AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1722 → Kylät

Leppävirta henkikirja 1722

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Haapamäki (Hapamäkj) 1763, 1764
Halola (Halloila) 1763
Hankamäki (Hangasmäkj) 1764
Huovila (Håfwila) 1763
Huovilansalmi (Håf:ilansalmj) 1764
Juurikkasalmi (Jurickala) 1764
Kartasalo (Kartasalo) 1767
Keinälänmäki (Käinälämäkj) 1767
Konnuslahti (Konnuslax) 1764, 1765
Kopolanniemi (Kåppola) 1767
Kotalahti (Kåtalax) 1766, 1767
Kurjalanranta (Kurialanranda) 1765, 1766
Kuronlahti (Kurolanlax) 1765
Lapinmäki (Lappimäkj) 1770
Leppämäki (Läppämäkj) 1769
Leppävirta (Läppäwirda) 1768, 1769
Lietemäki (Lietamäkj) 1769
Luttila (Luttila) 1770, 1817
Lylymäki (Lylemäkj) 1770
Monninmäki (Månimäkj) 1770, 1818
Mustinmäki (Mustamäkj) 1770
Niinimäki (Ninimäkj) 1771
Osmajärvi (Ossmajerfwj) 1771
Pappila 1777
Paukarlahti (Pauckarlax) 1772
Petromäki (Petromäkj) 1772
Pitkälänniemi (Pittkälänemj) 1772
Polvijärvi (Pålfwijerfwj) 1772
Pussilantaival (Pussilantaipal) 1772
Puurtila (Purdila, Puurdila) 1772, 1773, 1818
Reinikkala (Rejnikala) 1773
Riihiranta (Rihiranda) 1773
Rummukkala (Rumukala) 1773
Saahkarlahti (Sachkerlax) 1775
Saamainen (Sachmais, Samais) 1774, 1818
Saijanlahti (Seijerlax) 1775
Sarkamäki (Sarkamäkj) 1775, 1818
Sarkaniemi (Sarkanemj) 1774
Soinilansalmi (Såinilansallmj, Såinilansallmlj) 1774, 1818
Sydänmaa (Sydenma) 1773, 1774
Tahvanala (Staffalanmäkj) 1774
Tanskansaari (Danskansarj) 1763
Timola (Timola) 1776
Tuppurinmäki (Tupporala) 1775
Unnukansalo (Wunickansalo) 1777
Valkeamäki (Walckiamäkj) 1776
Varistaipale (Waristaipal, Waristaipall) 1776, 1777, 1818
Varkaus (Warkaus) 1777
Vehvilä (Wechwilä) 1776

NimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023