AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1727 → Kylät

Leppävirta henkikirja 1727

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Haapamäki (Hapamäckj) 1744A
Halola (Halloila) 1744A
Hankamäki (Hangassmäckj) 1744A
Huovila (Hofwila) 1744A
Huovilansalmi (Hofwilansallmj) 1744A
Juurikkasalmi (Jurickala) 1744B
Kartasalo (Kartasahlo) 1745B
Keinälänmäki (Käinälämäckj) 1745B
Konnuslahti (Kånnusslax) 1744B
Kopolanniemi (Kåppolanemj) 1745B
Kotalahti (Kåtalax) 1745A, 1745B
Kurjalanranta (Kurrialanranda) 1745A
Kuronlahti (Kuronlax) 1744B
Lapinmäki (Lappimäckj) 1746B
Leppämäki (Läppämäckj) 1746A, 1746B
Leppävirta (Läppäwirda) 1745B, 1746A
Lietemäki (Leetämäckj) 1746A
Luttila (Luttila) 1746B
Lylymäki (Lylimäckj) 1746B
Monninmäki (Månnimäckj) 1747A
Mustinmäki (Mustamäckj) 1746B, 1747A
Niinimäki (Ninimäckj) 1747A
Osmajärvi (Ossmaierfwj) 1747A, 1747B
Pappila 1750A
Paukarlahti (Paukarlax) 1747B
Petromäki (Pätronmäckj) 1747B
Pitkälänniemi (Pittkälännemj) 1748A
Polvijärvi (Pållfwijerfwj) 1747B, 1748A
Pussilantaival (Pussilantaipall) 1748A
Puurtila (Purdilanlax) 1748A
Reinikkala (Reinickala) 1748A
Riihiranta (Rijhiranda) 1748A
Rummukkala (Rumuckala) 1748A
Saahkarlahti (Sackerlax) 1749A
Saamainen (Samais) 1748B
Saijanlahti (Säijerlax) 1749A
Sarkamäki (Sarckamäckj) 1749A
Sarkaniemi (Sarckanemj) 1748B
Soinilansalmi (Såinilansallmj) 1748B
Sydänmaa (Sydenma) 1748A, 1748B
Tahvanala (Staffanlanmäckj) 1748B
Tanskansaari (Danskansarj) 1744A
Timola (Timola) 1749A, 1749B
Tuppurinmäki (Tupporala) 1749A
Unnukansalo (Unnukansahlo) 1749B
Valkeamäki (Wallckiamäckj) 1749B
Varistaipale (Waristaipall) 1749B
Varkaus (Warckaus) 1749B
Vehvilä (Wächwilä) 1749B

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023