AloitussivuSavon henkikirjatRantasalmen pitäjä1711 → Nimihakemisto

Rantasalmi henkikirja 1711

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abrah: Melkierss. (Voinsalmi) 2208

Abraham (Osikonmäki) 2200

Abraham (Palvalahti) 2203

Adam Gierdtzs: (Hevonlahti) 2196

And: Arfwidss: (Lahdenkylä) 2200

And: Arfwidzss: (Lahdenkylä) 2200

And: Johanss: (Torasalo) 2206

Anders (Asikkala) 2193

Anders (Tuusmäki) 2208

Anders Månss: (Repomäki) 2205

Anders Sigfredsson (Asikkala) 2193

Anna (Rantasalo) 2203

Arf: Hinderss: (Palvalahti) 2203

Arfwed Dawidss: (Syväis) 2205

Casper Casperss (Vaahersalo) 2209

Christ: (Tuusmäki) 2208

Christ: Frantzs: (Tuusmäki) 2207

Christer Påhlsson (Asikkala) 2193

Erich Matzson (Asikkala) 2193

Gertrud (Asikkala) 2193

Gierdt (Hevonlahti) 2196

Greta (Ahvensalmi) 2194

Gustaf Hindersson (Asikkala) 2193

Hans Larsson (Vaahersalo) 2209

Hans Mårtensson (Asikkala) 2193

Haqvinus (Pappila) 2209

Hardwik Tomass: (Hiltula) 2196

Hind: (Osikonmäki) 2200

Ifwar Hinderss: (Palvalahti) 2203

Iwar Iwarss (Sompasaari) 2206

Joh: Eskelss: (Tuusmäki) 2208

Joh: Nielss: (Koivumäki) 2199

Johan (Osikonmäki) 2200

Johan (Torasalo) 2206

Jöran (Tammenlahti) 2206

Jöran Matzson (Lahdenkylä) 2200

Lars Jöransson (Asikkala) 2193

Lars Staffansson (Harjuranta) 2195

Matz (Hiltula) 2196

Matz (Osikonmäki) 2201

Matz Christerss: (Rantasalo) 2204

Matz Hinderss: (Syväis) 2205

Matz Mortnss: (Parkumäki) 2202

Matz Nielss: (Palvalahti) 2203

Matz Samuelss. (Hiltula) 2196

Mich: Michelss (Osikonmäki) 2200

Michel (Osikonmäki) 2200

Michel (Palvalahti) 2203

Michel Pohlsson (Tuusmäki) 2207

Michels (Tuusmäki) 2208

Olof Abrahamss: (Ahvensalmi) 2194

Olof Peersson (Osikonmäki) 2201

Peer Anderss: (Hiismäki) 2196

Peer Matzs: (Rantasalo) 2204

Per Nielsson (Rauhamäki) 2205

Petter (Palvalahti) 2203

Påhl (Palvalahti) 2203

Påhl Pålss (Teemassaari) 2207

Samuel Peerss: (Osikonmäki) 2200

Staffan (Lahdenkylä) 2200

Tomas (Pappila) 2209

Tomas Michelss: (Tuusmäki) 2208

AAlkuun

Asikain

Erich (Osikonmäki) 2201

Matz (Hiltula) 2196

Michel (Asikkala) 2194

Niels (Asikkala) 2194

Niels (Kårpila) 2199

Olof (Asikkala) 2194

Petter (Asikkala) 2194

BAlkuun

Backarin

Matz (Rantasalo) 2204

Olof (Rantasalo) 2204

Peer (Rantasalo) 2204

Bakarin

Abrah: (Raaminmäki) 2205

Eli (Rantasalo) 2204

Hindrich (Raaminmäki) 2205

Iwar (Rantasalo) 2204

Mårtn (Raaminmäki) 2205

Peer (Raaminmäki) 2205

CAlkuun

Clost:

And: (Palvalahti) 2203

Arfwed (Palvalahti) 2203

EAlkuun

Ero

Peer (Tornioniemi) 2206

Eroin

And: (Pisamalahti) 2201

Anders (Pisamalahti) 2201

Joh: (Leislahti) 2199

Maria (Pisamalahti) 2201

Matz (Hevonlahti) 2197

Matz (Sallila) 2205

FAlkuun

Forssman

Joh: (Osikonmäki) 2200

GAlkuun

Gislander

Amb: (Rantasalo) 2204

Gyllenbrandt

(Asikkala) 2193

HAlkuun

Hailitj

Jacob (Kolkontaipale) 2199

Haloin

Cnut (Osikonmäki) 2200

Hardikain

Matz (Hiismäki) 2195

Harendsköld

(Vaahersalo) 2209

Harnicdskiöld

(Putkisalo) 2203

Hassein

Joh: (Rantasalo) 2204

Hauckain

Samuel (Putkisalo) 2203

Heimoin

Pohl (Vaahersalo) 2209

Heinricius

And: (Pappila) 2209

Heisain

Jöran (Kolkontaipale) 2199

Heiskain

And: (Joutsenmäki) 2197

And: (Porosalmi) 2203

Anders (Harjuranta) 2195

Anders (Joutsenmäki) 2197

Hindrich (Rauhamäki) 2205

Ifwar (Rauhamäki) 2205

Johan (Harjuranta) 2194

Jonas (Porosalmi) 2203

Peer (Harjuranta) 2194

Peer (Rauhamäki) 2205

Påhl (Harjuranta) 2194

Påhl (Rauhamäki) 2205

Heldemoin

Jonas (Palvalahti) 2203

Hilduin

Anders (Hiltula) 2196

Ifwar (Hiltula) 2196

Johan (Hiltula) 2196

Hirwoin

Hind: (Rantasalo) 2204

Hollander

(Kolkontaipale) 2198

(Teemassaari) 2207

Holopain

Olof (Kurkela) 2197

Huckain

Brus: (Parkumäki) 2202

Grels (Hevonlahti) 2197

Hans (Teemassaari) 2207

Hind: (Parkumäki) 2202

Hindrich (Harjuranta) 2195

Lars (Hiismäki) 2195

Matz (Hiltula) 2196

Pohl (Parkumäki) 2202

Samuel (Hiismäki) 2195

Staff: (Osikonmäki) 2201

Hurskain

Lars (Kolkontaipale) 2198

Huttuin

Peer (Pappila) 2209

Hyfwein

Matz (Kolkontaipale) 2198

Tomas (Kolkontaipale) 2198

Hynnin

Olof (Koivumäki) 2199

Peer (Koivumäki) 2199

Hyppein

Matz (Asikkala) 2193

Hywein

Matz (Lahdenkylä) 2200

Hämäl:

Hind: (Osikonmäki) 2201

Hämäl:n

Brus: (Tuusmäki) 2207

Brusius (Kolkontaipale) 2198

Elin (Kolkontaipale) 2198

Johan (Kolkontaipale) 2198

Lars (Hiltula) 2196

Matz (Kolkontaipale) 2198

Mortn (Kolkontaipale) 2198

Mårtn (Haapataipale) 2196

Hötöl:n

Olof (Parkumäki) 2203

IAlkuun

Ikeheinoin

Erich Michelss. (Kolkontaipale) 2199

Joh: (Koivumäki) 2199

Johan (Koivumäki) 2199

Lars (Kolkontaipale) 2199

Michel (Kolkontaipale) 2198

Michel (Kolkontaipale) 2199

Peer (Kolkontaipale) 2198

Pohl (Kolkontaipale) 2198

Ilwoin

Heming (Kolkontaipale) 2198

Mich: (Vaahersalo) 2209

Michel (Kolkontaipale) 2198

Immoin

And: (Harjuranta) 2195

And: (Voinsalmi) 2208

Joh: (Tammenlahti) 2206

Johseph (Varkaus) 2209

Jöran (Voinsalmi) 2208

Mårtn (Harjuranta) 2195

Peer (Harjuranta) 2195

Peer (Tuusmäki) 2208

Staff: (Voinsalmi) 2208

Issakain

Johan (Kurkela) 2197

Itkioin

Olof (Hiismäki) 2195

JAlkuun

Janhin

Gustaf (Pappila) 2209

Janhuin

Jöran (Tornioniemi) 2206

Jannoin

Joh: Larss: (Joutsenmäki) 2197

Lars (Joutsenmäki) 2197

Mortn (Joutsenmäki) 2197

Jauhain

Iwar (Reijola) 2205

Swante (Reijola) 2205

Jauhin

Hind: (Tornioniemi) 2206

Jegerschiöld

Clas (Hiismäki) 2195

Jerfwel:n

Staff: (Pirilä) 2202

Jufwoin

Carl (Parkumäki) 2202

Jumpain

Matz (Tornioniemi) 2206

Jutil:n

And: (Pölläkkä) 2201

Jutilain

Lars (Puikonniemi) 2203

Per (Rantasalo) 2203

Juutilain

Abrah: (Pölläkkä) 2201

Bengt (Pölläkkä) 2201

KAlkuun

Kaikol:

And: (Pappila) 2209

Hind: (Pappila) 2209

Ohlof (Pappila) 2209

Kammoin

Lars (Haapataipale) 2196

Peer (Haapataipale) 2196

Kancko

Niels (Lahdenkylä) 2200

Niels (Pirilä) 2202

Peer (Kolkontaipale) 2198

Petter (Lahdenkylä) 2200

Påhl (Kolkontaipale) 2198

Påhl (Pirilä) 2202

Kanckuin

And: (Tuusmäki) 2207

Elin (Hiismäki) 2195

Lars (Asikkala) 2193

Niels (Hiismäki) 2195

Per (Voinsalmi) 2208

Karhoin

Niels (Torasalo) 2206

Karhuin

And: (Torasalo) 2206

Kariel:n

Mich: (Rantasalo) 2204

Karpin

Joh: (Joutsenmäki) 2197

Karpoin

Johan (Voinsalmi) 2208

Matz (Voinsalmi) 2208

Pohl (Voinsalmi) 2208

Karwin

Matz (Vaahersalo) 2209

Kassin

Erich (Harjuranta) 2195

Kaukoin

Peer (Leislahti) 2199

Kaupiain

Olof (Repomäki) 2205

Kaupin

Påhl (Asikkala) 2193

Kautin

Mich: (Vaahersalo) 2209

Påhl (Vaahersalo) 2209

Kepo

Hind: (Rauhamäki) 2205

Kerfwin

Hind: (Osikonmäki) 2200

Jöran (Rantasalo) 2204

Kettuin

Axel (Voinsalmi) 2208

Joh: (Rantasalo) 2204

Måns Anderss: (Repomäki) 2205

Peer (Kolkontaipale) 2199

Kietewein

Mårtn (Hiismäki) 2195

Kijmain

Lars (Lahdenkylä) 2200

Kilpel:

And: (Voinsalmi) 2208

Anders (Voinsalmi) 2208

Kilpel:n

Anders (Pisamalahti) 2201

Erich (Hiltula) 2196

Lars (Pisamalahti) 2201

Kilpelein

Peer (Karhilantaipale) 2198

Kinnuin

Arfwed (Ahvensalmi) 2194

Christer (Ahvensalmi) 2194

Christer (Harjuranta) 2195

Peer (Ahvensalmi) 2194

Påhl (Voinsalmi) 2208

Kiskin

Anders (Leislahti) 2199

Christ: (Leislahti) 2199

Peer (Leislahti) 2199

Staffan (Leislahti) 2199

Klostarin

Niels (Hevonlahti) 2197

Klostarn

Pett: (Hiltula) 2196

Kockj

Matz (Kolkontaipale) 2199

Kockoin

And: (Vaahersalo) 2209

Koikal:n

Niels (Tammenlahti) 2206

Kolemain

Michel (Joutsenmäki) 2197

Michel (Osikonmäki) 2200

Nils (Osikonmäki) 2200

Påhl (Osikonmäki) 2200

Kondin

Eskel (Kolkontaipale) 2199

Kopoin

Jöran (Voinsalmi) 2208

Matz (Voinsalmi) 2208

Korp

Joh: (Kolkontaipale) 2199

Kosoin

Erich (Hiismäki) 2195

Pohl (Putkisalo) 2203

Kotilain

Joh: (Tuusmäki) 2208

Kuckoin

Joh: Johanss: (Kolkontaipale) 2199

Peer (Kolkontaipale) 2199

Kurkj

Niels (Lahdenkylä) 2200

Kutwoin

Anders (Hevonlahti) 2196

Lars (Hevonlahti) 2196

Matz (Ahvensalmi) 2194

Matz (Joutsenmäki) 2197

Olof (Hevonlahti) 2196

Pohl (Joutsenmäki) 2197

Påhl (Ahvensalmi) 2194

Kåickalain

Matz (Asikkala) 2193

Kåntin

Lars (Asikkala) 2193

Kåstin

And: (Pappila) 2209

Kåttka

Johan (Hiltula) 2196

Kämärein

Matz (Parkumäki) 2203

Staff: (Tuusmäki) 2208

Kämärin

And: (Parkumäki) 2202

Morten (Parkumäki) 2202

Simon (Parkumäki) 2202

Kämärä

And: (Rantasalo) 2204

Kärckein

Anders (Pirilä) 2202

Anders (Tuusmäki) 2207

Erich (Tuusmäki) 2207

Ohl (Tuusmäki) 2207

Peer (Tuusmäki) 2207

Tomas (Tuusmäki) 2207

Kärckes

Olof (Tuusmäki) 2208

Staff: (Tuusmäki) 2208

Tomas (Tuusmäki) 2208

Kärfwin

Olof (Osikonmäki) 2200

Pohl (Osikonmäki) 2200

Kärkein

Peer (Koivumäki) 2199

Sam: (Koivumäki) 2199

LAlkuun

Laitia

Hind: Polss: (Joutsenmäki) 2197

Laitin

And: (Teemassaari) 2207

Enoch (Parkumäki) 2202

Tomas (Teemassaari) 2207

Lamain

And: (Osikonmäki) 2201

Laukain

Påhl (Kårpila) 2199

Lautiain

Jöran (Parkumäki) 2202

Pohl Perss: (Parkumäki) 2202

Påhl Ohlss: (Sallila) 2205

Lepain

Elias (Asikkala) 2193

Jacob (Asikkala) 2193

Leskin

Carl (Kolkontaipale) 2198

Niels (Kolkontaipale) 2198

Lind

(Tornioniemi) 2206

Gierdt (Kurkela) 2197

Merta (Kurkela) 2197

Lukoin

Lars (Joutsenlahti) 2197

Luut

Johan (Kolkontaipale) 2199

Lydikein

Michel (Asikkala) 2193

Niels (Asikkala) 2193

Olof (Leislahti) 2199

Läskin

Anders (Hiismäki) 2196

Grels (Kolkontaipale) 2198

Matz (Kolkontaipale) 2198

MAlkuun

Malkj

Anders (Hevonlahti) 2197

Erichz (Hevonlahti) 2197

Hindrich (Hevonlahti) 2197

Peer (Hevonlahti) 2197

Marain

Matz (Kolkontaipale) 2198

Michel (Asikkala) 2193

Mondoin

And: (Rantasalo) 2204

Michel (Rantasalo) 2204

Muldain

Hindrich (Ahvensalmi) 2194

Michel (Ahvensalmi) 2194

Mullj

Pett: (Tuusmäki) 2208

Mustoin

Marcus (Putkisalo) 2203

Myckin

Heming (Osikonmäki) 2201

Mähoin

Olof (Reijola) 2205

Mälckin

Lars (Rantasalo) 2204

Mölsö

Jöran (Suurniemi) 2206

NAlkuun

Natuin

Anders (Pölläkkä) 2202

Hind: (Teemassaari) 2207

Lars (Pölläkkä) 2202

Lars (Teemassaari) 2207

Olof (Teemassaari) 2207

Naukarin

Hind: (Torasalo) 2206

Matz (Ahvensalmi) 2194

Staff: (Torasalo) 2206

Tomas (Kolkontaipale) 2199

Nautuin

Johan (Lahdenkylä) 2200

Pohl (Lahdenkylä) 2200

Nijrain

Matz (Ahvensalmi) 2194

Matz (Hiismäki) 2195

Olof (Ahvensalmi) 2194

Staff: (Repomäki) 2204

Nupoin

Staff: (Hiismäki) 2195

Nuppoin

Hind: (Pisamalahti) 2201

Nykein

Johan (Harjuranta) 2195

Nyköin

And: (Ahvensalmi) 2194

Christer (Ahvensalmi) 2194

Isack (Ahvensalmi) 2194

Joh. (Kolkontaipale) 2198

OAlkuun

Otin

Erich (Tornioniemi) 2206

Lars (Rauhamäki) 2205

Peer (Haapataipale) 2196

Peer (Tuusmäki) 2208

Thomas (Haapataipale) 2196

PAlkuun

Pardain

Påhl (Hiismäki) 2196

Pardanus

Mat: (Osikonmäki) 2201

Paunoin

Abrah: (Tuusmäki) 2207

Matz (Suurniemi) 2206

Matz (Tuusmäki) 2207

Pernain

And: (Kolkontaipale) 2199

Pesoin

Matz Ersson (Ahvensalmi) 2194

Olof (Asikkala) 2193

Olof (Ahvensalmi) 2194

Pett: (Ahvensalmi) 2194

Pirrjn

Matz (Joutsenmäki) 2197

Pistohlkors

Joh: (Tuusmäki) 2208

Pitkoin

Hans (Osikonmäki) 2201

Peer (Osikonmäki) 2201

Pollein

Hind: (Joutsenmäki) 2197

Matz (Joutsenmäki) 2197

Postinen

Clemet (Hevonlahti) 2197

Prytz

(Puikonniemi) 2203

Pråckman

Joh:n (Pappila) 2209

Pulckin

Jöran (Parkumäki) 2202

Jöran (Syväis) 2205

Per (Parkumäki) 2202

Påhl (Parkumäki) 2202

Pulckoin

Håkan (Lahdenkylä) 2200

Lars (Lahdenkylä) 2200

Purdin

Johan (Ahvensalmi) 2194

Matz (Ahvensalmi) 2194

Olof (Ahvensalmi) 2194

Påhl (Ahvensalmi) 2194

Påhl (Palvalahti) 2203

Pustin

Hind: (Tammenlahti) 2206

Hind: Iwarss: (Sompasaari) 2206

Mårtn (Sompasaari) 2206

Påhl Johanss (Tammenlahti) 2206

Putkin

Ohl: (Kolkontaipale) 2198

Putkoin

Bertil (Harjuranta) 2194

Pylckein

Carl (Hiismäki) 2195

Elias (Hiismäki) 2195

Hindrich (Hiltula) 2196

Pålack

Petter (Asikkala) 2193

Pöhoin

Hind: (Tuusmäki) 2207

Pöllein

And: (Ahvensalo) 2194

Hind: (Joutsenmäki) 2197

Hind: (Osikonmäki) 2200

Hindrich (Ahvensalo) 2194

QAlkuun

Qvintius

Chatarina (Osikonmäki) 2201

Johan (Osikonmäki) 2201

Jöran (Osikonmäki) 2201

Thomas (Osikonmäki) 2201

RAlkuun

Ragain

Påhl (Tuusmäki) 2208

Rallj

Jöran (Parkumäki) 2202

Rauhiain

And: (Ritalahti) 2204

Rauhuin

Matz (Kolkontaipale) 2198

Påhl (Kolkontaipale) 2198

Staffan (Kolkontaipale) 2198

Rautain

Michel (Syväis) 2205

Rautiain

And: (Osikonmäki) 2201

Joh: (Porosalmi) 2203

Pol (Rauhamäki) 2205

Reinikain

Anders (Parkumäki) 2202

Ohl (Parkumäki) 2202

Påhl (Parkumäki) 2202

Tomas (Parkumäki) 2202

Rejoin

Matz (Tuusmäki) 2207

Remexin

Abrah: (Tuusmäki) 2208

And: (Tuusmäki) 2208

Matz (Pirilä) 2202

Rruskain

Sigf: (Parkumäki) 2202

Ruskain

Erich (Hiismäki) 2195

Niels (Hiismäki) 2195

Niels Matzss: (Hiismäki) 2195

Ruutuin

Niels (Kolkontaipale) 2198

Råckain

Hind: (Karhilantaipale) 2198

Johan (Karhilantaipale) 2198

Rångain

Joh: (Pirilä) 2202

Olof (Hiltula) 2196

Räsain

Lars (Harjuranta) 2195

Räsein

Hindrich (Harjuranta) 2194

Lars (Harjuranta) 2194

Lars (Lahdenkylä) 2200

Lars (Teemassaari) 2207

Rässein

Staff: (Joutsenlahti) 2197

Röickä

Peer (Raaminmäki) 2205

SAlkuun

Sallin

And: (Torasalo) 2206

Hind: (Rantasalo) 2204

Joh: (Sallila) 2205

Olof (Palvalahti) 2203

Peer (Raaminmäki) 2205

Påhl (Palvalahti) 2203

Staff: (Torasalo) 2206

Sattin

Jöran (Rantasalo) 2204

Sepoin

And: (Torasalo) 2206

Elin (Torasalo) 2206

Staffans (Torasalo) 2206

Silvius

Ermest (Tuusmäki) 2208

Sistoin

And: (Torasalo) 2206

Lars (Osikonmäki) 2201

Matz (Osikonmäki) 2201

Staff: (Osikonmäki) 2201

Skog

(Rantasalo) 2204

Somal:n

Hans (Pirilä) 2202

Niels (Hiltula) 2196

Sormo

Sstaff: (Tornioniemi) 2206

Sutin

Pohl (Rantasalo) 2203

Swärdfaldt

Carl (Rantasalo) 2204

Såpain

Hindrich (Joutsenlahti) 2197

Peer (Joutsenlahti) 2197

Säpäin

Pål (Putkisalo) 2203

Södermarck

Niels (Rantasalo) 2203

TAlkuun

Tackiain

Cnut (Ritalahti) 2204

Tannin

Per Hind: (Tuusmäki) 2207

Tarwan

Giöst: (Pappila) 2209

Taskin

Erich (Osikonmäki) 2201

Erich (Parkumäki) 2202

Joran (Pappila) 2209

Jöran (Parkumäki) 2203

Ohl Matzs: (Osikonmäki) 2201

Olof (Kolkontaipale) 2199

Staffan (Osikonmäki) 2201

Teet

And: (Pappila) 2209

Teslof

(Vaahersalo) 2209

Tijlikain

Simon (Vaahersalo) 2209

Tirkoin

Jöran (Rauhamäki) 2205

Tönis (Rauhamäki) 2205

Tolfwain

Ohl (Teemassaari) 2207

Tollwain

Erich (Teemassaari) 2207

Giösta (Teemassaari) 2207

Pers (Teemassaari) 2207

Tolwain

Abrah: (Teemassaari) 2207

Matz (Teemassaari) 2207

Tukain

And: (Kolkontaipale) 2199

Joh: (Kolkontaipale) 2199

Turuin

And: (Kolkontaipale) 2198

Hind: (Repomäki) 2205

Hind: (Voinsalmi) 2208

Lars (Vaahersalo) 2209

Michel (Torasalo) 2206

Samuel (Ahvensalmi) 2203

Tålfwain

Niels (Asikkala) 2193

Olof (Asikkala) 2193

Petter (Asikkala) 2193

Törröin

Matz (Osikonmäki) 2200

UAlkuun

Ursinus

(Vaahersalo) 2209

Jacob (Rantasalo) 2204

Jacob (Tuusmäki) 2207

Utriain

Matz (Rantasalo) 2204

VWAlkuun

Walko

Olof (Torasalo) 2206

Peer (Torasalo) 2206

Wannein

Peer (Tuusmäki) 2208

Watain

Olof (Pappila) 2209

Waukoin

Michel (Hiismäki) 2195

Tomas (Hiismäki) 2195

Wepsel:

Hind: (Palvalahti) 2203

Sigfred (Palvalahti) 2203

Wihawain

Lars (Hiltula) 2196

Påhl (Hiismäki) 2195

Wijsain

Matz Peers: (Hiltula) 2196

Winter

Hind: (Rantasalo) 2204

Wirol:n

Jöran (Pirilä) 2202

Peer (Pirilä) 2202

Wäntin

Hindrich (Joutsenlahti) 2197

Jöran (Joutsenlahti) 2197

Peer (Joutsenlahti) 2197

Påhl (Torasalo) 2207

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 521 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023