AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1669 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1669

Sivu 863A (aukeaman 863 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavalleriet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Nijnisarj/Niinisaari 8 Peter Peerson Turkin mh 2 Turkiainen
B. Pål Persson mh 2 Turkiainen
Arfuedh Henrichsson mh 2 Turkiainen
R. Henrich Petersson mh 2 Turkiainen
Ollilla/Ollila 6 Bertel Hemelein mh 2 Hämäläinen
R. Matz Matzsson mh 2 Hämäläinen
F.B.S. Johan Eskellson mh 2 Hämäläinen
Kittula/Kitula 4 Matz Larson Lukoin mh 2 Luukkonen
Peter Huckoin 1 Huuhkainen
drengh Lars Person Condin 1 Kontinen
1 H.K. Jöns Harmains h, Koo 1 1 Harmainen

Sivu 863B (aukeaman 863 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kittula/Kitula 5 Jonas Matzon Härkä mh 2 Härkä
R. B. Johan Matzon mh 2 Härkä
Matz Matzons hust 1 Härkä
6 Henrich Pålson Kijttuin mh 2 Kitunen
R. Lars Larsson mh 2
S. Pål Henrichsson mh 2 Kitunen
5 Pål Thomason Lukoin mh 2 Luukkonen
R. Thomas Thomasson mh 2 Luukkonen
B. Jöran Thomasson 1 Luukkonen
5 Bertel Hend: Lukoin mh 2 Luukkonen
R. Hendrich Michelson mh 2 Savolainen
Margeta Matzdotter 1
Junninmäki 5 Pål Jönsson Lukoin mh 2 Luukkonen
B. Johan Jönsson mh 2 Luukkonen
R. Peter Jönsson 1 Luukkonen
Luukkola 12 Matz Thomason Lukoin mh 2 Luukkonen
B.S. Matz Silfuesterson mh 2 Luukkonen
Matz Olofsson mh 2 Luukkonen
Thomas Thomasson mh 2 Luukkonen
R. Lars Thomasson 1 Luukkonen
Peter Matzons E:a 1 Luukkonen
Peter Thomasson mh 2 Luukkonen?
Lintusalo 6 Matz Månson Saikoin mh 2 Saikkonen
R. Måns Månsson mh 2 Saikkonen
Jöns Månsson Saikos h 1 Saikkonen
drengh Anders And. Mouho 1
Repola 6 Jören Mårtenson Repoin mh 2 Reponen
R. Mårtensson mh 2 Reponen
B. Måns mh 2 Reponen
__timäkj/Pirttimäki 11 Lars Lambain 1 Lampainen
Johan Peterson Hakulin mh 2 Hakulinen
B. Erich Peersson 1 Hakulinen
B. Henrich Peterson 1 Hakulinen
Pål Herkains hust 1 Härkönen
R. Hans Simonson Pöllöin mh 2 Pöllänen
Cnuth Peukoin mh 2 Päykkönen
drengh Olof Olofsson 1
Himahuuha 5 Peter Peterson Aufuin 1 Auvinen
R. B.S. Pål Andersson 1 Auvinen
B. Peter Andersson mh 2 Auvinen
B. Johan Andersson 1 Auvinen
Kietäwä/Seppälä 5 R. Peter Ollson Ketewein mh 2 Kietäväinen
S. Olof Petersson mh 2 Kietäväinen
B.S. Matz Olofsson 1 Kietäväinen
Vesinemj/Vesiniemi 4 Mårten Pet: Kannunkin mh 2 Kanunkinen
R. Peter Mårtensson mh 2 Kanunkinen
7 Jöns Christ: Achtin mh 2 Ahtiainen
B. Pål Christersson 1 Ahtiainen
R. B. Larss mh 2 Ahtiainen
Döttrar Maria och Kirstin 2 Ahtiainen
6 Eskell Hansson Taiwainen 1 Taivainen
R. Olof Hansson 1 Taivainen
Johan Heikurin mh 2 Heikkurinen
Pål Tåifwain mh 2 Taivainen
Huhtimaa 3 Matz Matzon Kilpoin mh 2 Kilponen
R. Lars Henrichsson 1
Rokansalo 6 Jöns Persson Råckain 1 Rokkanen
B. Anders mh 2 Rokkanen
R. Siffer Seppein 1 Supponen
Peter Jönsson mh 2 Rokkanen
Miettula 9 Johan Hend: Metuin mh 2 Miettunen
B. Henrichz hustro 1 Miettunen
Henrich Jönsson mh 2 Miettunen
R. Erich Matzon mh 2
Johan Johansson mh 2
Niinimäki 8 Lars Mårtenson Saikoin mh 2 Saikkonen
Lars Månsson mh 2 Saikkonen
B. Matz Månsson mh 2 Saikkonen
R. Johan Hemelein mh 2 Hämäläinen
Vesiniemi 4 Peter Pet: Lamain mh 2 Laamanen
R. Jören Petersson mh 2 Laamanen
Kyljulla/Kyllölä 3 Påål Pålsson Kylloin 1 Kyllönen
R. Jacob Påålsson mh 2 Kyllönen
Huchtila/Sorjola 7 Matz Hansson Sorjoin mh 2 Sorjonen
R. B. Peter Hansson mh 2 Sorjonen
B. Anders mh 2 Sorjonen
B. Hans Hansson 1 Sorjonen
Huhtimaa 7 Grells Jacobsson Leskin mh 2 Leskinen
B.S. Grells Grellsson mh 2 Leskinen
B. Jacob Grellsson 1 Leskinen
R. Bengt Safwolain mh 2 Savolainen
Ryhälä 7 Erich Larssons hust 1
R. Johan Hamuin mh 2 Hamunen
drengh Johan Kåckoin mh 2
drengh Michel Pullinen mh 2 Pullinen

Sivu 864A (aukeaman 864 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kietewalä/Kietävälä 7 Jöns Mårt: Kietewein mh 2 Kietäväinen
R. B. Lars mh 2 Kietäväinen
B. Mårtens hustro 1 Kietäväinen
drengh Johan Lechwoin mh 2 Lehvonen

Dito Frij och Tilldeldt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Nijnisarj/Niinisaari 3 Mårten Pålson Heckinens h 1 Häkkinen
S. Pål Mårtensson mh 2 Häkkinen
3 Prophos Hans Kåtros hust 1 Kotro
S. Anders Hansson mh 2 Kotro
3 Matz Christerss:n Tohweris Enckia 1 Toveri
S. Christer Matzon mh 2 Toveri
3 Olof Christerson Kotro mh 2 Kotro
B. Johans hustro 1 Kotro
Lukola/Luukkola 4 Jöns Jönsson Lukoin mh 2 Luukkonen
B. Henrich mh 2 Luukkonen
4 Anders Mårt: Lukoin mh 2 Luukkonen
F.B.S. Mårten Henderson mh 2 Luukkonen
Harmala/Harmaala 2 Påål Peerson Pitkä mh 2 Pitkäharmainen
Hamula 2 Jacob Hamuins hust 1 Hamunen
S. Olof Jacobsson 1 Hamunen
Råkotaipall/Ruokotaipale 4 Niels Peerson Hujain mh 2 Hujanen
S. Peter mh 2 Hujanen
Limata/Liimattala 2 Olof Andersson Limata mh 2 Liimatta
Harmala/Harmaala 2 Påll Peersson Harmain mh 2 Harmainen
Kietewälä/Seppälä 4 Hend: Larson Peukönin mh 2 Päykkönen
B. Oloff mh 2 Päykkönen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Huchkola/Huuhkaala 4 Lars Swänsson mh 2 Huuhkainen
D:r Matz Larsson mh 2 Huuhkainen
Lukola/Luukkola 4 Henrich Ollsson Luckoin mh 2 Luukkonen
D:r B. Olof Olofsson mh 2 Luukkonen
Kitula 3 Peter Larsson Lukoin 1 Luukkonen
D:r S. Lars Petersson mh 2 Luukkonen
Nijnisarj/Niinisaari 3 Johan Matzon Härköin 1 Härkönen
D:r Hans Bertellson mh 2 Härkönen
Lijmata/Liimattala 4 Thomas And: Lukoin mh 2 Luukkonen
D:r B. Henrich mh 2 Luukkonen
5 Olof Olofsson Mattin 1 Matinen
Abraham Olofsson mh 2 Matinen
D:r Johan Mårtenson Härkä mh 2 Härkä
1 H.K. Jöns Passains hust 1 Pasanen
5 Peter Hend: Lijmata mh 2 Liimatta
B. Johan mh 2 Liimatta
D:r Matz Rintj 1
Magnola/Maunola 5 Lars Callinen mh 2 Kallinen
D:r Peter Larsson mh 2 Kallinen
B. Henrich Larsson 1 Kallinen
5 Mårten Jacobsson Kiljuin mh 2 Kiljunen
B. Anders Jacobsson mh 2 Kiljunen
D:r Johan Hemelein 1 Hämäläinen
3 Peter Grelson Kiljuin mh 2 Kiljunen
D:r Grels Grellsson 1 Kiljunen
3 Anders Joh: Kiljuins E: 1 Kiljunen
D:r B.S. Peter Petersson 1 Kiljunen
B. Johan Petersson 1 Kiljunen
4 Christer Hend: Kiljuin mh 2 Kiljunen
D:r Lars mh 2 Kiljunen
Repola 9 Grels And: Ihalain mh 2 Ihalainen
B. Måns mh 2 Ihalainen
B. Mårten mh 2 Ihalainen
D:r Christer mh 2 Ihalainen
D:r Anders Månsson 1 Ihalainen
Hamula 2 D:r Brusius Jacobson mh 2 Hamunen
Lindusalo/Rokansalo 6 Abraham Larson Råkain mh 2 Rokkanen
D:r Johan mh 2 Rokkanen
B. Christer Larson mh 2 Rokkanen
Kietewälä/Kietävälä 5 Peter Pålsson Aufwin mh 2 Auvinen
B. Pål Pålss:s hust 1 Auvinen
D:r Peter Larsson mh 2
6 Mårten Giljusson 1 Kietäväinen
M. Olof Hyfwein mh 2 Hyvönen
D:r Lars Hackulain mh 2 Hakulinen
S. Hendrich Mårtensson 1 Kietäväinen
Sopala 2 D:r Erich Michelson mh 2 Savolainen

Sivu 864B (aukeaman 864 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kietävälä 3 Rustm: Johan Peters:s hust 1 Kietäväinen
drengh Johan Kardinen mh 2 Kaartinen
Valtola 5 Lars Pålsson Waldoin mh 2 Valtonen
D:r B. Anders mh 2 Valtonen
Tomas Pålssons hust 1 Valtonen
Muuramäki 3 Christer And: Waldoin 1 Valtonen
D:r B. Anders mh 2 Valtonen
Keriniemi 8 Matz Olofsson Hakulin mh 2 Hakulinen
B. Olof mh 2 Hakulinen
B. Peter mh 2 Hakulinen
D:r Måns Hanson Tunninen mh 2 Tunninen
__rjola/Sorjola 4 Hans Anderson Sorjoin mh 2 Sorjonen
D:r Christer Jörenson mh 2
Huhtimaa 2 Olof Brusiusson Narain mh 2 Narinen
__lila/Ollila 3 Måns Ollsson Saiko mh 2 Saikkonen
D:r B. Olof Olofsson 1 Saikkonen
__tula/Miettula 4 Johan Johansson Cangain mh 2 Kankainen
D:r Peter Johansson mh 2 Kankainen
Lampila 3 Pål Pålson Lambinens hust 1 Lampinen
D:r Michel Pålson mh 2 Lampinen
__jula/Kiljula 4 Peter Matzon Kiljuin mh 2 Kiljunen
B. Samuel Matzsson 1 Kiljunen
D:r B. Lars Matzon 1 Kiljunen
6 Lars Larsson Kiljuin 1 Kiljunen
B. Peter mh 2 Kiljunen
D:r Bengt Larsson mh 2 Kiljunen
B.S. Matz Christersson 1 Kiljunen
__hälä/Ryhälä 6 Anders Persson Aufuin mh 2 Auvinen
M. Matz Staffansson mh 2 Auvinen
D:r Henrich Erichsson
3 Corp. Mårten Janhoins h 1 Janhunen
B. Markus Markusson mh 2 Janhunen
2 Siffer Ilfwoin mh 2 Ilvonen
__upila/Kauppila 5 Lars And: Sorjans hust 1 Sorjonen
S. Anders mh 2 Sorjonen
D:r B. Lars Larson mh 2 Sorjonen
__lalax/Sipilänsaari 6 Hend: Hend: Sipinen mh 2 Sipinen
B. Erich mh 2 Sipinen
D:r Mårten Larsson mh 2
Råkontaipal/Ruokotaipale 6 Erich Joh: Summains h 1 Summanen
B. Jören Johansson mh 2 Summanen
D:r B. Johan Johansson 1 Summanen
B. Matz Johansson 1 Summanen
Hans Matzss: Korhoins hust 1 Korhonen
Caupila/Kauppila 3 Matz Larsson Caupin mh 2 Kauppinen
D:r B.S. Matz Larsson 1 Kauppinen

Dito Frij och Tilldelt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cupiala/Kauppila 3 Olof Hanson Karfwin mh 2 Karvinen
Son 1
Lindusalo/Lintusalo 3 Hend: Månson Witikain mh 2 Vitikainen
B. Hans Månsson 1 Vitikainen
4 Grels Swenson Kiljuin mh 2 Kiljunen
B. Johan mh 2 Kiljunen
Råkonsalo/Rokansalo 5 Lars And: Råckoin mh 2 Rokkanen
B. Brusius mh 2 Rokkanen
drengh Anders Lijmata 1 Liimatta
Kietewälä/Himahuuha 4 Johan Grelson Lukoin mh 2 Luukkonen
drengh Jacob Person Lambin mh 2 Lampinen
Petäjäniemi 2 Mattz And: Hatain mh 2 Haatainen
Lampila 2 Lars Jönsson Lambin mh 2 Lampinen
Waldola/Valtola 4 Peter Matzon Keteuein mh 2 Kietäväinen
B: Påål mh 2 Kietäväinen
Hamula 2 Bengt Bengtson Sunin mh 2 Sulju
2 Mårten Hanss:n Kylloin mh 2 Kyllönen
Lukola/Luukkola 2 Niels Michelss:n Sparrj mh 2 Parri
Harmala/Harmaala 2 Thomas Philipson Harmain mh 2 Harmainen
Lindusalo/Lintusalo 2 And: Matzon Lijkain mh 2 Liikanen
Kiljula 3 Måns Matzon Kiljuin mh 2 Kiljunen
B. Matz Matzon 1 Kiljunen
Kärjenemj/Keriniemi 2 Pål Pålson Hakulin mh 2 Hakulinen

Infanteriet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kärinemj/Keriniemi 2 Fend: Johan Johanss:s hust 1
drengh Staffan Ollson Uckoin 1 Ukkonen

Sivu 865A (aukeaman 865 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hannila/Hamula 2 Johan Anderson Ryhein mh 2 Ryhänen
Mondola/Penttilä 4 Eskell Olofsson Lamain mh 2 Laamanen
B. Anders Olofsson 1 Laamanen
Broors dotter 1
Tetalax/Pellilä 2 Peter Olofsson Pellin mh 2 Pellinen
Himala/Ryhälä 4 Johan And: Himain mh 2 Himanen
B. Matz mh 2 Himanen
Kietewälä/Kietävälä 7 Matz Hinderson Lamain mh 2 Laamanen
B. Pål mh 2 Laamanen
B. Lars mh 2 Laamanen
B. Peters hustru 1 Laamanen
Metula/Miettula 6 Oluf Petersson Metuin 1 Miettunen
B. Henrich mh 2 Miettunen
Peter Petersson 1 Miettunen
Anders Olofsson mh 2 Miettunen
2 Cnuth Johanson Hemelein mh 2 Hämäläinen
Kockola/Kokkola 5 Olof Nielsson Kituins h 1 Kitunen
S. Måns Olofsson mh 2 Kitunen
drengh Jören Simonson Pittkein mh 2 Pitkänen
Nijnisarj/Niinisaari 4 Johan Larson Hulkoin mh 2 Hulkkonen
B. Lars mh 2 Hulkkonen
Hamula/Ryhälä 3 Niels Ikäheimoins hust 1 Ikäheimonen
S. Johan Nielsson mh 2 Ikäheimonen
Kietewälä/Kietävälä 2 Peter Peterson Saikoin mh 2 Saikkonen

Crono

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hapasalo/Vesiniemi 2 Jacob Eskellsson mh 2
Pellilä 2 Erich Jönsson Sinkoin mh 2 Sinkkonen
Sammalnemj/Kontila? 2 Lars Jörensson Pellinen mh 2 Pellinen

Frällsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hans Brudgumin läänitys
Metula/Miettula 2 Olof Hendrichson Metuin 1 Miettunen
Modher 1
Nassokinin läänitys
Caipala/Kaipaala 3 Pål Tomason Keckoins h 1 Kekkonen
S. Thomas Pållsson mh 2 Kekkonen
7 Pål Larson Caipains hust 1 Kaipainen
B. Johan Larsons hust 1 Kaipainen
B. Peter Larsson 1 Kaipainen
B. Matz mh 2 Kaipainen
B. Henrich Larsson 1 Kaipainen
B.S. Lars Johansson 1 Kaipainen
4 Bergel Larson 1 Kaipainen
Lars Pålssons hust 1 Kaipainen
Johan Larsson 1 Kaipainen
Pål Påls:s hust Helga 1 Kaipainen
Johan Pistolekorsin läänitys
Pirtimäkj/Pirttimäki 4 And: Ollson Hakulin mh 2 Hakulinen
S. Anders mh 2 Hakulinen
Pellilä 2 Siffer Sifferson Kangain mh 2 Kankainen
Baranoffin läänitys
Piskola 3 Christer Piskoinen 1 Piskonen
M. Hend: Pålsson Ikoin mh 2 Ikonen
2 H.K. Christer Nerhis h, Köör 4 1 Närhi
S. Christer Christersson 1 Närhi
1 Pål Winkins E:a Vesterfink
2 Lars And: Piskoin mh 2 Piskonen
2 Jacob Larsson Piskoin mh 2 Piskonen
Pitkälahti 2 Thomas Pehekein mh 2 Pietikäinen
1 H.K. Anders Lijkains h, Koo 1 1 Liikanen
Piskola 4 Lars Christerson Pajain 1 Paajanen
B. Christers hust 1 Paajanen
M. Justin mh 2 Laitinen
Hylkylä 2 Lars Larsson Hylkein mh 2 Hylkeinen
2 Frantz Haloin mh 2 Halonen
2 Erich Michelson Randalain mh 2 Rantalainen
2 Lars Bengtsson Ingin medh 2 Inkinen
2 Mårten Simonsson ibm mh 2 Inkinen
Hauhala 2 Lars Bertelson Hemel: mh 2 Hämäläinen
2 Mattz And: Keteurin mh 2 Kietäväinen
Ikola 4 Anders Pålson Ikoin mh 2 Ikonen
B. Johan Pålsson mh 2 Ikonen

Sivu 865B (aukeaman 865 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__ala/Maljala 1 Påll Tomason Maljain 1 Maljanen
1 Pål Parkinen 1 Parkkinen
2 Lars Larsson Maljain mh 2 Maljanen
2 Christer Kiufwain mh 2 Kuivanen
2 Peter Hend: Sockain mh 2 Saikkonen
__ula/Kontila 5 Hend: Larson Condjains h 1 Kontinen
B. Pål Larssons hust 1 Kontinen
B. Johan mh 2 Kontinen
Peter Andersons hust 1 Kontinen
Hurissalo 2 Peter Hanson Tijmoin mh 2 Timonen
4 And: Petersson Leinoin mh 2 Leinonen
S. Michel Andersson mh 2 Leinonen
5 Pål Erichson Jukarin mh 2 Jukarainen
Markus Mårtenson mh 2 Jukarainen
Lars Erichsons hust 1 Jukarainen
Ihalainen 5 Mårten Peerson Ihalain mh 2 Ihalainen
Lars Larsson mh 2 Kontinen
Lars Larsons hust 1 Kontinen
4 Peter Pålsson Leinoin mh 2 Leinonen
B. Matz Pålsson mh 2 Leinonen
2 H.M. Bertel Wesalein mh, Koo 1 2
2 Staffan Pålson Parkin mh 2 Parkkinen
Kyllölä 3 Jören Hemelein mh 2 Hämäläinen
S. Pål Jörensson 1 Hämäläinen
2 Hend: Pålson Kylloin mh 2 Kyllönen
Piskola 3 Jören Ollson Lappalain mh 2 Lappalainen
B. Anders Andersson hust: 1 Lappalainen
Hurisalo/Hurissalo 3 Eskel Pålson Leinoin mh 2 Leinonen
S. Pål Eskellson 1 Leinonen
1 Lössdrif: H.M. Erich Bertellsson 1 Hämäläinen
Ei läänitettyjä
Kyrkioby/Kirkonkylä 2 Salmk. Thomas Tijmoin mh 2 Timonen
3 Lendsm. Pål Wåckilain mh 2 Vokkolainen
drengh Måns Uckoin 1 Ukkonen
1 H.K. Pål Hallinens hust, Koo 1 1
1 H.M. Johan Hommans h 1 Hofman

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrkioby/Kirkonkylä 4 Past. D. Georgius Ericj mh 2 Nigraeus
drengh Christer 1
drengh Peter Lamain 1 Laamanen
2 Past. Sahl: H:r Gabriels E:a 1
drengh Staffan 1
5 Capl. H:r Johan Fran: mh 2
drengh Mårten Roisko mh 2 Roisko
Piga Elin Olofzdotter 1
2 Klockare Matz Michelss:s h 1 Penttinen
S. Henrichs hust 1 Penttinen
2 Christer Larson 1
dotter Elin

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16681673

© Maija-Liisa Laakso 2023