AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1770 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1770

Sivu 756AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä Herr Lieutenant Lundens Bostelle Kro Lunden
2 L:B: Anders Tuchkuin 1 Tuhkunen Pig: Brita Aufwin 2
3 L:B: Matts Hämäläins folk Hämäläinen B:r Eskell mh:o, B:r Påhl 16 år 3
Torp: Lars Päykäin Päykkönen 2 gammal Soldat
2 kiör, 8 C: utsäde
Inh: Kirstin Hämäläin Hämäläinen utfattig
1 Himahuha/Himahuuha 3 Thomas Aufwins folk Kro Auvinen Son Matts, dot: Elin, dot: Karin 3
3 Thomas Thomass: Aufwins h:o 1 Kro Auvinen B:r Anders mh:o 3
2 2 Påhl Kituins h:o 1 Cav Kitunen Son Adam 16 år 2
1 Huchtima/Huhtimaa 5 Hindrich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Adam mh:o, B:r S: Matts, B:r dot: Elin 5
2 4 Lars Läskins Enka 1 Cav Leskinen B:r Winsentius, B:r Simon mh:o 4
2 Pähr Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen 2
3 4 Johan Sårjoin mh:o 1 1 Inf Sorjonen B:r Lars, Syster Maria 4
1 Huchkala/Huuhkaala 7 Erich Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Pähr, Syst: Marg, B:r Lars h:o 7
2 3 Matts Ihalains folk Inf Ihalainen Swåger Johan mh:o, Flick: Kirstin Hakulin 3
1 Hamula Fendrich Dunckers Boställe Kro Dunkert
1 B:st: Pähr Mietin 1 Miettunen 1
3 L:B: Hindrich Sårjoin 1 Sorjonen B:r Jonas mh:o 3
2 5 Hindrich Härkäins folk Cav Härkönen Son Hindrich mh:o, Son Johan, d:r Hind Mietin mh:o 5
3 1 Hindrich Sårjoins h:o 1 Inf Sorjonen 1
4 2 Hans Kåtrås folk Cav Kotro B:r Hindrich mh:o 2
1 i B:st: Johan Hämäläin 1 Hämäläinen 1
5 Rusthållaren Waldoins hemman Valtonen
2 Landbonden Markus Kåndiain med hustru 1 1 Kontiainen 2
2 Sigfred Help mh:o 1 1 Cav Helpi 2
1 Harmala/Harmaala 2 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen 2
2 1 Israel Rimbiläin 1 Cav Rimpiläinen 1
3 3 Fourer And: Törnqvists E:a 1 Cav Törnqvist d:r Anders Sparre, Pig: Ewa Ihalain 3

Sivu 758AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Israel Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen B:r Son Bertell, Sold. Syst: Anna 4
5 Anders Anderss: Måndoin 1 Inf Montonen B:r Michell mh:o, B:r Johan, B:r Matts 5
2 6 Anders Leinoins folk Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Matts mh:o, dot: Karin, dot: Anna 6
1 Anders Johansson Leinoin 1 Cav Leinonen 1
3 3 Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Syst: Marg, dot: Brita 3
1 Inhyses Påhl Jukarain 1 Jukarainen 1
4 4 Pähr Kåndin mh:o 1 1 Cav Kontiainen Br Son Lars, Syster Brita 4
1 Hylkälä/Hylkylä 4 Matts Ingins folk Kro Inkinen Son Matts mh:o, Son Johan, måg Johans h:o 4
2 Brukas af Kåndiser i Hauhala Kro Kontiainen
3 3 Michell Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen B:r Anders 3
4 2 Johan Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen 2
5 4 Michell Larss. Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen B:r Pähr mh:o 4
6 2 Pähr Såpain mh:o 1 1 Kro Sopanen 2
2 Inh. Simon Ingin mh:o 1 1 Inkinen 2
1 Hauhala 6 Johan Anderssons Enkas f: Cav Son Krister mh:o, Son Michel mh:o, B.l.m. Anders mh:o 6
7 Anders Michelss: Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Michell mh:o, B:r Pähr mh:o, Syst: Marg 7
2 5 Johan Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r S: Matts mh:o, dot: Caisa, Pig. Ewa Måndoin, Son Matts 15 år 5
1 Junimäkj/Junninmäki 3 Res: K: Abram Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Thomas 15 år 3
2 Johan Mattssons Enkas f: Cav Luukkonen Son Anders mh:o 2
4 Matts Luckoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Matts, son Thomas 15 år, dot: Anna 4
4 Hindrich Luckoins folk Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Måg Staffan mh:o 4
3 Torp: och Skräddaren Gustaf Mannin 1 Manninen dot: Anna, dot: Maria 3
1 häst, 2 kiör
1 Ihalais/Ihalainen 6 Påhl Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Pähr, B:r Michell mh:o, B:r dot: Susanna 6
2 9 Anders Måndoins Enkas f: Cav Montonen B:r S: Johan mh:o, B:r S: Michel mh:o, B:r S: Matts, B:r S: Hindrich, dot: Karin, B:r Son Johan 15 år, F:r B:r dot: Karin 9
1 i B:st: Påhl Hujains h:o 1 Hujanen 1
3 4 Pähr Sålla mh:o 1 1 Inf Solla Swåg: Son Hindrich, Swåg: Son Pähr 4
1 Ikoila/Ikola 5 Hans Måndoins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Hans mh:o, Son Anders 5
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Sergeant Petter w. Kruses f: Inf Bost: Kruse Bostället Inh: Jöran Sållas h:o 1
1 B:st: Johan Ruth 1 Ruuth 1
2 Kapel: H:r Hend: Romanii hemman Cav Romanus

Sivu 760AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Torp: Nils Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
1 koo, intet uts:
3 underlagt hemman
4 6 Kapl: H:r Hindrich Romanus 1 Kapl: Romanus d:r Poik Anders Härka 17 år, d:r Poik Adam Härk__, d:r Johan Summain, Pig: Karin Arpoin, Pig: Maria Lukoin 6
B: st: Erich Liutus Enka Liutu bräckel:
1 B: st: Grels Ihalain 1 Ihalainen 1
B: st: Enkan Karin Kåtrå Kotro Bräckel:
1 Kietävälä 3 Matts Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen dot: Magdalena 3
7 Hindrich Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Thomas mh:o, Stiuf B:r Jacob 7
2 Torp: Res: K: Adam Kihl mh:o 1 1 Kihl 2
2 kiör, 4 C: uts.
B.st. Anders Päycköin Päykkönen Bräckel:
2 4 Johan Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Son Pähr mh:o, Son Johan, dot: Elin 4
2 Anders Heinoin? mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
3 3 Michel Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Sold: Bergs h:o 3
4 1 Olof Luckoin 1 Kro Luukkonen 1
2 Måns Månsson Lukoin 1 Kro Luukkonen dot: Anna 2
5 3 Hindrich Kituin 1 Cav Kitunen Syster Johan mh:o 3
6 7 Matts Matsson Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:r Påhl mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Michell 7
7 Halfwa bruckas af N:o 2 Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen
1 Jacob Puttoin 1 Cav Puttonen 1
1 Kåckåla/Kokkola Herr Majoren von Fieandtz Boställe Inf:Bost: Fieandt
3 Torp: Anders Widikå mh:o 1 1 Viitikko Bror Adam 3
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 L:B: Johan Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen 2
B:st: Afsk: Sold: Matts Abor mh:o Abbor 20 Siuckel:
1 Kiljula 5 Pähr Kiljuins folk Cav Kiljunen B:r Simon mh:o, B:r Matts mh:o, Son Erich 5
2 Bruckas af före och eftergående Cav
3 4 Erich Bertillssons folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o, B:r Son Bengt, dot: Anna 4
3 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Son Bengt 3
3 Michell Michellsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Son Bengt 3
1 Kitula under Bruck i Luckåla Cav
2 2 Hindrich Luckoin 1 Kro Luukkonen Stiuf B:r Thomas 2

Sivu 762AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kitula 6 Anders Luckoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Matts mh:o, B:st: Markus Pelkoin mh:o 6
3 5 Krister Luckoin 1 Cav Luukkonen B:r Erich mh:o, B:r Johan mh:o 5
2 i B:st: Lars Luckoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
2 Upsagt torp: Johan Hakulin 1 Hakulinen Son Hindrich 2
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
4 4 Vice Past: Limatie Erf:s f: Cav Limatius dot: Maria, Pig: Elin Arpoin, d:r Eskell Uckoin, d:r Nils Waldoin 4
1 Torp: Res. K: Jöran Arpoin 1 Arponen 1
1 B:st: Pär Måndoin 1 Montonen 1
1 Hindrich Arpoins folk Cav Arponen Son Matts 1
3 Matts Arpoin 1 Cav Arponen B:r Johan, B:r Pähr 17 år 3
5 5 1 Olof Olofss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Mårten, Inh: Res: K: Hindrich Luckoin, B:r Thomas, Sold: Frimodigs h:o 6
1 Kaupila/Kauppila 2 Markus Jacobsson Sårjoins f: Cav Sorjonen Son Anders mh:o 2
3 Markus Olofsson mh:o 1 1 Cav B:r Anders 3
2 Torp: Anders Kangains h:o 1 Kankainen Son Anders 2
1 häst, 2 kiör, 6 C: uts:
2 1 Pähr Kiljuins Enkas f: Cav Kiljunen Son Johan 1
3 Pähr Mattsson Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen Swåger Anders 3
3 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Cousin Magdalena 3
3 Numero 1 underlagt Cav
1 Kaipala/Kaipaala Fältwäbell Nykopps Boställ Kro Nykopp
2 L:B: Hindrich Såpain 1 Kro Sopanen Son Hindrich 17 år 3
2 underlagt hemman
3 7 Hindrich Sårjoin mh:o 1 1 Cav Sorjonen Syster Kirstin, B:r Matts mh:o, Syst: Maria, B:r Kristers h:o 7
4 3 Erich Widman mh:o 1 1 Cav Vidman Gåssen Simon Hickoin 3
Torp: Carl Weeman Viman 110 gammal Corporal
1 får, 16 C: uts:
5 3 Johan Kristerss: Wirolain 1 Kro Virolainen B:r Krister, Syst: Caisa 3
3 Johan Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen Syster Maria 3
1 Kyllölä 6 Matts Matssons Enckas f: Kro Kyllönen B:L:m: dot: Maria, B:L:m: dot Brita, B:L:m: Mårten, Sold. Willigs h:o, S: Påhl, d:r Erich 6
2 5 Matts Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r Erich mh:o, Syst: Maria 5
3 3 1 Matts Huttuins folk Cav Huttunen Son Thomas mh:o, Son Hans, Sold: Pährs h:o 4
1.2 Kärinjemi/Keriniemi 5 Eskell Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Swåger Brusie h:o, B:r Res: K: Johan, B:r S: Eskell 16 år 5
2 Torp. Hindrich Summain mh:o 1 1 Summanen 2
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
B:st: Johan Summain Summanen Siuckl:

Sivu 764AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Kärinjemi/Keriniemi 4 Lars Kåndins Enkas folk Cav Kontiainen Inh: Matts Kietäwäin mh:o, Inh: Johan Hakulin mh:o 4
4 5 Johan Kainulains folk Cav Kainulainen Son Michell mh:o, Son Israel mh:o, dot: Karin 5
2 Torp. Pähr Aufwin 1 1 Auvinen 2
1 koo, 16 C: uts:
1 Kåndiala/Kontila 6 Michell Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r Jörans h:o, Son Pär, Son Jöran 16 år, dot: Ewa, Drag: dot: Brita 6
4 Erich Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen Syst: Karin, B:r Olof 4
5 Michell Randalain mh:o 1 1 Cav Rantalainen B:r Matts, S: Johan, S: Bertell 16 år 5
1 Lambila/Lampila 5 1 Johan Killiuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders, B:r Pär, Sold: Matts Kånts h:o 6
2 5 Länsm: Simon Gabr: Jack mh:o 1 1 Inf Jack d:r Erich Hielp, Pig: Elin Ikoin, Pig: Anna Iäkäheimoin 5
3 Auditeuren Heintzie Boställe Inf Bost Heinze
2 L:B: Adam Saikoin mh:o 1 1 Saikkonen 2
2 L:B: Matts Sårjoin 1 1 Sorjonen 2
1 Lukola/Luukkola 8 Sylfwester Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Farbror Son Johan mh:o, B:r Lars, B:r Johan mh:o, F:r B:r Son Michell 8
Torp: Anders Kåndiain Kontiainen Bräckel:
3 Sergeant Abram Hobin 1 Cav Hobin Pig: Maria Luckoin, Pig: Ewa Ingin 3
3 Torp: Hindrich Luckoin mh:o 1 1 Luukkonen Son Anders 3
1 koo, 16 C: uts:
2.3 5 Matts Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Hindrich mh:o, B:r Thomas 5
4 3 Krister Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders 3
2 Adam Johanss: Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
2 Jöran Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
2 Thomas Luckoin 1 dot: Lisa 2
2 Pähr Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
5.6 4 Matts Liutus Enkas folk Cav Liutu Son Pähr mh:o, Son Matts, dot: Lisa 4
2 Johan Liutu 1 Cav Liutu dot: Anna 2
Torp: Anders Liutus h:o Liutu fel i ___
1 koo, 8 C: utsäde
3 Jacob Liutus Enkas f: Cav Liutu Måg Pär mh:o, Son Matts 3
1 Limattala/Liimattala 5 Adam Abramsson 1 Cav Matinen B:r Anders h:o, Son Adam, dot. Anna, B:st: res:K: Jacob Kärpäin 5
2 4 Matts Johanssons Enkas folk Kro Luukkonen Son Lars mh:o, Son Johan, B:r dot: Maria 4
3 4 Matts Luckoins folk Cav Luukkonen B:r N:M: Thomas, B:r Hindrich mh:o, B:r Adams h:o 4
3 Lars Luckoin 1 Luukkonen B:r Adam, B:r Hindrich 3
4 5 Johan Wiskarin mh:o 1 1 Kro Viskari B:r Matts, B:r Son Salamon mh:o 5
1 Lindusalo/Lintusalo 5 1 Lars Håttins folk Cav Hottinen Son Matts mh:o, Son Adam mh:o, Son Johan, Sold: Heinoins h:o 5
2 2 Thomas Kiljuins Enkas f: Cav Kiljunen B:r Johan, Son Lars 2

Sivu 766AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Lindusalo/Lintusalo Fourer Gust: Dunkerts Bostelle Kro Dunkert
2 L:B: Krister Suomalain mh:o 1 1 Summanen 2
4 5 Matts Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Anders h:o, B:r Johan, Syster Brita 5
5 6 Mårten Räpoins folk Inf Reponen Son Matts mh:o, Son Mårten, dot. Maria, Son Eskells h:o, Syster Karin 6
1 Muramäki/Muuramäki 7 Matts Thomess: Waldoins f: Cav Valtonen B:r Anders E:a, Son Thomas, Son Johan, B:r Lars, B:r Matts mh:o, B:r Son Anders 7
1 Magnula/Maunola 4 Pähr Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, Pig: Marg Hujain 4
1 Torp: Pähr Pursiain Pursiainen 1
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 C: uts:
2 2 Thomas Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Swåg:r Anders, d:o Anders, d:o Pähr 15 år 2
1 Matts Killjuin 1 Cav Kiljunen 1
3 4 Jacob Killjuins Enkas folk Kiljunen Son Pär mh:o, Son Adam, Son Erich, Inh: Thomas Härkäin Bräckel: 4
3 Lars Killjuins folk Cav Kiljunen Son Lars, Son Johan, dot: Brita 3
4 5 Hans Karfwoins Enka 1 Inf Karvinen B:r Olof mh:o, Son Anders, Son Michell 5
2 Torp: Erich Killjuin 1 Kiljunen B:r Johan 2
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 Inh. Simon Huikarin mh:o 1 1 Huikarinen 2
5 5 Simon Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Inh: Res: K: Michell Wihoin mh:o, d:r Jöran Härköin 5
1 Torp: Måns Kiljuin 1 Kiljunen 1
1 Torp: Matts Randalains h:o 1 Rantalainen 1
4 Michell Matilain mh:o 1 1 Inf Matilainen Stiuf Son Adam, Stiuf dot: Walborg 4
1 Mietula/Miettula 4 Anders Sorjoins folk Cav Sorjonen B:r Mårten, B:r Jacob mh:o, B:r Lars 4
1 i B:st: Hans Suna 1 Suna 1
2 5 Matts Luckoins folk Cav Luukkonen B:r Son Hindrich mh:o, B:r dot. Elin, Son Thomas, B:r S: Hindrich 5
1 Linwäf: Bertill Talgren 1 Tarkgren 1
3.5 6 1 Johan Widikos folk Cav Vitikka B:r Thomas mh:o, Br Anders mh:o, dot: Karin, B:St: Jöran Mietin, Sold. Hööks h:o 7
4 2 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
1 Sold: torp: Res:K: Pähr Ryhöin 1 Ryhänen v27 1
1 Maljala 3 Hans Måndoin 1 Cav Montonen Son Johan mh:o 3
2 6 Johan Måndoins folk Kro Montonen Sold: Matts h:o, B:r S: Anders mh:o, i B:st: Johan Ingin mh:o 6
3 3 Eskel Uckoin mh:o 1 1 Cav Uikkanen B:r Jacob 17 år 3
4 2 Matts Aholain mh:o 1 1 Aholainen 2
5 2 Mårten Johanss: Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen 2
1 Ninimäki/Niinimäki 3 Karl Piskoin 1 Kro Piskonen Swåger Påhl mh:o 3
1 Torp. Johan Summains h:o 1 Summanen 1
1 häst, 1 koo, 4 C: utsäde

Sivu 768AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninimäki/Niinimäki 2 i B:st: Lars Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen 2
1 Ninisari/Niinisaari 2 Jöran Summains Enkas f: Kro Summanen Son Jörans h:o, d:r Lars Härkäin 2
4 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Mårten mh:o, B:r Matts 4
2 5 Påhl Pålsson Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Son Pähr, B:r Anders mh:o 5
3 5 Lars Pährsson Luckoins folk Cav Luukkonen Son Pähr mh:o, Son Anders, Son Larses h:o, dot: Karin 5
4 4 Elias Kåndiains Enkas f: Cav Kontiainen B:r Pär mh:o, Son Hindrich, dot: Karin 4
Inh: Erich Turkiain Turkiainen Siuckel:
5 1 Hindrich Lukoins folk Cav Luukkonen Sold. Pährs h:o, B:r Påhl mh:o, Son Hindrich mh:o, Son Adam 6
5 3 1 Matts Hulkoins Enkas f: Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Son Krister, Sold: Wicks h:o 3
1 Torp: Thomas Suikoin 1 Suikka 1
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
1 Ollila 6 Hans Killjuins folk Cav Kiljunen B:r Son Bengt mh:o, B:r Son Grels mh:o, Son Johan mh:o 6
2 3 Lars Hämäläins Enkas f: Cav Hämäläinen Måg Johan, dot. Kirstin, Son Byrjer 3
4 Byrier Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o 4
3 Matts Uckoin mh:o 1 1 Uikkanen B:r Grels h:o 3
1 Pätäjänjemi/Petäjäniemi 1 Anders Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Son Johan 1
4 Påhl Aufwin mh:o 1 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o 4
1 Pirtimäki/Pirttimäki 3 Johan Läskins Enkas f: Cav Leskinen Son Grels mh:o, d:r Jöran Help 3
7 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen d:r Mårten Help, d:r Johan Kåtrå, Pig: Ewa, d:r Friedrich Ihalain, Inh: Adams h:o 7
2 3 Krister Härkäins folk Cav Härkönen Son Johan 15 år, Måg Matts mh:o 3
3 3 Hindrich Hannuins Enka 1 Inf Hamunen B:r Son Pähr mh:o 3
1 Pitkälax/Pitkälahti 2 Krister Ikoin mh:o 1 1 Inf Ikonen 2
2 Drag: Matts Nymans h:o 1 Inf Nyman Bror Jöran 2
1 Pihkåila/Piskola 7 Staffan Aholain mh:o 1 1 Kro Aholainen B:r Krister mh:o, B:r Michell, B:r Res: K: Johan mh:o 7
2 4 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o 4
3 6 Johan Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen B:r Pähr mh:o, slägt Hindrich mh:o 6
4 6 Hindrich Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Påhl, B:r Anders mh:o, B:r Pähr mh:o 6
5 6 Anders Lappalains folk Inf Lappalainen B:r Jöran mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Son Anders, dot. Anna 6
6 3 Johan Kåndiains Enkas f: Inf Kontiainen Stiuf B:r Michel mh:o, Son Lars 3

Sivu 770AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 7 Pähr Summain 1 Cav Summanen B:r Thomas mh:o, B:r Jone h:o, Son Jonas mh:o, F:r B:r dot: Anna 7
i B:st: Grels Hujain Hujanen har Bruch
2 4 Pähr Piskoins folk Cav Piskonen Stiuf Son Michell mh:o, Son Johan mh:o 4
1 i B:st: Matts Mietin 1 Miettunen 1
1 Råkansalo/Rokansalo 7 Anders Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Thomas, B:r dot: Brita, B:r Pährs Enka, Pig: Elin Kåckoin, B:r Johan mh:o 7
2 Torp: Gustaf Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
2 kiör, 4 C: uts:
2 4 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Eskel mh:o, Son Matts 4
3 4 Johan Summain 1 Kro Summanen B:r Erichs h:o, B:r Pähr mh:o 4
1 Räpoila/Repola 5 Erich Räpoins folk Kro Reponen B:r Pähr mh:o, B:r Michel mh:o, B:r Matts h:o 5
2 5 Matts Mattss: Räpoin 1 Kro Reponen B:r Erich mh:o, B:r Pährs h:o, B:r Son Michell 5
1 Ryhäla/Ryhälä 2 N:M: Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen dot: Agneta 2
3 Matts Leinoins folk Cav Leinonen Son Michel mh:o, d:r Anders Lautiain 3
4 Anders Leinoin 1 Cav Leinonen Son Michell, Pig: Maria, Drag: Far Matts Räpoins h:o 4
2 7 1 Påhl Matsson Bengtins folk Cav Penttinen B:r Son Johan mh:o, Br: Son Simon, B:st: Res: K: Dafwid Rautiain mh:o, Sold: Linds h:o, dot: Lisa, Son Påhl 15 år 8
3 3 Matts Ingins folk Cav Inkinen B:r Johan, måg Hindrich mh:o 3
4 Pähr Himains h:o 1 Cav: Himanen Swåger Lars mh:o, dot: Maria 4
4 2 Pähr Mietin mh:o 1 1 Kro Miettunen 2
3 Anders Kangain 1 Kro Kankainen B:r Matts mh:o 3
5 1 Hans Ikäheimoin 1 Kro Ikäheimonen 1
2 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
6 4 Erich Kaipåin mh:o 1 1 Kro Kaipainen d:r Thomas, Inh: Påhl Ikoins h:o 4
1 Säppälä/Seppälä 4 Res: K: Lars Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen v20 B:r Anders mh:o 4
2 3 Pähr Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu B:r Hans 3
4 Olof Liutus folk Kro Liutu Son Olof mh:o, Son Johan mh:o 4
3 6 Pähr Thomass: Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Son Pähr mh:o, B:r Jöran mh:o 6
2 Torp: Olof Päyckoin 1 Päykkönen Son Thomas 2
1 häst, 2 kiör, 16 C: uts:
1 Brita Andersdot: Waldoin 1 Kro Valtonen 1
1 Sårjåla/Sorjola 1 Matts Hakulin 1 Kro Hakulinen 1
2 5 Michel Ikoins Enkas folk Cav Ikonen Son Hindrich, Son Johan mh:o, B:r Johan mh:o 5
1 i B:st: Kirstin Ryhäin 1 Ryhänen 1
4 Påhl Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen Syst: Son Hans, B:r Anders 4

Sivu 772AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Såpalanjemi/Sopala 1 Inh: Anders Kietawäin 1 Kap Bohl Kietäväinen 1
1 Torp: Johan Uckoin 1 Uikkanen 1
2 4 Anders Killjuin mh:o 1 1 Kro Kiljunen Syst: Maria, B:r Johan 4
1 Brusius Kietawäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wäsinjemi/Vesiniemi 7 1 Befallm: Johan Romanus 1 Cav Romanus Drag: Petters h:o, Pig: Marg, Pig: Ewa Leinoin, Pig: Lisa Mietin, d:r Matts Aufwin, d:r Pähr, d:r Poike Jacob Limatain 8
2 i B:st: Påhl Luckoin 1 Luukkonen B:r Res: K: Hindrich 2
2 Torp: Hindrich Pitkäin 1 Pitkänen Son Hindrich 15 år 2
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 1 Bruckas af N:o 1 i Käriniemi Inh: Michell Kainulain, Corp: Siöfeldts dot: Lena 1
i B:st: Pähr Kainulain Kainulainen Bräckel:
3 4 Elias Kåtrås folk Cav Kotro Son Johan mh:o, Son Erich 17, Pig: Karin Aufwin 4
4 3 Gustaf Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Son Hindrichs h:o 3
3 Eskel Luckoins folk Kro Luukkonen Son Eskells h:o, Son Anders mh:o 3
5 4 Bertill Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan, B:r Grels h:o 4
4 Krister Kåndiain 1 Cav Kontiainen B:r Adam mh:o, Drag: Michels h:o 4
2 Matts Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2
1 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 Lars Kåndiains Enkas folk Cav Kontiainen Son Krister mh:o 2
6 1 Pär Kiljuin 1 Kro Kiljunen 1
1.2 Waldoila/Valtola 6 N:M: Påhl Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Erich, B:r Anders, Drag: h:o Malin, Syst: Marg 6
3 Inh: Matts Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Påhl 4
6 Hindrich Waldoins Enkas folk Cav Valtonen Son Anders mh:o, Son Olof mh:o, dot Elin, B:r Påhls h:o 6
4 Påhl Påhlsson Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Anders mh:o 4
Pastoratet/Kirkonkylä 7 Herr Kyrckioh: Henric Salmenius 1 Salmenius Mademoiselle Tavast, Pig: Marg Purhoin, Pig: Karin, föraren Kinstroms h:o, adjunct Aron Limatius, d:r Pär Ingin, d:r Matts Hakulin 7
1 Torp: och Kyrckiowächtaren Magnus Pälkoin 1 Pelkonen 1
Torp: Olof Mannin Manninen Bräckel:
3 Torp: Matts Winter mh:o 1 1 Vinter B:r Johan 3
1 i B:st: Adam Aufwins h:o 1 Auvinen 1
3 Torp: Pähr Hulkoin mh:o 1 1 Hulkkonen Syster Kirstin 3
2 Torp: Hindrich Härkäin 1 Härkönen Pig: Anna Limatain 2
1 Torp: Erich Purhoin 1 Purhonen 1

Sivu 774AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 1 Socknstugu Eldaren Thomas Limatain 1 Liimatainen 1
1 Ferge K:n Matts Kangain 1 Kankainen 1
2 Ferge K:n Johan Härkoin mh:o 1 1 Härkönen 2
1 Gräntse upsyningsman Johan Artell 1 Artell 1
2 Trumbsl: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2
1 Besökaren Johan Flinckman 1 Flinkman 1
Skolemäst: Israel Itemeus Ithimaeus Contract på alla lemmar
2 Sågskrif: Adam Lindström 1 Lindström Pig: Maria Räpoin 2
1 Såg Karlen Bernt Haloin 1 Halonen 1
1 Såg Karlen Bertill Teitin 1 Teittinen 1
1 Såg Karlen Thomas Sårjoin 1 Sorjonen 1
1 Såg Karlen Adam Rautiain 1 Rautiainen 1
1 Såg Karlen Petter Rasa 1 Rasa 1
1 Såg Karlen Lars Limatain 1 Liimatainen 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 296AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllölä/Pellilä 4 Johan Sinkoin mh 1 1 Cro Sinkkonen Syst: Elin, dreng Johan Kuosmain 4
2 1 Erich Pettersson Sinkoin 1 Cro Sinkkonen 1
3 Blm: Thomas Petterss mh 1 1 Sinkkonen B: Eskell 3
1 Inh: Petter Sinckoin 1 Sinkkonen 1
3 3 Påhl Hakulin mh 1 1 Cro Hakulinen Syster Maria 3
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 4 Johan Hulckoin mh 1 1 Cro Hulkkonen B: Nils mh 4
1 Torp: Hendrich Hörmöin 1 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17691771

© Maija-Liisa Laakso 2023