AlkuSavon henkikirjatMäntyharjun pitäjä → 1693

Hollolan ylinen, Savon ylinen ja Lappeen kihlakunta

Mäntyharju henkikirja 1693

Otsikkotiedot

Menduhariu S:n

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
1827A Savon puoli, Hyyrylä, Huopola, Karankamäki, Lahnaniemi, Mynttilä, Niinimäki, Ollikkala
1827B Ollikkala, Poitsiniemi, Saviniemi, Särkemäki, Toivola
1828A Toivola, Tiilikkala, Vuolteenkylä
770A Viipurin puoli, Halmeniemi, Jäniskylä, Korpilahti, Kinnilä, Luhtanen, Lyytikkälä
770B Outila, Paasola, Partsinmaa
771A Pajulahti, Kyttälä, Vuoriniemi, Vanonen, Pappila

Allekirjoitukset

Föregåendhe Mantals Längdh är uthij Cronones Befallningzman el:r dess
Fullmächtiges, wederbörandhe Prästerskapetz, Ländz och Nembde-
männernes sampt Kyrckiones Sexmäns och Menige Allmo-
gens Nährwaro eefter een Noga Inquiisition och allfwar-
sam förmaningh till Saningens bekennelse efter alles deras
Enhellige Intygan af Underskrifwen uprättadt, dedt
betyger, under egen Handh och Signete
Matth Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 107.
Veroa maksaneita 193 henkilöä.
Veroluokittain 26 / 167 ; yhteensä 193 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kahdessa veroluokassa (16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - Tositekirja 1693-1693 (8709e), sivu 1827A, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11725612 / Viitattu 30.7.2020

NimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020