, Pussilantaival, Puurtila
1773 Puurtila, Reinikkala, Rummukkala, Riihiranta, Sydänmaa
1774 Sydänmaa, Saamainen, Soinilansalmi, Sarkaniemi, Tahvanala
1775 Saijanlahti, Saahkarlahti, Sarkamäki, Tuppurinmäki
1776 Timola, Vehvilä, Valkeamäki, Varistaipale
1777 Varistaipale, Unnukansalo, Varkaus, Pappila
1817 Luttila
1818 Monninmäki, Puurtila, Saamainen, Soinilansalmi, Sarkamäki, Varistaipale

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen aff denne
Mantahls Lengdh Undandölgdh el:r uthsluta Låtit som Mantahls
Penningar betahla böra; betyge wij medh wår Siähl och
Saligheet, medh wåre Nampn och Signetens under-
sättiande. Datum Läppäwirda Sochns Mantahls skrif-
ningz Plattz I Prästegården d: 12: Aprill 1722.
Joh: Montan V.D.M. in Leppäv
N: I: Södermarck Häradz fogde
Nämbdemän
Petter Marckain Hindrich Tirckoin Peer Kaipoin
Hindrich Karfwoin Erich Hyfwerin Eskel Kålarj
Oloff Kapoin Michell Kauhain Hendrich Kapoin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 381.
Veroa maksaneita yhteensä 599 henkilöä (miehiä 314, naisia 285).
Veroluokittain 21 / 497 / 95 ; yhteensä 613 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Everstiluutnantin komppaniassa: 1 sotilasta
Kuopion komppaniassa: 1 sotilasta
Selvittämättömässä komppaniassa: 6 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 120 30.7 %
Mies ja vaimo 220 56.3 %
Vaimo 43 11.0 %
Leski 4 1.0 %
Muu merkintä 4 1.0 %
Kaikki yhteensä 391 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8768 Tositekirja 1722-1722, sivut 1763-1777
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8768

NimihakemistoKylätSivut kylittäin17111725

© Väinö Holopainen 2023