AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1703 → Nimihakemisto

Puumala henkikirja 1703

Nimihakemisto


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And: Anderss. (Maunola) 3920B

And: Larss. (Hurissalo) 3918B

Anders (Kontila) 3917B

Anders (Kaipaala) 3919B

Anna (Miettula) 3920B

Anna (Kirkonkylä) 3923A

Britha (Hamula) 3918A

Britha (Kietävälä) 3919A

Christer (Piskola) 3921B

Christer (Vesiniemi) 3922A

Elias Haraldss. (Kirkonkylä) 3923A

Erich (Hurissalo) 3918B

Erich (Liimattala) 3920A

Greels (Himahuuha) 3917B

Harald Haraldss. (Kirkonkylä) 3922B

Hind: (Vesiniemi) 3922A

Hind: Peerss. (Liimattala) 3920A

Hindrich (Kietävälä) 3918B

Hindrich Peerss. (Kaipaala) 3919B

Jacob (Kietävälä) 3919A

Jacob Hindss. (Kirkonkylä) 3922B

Johan (Penttilä) 3917B

Johan (Hurissalo) 3918B

Johan (Kokkola) 3919A

Johan (Lampila) 3919B

Johan (Maunola) 3920B

Johan (Rokansalo) 3921B

Johan (Kirkonkylä) 3922B

Johan Jost (Maljala) 3921A

Johan Peerss. (Kietävälä) 3919A

Jonas (Ruokotaipale) 3921B

Jöran (Kietävälä) 3918B

Lamber (Hauhala) 3918B

Lars (Kontila) 3917B

Lars (Liimattala) 3920A

Lars Christerss. (Piskola) 3921B

Lars Hindrichss. (Seppälä) 3922A

Lars Olofss. (Seppälä) 3922A

Madtz (Kaipaala) 3919B

Marckus (Kirkonkylä) 3922B

Maria (Kaipaala) 3919B

Maria (Kirkonkylä) 3922B

Mattz (Kietävälä) 3918B

Mattz Eskelsson (Penttilä) 3917B

Mattz Larss. (Kontila) 3917B

Mattz Mattzss. (Pirttimäki) 3921A

Mattz Peerss. (Kaipaala) 3919B

Michell (Kontila) 3917B

Mårthen (Kaipaala) 3919B

Mårthen (Liimattala) 3920A

Mårthen Larsson (Pirttimäki) 3921A

Peer (Kontila) 3917B

Peer (Kietävälä) 3919A

Peer (Liimattala) 3920A

Peer Erichss. (Pellilä) 3921A

Peer Johanss. (Harmaala) 3918A

Peer Larss. (Hamula) 3918A

Peer Olofss. (Seppälä) 3922A

Peer Staffanss. (Hylkylä) 3918B

Philip (Pitkälahti) 3921B

Philiph (Sorjola) 3922A

Simon (Miettula) 3920B

Staffan Larss. (Kontila) 3917B

Tohmas (Himahuuha) 3917B

Tohmas Abrahamss. (Kontila) 3917B

Tohmas Christerss. (Piskola) 3921B

Tohmas Grellss. (Liimattala) 3920A

Tohmas Mattzon (Kietävälä) 3918B

Tohmas Mårthenss. (Liimattala) 3920A

Wallborgh (Miettula) 3920B

AAlkuun

Asilain

Mattz (Hamula) 3918A

Mårthen (Hamula) 3918A

Peer (Hamula) 3918A

Aufwoin

And: (Ryhälä) 3921B

Anders (Petäjäniemi) 3921A

Johan (Petäjäniemi) 3921A

Mattz (Ryhälä) 3921B

Samuell (Petäjäniemi) 3921A

Staffan (Ryhälä) 3921B

BAlkuun

Bengdtin

Israell (Ryhälä) 3922A

Lars (Ryhälä) 3922A

Mattz (Kitula) 3919A

Påhl (Kitula) 3919A

Brugum

Karin (Kirkonkylä) 3922B

HAlkuun

Hackelain

Eskell (Keriniemi) 3919B

Greels (Keriniemi) 3919B

Mattz (Keriniemi) 3919B

Olof (Keriniemi) 3919B

Påhl (Keriniemi) 3919B

Hatta

(Miettula) 3920B

Heckerin

Johan (Pellilä) 3921A

Heiskain

Peer (Miettula) 3920B

Hemel:n

Böriall (Ollila) 3921A

Marckus (Ollila) 3921A

Hijmain

Anders (Himahuuha) 3918A

Mattz (Himahuuha) 3918A

Himain

Mattz (Himahuuha) 3917B

Huijain

And: (Ihalainen) 3918B

Greels (Ruokotaipale) 3921B

Mattz (Ruokotaipale) 3921B

Peer (Kirkonkylä) 3923A

Hujain

Påhl (Kirkonkylä) 3918B

Hullckin

Hindrich (Sipilänsaari) 3922A

Johan (Sipilänsaari) 3922A

Lars (Sipilänsaari) 3922A

Hullckoin

Lars (Niinisaari) 3921A

Mattz (Niinisaari) 3921A

Huttuin

Hans (Kyllölä) 3919B

Mattz (Kyllölä) 3919B

Tohmas (Kyllölä) 3919B

Hångain

Samuell (Kirkonkylä) 3923A

Härckain

Peer (Sorjola) 3922A

Simon (Lintusalo) 3920A

Härckäin

Johan (Miettula) 3920B

IAlkuun

Ickaheinen

Erich (Ryhälä) 3922A

Ickoin

Johan (Piskola) 3921B

Påhl (Piskola) 3921B

Ihalain

Lars (Ryhälä) 3922A

Mattz (Huhtimaa) 3918A

Mattz (Huuhkaala) 3918A

Olof (Huuhkaala) 3918A

Imoin

Peer (Kirkonkylä) 3922B

Inginen

Lars (Hylkylä) 3918B

Mattz (Hylkylä) 3918B

Mårthen (Hylkylä) 3918B

Simon (Hylkylä) 3918B

JAlkuun

Juckarin

Michell (Hurissalo) 3918A

Påhl (Hurissalo) 3918A

KAlkuun

Kainolain

Bertell (Vesiniemi) 3922A

Johan (Vesiniemi) 3922A

Michell (Vesiniemi) 3922A

Mårthen (Vesiniemi) 3922A

Kandain

Christer (Vesiniemi) 3922B

Greels (Vesiniemi) 3922B

Lars (Vesiniemi) 3922B

Peer (Vesiniemi) 3922B

Kangain

Johan (Kokkola) 3919A

Mattz (Miettula) 3920B

Simon (Miettula) 3920B

Karffwin

Mattz (Kauppila) 3919B

Oloff (Kauppila) 3919B

Thomas (Kauppila) 3919B

Kattra

Hans (Vesiniemi) 3922A

Kerfwin

Hans (Maunola) 3920B

Tohmas (Maunola) 3920B

Kettuin

And: (Niinisaari) 3921A

Lars (Kirkonkylä) 3922B

Kettwain

Hind: (Kietävälä) 3919A

Jöran (Keriniemi) 3919B

Mattz (Kietävälä) 3919A

Olof Peerss. (Kietävälä) 3919A

Kettwoin

And: (Kirkonkylä) 3923A

Kiettewein

Brusius (Sopala) 3922A

Lars (Sopala) 3922A

Mattz (Sopala) 3922A

Kiettuin

Påhl (Pirttimäki) 3921A

Kijllioin

Mattz (Luukkola) 3920A

Kijllises

And: (Maunola) 3920B

Lars (Maunola) 3920B

Kijlliuin

Mattz (Maunola) 3920B

Peer (Maunola) 3920B

Kijllpoin

Mattz (Miettula) 3920B

Killioin

Bertell (Kiljula) 3919A

Peer Anderss. (Kiljula) 3919A

Killjuin

Mattz (Kiljula) 3919A

Peer (Kiljula) 3919A

Kiskin

Mårthen (Kirkonkylä) 3922B

Kittuin

Hind: (Kitula) 3919A

Johan (Kitula) 3919A

Mårthen (Kitula) 3919A

Påhl (Kitula) 3919A

Kondin

Christer (Kirkonkylä) 3922B

Kyllein

Johan (Kyllölä) 3919B

Madtz (Kyllölä) 3919B

Mattz (Kyllölä) 3919B

Kyllin

Christer (Lintusalo) 3920A

Kyllnij

Johan (Hamula) 3918A

Kåndin

And: (Sorjola) 3922A

Lars (Ryhälä) 3922A

Kåttra

Christer (Lampila) 3919B

Kåttro

Mattz (Niinisaari) 3921A

Peer (Niinisaari) 3921A

Kähäräin

Anders (Niinimäki) 3918A

Mattz (Niinimäki) 3918A

Påhl (Niinimäki) 3918A

LAlkuun

Lackoin

Erich (Kitula) 3919A

Hindrich (Niinisaari) 3921A

Lars (Kitula) 3919A

Måns (Kitula) 3919A

Peer (Niinisaari) 3921A

Påhl (Niinisaari) 3921A

Lamain

Lars (Kietävälä) 3919A

Mattz (Kietävälä) 3919A

Peer (Kietävälä) 3919A

Påhl (Kietävälä) 3919A

Lambain

Johan (Lampila) 3919B

Mattz (Lampila) 3919B

Lambin

Påhl (Kirkonkylä) 3922B

Lappal:n

And: (Piskola) 3921B

Anders (Piskola) 3921B

Laurckoin

And: (Pellilä) 3921A

Lenhoin

And: (Hurissalo) 3918A

Lars (Kirkonkylä) 3923A

Peer (Hurissalo) 3918A

Peer Anderss. (Hurissalo) 3918A

Leskin

Greels (Huhtimaa) 3918A

Johan (Huhtimaa) 3918A

Mårthen (Miettula) 3920B

Lijmatain

Berendt (Liimattala) 3920A

Johan (Ryhälä) 3922A

Lars (Liimattala) 3920A

Olof (Liimattala) 3920A

Luckoin

Anders (Junninmäki) 3918B

Anders (Luukkola) 3920A

Erich (Liimattala) 3920A

Eskell Henderss. (Vesiniemi) 3922A

Hind: (Luukkola) 3920A

Hind: Mårthenss. (Kitula) 3919A

Hindrich (Luukkola) 3920A

Hindrich (Maunola) 3920B

Hindrich (Vesiniemi) 3922A

Jacob (Ollila) 3921A

Johan (Junninmäki) 3918B

Johan (Kitula) 3919A

Johan (Luukkola) 3920A

Joseph (Luukkola) 3920A

Lars (Luukkola) 3920A

Mattz (Junninmäki) 3918B

Mattz (Luukkola) 3920A

Michell (Luukkola) 3920A

Olof (Kitula) 3919A

Olof (Luukkola) 3920A

Olof (Maunola) 3920B

Peer (Junninmäki) 3918B

Påhl (Vesiniemi) 3922A

Simon (Maunola) 3920B

Tohmas (Ollila) 3921A

Lächnoin

Greels (Maljala) 3921A

MAlkuun

Malin

Tohmas (Maljala) 3921A

Meetin

Johan (Miettula) 3920B

Lars (Miettula) 3920B

Peer (Miettula) 3920B

Peer Hind:ss. (Miettula) 3920B

Simon (Miettula) 3920B

Metin

Johan (Miettula) 3920B

Måndoin

Hans (Maljala) 3921A

Johan (Ikola) 3918B

Peer (Hauhala) 3918B

Påhl (Ikola) 3918B

NAlkuun

Nötte

Christer (Piskola) 3921B

Lars (Piskola) 3921B

PAlkuun

Pajuin

Christer (Kirkonkylä) 3922B

Parre

Olof (Lampila) 3919B

Pedickain

Johan (Kaipaala) 3919B

Lars (Kaipaala) 3919B

Niels (Pitkälahti) 3921B

Tohmas (Pitkälahti) 3921B

Piskoin

And: (Piskola) 3921B

Hind: (Piskola) 3921B

Johan (Maljala) 3921A

Johan (Piskola) 3921B

Mattz (Maljala) 3921A

Peer (Maljala) 3921A

RAlkuun

Repoin

Anders (Hamula) 3918A

Erich (Repola) 3921B

Erich Hindss. (Repola) 3921B

Jöhran (Hamula) 3918A

Marckus (Lintusalo) 3920B

Mattz (Lintusalo) 3920B

Måns (Hamula) 3918A

Peer (Hamula) 3918A

Tohmas (Lintusalo) 3920B

Rockoin

Johan (Rokansalo) 3921B

Påhl (Rokansalo) 3921B

Rohmanus

Elias (Kirkonkylä) 3922B

Romanus

Hind: (Kirkonkylä) 3922B

Rosenius

Lars (Kirkonkylä) 3923A

Ryhäin

Mattz (Hamula) 3918A

Rynäin

Anders (Luukkola) 3920A

Eskell (Luukkola) 3920A

Olof (Luukkola) 3920A

Syllwester (Luukkola) 3920A

Tohmas Mattzon (Luukkola) 3920A

Råcka

And: (Kirkonkylä) 3922B

Råckain

And: (Lintusalo) 3920A

Johan (Rokansalo) 3921B

Olof (Rokansalo) 3921B

Peer (Lintusalo) 3920A

Tohmas (Rokansalo) 3921B

Rönden

Peer (Harmaala) 3918A

SAlkuun

Saickoin

Lars (Huhtimaa) 3918A

Saikein

And: (Lintusalo) 3920B

Lars (Lintusalo) 3920B

Sarain

Jöran (Kauppila) 3919A

Lars (Kauppila) 3919A

Marckus (Kauppila) 3919A

Sarigain

Johan (Lampila) 3919B

Sollo

Anders (Ihalainen) 3918B

Benjam (Ihalainen) 3918B

Johan (Ihalainen) 3918B

Knuth (Ihalainen) 3918B

Marckus (Ihalainen) 3918B

Peer (Ihalainen) 3918B

Påhl (Ihalainen) 3918B

Staffan (Ihalainen) 3918B

Sorgioin

Måns (Sorjola) 3922A

Peer (Sorjola) 3922A

Stuhre

(Kokkola) 3919A

(Kirkonkylä) 3922B

Ståckovius

Johan (Lampila) 3919B

Summa

Niels (Ruokotaipale) 3921B

Peer (Ruokotaipale) 3921B

TAlkuun

Tijmoin

Hindrich (Huhtimaa) 3918A

Jonas (Huhtimaa) 3918A

Timmoin

Peer (Ihalainen) 3918B

Turckain

Johan (Niinisaari) 3921A

Peer (Niinisaari) 3921A

Peer Hindss. (Niinisaari) 3921A

Påhl (Niinisaari) 3921A

UAlkuun

Uckoin

Påhl (Kirkonkylä) 3922B

VWAlkuun

Walldoin

Anders (Huuhkaala) 3918A

Anders (Valtola) 3922B

Bertell (Huuhkaala) 3918A

Lars (Huuhkaala) 3918A

Lars (Valtola) 3922B

Mattz (Valtola) 3922B

Påhl (Valtola) 3922B

Tohmas (Valtola) 3922B

Walloin

Anders (Muuramäki) 3920B

Mattz (Muuramäki) 3920B

Weisäin

Påhl (Hylkylä) 3918B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 331 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023