AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1722 → Nimihakemisto

Leppävirta henkikirja 1722

Nimihakemisto


-  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Adam (Haapamäki) 1763

Brijta (Niinimäki) 1771

Brijta (Pappila) 1777

Brjta (Leppävirta) 1768

Carl Johansson (Leppävirta) 1768

Casper (Timola) 1776

Clemetz (Konnuslahti) 1764

Dawidh Dawidsson (Konnuslahti) 1765

Erich (Konnuslahti) 1764

Erich Johanss: (Pappila) 1777

Erich Påhlsson (Vehvilä) 1776

Hans Clemetsson (Sydänmaa) 1774

Hans Nielsson (Kotalahti) 1767

Hendrich Hendersson (Petromäki) 1772

Hindrich (Haapamäki) 1763

Hindrich (Petromäki) 1772

If:ar (Osmajärvi) 1771

If:ar (Rummukkala) 1773

Inga (Leppävirta) 1769

Israell Josephsson (Osmajärvi) 1771

Johan (Kurjalanranta) 1766

Johan (Leppävirta) 1768

Johan Ifwarssonn (Leppävirta) 1768

Johan Påhlsson (Polvijärvi) 1772

Jören (Osmajärvi) 1771

Jören (Sarkamäki) 1775

Jören Jörenss: (Halola) 1763

Kirstin (Leppävirta) 1768

Lars (Vehvilä) 1776

Lars Larsson (Halola) 1763

Lars Nielsson (Leppävirta) 1768

Lijssa (Pappila) 1777

Marja (Osmajärvi) 1771

Mattz (Osmajärvi) 1771

Mattz Jörensson (Halola) 1763

Niels (Kotalahti) 1767

Oloff (Haapamäki) 1763

Oloff Mattsson (Niinimäki) 1771

Peer (Leppämäki) 1769

Påhl (Polvijärvi) 1772

Sissla (Leppävirta) 1768

AAlkuun

Afflech

Carl (Pitkälänniemi) 1772

Airaxain

Mattz Larsson (Kurjalanranta) 1766

Argeland.

(Pappila) 1777

Argiland.

(Leppävirta) 1768

BAlkuun

Backarin

Michel (Polvijärvi) 1772

Böllia

(Leppävirta) 1769

CAlkuun

Cnutin

Olof Påhlsson (Sydänmaa) 1774

Cuålemain

Michell (Kurjalanranta) 1766

GAlkuun

Glomerus

Olof (Timola) 1776

HAlkuun

Hackarin

Mattz (Halola) 1763

Haloin

Petter (Saamainen) 1774

Halopain

Carin (Kotalahti) 1767

Johan (Kotalahti) 1767

Hapal:

(Saamainen) 1774

Harain

Michell (Valkeamäki) 1776

Hardickain

Anders (Saamainen) 1774

Johan (Konnuslahti) 1764

Mattz (Konnuslahti) 1764

Oloff (Paukarlahti) 1772

Heiskain

Mattz (Lylymäki) 1770

Mattz (Sarkamäki) 1775

Herroin

Michell (Kotalahti) 1767

Hilduin

(Konnuslahti) 1764

Hyf:erin

Erich (Paukarlahti) 1772

Hindrich (Paukarlahti) 1772

Thomas (Leppävirta) 1768

Hyry

Oloff (Kuronlahti) 1765

Hyttin

Anders (Valkeamäki) 1776

Jesper (Haapamäki) 1763

Jören (Valkeamäki) 1776

Simon (Valkeamäki) 1776

Håf:in

Swän (Saamainen) 1774

Hållapain

Anders (Lapinmäki) 1770

Hållopain

Mattz (Puurtila) 1772

Peer (Puurtila) 1772

Hålopain

Clemet (Reinikkala) 1773

Häijskain

Michell (Sarkamäki) 1775

Olof (Sarkamäki) 1775

Oloff (Sarkamäki) 1775

Staffan (Rummukkala) 1773

Häjska

(Konnuslahti) 1764

Häjskain

Erich (Valkeamäki) 1776

Hämäl:

Bengdt (Leppävirta) 1768

Johan (Leppävirta) 1768

Hämälain

Bengdt (Lapinmäki) 1770

Johan (Lapinmäki) 1770

IAlkuun

If:ain

Lars Mattsson (Valkeamäki) 1776

Mattz (Valkeamäki) 1776

Michell (Valkeamäki) 1776

If:ainain

Michell (Valkeamäki) 1776

Ifwainen

Lars (Valkeamäki) 1776

Mattz (Valkeamäki) 1776

Samuell (Valkeamäki) 1776

Ilckoin

Påhl (Kotalahti) 1767

Innoin

Hindrich (Varkaus) 1777

Thomas (Kurjalanranta) 1766

Itkoin

Christer (Kotalahti) 1766

Lars (Kotalahti) 1766

Påhl (Kotalahti) 1766

Itkotar

(Sarkaniemi) 1774

Ittkoin

Mattz (Huovila) 1763

Michell (Huovila) 1763

Påhl (Huovila) 1763

Påhl (Mustinmäki) 1770

JAlkuun

Junckarj

Erich (Monninmäki) 1818

Jurfwain

Olof (Puurtila) 1818

KAlkuun

Kaipain

Petter (Tuppurinmäki) 1775

Kapoin

Hendrich (Juurikkasalmi) 1764

Samuel (Juurikkasalmi) 1764

Kar___

Jören (Hankamäki) 1764

Karf:ain

Hindrich (Saamainen) 1774

Lars (Saamainen) 1774

Karf:in

Hind: (Konnuslahti) 1765

Karf:oin

Anders (Konnuslahti) 1764

Karhin

(Niinimäki) 1771

Johan (Saamainen) 1774

Karpin

Anders (Kurjalanranta) 1766

Karpinen

Jören (Rummukkala) 1773

Påhl (Rummukkala) 1773

Kasain

Niels (Pappila) 1777

Kassain

And:s (Kurjalanranta) 1765

Johan (Kurjalanranta) 1765

Niels (Kurjalanranta) 1765

Kauhain

Abraham (Paukarlahti) 1772

Johan (Kotalahti) 1767

Michell (Saamainen) 1774

Kauhiain

Bertil (Konnuslahti) 1764

Keijnoin

Hindrich (Leppävirta) 1769

Keinoin

Anders (Saamainen) 1774

Peer (Polvijärvi) 1772

Kejnoin

Anders (Tuppurinmäki) 1775

Oloff (Tuppurinmäki) 1775

Kinnuin

Anders (Konnuslahti) 1764

Anders (Leppävirta) 1768

Erich (Hankamäki) 1764

Erich (Kurjalanranta) 1766

Erich (Lapinmäki) 1770

Erich (Rummukkala) 1773

Mattz (Konnuslahti) 1764

Mattz (Osmajärvi) 1771

Peer (Rummukkala) 1773

Petter (Tuppurinmäki) 1775

Sigfredh (Konnuslahti) 1765

Staffan (Niinimäki) 1771

Kinnutar

Anna (Reinikkala) 1773

Kinuin

Johan (Hankamäki) 1764

Klåstarin

Anders (Haapamäki) 1763

Erich (Haapamäki) 1763

Erich (Kotalahti) 1766

Kouainen

Mattz (Leppävirta) 1768

Krögare

Anders (Haapamäki) 1764

Isack (Haapamäki) 1764

Kupoin

Johan (Varistaipale) 1776

Kuroin

Påhl (Monninmäki) 1818

Kåckoin

Anders (Valkeamäki) 1776

Kålare

Elias (Kurjalanranta) 1765

Kålennius

Petter (Soinilansalmi) 1774

Thomas (Soinilansalmi) 1774

Wirgilius (Soinilansalmi) 1774

Kållare

Eskiell (Kurjalanranta) 1766

Johan (Kurjalanranta) 1766

Kållarij

Lars (Huovilansalmi) 1764

Kånttinen

Christer (Paukarlahti) 1772

Johan (Paukarlahti) 1772

Kåpin

Johan (Tanskansaari) 1763

Kåpoin

Anders (Kopolanniemi) 1767

Anders (Varistaipale) 1776

Anna (Kopolanniemi) 1767

Christer (Leppävirta) 1769

Erich (Varistaipale) 1777

Erich (Varistaipale) 1818

Eskiell (Riihiranta) 1773

Hindrich (Kopolanniemi) 1767

Hindrich (Riihiranta) 1773

Jören (Timola) 1776

Mattz (Leppävirta) 1768

Mattz (Lylymäki) 1770

Mattz (Varistaipale) 1776

Michell (Kopolanniemi) 1767

Niels (Lylymäki) 1770

Olof (Haapamäki) 1763

Oloff (Rummukkala) 1773

Oloff (Riihiranta) 1773

Oloff (Varistaipale) 1776

Påhl (Leppävirta) 1769

Påhl (Varistaipale) 1776

Sigfredh (Varistaipale) 1777

Staffan (Riihiranta) 1773

Kåpoinen

Elin (Kopolanniemi) 1767

Påhl (Kopolanniemi) 1767

Kåppoin

Hindrich (Kuronlahti) 1765

Oloff (Kuronlahti) 1765

Påhl (Kuronlahti) 1765

Kåsoin

Erich (Kurjalanranta) 1766

Kåssoin

(Leppävirta) 1768

Adam (Kuronlahti) 1765

Anders (Leppämäki) 1769

Axell (Varkaus) 1777

Eskiell (Varkaus) 1777

Hindrich (Kuronlahti) 1765

Hindrich (Leppämäki) 1769

Olof (Kuronlahti) 1765

Kåssojn

Hindrich (Kurjalanranta) 1765

Kåstin

Mattz (Rummukkala) 1773

Kåtelain

Mattz (Saahkarlahti) 1775

Peer (Saahkarlahti) 1775

Staffan (Saahkarlahti) 1775

Käjnoin

Hans (Sarkaniemi) 1774

Kämärein

Petter (Saamainen) 1774

Kännäin

Petter (Keinälänmäki) 1767

Käynoin

Johan (Keinälänmäki) 1767

Peer (Keinälänmäki) 1767

Påhl Johansson (Keinälänmäki) 1767

Könoin

Oloff (Kuronlahti) 1765

Könöin

Staffan (Puurtila) 1773

LAlkuun

Lackman

Marja (Leppävirta) 1768

Laiditar

Carin (Riihiranta) 1773

Laitin

Adam (Sydänmaa) 1773

Christer (Osmajärvi) 1771

Erich (Kotalahti) 1766

Johan (Osmajärvi) 1771

Oloff (Sydänmaa) 1773

Påhl (Osmajärvi) 1771

Laitinen

Lars (Lietemäki) 1769

Thomas (Lietemäki) 1769

Lammain

Anders (Sarkamäki) 1775

Langin

Lars (Saahkarlahti) 1775

Lapitar

Carin (Huovilansalmi) 1764

Lappal:

Axell (Pussilantaival) 1772

Mattz (Konnuslahti) 1764

Måns (Pussilantaival) 1772

Peer (Pussilantaival) 1772

Lappal:n

Hindrich (Pussilantaival) 1772

Lappalain

And:s (Kartasalo) 1767

Erich (Mustinmäki) 1770

Michell (Mustinmäki) 1770

Olof (Konnuslahti) 1764

Peer (Mustinmäki) 1770

Lappwätel:

Johan (Monninmäki) 1770

Mattz (Monninmäki) 1770

Liuko

Johan (Rummukkala) 1773

Simon (Rummukkala) 1773

Liukoin

Hendrich (Mustinmäki) 1770

Mattz (Mustinmäki) 1770

Liutin

Johan (Luttila) 1770

Jonas (Luttila) 1770

Mattz (Luttila) 1770

Peer Peerssonn (Luttila) 1770

Ljmat

And:s (Mustinmäki) 1770

Lutinen

Oloff (Timola) 1776

Luttin

Peer (Saijanlahti) 1775

Läskin

Johan (Unnukansalo) 1777

Lars (Unnukansalo) 1777

Läskinen

Mattz (Saahkarlahti) 1775

MAlkuun

Marckain

Eskiehl (Kotalahti) 1766

Eskiell (Riihiranta) 1773

Lars (Riihiranta) 1773

Petter (Riihiranta) 1773

Mickoin

Erich (Kurjalanranta) 1765

Erich (Kurjalanranta) 1766

Johan (Leppävirta) 1768

Niels (Kurjalanranta) 1765

Monthanus

Joh: (Leppävirta) 1768

Mustoin

(Konnuslahti) 1765

Michell (Kotalahti) 1767

Sigfredh (Kurjalanranta) 1765

Mähoin

Olof (Pappila) 1777

NAlkuun

Nickin

Johan (Leppävirta) 1768

Nickitar

Anna (Leppävirta) 1768

Nijrain

Anders (Kotalahti) 1766

Hans (Kotalahti) 1766

Oloff (Kotalahti) 1766

Nissin

Bertil (Kurjalanranta) 1766

Oloff (Kurjalanranta) 1766

Petter (Kurjalanranta) 1766

Nyckein

Johan (Leppävirta) 1769

OAlkuun

Ojnåin

Mattz (Luttila) 1817

Oxman

Bertil (Pappila) 1777

Casper (Leppävirta) 1768

Johan (Leppävirta) 1768

PAlkuun

Parckoin

Anders (Leppämäki) 1769

Erich (Leppämäki) 1769

Parf:eain

(Kurjalanranta) 1766

Hind: (Niinimäki) 1771

Peer (Varkaus) 1777

Parf:iain

Gustaff (Pitkälänniemi) 1772

Parjain

Johan (Konnuslahti) 1764

Peuhoin

And:s Andersson (Kartasalo) 1767

Anders (Kartasalo) 1767

Pijrain

Anders (Niinimäki) 1771

Pirain

Grels (Polvijärvi) 1772

Pispain

Erich Peersson (Saamainen) 1774

Lars (Saamainen) 1774

Peer (Saamainen) 1774

Pittkain

Clemet (Pitkälänniemi) 1772

Pittkoin

Hendrich (Kopolanniemi) 1767

Pulckin

Anders (Leppävirta) 1768

Erich (Saijanlahti) 1775

Olof (Saamainen) 1818

Peer (Leppävirta) 1768

Pulckoin

Petter (Saamainen) 1774

Purdin

Olof (Soinilansalmi) 1818

Puroin

Erich (Leppävirta) 1769

Gustaff (Leppävirta) 1768

Pöllein

Oloff (Sarkamäki) 1775

Pölläin

Staffan (Kuronlahti) 1765

RAlkuun

Reinickain

Christer (Valkeamäki) 1776

Rejnickain

Abraham (Osmajärvi) 1771

Hindrich (Osmajärvi) 1771

Påhl (Osmajärvi) 1771

Påhl (Paukarlahti) 1772

Rejnikain

Petter (Reinikkala) 1773

Ruppoin

Anna (Niinimäki) 1771

Staffan (Niinimäki) 1771

Råpoin

Hindrich (Saahkarlahti) 1775

Olof (Saahkarlahti) 1775

Räsain

Oloff (Sarkamäki) 1775

Rässäin

And:s Ohlsson (Keinälänmäki) 1767

Johan (Tuppurinmäki) 1775

Kirstin (Keinälänmäki) 1767

SAlkuun

Saf:olain

Adam (Lylymäki) 1770

Johan (Lylymäki) 1770

Johan (Valkeamäki) 1776

Oloff (Lylymäki) 1770

Peer (Paukarlahti) 1772

Påhl (Leppämäki) 1769

Simbain

Staffan (Konnuslahti) 1764

Suchoin

Oloff (Haapamäki) 1763

Påhl (Haapamäki) 1763

Suchoinen

Hindrich (Tahvanala) 1774

Petter (Haapamäki) 1763

Sutinen

Ifwar (Timola) 1776

Lars (Kotalahti) 1767

Påhl (Timola) 1776

Suttin

And:s (Osmajärvi) 1771

Suttinen

Johan (Leppävirta) 1768

Suåmalain

Axell (Konnuslahti) 1765

Erich (Konnuslahti) 1765

Johan (Konnuslahti) 1765

Thomas (Konnuslahti) 1765

Såinin

Jören (Saamainen) 1774

Mattz (Kurjalanranta) 1766

Oloff Mattsson (Kurjalanranta) 1766

Såpoin

(Haapamäki) 1764

TAlkuun

Taski

(Saahkarlahti) 1775

Temoin

Mattz (Saamainen) 1774

Thenhuin

Erich (Leppävirta) 1769

Hindrich (Leppävirta) 1769

Tijmoin

Mattz (Osmajärvi) 1771

Peer (Tuppurinmäki) 1775

Tirckain

Peer Peersson (Lylymäki) 1770

Tirckoin

Hindrich (Niinimäki) 1771

Mattz (Niinimäki) 1771

Peer (Niinimäki) 1771

Påhl (Niinimäki) 1771

Tirckonen

Johan (Kurjalanranta) 1766

Tuppurain

Hind: (Konnuslahti) 1764

Turuin

Olof (Polvijärvi) 1772

Olof (Sarkamäki) 1818

Påhl (Mustinmäki) 1770

Tuåf:ain

Michell (Kurjalanranta) 1765

Tåloinen

Påhl (Leppävirta) 1768

Tårf:in

Bertill Ersson (Halola) 1763

Erich (Halola) 1763

Johan Peersson (Saamainen) 1774

Karin (Saamainen) 1774

Peer (Saamainen) 1774

Tårfwin

Bertill (Halola) 1763

Tårnjoin

Johan (Kotalahti) 1767

Törrein

Mattz (Polvijärvi) 1772

Michell (Polvijärvi) 1772

Törrin

Mattz (Rummukkala) 1773

UAlkuun

Ursinus

Joh: (Leppävirta) 1769

Johan (Leppävirta) 1769

VWAlkuun

Wäntin

Michell (Saijanlahti) 1775

Mårthen (Saijanlahti) 1775

Wäpselain

Erich (Vehvilä) 1776

ÅAlkuun

Åjnoin

Christer (Kuronlahti) 1765

Ålckoin

(Kurjalanranta) 1766

Ållickain

(Reinikkala) 1773

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 381 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023