AloitussivuSavon henkikirjatRistiinan pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Ristiinan henkikirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.


A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Y 
 A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Y

AAlkuun

Alasjärvi

1693: -

1711: -

1722: Pärf:in

1727: -, Kurfwin

HAlkuun

Haikola

1693: -, Råsko

1711: -, Anniain, Heikin, Råisko

1722: -, Häickin

1727: -, Haikoin, Heikin, Kufwain

Hangastenmaa

1693: -, Karhin, Kaupiain, Laihoin, Pålak, Qwitein, Randal:, Sutarij

1711: -, Lamain, Pålack, Soikoin, Sutare, Sutarin

1722: -, Lamain, Pålaka, Sutar

1727: Dåijanen, Kackoin, Kårhoin, Löchjain, Nickulain, Petyn, Pålack, Rahilain, Soikoin, Sutare, Tiusain, Tärfwain

Hanhijärvi

1693: -

1711: Särckä

1727: Särkä

Hartikkala

1693: Buller, Korplain, Mösterma, Wäster

1711: -, Cnutel:n

1722: -, Cnutel:, Kårpelain, Leijnoin

1727: -, Mardikain, Walkoin

Hauska

1693: -, Tonjin

1711: -

1722: -

1727: -, Hauska

Heikkilä

1693: -, Pajarin, Pyllkoin

1711: Passoin, Pyllckein

1722: Kåckoin, Passoin, Pylckein

1727: Anniain, Kåckoin, Laurikain, Passoin, Pohl, Päifwein

Heinniemi

1693: Kirpein

1727: Himain

Heramäki

1693: -, Taipalain

1722: -, Käro

1727: -, Kaipiain

Hiirimäki

1693: Tuckein

1711: Tuchkain

1722: Tuchkoin

1727: Tuukain

Himalansaari

1693: -, Hodikain, Hotekain, Pettijn, Pättuin, Uckoin

1711: -, Heininkain, Himain, Håttackain, Kikarain, Pättijn, Topoin

1722: -, Himain, Huttuin, Häickäin, Hännin, Kykarin, Pättyn, Ållickain

1727: -, Himain, Hämäl:in, Hännikäin, Kijkarin, Ollickain, Pyttyin

Huttula

1693: -, Syorelain

1711: Syrel:, Syrel:n

1722: -, Piskoin, Syriäl:, Syröl:

1727: Piskoin, Syriäl:in

Hytölä

1693: -, Kohroin, Natj, Ränickoin

1711: Hutiain, Kårhoin, Myntel:n

1722: Huchtain, Kårhoin, Mynteläin, Närfwin

1727: -, Huchtiain, Hytein, Hytiein, Kårhoin, Myntel:in, Närf:in

IAlkuun

Inkarila

1693: Ingaroin, Lijkain, Parkoin, Päckein

1711: Häckin, Håckain, Parckin, Tarfwin

1722: Häjkin, Lijmatain, Tärf:oin

1727: Limatain, Rahikain, Tärfwin

Innala

1693: -, Immoin

1722: Kårhoin

1727: Hoffren, Hollsten

JAlkuun

Jukarila

1693: -

1711: -

1722: -

1727: -, Pyttin

Juottila

1693: -, Tiusain

1711: Randal:n

1722: Tuchkain

1727: Tukain, Tukainen, Tuukainen

Juvela

1693: -, Hemel:, Långh

1711: -

1722: Hämäl:, Hångain, Lång

1727: Hångain, Längh

Järvenpää

1693: -

1711: Kårpelain

1722: Himain, Mardickain

1727: Himainen

KAlkuun

Kaipiala

1727: Kapanain, Laitin

Kapala

1693: -

1711: -, Kapain

1722: Kaipain, Kapoin

1727: Kapain, Kappain, Taijain

Karhila

1693: -

1711: Karhuin

1722: Piskoin

1727: Karhin

Keriniemi

1693: Randalain

1711: -

1722: -

1727: -

Koivakkala

1693: -, Bullij, Kautiain, Mynkein, Pentein, Sijckain, Watzian

1711: -, Kautiain, Kimare, Paloin, Syrriein, Tårniain, Ållickain

1722: Kautiain, Kinnar, Kinnarj, Syriäläin, Tårnioin

1727: -, Hämälein, Kautiain, Kimara, Tiusain, Tårniain, Wittikain

Koljola

1693: -, Colloin, Kollioin, Lijuckoin, Sijrain

1711: -, Hyrel:n, Kalliåïn, Passoin

1722: Hyrylain, Kallioin, Passain, Siriäin, Walliaka

1727: -, Hyryläin, Kollionen, Passoin, Siriäin, Wallkoin

Korhola

1693: -, Hemel:, Matilain, Suckoin, Tuisain

1711: Hämälein, Laurickain, Matilain

1722: Huttuin, Hämäl:, Hämäl:n, Kårhoin, Rahickain, Taipal:

1727: Hämälein, Korhoin, Kårhoin, Laitin, Taifwallanttj, Tiusain

Korpela

1693: -, Korpelain, Ollikain

1711: -, Kårpel:, Ållickain

1722: -, Karhin, Kårpel:, Ållickain

1727: -, Karjal:in, Korpel:in, Mändyn

Kosola

1693: -, Bergh, Läskin, Sijskoin, Wittickain

1711: Hackoin, Hanna, Matilain, Qvast

1722: Hana, Qwast

1727: Hanna, Quast, Tarkiain

Kuomilahti

1711: -

1722: -

1727: Mattil:in

Kuomio

1693: -, Paloin

1722: Matilain

1727: -

Kurvila

1693: Parkein

1711: Parckoin

1722: Kurf:in

1727: -, Kurfwin

Kylänlahti

1693: -, Kroel, Kyllin, Manin, Mickoin, Tapplain

1711: -, Ickoin, Myrmies, Otin, Qvist, Wallkoin, Witzain

1722: Hanga, Ickoin, Qvist, Walckoin

1727: -, Heikin, Ickoin, Parkin, Quist, Taifwallantj, Tåifwakain

Käenniemi

1693: -

1722: Paskain, Puttinen

1727: Pettinen

LAlkuun

Laasola

1693: -

1711: Immoin

1722: Karckiain, Wallman

1727: Wallman

Laitiala

1693: -, Hemel:, Laitin, Latin

1711: Laitiain, Laitin

1722: Laitin, Parandain

1727: Kammoin, Laitin, Parandain, Rautiain

Lappilanmäki

1693: -, Hackakohroin, Lappalain

1711: Lappal:n, Paijain, Wänä:n

1722: -, Lappal:, Rassoin

1727: -, Lappal:, Rassain

Laurikkala

1693: -, Widikain

1711: Himain

1722: Himoin, Särckä

1727: Himain, Kauparin, Laurickain, Särckä

Liiansaari

1711: -, Häckin, Höllss

1722: Heikin, Kyllein, Pöttinen

1727: Heikinen, Kyllöin, Pettinen

Liikala

1693: -, Lijkain, Lunbergius, Pundain

1711: Lijkain, Savander

1722: -, Lijckain

1727: -, Lijkain

Lintuniemi

1693: -, Himain, Löjhain, Mardikain

1711: -, Karpel:, Marckoin, Årain

1722: -, Kärpel:, Mardikain

1727: -, Korpel:n, Mardikain, Montan, Ollikain, Weckman

Lyytikkälä

1693: -, Hannu, Heckein, Lydickain, Mattelain, Pyllkorin, Wijhko

1711: -, Kåckoin, Matelain

1722: -, Kåckoin, Mannin, Mynttin

1727: -, Kåckoin, Mynttin

MAlkuun

Mahkola

1693: -, Kurfwin, Mackoin

1711: -, Häckin, Måndoin, Supoin

1722: Haikoin, Månduin, Neuf:oin, Säpein

1727: Haikoin, Måndoin, Nef:oin, Sipoin

Marjoniemi

1693: -, Matte, Parkoin, Pasoin, Pispain, Taifwalain

1711: Parckoin, Passoin, Pisspain, Tafwilantj

1722: Pisspain, Wäissain, Wäissäin

1727: Parkin, Passoin, Pispain, Smål:, Taifwallantj

Minkkilä

1693: -, Hajme, Haloin, Lackoin, Martin

1711: Haloin

1722: Haloin, Huchtiain, Rippadt

1727: -, Haloin, Huchtiain, Minckin, Rahikain, Ripate, Såikain

Mäkelä

1693: -, Hijmain

1711: -, Himain, Mätel:n, Ållickain

1722: Himain, Leijnoin, Mäkäläin

1727: Himain, Leinoin, Mäckäl:, Mäckäl:n

NAlkuun

Närhilä

1693: -, Hemelain

1711: -, Hämäl:, Lappalain

1722: -, Hämäl:, Lappal:

1727: -, Hämäl:in, Taipal:

OAlkuun

Outila

1693: -

1711: Outin

1722: Outin

1727: -, Outin, Piskoin

PAlkuun

Pakinniemi

1693: -, Quist, Siskoin

1711: -

1727: Ruokol:in

Pappila

1693: -, Quast, Sawander, Torrander

1711: -, Karckman, Niraeus, Nordanwader, Savander, Witzain

1722: -, Martini, Nägreus

1727: -, Liciin

Parkatniemi

1693: -, Kijskin, Narfwin, Rockoin

1711: -, Båck, Kapain, Katamies, Lomb, Nyrwiss

1722: Ruåkol:

1727: -, Båck, Kaipiain, Kålamies, Liecin, Myntin, Narfwj, Parkatin, Pöndin, Tijain, Witikain

Pettilä

1693: -, Pettuin

1711: Pettuin

1722: Kiessj, Pättäin

1727: Kiesi, Pyttyin

Puntala

1693: -, Pundain, Witickalain, Witziain

1711: -, Heikin

1722: Anjain, Haimin, Himain, Häikin

1727: Lydikein, Sincko

Pyrhölä

1711: Bergström

1722: Annjain, Häickin, Häikin, Matil:, Pessoin, Tårnioin

1727: Häikin, Matil:, Matil:in, Winikain

Pöntilä

1693: -

1711: -

1722: -, Pöndin

1727: -, Pöndin

RAlkuun

Rahikkala

1693: -, Kauparin, Rahikain, Repoein, Urpian, Ållin

1711: -, Hassel, Hämäl:n, Reppo, Reppoin

1722: -, Hämäl:n, Ljmatain, Lydenius, Majuri, Rahickain, Räpoin, Ålckoin

1727: -, Aniain, Hämäl:n, Hämälein, Lydenius, Majuri, Repoin, Räpoin

Rikantila

1693: -, Berg

1711: Pyrhein

1722: -, Sincko, Wainicka

1727: Kelcka, Källcka, Lijkain

Roinila

1693: -, Tärfwin, Wäster

1711: Rackoin, Tuchkoin

1722: Roinin

1727: Leinoin, Rånin

SAlkuun

Sattila

1693: -, Sallinein

1711: -, Satil:n, Satilain

1722: -, Sattilain

1727: -, Laitin, Sattil:in

Savela

1693: -, Lydickein, Ollikain, Pettijllain

1711: Allickain, Himain, Säppel:, Tårnioin

1722: -, Himain, Säppäl:, Ållickain

1727: -, Passoin, Wässäl:in, Ållikain, Ållk:n

Simola

1693: -

1711: Häckin

1722: Himain

1727: Himain, Näriein

Sokkala

1693: -, Laitinein, Sackoin

1711: -

1722: -, Keske, Tuchkoin, Årafwa

1727: -, Rämes, Soikain, Såickain, Tuukein, Årafwa

Surno

1693: -

1711: Himain

1722: Heikinen, Himain

1727: Himain, Häckinen

Syvänmaa

1693: -, Kurfwin

1711: Kurfwin, Wäkärä

1722: Kurf:in, Wäckara

1727: Kurfwin, Wäckärä

TAlkuun

Taipale

1693: -, Himain, Wästerin

1711: -, Himain, Taipalain

1722: Himain, Taipal:

1727: Himain, Taipal:, Taipal:in, Taipalain

Tarhola

1693: -, Harapa, Korhoin, Marain

1711: -, Harapain

1722: -, Rahickain, Syriäläin, Taif:alain

1727: -, Syriäl:in, Taifwallantj

Tiirola

1693: -, Heinkain

1711: -, Himain

1722: -, Heinikain, Himain, Nandestat

1727: -, Hännikein

Tiusala

1693: -, Pijmp, Tarhain

1711: -, Tiusain

1722: -, Hämäl:, Tiussain

1727: -, Hämäl:, Hämäl:in, Laitin, Tiusain

Toijola

1693: -

1711: Hapiain, Kyriä, Tåijain, Tåijoin

1722: Hapiain, Kyrä, Puttin, Tåijain

1727: -, Hapiain, Kyra, Toijain, Tåijain

VWAlkuun

Valkola

1693: -

1711: -

1722: -

1727: -, Sund

Vitsiälä

1693: -, Hauska, Hemel:, Kumblain, Lydickein, Ottin, Widickain

1711: Hackin, Mahlberg, Särckä

1722: -, Huopain, Mahlberg, Särckä

1727: -, Hauska, Huopain, Luckarin, Mahlbergh, Sutin, Särke, Tårniain

YAlkuun

Ylölä

1693: -, Hockain

1722: Kyro, Yllein

1727: Alopaus, Suroin, Yllöin

Yövesi

1693: -, Hardikain, Häckin, Kockoin, Mallonen, Olliain, Tiusain

1711: -, Allickain, Häckin, Kaurain, Kåckoin, Wallckoin, Ylein

1722: -, Häikin, Kurf:in, Passoin

1727: -, Haikoin, Heikin, Kockoin, Kurfwin, Passoin

© Väinö Holopainen 2023