AloitussivuSavon henkikirjatRistiinan pitäjä1693 → Henkikirja ☰ 

Ristiina henkikirja 1693

Sivu 1823B (aukeaman 1823 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Alasierfwij/Alasjärvi 3 Jacob Påhlsson mh 2
B:r Christer 1
3 Michell Klemets: mh 2
Soldatz hustru 1
Heikila/Heikkilä 4 Michell Mortensson mh 2
S: Morten 1
H.M. Matz Swantsson 1
4 Mårten Laarsson mh 2
M. Matz nh 2
4 Jacob Pajarin mh 2
B:r Johan mh 2
3 Erich Pyllkoins h 1
M. Mårten mh 2
Hauskas/Hauska 6 Johan Hindsson 1
S. Christer mh 2
B:r Hindrich mh 2
Corp: Michel Tonjins h 1
Härämäkij/Heramäki 2 Mårten Nielsson mh 2
2 Matz Taipalain mh 2
Huttula 4 And. Erichsson mh 2
B:r Matz mh 2
6 Pehr Syorelain mh 2
B:r Påhl 1
Rytt hustru 1
HM. Jöran Larsson mh 2
4 Sigfred Sigfredss. mh 2
B:r Pehr 1
Såldatz hustru 1
Hanhijerf:i/Hanhijärvi 4 Christer Gäsperss. mh 2
B:r Jacob 1
B:r Anders h 1
Haikolla/Haikola 2 Laars Råsko mh 2
2 Pehr Matsson mh 2
4 Johan Påhlsson 1
B:r Påhl hustru 1
B:r Anders hustru 1
B:r Michell 1
2 Matz Hindrichsson mh 2
Hangaistenmä/Hangastenmaa 2 Påhl Karhin mh 2
3 And. Christersson mh 2
Christer 1
2 Johan Sutarij mh 2
2 Thomas Laihoin mh 2
1 Eskell Qwiteins E:a 1
3 Laars Randal: mh 2
B:r Biöriell 1
3 Matz Påhlss. Pålak mh 2
Absentia 1

Sivu 1824A (aukeaman 1824 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hangaistenmä/Hangastenmaa 2 Laars Olofsson mh 2
3 Thomas Kaupiain mh 2
S. Matz 1
Himalansarij/Himalansaari 6 Hans Påhlsson mh 2
S. Påhl mh 2
D. Matz Erichsson mh 2
4 Niels Thomasson mh 2
B:r Matz mh 2
4 Hindrich Hodikain mh 2
B:r S. Johan mh 2
2 Pehr Hansson mh 2
6 Hind. Pehrss. Uckoin mh 2
B: M. Christer Larss. mh 2
Absentia 1
Soldatz hustru 1
7 Pehr Pohlss. Hotekain mh 2
B:r Matz hustru 1
S. Johan mh 2
Dåtter Hellga 1
Absentia 1
5 Pehr Hansson mh 2
B:r Niels mh 2
B:r Michell 1
5 Laars Larss. Pettijn mh 2
S. Thomas mh 2
S. Laars 1
4 Jacob Jacobsson mh 2
B:r Laars mh 2
2 Johan Hansson mh 2
3 Bertel Pättuin mh 2
Absentia 1
Hardikala/Hartikkala 4 Jacob Korplain mh 2
S. Jacob mh 2
2 Niels Buller mh 2
3 Johan Pehrss. Wäster mh 2
Forjvarens Erich Möstermas h 1
Heinanemij/Heinniemi 4 Cnuth Kirpein mh 2
Soldatz hustru 1
Absentia 1
Hironmakij/Hiirimäki 2 Johan Pehrss. Tuckein mh 2
Hyttälä/Hytölä 2 Pers Persson 1
M. Johan h 1
4 Thomas Nielsson 1
M. Joran mh 2
Soldatz hustru 1
6 Hind. Kohroin mh 2
B:r S. Påhl Johanss. mh 2
D. Johan Bertelsson 1
Pijga Walborg 1
3 Pehr Pehrss Natj mh 2
Soldatz hustru 1
5 Michell Ränickoin mh 2
B:r S. Matz mh 2
H.K. Kirstin 1
Juottila 4 And. Tiusains mh 2
B:r Matz mh 2
5 Laars Pehrsson 1
B:r Matz mh 2
S. Pehr 1
Soldatz hustru 1
Innala 4 Brussius Immoin mh 2
B:r Johan mh 2
2 Påhl Påhlsson mh 2
Ingarila/Inkarila 4 Hans Päckein mh 2
B:r Matz Parkoin mh 2
3 Anders Lijkain mh 2
Soldatz hustru 1
6 Jacob Ingaroin mh 2
Mohr 1
Bror Hans mh 2
Dåtter Brita 1

Sivu 1824B (aukeaman 1824 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Jufwola/Juvela 4 Johan Nielss. Långh mh 2
S. Niels 1
D. Jöran Sigfredsson 1
3 Laars Nielss Långh 1
D. Jöran Hemel: mh 2
Järfwänpä/Järvenpää 2 Jöran Pehrsson mh 2
Juckaralla/Jukarila 5 Pehr Thomasson 1
B:r Christer 1
B:r Johan mh 2
B:r Staffan 1
Kyllalax/Kylänlahti 4 Eskell Mickoin 1
Rytt hustru 1
Syster Karin 1
D. Laars Larsson 1
13 Befeallningzm. Johan Kroels E:a 1
D. Niels mh 2
D. Thomas mh 2
D. Hindrich Tapplain mh 2
Pijga Margaretha 1
Landb: Påhl Kyllin mh 2
B:r Johan Påhlss: mh 2
Rytt hustru 1
4 1 Matz Manines h 1
S. Matz mh 2
B:r Pehr 1
Suldatz hustru 1
Kappala/Kapala 2 Matz Pehrsson mh 2
2 Erich Nielsson mh 2
3 Thomas Perss: E:a 1
S. Thomas mh 2
Kåssola/Kosola 2 5 Häradz skrif:e Johan Bergh med hustru 23
D. Hindrich Sijskoin mh 2
Landb: Mårten Wittickain mh 2
Suldatz hustru 1
5 Hindrich Läskin mh 2
S. Erich mh 2
St. Mohr Karin 1
Kårhoila/Korhola 4 Hindrich Matsson mh 2
S. Johan mh 2
6 Pehr Matsson mh 2
B:r Matz mh 2
B:r Anders mh 2
2 Hind. Johansson mh 2
2 Johan Larss: Suckoin mh 2
3 Påhl Hemel: mh 2
Absentia 1
2 Jöran Tuisain mh 2
2 Christer Matilain h 1
S. Anders 1
Korpiala/Korpela 2 Pehr Ollikain mh 2
5 And Korpelain 1
S. Johan mh 2
B:r Matz mh 2
2 Christer Johanss. mh 2
Karhola/Karhila 3 Anders Andss. mh 2
B:r Laars 1
Kärinemij/Keriniemi 2 Matz Randalain mh 2
Kurfwila/Kurvila 2 Påhl Hanss Parkein mh 2
Käleinemij/Käenniemi 2 Matz Olofsson mh 2
Kuomioby/Kuomio 3 And. Påhlss Paloin mh 2
M. Laars E:a 1
Koifwakala/Koivakkala 3 Johan Andsson mh 2
S. Michell 1
2 Pehr Sijckain mh 2
3 Erich Watzian mh 2
Suldatz hustru 1
6 Pehr Pehrsson mh 2
B:r Niels hustru 1
S. Niels mh 2
D. Sigfred 1

Sivu 1825A (aukeaman 1825 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Koifwakala/Koivakkala 2 Laars Kautiain mh 2
4 Johan Bullij mh 2
D. Pehr Mynkein mh 2
4 Jons Larss. Penteins E:a 1
B:r Laars mh 2
Suldatz hustru 1
Kolliola/Koljola 3 Michel Colloins E:a 1
S. Morten 1
D. Erich 1
5 Simon Lijuckoin mh 2
Jöran mh 2
B:r Bertel 1
2 Eskell Sijrain mh 2
3 Joran Kollioin mh 2
Pijga Lijssa 1
Lydikäla/Lyytikkälä 6 Olof Mattelain mh 2
S. Knuth 1
D. Matz Pyllkorin mh 2
H.K. Karin 1
5 Hind. Brusiusson mh 2
B:r Brusius 1
D. Matz Wijhko 1
Dåtter 1
2 Sochne skräd. And. Hannu mh 2
4 Pehr Lydickain mh 2
BM. Niels Heckein 1
Dåtter Brita 1
Lappilanmäkj/Lappilanmäki 3 Markus Lappalain mh 2
S. Pehr 1
4 Matz Johansson mh 2
B:r Laars mh 2
7 Laars Thomasson mh 2
B:r Thomas mh 2
B:r Pehr 1
D. Påhl Hackakohroin mh 2
3 Knuth Hindss mh 2
S. Olof 1
Lijkala/Liikala 8 Michell Lijkains E:a 1
S. Anders 1
Lössd Pehr mh 2
D. Johan Johanss: mh 2
Lössd Mårten Pundain mh 2
2 2 Capl: H:r Matz Lunbergius mh 2
D. Olof Olofsson mh 2
Latzola/Laasola 6 Påhl Erichsson mh 2
B:r Christer mh 2
D. Laars Pehrss. mh 2
Laitialax/Laitiala 2 Måg Lars Pehrss Hemel: mh 2
4 Olof Hindss Latin mh 2
D. Rasmus mh 2
3 Dawid Laitin mh 2
D. Mårten 1
6 Påhl Påhlsson mh 2
B:r Pehr mh 2
B:r Matz 1
D. Lijsbeta 1
Lindunemij/Lintuniemi 4 Markus Jacobss E:a 1
B:r Pehr med hustru 2
Corpl: Mardikains h 1
5 Mårten Hanss. mh 2
S. Matz mh 2
B:r Laars 1
2 Eskell Andersson mh 1
3 Hind. Hindrichsson 1
Suldatz hustru 1
D. Johan Löjhains h 1
2 Bengdt Hindrichss 1
B:r M. S. Matz 1
2 Hans Larss. Himain mh 2

Sivu 1825B (aukeaman 1825 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Laurikala/Laurikkala 2 Matz Pehrsson mh 2
2 Påhl Widikain mh 2
2 Laars Olofss: mh 2
Marionemij/Marjoniemi 4 Simon Parkoin mh 2
Mårten Matte mh 2
6 Lars Pispain mh 2
B:r Pehr mh 2
B:r Johan mh 2
5 Mårten Hindrichss. mh 2
B:r Matz 1
B:r Johans hustru 1
Dotter Elin 1
5 Påhl Taifwalain mh 2
B:r Matz mh 2
B:r Pehr 1
4 Michell Pasoin mh 2
B:r S. Anders mh 2
Mäkeläby/Mäkelä 6 Hind. Hijmain mh 2
S. Anders mh 2
Pijga Maria 1
Absentia 1
3 Grelss Påhlss: mh 2
Absentia 1
3 Johan Hindss. mh 2
Absentia 1
Mahkoila/Mahkola 7 Pehr Persson mh 2
B:r Johan mh 2
B:r Matz mh 2
Suldatz hustru 1
4 Micherl Kurfwin mh 2
B:r Pehr mh 2
4 Markus Mackoin nh 2
Syster Anna 1
H.K. Karin 1
4 Arfwe Arfwedss. 1
S. Arfwe 1
M: Thomas nh 2
Minkila/Minkkilä 2 And. Lackoin mh 2
2 Michell Martin mh 2
2 Påhl Hajme mh 2
2 Matz Haloin mh 2
2 Jöns Olofss. mh 2
Närhillä/Närhilä 4 Christer Jacobss. mh 2
F.B.S. Morten mh 2
4 Jacob Erichsson mh 2
St.B. Hans mh 2
2 Thomas Hemelain mh 2
Outila 5 Olof Olofsson mh 2
B:r Påhl mh 2
B:r Laars 1
2 Olof Olofsson 1
Mohr 1
Parkatilannemij/Parkatniemi 3 Landb. Pehr Matss: 1
B:r Matz mh 2
3 Pehr Thomass Narfwin mh 2
Thomas E:a 1
4 Eskell Kijskin 1
B:r Klemet 1
Mohr 1
692 till backas 1
2 Laars Pehrsson 1
S. Erich 1
4 Olof Rockoin mh 2
B:r Anders mh 2
4 Johan Hindsson mh 2
D. Pehr 1
Pijga Maria 1
Pakinemij/Pakinniemi 3 Thomas Christersson 1
Syster Karin 1
Suldatz hustru 1
2 Laars Siskoin mh 2
2 Regementz skrifwaren Karll Quists hustru 1
Pijga Margareta 1

Sivu 1826A (aukeaman 1826 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pöndila/Pöntilä 9 Pehr Larsson mh 2
B:r Michel mh 2
B:r Johan mh 2
S. Laars mh 2
Suldatz hustru 1
Pundala/Puntala 2 Johan Witickalain mh 2
2 Mårten Pundain mh 2
2 Pehr Witziain mh 2
4 Johan Matsson mh 2
B:r Mårten mh 2
Pettulaby/Pettilä 5 Johan Pettuin mh 2
B:r Christer mh 2
4 Lars Anderss: mh 2
B:r Anders mh 2
Riichndila/Rikantila 4 Håppmans Johan Bergz h
D. Lars Hanss: mh 2
Rytt hustru 1
Pijga Maria 1
Rahikala/Rahikkala 4 Pehr Repoein mh 2
B:r Markus mh 2
2 Clemet Pehrss: mh 2
4 Hind. Johanss. mh 2
B:r Matz Hindss mh 2
3 Niels Kauparin 1
Soldatz hustru 1
H.K. Maria 1
2 Mårten Urpians mh 2
6 Sigfred Rahikain 1
S. Sigfred mh 2
B:r Daniell mh 2
Suldatz hustru 1
2 Matz Matsson mh 2
4 Hans Ållin mh 2
B:r Erich mh 2
4 Berndt Matss. mh 2
B:r Matz mh 2
Råinlanemij/Roinila 6 Lars Joranss. mh 2
B:r Jöran mh 2
D: Matz Wäster mh 2
2 Påhl Tärfwin mh 2
Såckala/Sokkala 2 Pehr Laarsson mh 2
2 And. Sackoin mh 2
4 Mårten Laitinein mh 2
S. Grelss mh 2
2 Pehr Larsson mh 2
Surnonby/Surno 2 Johan Nielsson 1
Mohr 1
4 Laars Nierlsson mh 2
B:r Daniell mh 2
Suttila/Sattila 4 Pehr Sallinein mh 2
B:r Påhl mh 2
3 Joran Erichsson 1
Pijga Karin 1
Pijga Regina 1
Syfwama/Syvänmaa 3 Anders Kurfwin mh 2
S. Anders 1
2 Matz Hansson mh 2
Safwelaby/Savela 3 Johan Pettijllain mh 2
B:r Pehr 1
2 And. Ollikain mh 2
2 Matz Lydickein mh 2
2 Matz Ollikain mh 2
3 Thomas Påhlsson mh 2
B:r Hindrich 1
Simoila/Simola 2 Bengdt Pehrsson mh 2
Tåjala/Toijola 3 Matz Christerss mh 2
B:r Johan 1
4 Jöran Olofss: mh 2
S. Cnuth mh 2

Sivu 1826B (aukeaman 1826 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tåjala/Toijola 4 Matz Erichss mh 2
S. Staffan mh 2
4 Eskell Christerss mh 2
B:r Matz mh 2
Tiusala 2 Matz Pehrsson mh 2
1 Michell Matsson 1
5 Michell Matsson mh 2
B:r Laars mh 2
B:r Matz hustru 1
2 Hindrich Pijmp mh 2
3 Matz Tarhain mh 2
B:r Christer 1
Tarhoila/Tarhola 8 Jacob Korhoin mh 2
B:r Johan mh 2
B:r Påhl mh 2
D. Påhl Marain mh 2
4 Michell Andss. mh 2
B:r Johan mh 2
2 Matz Harapa 1
B:r Påhl 1
Taipalleby/Taipale 4 Erich Larss Himain mh 2
B:r S. Erich mh 2
4 Michell Larsson mh 2
B:r Thomas mh 2
2 Daniell Jönss E:a 1
S. Daniell 1
2 Pehr Wästerin mh 2
Tijrollaby/Tiirola 6 Laars Heinkain mh 2
B:r Erich mh 2
S. Laars mh 2
3 Hind. Eskelsson mh 2
B:r Pehr 1
Wittziala/Vitsiälä 2 Erich Sigfredss. mh 2
3 Simon Hemel: mh 2
S. Simon 1
1 Hans Lydickein 1
2 Cnuth Widickain mh 2
2 Lars Pehrss. mh 2
1 Johan Ottiss dåtter Walborg 1
2 Sigfred Hauska mh 2
2 Josep Kumblain mh 2
Walkoila/Valkola 4 Johan Hindss. mh 2
B:r Hindrich mh 2
Yöwäsij/Yövesi 5 Pehr Mats Häckin mh 2
B:r Eskell 1
D. And. Olliain mh 2
2 Matz Kockoin mh 2
3 Pehr Tiusain mh 2
B:r Erich 1
3 Anders Larsson Mallonen mh 2
B:r Laars E:a 1
3 Hans Mårtens. mh 2
S. Mårten 1
4 Michell Hardikain mh 2
B:r Anders mh 2
Yllälä/Ylölä 2 Matz Pehrss. mh 2
2 Matz Hockain mh 2
Pappila 5 Kyrckioh: H:r Joahn Quast med hustru 2
D. Elias mh 2
Pijga Karin 1
2 Capl: H:r Pehr Torrander mh 2
2 Klockaren Johan Sawander mh 2

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1711

© Väinö Holopainen 2023