AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1744 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1744

Sivu 1206AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 2 Eskel Hämäläin 1 Crono Hämäläinen dr: Erich 2
1 Himahuha/Himahuuha 2 Thomas Aufwin mh: 1 1 Crono Auvinen 2
2 2 Pähr Lukoin mh: 1 1 Cav: Luukkonen 2
1 Huchtima/Huhtimaa 3 Anders Simonsson 1 Cav: Leskinen Br: Visentius mh: 3
2 And: Simonssons öde Cav: Leskinen
3 2 Erich Pyllkein mh: 1 1 Inf:e Pylkkänen 2
1 Huchkala/Huuhkaala Jöran Sållas öde Inf:e Solla
2 1 Lars Ihalain 1 Cav: Ihalainen 1
1 Hamula 1 Hindrich Sårjoin 1 Crono Sorjonen 1
2 2 Hindrich Härckein 1 Cav: Härkönen Br: Christer 2
3 Mattz Tuchkuins öde Inf:e Tuhkunen
4 1 Mattz Kåttrå 1 Kotro 1
5 2 Sålld: Johan Kåndiains h:o 1 Kontiainen 32 2
1 Harmala/Harmaala 1 Pähr Pährss: Kaupin 1 Crono Kauppinen 1
2 Mattz Himoins öde Harmainen
3 And: Lautiains öde Lautiainen
1 Hurisalo/Hurissalo 2 Lars Pardain 1 Inf:e Partanen Br: Thomas 2
2 1 Anders Leinoin 1 Cav: Leinonen 1
3 2 Anders Juckarin 1 Cav: Jukarainen Pigan Larses h:o 2
4 1 Johan Kåndiain 1 Cav: Kontiainen 1
1 Hyllkälä/Hylkylä 1 Mattz Ingin 1 Crono Inkinen 1
2 2 Mattz Päuckoin 1 Crono Päykkönen Michell Randalains h:o 2
3 1 Michell Juckarain 1 Crono Jukarainen 1
4 1 Johan Hämäläin 1 Crono Hämäläinen 1
5 And: Wittikåis öde Crono Vitikka
6 Johan Ingins öde Crono Inkinen
1 Prophossen Johan Ingin 1 Inkinen 1
1 Hauhåla/Hauhala 1 Johan Andersson 1 Cav: 1

Sivu 1207AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibm/Hauhala 2 Mattz Kåndiain 1 Cav: Kontiainen Br: Johan 2
1 Junnimäkj/Junninmäki 3 Hindrich Mattsson mh: 1 1 Cav: Luukkonen Br: Mattz 3
1 Ihala/Ihalainen 1 Hindrich Leinoin 1 Cav: Leinonen 1
2 2 And: Måndoin mh: 1 1 Cav: Montonen 2
3 1 Pähr Sålla 1 Inf:e Solla 1
1 Ickoila/Ikola 3 Hans Måndoin 1 Cav: Montonen Br: Anders mh: 3
1 Kyrckioby/Kirkonkylä Förers Boställe, öde Inf:e
2 Brukas af Hr Kyrckioherd, intet legofollk Cav:
3 Prästebohlet underl:t
4 Capell:s bohlet underl:t
1 Kiätäwälä/Kietävälä 2 Thomas Lukoin mh: 1 1 Cav: Luukkonen 2
2 2 Johan Kietawäläin mh 1 1 Cav: Kietäväinen 2
3 1 Michell Kietawäläin 1 Crono Kietäväinen 1
4 1 Mattz Lukoins ho: 1 Crono Luukkonen 1
5 Påhl Kietewäins öde Cav: Kietäväinen
1 Lösdrif:n Påhl Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
6 1 Mattz Ickoin 1 Cav: Ikonen 1
7 1 Brussius Hällpi 1 Cav: Helpi 1
1 Kockola/Kokkola H:r Capit: Ernrots hem:n Inf:Bost: Ehrnrooth 2 dr: Jacob och Pähr i adelsmans Kåst
1 Killjula/Kiljula 1 Pähr Killjuin 1 Cav: Kiljunen 1
2 Under näst före och efternämde hemmans bruk
3 3 Erich Bertilssonn 1 Cav: Kiljunen Br: Olof mh: 3
1 Kitula underl:t ett bruk i Lukola Cav:
2 2 L:B: Pähr Räsäin 1 Crono Räsiä dr: And. Himain 2
3 3 Lars Larson mh:o 1 1 Cav: Luukkonen Br: Hesekiel 3
4 4 Mattz Arpoin 1 Cav: Arponen Br: Hindrich, Swåg: Abraham mh: 4
5 2 Anders Andersson 1 Cav: Luukkonen Mattzes h:o 2
1 Kaupila/Kauppila 1 Jacob Sorjoin 1 Cav: Sorjonen 1
2 2 Mattz Killjuin 1 Cav: Kiljunen Br: Pähr 2
3 Underl:t N:o 1 ibm Cav:

Sivu 1208AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kaipola/Kaipaala 1 Hindrich Såppain 1 Crono Sopanen 1
2 Underl:t hemman Cav:
3 1 Christer Sorjoin 1 Cav: Sorjonen 1
4 2 Hindrich Saukoin 1 Cav: Saikkonen BrS: Påhl 2
5 2 Christer Wirolain 1 Crono Virolainen dr: Johans h:o 2
1 Kyllölä 1 Matts Mattsson 1 Crono Kyllönen 1
2 Jacob Liukoin mh: 1 Crono Luukkonen 2
2 1 Johan Kyllöin 1 Inf:e Kyllönen 1
3 1 Mattz Huttuin 1 Cav: Huttunen 1
1.2 Kierinemj/Keriniemi 4 Jacob Summain mh: 1 1 Cav: Summanen dr: Lars Limatain, dr: Hendr. Kietewäin 4
3.4 1 Påhl Hakulin 1 Cav: Hakulinen 1
1 Kondiala/Kontila 3 Michell Kondiain mh: 1 1 Cav: Kontiainen dr: Michell Randalain 3
1 Lambila/Lampila 1 Påhl Killjuin 1 Cav: Kiljunen 1
2 Bruk: af Capel: Limatius Inf:e Limatius
3 1 Lars Sårjåin 1 Inf:e Sorjonen 1
1 Luukola/Luukkola 3 Mattz Hindersson 1 Cav: Luukkonen F:br: Johan 3
2.3 2 Jacob Kuika mh: 1 1 Cav: Kuikka 2
4 3 Johan Johansson mh: 1 1 Cav: Luukkonen Br: Thomases h:o 3
5.6 2 Mattz Liutu 1 Cav: Liutu Br: Jacob 2
1 Limatala/Liimattala 1 Adam Abrahamsson 1 Cav: Matinen 1
2 2 Mattz Johanssons h:o 1 Crono Luukkonen Br: Johan 2
3 2 Matts Lukoins h:o 1 Cav: Luukkonen Br: Thomas 2
4 1 Pähr Wiskarj 1 Crono Viskari 1
1 Lindusalo/Lintusalo 2 Lars Håttin 1 Cav: Hottinen Br: Christer 2
2 1 Olof Sorjoin 1 Cav: Sorjonen 1
3 1 Erich Summoin 1 Crono Summanen 1
4 2 Mårt: Räpoin mh: 1 1 Cav: Reponen 2
5 1 Johan Kyllöin 1 Inf:e Kyllönen 1
1 Muramäkj/Muuramäki 3 Mattz Jöransson 1 Cav: Valtonen F:br:S Mattz, Br: Johans h:o 3
1 Magnula/Maunola 2 Pähr Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen 2

Sivu 1209AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibm/Maunola 1 Johan Johanssons h:o 1 Cav: Kiljunen 1
3 2 Lars Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen 2
4 1 Hans Karfwin 1 Inf:e Karvinen 1
5 1 Pähr Pursiain 1 Inf:e Pursiainen 1
1 Mietula/Miettula 2 Anders Sårjoin mh: 1 1 Cav: Sorjonen 2
2 1 Mattz Lukoin 1 Cav: Luukkonen 1
3.5 2 Hindrich Pährsson 1 Cav: Miettunen Br:S: Pähr 2
1 Mattz Jöranssonn 1 Cav: Miettunen 1
4 1 Christer Suna 1 Cav: Suna 1
1 Maliala/Maljala 1 Johan Måndoin 1 Cav: Montonen 1
2 2 Mattz Leinoin mh: 1 1 Crono Leinonen 2
3 2 Jacob Uikain mh: 1 1 Cav: Uikkanen 2
4 1 Michell Ickoin 1 Crono Ikonen 1
5 2 Johan Mårtenss. mh: 1 1 Crono Montonen 2
1 Ninimäkj/Niinimäki 2 Mattz Repoin mh: 1 1 Crono Reponen 2
1 Nininsarj/Niinisaari 2 Lars Härckäin 1 Crono Härkönen Br: Jöran 2
2 1 Lars Lukoin 1 Cav: Luukkonen 1
3 2 Påhl Lukoin 1 Cav: Luukkonen Br: Thomas 2
4 1 Elias Kåndiain 1 Cav: Kontiainen 1
5 1 Mattz Hullkoin 1 Cav: Hulkkonen 1
1 Ollila 2 Hans Killjuin 1 Cav: Kiljunen Br: Bengt 2
2 2 Lars Hämäläin 1 Cav: Hämäläinen Swåg: Grelsses h:o 2
1 Pätäjänemj/Petäjäniemi 1 Anders Johansson 1 Cav: Auvinen 1
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 2 Grells Läskin 1 Cav: Leskinen dr: Erich 2
2 1 Johan Råckain 1 Cav: Rokkanen 1
3 1 Pähr Hamuin 1 Inf:e Hamunen 1
1 Pöllälä/Pellilä 1 Erich Lukasson mh: 1 1 Crono Sinkkonen 1
2 1 Pähr Pölläin 1 Cav: Pellinen 1
3 Naukarins öde Crono Naukkarinen
1 Pitkälax/Pitkälahti 1 Thomas Karfwin 1 Inf:e Karvinen 1

Sivu 1210AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Piskola 1 And: Piskoin 1 Crono Piskonen 1
2 1 Påhl Måndoin 1 Crono Montonen 1
3 1 Mattz Piskoin 1 Crono Piskonen 1
4 1 Pähr Piskoin 1 Cav: Piskonen 1
5 1 Anders Lappalain 1 Inf:e Lappalainen 1
6 1 Lars Sålla 1 Inf:e Solla 1
1 Rokotaipal/Ruokotaipale 3 Thomas Summains h:o 1 Cav: Summanen Br: Jöran och Michell 3
2 2 Påhl Piskoin 1 Cav: Piskonen dr: Bengt 2
1 Råckansalo/Rokansalo 2 Anders Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen 2
2 2 Hindrich Räpoin mh: 1 1 Cav: Reponen 2
3 1 Erich Summoin 1 Inf:e Summanen 1
1 Repola 1 Olof Repoin 1 Crono Reponen 1
2 3 Mattz Repoin 1 Crono Reponen St:Br: Mattz mh: 3
1 Ryhälä 3 Pähr Wirolain 1 Cav: Virolainen Br: Mattz, dr: Michell 3
2 2 Mattz Bengtin 1 Cav: Penttinen Br: Påhl 2
3 2 Matts Ingin 1 Cav: Inkinen dr: Lars Himain 2
4 Påhl Råckains öde Crono Rokkanen
5 1 Mattz Räpoin 1 Crono Reponen 1
6 2 Hans Ikeheimoin 1 Crono Ikäheimonen Son Erichs h:o 2
1 Säppälä/Seppälä Halloins öde Crono Halonen
2 2 Pähr Liutin mh: 1 1 Crono Liutu 2
3 1 Thomas Walldoin 1 Crono Valtonen 1
1 Sorjola 1 Pähr Ryhäin 1 Crono Ryhänen 1
2 2 Michell Ickoin 1 Cav: Ikonen dr: Hindrich 2
1 Sipilänsarj/Sipilänsaari 2 Johan Hullkoin mh: 1 1 Crono Hulkkonen 2
1 Såpalanemj/Sopala 1 L:B: Johan Kietewäin 1 Capel: bohl Kietäväinen 1
2 Joh: Brusiuss: mh: 1 1 Crono Kietäväinen 2
1 Wässinemj/Vesiniemi 4 Länsman Hindr: Romanus mh: 1 1 Cav: Romanus dr: Thomas Limatain, Piga Elin 4
2 2 Johan Kainulain 1 Cav: Kainulainen Michells h:o 2
3 1 Johan Kåttrå 1 Cav: Kotro 1

Sivu 1211AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 ibm/Vesiniemi 4 Eskell Lukoin mh: 1 1 Crono Luukkonen Br: Påhl mh: 4
5 3 Mårt: Kåndiain 1 Cav: Kontiainen Br: Lars och Grells 3
1 Bertill Kainulain 1 Kainulainen 1
6 Thomas Limatains öde Crono Liimatainen
1.2 Walldola/Valtola 2 Anders Walldoin mh: 1 1 Cav: Valtonen 2
Pastoratet/Kirkonkylä 5 Kyrckioherd: H:r And: Orra'us mh: 1 1 Orraeus dr: Gustaf och Erich, Piga Brita 5
1 L:B: Erich Purhoin 1 Purhonen 1
1 L:B: Mattz Hullkoin 1 Hulkkonen 1
4 Capell: H:r Johan Limatius mh: 1 1 Limatius dr: Johan, Pig. Kierstin 4
1 Klåckaren Zacha'us Walberg 1 Vallberg 1
1 Kyrckiowacht: Markus Pellkoin 1 Pelkonen 1
1 Brofogden Erich Ruut 1 Ruuth 1
1 Färgekarlen Mattz Johansson 1 Härkönen 1
1 Färgekarlen Matts Kangain 1 Kankainen 1
1 Dödgräf: Påhl Kittuin 1 Kitunen 1
1 Sochne Smeden Carl Aufveliin 1 Auvelin 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17431745

© Maija-Liisa Laakso 2023