AloitussivuSavon henkikirjatRistiinan pitäjä → 1693

Savon ylinen kihlakunta

Ristiina henkikirja 1693

Otsikkotiedot

Christina Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
1823B Alasjärvi, Heikkilä, Hauska, Heramäki, Huttula, Hanhijärvi, Haikola, Hangastenmaa
1824A Hangastenmaa, Himalansaari, Hartikkala, Heinniemi, Hiirimäki, Hytölä, Juottila, Innala, Inkarila
1824B Juvela, Järvenpää, Jukarila, Kylänlahti, Kapala, Kosola, Korhola, Korpela, Karhila, Keriniemi, Kurvila, Käenniemi, Kuomio, Koivakkala
1825A Koivakkala, Koljola, Lyytikkälä, Lappilanmäki, Liikala, Laasola, Laitiala, Lintuniemi
1825B Laurikkala, Marjoniemi, Mäkelä, Mahkola, Minkkilä, Närhilä, Outila, Parkatniemi, Pakinniemi
1826A Pöntilä, Puntala, Pettilä, Rikantila, Rahikkala, Roinila, Sokkala, Surno, Sattila, Syvänmaa, Savela, Simola, Toijola
1826B Toijola, Tiusala, Tarhola, Taipale, Tiirola, Vitsiälä, Valkola, Yövesi, Ylölä, Pappila

Allekirjoitukset

Föregåendhe Mantals Längdh är uthij Cronones Befallningzman el:r dess
Fullmächtiges, wederbörandhe Prästerskapetz, Ländz och Nembde-
männernes sampt Kyrckiones Sexmäns och Menige Allmo-
gens Nährwaro eefter een Noga Inquiisition och allfwar-
sam förmaningh till Saningens bekennelse efter alles deras
Enhellige Intygan af Underskrifwen uprättadt, dedt
betyger, under egen Handh och Signete
Matth Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 415.
Veroa maksaneita 772 henkilöä.
Veroluokittain 93 / 660 ; yhteensä 753 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kahdessa veroluokassa (16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8709e Tositekirja, f. 1630-2053 1693-1693, sivut 1823-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8709e

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1711

© Väinö Holopainen 2023