AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1793 → Nimihakemisto

Puumala henkikirja 1793

Nimihakemisto


-  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Z 
 -  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Z

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Adam (Vesiniemi) 720

And. (Luukkola) 715

And (Ryhälä) 718

Anders (Kauppila) 711

Anders (Kiljula) 712

Anders (Kietävälä) 713

Anders (Pirttimäki) 717

Anders (Ryhälä) 718

Anna (Maljala) 715

Anna (Ryhälä) 718

Bengt (Kyllölä) 713

Bengt (Ollila) 720

Bengt Bengtsson (Ollila) 720

Elin (Rokansalo) 718

Esaias (Kauppila) 711

Esaias (Ryhälä) 718

Ewa (Junninmäki) 711

Gustaf (Hamula) 709

Jacob (Kitula) 712

Jacob (Ryhälä) 718

Johan (Kietävälä) 712

Johan (Maljala) 715

Johan (Pirttimäki) 717

Johan (Ryhälä) 718

Johan (Rokansalo) 718

Johan (Sorjola) 719

Johan (Vesiniemi) 720

Johan Matsson (Ryhälä) 718

Jöran (Petäjäniemi) 718

Karin (Piskola) 717

Krister (Repola) 719

Lars (Himahuuha) 710

Lars (Liimattala) 714

Lars (Ryhälä) 718

Lenhard (Huhtimaa) 710

Lisa (Kaipaala) 711

Magdalena (Kauppila) 711

Maria (Himahuuha) 709

Maria (Huuhkaala) 710

Maria (Muuramäki) 716

Maria (Pirttimäki) 717

Maria (Ollila) 720

Maria (Kirkonkylä) 720

Markus Olofsson (Kauppila) 711

Mats (Kyllölä) 713

Mats (Piskola) 717

Mats (Pirttimäki) 717

Mats (Ryhälä) 718

Mats Matsson (Kyllölä) 713

Michel (Maljala) 715

Michel (Maunola) 716

Michel (Ollila) 720

Mårten (Huhtimaa) 710

Mårten (Keriniemi) 714

Pål (Kauppila) 712

Pål (Kyllölä) 713

Pål (Piskola) 717

Pål (Ryhälä) 718

Pär (Kietävälä) 712

Pär (Luukkola) 715

Pär (Pirttimäki) 717

Pär (Ryhälä) 718

Salamon (Kirkonkylä) 720

Staffan (Sopala) 719

Thomas (Himahuuha) 710

Thomas (Hurissalo) 710

Thomas (Kiljula) 712

Thomas (Kitula) 712

Thomas (Kietävälä) 713

Thomas (Seppälä) 719

AAlkuun

Ahoin

Lena (Vesiniemi) 720

Ahwenoin

Thomas (Hamula) 709

Amnorin

Georg (Kaipaala) 711

Andersin

Paul (Lampila) 714

Arpiain

Johan (Hauhala) 709

Arpåin

Brita (Kitula) 712

Erich (Kitula) 712

Hindr (Kitula) 712

Johan (Kitula) 712

Mats (Kitula) 712

Pär (Maljala) 715

Thomas (Kitula) 712

Artel

Anders (Luukkola) 715

Friedrich (Luukkola) 715

Hindr (Kirkonkylä) 713

Aufwin

And: Anderss: (Sopala) 719

Anders (Petäjäniemi) 718

Anders (Kirkonkylä) 720

Anders Johanss: (Sopala) 719

Anna (Maunola) 716

Anna (Petäjäniemi) 718

Brita (Seppälä) 719

Brita 721

Joh: (Vesiniemi) 720

Johan Anderss: (Petäjäniemi) 718

Johan Johanss: (Sopala) 719

Johan Matss: (Sopala) 719

Johan Thomess: (Petäjäniemi) 718

Lars (Seppälä) 719

Lisa (Seppälä) 719

Maria (Himahuuha) 710

Mats (Himahuuha) 710

Pål Anderss: (Himahuuha) 709

Pär (Himahuuha) 710

Pär (Luukkola) 715

Pär (Petäjäniemi) 718

Pär (Sopala) 719

Rigina (Seppälä) 719

Thomas (Himahuuha) 710

Thomas (Petäjäniemi) 718

Thomas Thomess: (Himahuuha) 710

BAlkuun

Bengtin

Mats (Ryhälä) 718

Pål (Ryhälä) 718

Pål Matss: (Ryhälä) 718

Simon (Ryhälä) 718

Berg

Johan (Kirkonkylä) 720

Jonas (Kirkonkylä) 720

Bergenfelt

Carl (Kirkonkylä) 720

Bergholm

Mats 721

Bergman

Jonas (Kirkonkylä) 713

Biörkegren

Abram (Harmaala) 709

Biörn

Jöran Jöranss: (Sorjola) 719

Brukas af N:o 4 under Ett

(Keriniemi) 714

CAlkuun

Creutlen

Gust: (Huhtimaa) 710

DAlkuun

Dyster

Jacob (Maljala) 715

Joh: (Maljala) 715

Mats (Maljala) 715

Döben

(Kokkola) 713

EAlkuun

Ekbom

Kirstin (Niinisaari) 717

Zacharias (Niinisaari) 717

FAlkuun

Flinckman

Jacob (Kirkonkylä) 720

Frimodig

Abram (Kirkonkylä) 720

Stina (Kirkonkylä) 713

Frode

Lars (Hurissalo) 710

Pär (Hurissalo) 710

GAlkuun

Glödstadt

Joh: (Lampila) 714

Grön

(Ryhälä) 718

HAlkuun

Haikman

Anders (Niinisaari) 717

Haikoin

Simon (Hamula) 709

Hakulin

Johan (Niinisaari) 717

Johan (Sorjola) 719

Johan (Seppälä) 719

Karin (Pitkälahti) 718

Maria (Seppälä) 719

Mats (Kietävälä) 713

Mats (Sorjola) 719

Olof (Kietävälä) 713

Simon (Kietävälä) 713

Simon (Keriniemi) 714

Haloin

Mats 721

Hamuin

Michel (Pirttimäki) 718

Pär (Pirttimäki) 717

Heikin

Hindr (Hamula) 709

Pål (Kirkonkylä) 720

Help

Anders (Hamula) 709

Sigfred (Hamula) 709

Hielman

Carl (Piskola) 717

Hilduin

Simon (Pirttimäki) 717

Himain

Adam (Maljala) 715

Anna (Maljala) 715

Hans (Maljala) 715

Johan (Maljala) 715

Pär (Ryhälä) 718

Hirn

And: (Kitula) 712

Huikarin

Hindr (Maunola) 716

Simon (Maunola) 716

Hujain

Adam (Hylkylä) 710

Erich (Kirkonkylä) 720

Johan (Ihalainen) 711

Johan (Ruokotaipale) 718

Jonas Johanss: (Ruokotaipale) 718

Pål (Ihalainen) 711

Pär (Kiljula) 712

Hulkoin

Anders (Niinisaari) 717

Kirstin (Niinisaari) 717

Krister (Niinisaari) 717

Mats (Niinisaari) 717

Mats (Kirkonkylä) 720

Pär (Huhtimaa) 710

Pär (Luukkola) 715

Pär (Kirkonkylä) 720

Hulkåin

Mats (Lampila) 714

Hultin

Petter (Vesiniemi) 720

Hurin

Anna (Kontila) 714

Mats (Kontila) 714

Hurtig

Anders (Niinisaari) 717

Huttuin

Hans (Kyllölä) 713

Johan (Kyllölä) 713

Kirstin (Kyllölä) 713

Maria (Kyllölä) 713

Mats (Kyllölä) 713

Thomas (Kyllölä) 713

Hållander

Pål (Kietävälä) 713

Håttin

Adam (Lintusalo) 714

Johan (Lintusalo) 715

Karin (Lintusalo) 715

Lars (Lintusalo) 715

Mats (Lintusalo) 715

Hämäl:

Johan (Hamula) 709

Hämäläin

Anders (Ruokotaipale) 718

Anna (Ollila) 720

Birger (Ollila) 720

Birger Larss: (Ollila) 720

Elin (Ollila) 720

Johan (Hylkylä) 711

Jöran (Kontila) 714

Maria (Vesiniemi) 720

Mats (Huuhkaala) 710

Mats (Hylkylä) 711

Michel (Kokkola) 713

Michel (Kontila) 714

Mårten (Ollila) 720

Pär (Ollila) 720

Härkäin

Anna (Kirkonkylä) 720

Danjel (Hamula) 709

Erich (Kaipaala) 711

Heskiel (Hamula) 709

Hindr (Hamula) 709

Hindr (Kirkonkylä) 720

Hindrick (Hamula) 709

Ingeborg (Hamula) 709

Johan (Hamula) 709

Johan (Kaipaala) 711

Jöran (Maunola) 716

Karl (Kaipaala) 711

Lars (Luukkola) 715

Lars (Maunola) 716

Maria (Hamula) 709

Härköin

Krister (Pirttimäki) 717

Höröin

Anders (Himahuuha) 710

Marg (Himahuuha) 710

Olof (Himahuuha) 710

IAlkuun

Ihalain

Grels (Kirkonkylä) 720

Ikoin

Anna (Kietävälä) 713

Anna (Sorjola) 719

Brita (Kietävälä) 713

Hindr (Kaipaala) 711

Hindr (Sorjola) 719

Johan (Kietävälä) 713

Johan Johansson (Sorjola) 719

Johan Larsson (Sorjola) 719

Maria (Kietävälä) 713

Mats (Kietävälä) 713

Mats (Pitkälahti) 718

Mats (Sorjola) 719

Mats Matss: (Kietävälä) 713

Michel (Kietävälä) 713

Michel (Piskola) 717

Michel 721

Mickel (Kietävälä) 713

Pål Matsson (Kietävälä) 713

Samuel (Kontila) 713

Ikäheimoin

Erich (Ollila) 720

Ewa (Luukkola) 715

Hans (Penttilä) 709

Hans 721

Johan (Pirttimäki) 717

Lars (Hamula) 709

Mårten (Kiljula) 712

Olof (Penttilä) 709

Immoin

Michel (Kietävälä) 713

Mickel (Kietävälä) 713

Samuel (Kietävälä) 713

Ingin

Anders (Lampila) 714

Anna (Hylkylä) 710

Hindr (Maljala) 715

Johan (Hylkylä) 710

Johan (Maljala) 715

Johan (Ryhälä) 718

Mats (Hylkylä) 710

Simon (Hylkylä) 710

JAlkuun

Jack

Gabriel (Kirkonkylä) 713

Pett: Reinh: (Kirkonkylä) 713

Wilh: (Kirkonkylä) 713

Jukarain

Hindr (Kontila) 714

Lars (Luukkola) 715

Michel (Kirkonkylä) 720

Pål (Kiljula) 712

Jukarin

Anders (Hurissalo) 710

Johan (Hurissalo) 710

Kirstin (Hurissalo) 710

Lars (Hurissalo) 710

Lars (Kirkonkylä) 713

KAlkuun

Kainulain

Anders (Keriniemi) 714

Bertil (Vesiniemi) 720

Ewa (Pirttimäki) 717

Israel (Keriniemi) 714

Johan (Keriniemi) 714

Kirstin (Keriniemi) 714

Michel (Keriniemi) 714

Pål (Keriniemi) 714

Kaipain

Anna (Miettula) 716

Hindr 721

Mats (Ihalainen) 711

Pål (Hamula) 709

Kangain

Adam (Kauppila) 712

Anders (Sorjola) 719

Johan (Ryhälä) 718

Mats (Ryhälä) 718

Mats 721

Philip (Sorjola) 719

Simon (Ryhälä) 718

Karfwin

Michel (Hylkylä) 711

Karfwoin

Anders (Maunola) 716

Hans (Maunola) 716

Israel (Maunola) 716

Marg (Maunola) 716

Simon (Maunola) 716

Karp

(Harmaala) 709

Karpin

Anna (Kirkonkylä) 720

Kaupin

Anders (Lintusalo) 715

Brita (Harmaala) 709

Elin (Ryhälä) 718

Mats 721

Måns (Harmaala) 709

Kietäwäin

Adam (Keriniemi) 714

Brusius (Sopala) 719

Danjel (Kiljula) 712

Danjel (Kietävälä) 713

Hindr (Kietävälä) 713

Johan (Hamula) 709

Johan (Kietävälä) 713

Karin (Hamula) 709

Karin (Kietävälä) 713

Karin (Keriniemi) 714

Mats (Kietävälä) 713

Mats (Sopala) 719

Michel (Kirkonkylä) 720

Mårten (Kietävälä) 713

Olof (Kietävälä) 713

Olof (Kirkonkylä) 720

Pär (Kietävälä) 713

Pär (Keriniemi) 714

Thomas (Kietävälä) 713

Thomas (Keriniemi) 714

Kiljuin

Adam (Maunola) 716

Adam (Rokansalo) 718

Adam (Sopala) 719

Anders (Maunola) 716

Anders (Rokansalo) 718

Anders (Sopala) 719

Anders (Vesiniemi) 720

Anders (Ollila) 720

Anna (Maunola) 716

Bengt (Kauppila) 712

Bengt (Kiljula) 712

Erich (Valtola) 719

Erik (Maunola) 716

Ewa (Ollila) 720

Grels (Kauppila) 712

Grels (Ollila) 720

Hans (Lampila) 714

Hans (Ollila) 720

Hans Bengtss: (Ollila) 720

Hindr (Miettula) 716

Jacob (Maunola) 716

Johan (Kauppila) 712

Johan (Lintusalo) 715

Johan (Maunola) 715

Johan (Maunola) 716

Johan (Miettula) 716

Johan (Ollila) 720

Johan Matsson (Kauppila) 712

Johan Pålsson (Lampila) 714

Johan Pärss: (Kauppila) 712

Jöran (Miettula) 716

Karin (Maunola) 715

Karin (Sopala) 719

Lars (Lintusalo) 715

Lars Larss: (Maunola) 716

Maria (Sopala) 719

Maria (Ollila) 720

Mats (Kauppila) 712

Mats (Kiljula) 712

Mats (Lampila) 714

Mats (Maunola) 715

Mats (Maunola) 716

Mats (Valtola) 719

Mats (Vesiniemi) 720

Michel (Ollila) 720

Mårten (Maunola) 716

Pär (Kauppila) 712

Pär (Lampila) 714

Pär (Maunola) 715

Pär (Maunola) 716

Pär (Sopala) 719

Pär Matss: (Kauppila) 712

Simon (Kiljula) 712

Sophia (Ollila) 720

Thomas (Kitula) 712

Thomas (Rokansalo) 718

Thomas (Vesiniemi) 720

Kinnuin

Anders (Pirttimäki) 717

Kiskin

Johan (Penttilä) 709

Kituin

Mats (Himahuuha) 710

Pål (Himahuuha) 710

Pär (Piskola) 717

Pär (Vesiniemi) 720

Kuosmain

Johan (Himahuuha) 710

Kyllöin

Abram (Huhtimaa) 710

Adam (Vesiniemi) 720

Anders (Vesiniemi) 720

Ewa (Huhtimaa) 710

Johan (Vesiniemi) 720

Kåckoin

Johan (Huhtimaa) 710

Kålemain

Lars (Hamula) 709

Kåndia

Mats (Kiljula) 712

Kåndiain

(Hylkylä) 710

Anders (Kontila) 713

Anders Michelss: (Hauhala) 709

Anna (Hauhala) 709

Anna (Hurissalo) 710

Anna (Niinisaari) 717

Bertil (Vesiniemi) 720

Elin (Keriniemi) 714

Esajas (Ruokotaipale) 718

Hindr (Niinisaari) 717

Jacob (Vesiniemi) 720

Johan (Hauhala) 709

Johan (Hurissalo) 710

Johan (Kiljula) 712

Johan (Keriniemi) 714

Johan (Piskola) 717

Johan (Ruokotaipale) 718

Jöran (Kontila) 713

Jöran (Kontila) 714

Karin (Piskola) 717

Krister (Hauhala) 709

Krister (Niinisaari) 717

Lars (Huhtimaa) 710

Lars (Hurissalo) 710

Lars (Keriniemi) 714

Lars (Piskola) 717

Lars (Pirttimäki) 717

Lars Larsson (Hauhala) 709

Maria (Kontila) 714

Markus (Hamula) 709

Mats (Hauhala) 709

Mats (Kontila) 713

Mats (Ruokotaipale) 718

Michel (Hauhala) 709

Michel (Kontila) 713

Michel (Ruokotaipale) 718

Pål (Kontila) 714

Pär (Hauhala) 709

Pär (Hurissalo) 710

Pär (Niinisaari) 717

Rigina (Hurissalo) 710

Rigina (Ruokotaipale) 718

Thomas (Ruokotaipale) 718

Kåndin

Jacob 721

Karin (Kitula) 712

Kåndiå

Anna (Ryhälä) 718

Mårten (Pirttimäki) 717

Kånstig

Mats (Kaipaala) 711

Kårp

Hans (Miettula) 716

Kåtra

Anders (Hamula) 709

Anders (Vesiniemi) 720

Elias (Hamula) 709

Elias (Vesiniemi) 720

Erick (Vesiniemi) 720

Hedvig (Hamula) 709

Hindr (Hamula) 709

Johan (Hamula) 709

Johan (Kaipaala) 711

Johan (Kietävälä) 712

Johan (Vesiniemi) 720

Lisa (Vesiniemi) 720

Mats (Lintusalo) 715

Kåtrå

Adam (Luukkola) 715

Hedwig (Luukkola) 715

Hindr (Keriniemi) 714

Kächköin

Maria (Harmaala) 709

Käck

Lars (Rokansalo) 718

Kärfwin

Johan (Himahuuha) 710

Käriäin

Johan (Maljala) 715

Joseph (Maljala) 715

Mårten (Maljala) 715

Kärpäin

Jacob (Liimattala) 714

LAlkuun

Lakoin

Adam (Niinisaari) 717

Hindr (Niinisaari) 717

Hindrick (Niinisaari) 717

Mats (Niinisaari) 717

Pål (Niinisaari) 717

Pär (Niinisaari) 717

Lappal:

Lars (Ikola) 711

Lappalain

Anders (Maljala) 715

Anders (Piskola) 717

Johan (Piskola) 717

Mats (Piskola) 717

Lautiain

Anders (Sorjola) 719

Lax

(Rokansalo) 718

Leiman

(Ryhälä) 718

Anna (Ryhälä) 718

Leinoin

(Ryhälä) 718

Adam (Hurissalo) 710

Adam (Kietävälä) 713

Anders (Hurissalo) 710

Anders (Ihalainen) 711

Anders (Kietävälä) 713

Anders (Ryhälä) 718

Anders Andersson (Hurissalo) 710

Bengt (Hurissalo) 710

Bertil (Hurissalo) 710

Hindr (Ihalainen) 711

Johan (Ihalainen) 711

Johan (Pitkälahti) 718

Johan Hindrss: (Ihalainen) 711

Johan Pålsson (Ihalainen) 711

Kirstin (Ihalainen) 711

Mats (Kietävälä) 713

Michel (Hurissalo) 710

Michel (Ihalainen) 711

Michel (Ryhälä) 718

Mårten (Hurissalo) 710

Pål (Hurissalo) 710

Pål (Ihalainen) 711

Pär (Hurissalo) 710

Thomas (Hurissalo) 710

Lemke

Johan (Lintusalo) 715

Limatain

Adam (Kirkonkylä) 720

Jacob (Harmaala) 709

Karin (Kietävälä) 713

Lars (Vesiniemi) 720

Pål (Kirkonkylä) 720

Pär (Lintusalo) 715

Thomas (Hylkylä) 710

Thomas (Kietävälä) 713

Thomas (Vesiniemi) 720

Lind

Michel (Kokkola) 713

Lindeberg

And: (Harmaala) 709

Lindgren

Ad: (Luukkola) 715

Ad: Fred: (Hauhala) 709

Ad: Fried: (Kitula) 712

Lindström

Adam (Hamula) 709

Karl (Hamula) 709

Linström

Hinric 721

Liud

(Luukkola) 715

Liutu

Anders (Seppälä) 719

Anders Andss: (Luukkola) 715

Anders Matss: (Luukkola) 715

Hindr (Seppälä) 719

Johan (Kirkonkylä) 713

Johan Johanss: (Luukkola) 715

Mats (Luukkola) 715

Olof (Seppälä) 719

Olof Johanss: (Seppälä) 719

Pär (Seppälä) 719

Luitu

Giertrud (Luukkola) 715

Mats (Luukkola) 715

Pål (Luukkola) 715

Lukman

Mats (Luukkola) 715

Lukoin

Adam (Kyllölä) 713

Adam (Liimattala) 714

Adam (Luukkola) 715

Adam (Maunola) 716

Adam (Miettula) 716

Anders (Junninmäki) 711

Anders (Kitula) 712

Anders (Kietävälä) 713

Anders (Lampila) 714

Anders (Luukkola) 715

Anders (Niinisaari) 717

Anders (Vesiniemi) 720

Anders Johanss: (Junninmäki) 711

Anna (Junninmäki) 711

Anna (Kitula) 712

Anna (Liimattala) 714

Anna (Luukkola) 715

Brita (Kyllölä) 713

Brusius (Vesiniemi) 720

Caisa (Kitula) 712

Elin (Junninmäki) 711

Elin (Kauppila) 712

Elin (Luukkola) 715

Elin (Niinimäki) 716

Erich (Liimattala) 714

Erick (Kitula) 712

Erick (Niinisaari) 717

Esaias (Kyllölä) 713

Eskel (Keriniemi) 714

Ewa (Junninmäki) 711

Ewa (Maunola) 716

Gustaf (Niinimäki) 716

Hans (Kitula) 712

Hindr (Junninmäki) 711

Hindr (Kaipaala) 711

Hindr (Kitula) 712

Hindr (Liimattala) 714

Hindr (Luukkola) 715

Hindr (Miettula) 716

Hindrick (Kauppila) 712

Hindrik Staffanss: (Junninmäki) 711

Jacob (Luukkola) 715

Johan (Huuhkaala) 710

Johan (Junninmäki) 711

Johan (Kitula) 712

Johan (Kietävälä) 712

Johan (Kietävälä) 713

Johan (Luukkola) 715

Johan (Niinisaari) 717

Johan (Ryhälä) 718

Johan (Vesiniemi) 720

Johan Adamss: (Luukkola) 715

Johan Ersson (Huuhkaala) 710

Johan Johansson (Luukkola) 715

Johan Olofss: (Kitula) 712

Johan Thomass: (Luukkola) 715

Jöran (Huuhkaala) 710

Karin (Maunola) 716

Krister (Kitula) 712

Krister (Luukkola) 715

Lars (Huuhkaala) 710

Lars (Kitula) 712

Lars (Liimattala) 714

Lars (Luukkola) 715

Lars (Niinisaari) 717

Lars Hindrsson (Luukkola) 715

Lars Larsson (Niinisaari) 717

Lena (Niinimäki) 716

Maria (Junninmäki) 711

Mats (Junninmäki) 711

Mats (Kitula) 712

Mats (Kietävälä) 712

Mats (Kietävälä) 713

Mats (Liimattala) 714

Mats (Luukkola) 715

Mats (Maunola) 716

Mats (Niinisaari) 717

Mats Johanss: (Liimattala) 714

Michel (Luukkola) 715

Måns Månss: (Kietävälä) 713

Mårten (Kitula) 712

Mårten (Kyllölä) 713

Mårten (Vesiniemi) 720

Nils (Lampila) 714

Olof (Kitula) 712

Olof (Miettula) 716

Pål (Kauppila) 712

Pål (Niinisaari) 717

Pål Pålsson (Niinisaari) 717

Pär (Kietävälä) 713

Pär (Luukkola) 715

Simon (Maunola) 716

Thomas (Junninmäki) 711

Thomas (Kitula) 712

Thomas (Kietävälä) 712

Thomas (Liimattala) 714

Thomas (Luukkola) 715

Thomas Matss: (Kietävälä) 712

Lukåin

Adam Matss: (Junninmäki) 711

Anders (Junninmäki) 711

Anders (Miettula) 716

Hindr (Kirkonkylä) 713

Hindr (Miettula) 716

Hindrick (Junninmäki) 711

Johan (Huuhkaala) 710

Karin (Huuhkaala) 710

Mats Matss: (Huuhkaala) 710

Pär (Huuhkaala) 710

Thomas (Junninmäki) 711

Thomas (Miettula) 716

Walborg (Kietävälä) 713

Läskin

Anders Johanss: (Pirttimäki) 717

Grels (Pirttimäki) 717

Hindr (Pirttimäki) 717

Karl (Pirttimäki) 717

Kirstin (Kirkonkylä) 713

Lars (Huhtimaa) 710

Mats (Lintusalo) 715

Mats (Pirttimäki) 717

Mårten (Huhtimaa) 710

Pär (Huhtimaa) 710

Simon (Huhtimaa) 710

MAlkuun

Mannin

Anders (Ryhälä) 718

Aron (Ryhälä) 718

Brusius (Ryhälä) 718

Esajas (Junninmäki) 711

Jöran (Ryhälä) 718

Zachris (Junninmäki) 711

Matinen

Abram (Liimattala) 714

Abram (Lintusalo) 715

Adam (Liimattala) 714

Anders Abramss: (Liimattala) 714

Johan (Liimattala) 714

Johan (Ruokotaipale) 718

Lena (Liimattala) 714

Maria (Liimattala) 714

Mats (Liimattala) 714

Sisilja (Liimattala) 714

Meinander

(Miettula) 716

Melartin

(Kirkonkylä) 713

Anna (Kirkonkylä) 713

Jonatan (Kirkonkylä) 713

Mieloin

Mårten (Ryhälä) 718

Mietin

Bertil (Keriniemi) 714

Hindr (Hylkylä) 710

Johan (Hylkylä) 710

Jöran (Hylkylä) 711

Maria (Keriniemi) 714

Mats (Ruokotaipale) 718

Thomas (Luukkola) 715

Mondoin

Lars (Harmaala) 709

Mutain

Adolph (Piskola) 717

Anna (Piskola) 717

Måndoin

Anders (Ihalainen) 711

Anders (Maljala) 715

Anders (Muuramäki) 716

Anders (Piskola) 717

Erich (Kyllölä) 713

Hans (Ikola) 711

Hans (Maljala) 715

Johan (Ihalainen) 711

Johan (Maljala) 715

Johan (Piskola) 717

Johan (Pirttimäki) 717

Karin (Maljala) 715

Marg (Piskola) 717

Mats (Ihalainen) 711

Mats (Kyllölä) 713

Mats Johanss: (Ihalainen) 711

Michel (Ihalainen) 711

Michel (Ikola) 711

Michel Mårtenss: (Ihalainen) 711

Måns (Maljala) 715

Mårten (Ihalainen) 711

Mårten Johanss: (Maljala) 715

Pål (Piskola) 717

Pär (Maljala) 715

Måndåin

Anders (Hurissalo) 710

Michel (Hurissalo) 710

Michel Anderss: (Hurissalo) 710

Thomas (Hurissalo) 710

NAlkuun

Norman

Anders (Piskola) 717

Norring

Jacob W: (Luukkola) 715

Nyman

Mats (Pitkälahti) 718

Nät

Michel (Maunola) 716

PAlkuun

Pafwilain

Marg (Harmaala) 709

Pardain

Bertil (Hurissalo) 710

Thomas (Hurissalo) 710

Parri

Anders (Vesiniemi) 720

Pirtman

Zacharias (Pirttimäki) 717

Piskoin

Anders (Hauhala) 709

Anders (Niinimäki) 716

Anders (Piskola) 717

Ewa (Hamula) 709

Hindr (Hamula) 709

Hindr (Piskola) 717

Hindr Pärsson (Piskola) 717

Johan (Piskola) 717

Johan (Ruokotaipale) 718

Michel (Hauhala) 709

Pål (Piskola) 717

Pål (Ruokotaipale) 718

Pär (Hauhala) 709

Pär (Piskola) 717

Pär Johanss: (Niinimäki) 716

Piskåin

Anders (Kirkonkylä) 720

Karin (Kirkonkylä) 713

Pitkäin

Hindr (Keriniemi) 714

Poppius

Lars (Kirkonkylä) 720

Purhåin

Brita (Pitkälahti) 718

Erich (Piskola) 717

Pursiain

Brita (Maunola) 716

Pär (Maunola) 715

Pär (Maunola) 716

Putoin

Anders (Kietävälä) 713

Jacob (Kietävälä) 713

Puttåin

Brita (Keriniemi) 714

Dafvid (Keriniemi) 714

Hindr (Keriniemi) 714

Johan (Keriniemi) 714

Lars (Ruokotaipale) 718

Michel (Keriniemi) 714

Pälkoin

Dafwid (Kirkonkylä) 720

Johan (Kirkonkylä) 720

Markus (Kitula) 712

Pälkåin

Anna (Hamula) 709

Kirstin (Lampila) 714

Päykäin

Olof (Vesiniemi) 720

RAlkuun

Randalain

Elin (Kontila) 714

Erich (Miettula) 716

Gustaf (Miettula) 716

Johan (Kontila) 714

Johan (Miettula) 716

Mats (Hylkylä) 710

Mats (Kontila) 714

Michel (Kontila) 714

Pär (Kontila) 714

Rasia

Johan (Himahuuha) 710

Rautiain

Dafwid (Penttilä) 709

Redling

(Seppälä) 719

Reinikain

Johan (Rokansalo) 719

Rimbiläin

Kirstin (Niinisaari) 717

Rofwilain

Thomas (Hurissalo) 710

Rom

Anna (Sorjola) 719

Pär (Sorjola) 719

Romanus

Hinric (Vesiniemi) 720

Ruokålain

Mats (Ryhälä) 718

Ryd

(Hamula) 709

Ryhäin

Pär (Pirttimäki) 717

Rysse

Mats (Kirkonkylä) 713

Råckain

Anders (Kirkonkylä) 713

Anders (Rokansalo) 718

Gustaf (Rokansalo) 718

Johan (Rokansalo) 718

Karin (Lintusalo) 715

Lars (Muuramäki) 716

Sisilja (Rokansalo) 718

Räisäin

Agneta (Piskola) 717

Räpoin

Abram (Lintusalo) 715

Adam (Lampila) 714

Adam (Miettula) 716

Anders (Miettula) 716

Erich (Kyllölä) 713

Erick (Kontila) 713

Eskel (Lintusalo) 715

Hans (Kyllölä) 713

Hindrich (Niinisaari) 716

Jacob (Lintusalo) 715

Johan (Huhtimaa) 710

Johan (Junninmäki) 711

Johan (Kontila) 713

Johan (Lintusalo) 715

Johan (Miettula) 716

Johan (Niinisaari) 717

Karin (Lintusalo) 715

Karl (Harmaala) 709

Kirstin (Lintusalo) 715

Lars (Lintusalo) 715

Lars (Niinisaari) 716

Magdalena (Kirkonkylä) 720

Mats (Kyllölä) 713

Mats (Lintusalo) 715

Mats (Niinisaari) 717

Mats Magnesson (Lintusalo) 715

Mats Mårtenss: (Huhtimaa) 710

Mats Mårtensson (Lintusalo) 715

Michel (Repola) 719

Måns (Lintusalo) 715

Mårten (Lintusalo) 715

Mårten (Maunola) 716

Mårten (Niinisaari) 716

Pär (Huhtimaa) 710

Pär (Kyllölä) 713

Pär (Miettula) 716

Pär (Niinisaari) 716

Pär (Niinisaari) 717

Thomas (Harmaala) 709

Räpåin

Erich (Rokansalo) 718

Erich (Repola) 719

Eskel (Rokansalo) 718

Hindr (Repola) 719

Joh (Rokansalo) 718

Johan (Repola) 719

Lars (Repola) 719

Magdalena (Repola) 719

Maria (Rokansalo) 718

Maria (Repola) 719

Mats (Repola) 719

Mats Matss: (Repola) 719

Michel (Repola) 719

Michel Erichss: (Repola) 719

Michel Mårtenss: (Repola) 719

Mårten (Rokansalo) 718

Mårten (Repola) 719

Olof (Repola) 719

Pär (Repola) 719

Zacharias (Rokansalo) 718

SAlkuun

Schatolevitz

Gustaf (Hamula) 709

Pett: Joh: (Hamula) 709

Segerman

Johan (Liimattala) 714

Sipin

Adam (Vesiniemi) 720

Smed

(Maunola) 715

Smålander

Alexander (Kontila) 713

Anders (Piskola) 717

Johan (Piskola) 717

Mårten (Muuramäki) 716

Snälman

Ulrika (Hamula) 709

Sparre

Anders (Niinisaari) 717

Sticht

Georg (Piskola) 717

Ström

Maria (Kaipaala) 711

Ståhl

Pål (Penttilä) 709

Suika

Anna (Kauppila) 711

Johan (Niinisaari) 716

Summain

Abel (Rokansalo) 719

Adam (Rokansalo) 719

Elias (Ruokotaipale) 718

Erich (Kiljula) 712

Ewa (Ruokotaipale) 718

Hindr (Vesiniemi) 720

Jacob (Vesiniemi) 720

Johan (Hylkylä) 710

Johan (Rokansalo) 719

Jonas (Ruokotaipale) 718

Jöran (Ruokotaipale) 718

Krister (Kiljula) 712

Maria (Ruokotaipale) 718

Pål (Ruokotaipale) 718

Pär (Hylkylä) 710

Pär (Kiljula) 712

Pär (Ruokotaipale) 718

Pär (Rokansalo) 719

Thomas (Hylkylä) 710

Thomas (Ruokotaipale) 718

Swärd

Mickel (Pirttimäki) 717

Syren

Johan (Miettula) 716

Såikain

Pär (Ryhälä) 718

Sålla

Brita (Piskola) 717

Maria (Ihalainen) 711

Michel (Piskola) 717

Pär (Ihalainen) 711

Såpain

Anna (Huuhkaala) 710

Hindr (Huuhkaala) 710

Hindr Johanss: (Kaipaala) 711

Pål (Kaipaala) 711

Sårioin

Lars (Keriniemi) 714

Såriåin

Olof (Lintusalo) 715

Sårjoin

Agneta (Miettula) 716

Johan (Huhtimaa) 710

Johan Larsson (Keriniemi) 714

Lars Mårtenss: (Huhtimaa) 710

Mårten (Huhtimaa) 710

Sårjåin

Anders (Kauppila) 712

Brita (Miettula) 716

Ewa (Kaipaala) 711

Hindr (Hamula) 709

Hindr (Kaipaala) 711

Hindr (Miettula) 716

Jacob (Miettula) 716

Jacob Anderss: (Kauppila) 712

Johan (Huhtimaa) 710

Johan (Kauppila) 711

Johan (Lampila) 714

Johan (Sorjola) 719

Jöran (Lampila) 714

Karin (Hamula) 709

Lars (Hamula) 709

Lars (Lampila) 714

Lars (Miettula) 716

Markus Jacobss: (Kauppila) 711

Mats (Kauppila) 711

Mats (Miettula) 716

TAlkuun

Taipal:

Lena (Luukkola) 715

Talikain

Anders (Ihalainen) 711

Hindr (Ihalainen) 711

Johan (Ihalainen) 711

Lars (Ihalainen) 711

Tarkgren

Mats (Miettula) 716

Teitin

Bertil (Kirkonkylä) 720

Tim

(Ryhälä) 718

Tirroin

Anna (Kirkonkylä) 713

Tuhkain

Brita (Pirttimäki) 717

Pål (Pirttimäki) 717

Turuin

Johan (Harmaala) 709

Tåp

(Ihalainen) 711

Törröin

Johan (Kirkonkylä) 720

UAlkuun

Uckoin

Anna (Ollila) 720

Eskel (Kontila) 713

Johan (Sopala) 719

Mats (Ollila) 720

Pål (Sopala) 719

Pär (Kontila) 714

Susanna (Maunola) 716

Uikain

Eskel (Sorjola) 719

Jacob (Sorjola) 719

Pål (Sorjola) 719

VWAlkuun

v: Creutlen

Carl (Harmaala) 709

G: Pont: (Harmaala) 709

Maria (Harmaala) 709

Waldain

Adam (Muuramäki) 716

Johan Anderss: (Muuramäki) 716

Johan Matsson (Muuramäki) 716

Waldåin

Anders (Ryhälä) 718

Anders (Seppälä) 719

Anders (Valtola) 719

Anna (Valtola) 719

Hindrick (Ryhälä) 718

Hindrick (Valtola) 719

Johan (Seppälä) 719

Karin (Ryhälä) 718

Karin (Valtola) 719

Lars (Ryhälä) 718

Lars (Valtola) 719

Mats (Valtola) 719

Olof (Ryhälä) 718

Pål (Valtola) 719

Pål Pålss: (Valtola) 719

Pär Thomass: (Seppälä) 719

Thomas (Seppälä) 719

Warg

(Hamula) 709

Wek

Hindr (Miettula) 716

Wessman

Johan (Penttilä) 709

Widikå

And: (Kietävälä) 713

Widman

Anna (Kaipaala) 711

Erick (Kaipaala) 711

Erik (Kaipaala) 711

Kirstin (Kaipaala) 711

Wik

(Niinisaari) 717

Maria (Niinisaari) 717

Pål (Niinisaari) 717

Winter

Erick (Vesiniemi) 720

Mats (Vesiniemi) 720

Wirålain

Johan Johanss: (Kaipaala) 711

Krister (Kaipaala) 711

Maria (Kaipaala) 711

Wiskarin

Elin (Liimattala) 714

Hindr (Liimattala) 714

Johan (Liimattala) 714

Mats (Liimattala) 714

Pär (Liimattala) 714

Salamon (Liimattala) 714

Wäber

(Hurissalo) 710

Carl (Kirkonkylä) 720

Wäijalain

Pär (Piskola) 717

ZAlkuun

Zygneus

Georg (Lampila) 714

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 1016 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023