AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1677 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1677

Sivu 358gB (aukeaman 358g oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cauallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Nijnisarj/Niinisaari 3 Peter Pollss Turkuin 1 Turkiainen
B Polls h 1 Turkiainen
R. Henrich Peteersons 1 Turkiainen
Öllilä/Ollila 4 Bengt Hemelein 1 Hämäläinen
R. Morten Matzsons h 1 Hämäläinen
Matz Bengtss mh 2 Hämäläinen
Kittula/Kitula 4 Matz Larson Lukoins h 1 Luukkonen
R: Grels Thomasons h 1
dreng Michel Muhl? mh 2
4 Jonas Matzson Harkä mh 2 Härkä
B Johan Matzson mh 2 Härkä
5 Poll Hend. Kittuin mh 2 Kitunen
R. Henrich h 1 Kitunen
B. Johan Hendrihss mh 2 Kitunen
6 Poll Thomss Lukoin mh 2 Luukkonen
R. Thomass Thomasons h 1 Luukkonen
B. Joren Thomason mh 2 Luukkonen
B. Brusius Thomason 1 Luukkonen
4 Månss Bertelson 1 Savolainen
R. Larss Condises h 1 Kontiainen
B.M. Anders Oloffson mh 2
Junimeki/Junninmäki 5 Poll Jonss Huckans h 1 Luukkonen
B. Johan mh 2 Luukkonen
Anders Matzson mh 2 Luukkonen
Lukola/Luukkola 6 Matz Olofss Lukoin mh 2 Luukkonen
R. Larss Larsons E:a 1 Luukkonen
Eskel Peterson 1 Ryynänen
Wester Oloffson mh 2 Luukkonen
Lindusalo/Lintusalo 4 Matz Monson Saikoin mh 2 Saikkonen
R. Monses h 1 Saikkonen
Jonss Monsons h 1 Saikkonen
Repola 2 Joren Mortss Repoins h 1 Reponen
Morten Mortenson 1 Reponen
Pirttimäki 2 Larss Lambain 1 Lampainen
R Staffan Oloffsons h 1 Ukkonen
Ryhela/Ryhälä 4 Walentin Baltzarsons h 1
dreng Anders Johss mh 2 Häivä
R. Joren Toshis h 1 Taskinen
Aufwila/Himahuuha 4 Peter And: Aufwin mh 2 Auvinen
R. Matz Cossman mh 2 Kuosmanen?
Ketewälä/Seppälä 3 Oloff Pet: Ketauan mh 2 Kietäväinen
R. Mons Petersons h 1 Kietäväinen?
Kietävälä 5 Larss Thomss Ketauen 1 Kietäväinen
Thomass Thomss mh 2
Thomass Matzson mh 2
Wesenemj/Vesiniemi 3 Anders Hanss Kottro 1 Kotro
Profos Johan Hansons h 1 Kotro
Matz Hanson 1 Kotro
5 Jonss Chriss Ahtian mh 2 Ahtiainen
B. Poll mh 2 Ahtiainen
R. Larses h 1 Ahtiainen
3 Peter Pet: Lamas h 1 Laamanen
dreng Jacob Caupin mh 2 Kauppinen
Taifwila/Vesiniemi 5 Oloff Hanson Taifuin mh 2 Taivainen
Johan Heikurin mh 2 Heikkurinen
R. Johan Christoffsons h 1 Taivainen
2 HM: Peter Laman mh, K. 1 2 Laamanen
Huhtima/Huhtimaa 4 Matz Oloffss Kilpoin 1 Kilponen
R Oloff Johansons h 1
dreng Joren Kerfwin mh 2 Kervinen
Råckansalo/Rokansalo 3 Matz Peterss Rocka 1 Rokka
Peter Johanson mh 2 Rokka
Metula/Miettula 4 Henrich Johanson 1 Miettunen
R. Erich Matzsons h 1
Larss Johansons h 1 Miettunen
Peter Johanson 1 Miettunen
Nijnimeki/Niinimäki 3 Larss Matzss Saikon mh 2 Saikkonen
R. Johan Matzsons h 1
Kyljula/Kyllölä 4 Poll Polss Kyllon mh 2 Kyllönen
R Jacobs h 1 Kyllönen
B S. Poll Matzson 1 Kyllönen

Sivu 358hA (aukeaman 358h vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Huhtima/Sorjola 5 Thomas Pålss Bentises h 1 Penttinen
R: Anders Hansons h 1 Sorjonen
Poll Matzson mh 2 Penttinen
Matz Matzson 1
Huhtimaa 4 Grelss Grelss Leskin 1 Leskinen
R: Bengt Sallins h 1 Sallinen
B. S. Morten Jacobss mh 2 Leskinen

Dito Frij och Tild.

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Nijninsari/Niinisaari 3 Morten Polsons h 1 Häkkinen
S Poll Mortenson mh 2 Häkkinen
3 Oloff Christerss Kottro 1 Kotro
B. Christer Erichson mh 2 Kotro
Lukala/Luukkola 5 Jons Jonss Lukains h 1 Luukkonen
B. Henrich mh 2 Luukkonen
Johan Jonss mh 2 Luukkonen
3 Johan And: Lukan 1 Luukkonen
Morten Henrihson mh 2 Luukkonen
Hammula/Hamula 2 Oloff Jacobss Hamon mh 2 Hamunen
4 Mortn Jornss Aselan mh 2 Asilainen
M: Mortn Kylloin mh 2 Kyllönen
1 Matz Anderss Ryhein 1 Ryhänen
1 HM. Mons Monson Repon 1 Reponen
Rokotaipel/Ruokotaipale 3 Nilss Pet: Huiains h 1 Hujanen
S. Peter mh 2 Hujanen
Limatala/Liimattala 3 Oloff And: Limatan mh 2 Liimatainen
Syst S. Matz Seppein 1 Seppänen
Harmala/Harmaala 3 Poll Pet: Harmans h 1 Harmainen
B. Matz Peterss mh 2 Harmainen
3 Poll Pet: Pitkeins h 1 Pitkäharmainen
S. Peter Polss mh 2 Pitkäharmainen
Ketewälä/Seppälä 4 Oloff Larss Pentin mh 2 Päykkönen
B: Henrih mh 2 Päykkönen
Lambila/Lampila 2 Lendz: Poll Polson 1 Vokkolainen
d Peter Kanemingin 1 Kanunkinen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Huhkala/Huuhkaala 5 Matz Huhkainen mh 2 Huuhkainen
B. Larss Larson mh 2 Huuhkainen
D. Larss Peterss Ahokans h 1 Ahokainen
3 Larss Pet: Lukoin mh 2 Luukkonen
D:r Peters h 1 Luukkonen
Lukola/Luukkola 5 Henrih Olof Lukon 1 Luukkonen
B. Oloffs h 1 Luukkonen
Larss Oloffson h 1 Luukkonen
Peter Oloffss mh 2 Luukkonen
Nininsarj/Niinisaari 1 D:r Arfwed Hendrihss E 1 Turkiainen
Limata/Liimattala 4 Thomass And: Lukon mh 2 Luukkonen
B. Erich Anderss mh 2 Luukkonen
4 Abraham Olof Mattin mh 2 Matinen
D. Matz Hansons h 1
dreng Mortn Thomass 1
2 HM: Erich Larss Hulkon mh 2 Hulkkonen
2 Peter Limata mh 2 Liimatta
Magnola/Maunola 2 Henrh Larss mh 2 Kallinen
3 Morten Jacobss Killuin mh 2 Kiljunen
dreng Anderss Matzss Warola 1
2 Peter Grelss Killuins h 1 Kiljunen
B. Lars Grelss 1 Kiljunen
2 Anderss Johass Killuins E 1 Kiljunen
B. Johan Anderss 1 Kiljunen
5 Christer Hend: Killuin mh 2 Kiljunen
B. Matz mh 2 Kiljunen
Jacob Larss 1 Kiljunen
Reppolo/Repola 3 Mortn And. Ihalan 1 Ihalainen
B. Grelss Anderss mh 2 Ihalainen
Hammula/Hamula 4 Brusius Jacobss mh 2 Hamunen
B. Jacob Jacobss mh 2 Hamunen
Rökansalo/Rokansalo 3 Christer Larss Rockan mh 2 Rokkanen
Abram Larsons h 1 Rokkanen
Ketewäla/Kietävälä 3 Peter Polss Aufwin 1 Auvinen
D: Peter Larsons h 1
B: Poll Polss 1 Auvinen
3 Henrich Mortnss Ketä: mh 2 Kietäväinen
D:r Larss Johansons h 1 Hakulinen
Sopala 5 Johan And: Aufwin mh 2 Auvinen
B Larss Peuses h 1 Peusa
B.M. Oloff Kercki mh 2 Kärki
Kietävälä 3 Rust Peter Johansons h 1 Kietäväinen
Dreng Bertel Cossmans mh 2
Valtola 3 Anders Polss Waldon mh 2 Valtonen
Thomass Polss 1 Valtonen

Sivu 358hB (aukeaman 358h oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Muuramäki 4 Christer And. Waldoin 1 Valtonen
D:r Anderses h 1 Valtonen
B. Bertel mh 2 Valtonen
Keriniemi 4 Oloff Matzss Hekulin mh 2 Hakulinen
D. Matz Koifwuis h 1 Koivunen
Eskel Matzson 1 Hakulinen
Ollila 5 Monss Oloffss Saikon mh 2 Saikkonen
B. Oloff mh 2 Saikkonen
D:r Anders Matzss Likans h 1 Liikanen
Soriola/Sorjola 4 Anders Hanss Sorion mh 2 Sorjonen
B. Johan Hanss 1 Sorjonen
dreng Mort: And: Kond. 1 Kontinen
Metula/Miettula 3 Peter Johanson Kangain mh 2 Kankainen
B. Johan Johanson 1 Kankainen
Lampila 2 Larss Polss Lambin mh 2 Lampinen
Kiliula/Kiljula 4 Peter Matzss Kiljuin 1 Kiljunen
B. Samuel Matzson 1 Kiljunen
Mons Monson mh 2 Kiljunen
4 Peter Larss Kiliuin mh 2 Kiljunen
B.S. Larss Christerss 1 Kiljunen
B. Bengt Larsons h 1 Kiljunen
Caupila/Kauppila 5 Anderss Larson Sorja mh 2 Sorjonen
B. Larss Larsons h 1 Sorjonen
B. Christer mh 2 Sorjonen
1 D:r Matz Larss Caupinens h 1 Kauppinen
Ryhälä 4 Matz Staffanson 1 Auvinen
B.M: Johan Oloffson mh 2 Lapveteläinen
dreng Anders Olofss Lapwet 1 Lapveteläinen
Rokotaipal/Ruokotaipale 5 Erich Johanss Summain 1 Summanen
B. Jören Johanson mh 2 Summanen
B. Matz Johanson mh 2 Summanen
Ny Dragouner
Lindusalo/Lintusalo 2 Anders Pet: Rokain mh 2 Rokkanen

Dito Frij och Tilld:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wesinemj/Vesiniemi 2 Hanss Simonss Pölloin mh 2 Pöllänen
Caupeala/Kauppila 3 Matz Olofss Karfwin mh 2 Karvinen
B. Hanss Olofson mh 2 Karvinen
Lindusalo/Lintusalo 5 Henrich Månss Wittik. mh 2 Vitikainen
B. Hans Monss mh 2 Vitikainen
Mons Hinrichss 1 Vitikainen?
2 Grelss Swenss Kiliun mh 2 Kiljunen
Råkansalo/Rokansalo 2 Lars Ands Rockain mh 2 Rokkanen
Telalax/Sipilänsaari 2 Johan Larson Hulkoin mh 2 Hulkkonen
Kätäwälä/Petäjäniemi 2 Matz And: Hatain mh 2 Haatainen
Lampila 3 Larss Jonss: Lambin 1 Lampinen
B.S. Johan Teburtss mh 2 Lampinen
Waldola/Valtola 4 Peter Matzss Ketewein mh 2 Kietäväinen
B. Poll mh 2 Kietäväinen
Ryhälä 2 Staffan Monson Uckoin 1 Ukkonen
B. Henrih Monson 1 Ukkonen
Hamula 2 Bengt Bengtson mh 2 Sulju
Lukola/Luukkola 2 Morten Niliss Sparr mh 2 Parri
Lindusalo/Lintusalo 2 Morten Mortss Repoin mh 2 Reponen
Kerinemj/Keriniemi 4 Poll Polson Hakulein 1 Hakulinen
Peter Polson mh 2 Hakulinen
B: Grelss Polson 1 Hakulinen
Soriala/Huhtimaa 3 Peter Brusiusson mh 2 Narinen
BS. Brusius Oloffson 1 Narinen
Himala/Ryhälä 5 Johan Hijmain mh 2 Himanen
B. Matz mh 2 Himanen
S. Anders Johanson 1 Himanen
Metula/Miettula 5 Henrih Pet: Metuins h 1 Miettunen
B.S. Peter mh 2 Miettunen
Anders Oloffson:s h 1 Miettunen
Larss Peterson 1 Miettunen
Pellilä 2 Erich Jonson Sinkon mh 2 Sinkkonen

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pirtimeki/Pirttimäki 2 Larss Mort.ss. Ketäwen mh 2 Kietäväinen
Mondola/Penttilä 3 Johan Eskelss Hemelen mh 2 Hämäläinen
B. Matz Eskelson 1 Hämäläinen
Telalax/Pellilä 2 Peter Olofss Pellin mh 2 Pellinen
Himala/Kietävälä 3 Peter Henrihss Lamains h 1 Laamanen
S. Peter Peterson mh 2 Laamanen
Kockola/Kokkola 2 Johan Henrihss Limata mh 2 Liimatta
Nijnisarj/Niinisaari 2 Larss Larson Hulkoin mh 2 Hulkkonen
1 HK Johan Kottroses h 1 Kotro
Kerinemj/Keriniemi 1 Matz Oloffson Hekulen 1 Hakulinen

Sivu 358iA (aukeaman 358i vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrckioby/Kirkonkylä 3 Capl: D. Israel Bart: mh 2 Ithimaeus
Dreng Staffan Michelson 1

Frelsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hans Brudgumin läänitys
Ryhylä/Ryhälä 3 Johan Neless Ikehemin 1 Ikäheimonen
B: Gorius mh 2 Ikäheimonen
Ketewälä/Kietävälä 3 Peter Peterss Saikoin mh 2 Saikkonen
Fadren Peter Saikoin 1 Saikkonen
Nassokinin läänitys
Caipola/Kaipaala 4 Matz Peterson Capain mh 2 Kaipainen
B. Henrih mh 2 Kaipainen
1 Pouel Peterss Caipain 1 Kaipainen
4 Johan Larss Caipais h 1 Kaipainen
S. Larss Johanson 1 Kaipainen
B. Matz Johanson mh 2 Kaipainen
4 Oloff Parkisens h 1 Parkkinen
St S. Påll Peterson mh 2 Kaipainen
B. Peter Peterss 1 Kaipainen
2 Poll Thomss Keckoins h 1 Kekkonen
S. Poll Polson 1 Kekkonen
Johan Pistolekorsin läänitys
Pirtimeki/Pirttimäki 3 Anders Hakulin mh 2 Hakulinen
B. Johan Anderson 1 Hakulinen
Baranoffin läänitys
Piskola 3 Larss Christerss Peshon mh 2 Piskonen
M: Henrich Ikoin 1 Ikonen
2 Anders Jorenss Limata mh 2 Liimatta
2 Larss And: Pishoin mh 2 Piskonen
2 Jacob Larson Pishon mh 2 Piskonen
Pitkälahti 3 Thomas Pishons h 1 Pietikäinen
S. Thomas Thomass mh 2 Pietikäinen
Piskola 2 Justinus Matzson mh 2 Laitinen
Hylkylä 2 Erich Michelss Randal mh 2 Rantalainen
3 Lars Bengtson Inginen mh 2 Inkinen
S. Bengt Larsson 1 Inkinen
6 Mortn Simonss Ingises h 1 Inkinen
S. Simon mh 2 Inkinen
B: Johan mh 2 Inkinen
Morten Mortenson 1 Inkinen
Hauhala 2 Matz And: Ketewein mh 2 Kietäväinen
Ikola 4 Staffan Ikoin mh 2 Ikonen
B. Johan Larss mh 2 Ikonen
Hylkylä 2 Anders Sutaris h 1 Suutari
S. Simon Anderson 1 Suutari
Maliala/Maljala 4 Poll Maljainen mh 2 Maljanen
S. Thomas Polss mh 2 Maljanen
1 HM: Caupi Maliain 1 Maljanen
2 Poll Parkinen mh 2 Parkkinen
2 Larss Larss Maliain mh 2 Maljanen
2 Justinus Christss mh 2 Kuivanen
2 Poll Pet: Seppalen mh 2 Seppäläinen
Condola/Kontila 4 Abraham Larss Condin mh 2 Kontinen
Michel Henrihson 1 Kontinen
Matz Larson 1 Kontinen
2 HM Peter And: Kondin mh 2 Kontinen
Hurissalo 4 Peter Hanss Tijmoin mh 2 Timonen
B: Hans Hanson mh 2 Timonen
4 Anders Leinoin mh 2 Leinonen
S. Grelss Anderson 1 Leinonen
B.S. Peter Anderson 1 Leinonen
Peskola/Hurissalo 5 Markus Mar: Jukaras h 1 Jukarainen
Larss Erichsons h 1 Jukarainen
S. Larss Polson mh 2 Jukarainen
B.S. Erich Erichson 1 Jukarainen
Ihalainen 2 Larss Condises h 1 Kontinen
S. Larss Larson 1 Kontinen
1 HK: Larss Polsons h, K1 1
3 Peter Polson Leinon mh 2 Leinonen
B.S. Peter Matzson 1 Leinonen
Kyllölä 2 Henrih Polss Kylloin mh 2 Kyllönen
Piskola 2 Anders And: Lappal. mh 2 Lappalainen
Ihalainen 2 Staffan Polson Parkin mh 2 Parkkinen
Hylkylä 3 Peter Larss Hylkoin mh 2 Hylkeinen
S Johan Peterson 1 Hylkeinen
Hursalo/Hurissalo 4 Poll Eskelss mh 2 Leinonen
B: Joren Eskelson 1 Leinonen
B Eskel Eskelson 1 Leinonen
Kyllölä 3 Thomass Matzss Huttuin 1 Huttunen
B: Henrih mh 2 Huttunen
Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Salm Karl Thomas Tijmo 1 Timonen

Presterskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrckioby/Kirkonkylä 9 Pastor D Gergus Ericj mh 2 Nigraeus
dreng Matz Oloffss mh 2
dreng Oloff And: Laman mh 2 Laamanen
dreng Peter Bentin mh 2 Penttinen
Pijga Brita 1
1 Klock: Christer Perss Condun 1 Kontiainen
2 HM. Staffan Seppo mh 2 Smed

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16761678

© Maija-Liisa Laakso 2023