AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1697 → Nimihakemisto

Puumala henkikirja 1697

Nimihakemisto


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Laarsson (Rokansalo) 2561A

Anders (Maunola) 2560A

Anders Hansson (Sorjola) 2562A

Anders Pehrsson (Himahuuha) 2557B

Anders Pehrsson (Keriniemi) 2559A

Antonej (Kirkonkylä) 2563B

Beatta (Kirkonkylä) 2563B

Bertell Mattz: (Piskola) 2563B

Britta (Luukkola) 2559B

Christer (Piskola) 2563A

Christer Hindrichss. (Maunola) 2560A

Eskell Eskellsson (Piskola) 2563A

Frans (Piskola) 2563B

Giösta Olofss: (Kirkonkylä) 2563B

Grelss Mattz. (Ryhälä) 2561B

Hindrich (Kietävälä) 2558A

Hindrich (Kirkonkylä) 2563B

Hindrich Johansson (Miettula) 2560B

Hindrich Mortensson (Repola) 2561B

Hindrich Pehrsson (Kaipaala) 2559A

Hindrich Pehrsson (Miettula) 2560B

Jacob (Luukkola) 2559B

Johan (Huuhkaala) 2557B

Johan (Kyllölä) 2559A

Johan (Miettula) 2560B

Johan (Rokansalo) 2561A

Johan (Maljala) 2563A

Johan Eskelsson (Penttilä) 2557B

Johan Johansson (Luukkola) 2559B

Johan Jostss: (Maljala) 2563A

Johan Pehrsson (Kietävälä) 2558A

Joran (Kietävälä) 2558A

Karin (Kirkonkylä) 2563B

Laars (Kietävälä) 2558A

Laars (Rokansalo) 2561A

Laars Christerss (Piskola) 2563A

Laars Jacobsson (Piskola) 2563B

Laars Johansson (Miettula) 2560B

Laars Jöransson (Vesiniemi) 2562A

Maria (Piskola) 2563B

Maria (Kirkonkylä) 2563B

Marten (Hamula) 2557B

Mattz (Penttilä) 2557B

Mattz (Rokansalo) 2561A

Mattz (Kirkonkylä) 2563B

Mattz Hindrichsson (Ryhälä) 2561B

Mattz Pehrsson (Harmaala) 2558A

Michell (Luukkola) 2559B

Michell Mattsson (Ollila) 2560B

Morten (Maljala) 2563A

Morten Larsson (Pirttimäki) 2561A

Morten Mortenss (Repola) 2561B

Olof (Kietävälä) 2558A

Pehr (Kietävälä) 2558A

Pehr (Miettula) 2560A

Pehr Bertelsson (Maljala) 2563A

Pehr Johanss. (Rokansalo) 2561A

Pehr Olofss: (Seppälä) 2561B

Philipius (Harmaala) 2558A

Påhl (Kietävälä) 2558A

Påhl (Kaipaala) 2559A

Påhl Laarsson (Penttilä) 2557B

Påhl Pehrsson (Kietävälä) 2558A

Thomas (Rokansalo) 2561A

Thomas Mattzon (Kietävälä) 2558A

Thomas Pohlsson (Maljala) 2563A

AAlkuun

Afwin

Anders (Himahuuha) 2557B

Johan (Himahuuha) 2557B

Afwoin

Johan (Ryhälä) 2561B

Mattz (Ryhälä) 2561B

Staffan (Ryhälä) 2561B

Aisillain

Mattz (Hamula) 2557B

Mårten (Hamula) 2557B

Alfwin

Anders (Kirkonkylä) 2563B

Aufwin

Hindrich (Kietävälä) 2558A

Påhl (Kietävälä) 2558A

Aufwoin

Michell (Himahuuha) 2557B

BAlkuun

Bengtin

Laars (Kitula) 2558B

Mattz (Kitula) 2558B

Påhl (Kitula) 2558B

Berner

Arfwe (Ryhälä) 2561B

HAlkuun

Hackein

Morten (Liimattala) 2559B

Hackuluin

Grelss (Keriniemi) 2559A

Pehr (Keriniemi) 2559A

Påhl (Keriniemi) 2559A

Hakelin

Eskell (Keriniemi) 2559A

Johan (Keriniemi) 2559A

Mattz (Keriniemi) 2559A

Olof Mattss (Keriniemi) 2559A

Olof Olofsson (Keriniemi) 2559A

Påhl (Keriniemi) 2559A

Hallein

Anders (Petäjäniemi) 2561A

Påhl (Petäjäniemi) 2561A

Hamoin

Johan (Hamula) 2557B

Harmain

Johan (Liimattala) 2559B

Johan (Vesiniemi) 2562A

Helloin

Johan (Kirkonkylä) 2563B

Hemel:

Biöriell (Ollila) 2560B

Markus (Ollila) 2560B

Mattz (Ollila) 2560B

Hijmain

Anders (Ryhälä) 2561B

Mårten (Ryhälä) 2561B

Himain

Anders (Himahuuha) 2557B

Mattz (Himahuuha) 2557B

Hujain

Anders (Ruokotaipale) 2561A

Grelss (Ruokotaipale) 2561A

Påhl (Ruokotaipale) 2561A

Hulkin

Johan (Sipilänsaari) 2562A

Hullkoin

Karin (Niinisaari) 2560B

Laars (Niinisaari) 2560B

Mattz (Niinisaari) 2560B

Huttuin

Anders (Keriniemi) 2559A

Hans (Kyllölä) 2559A

Mattz (Kyllölä) 2559A

Thomas (Kyllölä) 2559A

Hångain

Erich (Lampila) 2559A

Häckein

Påhl (Niinisaari) 2560B

IAlkuun

Ihalain

Anders (Huuhkaala) 2557B

Grels (Huuhkaala) 2557B

Israell (Sorjola) 2562A

Laars (Kauppila) 2558B

Mattz (Huuhkaala) 2557B

Mattz (Sorjola) 2562A

Ikoin

Johan (Kietävälä) 2558A

Påhl Johanss. (Kietävälä) 2558A

Ingein

Jöran (Hylkylä) 2562B

Laars (Hylkylä) 2562B

Mårten (Hylkylä) 2562B

Peer (Hylkylä) 2562B

JAlkuun

Jattein

Morten (Seppälä) 2561B

Jukarin

Anders (Hurissalo) 2562B

Erich (Hurissalo) 2562B

Laars (Hurissalo) 2562B

Michell (Hurissalo) 2562B

KAlkuun

Kaharäin

Jacob (Maunola) 2560A

Jöran (Maunola) 2560A

Kaipoin

Anders (Kaipaala) 2559A

Mattz Pehrss. (Kaipaala) 2559A

Påhl (Sorjola) 2562A

Kallin

Pehr Larss: (Maunola) 2560A

Pehr Pehrss: (Maunola) 2560A

Kangain

Erich (Miettula) 2560A

Simon (Miettula) 2560A

Staffan (Kirkonkylä) 2563B

Kangein

Johan (Sorjola) 2562A

Karfwoin

Hans (Kauppila) 2558B

Mattz (Kauppila) 2558B

Mattz Olofss (Kauppila) 2558B

Thomas (Kauppila) 2558B

Karhuin

Johan (Kokkola) 2558B

Karjlain

Johan (Vesiniemi) 2562A

Michell (Vesiniemi) 2562A

Morten (Vesiniemi) 2562A

Kettaw:

Hindrich Mårtenss. (Kietävälä) 2558A

Kettein

Påhl Michelss (Kirkonkylä) 2563B

Kettuin

Anders (Niinisaari) 2560B

Hindrich (Kitula) 2558B

Hindrich (Pirttimäki) 2561A

Johan (Kitula) 2558B

Laars (Kitula) 2558B

Olof (Pirttimäki) 2561A

Påhl (Kitula) 2558B

Kettwawein

Laars (Sopala) 2562A

Påhl (Sopala) 2562A

Thomas (Sopala) 2562A

Kiettewain

Grehlss (Seppälä) 2561B

Mattz (Seppälä) 2561B

Killioin

Laars (Kiljula) 2558B

Mattz (Kiljula) 2558B

Pehr Larss. (Kiljula) 2558B

Killiuin

Mattz (Ollila) 2560B

Påhl (Ollila) 2560B

Killiun

Pehr (Kiljula) 2558B

Pehr Mattss (Kiljula) 2558B

Killuin

Anders (Maunola) 2560A

Grelss (Maunola) 2560A

Johan (Maunola) 2560A

Mattz (Maunola) 2560A

Mattz Pehrsson (Maunola) 2560A

Michell (Maunola) 2560A

Pehr (Maunola) 2560A

Kilpoin

Johan (Harmaala) 2558A

Maria (Harmaala) 2558A

Kiskin

Jöran (Ryhälä) 2561B

Kondiain

Johan (Piskola) 2563B

Kondin

Abraham (Kontila) 2562B

Anders (Kontila) 2562B

Christer (Vesiniemi) 2562A

Christer (Kirkonkylä) 2563B

Grelss (Vesiniemi) 2562A

Johan (Vesiniemi) 2562A

Laars (Kokkola) 2558B

Laars (Kontila) 2562B

Laars Larss: (Vesiniemi) 2562A

Mattz Laarss: (Kontila) 2562B

Michell (Kontila) 2562B

Påhl (Vesiniemi) 2562A

Kuif:

Jöns (Maljala) 2563A

Thomas (Maljala) 2563A

Kyllin

Johan (Kyllölä) 2559A

Mattz (Kyllölä) 2559A

Mattz (Lintusalo) 2560A

Påhl (Kyllölä) 2559A

Samuell (Ryhälä) 2561B

Swen (Lintusalo) 2560A

Kyllingein

Johan (Hamula) 2557B

Kåfwain

Johan (Kirkonkylä) 2563B

Kåttro

Christer (Vesiniemi) 2562A

Hans (Vesiniemi) 2562A

Johan (Vesiniemi) 2562A

Mattz (Niinisaari) 2560B

Mattz (Vesiniemi) 2562A

Pehr (Niinisaari) 2560B

Kåttroin

Christer (Lampila) 2559A

Gabriel (Kirkonkylä) 2563B

Käckoin

Johan (Kaipaala) 2559A

Påhl (Kaipaala) 2559A

Thomas (Kaipaala) 2559A

Käharin

Påhl (Niinimäki) 2557B

Käharoin

Jöns (Maljala) 2563A

Laars (Maljala) 2563A

LAlkuun

Lamain

Elias (Kokkola) 2558B

Ellin (Kietävälä) 2558A

Hindrich (Ryhälä) 2561B

Laars (Kietävälä) 2558A

Mattz (Kietävälä) 2558A

Olof (Huuhkaala) 2557B

Pehr Pehrss: (Kietävälä) 2558A

Lambain

Påhl Michelss (Pellilä) 2561A

Lambin

Johan (Lampila) 2559B

Mattz (Lampila) 2559B

Laplain

Anders Larss. (Piskola) 2563B

Lappwet:

Anders (Ryhälä) 2561B

Johan Olofss: (Ryhälä) 2561B

Lematin

Johan (Kokkola) 2558B

Lenhuin

Anders (Ihalainen) 2563A

Mattz (Ihalainen) 2563A

Leskin

Mårten (Harmaala) 2558A

Lijckoin

Mattz (Maunola) 2560A

Lijmatin

Anders (Liimattala) 2560A

Anders (Piskola) 2563A

Erich (Liimattala) 2559B

Hindrich Pehrss. (Liimattala) 2559B

Johan (Piskola) 2563A

Laars (Liimattala) 2560A

Olof Andss. (Liimattala) 2560A

Pehr (Liimattala) 2559B

Lockoin

Anders (Kitula) 2558B

Anders (Kirkonkylä) 2563B

Brusius (Kitula) 2558B

Erich (Kitula) 2558B

Luckoin

Anders (Junninmäki) 2558A

Erich (Liimattala) 2559B

Eskell Hindss (Vesiniemi) 2562A

Hindrich (Luukkola) 2559B

Hindrich (Maunola) 2560A

Hindrich (Vesiniemi) 2562A

Hindrich Mortenss (Kitula) 2558B

Johan (Luukkola) 2559B

Johan Johanss: (Junninmäki) 2558A

Johan Mattz. (Junninmäki) 2558A

Josep (Luukkola) 2559B

Laars (Luukkola) 2559B

Mårten (Luukkola) 2559B

Mårten Hindss (Kitula) 2558B

Mårten Mattz (Ryhälä) 2561B

Olof (Luukkola) 2559B

Pehr (Junninmäki) 2558A

Pehr (Luukkola) 2559B

Påhl (Vesiniemi) 2562A

Simon Olofss. (Maunola) 2560A

Thomas (Liimattala) 2559B

Länhoin

Anders Pehrss. (Hurissalo) 2562B

Grelss (Hurissalo) 2562B

Pehr Pehrsson (Hurissalo) 2562B

Påhl Eskellss: (Hurissalo) 2562B

Läskin

Johan (Huhtimaa) 2557B

MAlkuun

Matin

Abraham (Liimattala) 2559B

Laars (Liimattala) 2559B

Thomas (Liimattala) 2559B

Mietin

Jöran (Miettula) 2560B

Laars (Miettula) 2560B

Pehr Hindrichss. (Miettula) 2560B

Pehr Pehrss. (Miettula) 2560B

Mondoin

Hans (Ikola) 2563A

Johan (Ikola) 2563A

Mårten (Ikola) 2563A

Måndoin

Anders Mattz: (Hauhala) 2562B

Johan (Hauhala) 2562B

Pehr (Hauhala) 2562B

NAlkuun

Narjnein

Brusius (Huhtimaa) 2557B

Nockorin

Olof (Pellilä) 2561A

Noikorin

Anders (Pellilä) 2561A

Pehr (Pellilä) 2561A

PAlkuun

Pajnoin

Mårten (Kirkonkylä) 2563B

Pajun

Christer (Kirkonkylä) 2563B

Pardain

Bertell Andss (Hylkylä) 2562B

Grelss (Hylkylä) 2562B

Hans (Hylkylä) 2562B

Parkin

Olof (Kaipaala) 2559A

Påhl (Kaipaala) 2559A

Parkoin

Johan (Hylkylä) 2562B

Peer Staffanss. (Hylkylä) 2562B

Staffan (Hylkylä) 2562B

Pellin

Olof (Pellilä) 2561A

Pettuin

Israll (Piskola) 2562B

Laars (Piskola) 2562B

Mårten Hindss (Piskola) 2562B

Pijdckein

Laars (Pitkälahti) 2563A

Thomas (Pitkälahti) 2563A

Pijskoin

Anders (Niinisaari) 2560B

Christer (Niinisaari) 2560B

Piskoin

Anders (Piskola) 2563A

Hindrich (Piskola) 2563A

Laars Andss. (Piskola) 2563A

Pittkoin

Anders (Kirkonkylä) 2563B

Puijckoin

Anders Olofss: (Seppälä) 2561B

Laars Hindss (Seppälä) 2561B

Laars Olofsson (Seppälä) 2561B

Olof (Seppälä) 2561B

Puttoin

Markus (Kirkonkylä) 2564A

Päldoin

Morten (Piskola) 2563A

RAlkuun

Randalain

Hindrich (Hylkylä) 2562B

Michell (Hylkylä) 2562B

Renikain

Simon (Seppälä) 2561B

Repoin

Mattz (Lintusalo) 2560A

Mons Monss. (Lintusalo) 2560A

Reppoin

Erich (Repola) 2561B

Morten (Ryhälä) 2561B

Rockain

And: (Kirkonkylä) 2564A

Rockoin

Anders (Lintusalo) 2560A

Erich (Rokansalo) 2561A

Laars Andss. (Rokansalo) 2561A

Pehr (Lintusalo) 2560A

Påhl (Lintusalo) 2560A

Påhl (Rokansalo) 2561A

Romanius

Hind. (Kirkonkylä) 2563B

Maria (Kirkonkylä) 2563B

Roppoin

Markus (Ryhälä) 2561B

Mattz Manss: (Ryhälä) 2561B

Pehr (Ryhälä) 2561B

Rosenius

Lars (Kirkonkylä) 2563B

Ryhain

Mattz (Hamula) 2557B

Pehr Johanss. (Hamula) 2557B

Ryhin

Anders (Hamula) 2558A

Mattz Anders: (Hamula) 2558A

Pehr (Hamula) 2558A

Rynöin

Eskell Pehrss. (Luukkola) 2559B

Morten (Luukkola) 2559B

Olof (Luukkola) 2559B

Sylwester (Luukkola) 2559B

Råcka

Pehr (Seppälä) 2561B

Råckain

Christer (Kaipaala) 2558B

Jacob (Kaipaala) 2558B

Pehr (Kirkonkylä) 2563B

Råhianius

Esaias (Kirkonkylä) 2563B

Räppoin

Anders (Hamula) 2558A

Jöran (Hamula) 2558A

Jöran (Miettula) 2560B

Måns (Hamula) 2558A

SAlkuun

Sackoin

Anders (Lintusalo) 2560A

Laars (Rokansalo) 2561A

Olof (Lintusalo) 2560A

Safwol:

Måns (Kitula) 2558B

Safwolain

Anders (Repola) 2561B

Sallo

Markus (Ihalainen) 2563A

Pehr (Ihalainen) 2563A

Pohl (Ihalainen) 2563A

Sawander

Michell (Kirkonkylä) 2564A

Seppel:

Johan (Maljala) 2563A

Sincko

Johan (Pellilä) 2561A

Pehr Erichss. (Pellilä) 2561A

Sollo

Beniam (Ihalainen) 2563A

Cnuth Mattz. (Ihalainen) 2563A

Pohl (Ihalainen) 2563A

Sorjoin

Karin (Lampila) 2559B

Mattz (Lampila) 2559B

Mons (Lampila) 2559B

Pehr (Lampila) 2559B

Sormuin

Pehr Erichss: (Ryhälä) 2561B

Summa

Mattz Johanss. (Repola) 2561A

Summoin

Anders (Harmaala) 2558A

Erich (Ruokotaipale) 2561A

Grelss Johanss. (Ruokotaipale) 2561A

Johan (Ruokotaipale) 2561A

Mons (Ruokotaipale) 2561A

Pehr (Ruokotaipale) 2561A

Såijrain

Jöran (Kauppila) 2558B

Laars (Kauppila) 2558B

Markus (Kauppila) 2558B

TAlkuun

Taifwain

Pehr (Miettula) 2560B

Tijmain

Laars (Hurissalo) 2562B

Pehr (Hurissalo) 2562B

Pehr Hanss (Hurissalo) 2562B

Tijmoin

Jonas (Huhtimaa) 2557B

Josep (Kirkonkylä) 2563B

Pehr (Huhtimaa) 2557B

Tollpo

Johan (Lampila) 2559B

Tuckoin

Påhl (Pirttimäki) 2561A

Turkain

Johan (Niinisaari) 2560B

Pehr (Niinisaari) 2560B

Pehr Hindrichss (Niinisaari) 2560B

Pehr Pehrss (Niinisaari) 2560B

Påhl (Niinisaari) 2560B

Turkiain

Hindrich (Niinisaari) 2560B

Samuell (Niinisaari) 2560B

Thomas (Niinisaari) 2560B

UAlkuun

Uckoin

Påhl (Kirkonkylä) 2563B

VWAlkuun

Waldoin

Anders (Valtola) 2562A

Laars Larss: (Valtola) 2562A

Mattz Mattz (Valtola) 2562A

Påhl (Valtola) 2562A

Påhl Larss: (Valtola) 2562A

Walldoin

Anders (Muuramäki) 2560A

Mattz (Muuramäki) 2560A

Walldolain

Anders (Huuhkaala) 2557B

Bertell (Huuhkaala) 2557B

Widckain

Mårten (Vesiniemi) 2562A

Wittckain

Abraham (Lintusalo) 2560A

Jöran (Lintusalo) 2560A

Wåckolain

Påhl (Kirkonkylä) 2563B

Wäster

Mårten (Piskola) 2562B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 422 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023