AlkuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1727 → Nimihakemisto

Leppävirta henkikirja 1727

Nimihakemisto


-  A  B  C  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å 
 -  A  B  C  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Kotalahti) 1745B

Appolonia (Lapinmäki) 1746B

Bertell (Petromäki) 1747B

Brita (Leppävirta) 1746A

Carin (Leppävirta) 1746A

Carll Johansson (Leppävirta) 1746A

Cassperr (Timola) 1749B

Erich (Sydänmaa) 1748A

Erich Johansson (Leppävirta) 1746A

Hans Clemethsson (Sydänmaa) 1748A

Hindrich (Petromäki) 1747B

Hindrich (Soinilansalmi) 1748B

Hindrich Hindersson (Petromäki) 1747B

Ifwar (Osmajärvi) 1747B

Ingeborg (Leppävirta) 1746A

Issraell Jossepsson (Osmajärvi) 1747B

Johan (Kuronlahti) 1744B

Johan Ifwarsson (Leppävirta) 1745B

Johan Johansson (Leppävirta) 1746A

Judith (Pappila) 1750A

Jöran Jöranss:n (Halola) 1744A

Lahrs (Vehvilä) 1749B

Lahrs Mattsson (Leppävirta) 1745B

Lahrs Nillss:n (Leppävirta) 1746A

Magdalena (Pappila) 1750A

Malin (Pappila) 1750A

Mattz (Osmajärvi) 1747A

Mattz Jöransson (Halola) 1744A

Mattz Lahrss:n (Petromäki) 1747B

Nills Nillssonn (Kotalahti) 1745B

Olof Mattsson (Niinimäki) 1747A

Ture Jässperss: (Niinimäki) 1747A

AAlkuun

Affleck

Wilhelm (Leppävirta) 1746A

Airaxin

Lahrs (Kurjalanranta) 1745A

Argilander

Johan (Konnuslahti) 1744B

Argilandr

Joh: (Pappila) 1750A

Argilandra

Brita (Konnuslahti) 1744B

BAlkuun

Backarin

Michel (Polvijärvi) 1748A

CAlkuun

Clåstarin

Anders (Haapamäki) 1744A

Anders Anderss:n (Haapamäki) 1744A

Cnutin

Cnuth (Timola) 1749B

Collan

Thomas (Soinilansalmi) 1748B

Virgelius (Soinilansalmi) 1748B

Compher

(Leppävirta) 1746A

Coulemain

Michell (Kurjalanranta) 1745A

DAlkuun

Dafwitzain

Dafwid (Konnuslahti) 1744B

FAlkuun

Fougtel:

Michell (Valkeamäki) 1749B

GAlkuun

Glomerus

Oloff (Timola) 1749B

HAlkuun

Haikoin

(Pussilantaival) 1748A

Halloin

Peer (Saamainen) 1748B

Happoin

Anders (Tuppurinmäki) 1749A

Hardickain

Anders (Saamainen) 1748B

Johan (Pappila) 1750A

Hardikain

Mattz (Konnuslahti) 1744B

Heiskain

Erich (Valkeamäki) 1749B

Mattz (Lylymäki) 1746B

Michell Ohlsson (Sarkamäki) 1749A

Olf (Keinälänmäki) 1745B

Olof (Sarkamäki) 1749A

Staffan (Rummukkala) 1748A

Herlin

(Halola) 1744A

Herrain

Michell (Kotalahti) 1745B

Hijri

Olof (Leppävirta) 1746A

Hirsin

(Leppävirta) 1746A

Hofwin

Swän (Saamainen) 1748B

Thomas (Leppävirta) 1745B

Hyfwärin

Erich (Paukarlahti) 1747B

Hindrich (Paukarlahti) 1747B

Michel (Huovila) 1744A

Hyttin

Ifwar (Valkeamäki) 1749B

Simon (Valkeamäki) 1749B

Hållap:n

Mattz Mattss:n (Puurtila) 1748A

Peer (Puurtila) 1748A

Hållapain

Johan (Kotalahti) 1745A

Måns (Lapinmäki) 1746B

Olof (Kotalahti) 1745A

Hämmäl:

Bengdt (Lapinmäki) 1746B

Erich (Lapinmäki) 1746B

Hämmälein

Carll (Leppävirta) 1746A

Johan (Kopolanniemi) 1745B

Johan (Leppävirta) 1746A

Hämäl:n

Bengdt (Konnuslahti) 1744B

Thomas (Pappila) 1750A

Händnin

Hidnrich (Sarkamäki) 1749A

Härain

Michell (Valkeamäki) 1749B

IAlkuun

Ifwanain

Lahrs (Valkeamäki) 1749B

Michell (Valkeamäki) 1749B

Samuell (Valkeamäki) 1749B

Ifwoin

Christer Mattss:n (Petromäki) 1747B

Immoin

Casper (Kurjalanranta) 1745A

Hindrich (Varkaus) 1749B

Staffan (Varkaus) 1749B

Thomas (Kurjalanranta) 1745A

Ittkatar

Carin (Varkaus) 1749B

Ittkoin

Johan (Kotalahti) 1745A

Jöran (Saamainen) 1748B

Lahrs (Kotalahti) 1745A

Lahrs (Mustinmäki) 1746B

Mattz (Huovila) 1744A

Mattz (Leppämäki) 1746A

Michell (Huovila) 1744A

N: (Leppämäki) 1746A

Olof (Leppämäki) 1746A

Påhl (Huovila) 1744A

Påhl (Kotalahti) 1745B

Ittkotar

Carin (Mustinmäki) 1746B

JAlkuun

Jack

Gustaff (Konnuslahti) 1744B

Juckarin

Erich (Monninmäki) 1747A

Jurfwain

Olof (Luttila) 1746B

KAlkuun

Kanckuin

Johan (Konnuslahti) 1744B

Karfwin

Hindrich (Konnuslahti) 1744B

Hindrich (Saamainen) 1748B

Hindrich Hindersson (Saamainen) 1748B

Karfwoin

Adam (Kopolanniemi) 1745B

Peer (Reinikkala) 1748A

Karhin

Johan (Saamainen) 1748B

Karhu

Michell (Kuronlahti) 1744B

Karialain

(Osmajärvi) 1747B

Karpin

Anders (Leppävirta) 1745B

Karpinen

Jöran (Rummukkala) 1748A

Påhl (Rummukkala) 1748A

Kassin

Hindrich (Sarkamäki) 1749A

Kaufwatar

Anna (Konnuslahti) 1744B

Kauhain

Abraham (Konnuslahti) 1744B

Bert: (Tuppurinmäki) 1749A

Bertell (Halola) 1744A

Erich (Konnuslahti) 1744B

Johan Johansson (Kotalahti) 1745A

Michell (Saamainen) 1748B

Keeman

(Konnuslahti) 1744B

Keinoin

Anders (Saamainen) 1748B

Anders (Tuppurinmäki) 1749A

Carin (Sarkaniemi) 1748B

Hans (Sarkaniemi) 1748B

Johan (Keinälänmäki) 1745B

Olof Anderss:n (Tuppurinmäki) 1749A

Peer (Keinälänmäki) 1745B

Petter (Polvijärvi) 1747B

Sigfred (Saamainen) 1748B

Kinnuin

Anders (Leppävirta) 1746A

Anders Anderss:n (Leppävirta) 1746A

Erich (Hankamäki) 1744A

Erich (Lapinmäki) 1746B

Erich (Rummukkala) 1748A

Ifwar (Rummukkala) 1748A

Johan (Hankamäki) 1744A

Lahrs (Mustinmäki) 1747A

Lahrs (Rummukkala) 1748A

Olof (Rummukkala) 1748A

Peer (Tuppurinmäki) 1749A

Petter (Rummukkala) 1748A

Påhl (Mustinmäki) 1747A

Staffan (Niinimäki) 1747A

Klostarin

Erich (Kotalahti) 1745A

Koppoin

Erich (Varistaipale) 1749B

Sigfredh (Varistaipale) 1749B

Krögare

Anders (Haapamäki) 1744A

Issack (Haapamäki) 1744A

Johan (Haapamäki) 1744A

Kurroin

Adam (Riihiranta) 1748A

Mårten (Monninmäki) 1747A

Påhl (Monninmäki) 1747A

Kyander

Johan (Pappila) 1750A

Kåckoin

Anders (Valkeamäki) 1749B

Cassper (Valkeamäki) 1749B

Jöran (Valkeamäki) 1749B

Lahrs (Valkeamäki) 1749B

Kållare

Ellias (Kurjalanranta) 1745A

Eskell (Kurjalanranta) 1745A

Johan (Kurjalanranta) 1745A

Lahrs (Huovilansalmi) 1744A

Kånttin

Johan (Paukarlahti) 1747B

Kånttinen

Olof (Paukarlahti) 1747B

Kåpoin

Christer (Leppävirta) 1746A

Påhl Christerss: (Leppävirta) 1746A

Kåpp:n

Johan Mattss:n (Lylymäki) 1746B

Mattz Nillss:n (Lylymäki) 1746B

Kåppoin

Anders (Lylymäki) 1746B

Anders (Niinimäki) 1747A

Anders (Varistaipale) 1749B

Anna (Kuronlahti) 1744B

Bertell (Tanskansaari) 1744A

Cnuth (Lylymäki) 1746B

Hindrich (Juurikkasalmi) 1744B

Hindrich (Kuronlahti) 1744B

Hindrich Anderss:n (Kopolanniemi) 1745B

Hindrichz (Riihiranta) 1748A

Johan (Tanskansaari) 1744A

Johan (Varistaipale) 1749B

Johan Hindersson (Juurikkasalmi) 1744B

Margareta (Kopolanniemi) 1745B

Mattz (Leppävirta) 1745B

Mattz (Varistaipale) 1749B

Mattz Andersson (Lylymäki) 1746B

Olof (Haapamäki) 1744A

Olof (Kuronlahti) 1744B

Olof (Polvijärvi) 1747B

Olof (Saahkarlahti) 1749A

Olof (Varistaipale) 1749B

Påhl (Huovilansalmi) 1744A

Påhl (Kuronlahti) 1744B

Samuell (Juurikkasalmi) 1744B

Staffan (Riihiranta) 1748A

Zachris (Sarkamäki) 1749A

Kåssoin

(Polvijärvi) 1747B

Adam (Kuronlahti) 1744B

Anders (Kurjalanranta) 1745A

Anders (Leppämäki) 1746B

Axell (Varkaus) 1749B

Eskell (Varkaus) 1749B

Hindrich (Kurjalanranta) 1745A

Hindrich (Niinimäki) 1747A

Hindrich Hinderss: (Leppämäki) 1746B

Hindrich Hindss. (Kuronlahti) 1744B

Johan (Varkaus) 1749B

Mattz (Leppämäki) 1746A

Mattz (Niinimäki) 1747A

Nills (Kurjalanranta) 1745A

Nills (Kotalahti) 1745B

Olof (Kurjalanranta) 1745A

Olof (Mustinmäki) 1747A

Sophia (Varkaus) 1749B

Staffan (Leppämäki) 1746B

Kåtilain

Mattz (Saahkarlahti) 1749A

Peer (Saahkarlahti) 1749A

Kåttilain

Staffan (Saahkarlahti) 1749A

Kämmärein

Petter (Saamainen) 1748B

Käriein

Petter (Saamainen) 1748B

Könöin

Olof (Kuronlahti) 1744B

Staffan (Puurtila) 1748A

LAlkuun

Laitin

Axell (Pussilantaival) 1748A

Christer (Vehvilä) 1749B

Erich (Kotalahti) 1745A

Johan (Kotalahti) 1745A

Johan (Osmajärvi) 1747B

Måns Månss:n (Pussilantaival) 1748A

Olof Adamsson (Sydänmaa) 1748A

Petter (Pitkälänniemi) 1748A

Påhl (Osmajärvi) 1747A

Laitinen

Lahrs (Lietemäki) 1746A

Petter (Lietemäki) 1746A

Thomas (Lietemäki) 1746A

Langin

Lahrs (Saahkarlahti) 1749A

Lappal:n

Anders (Kartasalo) 1745B

Cassper (Sydänmaa) 1748B

Hindrich (Kopolanniemi) 1745B

Tynnes (Saijanlahti) 1749A

Lappalain

Erich (Mustinmäki) 1747A

Mattz (Konnuslahti) 1744B

Michell (Mustinmäki) 1746B

Petter (Mustinmäki) 1746B

Lappitar

Margareta (Haapamäki) 1744A

Lappwätel:n

Johan (Monninmäki) 1747A

Liucko

Johan (Rummukkala) 1748A

Simon (Rummukkala) 1748A

Luttin

Jonas (Luttila) 1746B

Mattz (Luttila) 1746B

Olof (Osmajärvi) 1747A

Peer (Saijanlahti) 1749A

Luttitar

Ingeborg (Luttila) 1746B

Luukoin

Hindrich (Mustinmäki) 1747A

Mattz (Mustinmäki) 1747A

Lydickein

Jöran (Osmajärvi) 1747B

Läskin

Johan (Mustinmäki) 1746B

Lahrs (Mustinmäki) 1746B

Mattz (Varkaus) 1749B

MAlkuun

Marbergh

Johan (Timola) 1749B

Marck:n

Eskell (Kotalahti) 1745A

Petter Johansson (Kotalahti) 1745A

Marckain

Eskell (Riihiranta) 1748A

Lahrs (Riihiranta) 1748A

Mickoin

Erich (Kurjalanranta) 1745A

Johan (Mustinmäki) 1747A

Nills (Kurjalanranta) 1745A

Montan

Christopher (Leppävirta) 1746A

Johan (Leppävirta) 1746A

Mustoin

Anna (Leppävirta) 1746A

Johan (Leppävirta) 1746A

Sigfred (Konnuslahti) 1744B

Sigfred (Leppävirta) 1746A

Mähoin

Olof (Pappila) 1750A

NAlkuun

Nickin

Johan (Leppävirta) 1746A

Nickinen

Johan (Leppävirta) 1746A

Nijssain

Påhl (Haapamäki) 1744A

Nirain

Anders (Kotalahti) 1745A

Hans (Kotalahti) 1745A

Petter (Kotalahti) 1745A

Niskatar

Anna (Timola) 1749B

Nissin

Carin (Kurjalanranta) 1745A

Mattz Peersson (Kurjalanranta) 1745A

Olof (Soinilansalmi) 1748B

Nuppoin

Michell Michellss:n (Mustinmäki) 1746B

Staffan (Mustinmäki) 1746B

Nuppotar

(Kurjalanranta) 1745A

OAlkuun

Oxman

(Kopolanniemi) 1745B

Bertell (Pappila) 1750A

Cassper (Pappila) 1750A

Johan (Pappila) 1750A

PAlkuun

Parckin

Erich Peersson (Leppämäki) 1746B

Parckoin

Anders (Leppämäki) 1746B

Påhl (Leppämäki) 1746B

Parfwiain

Hindrich (Puurtila) 1748A

Johan (Konnuslahti) 1744B

Olof (Kurjalanranta) 1745A

Petter (Varkaus) 1749B

Parfwitar

Anna (Konnuslahti) 1744B

Pirain

Adam (Polvijärvi) 1747B

Grells (Polvijärvi) 1747B

Pirin

Anders Anderss:n (Niinimäki) 1747A

Olof (Niinimäki) 1747A

Pisspain

Lahrs (Saamainen) 1748B

Peers (Saamainen) 1748B

Pittkoin

(Kuronlahti) 1744B

Clemeth (Saahkarlahti) 1749A

Erich (Pitkälänniemi) 1748A

Hindrich (Saahkarlahti) 1749A

Jöran (Mustinmäki) 1747A

Olof (Rummukkala) 1748A

Pjrain

Mattz (Polvijärvi) 1747B

Olof (Polvijärvi) 1747B

Pullckin

Anders (Leppävirta) 1745B

Axell (Leppävirta) 1745B

Erich (Niinimäki) 1747A

Olof (Saamainen) 1748B

Petter (Leppävirta) 1745B

Petter (Saamainen) 1748B

Pumalain

Bertell (Leppävirta) 1746A

Pura

Samuell (Pappila) 1750A

Purdin

Anna (Soinilansalmi) 1748B

Hindrich (Soinilansalmi) 1748B

Sophia (Soinilansalmi) 1748B

Purrain

Gustaf (Leppävirta) 1745B

Pusketar

Margareta (Pitkälänniemi) 1748A

Pustin

Ellias (Rummukkala) 1748A

Pöllein

Jöran (Sarkamäki) 1749A

Mattz (Kotalahti) 1745B

Olof (Sarkamäki) 1749A

Pöuhein

Anders (Kartasalo) 1745B

Anders Anderss:n (Kartasalo) 1745B

RAlkuun

Rautiain

Påhl (Unnukansalo) 1749B

Reinick:n

Abraham (Osmajärvi) 1747A

Reinickain

Christer (Saamainen) 1748B

Reininkain

Hindrich (Osmajärvi) 1747B

Petter (Osmajärvi) 1747B

Påhl (Osmajärvi) 1747B

Påhl (Paukarlahti) 1747B

Ruskain

Påhl (Keinälänmäki) 1745B

Ryggi

(Kopolanniemi) 1745B

Råpoin

Hindrich (Saahkarlahti) 1749A

Johan (Saahkarlahti) 1749A

Olof (Saahkarlahti) 1749A

Olof Ohlsson (Saahkarlahti) 1749A

Rässein

Johan (Tuppurinmäki) 1749A

Rässoin

Anders Ohlsson (Keinälänmäki) 1745B

SAlkuun

Safwol:n

Adam (Petromäki) 1747B

Johan (Tahvanala) 1748B

Peer (Paukarlahti) 1747B

Påhl (Lylymäki) 1746B

Schmidt

Petter (Mustinmäki) 1746B

Simbain

Staffan (Konnuslahti) 1744B

Soinin

Hindrich Ohlss:n (Mustinmäki) 1747A

Lahrs (Halola) 1744A

Mattz (Soinilansalmi) 1748B

Olof Mattss:n (Soinilansalmi) 1748B

Soumal:n

Johan (Keinälänmäki) 1745B

Soumalain

Axell (Konnuslahti) 1744B

Erich (Konnuslahti) 1744B

Thomas (Konnuslahti) 1744B

Suchatar

Anna (Niinimäki) 1747A

Suchoin

Hindrich (Haapamäki) 1744A

Olof (Haapamäki) 1744A

Petter (Haapamäki) 1744A

Petter Mattss:n (Haapamäki) 1744A

Påhl (Haapamäki) 1744A

Påhl (Sarkamäki) 1749A

Suchoinen

Hindrich (Tahvanala) 1748B

Sutinen

Ifwar (Timola) 1749A

Lahrs (Kotalahti) 1745A

Lahrs (Kotalahti) 1745B

Olof (Kotalahti) 1745B

Påhl (Timola) 1749A

Suttin

Anders (Osmajärvi) 1747B

Ifwar (Osmajärvi) 1747B

Margareta (Osmajärvi) 1747B

Såpain

(Haapamäki) 1744A

TAlkuun

Tackin

Johan (Leppävirta) 1745B

Tenhuin

(Osmajärvi) 1747A

Hindrich (Kotalahti) 1745A

Thomain

Lahrs (Tahvanala) 1748B

Mattz (Saamainen) 1748B

Michell (Tahvanala) 1748B

Tickatar

(Paukarlahti) 1747B

Tijmain

Peer (Tuppurinmäki) 1749A

Tijmoin

Mattz (Osmajärvi) 1747A

Tirckoin

(Kotalahti) 1745A

Hindrich (Niinimäki) 1747A

Hindrich (Sarkamäki) 1749A

Johan (Niinimäki) 1747A

Mattz (Niinimäki) 1747A

Mattz Peerss:n (Niinimäki) 1747A

Peer (Niinimäki) 1747A

Påhl (Niinimäki) 1747A

Tirckonen

Johan (Kurjalanranta) 1745A

Tirroin

Johan (Kurjalanranta) 1745A

Tollatar

Anna (Hankamäki) 1744A

Tupporain

Hindrich (Konnuslahti) 1744B

Turuin

Johan Ohlsson (Polvijärvi) 1748A

Michell (Polvijärvi) 1748A

Michell (Saahkarlahti) 1749A

Olof (Polvijärvi) 1748A

Olof (Sarkamäki) 1749A

Tålloin

Påhl (Leppävirta) 1746A

Tårfwin

Bertell (Halola) 1744A

Erich (Halola) 1744A

Johan (Halola) 1744A

Johan Peersson (Saamainen) 1748B

Peer (Saamainen) 1748B

Tårniain

Johan (Kotalahti) 1745A

Törrein

Bror Bertell (Rummukkala) 1748A

Bror Lahrs (Rummukkala) 1748A

Mattz (Polvijärvi) 1747B

Mattz (Rummukkala) 1748A

Mattz (Varistaipale) 1749B

VWAlkuun

Wänttin

Grells (Saijanlahti) 1749A

Michell (Saijanlahti) 1749A

Mårten (Saijanlahti) 1749A

Wäpsälein

Erich (Vehvilä) 1749B

ÅAlkuun

Åinoin

Christer (Kuronlahti) 1744B

Mattz (Lapinmäki) 1746B

Ållickain

(Kurjalanranta) 1745A

Gustaf (Paukarlahti) 1747B

Ifwar (Leppävirta) 1746A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 432 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020