AlkuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1710 → Henkikirja

Puumala henkikirja 1710

Sivu 1349B (aukeaman 1349 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Bengtilä/Penttilä 4 Matt Esklson mh 1 1
S. Jöran mh 1 1
Condiala/Kontila 8 Thomas Abramss mh 1 1 Kontinen
B Hind: mh 1 1 Kontinen
B. Jöran Michels mh 1 1 Kontinen
B. And: mh 1 1 Kontinen
Himahucha/Himahuuha 5 And: Peersson Aufwin mh 1 1 Auvinen
B.M: Grels Summa mh 1 1 Summa
B Thomas 1 Auvinen
5 Matt Himain mh 1 1 Himanen
B. Anders mh 1 1 Himanen
S. Ohl 1 Himanen
Huchtima/Huhtimaa 3 Jonas Tijmo: 1 Timonen
B. Hind: mh 1 1 Timonen
2 Matt Ihal: mh 1 1 Ihalainen
2 Johan Jöranss mh 1 1
Huckala/Huuhkaala 4 Bertel Wald: mh 1 1 Valtonen
B. Lars mh 1 1 Valtonen
2 Matt Ihal: mh 1 1 Ihalainen
Hamulla/Hamula 4 And: Gabr. Tukain mh 1 1 Tuukkanen
B. Jöran mh 1 1 Tuukkanen
2 Johan Kyllin mh 1 1 Kyllönen
5 Peer Asilains E 1 Asilainen
B. Mortz ho 1 Asilainen
B. Hans 1 Asilainen
B. Matt mh 1 1 Asilainen
5 Peer Repo: mh 1 1 Reponen
B. Jörans ho 1 Reponen
B. And: mh 1 1 Reponen
2 Peer Ryho: mh 1 1 Ryhänen
Harjumala/Harmaala 2 Per Huihain mh 1 1 Hujanen
1 Matt Huihain 1 Hujanen
Hurisalo/Hurissalo 2 Peer Lenho: 1 Leinonen
B. Johan 1 Leinonen
4 And: Lenho: 1 Leinonen
B. Erich 1 Leinonen
S. Joh. mh 1 1 Leinonen

Sivu 1350A (aukeaman 1350 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hurisalo/Hurissalo 5 1 Påhl Jukar: mh 1 1 Jukarainen
B. Thomas mh 1 1 Jukarainen
B. Carl 1 Jukarainen
Ord. Sold: ho 1
3 Mats Pardain mh 1 1 Partanen
S. Jöran 1 Partanen
Hyllickälä/Hylkylä 2 Påhl Wäisäin mh 1 1 Väisänen
2 Mart Ingin mh 1 1 Inkinen
1 And. Simons. Partains ho 1 Partanen
3 Peer Staff: Parko: mh 1 1 Parkkinen
S. Thomas 1 Parkkinen
Hanhola/Hauhala 4 Mats Kandain mh 1 1 Kontiainen
S. Peer mh 1 1 Kontiainen
3 Måns Pedikain mh 1 1 Pietikäinen
d:r Johan Såfw. 1
Junmäkj/Junninmäki 6 Ands Lukoin 1 Luukkonen
S. Johan mh 1 1 Luukkonen
S. Mats mh 1 1 Luukkonen
S. Mattz 1 Luukkonen
Ihala/Ihalainen 4 Marcus Sallo mh 1 1 Solla
B. Peers ho 1 Solla
B. Anders 1 Solla
Ikola 1 Peer Mondo: 1 Montonen
Kyrckioby/Kirkonkylä Capit Sturs Skatt Hemman
Kettaiwalla/Kietävälä 4 Mats Liuko: mh 1 1 Luukkonen
S. Thomas mh 1 1 Luukkonen
3 Johan Peerson 1
M Thomas Sackoin mh 1 1 Saikkonen
5 Matt Kettwain mh 1 1 Kietäväinen
B.S. Joh: mh 1 1 Kietäväinen
B. Wirgilius 1 Kietäväinen
4 Ohl Kettwain mh 1 1 Kietäväinen
B. Peer mh 1 1 Kietäväinen
5 Peer Lamain mh 1 1 Laamanen
B. Påhl 1 Laamanen
B. Lars mh 1 1 Laamanen
Kåckola/Kokkola Capit: Stuurs Boställe
3 Michel Luuko: mh 1 1 Luukkonen
d. Johan Kandain 1 Kontiainen
Killuila/Kiljula 3 Matt Killuin 1 Kiljunen
S. Abram mh 1 1 Kiljunen

Sivu 1350B (aukeaman 1350 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Killuila/Kiljula 5 And: Killjuin mh 1 1 Kiljunen
B.S. Bengt 1 Kiljunen
B. Johan mh 1 1 Kiljunen
Kittula/Kitula 3 Hind. Kituin mh 1 1 Kitunen
B. Hind 1 Kitunen
3 Mats Bengtin mh 1 1 Penttinen
B. Påhls E 1 Penttinen
4 Lars Luuko: mh 1 1 Luukkonen
S.S. Thomas 1 Luukkonen
S. Måns 1 Luukkonen
6 Hind: Martson 1 Luukkonen
S. Ohl mh 1 1 Luukkonen
B. Johan mh 1 1 Luukkonen
B. Mart 1 Luukkonen
Kaupila/Kauppila 6 Lars Sohroins ho 1 Sorjonen
B: Jöran mh 1 1 Sorjonen
S. Lars 1 Sorjonen
B. Hind: And: mh 1 1 Sorjonen
6 Matt Karfwin 1 Karvinen
B. Ohl mh 1 1 Karvinen
B. Thomas mh 1 1 Karvinen
S. Clas 1 Karvinen
Kaipola/Kaipaala 2 Berendt Hind: mh 1 1
3 Mart Mondoins ho 1 Montonen
B Johan mh 1 1 Montonen
3 Påhl Larss Sauko: mh 1 1 Saukkonen
S. Lars 1 Saukkonen
Kyllälä/Kyllölä 4 Johan Kyllin 1 Kyllönen
B. Matt mh 1 1 Kyllönen
B. Påhl 1 Kyllönen
4 Matt Huttuin 1 Huttunen
B. Thomas mh 1 1 Huttunen
S. Thomas 1 Huttunen
3 Matt Kylin mh 1 1 Kyllönen
S. Matt E 1 Kyllönen
Kerinemj/Keriniemi 2 1 Matt Haloin mh 1 1 Hakulinen
Dub: Sold: ho 1
2 Grels Hakol: mh 1 1 Hakulinen
Lambila/Lampila 2 Erich Kåttro mh 1 1 Kotro
2 Johan Sorgo: mh 1 1 Sorjonen
2 Munsterskrifwaren Johan Stockafius mh 1 1

Sivu 1351A (aukeaman 1351 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Liuckola/Luukkola 11 And. Lucko: mh 1 1 Luukkonen
B. Carl mh 1 1 Luukkonen
B. Hind: mh 1 1 Luukkonen
S. And. 1 Luukkonen
B. Matts mh 1 1 Luukkonen
B.S. Eskell Martson mh 1 1 Luukkonen
2 Hind: Luko: mh 1 1 Luukkonen
1 Joh: Luukoins E 1 Luukkonen
8 Eskel Ryno: 1 Ryynänen
B. Sylwester mh 1 1 Ryynänen
B. Ohl mh 1 1 Ryynänen
S. Ohl Sylwesterson mh 1 1 Ryynänen
Dub: R: ho 1
Lijmattala/Liimattala 2 Lars Liucko: mh 1 1 Luukkonen
4 Thomas Mårts. mh 1 1 Mattinen
B. Lars E 1 Mattinen
S. Abram 1 Mattinen
7 Lars Lijmattain mh 1 1 Liimatainen
B. Ohls ho 1 Liimatainen
B. Berndt mh 1 1 Liimatainen
B. Peer mh 1 1 Liimatainen
Lindusalo/Lintusalo 3 Christ: Kijllin mh 1 1 Kiljunen
S. Lars 1 Kiljunen
4 Simon Härkain mh 1 1 Härkönen
B.M. Ohl Råckain mh 1 1 Rokkanen
1 Peer Råckas 1 Rokka
4 Matt Seppo: mh 1 1 Reponen
B:r Thomas mh 1 1 Reponen
3 And Saiko: 1 Saikkonen
B. Johan mh 1 1 Saikkonen
Muramäki/Muuramäki 7 Matt Waldo: mh 1 1 Valtonen
S. Christer mh 1 1 Valtonen
S. Jöran mh 1 1 Valtonen
B.S. Christ: Sifr 1 Valtonen
Mangnala/Maunola 4 Matt Kijlin mh 1 1 Kiljunen
B. Peer mh 1 1 Kiljunen
2 And. Johans: mh 1 1
3 Lars Kijllin mh 1 1 Kiljunen
B. Eskell 1 Kiljunen
6 Thomas Karfwin mh 1 1 Karvinen
B. Hans 1 Karvinen
S. Christ: mh 1 1 Karvinen
Piga Carin 1

Sivu 1351B (aukeaman 1351 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mangnala/Maunola 5 Simon Luko: mh 1 1 Luukkonen
B. Hind: ho 1 Luukkonen
B. Ohl mh 1 1 Luukkonen
Mietula/Miettula 2 Påhl Kahrain mh 1 1
4 Matt Kilpo: mh 1 1 Kilponen
S. Simon mh 1 1
2 Jöran Metuin mh 1 1 Miettinen
4 Peer Hind: mh 1 1
B. Simon mh 1 1
Maliola/Maljala 1 Hans Mondoins E 1 Montonen
2 And. Kohro: mh 1 1 Korhonen
2 Johan Jost mh 1 1
Nijnisarj/Niinisaari 6 Peer Peers Tukain 1 Turkiainen
B.M Peer Johanss mh 1 1 Turkiainen
B.S. Johan mh 1 1 Turkiainen
S. Erich Peerson 1 Turkiainen
7 Påhl Liuko: mh 1 1 Luukkonen
B. Peer mh 1 1 Luukkonen
B. Hind: mh 1 1 Luukkonen
B Lars 1 Luukkonen
7 Matt Hulkoins ho 1 Hulkkonen
S. Christer 1 Hulkkonen
S. Lars mh 1 1 Hulkkonen
B. Lars mh 1 1 Hulkkonen
dåter Elin 1 Hulkkonen
Ållila/Ollila 4 1 Marcus Hemel: 1 Hämäläinen
B.S. Börgel mh 1 1 Hämäläinen
S. Matt 1 Hämäläinen
Ord: Sold: ho 1
4 Joh. Liuko: mh 1 1 Luukkonen
B. Matt 1 Luukkonen
B. Thomas E 1 Luukkonen
Pietanemj/Petäjäniemi 5 And: Aufwo: mh 1 1 Auvinen
B. Samuel mh 1 1 Auvinen
dåtter Brijta 1 Auvinen
Pijrtmäki/Pirttimäki 6 Joh: Leskin 1 Leskinen
B. Hind: mh 1 1 Leskinen
S. Lars 1 Leskinen
B. Grels mh 1 1 Leskinen
2 Mart Larson mh 1 1
2 Johan Harmain mh 1 1 Harmainen

Sivu 1352A (aukeaman 1352 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pitkelax/Pitkälahti 2 Thomas Pedikain mh 1 1 Pietikäinen
Piskala/Piskola 5 Hind: Piskain mh 1 1 Piskonen
B. And: 1 Piskonen
B. Johan 1 Piskonen
B. Mats ho 1 Piskonen
2 Joh Pisko: mh 1 1 Piskonen
2 Påhl Ilko: mh 1 1 Ikonen
2 Thomas Christ: mh 1 1
2 And: Lappal: mh 1 1 Lappalainen
2 Lars Jacobss mh 1 1
Rokotaipal/Ruokotaipale 4 Måns Summa mh 1 1 Summa
B.M. Johan mh 1 1
2 Grels Hujain mh 1 1 Hujanen
Rokonsalo/Rokansalo 4 Thomas Röcko: mh 1 1 Rokkanen
B. Johan mh 1 1 Rokkanen
3 Påhl Rocko: mh 1 1 Rokkanen
S. Lars Ehrss 1 Rokkanen
2 Joh: Rocko: mh 1 1 Rokkanen
Repola 3 Erich Repo: mh 1 1 Reponen
B.S. Ehrs ho 1 Reponen
Ryhälä 7 Staff Aufwo: mh 1 1 Auvinen
B Matt mh 1 1 Auvinen
B And: ho 1 Auvinen
Ord. R: ho 1
Dub: R: ho 1
2 Israel Bengtin mh 1 1 Penttinen
3 Joh: Lijmatain mh 1 1 Liimatainen
M. Lars E 1 Kontinen
2 Thomas Repoin mh 1 1 Reponen
Seppälä 3 Lars Pauko: 1 Pöykkänen
B. Lars mh 1 1 Pöykkänen
3 Erich Ikeheimo: 1 Ikäheimonen
S. Erich mh 1 1 Ikäheimonen
Sorola/Sorjola 4 Lars Sorgin 1 Sorjonen
B. Peer Månss 1 Sorjonen
S. Peer mh 1 1 Sorjonen
Sipilänsarj/Sipilänsaari 2 Bertel Christ: mh 1 1
4 Joh: Hulkoins ho 1 Hulkkonen
B. Lars mh 1 1 Hulkkonen
B. Hind: 1 Hulkkonen
Sopala 6 Matt Ketwain mh 1 1 Kietäväinen
B. Brusius mh 1 1 Kietäväinen
B.S. Syring mh 1 1 Kietäväinen

Sivu 1352B (aukeaman 1352 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wästennemj/Vesiniemi 5 Påhl Luicko: mh 1 1 Luukkonen
B. Hind: 1 Luukkonen
B. Christer mh 1 1 Luukkonen
2 Erich Jöranss. Luko: 1 Luukkonen
Mohr 1
5 Marrt Kaujol: mh 1 1 Kainulainen
B. Bertel 1 Kainulainen
B. Hind: mh 1 1 Kainulainen
1 Joh: Kottwa 1 Kotro
1 Brof. Christ: Kottra 1 Kotro
7 Matt Kondo: mh 1 1 Kontiainen
B. Grels mh 1 1 Kontiainen
B. Peer mh 1 1 Kontiainen
B. Christ 1 Kontiainen
Waldola/Valtola 5 Påhl Waldo: mh 1 1 Valtonen
B. Matt And: ho 1 Valtonen
B. And: mh 1 1 Valtonen
4 Påhl Larss Waldo: mh 1 1 Valtonen
B. Lars mh 1 1 Valtonen
3 Hans Påhlss Waldo: 1 Valtonen
B. Thomas ho 1 Valtonen
Dub: R: ho 1
Kirkonkylä 1 Fergekarl: Lars Ketein 1 Kettunen
1 Peer Peerss Råcka 1 Rokka
2 LensM Elias Haraldss 1 1
2 Uthrjd Simon Hangain mh 1 1
1 Opbördz Skr. Harald Haraldss 1
1 Färgekarl Joh: Harko: 1 Härkönen
2 Utrid. Erich Ruth mh 1 1
3 Pastor Hielmans E 1 Hielman
dr. And: Ketwain mh 1 1 Kietäväinen
2 Kyrckh: H: Hind: Romanus mh 1 1 Romanus
1 Spögub: Marcus 1
1 Klåck: Hind: Israelson 1
3 Kyrckioherden H: Gustav Orra'us mh 1 1 Orraeus
dr. Simon 1
2 H: Hind: Hordiander mh 1 1 Hordiander

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020